OBSAH
INŠTALÁCIA KONFIGURÁCIA OVLÁDANIE HRY NASTAVENIE DISPLEJA (HUD) NASTAVENIE HRA
AKO RIEŠIŤ PRÍPADY ĎALŠIE PRÍPADY OCEŇOVANIE POLICAJNÝCH DÔSTOJNÍKOV ZÁVOD PRE JEDNÉHO MÓD ROZDELENEJ OBRAZOVKY AUTORI 2
04
07
09
10
13
13
14
15
15
16
16
17
Vážený zákazník,
ďakujeme Vám za zakúpenie počítačovej hry z ponuky vydavateľstva TopCD
a veríme, že Vám prinesie hodiny kvalitnej zábavy.
Príjemnú zábavu praje
lokalizačný tím TopCD
HARDWAROVÁ KONFIGURACIA
Operační systém:
Procesor:
Operační paměť:
Grafická karta:
Zvuková karta:
Místo na disku:
Windows XP SP3/Vista/ 7 Intel/AMD 2,0 GHz
1 GB (2 GB Vista/Win 7)
GeForce 6600/Radeon 9600Pro*
DirectX kompatibilní
6 GB
*integrované grafické karty (Sis, Intel aj.) a grafické chipy pro notebooky nejsou podporovány
VAROVANIE PRED EPILEPSIOU
NEŽ SA PUSTÍTE DO HRY, PREČÍTAJTE SI, PROSÍM, TOTO VAROVANIE PRED EPILEPSIOU.
Niektorí jedinci môžu byť pri kontakte s blikajúcimi svetlami alebo inými svetelnými zdrojmi vo svojom okolí náchylní
k epileptickým záchvatom, ktoré môžu v niektorých prípadoch viesť aj k strate vedomia. Tieto osoby sa vystavujú riziku záchvatu tiež sledovaním určitých programov v televízii alebo hraním počítačových hier. Tieto problémy sa môžu
prejaviť tiež u osôb, ktoré nikdy skôr žiadnymi zvláštnymi zdravotnými problémami alebo epileptickými záchvatmi
netrpeli. Pokiaľ sa na vás alebo na človeku vo vašom okolí prejavia príznaky súvisiace s epilepsiou (záchvaty, strata
vedomia) v prítomnosti svetelnej simulácie, poraďte sa ohľadom hrania počítačových hier s vaším lekárom. Všetkým
rodičom dôrazne odporúčame, aby na svoje deti dávali v priebehu hrania počítačových hier pozor. Pokiaľ na sebe
alebo na svojom dieťati spozorujete závraty, zrakové problémy, svalové kŕče, stratu vedomia, problémy s rovnováhou
alebo nekontrolované pohybové kŕče, okamžite hru prerušte a poraďte sa s vaším lekárom.
ZÁKLADNÉ OPATRENIE PRE VŠETKÝCH HRÁČOV POČÍTAČOVÝCH HIER:
- nehrajte, ak ste unavený alebo ospalý
- hrajte v dobre osvetlenej miestnosti
- nastavte si monitor tak, aby obraz nebol príliš ostrý a jasný
- po každej hodine hrania si dajte 10 - 15 minutovú prestávku
3
INŠTALÁCIA HRY
K spusteniu hry je nutná jej inštalácia. Vložte DVD disk KOBRA 11 do
DVD-ROM mechaniky a vyčkajte, až sa spustí ponuka autorunu, v ktorej
zvoľte možnosť inštalovať.
Pokiaľ sa ponuka autorunu nespustí (môže to spôsobiť vypnutie funkcie
automatického spustenia), spusťte prosím súbor autorun.exe, ktorý nájdete na inštalačnom DVD KOBRA 11. Vykonajte to kliknutím na tlačítko
START -> SPUSTIT, potom do voľného okna napíšte X:\autorun.exe (X
značí príslušné písmeno vašej DVD-ROM mechaniky, väčšinou D). Inštalátor
Vás ďalej prevedie celým inštalačným procesom.
PO ÚSPEŠNEJ INŠTALÁCII MÔŽETE HRU SPUSTIŤ:
- dvojklikom ľavého tlačítka myši na zástupcu KOBRA 11 na pracovnej
ploche vášho počítača (pokiaľ ste v priebehu inštalácie zaškrtli možnosť
„umiestniť zástupcu na plochu“.
- po vložení DVD KOBRA 11 do DVD-ROM mechaniky by sa mal spustiť
autorun, v ktorom zvoľte možnosť „spustit“ (pokiaľ máte zapnutú funkciu
automatického spustenia).
- kliknite na tlačítko START -> PROGRAMY -> CITY INTERACTIVE ->
KOBRA 11, pak kliknite na ikonu SPUSTIT KOBRA 11.
4
KONFIGURÁCIA
Kým prvý krát spustíte hru , mal by ste spustiť konfiguráciu hry kliknutím
na „HN_setup.exe“ v hernom adresári alebo z menu Štart, za účelom nastavenia výkonu počítača. Niektoré z nastavení v menu totiž závisí na veľmi
špecifických technických detailoch. Ak nieste si istý voľbou alebo ak sa
Kobra 11 Highway Nights nechce spustiť, kliknite na tlačítko „Defaults“.
Toto obnoví nastavenie, ktoré vám umožní spustiť hru Kobra 11 Highway
Nights .
ROZLÍŠENIE: Nastaviť rozlíšenie obrazovky pre Kobra 11 Highway Nights
. Nastavenie uvedené v menu závisí na vašej grafickej karte a monitore.
VEĽKOSŤ OKNA: Prispôsobuje veľkosť okna pre hranie Kobra 11 Highway
Nights v zmenšenom okne (ak je vybrané).
Rozlíšenie Textúr: Väčšie rozlíšenie textúr vyzerá lepšie, avšak vyžaduje
väčšiu pamäť na vašej grafickej karte.
VYLEPŠIŤ ZRKADLENIE: Toto nastavenie upravuje odlesk. Zrkadlenie hru
do istej miery skrášli, avšak na úkor vášho výkonu.
UPRAVIŤ VZDIALENOSŤ: Nastaví vzdialenosť výpočtu grafických prvkov.
Zvyšovaním vizualizácie zobrazujete väčšiu časť krajiny, ale znižujete výkon
grafickej karty a naopak.
DETAIL TRÁVY: Toto nastavenie určuje hustotu zobrazovanej trávy. Na
najvyššom nastavení bude tráva zobrazená najdetailnejšie.
CELÁ OBRAZOVKA: Akonáhle je aktivovaná (štandartne), Kobra 11 Highway Nights sa spustí v režime celej obrazovky.
VYCENTROVANIE OKNA: Ak Kobra 11 Highway Nights beží v zmenšenom
okne, okno sa zobrazí uprostred obrazovky.
5
ŠIROKOUHLÉ ZOBRAZENIE (16:9): Kobra 11 Highway Nights sa spustí v
širokouhlom móde (štandartne vypnuté).
ŠIROKÉ OKNO (16:9): To samé ako širokouhlý mód akurát v celej obrazovke.
ANTIALIASING: Vyhladzuje textúry. Hra vyzerá lepšie, ale znižuje to výkon
grafickej karty.
POKROČILÉ: Otvára menu nastavení pre pokročilých hráčov (popis dole).
ŠTVORCOVÉ PIXELY: Špeciálny mód, ktorý využíva možnosti určitých
grafických kariet. Ak je obraz špatný (napr. kolesá sú krivé), toto nastavenie
všetky chyby napraví.
ZAPNÚŤ ZVUK: Zapína zvuk v Kobre 11 Highway Nights .
ZAPNÚŤ HUDBU: Zapína hudbu v hre.
4-KANÁLOVÝ PRIESTOROVÝ ZVUK: Zapína priestorový zvuk (ak máte
potrebné vybavenie).
ŠTANDARTNE: Obnoví nastavenie.
HRAŤ: Uloží terajšie nastavenie a spustí hru.
POKROČILÉ NASTAVENIE: Ponuka pokročilého nastavenia je využívaná
pokročilejšími PC užívateľmi k presnejšiemu ladeniu grafického nastavenia. Hodnoty môžu byť obnovené pomocou tlačítka „Defaults“.
