Ozveny z „Letiska“
Časopis SOŠ letecko-technickej
Číslo 7
Ročník 2012/2013
„Rozlúčka so školou“
„Rozlúčky nemám vôbec rada.“
E. Starke
Štyri roky ubehli rýchlo ako voda, stužkové slávnosti sú dávno za nami a bol tu deň
7.5.2013, kedy sme sa mali spolu rozlúčiť
pri poslednom zvonení alebo „RSŠ“ (pred
rokom sme uskutočnili 1. ročník rozlúčky so školou, dopadla výborne, bola milá,
pekná, dôstojná; tento rok to bol už 2.
ročník „posledného zvonenia“ pre našich
maturantov). Majstri D. Žember a P. Kesely so žiakmi urobili umeleckú prácu: „slavobránu so zvoncom“, ktorá sa nám veľmi
páčila. Keď sme ju so Slávkou Novotovou
patrične vyzdobili, tešili sme sa z nej ako
malé deti. Potom sme si lámali hlavičky,
ako Vás milí maturanti potešiť a čo Vám
pripraviť ako pamiatku na našu školu. Bol
to malý medailónik na zelenej alebo žltej stužke.
Na otvorenie vystúpila
skupina „Šleha“, ktorá mala
hrať podľa plánu vonku na
ihrisku, ale počasie bolo
vrtkavé, tak sa presunuli
do telocvične. V telocvični žiaľ akustika a ozvučenie boli ohlušujúce a hluk
dal zabrať našim ušiam a
bubienkom. Ale my sme
vydržali, aj si pri tom podupkali. Potom prišlo na
rad „posledné zvonenie“
pre našich maturantov.
Otvorila to naša milá zástupkyňa riaditeľa J. Zavadilová a potom čítala menoslovy
našich žiakov – IV.A, IV.B, IV.C a II.N. Začala IV.A, pri bráne ich čakal triedny aj s
medailónmi. Každý zazvonil, keď prechádzal cez bránu; usmial sa, bol krásny, milý,
jedinečný, neopakovateľný.
Keď už všetci stáli nastúpení pod balónikovo-zeleným aranžmánom, Sabína
Rychtárechová - naša šikulka - predniesla
báseň, potom riaditeľ školy S. Malec mal
príhovor k maturantom, v ktorom im povedal, ako si ich veľmi váži, ako im vždy
pomáhal a pomáhať bude, ako ich má rád
a ako na nich nikdy nezabudneme. Za svoje slová zožal aj obrovský potlesk. Potom
nasledovali príhovory žiakov, bolo to milé.
Predposledným bodom programu bola
pieseň „Zbohom škola“:
Zbohom škola, lúčime sa,
zbohom krásny školský čas,
zbohom milí spolužiaci,
či sa uvidíme zas.
Čas učenia sa nám skončil,
nový život nastáva,
ale krásna rozpomienka
na školu nám zostáva.
Zbohom naša trieda milá,
zbohom školská lavica,
aj tabuľa počmáraná,
katedra, aj knižnica.
Zbohom naši učitelia,
dosť ste sa natrápili,
kým ste naše mladé hlavy
ťažkým vedám učili.
Na speve a gitarovom sprievode sa podieľali Lukáš Choleva a Ján Darmovzal. Patrične si ju upravili a zožali aj silný potlesk
a obdiv.
No a potom – „Rozlúčka“, stisky rúk, ružičky, ale aj slzičky.
Milí naši maturanti, pri „skúškach dospelosti“ alebo „prahu do života“ Vám želáme:
- šťastnú ruku – pri vytiahnutí otázky
- šťastný rok, veľa optimizmu
- vraví sa, že „šťastie praje pripraveným“,
a tak Vám želáme aj veľa šťastia, zdravia a
radosti
- a nech MÁJ – LÁSKY ČAS – 2013, ktorý
patrí k tým najkrajším mesiacom roku, je
aj pre Vás tým najkrajším.
Výchovná poradkyňa E. Starke
Foto na strane 12.
Vietor
Jesenný mi pohľad zjemnil,
zimný chladné telo vášňou rozpálil.
Jarný čerešňové bozky sľúbil,
letný v živej rieke nohy ovlažil.
Každučké ráno prinesie správy,
na poludnie úsmev rozfúka beztrestne.
Večer však clivotu, už nie taký dravý,
prichýli, poznáš to a vzdychne bolestne.
Milujem vietor, keď z lásky sa valí,
nevieš ho chytiť, veď to sa nedá.
Rúti sa na teba, smer zlomia skaly,
odletí... Kam? Keď lásku predá.
