Užívateľský Manuál
CashControl CCE 112
Mobilný tester a počítadlo bankoviek CCE 112
s baterkou aj PC konektorom
Užívateľský Manuál
Úvod
Mnohokrát ďakujeme, že ste sa rozhodli pre CCE 112. Tento Elektronický tester bankoviek
ponúka spoľahlivú ochranu pre prijatie bankovky. Rôzne bezpečnostné označenie bankovky
sú kontrolované a potom prístroj ukazuje správnu hodnotu bankovky na displeji. Podozrivé
bankovky vracia po chybe – zasvieti červená LED a varovný tón od vstupu. Zariadenie
indikuje prijatie bankovky - zasvieti zelená LED a bez zvuku
(1) Zapojte napájací kábel do miesta pripojenia napájacieho konektoru.
(2) Zapnite zariadenie
(3) Vyberte si smer podávania bankoviek stlačením tlačidla (10)
(4) Vyberte si možnosť jednoduché alebo rozšír. zobrazenia hodnôt stlačením tlačidla (12)
(5) Vložte bankovku do zariadenie po dĺžke.
(6) Bankovka je automaticky prebraté a otestovaná.
(7) Reálna číselná hodnota je buď vypísaná alebo pripočitávaná hodnata.
(8) Bankovka je odmietnutá vopred a spustením výstražného tónu/alarmu signalizuje nepravé
a podozrivé bankovky a chybový kód. Opakujte operáciu kontroly počas alarmu pre
potvrdenie informácie ďalším pozdĺžnym smerom.
Zoznam funkcií
• 100% detekčná schopnosť bankoviek Euro v posledných testoch.
• Jednoduché používanie.
• Predvolená detekcia: Euro
• Euro bankovky sú testované všetkými štyrmi smermi, pri iných menách to môže byť odlišné
• Prepínateľné módy displeja pre jednotlivú alebo celkovú hodnotu.
• Displej zhasne automaticky po 20 sek alebo po stlačení tlačidla
• Bankovky sú vysunuté na prednej alebo zadnej strane prístroja
• Detekčná rýchlosť: menej ako 0.5 sek na bankovku
• Akustické varovanie pri detekcii podozrivej bankovky
• Zmena meny alebo aktualizácia softwaru je možná prostredníctvom PC rozhrania
• Pracuje prostredníctvom napájacieho kábla.
• Dodávané príslušenstvo: 12V adaptér
Popis Označenia Displeja zariadenia
Predný pohľad
(1) Zelená LED pre akceptované bankovky
(2) Biela LED pre aktivovanú jednotku
(3) Červená LED pre podozrivé bankovky
(4) Exit - smer k zadnej strane
(5) Exit - smer k prednej strane
(6) LED: Počet otestovaných bankoviek / Správa o chybe - kód
(7) LED: Hodnota otestovanej bankovky / Suma - súčet otestovaných bankoviek
(8) Zobrazenie pre inú menu (voliteľné)
(9) Zobrazovanie pre aktivovanú detekciu Euro meny, ostatných mien, ktoré sú po
aktualizácii voliteľne prístupné. Zobrazená je aktivovaná vybraná mena.
(10) Dvojfunkčné tlačidlo : smer podávania bankovky do predu alebo do zadu
(dlhé stlačenie), vymazanie displeja (krátke stlačenie).
(11) On / Off - (Vyp.)/(Zap.) – (dlhé podržanie tlačidla).
(12) Dvojfunkčné tlačidlo : spôsob počítania jednotlivo / spočitávanie prepínanie tlačidlom
(13) Odkladacie miesto/slot pre overenie bankovky – predná strana (voliteľné), smer
podávania pre podozrivé bankovky
Zadný pohľad
(14) Výstup pre overené bankovky – zadná strana (voliteľné)
(15) Napájací konektor
(16) Aktualizácia cez mini USB
(17) Kryt pod akumulátorom
Ako používať CCE 112
Prosím, postupujte podľa nižšie uvedených tipov pre používanie zariadenia na príjem
bankoviek.
•
•
•
•
Pripojte napájací zdroj s CCE 112, zapnite pristroj tlačidlom ON.
Vložte bankovku, ktorá sa skúša jednu po druhej do prístroja.
Bankovky sú skontrolované, prijaté bankovky sú vysunuté podľa nastavenia do predu
alebo do zadu.
Podozrenie na falšovanú bankovku vysunie dopredu a ste informovaní o podozrivých
bankovkách - varovný tón
Dvojfunkčné tlačidlo : spôsob počítania - ADD/DEN
CCE 112 disponuje možnosťou súčtu prijatých bankoviek alebo uviesť len hodnotu poslednej
prijatej bankovky. Prepínanie medzi jednotlivo/súčet tlačidlom ADD/DEN . Na displeji je
zvolený spôsob zobrazenia, keď to zmeníte.
Smer
Máte na výber vrátiť prijaté bankovky zo vstupu alebo nechať vysunúť zo zadnej časti.
