Knowhow
Časopis pre zákazníkov
Jún 2011
Výrobky & riešenia
Geberit DuoFresh – vždy
svieži vzduch vo WC
Aplikácie
Mrakodrapy – výzva
pre sanitárne technológie
Dávame
vode smer.
Obsah
Dodatočná montáž toalety
Geberit AquaClean nikdy
nebola tak jednoduchá.
Výrobky & riešenia 8
Nové tlačidlo Geberit
zalícované v úrovni steny.
Výrobky & riešenia 11
Geberit riešenia pre
mrakodrapy.
Aplikácie 12
Ako prebieha testovanie
výrobkov Geberit.
Životné prostredie &
inovácie 19
Vydavateľ :
Geberit Slovensko s.r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
Tel.: 02/4920 3071
Fax: 02/4920 3072
[email protected]
→ www.geberit.sk
Ďalší obsah
Náklad:
4000 ks
Kopírovanie jednotlivých článkov alebo ich
častí je možné len so súhlasom vydavateľa.
Autorské práva
Ben Huggler, Švajčiarsko (strany 1, 10, 19)
Paul Burt, Veľ ká Británia (strany 12, 13)
Philippe Ruault, Francúzsko (strany 14, 15)
Michael Sutter, Švajčiarsko (strana 18)
2
Kundenmagazin Juni 2011
Novinky
5
Geberit DuoFresh
6
Nové lisovacie náradie
10
Referenčné stavby
14
Výrobné materiály
18
3
Editoriál
Novinky
Vážení zákazníci,
v obdobiach krízy sa silné spoločnosti
stávajú ešte silnejšími. Aj Geberit dokázal v roku 2010 upevniť svoju pozíciu
lídra na európskom trhu sanitárnych
technológií. Všetky investičné projekty
boli realizované podľa plánu a rozširovanie ponuky výrobkov a riešení prebiehalo aj naďalej rovnako rýchlym tempom. Okrem toho došlo v minulom roku
k významným zmenám v spôsobe, akým
sa naša spoločnosť prezentuje na trhu.
1
A to všetko z jedného jediného dôvodu: aby sme si aj naďalej zaslúžili vašu
dôveru v kvalitu našich výrobkov, v našu odbornosť a zapálenie pre vec.
Jednoducho to môžeme ilustrovať na príklade našej novej trhovej identity.
Po desaťročia sa Geberit sústredil výhradne na komunikáciu so svojimi priamymi zákazníkmi, t. j. inštalatérmi a projektantmi. To bolo určite správne a
tento dialóg bude prebiehať aj v budúcnosti. My však chceme urobiť ešte viac
pre to, aby sme vás na trhu podporili. Napríklad sa postarať o to, aby vaši
zákazníci – investori, správcovia, vlastníci nehnuteľností a iní – lepšie poznali
našu firmu a naše riešenia. A aby jedného dňa pochopili, prečo dávate prednosť práve výrobkom Geberit.
2
3
Veríme, že nám to naša nová prezentácia umožní a že zároveň otvorí nové
perspektívy pre dialóg s vami. Tento časopis je príkladom toho, ako by
sme vás chceli v budúcnosti informovať o dianí v našej spoločnosti. Dúfame,
že si v ňom príjemne počítate.
Ing. Vladimír Sedlačko, konateľ spoločnosti Geberit Slovensko s.r.o.
4
Časopis pre zákazníkov jún 2011
1
2
3
Nábytok a bývanie, Nitra
V termíne od 8. do 13. marca 2011 sa v Nitre
konal už 21. ročník medzinárodného veľtrhu
Nábytok a bývanie. Návštevníci mohli vidieť
súčasný svetový dizajn prezentovaný poprednými európskymi dizajnérmi a výrobcami.
Veľtrhu sa zúčastnilo 450 vystavovateľov
zo 14 krajín, ktorí vystavovavali na ploche
takmer 20 000 m2. Počas 6 dní 64 502 návštevníkov mohlo vidieť posledné trendy
v oblasti bývania a dizajnu.
Geberit Slovensko s.r.o. predstavil svoje
novinky, ktoré sú zamerané na dizajn a
funkčnosť. Najväčšiu pozornosť vzbudil
AquaClean8000 plus. Návštev­níci na vlastné oči videli, ako výrobok pracuje a ocenili
jeho sofistikovanú funkčnosť.
Stretnutie projektantov TZB, Jasná
13.–15. marca 2011 sa stretli na Chopku
v stredisku Jasná v Nízkych Tatrách českí
a slovenskí projektanti TZB, aby sa dozvedeli o novinkách z produktovej ponuky spoločnosti Geberit na rok 2011. Projektanti
mali možnosť v neformálnej atmosfére diskutovať o vývoji trhu, vymeniť si skúsenosti
z praxe a vo voľnom čase využiť posledný
sneh na jarnú lyžovačku.
Školenia pre montážne a inštalatérske
firmy
Firma Geberit aj tomto roku ponúka pre
montážne a inštalatérske firmy v rámci bezplatného servisu komplexné školenia
v školiacom centre v sídle spoločnosti
v Bratislave. Školenie pozostáva z teoretickej a praktickej časti a po ich absolvovaní
účastníci získajú Certifikát od spoločnosti
Geberit. Pokiaľ máte záujem dozvedieť sa
viac o produktoch Geberit, najmä z hľadiska
ich praktickej aplikácie, a zvýšiť tak svoju
kvalifikáciu, navštívte našu webovú stránku. V sekcii „Služby zákazníkom“ získate informácie o ďalších termínoch konania školení pre montážne a inštalatérske firmy.
→ www.geberit.sk
5
Výrobky & riešenia
WC bez zápachu
je tu!
1
3
1. Nainštalujte montážny prvok
pre WC: Vykonajte inštaláciu
prvku Geberit Duofix tak, ako ste
zvyknutí. Napojte odpadové
koleno a prívod vody. Zapojte
montážny prvok do elektrickej
siete.
4
← Integrované odsávanie zápachu
Geberit DuoFresh pracuje na prekvapivo jednoduchom princípe. Vzduch je nasávaný splachovacou rúrkou priamo z WC misy, následne je
zbavený zápachu pomocou filtra s aktívnym
uhlím a vypustený späť do miestnosti otvormi
na bokoch ovládacieho tlačidla splachovania.
Vďaka tejto technológii pracuje DuoFresh nezávisle od odvetrávania miestnosti a bez akéhokoľ vek prívodu vzduchu z vonkajšieho prostredia. Týmto spôsobom sa šetrí veľké množstvo
energie, obzvlášť v chladných mesiacoch.
odsávanie zápachu Geberit DuoFresh funguje s väčšinou WC mís na trhu.
6
V dôsledku trendu stále pohodlnejších kúpeľní inštalatéri čoraz častejšie vystupujú
ako poradcovia v otázkach hygieny a wellness. Pri svojej práci sa stretávajú tiež
s otázkou ako sa čo najúčinnejšie zbaviť
nepríjemného zápachu na WC. S Geberit
DuoFresh teraz môžu svojim zákazníkom
ponúknuť presvedčivé riešenie.
Známe diely –
jednoduchá montáž
Na montáž Geberit DuoFresh budete potrebovať montážny prvok Duofix pre WC so zabudovanou odsávacou rúrkou a jednotkou
s filtrom a ovládacím tlačidlom splachovania Sigma40. Okrem pripojenia na elektrinu
nepotrebujete robiť žiadne ďalšie stavebné
úpravy okrem tých, ktoré sú obvyklé pri
bežnej montáži WC. Tiež je dobré vedieť, že
Geberit DuoFresh sa nielen jednoducho
inštaluje a používa. Má tiež pozitívny vplyv
na životné prostredie. Napríklad štvorčlenná rodina, ktorá nechá štyrikrát denne pootvorené okno v kúpeľni po dobu 10 minút,
stratí ročne zhruba 44 kWh energie. Pokiaľ
však niekto nezabudne okno zatvoriť. Použitím odsávacej jednotky Geberit DuoFresh
odpadá nutnosť vetrania na toalete. Tá istá
rodina v takom prípade spotrebuje iba
2 kWh ročne na prevádzku nasávacej jednotky, t. j. 20-krát menej energie v porovnaní s vetraním cez mierne otvorené okno. ←
Časopis pre zákazníkov Jún 2011
4. Montáž odsávacej jednotky:
Umiestnite priloženú odsávaciu
jednotku a zapojte ju do elektrickej siete.