2
Autor: Slavomíra Novotová
Dušan Žember
STREDOŠKOLSKÉ ČASY ČOSKORO POMINÚ
Už od malého dieťaťa mi behali
oči po modrej oblohe, ktorá bola preťatá
nespočetným množstvom kondenzačných
čiar od lietadiel. Mojím snom bolo stať sa
pilotom.
Predtým, ako som nastúpil na
Strednú odbornú školu letecko-technickú, som študoval na Základnej škole Komenského v Poprade. O možnosti štúdia
na tejto škole som sa dozvedel tesne pred
podaním prihlášok na stredné školy. Povedal mi o nej kamarát z aeroklubu, ktorý je
tiež absolventom tejto školy – v súčasnosti
je v poslednom ročníku na vysokej škole
v Košiciach. Po nej má istú prácu v jednej
popradskej leteckej firme.
Po podaní prihlášok na stredné
školy som sa tak ocitol v cudzom meste, s
úplne cudzími ľuďmi. Pamätám si, akoby
to bolo včera, keď sme sa prvýkrát stretli
na internáte a po jednom sa predstavovali
a prvé noci ponocovali na balkóne pri rozprávaní zážitkov. Ráno sme sa ponáhľali
na autobus, aby sme na vyučovanie prišli
včas. Dnes už nechodíme do školy autobusom, a už vôbec nie načas.
Neskôr prišli prvé písomky, moduly a spotené čelá pri zaokrúhľovaní známok. Štyri roky, ktoré sme strávili štúdiom
ako vynikajúci kolektív, ubehli ako voda.
Pri písaní týchto riadkov som si vedomý
toho, že túto školu navštívim ako žiak už
len trikrát. Predo mnou je maturitná skúška, pomyselná brána do dospelého života.
Ešte väčšia výzva ma však čaká na vysokej
škole v Brne, kam som sa prihlásil na obor
Profesionálny pilot a bol som úspešne prijatý.
Pavol Orolin
Vždy som bola dievča, ktoré nezaujímali dievčenské veci a nechcela som ísť na
strednú školu pre dievčatá, ktorá nemá
perspektívu. Preto som si vybrala práve
túto školu, ktorá je pre mňa zaujímavá.
Škola má budúcnosť a chcem pokračovať
v tomto odbore, ktorý je dobre ohodnotený. Odkaz pre mladších: VYTRVAJTE A
UČTE SA!
Miroslava Rusková
Od teba
Pomaly sa vlečie čas,
teraz stojí pre zmenu.
Ťažké býva čakanie
na esemesku sľúbenú.
Autor: Dušan Žember
3
Nová pomôcka
Model funkčného motora pre potreby odbornej výchovy sa prvýkrát rozbehol. Áno
máme ďalšiu funkčnú učebnú pomôcku. Je
to model hnacieho agregátu Škody 120 so
spojkou, prevodovkou, hnacou nápravou.
Teda je možné model naštartovať, ovládať
spojku a radiť
jednotlivé prevodové stupne.
Na motore je
pekne vidieť a
dá sa predviesť
mnohé funkcie,
ktoré k motoru
patria.
Napríklad:
• zapaľovanie
•
chladiaci
okruh
• zriaďovanie
ventilov
• zriaďovanie
karburátora
• spúšťač
4
Ďalej tu môžeme
vidieť
činnosť spojky,
zadných bubnových bŕzd,
brzdového
posilňovača,
diferenciálu,
radiacej kulisy,
elektroinštalácie...
Na dokončenie
výrobku žiakov
druhého ročníka Autoopravá-
rov II.EF a majstra Keselyho čaká ešte dosť
práce, no už teraz sa môžeme všetci autári
tešiť z dobre vykonanej práce a novej pomôcky.
Spracovala: IbAo
Ukážka našich výrobkov.
Na dielňach autoopravárov sa v prvom ročníku učí v prevažnej miere ručné spracovanie
kovov. Aby si neskôr žiaci poradili pri opravách áut, musia získať skúsenosti s tvárnením
a opracovaním kovov, ale aj iných materiálov. Po prebratí istých tematických celkov príde obdobie označené ako súborná práca. A práve tu je priestor na zhodnotenie nadobudnutých zručností a výrobu drobných výrobkov.
Spracovala: IbAo
Foto: Pavel Bobošík
Pre istotu
Odložme si kúsok lásky
do škatuľky od čaju.
Pošlime ju rannou poštou
tam, kde lásku nemajú.
Odložme si milovanie,
toho nie je nikdy dosť.
Nech sú s láskou v našom svete
viac než iba vzácny hosť.
