Návod na použitie
IN 163 Eliptical inSPORTline Atlanta
Bezpečnostné inštrukcie
• Pre zaistenie čo najlepšej bezpečnosti zariadenia, pravidelne
toto kontrolujte na možné poškodenie alebo opotrebované
súčiastky.
veci a experimenty.
• Majte prosím na pamäti, že nesprávne alebo nadmerné
cvičenia môže vážne poškodiť vaše zdravie.
• Ak poskytnete zariadenie inej osobe, alebo povolíte inej
osobe cvičenia na tomto zariadení, presvedčte sa, že je táto
oboznámená s obsahom a inštrukciami pre používanie
zariadenia.
• V čase cvičenia, smie byť na zariadení iba jedna osoba.
• Prosím majte na pamäti, že úrovňovač a ostatné mechanizmy
pre nastavenie nie sú navrhnuté do pohyblivého prostredia
počas cvičenia.
• Pred prvým použitím, ale tak isto aj pred každým cvičením sa
presvedčte, že sú všetky skrutky a matice riadne pritiahnuté.
• Pri nastavovaní zariadenia sa prosím presvedčte, že
zariadenie pevne stojí na podlahe a podlaha nemá žiadne
nerovnosti, ktoré by mohli zapríčiniť nežiaduci pohyb
cvičiaceho zariadenia .
• Pred začiatkom vášho cvičenia, odstráňte všetky ostré predmety
z dosahu cvičiaceho zariadenia.
• Vždy používajte vhodné oblečenie a obuv ktorá je vhodná
• zariadenie používajte na cvičenie iba v prípade, že pracuje
bezchybne.
• Akékoľvek rozbité, opotrebované alebo poškodené časti musí
byť okamžite vymenené alebo musí cvičiaci okamžite prestať
používať zariadenie a zabezpečiť jeho opravu.
• Rodičia a iné dospelé osoby by si mali uvedomiť svoju
zodpovednosť, hlavne pri situáciách ktoré môžu vzniknúť hrou
detí, pre ktoré nie je zariadenie určené. Toto cvičiace zariadenie
je určené výhradne pre používanie dospelými osobami.
• Ak umožní deťom používať toto zariadenie, presvedčte sa že
mate pod kontrolou ich psychickú a fyzickú kondíciu a taktiež
viete kontrolovať ich temperament. Deti môžu používať toto
zariadenie iba výhradne pod dohľadom inštruovanej a dospelej
osoby. Cvičiace zariadenie nie je hračka.
• Presvedčte sa, že mate okolo zariadenie dostatok voľného
priestoru, pred tým ako ho niekam umiestnite.
• Aby ste zabránili možným zraneniam, nedovoľte deťom
obsluhovať zariadenie bez dozoru dospelej osoby, nakoľko by
mohli používať toto zariadenie na účely na ktoré nebolo
navrhnuté na základe ich prirodzenej hravosti a záujmu o nové
Dôležité poznámky
• Zmontujte zariadenie podľa montážneho návodu tak ako je
popísané v montážnych inštrukciách a presvedčte sa, že používate
iba dodané súčiastky ktoré sú určené pre toto zariadenie. Pred
začiatkom montáže sa presvedčte, že máte priložené všetky
súčiastky podľa zoznamu súčiastok pre montáž a ovládacie
inštrukcie.
• Zariadenie rozkladajte a používajte iba na suchom a rovnom
mieste a vždy ho ochraňujte pred vlhkosťou. V prípade, ak si želáte
ochrániť podlahu pod cvičiacim zariadením od poškodenia,
odporúčame vám umiestniť pod zariadenie protišmykovú
podložku.
• Všeobecné pravidlo je, že toto cvičiace zariadenie nie je hračka.
Preto môže byť používané iba dostatočne informovanou a
na cvičenie. Oblečenie musí byť navrhnuté tak, aby sa
žiadna jeho časť nezachytila do cvičiaceho zariadenia
počas cvičenia (napríklad dĺžka oblečenia). Presvedčte sa,
že mate správnu obuv ktorá je vhodná na cvičenie, obuv
by mala byť oporou pre chodidlá a mala by mať
protišmykovú podrážku.
