Newsletter
ŠPECIALISTA NA POISŤOVACIE RIEŠENIA
INFORMAČNÝ MAGAZÍN SPOLOČNOSTI QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
10 / 2012
Najlepšou poisťovňou pre podnikateľov je QBE
Najlepšou poisťovňou priemyslu a podnikateľov je
QBE pred Allianzom a HDI Versicherung. V kategórii autopoistenie si víťazstvo odniesla Allianz pred
QBE a poisťovňou UNIQA. Vyplýva to z ankety, ktorú medzi svojimi členmi zorganizovala Slovenská
asociácia sprostredkovateľov poistenia. O najlepšej
poisťovni rozhodovali nezávislí sprostredkovatelia
prostredníctvom anketového lístka, v ktorom bodovali vopred stanovené kvalitatívne kritériá, ako je
výhodnosť podmienok, či prístup k riešeniu poistných udalostí.
Zdroj: http://www.investujeme.sk/sibaf-award-podnikanie-poistuje-najlepsie-qbe-automobily-allianz-sp/
Ing. Marian Bátovský, riaditeľ úseku firemných klientov prevzal ocenenie na slávnostnom galavečere,
ktorý sa uskutočnil dňa 09.10.2012.
O tom ako dosiahnuť tento úspech sa dozviete v
rozhovore s Ing. Marianom Bátovským, riaditeľom úseku firemných klientov a Ing. Emilom
Vaškom, riaditeľom úseku poistenia retailových klientov QBE Insurance (Europe) Limited,
pobočka poisťovne z iného členského štátu.
Ing. Marian Bátovský o víťazstve v kategórii Poisťovňa pre priemysel a podnikateľov:
Veľmi si vážime priazeň poisťovacích maklérov, vďaka ktorým sme dostali toto ocenenie. Je to pre nás
povzbudenie do ďalšej práce a motivácia pre zlepšovanie služieb v oblasti produktovej, servisu a likvidácie poistných udalostí. Pravdepodobne k úspechu prispelo najmä to, že poisťovňa QBE dlhodobo
poskytuje vysokú kvalitu služieb pre maklérov. Ak-
Zdroj: http://www.teraz.sk/ekonomika/sasp-najlepsou-poistovnou-pre-podnik/24916-clanok.html
INFORMAČNÝ MAGAZÍN SPOLOČNOSTI QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
tívne počúvame názory a pripomienky maklérov
a pravidelne sa ich snažíme zapracovať do našich
interných procesov. Tým si sami posúvame latku
kvality stále vyššie.
Ing. Emil Vaško o obhájení II. miesta v kategórii
„Poisťovňa vozidiel“:
Ocenenie je pre nás potvrdením správnosti zamerania na distribúciu havarijného poistenia vozidiel
prostredníctvom sprostredkovateľov poistenia
a uznaním kvality nášho produktu a servisu poskytovaného našim klientom a partnerom medzi
sprostredkovateľmi. Za týmto úspechom sú predovšetkým ľudia. Keďže sme menšia poisťovňa,
skôr využívame odborný a osobný potenciál zamestnancov, ako najnovšie technológie. Druhým
pilierom nášho úspechu je produkt. Dlhoročne
predávame prakticky ten istý produkt, s vysokým
štandardom poistného krytia a zrozumiteľnými poistnými podmienkami. Pre uľahčenie práce majú
naši partneri u individuálneho poistenia vozidiel k
dispozícii internetovú aplikáciu výpočtu poistného
s možnosťou generovania poistnej zmluvy, ktorá je
špeciálne určená pre sprostredkovateľov poistenia.
„Za úspechom QBE
sú ľudia a kvalitný produkt“
Čo sa zmenilo v danom segmente na poistnom
trhu za posledné roky?
Ing. Marian Bátovský - Aj v poistení priemyslu
platí, že kvalita produktu sa prejaví až pri riešení
poistnej udalosti. V posledných rokoch došlo na
trhu k zvýšenému počtu škôd, čo preverilo kvalitu
služieb nielen na strane poisťovní, ale aj maklérov.
Napriek silnej konkurencii, vidíme rozdiely najmä
v kvalite poistných podmienok a prístupe pri likvidácii poistnej udalosti. V neposlednom rade vidím
rozdiel v kompetentnom prístupe underwriterov a
schopnosti pochopiť potreby klienta, resp. makléra. V tom vidím zásadný rozdiel a pridanú hodnotu
poisťovne QBE.