Autor: Dušan Žember
5
Hydraulické tlmiče (diel piaty)
HYDRAULICKÉ TELESKOPICKÉ TLMIČE PRUŽENIA
Tlmiče pruženia
• autá sú so správne pracujúcimi tlmičmi stabilné aj pri vysokých rýchlostiach, pri prejazdoch zákrut, pri jazde v teréne
• skracuje sa brzdná dráha, zlepšuje sa kontakt s vozovkou v každom režime, a tiež zlepšuje pohodlie posádky
Priebeh profilu pri prechádzaní nerovností
Poškodený tlmič sa prejavuje:
• vibráciami od odskakovaného kolesa
• hlukom a údermi po prejdení nerovností
• plôškovaním a nepravidelným opotrebovaním pneumatiky
• znečisteným telom tlmiča
• húpaním karosérie
Spracovala: IbAo
6
Naši športovci.
V tomto príspevku nadviažem na športové súťaže, ktoré už boli uvedené v predchádzajúcom čísle. V máji čakali našich
chlapcov posledné tri súťaže v školskom
roku 2012/2013, v ktorých sme tajne verili
v nejaký ten úspech. Veriť sa oplatilo, no
posúďte sami. 6.mája 2013 bolo na atletickom ihrisku OŠG Trenčín okresné kolo v
atletike. Dovolené bolo nominovať maximálne 10 chlapcov, každý mohol štartovať
maximálne v 2 disciplínach a v jednej disciplíne mohli z jednej školy štartovať max.
3 pretekári. Z 8 vypísaných disciplín sme
neobsadili len skok do výšky, v ostatných
bolo zastúpenie jedným až 3 pretekármi.
Svojimi výkonmi chalani vybojovali 6 medailí:
P. Pokrývka z triedy I.A – 3. miesto na
100m
T. Cigánik z triedy II.AB – 3. miesto na
110m prekážok
P. Pokrývka z triedy I.A – 3. miesto v skoku do diaľky
P. Budínsky z triedy I.H – 3. miesto vo
vrhu guľou
T. Cigánik z triedy II.AB – 3. miesto v
hode oštepom
M. Križma z triedy I.A – 1. miesto v hode
oštepom
Matúš Križma si víťazstvom zabezpečil
postup do krajského kola, ktoré bolo tiež
na ihrisku OŠG Trenčín. Aj keď mu pokusy technicky nevyšli, obsadil krásne 2.
miesto. Gratulujeme.
Atletika na školách sa v regióne opäť trochu prebúdza, preto dúfame, že k tomu
prispejeme aj my svojimi výkonmi v budúcnosti.
15. mája sa žiaci našej školy zúčastnili ďalšieho ročníka branno-športového preteku,
ktorý organizuje Regrutačná skupina TN.
Pretek sa konal v priestoroch lodenice
TN a blízkeho okolia. Súťažilo sa v behu,
streľbe zo vzduchovky, prenose raneného, plazenia, posúvania pneumatiky, hode
granátom na cieľ a jazdy na dračej lodi.
Naši chalani opäť nedali šancu ostatným
školám (spolu 13 družstiev), a jasne ich
porazili. V závere išlo o strhujúci súboj
medzi našimi dvoma družstvami. Tak ako
vlani, aj teraz sme obsadili 1. a 2. miesto.
Na 2. mieste skončila trieda III.A, vlaňajší
víťaz, v zložení: L. Fečík, M. Noga, B. Štepka, M. Kubačka, S. Braciníková, L. Hanaková.
Z víťazstva sa tešili chalani z triedy III.E
v zložení: D. Fabian, J Gago, M. Ország,
J. Ondrášik, B. Mokrá, M. Prnová. Škoda,
že ani vlani, ani teraz sa z rôznych príčin
nepostupovalo ďalej, do vojensko-výcvikového strediska Lešť na celoslovenský
branný pretek. Chlapci by si to zaslúžili.
Gratulujeme.
V poslednej súťaži tohto školského roka v
tenise sa naši v nabitej konkurencii nepresadili. Snáď nabudúce.
Dosiahnuté výsledky nech slúžia ako povzbudenie pre ďalších mladších žiakov,
ktorí tiež majú predpoklady dosahovať
kvalitné výkony v tých „svojich“ športoch
a disciplínach.
Pekné prežitie letných prázdnin a návrat v
plnom zdraví v septembri želá úsek TŠV.
Mgr. Július Starke
Foto na nasledujúcej strane.
Človek je zo všetkých živočíchov najrozumnejší, pretože má ruky.
ANAXAGORAS
7
8
9
Fotoreportáž z exkurzie na autosalón v Brne.
10
Spracovala IbAo
11
Fotoreportáž z rozlúčky maturantov.
12
13
14
Informácie o škole
Mesiac máj je nielen mesiacom lásky, ale
pre školu je to dôležitý mesiac pre ďalší
chod školy. V polovici mesiaca sa konali
prijímacie pohovory, kedy sa žiaci 9. ročníkov základných škôl rozhodovali, kam
budú smerovať ich kroky od septembra.