GRAFIKA V HRE: Je tu ďalšie nastavenie grafiky priamo v hre. Možnosť
upraviť nastavenie pre jas, kontrast, gamma, farieb a monitora.
6
OVLÁDANIE HRY
Tu sú nastavené príkazy pre ovládanie Kobra 11 Highway Nights . Samozrejme že môžete podľa chuti nastaviť základné herné ovládanie na
vašej klávesnici a tiež rôzne vstupné zariadenie, ktoré je pripojené a
nainštalované. Možné je nastavovať riadenie a plyn, ručnú brzdu, zvlášť
v ostrých zákrutách. Akonáhle ako polícia zapnete sirény a svetlá, ostatní
účastníci premávky zastavia, aby vám uvolnili cestu. Toto môže fungovať
veľmi dobre, ale tiež nemusí – rovnako ako v ozajstnom živote. Ak len
zapnete svetlá, neuhnú vám z cesty. Ďalšie funkcie ako je zapnutie indikátorov alebo blikajúcich svetiel neslúžia žiadnemu účelu – okrem toho, že
to dobre vyzerá!
Šípka hore Šípka dole Šípka doľava Šípka doprava A D W S Medzerník Ľavý Shift Ľavý Ctrl X Y R B P C H L Zrýchliť
Brzda
Zatočiť Vľavo
Zatočiť Vpravo
Kamera Doľava
Kamera Doprava
Kamera Hore
Kamera Dole
Vystreliť
Nitro
Ručná Brzda
Posunúť Hore
Posunúť Dole
Resetovať (vozidlo)
Pozrieť Dozadu
Pauza
Zmena Kamery
Zatrúbiť
Rozsvietiť Svetlá
7
1 2 3 Q
Ľavý Indikátor
Varovné Svetlá
Pravý Indikátor
Policajné Svetlá + siréna /
iba policajné svetlá / vypnuté
I Okamžité opakovanie
F
Akčné tlačítko
M Mapa
F1 Zmena kamery (alternatíva)
Nemeniteľné príkazy (iba v 3D jadre):
F1 Zmena kamery
F5 Nastaviť pripojené vstupné zariadenie
ESC Pauza
Akonáhle máte vytvorený alebo nahraný profil, máte prístup k ovládaniu
hry cez hlavné menu. Tu môžete meniť tlačítka akokoľvek budete chcieť.
Vaše upravené nastavenie bude uložené počas celej hry. To znamená, že
upravené klávesy budú aplikované na akýkoľvek váš budúci, novo vytvorený alebo nahraný profil.
NASTAVENIE DISPLEJA (HUD)
Informácie zobrazované počas hry sa menia v závislosti na vašej misii a
závodnom móde. Behom závodu môže HUD vyzerať následovne:
1.
2.
3.
Pozícia.
Čas okruhu, najlepší okruh a rekordy.
Priebeh závodu (pre dráhy so stajňou) alebo okruhu v percentách
8
4.
5.
Mapa kurzu. Vaše vozidlo je označené na mape zeleno, vaši
protivníci červeno.
Zobrazenie rýchlosti, RPM, vybavenie a hladina nitra.
1.
2.
Predné zrkadlo (môže byť vypnuté alebo zapnuté v nastavení)
Ciele misie
Ikony ukazujú vaše ciele. Ciele zobrazené na ľavej lište sa týkajú vás a
vašich vodičských schopností ako je poškodenie vozidla, poškodenie majetku, dosiahnuté záchytné body, zvyšné záchytné body, zvyšný čas atd..
Mimochodom vaše poškodenie vozidla a majetku je neustále zobrazené,
aj keď nesúvisí momentálne s vašou úlohou. Ciele misie, ktoré sú zobrazené farebne, náležia súperom.
Farba líšt zodpovedá farbám šípok nad jednotlivými vozidlami, takže
môžete vidieť, ktorý súper plní akú úlohu. Svojich protivníkov môžete
zablokovať, strieľať na ich vozidlá alebo pri vhodnom manévri ich vyradiť
z vozovky. Tieto možnosti budú možné, až sa zobrazia vedľa ikoniek.
