Rektör
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ercan AKSOY
Senato
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özel Kalem
Tatvan MYO
Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğü
Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı
Genel Sekreterlik
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Hizmetleri MYO
Güzel Sanatlar
Hukuk Müşavirliği
İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı
Sosyal Bilimler MYO
Yabancı Diller
Mevlana
Koordinatörlüğü
Kütüphane ve
Dokümantasyon DB.
Etik Kurul
Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı
Rektörlüğe Bağlı
Bölümler
AİİT
Türk Dili
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Sabir RÜSTEMLİ
Yönetim Kurulu
Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu
Güvenlik
Adilcevaz MYO
Hizan MYO
Mediko Sosyal
Beden Eğitimi
Fen Edebiyat Fakültesi
Sağlık Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı
Enformatik
İslami İlimler Fakültesi
Yapı İşleri ve Teknik
Daire Başkanlığı
Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi
Personel Daire
Başkanlığı
Engelsiz Birim
İktisadi İdari Bilimler
Fakültesi
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
ADEK Koordinatörlüğü
Güzel Sanatlar
Fakültesi
Yazı İşleri Müdürlüğü
BEK Koordinatörlüğü
Akademik Merkezler
Akademik Kriter
Değerlendirme Kom.
Bilim ve Teknoloji
Araş. Mer. Müd.
Oditoryum
Yönetmelik ve Yönerge
Komisyonu
BEBAP
Ahlat Kültür Merkezi
Burs Komisyonu
Lojman Komisyonu
Konukevi
Sürekli Eğitim Merkez
Müdürlüğü
Uzaktan Eğitim Merkez
Müdürlüğü
Web Koordinatörlüğü
Kanık TOİ Yüksekokulu
Ahlat MYO
Kısmı Zamanlı Öğrenci
Komisyonu
Strateji Planlama
Geliştirme Komisyonu
Kamu İç Kontrol
Hizmetleri
Teknik Bilimler MYO
Döner Sermaye İşletme
Müdürlüğü
BEKGEM
ÖYP Koordinatörlüğü
Cisco Akademi
Üniversite Tanıtım
Komisyonu
Farabi
Öğrenci Kulüpleri
ABP
Koordinatörlüğü
Dış İlişkiler Ofisi
Erasmus
Sağlık Yüksekokulu
Ulusal Projeler
Uluslararası Projeler
ÜNİP Koordinatörlüğü
El Aman Kültür Merkezi
Yabancı Öğrenci
Koordinatörlüğü
Sosyal Tesisler İşletme
Müdürlüğü
Yemekhane Denetimi
Komisyonu
Kantin Kafeterya Komisyonu
Merkezi Derslik İdaresi
Download

Rektör Senato Yönetim Kurulu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan