Športové gymnázium Trenčín, Staničná 6, 911 05 Trenčín
Chceš nasledovať Škteľa, Sekeru a ďalších našich úspešných
absolventov ?
Športové gymnázium Trenčín prijme v školskom roku 2015/2016 v 4-ročnej forme štúdia talentovaných
a športu oddaných uchádzačov na športy: atletika, plávanie, cyklistika, triatlon, kanoistika,
volejbal, futbal, hokej, hádzaná, vzpieranie, zápasenie, karate, tenis, florbal a iné...
Mladým študentom, ktorí majú záujem študovať a trénovať na našej škole ponúkame:
spojenie štúdia a športovej prípravy
gymnaziálne vzdelanie
odbornosť v športovej príprave
podmienky na športový rast od úrovne výkonnostného až po profesionálneho športovca
zimné a letné sústredenia
cestovanie a spoznávanie sveta
pravidelnú zdravotnú starostlivosť
regeneráciu
celodennú starostlivosť
ubytovanie a stravovanie pre žiakov žijúcich mimo Trenčína
voliteľné predmety (základy športovej prípravy, ekonomika, informatika, konverzácie v cudzích
jazykoch, semináre z vybratých predmetov: biológia, geografia, dejepis, slovenský jazyk a literatúra,
cvičenia z matematiky a ďalšie...
 účasť na vedomostných súťažiach











Športové gymnázium poskytuje plnohodnotné gymnaziálne štúdium s možnosťou pokračovať v štúdiu
na ľubovoľnej vysokej škole. Medzi zvolenými vysokými školami našich maturantov prevládajú školy
zamerané na: šport, medicínu, fyzioterapiu, informatiku, cestovný ruch, pedagogické zameranie, manažment,
právo, medzinárodné vzťahy a diplomaciu, Vojenská akadémia a iné...
Naši žiaci sa vedia presadiť nielen v slovenskej, ale aj v medzinárodnej konkurencii, o čom svedčia výborné
športové výsledky. Školský rok 2013/14 v číslach:



41 žiakov bolo zaradených do reprezentačných výberov SR
16 žiakov sa zúčastnilo M-sveta, M-Európy
80 medailových umiestnení na Majstrovstvách Slovenska
Športovec musí mať pevnú vôľu, trpezlivosť a dôslednosť. To sú vlastnosti, ktoré potrebuje aj k vzdelávaniu
a tiež k budúcemu uplatneniu v živote.
Športové gymnázium ponúka spojenie kvalitného štúdia a športovej prípravy.
V prípade Vášho záujmu o štúdium na Športovom gymnáziu v Trenčíne je potrebné doručiť prihlášku
na strednú školu riaditeľovi ZŠ, ktorú žiak navštevuje a to do 20. februára 2015. Na základe tejto prihlášky
bude uchádzač pozvaný na talentové skúšky, ktoré sa uskutočnia v termíne od 30. marca - 1. apríla 2015,
podľa príslušného športu.
Viac informácií o podmienkach a kritériách prijatia na jednotlivé športy nájdete na:
www.sportgymtn.sk
032/652 82 75 riaditeľ školy
032/652 82 74 zástupca pre šport a vzdelávanie
[email protected]
[email protected]
Športové gymnázium počas svojej 32. ročnej existencie
vychovalo 1285 absolventov, z ktorých bolo 20 účastníkov OH, 370
účastníkov majstrovstiev sveta alebo Európy a tiež množstvo
účastníkov svetových pohárov, medzištátnych stretnutí a iných
významných medzinárodných podujatí. Naši absolventi obvykle
tvoria 10 % z celkového počtu športovcov slovenskej výpravy na OH.
Medzi najúspešnejších našich absolventov patria:
 kanoistika: Slavomír Kňazovický (3xOH), Martin Chorváth-OH, Radovan Šimočko, Rastislav KuželOH, Ján Divinec, Ladislav Belovič, Tomáš Martinek, Juraj Lipták, Martina Kohlová(2xOH), Peter GelleOH, Martin Jankovec-OH
 cyklistika:Miroslav Lipták (2xOH), Ján Valach(2xOH), Martin Riška(2xOH), RomanBroniš(2xOH),
Ján Šipeky, Radovan Husár, Róbert Gavenda
 plávanie:Jana Korbašová-OH, Ľuboš Kriško(2xOH), František Zahradník, Miriam Bystrianska,
Renáta Luptáková
 atletika:Alica Javadová-Checová –OH, Zuzana Kovačiková-Hlavoňová (3xOH), Margaréta Trnková
OH, Lenka Řiháková-Krištofová, Gabriela Sedláková, Anna Balohová-OH, Jozef Repčík-OH, Viliam
Papšo, Martin Benák, Lucia Mokrášová
 vzpieranie:Dagmar Daneková-Kutlíková-OH, Zuzana Kováčová, Jiří Žejdlík, Monika Solčianska,
Michal Pokusa, Peter Havlíček, Michal Beláň, Matúš Bodorík, Michal Bodorík
 hádzaná:Katarína Mravíková, Zuzana Kovaličková, Zuzana Hollá, Monika Rajnohová
 triatlon:Michal Kunic, Andrej Orlický, Katarína Barinková, Dušan Divinec
 karate: Milica Ilčíková, Lenka Pašková, Michal Soukup, Eva a Patrícia Prnová, Matej Chren, Katerína
Štumpfová
 bedminton:Eva Sládeková, Veronika Lišková
 zápasenie:Vladimír Chamula, Marián Mihálik
 volejbal: František Ogurčák, Branislav Skladaný, Tomáš Kmeť, Martin Vlk, Július Šabo, M. Benc
 hokej:Peter Olvecký, Andrej Nedorost, Roman Tvrdoň, Andrej Sekera-OH
 futbal: Martin Škrteľ, Milan Ivana, Peter Mazan, Samuel Štefánik, Filip Hološko
Naši absolventi sa vedia uplatniť aj ako úspešní tréneri a tiež ako členovia realizačných tímov reprezentácie:
Tomáš Lobotka – tréner bedbintonistky Fašungovej, Eva Vranková, Zdenka Liptáková, Simona
Švachová a ďalší...
Andrej Sekera-hokej
Slovenský reprezentant
účastník OH
Download

Športové gymnázium Trenčín, Staničná 6, 911 05 Trenčín