Akonáhle sa akčný úkon zmení, bude zobrazený a displej sa pretočí. Bude
len na vás, ako sa pokúsite chytiť zločinca. Hodnotí sa iba úspech.
Na spodnej lište jednotlivých cieľov misie a činností uvidíte riadok hviezd.
To, ako si vediete, je merané práve týmito hviezdami. Čím lepšie vykonáte
danú úlohu, tým viac hviezd získate. Na začiatku každej úlohy začínate s piatimi hviezdami, ak bude úloha trvať dlho, počet hviezd sa zníži. Následne
získate čas navyše alebo stratíte hviezdu. Vaše možnosti pre akčné tlačítko
(Štandartne = F) je zobrazené v hornom pravom rohu obrazovky. Vaše
rádio a telefón je zapnutý, keď hliadkujete vo vašom aute. Ak máte voľno,
môžete ich deaktivovať akčným tlačítkom, bez toho aby vás prerušovali
ďalší volajúci.
Vypnúť všetko je užitočné vtedy, ak chcete prijať úlohy, ktoré sú spustené
pri prejazde aut pri sledovaní, stíhaní atd.. Označenie otáznika sa zobrazí
vždy, ak je dostupná špeciálna pomoc. To môže byť napríklad blokovanie
prechádzajúcich a strieľanie. Označenie otáznika sa zobrazí tiež v prípade
riadenia špatného auta alebo pri prechádzaní oblastí, kde niesu žiadne
úlohy dostupné. Preto teda, kedykoľvek sa otáznik objaví, zistite si, čo sa
9
vám snaží povedať. Pre zistenie, stlačte akčné tlačítko.
V prípade využitia možnosti lietadla sa objaví špeciálna ikona, využiť
možno stlačením akčného tlačítka.
Funkcia prehrávania vám umožní prehrať predošlé dôležité momenty.
Počas prehrávania používajte tlačítka doľava a doprava a možnosť zrýchliť/
spomaliť pohyb. Ak je prehrávanie pozastavené, tieto tlačítka vám umožnia
pohybovať sa dopredu a dozadu obrázok po obrázku. Použitím krajných
tlačítiek preskočíte na začiatok alebo koniec prehrávania. Pre prehranie
scény ručne kedykoľvek v priebehu riadenia stlačte tlačítko K (štandartne).
Stlačením medzerníka možno prehrávanie pozastaviť.
Tiež môžete pre ovládanie použiť nasledujúce tlačítka:
1 rýchle pretočenie
2 normálne pretočenie
3 pomalé pretočenie
4 pomaly dopredu
5 normálne dopredu
6 rýchlo dopredu
F9 prepnúť medzi stojacou alebo pohybujúcou kamerou
Akonáhle je prehrávanie pozastavené, pomocou tlačítiek 3 a 4 sa môžete
pohybovať dopredu a dozadu obrázok po obrázku. Pre pretočenie kamery
okolo auta použite myš. Pre priblíženie a oddialenie držte ľavé tlačítko myši
alebo ak máte koliesko na myši, využite túto možnosť. V nastavení menu v
možnostiach ponuky HUD možno automatické prehrávanie zapnúť alebo
vypnúť.
V hre
časom
na ná
tikajú
Sú tu
pre je
. Ako
10
NASTAVENIE
Menu nastavenia vám umožní nakonfigurovať veľa úprav tak, ako to podľa
vás má byť.
Napríklad: môžete zvoliť nastavenie práve keď riadite. Zapnite možnosť
„Arcade plus“ pre maximálnu stabilitu. Ak túto možnosť vypnete, zistíte, že
vaše vozidlo zatáča krivoľako, ale zároveň citlivejšie.
HUD môže byť zmenený aj v menu nastavenia. Môžete zobraziť dôležité
informácie o závode. Dajú sa tu nastaviť pohľady kamery, perspektívu, z
ktorého uhlu chcete vidieť závod. Zapnúť/vypnúť zobrazovanie stíhaného,
predné zrkadlo a zvoliť si rýchlosť buď v kilometroch za hodinu, alebo
míľach za hodinu.