5. Montáž tlačidla: Potom, čo
namontujete tlačidlo splachovania Sigma40, vložte filter
s aktívnym uhlím. Geberit
DuoFresh je pripravený na
používanie.
Pre inštalatérov, ktorí sú zvyknutí pracovať
s montážnymi prvkami Geberit Duofix pre
WC znamená montáž integrovaného odsávania zápachu len minimum práce naviac.
A keďže je filter s aktívnym uhlím umiestnený priamo za odklopným ovládacím tlačidlom splachovania, jeho výmena je hračkou
dokonca aj pre technicky nie príliš zdatného zákazníka.
20-násobná úspora energie
v porovnaní s vetraním oknom
Jednotka odsávania pachov sa aktivuje
manuálne stlačením spínača na ovládacom
tlačidle splachovania. Systém sa automaticky vypne po prednastavených desiatich
minútach.
2. Položte obklady: Keď je stena
obložená sádrokartónom a
obkladom, môžete namontovať
ovládacie tlačidlo splachovania
Geberit Sigma40 s kompletnou
odsávacou jednotkou DuoFresh.
3. Odstráňte kryt pre hrubú
montáž: Uveď te nádržku do
prevádzky ako zvyčajne.
2
5
Zápach na WC alebo v kúpeľni je problém, ktorý má
konečne uspokojivé riešenie: Geberit DuoFresh.
DuoFresh nasáva a neutralizuje zápach priamo vo WC
mise. A ako je v Geberite
zvykom, všetko je premyslené do posledného detailu.
Známe výrobky sa jednoducho
montujú:
← Jednoduchá výmena filtra
Odklopné tlačidlo splachovania
Sigma40 umožňuje jednoduchý
prístup k filtru s aktívnym uhlím
a súprave pre dezinfekčné tablety.
V závislosti na veľ kosti domácnosti je potrebné meniť filter s aktívnym uhlím raz za 6 až 24 mesiacov.
Použité filtre môžete vyhodiť do
bežného domáceho odpadu bez
akýchkoľ vek negatívnych vplyvov
na životné prostredie.
→ www.geberit.sk
7
Výrobky & riešenia
Inštalácia
v okamihu
Geberit AquaClean toaleta, ktorá vás očistí
vodou
Nové dizajnové kryty zo skla
Objavte nový druh osobnej
hygieny, jemný, šetrný a prirodzený pre vaše telo. Predstavte
si, že zariaďujete kúpeľňu vašich
snov, čo si v nej prajete? Viac
relaxácie, viac komfortu, viac
dizajnu? V tom prípade si zamilujete toaletu, ktorá vás očistí vodou. Geberit AquaClean prináša
wellness do vašej kúpeľne.
pár hodín bez ohľadu na to, či meníte iba
WC sedadlo alebo kompletné WC. Toaleta
AquaClean je dobrá investícia tiež v nájomných bytoch, pretože pri sťahovaní ju môžete zase odmontovať a nezanecháte takmer
žiadne stopy.
Atraktívna kolekcia
Ponuka rôznych dizajnových krytov sa postupne rozširuje. K novinkám patria mimoriadne elegantné kryty z bieleho alebo čierneho skla. Tak ako u všetkých krytov sú aj tu
ovládacie tlačidlá splachovania pre dve
množstvá vody zapustené do steny. ←
Geberit AquaClean ponúka vhodný model
pre každého, či už máte záujem iba o nové
WC sedadlo, ktoré je možné pripevniť na
vhodnú keramickú misu, alebo o celú toaletu vrátane keramiky, model jednoduchý alebo luxusný.
Ďalšie informácie na požiadanie v spoločnosti Geberit.
Kto sa nechce vzdať komfortu, ktorý poskytuje očista vodou po použití WC, ale pritom nechce alebo nemôže meniť celú toaletu, nájde perfektné riešenie vo WC sedadle
s integrovanými sprchovacími funkciami,
ktoré sa iba pripevní na existujúcu toaletu.
Všetky modely majú funkciu tzv. „tichého
sklápania“, to znamená, že špeciálne tlmiče
spúšťajú sedadlo a poklop pomaly a ticho.
Sedadlá sú optimálne ergonomicky tvarované a pre prípad údržby a čistenia sa dajú
ľahko odmontovať.
Dizajnové kryty
Geberit AquaClean
Veľa výhod:
→ Vhodné pre všetky výrobky Geberit
AquaClean, od WC sedadiel po kompletné
riešenie, pričom montáž je veľmi jednoduchá
→ Žiadne zásahy do stavebnej konštrukcie
→ Jednoduché a vzhľadovo atraktívne
riešenie
Stále viac ľudí si zvyká
na pohodlie, ktoré ponúka
toaleta s integrovanou
funkciou sprchy. Mnohí sa
zaujímajú o to, či je montáž týchto toaliet náročná a
či je možné ich použiť na
už zabudovaný WC systém.
Dodatočná
montáž
toalety
Geberit
AquaClean by mala prebehnúť pokiaľ možno bez zásahov do stavebnej konštrukcie.
Zároveň však zákazníci očakávajú, že prívody vody a elektriny budú skryté. Geberit vyvinul dizajnové kryty, ktoré tieto požiadavky spĺňajú. Nevyhnutnou podmienkou je to,
aby pôvodné WC bolo vybavené splachovacou nádržkou pod omietku Geberit a aby
nové WC bolo závesné.
Vysoká úžitková hodnota
Vďaka dizajnovým krytom sa môže bežné
WC premeniť na Geberit AquaClean iba za
8
→ Jednoduchá demontáž v prípade servisného zákroku v splachovacej nádržke
→ Ideálne pre nájomné byty
Vďaka kompatibilite systémov Geberit je
možná široká škála použitia:
→ Vhodné pre splachovacie nádržky Geberit
pod omietku s ovládaním splachovania
spredu (pre všetky modely vyrobené
v roku 1988 a neskôr)
→ Pre podomietkové nádržky vyrobené v
rokoch 1988 až 1997 iba so súpravou na
prestavbu na dvojmnožstvové splachovanie
Časopis pre zákazníkov Jún 2011
1 Otvory výplňového dielu zohľadňujú
existujúce napojenie
2 Montážny rám pre hornú časť dizajnového
krytu sa upevňuje ľahko a rýchlo
3 Pomocou dizajnových krytov bez problémov vybavíte toaletou Geberit AquaClean i
malú kúpeľňu
Základný model Geberit AquaClean 4000
splynie vďaka svojmu elegantnému dizajnu
s toaletou tak dokonale, že ho na prvý pohľad nerozoznáte od bežného WC sedadla.
Jediným stlačením tlačidla spustíte sprchu,
ktorá vás bezo zbytku očistí sýtym mäkkým
prúdom vody ohriatym na telesnú teplotu.
Intenzita prúdu je nastaviteľná. Ovládací
panel na bočnej strane sedadla sa vyznačuje vysokým komfortom a prehľadnosťou
pre používateľa.
Zariaďujete si kúpeľňu podľa svojich predstáv a bez kompromisov? Potom vás nadchne kompletné riešenie vrátane keramiky:
Geberit AquaClean 8000 alebo najluxusnejší model Geberit AquaClean 8000plus.
Akonáhle si sadnete na toaletu AquaClean 8000plus,
spustí sa odsávanie zápachu. Jediným stlačením tlačidla
spustíte sprchu, ktorá vás očistí prúdom vody.
Geberit AquaClean 8000plus je spojením
najmodernejšieho WC a diaľkovo ovládaných bidetových funkcií. Ako najvyšší zástupca radu AquaClean stojí na absolútnom
vrchole pyramídy intímneho komfortu. Nepríjemný zápach sa odsáva priamo z toaletnej misy a nemôže sa ďalej šíriť do miestnosti. Jediným stlačením tlačidla spustíte
sprchu, ktorá Vás očistí sýtym mäkkým
prúdom vody ohriatym na telesnú teplotu.
Prúd teplého vzduchu vás nakoniec jemne
a šetrne osuší. Každý používateľ to vníma
inak, preto je možné všetky funkcie, od polohy sprchovacieho ramena cez teplotu a
intenzitu vodného prúdu až po fén, nastavovať podľa vlastných pocitov a priania.
Diaľkové ovládanie uľahčí zachádzanie
s toaletou predovšetkým pohybovo obmedzeným ľuďom. Pre bežného používateľa je
to ďalší krok k ešte väčšiemu pohodliu a relaxácii.
Toaleta Geberit AquaClean 8000plus je dokonalá po všetkých stránkach. Renomovaný dizajnér Uli Witzig sa v plnej miere
nechal inšpirovať používateľským komfortom. Výsledkom je klasická nadčasová
elegancia kombinovaná s praktickým diaľkovým ovládaním. ←
9
Výrobky & riešenia
Žiaden stres
– press!
Lícujúce splachovacie
tlačidlá:
riešenie Geberit
To správne náradie pre Geberit Mapress
a Geberit Mepla
Pri práci na potrubných
rozvodoch používajú profesionáli len stopercentne
spoľahlivé náradie.
Súčasťou lisovaných systémov Geberit
Mapress a Geberit Mepla je aj lisovacie náradie. Legendárna spoľahlivosť tohoto náradia a jeho jednoduché používanie oceňujú profesionáli na celom svete.
S výrobkovým radom 202 uvádza Geberit
na trh novú vylepšenú generáciu automatického lisovacieho náradia. Veľkú rolu pri
vývoji tohoto náradia zohrali potreby a požiadavky inštalatérov. Vďaka elektrohydraulickému pohonu je nové lisovacie náradie menšie a ľahšie.
Inštalácia tlačidiel lícujúcich
s povrchom steny vyžaduje určitú prípravu a koordináciu medzi inštalatérom
a obkladačom.
Typ ACO 202 s batériovým napájaním teraz
váži menej než 3 kg, čo je skutočne výhoda,
najmä pri práci jednou rukou. Všetky náradia majú funkciu automatického ukončenia
lisovania, ktorá zabezpečí, že každý cyklus
lisovania je celkom ukončený pred otvorením lisovacích čeľustí. ←
Pri vývoji nového lisovacieho náradia kládol Geberit dôraz na jednoduchú a bezpečnú obsluhu.
Technické informácie
ECO 202
ACO 202
EFP 202
Napájanie
Sieťový kábel, 5 m
Akumulátor
Sieťový kábel, 5 m
Čistá hmotnosť
3,9 kg
2,9 kg (bez akumulátora)
4,1 kg
Lisovacia čeľusť
Pevná
Pevná
Otočná
Sila na pieste
32 kN
32 kN
32 kN
10
Časopis pre zákazníkov Jún 2011
Súčasťou prerodu kúpeľní z rýdzo účelových sanitárnych jednotiek na štýlové wellness oázy je tiež častejšie používanie vysoko kvalitných materiálov a elegantných doplnkov. Pre remeselníkov, ktorí sa na stavbe
takejto kúpeľne podieľajú, to znamená riešiť
stále nové a náročné výzvy. To je tiež prípad
montáže ovládacieho tlačidla splachovania, ktoré celkom lícuje s povrchom steny.
Správny estetický dojem z tlačidla Geberit
Sigma60 je dosiahnutý iba vtedy, keď aj
okolité materiály, ako keramické obklady,
omietka, mramor či drevo, sú riadne a starostlivo osadené.
Geberit vykonal niekoľko opatrení, aby inštalácia plochého tlačidla Sigma60 bola
jednoduchá pre každého zúčastneného, od
montážnika sádrokartónu cez obkladača až
po inštalatéra. Tlačidlo Sigma60 je preto
vybavené okrem iného ochranným krytom
a upevňovacím rámikom s predmontovaným kompenzačným rámikom. Vzhľadom
na to, že niektoré časti tlačidla sa inštalujú
už v prvých fázach stavby, odporúčame objednať tlačidlá s predstihom. Pre prípady,
keď je estetický dojem rušený nevzhľadnými hranami alebo nerovným napojením,
Geberit ponúka štýlovo tvarovaný krycí rámik z tlakovo liateho zinku. ←
Výhody tlačidla Geberit Sigma60
→ ploché zalícované ovládacie tlačidlo
splachovania na dve množstvá vody na
nádržky UP320 a UP720
→ elegantné ovládacie tlačidlo z vysoko
kvalitného liateho zinku
→ vďaka špeciálnej povrchovej úprave sa
tlačidlo jednoducho udržuje čisté
→ pomocou kompenzačného rámika je možné
tlačidlo prispôsobiť nerovnostiam
dokončeného povrchu steny
Geberit Sigma60
– dobre premyslená inštalácia
Inštaláciu uľahčuje osvedčená technológia
Geberit (modré kliny a nastaviteľné úchytky na
presné polohovanie voči nádržke). Odporúčame venovať pozornosť nasledujúcim krokom:
vloženie ochranného krytu (foto 1), uchytenie
upevňovacieho rámika (foto 2), presné nastavenie kompenzačného rámika (foto 3), inštalácia
ovládacieho tlačidla (foto 4)
11
Aplikácia
Kanalizačné
systémy
pre mrakodrapy
↑ Mike Carter, námestník riaditeľa firmy Arup
v Londýne, sa domnieva, že dobre koncipovaný
kanalizačný systém by mal mať rovnakú životnosť ako budova sama.