• Pred začiatkom akéhokoľvek cvičiaceho programu,
konzultujte tento s vašim lekárom. Môže vám poradiť aké
cvičenie a úroveň cvičenia je pre vás vhodná, na základe
vašich osobných údajov, a môže vám pomôcť vypracovať
vhodné stravovacie návyky.
inštruovanou osobou.
• Okamžite prestaňte s cvičením v prípade nevoľnosti, zavráti,
bolesti hrudníka alebo iných fyzických symptómov. V prípade
pochybností kontaktujte vášho lekára.
• Deti alebo hendikepované osoby môžu zariadenie používať iba v
prípade dospelej osoby ktorá im môže poskytnúť pomoc , oporu a
potrebné inštrukcie.
• Presvedčte sa, že sa časti vášho tela alebo časti tela inej osoby
cvičiacej na zariadení nedotýkajú pohyblivých súčiastok počas
cvičenia..
• Pri používaní súčiastok pre nastavenie, sa vždy presvedčte, že sú
tieto nastavené správne a že označené maximu pre nastavenie
danej časti nie je prekročené, ako napríklad pri nastavení výšky
sedadla.
• Nikdy necvičte hneď po konzumácii jedla!
Výkres
Zoznam súčiastok
Číslo.
Popis
Špecifikácia
Množ.
1
Hlavný rám
1
2
Stabilizátor
D76x1.5Tx480L
1
3
Skrutka
M8x1.25x93L,8.8
4
4
Nastaviteľná koncovka
D76*86
2
5L
Ľavá koncovka
D76*120L
1
5R
Pravá koncovka
D76*120L
1
6
Podložka
D22xD8.5x1.5T
12
7
Podložka
D15.4*D8.2*2.0T
10
8
Matica
M8x1.25x15L
4
9
Alénová skrutka
M8x1.25x20L,8.8
8
10
Tyč rukoväte
1
11
Sada pedálov
2
12L
Ľavá opora
1
12R
Pravá opora
1
13
Predná krytka (vonkajšia)
100x54x27
2
14
Predná krytka (vnútorná)
100x54x24
2
15
Okrúhla koncovka
D1"*17.5L
2
16
Alénová skrutka
M8x1.25x100L,8.8
2
17
Ľavá vrchná krytka
115x95x43
2
18
Nylónová matica
19
Stabilizátor
M10*1.5*10T
D76x1.5Tx480L
3
1
20
Skrutka
M6*1*45L
4
21L\R
Pedál
345x150x45
1
22
Skrutka
D30*17(M12)
2
23
Skrutka
M10*1.5*66L
2
24
Podložka
D24*D13.5*2.5T
2
25
Okrúhla krížová skrutka
ST4.2x1.4x20L
4
26
C krúžok
S-16(1T)
2
27
Elektrický kábel
700L
1
28
Senzorový kábel
700L
1
29
Vrchný kábel počítača
1000L
1
30
Motor
1
31
Objímka
D29*D11.9*9T
4
32
Objímky, sada pre pedále
2
33
Sada kľuky
2
34
Remenica
D310x19
1
35
Remeň
1321 PJ6
1
36L
Ľavá krytka reťaze
1
36R
Pravá krytka reťaze
37
Magnetický systém
D274*138L
1
38
Pravá vrchná krytka
115x95x43
2
39
Bočná krytka
D36*14
2
40
Skrutka
M8x1.25x20
4
1
41
Fixačný krúžok
D38*D26.5*7
2
42
Okrúhly disk
2
43
Objímka
#6004ZZ
2
44
Okrúhla krížová skrutka
ST4x1.41x15L
24
45