Akékoľvek zmeny v menu nastavenia sú vám ukladané na aktívny profil.
Každý hráč si tak môže kontrolovať pomoc pri riadení, pohľad kamery
a HUD nastavenia. Vaše nastavenie hudby a zvukov je tiež ukladané do
vášho aktívneho profilu.
HRA
V hre Kobra 11 Highway Nights sú Semir a Ben pripravení čeliť závodu s
časom. Na ich mesto sa pripravuje veľký krvavý útok. Majú len osem dní
na nájdenie vrahov, odhalenie sprisahania a všetkému zabrániť. Hodiny
tikajú….
Sú tu rôzne spôsoby plnenia úloh, riešenia prípadov, odštartujte závody
pre jedného alebo odkryte ďalšie tajnosti v hre Kobra 11 Highway Nights
. Akonáhle vyrazíte na začiatku hry do okolia, dostanete hlásenie o vašom
11
novom rozsahu kompetencií a povinností. Ak sa chcete naučiť viac o
ovládaní možností, môžete si zvoliť tréning, naplánovaný pre prvý deň
v menu Prípadov. Každý ďalší herný deň sa dozviete nové veci ohľadne
útoku. Niektoré úlohy sa skladajú z menších častí, ktoré je nutné vyriešiť
postupne. Akonáhle odomknete nové auta a trate, môžete si ich vyskúšať
v tratiach pre jedného. Tu si volne môžete nastaviť trať, oponentov, nočné
alebo denný čas a dopravu, všetko si môžete nastaviť podľa seba. Mód
rozdelenej obrazovky je podobný ako závod pre jedného a každý hráč si
môže vybrať akékoľvek vlastné vozidlo. Môžete tu vyzvať svojich kamarátov a zasúťažiť si.
AKO RIEŠIŤ PRÍPADY
Úlohy uvádzané v Kobre 11 Highway Nights sú vymodelované podľa ozajstných kriminálnych prípadoch, kombinujúcich niekoľko variácií jednotlivých misií pre vytvorenie zaujímavého sprisahania. Ak budete na hliadke,
väčšina týchto prípadov vám bude pridelená. HQ budete mať celú dobu v
kontaktoch. Keď objavíte lokácie ako sú prístav, okrsok, železničnú stanicu
atď..je doporučené čas od času počas svojej hliadky alebo pri plnení vašich
úloh obzrieť tieto lokácie. Veď vy ste policajt a prevádzanie hliadok a kontrol je vašou povinnosťou.
Ak sa zaseknete alebo budete potrebovať robiť niečo iné, môžete
kedykoľvek prerušiť váš terajší prípad a pokračovať v ňom neskôr výberom
v menu. Touto cestou možno riešiť prípady, ktoré ste už vyriešili predtým.
Ak vás však nebaví len tak riadiť a hliadkovať, môžete sa rozhodnúť
prerušiť celú hliadku a vykonávať prípady priamo. Nevýhoda je v tom, že
ak preskočíte k prípadom priamo, nebude sa vám zvyšovať hodnotenie
pre vyšetrovanie kriminálnych záležitostí. Prosím, prečítajte si viac o tom v
nasledujúcich stránkach.
12
ĎALŠIE PRÍPADY
Samozrejme, že sa priamo aj v prítomnosti Bena a Semira stane kriminálny zločin. Vtedy máte na výber buď riešiť tento prípad, alebo nie.
Pri riešení sa vám zvyšuje miera ocenenia. Ak si nevyberiete voľbu riešiť
priamy prípad, hru si každopádne neskazíte a dokončíte ju aj bez plnenia
týchto prípadov. Avšak váš nadriadený nebude až tak spokojný.
OCEŇOVANIE POLICAJNÝCH DÔSTOJNÍKOV
Ako sme popisovali hore, plnením úloh získavate hviezdy. Podľa toho ako
ste si viedol, toľko hviezd získate. Všetky nazbierané hviezdy ovplyvňujú
vaše ocenenie.
PROFESIONÁLNE SCHOPNOSTI: Toto je priemerná hodnota, ktorú získate splnením vašich úloh.