Bankovky, ktoré sú považované za podozrivé vysunie všeobecne zo vstupu spolu s chybovou
správu a tón. S DIR / CLR tlačidlom môžete zmeniť smer vydávania, držte tlačidlo cca 2 sek.
stlačené. Zelená šípka na prístroji naznačujú smer výstupu.
Aktívna mena (voliteľné)
Ak máte naprogramovanú druhu menu v prístroji, prepínanie medzi menami nie je nutné.
CCE 112 vyberá menu pomocou bezpečnostných značiek. LOC alebo EUR vám oznamuje na
pravej strane prístroja.
Vezmite prosím na vedomie, že nie všetky meny sú akceptované na všetky štyri pozdĺžne
smery, ako je euro.
Vymazanie displeja
Ak chcete vymazať displej prístroja, stlačte raz tlačidlo DIR / CLR. Potom počítanie výsledku
alebo jediná hodnota - posledný výsledok sa vynuluje, displej ukazuje nulu na oboch
displejoch.
Funkcia update – pridanie ďalšej meny pre kontrolu.
CCE 112 obsahuje možnosť pridania rôznych ďalších mien pre testovanie, alebo je možné
updatovať softvér zariadenia keď sú napríklad vydané novšie bankovky alebo bankovky
odlišného typu. Softvér pre update zariadenia si je možné objednať prostredníctvom
emailu : [email protected]
(1) Pre update CCE 112 vypnite zariadenie a vytiahnite napájací kábel.
(2) Zatlačte a držte súčasne stlačené tlačidlá ON/OFF a ADD/CUR a pripojte napájací kábel.
(3) Zariadenie sa spustí v „download móde“ a zobrazí na displeji čiary.
(4) Pripojte CCE 112 k vášmu počítaču pribaleným káblom pre update.
(5) Spustite rozbalený „update program“ (nespúšťajte program priamo s archívu – spôsobí to
chybu programu)
(6) Kliknite na „LoadFile“ a vyberte software ktorý ste obdržali od CashControl.
(7) Kliknite na „Program“ pre spustenie updatu vášho CCE 112.
(8) Zariadenie vyhľadá správny COM port, pokiaľ port nebude možné vyhľadať, uistite sa či
má Váš počítač COM port označený 1 – 4 ktorý je možný nastaviť v systémových
nastaveniach operačného systému Windows.
(9) Pokiaľ bol COM port nájdený na obrazovke budete môcť vidieť priebeh updatu.
(10) Inštaláciu ukončí krátky self-test zariadenia, počas testu skontrolujte informáciu vypísanú
na displeji. Pokiaľ bol software úspešne nainštalovaný zobrazí sa informácia “CCCC” na
spodnej časti displeja, v opačnom prípade sa zobrazí “EEEE” a update zariadenia sa musí
dodatočne zopakovať.
(11) V prípade akýchkoľvek otázok v rámci updatu zariadenia alebo iných potrebných
informácií navštívte stránku : www.cash-control.com , kde môžete nájsť detailný manuál
produktu.
Údržba zariadenia a detaily pre obsluhu pri chybových hláseniach.
Čistenie snímača
Prach na snímači prístroja môže viesť k zvýšeniu neuznania bankoviek.
Zariadenie čistite pravidelne a to otvorením vrchného veka - displeja smerom nahor.
Používajte čistú a jemnú bavlnenú handričku alebo mäkký štetec, ktorým opatrne pretrite
senzory.
Prosím, čistite v pravidelných intervaloch senzori CCE 112. Vypnite prístroj a
vytiahnite napájanie z CCE 112.
Chybové správy
Chybový kód
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P09
P10
Chybový kód
E01
E02/E03
E04/E05
E06
E07
E08
E09/E10/E11/E12
E20
Príčina chyby
IR senzor vľavo hore - závada
IR senzor vpravo hore - závada
IR senzor vľavo dole - závada
IR senzor vpravo dole - závada
Senzor posuvu - závada
Senzor rozmer - závada
Senzor prechodu - závada
Senzor prechodu - závada
Podozrivá bankovka
Podozrivá bankovka
Podozrivá bankovka
Podozrivá bankovka
Nesprávny vstup
bankovky
Podozrivá bankovka
Podozrivá bankovka
Nesprávny vstup
bankovky
Príčina chyby
Chyba dĺžky
Chyba magnetických vlastností
Chyba IR funkcie
Chyba hrúbky
Sklon bankovky
Chyba hologramu
Chyba kvality papiera
Chyba prechodu
.
Príslušenstvo
Manuál
Napájací kábel - Adaptér
Technická špecifikácia:
2 displeje:
Rozmer:
Hmotnosť:
Sieťový zdroj:
Bežná spotreba:
Pracovná teplota:
Rýchlosť testovania:
Akumulátor:
Optické a akustický upozornenie
Manažment chýb
hodnoty a číselné hodnoty k testom
155 D x 82 V x 137 Š mm
0,6 kg
DC 12V/1A, AC 100 – 240V/50-60Hz
10W
0 – 40°C
< 0,5 sekundy / bankovka
Nabíjateľný Lítiový akumulátor 0,8V/ 600mAH
Download

manual cash-cce112.pdf - AXIS distribution Veľkoobchod