Anti-stratová matica
3/8"-26UNFx6.5T
2
46
FE podložka
D30*D10*4.1T
1
47
Podložka
D50*D10*2T
1
48
Malý medzerník
D10*D14*3T
1
49
Vnútorná zásuvka
D31.8xD28.5x82L
2
50
Podložka
D20*D11*2T
2
51
Plastová podložka
D50*D10*1.0T
2
52
Oporná sada
2
53
Pena
D30x7Tx550L
2
54
Pena
D23x7Tx530L
2
55
Koncovka
D1 1/4"*45 L
2
56
Pružina
D4.0xD20x82L
1
57
Nylónová matica
M6x1.0x6T
4
58
Skrutka
M6x1.0x15L 8.8
4
59
Koncovka pre skrutku
D28*17(M10)
2
60
Podložka
D26*D21*1.5T
1
61
Sada pre kľuku
1
62
Okrúhly magnet
M02
1
63
Podložka
D27*D21*0.3T
1
64
Počítač
SM-7650-71
1
65
Pravá krytka
80*55*87
2
66
Ľavá krytka
80*50*87
2
67
c krúžok
S-16(1T)
2
68
Podložka
D21xD16x0.3T
2
69
Objímka
#99502ZZ
12
70
Fixačný tanier
1
71
Predná pedálová os
D15.85x63.2L
2
72L
Ľavá rukoväť
1
72R
Pravá rukoväť
1
73
Podložka
D14xD6.5x0.8T
4
74
Skrutka
D43*25L
1
Ručný pulz
WP1007-09B
2
Kábel pulzu
500L
2
76
Anti-stratová matica
M10*1.25*10T
2
77L
Ľavá predná krytka reťaze
1
77R
Pravá predná krytka reťaze
1
78
Vrchná ochranná krytka
1
79
Podložka
D23*D17*1.2T
4
80
Podložka
D21*D8.5*1.5T
2
81
Vrchná univerzálna krytka
125*90*39
2
82
Spodná univerzálna krytka
125*90*39
2
83
Malý nastaviteľný gombík
D38xM16x1.5xD8x23
2
75
84
Predná základňa pre počítač
380*150*50
1
85
Zadná základňa pre počítač
340*150*50
1
86
Adaptér
1
87
Okrúhla krížová skrutka
ST4x1.41x15L
2
88
Vnútorná zásuvka
D71.5*108L
1
89
Gombík
D40xM6x12L
4
90
Okrúhla krížová skrutka
ST4*1.41*20L
8
91
Okrúhla krížová skrutka
ST4x1.41x10.L
2
92
Krytka pre skrutku
D35*8
2
93
Nylónová matica
M8*1.25*8T
2
Kontrolný zoznam (Zoznam súčiastok v balení )
1X1
10
219 72L&R
X1
X1 X1
M12X64 X1784& 586 21L&R X1
X281&M059 X489 X1
X1
39 8*1.2M X4863L5*209 X142M8*.5LDT M6*145L20X7D.8T 410
1 6M8*1.2x 7X2x1385*0L X2M5*0.81L4D6T 3M8*1.25TXS4L9 26
1
10
X1
2
72L&R
X1
19
X1
X1
64 22
78
84&85
86
X1
M12
X2
81&82
X2
X2
3
9
16
59
21L&R
X1
89
M10
X2
M8*1.25*93L
M8*1.25*20L
M8*1.25*100L
x1
X4
6
X4 8
X2 73
X4
x1 87
X1
D22*D8.5*1.5T
M8*1.25*15L
D14*D6.5*0.8T
M5*0.8*10L
X1
X1
X12
7
X4 20
X4 44
X2
93
D15.4*D8.2*2T
M6*1*45L
ST4*15L
M8*1.25*8T
X10
X4
X6
X2
Krok 1
(x
4)
M6*145(x)BD.0 L.8T
1) Primontujte predný stabilizátor (2) a zadný stabilizátor (19) ku hlavnému rámu (1) použitím skrutiek (3),podložiek (6),
pružinovej podložky (7) a matice (8).
2) Nastavte správnu výšku otočením kolieska zadnej koncovky (4).