Práve našu školu si vybralo zatiaľ 106 žiakov.
Mechanikov lietadiel so zameraním na
mechaniku – 23 žiakov, avionikov – 30
žiakov, mechanikov hasičskej techniky by
malo byť 10, mechanikov elektrotechnikov
17 a do učňovských odborov sa prihlásilo
za autoopravára mechanika 17 a autoopravára – elektrikára 9 žiakov. Budeme budúcim prvákom držať palce, aby sa utvrdili v
tom, že výberom našej školy urobili správne rozhodnutie vo svojom živote.
V mesiaci máj sa konali na našej škole aj
maturitné skúšky, ktorých sa v tomto termíne zúčastnilo 41 žiakov, no žiaľ 7 z nich
si bude musieť maturitu zopakovať v septembrovom termíne. Snáď budú mať viac
šťastia pri vyberaní otázok a budú aj viac
pripravení ako teraz.
Ani v júni nebudeme už prázdninovať, ale
budeme sa pripravovať spolu so žiakmi
tretích ročníkov učňovských odborov na
záverečné skúšky, ktoré budú v nasledovných termínoch:
17.júna 2013 – písomné záverečné skúšky
pre triedu III.E aj III.F
18.júna 2013 – praktické záverečné skúšky
pre triedu III.E
20. júna 2013 – praktické záverečné skúšky
pre triedu III.F
21.júna 2013 - ústna záverečná skúška
triedy III.E
24.júna 2013 – ústna záverečná skúška
triedy III.F
Obe triedy budú mať od 12. do 14. júna
2013 študijné voľno. Verím, že všetci žiaci
budú pri záverečných skúškach úspešní a s
mnohými sa stretneme v septembri v nadstavbovom štúdiu.
-zaja-
Pes a Delfín
Haf, haf zaštekal pes
ktorý v meste vyvolal des
O polnoci v zátoke
v nočnej tmavej hmle
zasvietili zuby biele
boli od delfína
strieborného lietadla.
Haf, haf zaštekal zas
Keď lietadlo
na poli pristálo
pes nebojácne k delfínovi pribehol
a pilotovi tvár oblízol
a tak končí príbeh šťastne
až dokiaľ delfín na zem nespadne.
Autor: žiak našej školy
15
Súťaže
Správne odpovede z č. 6 boli: 1. Gerlach, 2. Kamzík, 3. Jaslovské Bohunice
LITERÁRNA SÚŤAŽ
Tentokrát som pre Vás prichystal súťaž, ktorá je veľmi jednoduchá. Stačí, ak mi
napíšete meno slovenského spisovateľa a aj názov diela, v ktorom sa nachádza úryvok
uvedený pod týmto textom. Ako pomôcku prikladám aj podobizeň daného autora (pozornému žiakovi môže byť pomôckou aj znenie textu, ktoré by ho mohlo navigovať tým
správnym smerom). Takže ešte raz – napíšte meno autora a diela. Odpovede posielajte
na adresu [email protected] – a ešte to najdôležitejšie: keďže súťaž je literárna, cenou úspešným súťažiacim bude samozrejme kniha. Tú získajú prví traja správne odpovedajúci.
Mgr. Dominik Kuchta
Namiesto záveru
Toto je posledné číslo v školskom roku
2012/2013. Dúfam, že časopis našiel svoje
miesto a čitateľov, ktorí ho budú vyhľadávať pre získanie nových informácii o škole
a možno aj o sebe samých. Je pravdepodobné, že časopis bude vychádzať aj v budúcom roku. Ako bude vyzerať, to ešte neviem ani ja sám. Snažil som sa, aby to nebol
16
len môj sen, ale aby to bolo dielo všetkých,
ktorí chcú prispieť svojou troškou a mali z
toho radosť. Želám všetkým čitateľom, aby
dosiahli čo najviac úspechov v škole, v zamestnaní, v živote. Aby ste si oddýchli cez
prázdniny alebo na dovolenke, a v zdraví
sa vrátili do školy, do práce.
-šred-
Ozveny z „Letiska“ vydáva SOŠ letecko-technická, Legionárska 160, 91104 Trenčín.
Redakčná rada: Mgr. Pavol Kubala, Mgr. Dominik Kuchta, Dušan Žember.
Svoje príspevky, námety, kritiku môžete zasielať na
e-mail: [email protected], [email protected] Elektronická verzia všetkých
čísel je na stránke školy: http://soslt.edupage.org v časti školský časopis.
Download

Ozveny z „Letiska“ - Stredná odborná škola letecko