spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, spisová značka: 2641/B zo dňa 16.04.1992
Zoznam programov „Pravidelná údržba“ a „Pravidelná údržba PLUS“ pre Bratislavu a okolie
(všetky ceny sú uvedené bez DPH počítané pre jeden kávovar)
Nižšie uvádzame ponuku programov „Pravidelnej údržby“ pre kávovary JURA, ktoré je si potrebné
zvoliť v prípade záujmu podľa toho, aké množstvo káv priemerne týždenne sa bude na kávovaroch
pripravovať.
V prípade, že sa bude vykonávať pravidelná údržba naraz pre viac kávovarov, platia nasledovné
zľavy, ktoré sa týkajú len pravidelnej údržby, netýkajú sa príplatkov za službu „PLUS“:
pre 2 až 4 kávovary:
pre 5 až 7 kávovarov:
pre 8 až 10 kávovarov:
pre viac než 10 kávovarov:
zľava 40 %
zľava 60 %
zľava 75 %
samostatná kalkulácia.
V prípade, ak si chcete zabezpečiť balíček pravidelnej údržby kávovarov, vrátane servisných
zásahov (opráv) kávovarov, ktoré budú vykonané do troch dní od ich nahlásenia a bez toho,
aby sa skúmal pôvod a dôvod vzniku poruchy, treba k vybranému programu „Pravidelnej
údržby“ hradiť mesačne poplatok uvedený nižšie (v € bez DPH), čím si platíte službu
„Pravidelná údržba PLUS“, obsahujúcu už ceny všetkých potrebných úkonov i použitých
náhradných dielov. Mesačné poplatky za túto službu závisia na priemernom počte urobených
káv za týždeň prepočítané na jeden kávovar a sú nasledovné:
-
priemerný počet káv na jednom kávovare týždenne 151 – 250:
priemerný počet káv na jednom kávovare týždenne 101 – 150:
priemerný počet káv na jednom kávovare týždenne 51 - 100:
priemerný počet káv na jednom kávovare týždenne 1 - 50:
12,50
10,7,50
5,-
€
€
€
€
Uvedené príplatky za službu „PLUS“ sú platné za každý jeden kávovar a nevzťahuje sa na ne
množstevná zľava.
Počet kávovarov, na základe ktorého sa počíta zľava pre údržbu, sa určuje tak, že sa zohľadňuje
počet kávovarov patriacich jednej firme, nachádzajúcich sa v jednej budove. Teda ak si firma
objednáva službu na 6 kávovarov, ale 3 z nich sú v objekte na jednom mieste a 3 sa nachádzajú
v objekte na inom mieste, potom celkovo platí zľava 40 % z ceny pre zvolený program údržby.
Ceny výjazdu:
V prípade, že sa jedná o kávovary nachádzajúce sa v Bratislave, resp. v Košiciach, platí cena pre
výjazd taká, ako je uvedené v jednotlivých programoch. V prípade, že je vzdialenosť nad 30 km, ale
do 60 km od Bratislavy, resp. Košíc, účtuje sa cena za výjazd vo výške 20,- €. Ak je vzdialenosť od
Mierová 83, 821 05 Bratislava
tel.: +421 2 4342 8969
fax: +421 2 4342 9552
e-mail: [email protected],
http: www.juraservis.sk
IČO: 31322271, IČ DPH: SK2020298588
VÚB Bratislava Ružinov, 1161059753/0200
spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, spisová značka: 2641/B zo dňa 16.04.1992
BA, resp. KE viac než 60 km, účtujeme poplatok 20 € + 0,3 € za každý ďalší najazdený km, max. však
135,- €.
Zoznam programov pre čistenie a odvápňovanie:
Program 1:
(počet káv 151 až 250 týždenne / jeden kávovar)
Čistenie:
Odvápnenie:
4 x mesačne (jedenkrát za týždeň)
2 x mesačne (každý druhý týždeň)
Rozpis:
Tableta na čistenie:
Tableta na odvápnenie:
Pracovná jednotka:
Výjazd:
SPOLU:
4 ks
6 ks
14
4
4 x 0,36 €
6 x 0,77 €
14 x 8,30 €
4 x 5,75 €
1,44 €
4,62 €
116,20 €
23,00 €
145,26 € mesačne
Program 2:
(počet káv 101 až 150 týždenne / jeden kávovar)
Čistenie:
Odvápnenie:
4 x mesačne (jedenkrát za týždeň)
1 x mesačne (každý štvrtý týždeň)
Rozpis:
Tableta na čistenie:
Tableta na odvápnenie:
Pracovná jednotka:
Výjazd:
SPOLU:
4 ks
3 ks
11
4
4 x 0,36 €
3 x 0,77 €
11 x 8,30 €
4 x 5,75 €
Program 3:
(počet káv 51 až 100 týždenne / jeden kávovar)
Čistenie:
Odvápnenie:
2 x mesačne (jedenkrát za dva týždne)
1 x mesačne (každý štvrtý týždeň)
1,44 €
2,31 €
91,30 €
23,00 €
118,05 € mesačne
Rozpis:
Tableta na čistenie:
Tableta na odvápnenie:
Pracovná jednotka:
Výjazd:
SPOLU:
2 ks
3 ks
7
2
2 x 0,36 €
3 x 0,77 €
7 x 8,30 €
2 x 5,75 €
0,72 €
2,31 €
58,10 €
11,50 €
72,63 € mesačne
Mierová 83, 821 05 Bratislava
tel.: +421 2 4342 8969
fax: +421 2 4342 9552
e-mail: [email protected],
http: www.juraservis.sk
IČO: 31322271, IČ DPH: SK2020298588
VÚB Bratislava Ružinov, 1161059753/0200
spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, spisová značka: 2641/B zo dňa 16.04.1992
Program 4:
(počet káv 1až 50 týždenne / jeden kávovar)
Čistenie:
Odvápnenie:
1 x mesačne (jedenkrát za štyri týždne)
1 x za dva mesiace (každý ôsmy týždeň)
Rozpis:
Tableta na čistenie:
Tableta na odvápnenie:
Pracovná jednotka:
Výjazd:
SPOLU:
1 ks
1,5 ks
3,5
1
1 x 0,36 €
1,5 x 0,77 €
3,5 x 8,30 €
1 x 5,75 €
0,36 €
1,16 €
29,05 €
5,75 €
36,32 € mesačne
Zoznam programov pre čistenie a výmenu Claris filtra:
Program 5:
(počet káv 151 až 250 týždenne / jeden kávovar)
Čistenie:
Výmena filtra Claris:
4 x mesačne (jedenkrát za týždeň)
2 x mesačne (každý druhý týždeň)
Rozpis:
Tableta na čistenie:
Claris filter:
Pracovná jednotka:
Výjazd:
SPOLU:
4 ks
2 ks
8
4
4 x 0,36 €
2 x10,83 €
8 x 8,30 €
4 x 5,75 €
1,44 €
21,66 €
66,40 €
23,00 €
112,50 € mesačne
Mierová 83, 821 05 Bratislava
tel.: +421 2 4342 8969
fax: +421 2 4342 9552
e-mail: [email protected],
http: www.juraservis.sk
IČO: 31322271, IČ DPH: SK2020298588
VÚB Bratislava Ružinov, 1161059753/0200
spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, spisová značka: 2641/B zo dňa 16.04.1992
Program 6:
(počet káv101 až 150 týždenne / jeden kávovar)
Čistenie:
Výmena filtra Claris:
4 x mesačne (jedenkrát za týždeň)
1 x mesačne (každý štvrtý týždeň)
Rozpis:
Tableta na čistenie:
Claris filter:
Pracovná jednotka:
Výjazd:
SPOLU:
4 ks
1 ks
8
4
4 x 0,36 €
1 x 10,83 €
8 x 8,30 €
4 x 5,75 €
1,44 €
10,83 €
66,40 €
23,00 €
101,67 € mesačne
Program 7:
(počet káv 51 až 100 týždenne / jeden kávovar)
Čistenie:
Výmena filtra Claris:
2 x mesačne (jedenkrát za dva týždne)
1 x mesačne (každý štvrtý týždeň)
Rozpis:
Tableta na čistenie:
Claris filter:
Pracovná jednotka:
Výjazd:
SPOLU:
Program 8:
2 ks
1 ks
4
2
2 x 0,36 €
1 x 10,83 €
4 x 8,30 €
2 x 5,75 €
0,72 €
10,83 €
33,20 €
11,50 €
56,25 € mesačne
(počet káv 1až 50 týždenne / jeden kávovar)
Čistenie:
Výmena filtra Claris:
1 x mesačne (jedenkrát za štyri týždne)
1 x za dva mesiace (každý ôsmy týždeň)
Rozpis:
Tableta na čistenie:
Claris filter:
Pracovná jednotka:
Výjazd:
SPOLU:
1 ks
0,5 ks
2
1
1 x 0,36 €
0,5 x 10,83 €
2 x 8,30 €
1 x 5,75 €
0,36 €
5,42 €
16,60 €
5,75 €
28,13 € mesačne
Mierová 83, 821 05 Bratislava
tel.: +421 2 4342 8969
fax: +421 2 4342 9552
e-mail: [email protected],
http: www.juraservis.sk
IČO: 31322271, IČ DPH: SK2020298588
VÚB Bratislava Ružinov, 1161059753/0200
spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, spisová značka: 2641/B zo dňa 16.04.1992
UPOZORNENIE:
Program „Pravidelnej údržby“ je potrebné si zvoliť v súlade s priemerným množstvom urobených káv
na zariadení pre ktoré je určený. V prípade, že bude objednaný program, ktorý nezodpovedá počtu
robených káv na stroji v danom časovom intervale, servisný technik upozorní na túto skutočnosť. Ak
objednávateľ nebude akceptovať navrhnutú zmenu, stráca nárok na reklamácie porúch, ktoré vznikajú
z dôvodu neakceptovania výziev zariadenia na čistenie, odvápňovanie, resp. výmenu filtra Claris.
Frekvencia robenia káv bude zisťovaná kontrolou zo strany servisu JURA – odčítaním údajov priamo z
kávovaru. V prípade, že bude nesúlad medzi objednaným programom a počtom robených káv, môže
dodávateľ odstúpiť od zmluvy o vykonávaní pravidelnej údržby okamžite po zistení tejto nezrovnalosti.
Objednanie „Pravidelnej údržby“ predlžuje životnosť kávovaru predovšetkým v prevádzkach, v ktorých
je problémom dodržiavanie a vykonávanie pravidelných čistiacich a odvápňovacích úkonov.
Vykonávanie „Pravidelnej údržby“ však nemôže nahradiť a vylúčiť servisné zásahy, ktoré sa
u kávovarov vyskytujú, a to z titulu opotrebovania (predovšetkým ide o vylúhovaciu komoru a mlynček
a niektoré tesnenia) a porúch, ktoré môžu vzniknúť rôznymi vonkajšími vplyvmi súvisiacimi
s používaním kávovaru (výpadky elektriky, vplyvy prostredia, kvalita kávy, veľká produkcia pary,
horúcej vody, atď...). Odstraňovanie týchto porúch sa bude riešiť časovo a priestorovo v rámci
uvedenej služby (kontrola, oznámenie nutnosti vykonania servisného zásahu, v prípade, že to bude
možné, vykonanie servisného zásahu v rámci pravidelnej údržby) avšak takýto servisný zásah sa
bude účtovať mimo rámec objednanej pravidelnej údržby. Ak si chcete zabezpečiť kompletnú údržbu
i servis všetkých porúch a závad, nezávisle na tom ako a kedy vznikli, môžete si platiť službu
„Pravidelná údržba PLUS“. Táto služba Vám garantuje vykonávanie všetkých potrebných opráv
a úkonov vedúcich k tomu, aby zariadenie bolo vždy v dobrom pojazdnom stave vrátane pravidelnej
údržby v zmysle zvoleného programu. Za túto službu priplácate mesačne len čiastku od 5,- € bez DPH
k objednanému štandardnému programu (závisí od množstva káv robených na kávovare) a neplatíte
už nič ani za prácu ani za dodané náhradné diely. V prípade, že si objednávateľ chce túto službu
zaplatiť pre kávovar, ktorý je už určitú dobu v prevádzke, musí nechať najprv tento kávovar
prezrieť v servise, kde sa vykonajú príp. potrebné úkony vedúce dosiahnutiu východzieho
technického stavu kávovaru, ktoré budú zákazníkovi účtované, a až potom možno zmluvu na
„Pravidelnú údržbu PLUS“ uzavrieť.
Upozorňujeme ešte raz, že zakúpený program „Pravidelná údržba“, alebo „Pravidelná údržba PLUS“
musí byť vybratá tak, že zodpovedá počtu priemerne urobených káv v týždni uvedenému programu.
DECS Consulting
Autorizovaný servis JURA
Mierová 83, 821 05 Bratislava
tel.: +421 2 4342 8969
fax: +421 2 4342 9552
e-mail: [email protected],
http: www.juraservis.sk
IČO: 31322271, IČ DPH: SK2020298588
VÚB Bratislava Ružinov, 1161059753/0200
Download

Zoznam pravidelných údržbových programov JURA