← Stovky projektantov londýnskej firmy Arup
pracujú na rôznych významných projektoch.
Potrubné systémy Geberit
z vysokohustotného polyetylénu (PE-HD) už dostatočne preukázali v Ázii a na
Blízkom Východe, že sú
ideálne pre odvodnenie veľmi vysokých budov. V súčasnosti sa začínajú používať aj v európskych
mrakodrapoch.
Výškové budovy sa stále častejšie stavajú
nielen v Ázii, Austrálii alebo Arabských Emirátoch, ale tiež vo veľkých európskych
mestách. Predovšetkým v Londýne, kde sú
v centre mesta projektované alebo už stavané nové budovy s 50 a viac podlažiami.
Stavba takýchto obrovských budov je pre
projektantov mimoriadnou výzvou. Len
v oblasti sanitárnych technológií musí byť
vyriešený celý rad neobvyklých zadaní.
Z tohto dôvodu je projekt a výpočet rozvodov vody a kanalizácie zvyčajne zverený
firmám, ktoré už majú skúsenosti s projektovaním výškových budov. V Londýne je
takýchto firiem mnoho.
„Pri projektovaní kanalizačného systému
v budove s 50 a viac podlažiami je treba mať
čo najpresnejšie údaje o tom, aké množstvo
12
↓ Geberit Sovent
Hydraulicky optimalizovaná tvarovka Geberit
Sovent napomáha optimálnemu prúdeniu odpadovej vody v kanalizačnom potrubí výškových
budov. Zabraňuje hydraulickému blokovaniu vo
zvislom potrubí, čo jednak štyrikrát zvyšuje
prietokovú kapacitu kanalizačného potrubia
a zároveň eliminuje nutnosť inštalácie doplnkového vetracieho potrubia. Tvarovky Geberit
Sovent PE-HD sú dostupné pre zvislé odpadové
potrubie s priemerom 110mm a 160 mm.
V súčasnej dobe najvyšší mrakodrap v Európe s výškou 310 metrov nazývaný „Črepina“ („The Shard“),
by mal byť po svojom dokončení v lete 2012 jednou z nových dominánt Londýna.
splaškovej vody bude nutné odviesť v ktorúkoľvek danú hodinu”, hovorí Mike Carter,
námestník riaditeľa londýnskej centrály
medzinárodnej stavebnej firmy Arup. „To, či
je budova určená iba na komerčné využívanie alebo na čisto obytné účely, robí podstatný rozdiel v spotrebe vody. Tieto veľké
výškové budovy sú často zamýšľané pre
zmes rôznych používateľov, vrátane obchodov, reštaurácií, kancelárii, bytov a loftov.
Urobiť spoľahlivý odhad spotreby vody je
preto pomerne komplikované”, pokračuje.
