Download

žiadosť o vydanie preukazu učiteľa itic alebo známky itic