Ing. Emil Vaško - Za posledné roky v sektore havarijného poistenia registrujeme pokles priemerného
poistného, čo vnímame ako dôsledok poklesu cien
| 10 / 2012
predávaných vozidiel a preexponovaného konkurenčného prostredia. Na druhej strane, nie je možné hovoriť o rovnakom poklese nákladov na poistné plnenia a prevádzkových nákladov. Je na každej
z poisťovní, ako sa s nerovnováhou medzi výnosmi
a nákladmi vyrovná. Keďže naša spoločnosť nepatrí
medzi lídrov na trhu, naše kroky konfrontujeme s
prístupom trhu. Samozrejme, v maximálne možnej
miere sa budeme snažiť zachovať to, čo pozitívne
ocenili sprostredkovatelia v ankete.
Máte pre klientov nejaké zaujímavé novinky, na
ktoré by ste radi upozornili?
Ing. Marian Bátovský - Novinkou roka je, že ako jediný na trhu ponúkame asistenčné služby ku každej
zmluve poistenia podnikateľov. Z hľadiska objemu
dominuje klasické poistenie majetku, rastúci trend
zaznamenáva v posledných rokoch poistenie zodpovednosti za škodu. Za posledný rok sme zaznamenali nárast záujmu o poistenie zodpovednosti
manažmentu a poistenie liečebných nákladov na
služobných cestách pre firemných klientov.
Ing. Emil Vaško - Do blízkej budúcnosti neplánujeme s výraznejšími zmenami v havarijnom poistení vozidiel a aj s ohľadom na aktuálnu situáciu na
poistnom trhu, neplánujeme rozšíriť naše aktivity o
povinné zmluvné poistenie vozidiel.
Aké sú najbližšie ciele, na ktoré sa chcete v poisťovni sústrediť?
Ing. Marian Bátovský - Očakávame väčší dôraz na
efektivitu procesov za účelom znižovania prevádzkových nákladov, napr. prostredníctvom e-commerce. Z hľadiska produktov sa budeme viac venovať poisteniu prepravných rizík.
Ing. Emil Vaško - Napriek tomu, že na trhu je preferovaný predaj s čo najnižšou cenou, našim cieľom je
predaj nášho havarijného poistenia s osvedčeným
poistným krytím a to predovšetkým v segmente
poistenia motorových vozidiel podnikateľských
subjektov.
Zdroj: http://www.opoisteni.sk/ludia/rozhovory/za-uspechom-qbe-su-udia-a-kvalitny-produkt/
INFORMAČNÝ MAGAZÍN SPOLOČNOSTI QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
| 10 / 2012
HISTÓRIA VÝSLEDKOV
5 ročníkov SIBAF® award v rokoch 2006 až 2012
2. KATEGÓRIA NAJLEPŠIA POISŤOVŇA VOZIDIEL (KASKO A/ALEBO PZP)
2006
2007
2010
2011
2012
1.
miesto
Allianz
Allianz
Allianz
Allianz
Allianz
– Slovenská poisťovňa, a.s. 83,64 – Slovenská poisťovňa, a.s. 83,27 – Slovenská poisťovňa, a.s. 89,77 – Slovenská poisťovňa, a.s. 87,66 – Slovenská poisťovňa, a.s. 89,14
2.
miesto
Česká poisťovňa
– Slovensko, a.s.
3.
miesto
Generali Poisťovňa, a.s.
4. miesto
5. miesto
www.allianzsp.sk
www.allianzsp.sk
www.allianzsp.sk
QBE Insurance (Europe)
77,61 Limited
Česká poisťovňa
78,10 – Slovensko, a.s.
www.gsl.sk
www.gsl.sk
www.gsl.sk
UNIQA poisťovňa, a.s.
www.uniqa.sk
75,24
www.koop.sk
UNIQA poisťovňa, a.s.
www.uniqa.sk
Komunálna poisťovňa, a.s.
74,26 VIG
72,18
QBE Insurance (Europe)
89,34 Ltd
www.qbe.sk
74,30
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
www.wuestenrot.sk
Generali Poisťovňa, a.s.
73,92
QBE Insurance (Europe)
85,86 Ltd
UNIQA, poisťovňa a.s.
www.uniqa.sk
80,53
www.gsl.sk
81,92
80,86
87,61
www.qbe.sk
Generali Slovensko
82,18 poisťovňa, a.s.
www.gsl.sk
www.gsl.sk
www.allianzsp.sk
www.qbe.sk
Generali Slovensko
73,92 poisťovňa, a.s.
www.kpas.sk
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
www.allianzsp.sk
UNIQA poisťovňa a.s.
www.uniqa.sk
UNIQA poisťovňa, a.s.
www.uniqa.sk
Generali Slovensko
78,73 poisťovňa, a.s.