Rýchle sa meniaci tlak
Najväčšou výzvou je vyprojektovať kanalizačný systém, ale nejde len o správne dimenzie zvislého potrubia. „Ľudia chybne
predpokladajú, že splašková voda vo zvislom potrubí mrakodrapu akceleruje do ex-
trémne vysokej rýchlosti a musí sa opakovane spomaľovať”, vysvetľuje Peter White
zo známej londýnskej stavebnej firmy Hoare
Lea. „Ale v skutočnosti splašková voda dosahuje svoju maximálnu možnú rýchlosť už
po troch až piatich metroch. Či voda padá z
výšky tretieho alebo stého poschodia, jej
rýchlosť v päte odpadového potrubia je
takmer identická”, hovorí. Tlak v kanalizačnom potrubí však podlieha celkom iným
pravidlám. V tomto ohľade je projektovanie
mrakodrapu značne komplikovanejšie než
niekoľkopodlažná obytná budova. Čím viac
vody odvádza zvislé potrubie, tým väčší objem vzduchu musí v rovnakom momente
prúdiť za ňou, aby bol vo zvislom potrubí
kompenzovaný podtlak. A naopak, vzduch
na dne zvislého potrubia musí byť schopný
čo najrýchlejšie uniknúť, aby sa zabránilo
Časopis pre zákazníkov Jún 2011
pretlaku. Pretože oba prípady – príliš vysoký
podtlak alebo pretlak – by viedli k značne
nepríjemným dôsledkom v zápachových
uzávierkach, WC a drezoch vo vyšších aj
nižších poschodiach. Mrakodrapy sa stavajú v USA už vyše 100 rokov a to by mala byť
dostatočne dlhá doba na to, aby boli problémy podtlaku a pretlaku v odpadovom potrubí už dávno vyriešené. Každý, kto kladie takúto námietku, ale prehliada skutočnosť, že
americké predpisy pre projektovanie vetracieho potrubia špecifikujú priemery potrubí,
ktoré sú vo svetle súčasných znalostí značne predimenzované. Londýnski stavitelia by
sa rozhodne neradi vystavili kritike za to, že
nedokázali nič lepšie než vyprojektovať potrubie, ktoré bolo zbytočne veľké a preto
omnoho drahšie, než bolo nutné.
potrubie spĺňajú rôzne materiály”, uvádza
Mike Carter. „Preto sú to väčšinou majitelia
budov sami alebo realizačné firmy, kto rozhoduje o materiále kanalizačného potrubia.
Avšak my v tomto ohľade dávame svoje odporúčania.”
V každom prípade sú britskí projektanti pomerne dobre oboznámení so sortimentom
Geberit. Kanalizačné potrubie Geberit PEHD a Geberit Silent-db20 sa čoraz častejšie
používa tiež v mrakodrapoch, a to v neposlednom rade aj preto, že celé úseky potrubí
Geberit je možné prefabrikovať presne podľa špecifikácií. To značne zjednodušuje inštaláciu, pretože priestoru je zvyčajne všade málo a logistika na stavbách vo veľkých
mestách je zložitá. ←
Jednoduchá prefabrikácia s PE-HD
V Londýne sú ale ešte stále pomerne ľahostajní k materiálom použitým na kanalizačné
potrubie. „Požiadavky na vysoké odpadové
13
Referenčná stavba
Blok zelených budov
v Lyone
Rozhovor s Madjidom Yousfi, projektovým
manažérom firmy Billon SA, Saint-Priest
Lisované spoje pre uzavreté teplovodné okruhy:
bezpečné a ekonomické riešenie
Firma Billon S.A. v Saint-Priest
získala od vlastníka budovy
zákazku na realizáciu rôznych
inštalačných prác v budove
„Le Monolithe“. Výrobky Geberit
boli medzi tými, ktoré boli
v projekte použité.
Geberit: Inštalovali ste potrubia Geberit
Mapress uhlíková oceľ v komplexe budov
„Le Monolithe“. Kde presne bol systém
inštalovaný?
Madjid Yousfi: Potrubný systém
Mapress uhlíková oceľ bol použitý pre solárne panely na streche.
„Le Monolithe" je budova s udržateľnou prevádzkou a vyznačuje
sa vysokou mierou šetrnosti
k životnému prostrediu. Až 80
percent energie, ktorá sa tu
spotrebuje, pochádza z obnoviteľných zdrojov.
Aké výhody vidíte v používaní systému
Mapress uhlíková oceľ?
Mesto Lyon rozširuje svoje
centrum rozvojom štvrte
Confluence. Geberit Francúzsko sa podieľa na rôznych projektoch na tomto
veľkom a veľmi zaujímavom
stavenisku. V budove „Le
Monolithe“, označovanom
ako „zelená stavba“, bolo
inštalovaných okolo 3000
metrov potrubia Geberit
Mapress z uhlíkovej ocele.