3) Primontujte ľavý a pravý pedál (21L&21R) ku pedálovej opornej tyči (11) použitím skrutiek (20), podložky (73) a gombíka
(89)
4) 3 optimálne pozície pre pedále
(x4)
B (x4)
M6*1*45L
D14*D6.5*0.8T
Krok 2
(x4)
(a) (b)
(d )
( c)
1) Odporúčame vám vykonávať túto montáž ešte s jednou dospelou osobou.
2) Najskôr nadvihnite krytu pre tyč rukoväte (78) ako je na obr. (a), potom pripojte počítačový kábel (29) s káblom motora (30)
ako je na obr.(b&c)
3) Vložte stĺp rukoväte (10) na hlavný rám a pritiahnite použitím podložiek (6), pružinových podložiek (7) a alénových skrutiek
(9). Vyberte krytku zo stĺpika rukoväte (78) a pritiahnite ju ku hlavnému rámu.
4) Primontujte ľavú a pravú pohyblivú rukoväť (12L&12R) na pohyblivú oporu rukoväte (52) použitím malého nastaviteľného
gombíka, viď obr. (d)
5) Môžete si nastaviť výšku rukoväte použitím gombíka.
(x4)
(a)
(b)
(d)
(c)
Krok 3
(x2)B
Primontujte ľavú a pravú pevnú rukoväť (72L &72R) na stĺpik rukoväte (10) použitím alénovej skrutky (16) , podložky
(6),pružinovej podložky (7) a matice (93).
B(x2)
Krok 4
1) Pripojte kábel počítača (29) a kábel pre ručný pulz (75) s počítačom (64), potom pripevnite počítač (64) na stĺpik rukoväte (10)
použitím skrutiek.
2) Vložte krytku skrutky (22) a krytku skrutky (59) na skrutku.
D
M12
M10
(x4)
Krok 5
E(x8)
ST4*15LM0(x26 )
1) Zafixujte vrchnú a spodnú krytku pre univerzálny spoj (81&82) na univerzálnom spoji (32) použitím skrutiek (44).
2) Zafixujte prednú a zadnú krytku pre stĺpik rukoväte (84&85) na stĺpik rukoväte (10) použitím skrutiek (44&87).
3) Vložte prípojku adaptéra do zásuvky na ráme pre začiatok cvičenia.
E
(x8)
ST4*15L (x6)
M5*10L (x2)
Inštrukcie pre návod SM7650
【Funkcie tlačidiel 】
Režim
Reset
V stop režime, REŽIM - MODE slúži pre potvrdenie všetkých nastavených cvičiacich
údajov a pre vstup do programu.
V stop režime, stlačte tlačidlo pre návrat do hlavného menu
Podržte po dobu 2 sekúnd, počítač sa zresetuje.
Start/Stop
Pre začiatok a zastavenie cvičenia.
Zotavenie - Recovery
Pre otestovanie srdcového zotavenia.
Hore - Up
Pre voľbu trénovacieho režimu a nastavenie funkcií smerom nahor.
Dole - Down
Pre voľbu trénovacieho režimu a nastavenie funkcií smerom nadol.
Telesný tuk – Body fat
Pre otestovanie telesného tuku %
【Zobrazenie funkcií 】
Čas - Time
Vzdialenosť - Distance
Kalórie - Calories
Pulz - Pulse
Výkon - WATT
Rýchlosť - Speed
Rotácia za minútu -RPM
Cvičiaci čas zobrazený počas cvičenia.
Úroveň nastavenia 0:00~99:00
Cvičiaca vzdialenosť zobrazená počas cvičenia
Úroveň nastavenia 0.0~99.0km
Spálené kalórie počas cvičenia.
Úroveň nastavenia 0~990
Pulz údery za minútu- bpm zobrazené počas cvičenia
Úroveň nastavenia 0-30~230
Cvičiaci výkon
Úroveň nastavenia 10~350
Cvičiaca rýchlosť počas cvičenia.
0.0~99.9km
Rotácia za minútu.
Úroveň nastavenia 0~999
【Ovládacie inštrukcie】
Zapnutie
Pripojte adaptér ku počítaču pre zapnutie, LCD zobrazí všetky segmenty s dlhým pípnutím ako testovanie po dobu 2 sekúnd a
priemerom kolesa 78” pre sekundy (obrázok 1).