ÚROVEŇ ÚSPEŠNOSTI: Tu môžete vidieť, ako úspešne ste vyriešil svoje
prípady.
BOJ ZO ZLOČINOM: Zobrazuje, či ste sa venoval náhlym prípadom v okolí
alebo len pridelenými kriminálnymi prípadmi. Ukazuje množstvo prípadov
splnených pri hliadke a ich výsledok.
BONUS ZA NEPOŠKODENIE: Ukazuje poškodenie majetku pri plnení
vašich úloh. Množstvo najazdených kilometrov bude tiež započítavané na
váš účet.
HODNOTENIE/VÝKON: Zobrazuje výsledok ocenenia a vašu terajšiu
hodnosť.
13
ZÁVOD PRE JEDNÉHO
V móde hráča pre jedného si môžete nastaviť všetky nastavenia ohľadne
závodu len podľa seba. Prvé nastavte možnosti závodu. Vyberte trebárs
urýchľovač Nitro (Pozor: oponenti budú mať Nitro tiež!) , vašu preferovanú
trať a koľko chcete mať prevádzky na trati. Zadajte počet okruhov trate
(iba okruhy) a oponentov, aké typy vozidiel môžu vaši oponenti riadiť a
aký silní budú. Samozrejme si môžete vybrať, v ktorý čas chcete jazdiť,
buď v noci, alebo vo dne. Následne si vyberte z vašich odomknutých tratí
a vozidiel – ste pripravený vyraziť!
MÓD ROZDELENEJ OBRAZOVKY
Nechcete si užívat zábavnou akci Kobra 11 Highway Nights pouze vy
sám? V tomto módě můžete porovnat své řidičské schopnosti se svými
přáteli! Nastavte váš závod stejně jak v módu pro jednoho hráče. Jakmile
máte zvolenou trať, ostatní hráči musí potvrdit vaši činnost použitím jejich
ovladačů (umožňuje si ostatním hráčům vybrat ovládání samostatně, aniž
by využívali nastavení v menu). Pak si každý vybere vozidlo. Avšak lze vybrat pouze dostupné trať a vozidla.
14
AUTORI
RTL interactive GmbH
Herné vydavateľstvo
Riaditeľ herného
vydavateľstva
Birgit Hönsch
Obchodné oddelenie
Gabriel Hacker
André Bernhardt
Produkcia
Nico Zettler
Gregor Bellmann
Thomas Heil
Christian Braun
Marketing & Verejná
mienka
Andreas Balfanz
Jalil Abdallaoui
Marion Odigie
Predaj
Oliver Henneken
Controlling
Andreas Ochsner
Špeciálne
poďakovanie
Kerstin Busch
Frankziska Beckmann
Eva Frings
Stephan Kassung
Sabine Moormann
Jörn Reinhold
Florian Schlochow
David Tebbe
Svea Vollbrecht
Patrick Wings
Carsten Holtmann
Florian Schmoldt
Andreas Leicht
Daniel Cremers
Martin Leps
Christian Crede
Philippe Dostert
André Kröker
Pixelz.com (papierovanie)
Oliver Funke
Alessandro Riggio
Hudba
www.dynamedion.net
RTL Televízia
Saskia Berg
Scenár
Falko Löffler
Intro-Video
Frank Wagner
www.frank-wagner.org
NBG Multimédia
SYNE TIC –TOVÁREŇ
ZÁBAVY
www.synetic.de
Renate Langenkämper
Jürgen Kersting
Michael Bittner
Agentúra
Translocacell
Zaistenie akosti
Keyfactor
xaitment GmbH
www.xaitment.com
Obchodná značka,
návrh patentov a
autorské práva sú
užívané s povolením ich príslušného
majiteľa.
15
16
4 herní módy
4 herní postavy
CRASH TIME 3 © 2010 RTL TELEVISION
KOBRA 11: HIGHWAY NIGHTS © 2010 TOPQER S.R.O.
Loga a obchodní známky jsou majetkem jejich právoplatných vlastníků. Nepovolené kopírování, pronajímání,
půjčování, veřejné provozování a šíření je bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno. Všechna práva vyhrazena.
Download

nastavenie