80,78
77,18
www.gsl.sk
Union poisťovňa, a.s.
www.union.sk
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
78,62 VIG
77,14
www.koop.sk
Maximálny možný dosiahnuteľný počet bodov je 100.
Hlasujúce subjekty (právnické osoby) z radov sprostredkovateľov poistenia domácich i zahraničných spoločnosti hodnotilo poisťovne v 11 okruhových otázkach.
Posudzovala sa kvalita poisťovne v nadväznosti na kvalitu podmienok pre klienta, spoluprácu poisťovne so sprostredkovateľmi poistenia a likvidáciu poistných udalostí.
HISTÓRIA VÝSLEDKOV
© 2012 Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve, založená v roku 1995. Podmienky jednotlivych ročníkov a kompletné výsledky sú na www.sibaf.sk a www.sasp.sk.
© Všetky práva vyhradené, SIBAF® je registrovaná ochranná známka.
5 ročníkov SIBAF® award v rokoch 2006 až 2012
1. KATEGÓRIA NAJLEPŠIA POISŤOVŇA PRIEMYSLU a PODNIKATEĽOV
2006
1.
miesto
POISŤOVŇA GERLING
Slovensko, a.s.
2.
miesto
Poisťovňa AIG
Slovakia, a.s.
3.
miesto
QBE poisťovňa, a.s.
4. miesto
2007
Poisťovňa HDI
QBE insurance (Europe)
84,83 – Gerling Slovensko, a.s. 86,53 Limited
www.hdi.sk
www.hdi.sk
84,46
www.chartis.sk
www.qbe.sk
Allianz
– Slovenská poisťovňa, a.s.
Union poisťovňa, a.s.
www.union.sk
QBE poisťovňa, a.s.
www.qbe.sk
Allianz – Slovenská
84,12 poisťovňa, a.s.
AIG Europe S.A.
82,91 pobočka pre SR
www.chartis.sk
81,21
Česká poisťovňa
– Slovensko, a.s.
2011
Mitsui Sumitomo
89,92 Insurance Co. Ltd
www.qbe.sk
Allianz – Slovenská
86,25 poisťovňa, a.s.
84,09
83,11
Chartis Europe S.A.
www.chartis.sk
Union poisťovňa, a.s.
www.union.sk
Generali
78,88 Slovenská poisťovňa, a.s.
www.gsl.sk
2012
QBE insurance (Europe)
89,95 Limited
www.msi-europe.sk
QBE Insurance (Europe)
86,31 Limited
www.allianzsp.sk
www.allianzsp.sk
www.allianzsp.sk
5. miesto
2010
Allianz – Slovenská
88,81 poisťovňa, a.s.
www.qbe.sk
86,23
HDI Versicherung AG
www.hdi.sk
Allianz
81,98 – Slovenská poisťovňa, a.s.
Chartis Europe S.A.
www.chartis.sk
86,65
www.allianzsp.sk
87,00
85,40
www.allianzsp.sk
80,95
90,37
www.qbe.sk
HDI Versicherung AG
www.hdi.sk
Chartis Europe S.A.
www.chartis.sk
Generali
84,35 Slovenská poisťovňa, a.s.
Maximálny možný dosiahnuteľný počet bodov je 100.
Hlasujúce subjekty (právnické osoby) z radov sprostredkovateľov poistenia domácich i zahraničných spoločnosti hodnotilo poisťovne v 9 okruhových otázkach.
Posudzovala sa kvalita poisťovne v nadväznosti na kvalitu podmienok pre klienta, spoluprácu poisťovne so sprostredkovateľmi poistenia a likvidáciu poistných udalostí.
QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu,
© 2012 Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve, založená v roku 1995. Podmienky jednotlivych ročníkov a kompletné výsledky sú na www.sibaf.sk a www.sasp.sk.
Štúrova
27,
042SIBAF®
80je registrovaná
Košice,
Tel.:
055/ 6826 222, 02/ 5710 2811,Fax: 055/ 6826 250. 02/ 5710 2820,
© Všetky práva
vyhradené,
ochranná
známka.
www.qbeeurope.com/slovakia, [email protected]
Redakčná rada: : Ing. Zuzana Rothová, Ing. Jana Hartmannová, Ing. Marian Bátovský, Ing. Emil Vaško
www.gsl.sk
84,92
83,97
77,91
Download

Najlepšou poisťovňou pre podnikateľov je QBE