Nastavenie užívateľských osobných údajov (U1~U4)
Do počítača zadajte údaje pre užívateľa .Užívateľ môže stlačiť tlačidlo hore - UP alebo dole – DOWN pre voľbu U1 do U4
(obrázok 2).Stlačením tlačidla úroveň - MODE zadajte vaše osobné údaje, pohlavie - SEX(obrázok 3) ,vek - AGE (obrázok 4),
výška - HEIGHT (obrázok 5), váha - WEIGHT (obrázok 6) a stlačte tlačidlo úroveň - MODE pre potvrdenie.
Obrázok 2
Obrázok 5
男
Obrázok
3
Obrázok 6
女
Obrázok 4
Obrázok 7
Po zadaní úrovne nastavenia (Obrázok 7), manuálny (MAN.) zabliká, potom stlačte hore a dole UP & DOWN tlačidlo pre voľbu
programu v postupnosti ako je manuálny - MANUAL → PROGRAM (Obrázok 8) → Užívateľský program - User Program
(Obrázok 9) →H.R.C (Obrázok 10) → WATT → MANUAL a stlačte tlačidlo režim - MODE pre zadanie funkcie ktorú ste si
zvolili.
Obrázok 9
Obrázok 8
Obrázok 10
Manuálny režim
Po zvolení režimu manuál – MANUAL, stlačte tlačidlo hore - UP alebo dole - DOWN pre zvýšenie alebo zníženie úrovne a
stlačte tlačidlo režim pre potvrdenie. Úroveň je nastaviteľná aj počas cvičenia.
Režim program
Po zadaní režimu program, stlačte tlačidlo hore - UP a dole - DOWN pre voľbu programového profile od P1 do P12, stlačte
tlačidlo režim - MODE tlačidlo pre potvrdenie a vstup do voľby profilu. Užívateľ môže stlačiť stlačidlo hore - UP alebo dole DOWN pre nastavenie úrovne. Úroveň je nastaviteľná aj počas cvičenia. (Obrázok 11).
Obrázok 11
H.R.C Režim
Po zadaní režimu H.R.C., stlačte tlačidlo hore - UP alebo dole - DOWN pre voľbu rozličných cieľov od 55%, 75%, 90% . Stlačte
tlačidlo režim - MODE pre potvrdenie. (Obrázok 12)
Hodnota úrovne srdcového pulzu bude vypočítaná na základe veku a užívateľských údajov.
(Obrázok 12)
Užívateľský režim
Po zadaní užívateľského režimu, keď sa rozbliká prvý stĺpec pre profil môže užívateľ stlačiť tlačidlo hore - UP alebo dole - DOWN
a potom stlačiť tlačidlo režim - MODE pre vytvorenie vlastného profilu. (od stĺpika 1 do stĺpika 20) Užívateľ môže podržať tlačidlo
režim – MODE po dobu 2 sekúnd pre odídenie z profilových nastavení. (obrázok 13). Každý užívateľ si môže nastaviť svoj vlastný
užívateľský profil.
(Obrázok 13)
WATT režim
Prednastavená hodnota výkonu je 120 a zabliká na displeji pri nastavenom režime WATT . Užívateľ môže použiť tlačidlá hore - UP
alebo dole - DOWN pre potvrdenie cieľovej hodnoty od 10 do 350. Potom stlačte tlačidlo režim - MODE pre potvrdenie.
Zotavenie
Pri zadaní srdcového tepu (po obomi režimami START a STOP ); stlačte tlačidlo zotavenia - RECOVERY pre spustenie tejto
funkcie. Čas - TIME “0:60” sa začne odpočítavať a numerický stĺpik zobrazí "FX"(X=1~6) potom čas dosiahne hodnotu nuly.
Stlačte tlačidlo zotavenia - RECOVERY pre potvrdenie predchádzajúceho čakajúceho režimu. Hodnota aktuálneho srdcového tepu
sa zobrazí na LCD displeji ihneď po ukončení testovania.
Meranie telesného tuku
1. Stlačte tlačidlo telesný tuk - BODY FAT pre začiatok merania zvoleného užívateľského telesného tuku.
2. Počas merania, užívateľ musí mať obe ruky na držadlách a LCD zobrazí “--” “--“ po dobu 8 sekúnd až pokiaľ počítač
neukončí meranie.
3. LCD zobrazí telesný tuk - BODY FAT oznamovací symbol, telesný tuk - BODY FAT percentá, a BMI po dobu 30 sekúnd.
4. Stlačte tlačidlo telesný tuk - BODY FAT pre návrat do predchádzajúceho čakajúceho režimu.
<ODKAZ>
B.M.I. (Index telesnej hmotnosti) integrovaný
B.M.I
Mierka
Úroveň
Nízka
Nízka/stredná
Stredná
Stredná/Vysoká
<20
20-24
24.1-26.5
>26.5
*** B.M.I. (Index telesnej hmotnosti)***
BMI slúži na lepšiu orientáciu telesného tuku užívateľa, avšak nie je to 100% presná metóda.
BODY FAT <Európsky>:
SYMBOL
—
+
▲
◆
Tuk - FAT%
Pohlavie - SEX
Muž - MALE
Žena - FEMALE
Nízka
Nízka/stredná
Stredná
Stredná/Vysoká
<13%
<23%
13%-25.9%
23%-35.9%
26%-30%
36%-40%
>30%
>40%
【Poznámka 】
1. Ak sa počítač správa abnormálne, môže užívateľ odpojiť počítač od adaptéru a počkať po dobu 5 sekúnd a počítať potom
znovu pripojiť.
2. V prípade, že je počítač zapnutý, nesmiete sa ho dotýkať alebo ho prikrývať akýmikoľvek objektmi po počiatočnú dobu 6
sekúnd.
Záručné podmienky, reklamácie
Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované
predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov
uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými
ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov,
podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane
spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami
a reklamačným poriadkom nespomenutých.
Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Bratislavská 36, 911 05 Trenčín,
IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.
Adresa predajní:
− inSPORTline s.r.o., Šoltésovej 1995, 911 05 Trenčín (Sihoť), +421 917 864 593,
[email protected]
−
Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623,
[email protected]
− Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421
917 866 622, [email protected]
Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý
spotrebiteľom nie je.
„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci
svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
„Kupujúcí, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom
svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnou zmluvou a
obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.
Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej
medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v
kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.
Záručné podmienky a záručná doba
Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s
kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné
komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.
Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k
obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.
Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:
a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja
zákazníkovi s kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.
b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja
zákazníkovi.
c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté:
− zavinením používateľa t.j. poškodenie výrobku
− nesprávnou montážou
− neodbornou repasiou
− nesprávnou údržbou
− mechanickým poškodením
− opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy,
atď.)
− neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
− neodbornými zásahmi
− nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty,
pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo
rozmermi.
− nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce
použitie: SC, S – na komerčné použitie)
Upozornenie:
1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným
materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
3) záruka sa uplatňujte u výrobcu: inSPORTline, s.r.o. Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, v predajni v ktorej ste
tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.
Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru
Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na
tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné
pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.
Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť
reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými
dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má
predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.
Pokiaľ kupujúci oznámi závadu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky,
závada bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré
vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v
tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.
Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za
neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s
neoprávnenou reklamáciou.
V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných
podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny
vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať
výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších
technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží
predávajúcemu.
Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručení vadného tovaru, pokiaľ nebude
dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar
prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v
uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci
povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.
Dátum predaja :
razítko a podpis predajcu
dodávateľ:
inSPORTline, s.r.o.
Bratislavská 36, 911 05 Trenčín
reklamácie a servis: +421 918 809 163, +421 917 954 415,
[email protected], [email protected]
www.inSPORTline.sk, www.Worker.sk, www.Worker-Moto.sk
Download

Návod na použitie IN 163 Eliptical inSPORTline Atlanta