14
Lyon v súčasnej dobe prechádza revitalizáciou, ktorá vytvorí novú tvár tohoto mesta
na Rhône. Na 32 500 m2 plochy na južnej
strane polostrova Presqu’île vyrastá nová
štvrť nazvaná Confluence. Iba na samotnom Place nautique vyrástli tri obrovské
bloky budov, zahŕňajúce celkom 660 bytov
a 15 000 m2 kancelárskych plôch. Každý
z týchto blokov projektovalo niekoľko architektonických firiem. Jeden z nich vyniká
najmä svojim neobyčajným tvarom: „Le Monolithe“.
Potrubie Mapress uhlíková oceľ
Táto impozantná budova spĺňa všetky požiadavky na udržateľnú prevádzku a je preto
označovaná ako „zelená stavba“. Vyskúšané a preverené potrubie Geberit Mapress z
uhlíkovej ocele bolo zvolené pre spojenie
medzi slnečnými kolektormi a teplovodným
systémom budovy. Toto potrubie zaručuje
dlhodobú odolnosť voči korózii, dá sa rýchlo
a bezpečne vzájomne spájať a je mimoriadne vhodné pre uzavreté teplovodné okruhy.
Realizačná firma Billon SA v Saint-Priest,
ktorá sa špecializuje na inštaláciu ZTI, dokázala presvedčiť svojich zákazníkov nasledujúcimi argumentmi (viď rozhovor).
Budova „Le Monolithe“ sa skladá z piatich
častí usporiadaných v rade, ktoré boli navrhnuté rovnakým počtom architektonických firiem. Holandskí architekti Winy Maas,
Jacob von Rijs a Nathalie de Vries
z firmy MVRDV navrhli výrazné priečelie tejto veľkolepej budovy. Ostatné časti stavby
navrhli firmy Pierre Gautier, Manuelle Gautrand, ECDM a Erik van Egeraat.
Malé mesto v meste
Hoci je „Le Monolithe“ jeden komplex, fasády týchto piatich častí sú zhotovené v cel-
Časopis pre zákazníkov Jún 2011
kom odlišných štýloch zahŕňajúcich smrekovcové drevo a šedo-biele smaltované
sklo, zryhovaný zlato glazovaný betón, zrkadliacu nerezovú oceľ, antracitovo sfarbený betón alebo šedé hliníkové panely s okenicami zdobenými vysekávanými písmenami. Tento mestský mega blok v sebe skrýva
nezvyčajnú zmes bytov v osobnom vlastníctve, nájomných bytov, obecných bytov,
prázdninových apartmánov, kancelárií a
obchodov. Byty a kancelárie sa vyznačujú
veľmi flexibilnými pôdorysmi, ktoré umožňujú obyvateľom ich prispôsobiť svojim individuálnym požiadavkám. Súčasťou areálu
sú tiež rôzne rekreačné zariadenia, novo
postavený Saone Park, malý prístav, materská škôlka, rovnako ako kultúrne a iné verejné zariadenia, parkovisko a podzemné
garážové státie. „Le Monolithe“ je viac než
len nový komplex budov, je to malé „zelené“
mesto v meste. ←
Informácie o stavbe
V decembri 2010 bola dokončená v Lyone
budova „Le Monolithe“. Táto pôsobivá budova
s bytmi a kanceláriami spĺňa všetky požiadavky na udržateľnosť a je označovaná ako
„zelená stavba“. Budova „Le Monolithe“ sa
skladá z piatich častí usporiadaných v rade,
ktoré boli navrhnuté rovnakým počtom
architektonických firiem.
Vlastník budovy:
ING Real Estate Development; Atemi
Architekti: Winy Maas (MVRDV),
Pierre Gautier (PGA), Manuelle Gautrand (MAG),
Erik van Egeraat (EEA) a ECDM
Dokončenie: december 2010
Miesto: Place nautique, Lyon
Geberit know-how: 3 000 metrov potrubia
Geberit Mapress z uhlíkovej ocele pre spojenie
medzi solárnymi kolektormi a teplovodným
systémom
Realizácia: Billon S.A., Saint-Priest
→ www.lemonolithe.com
Mali sme niekoľ ko rôznych dôvodov pre to, aby sme použili v tejto
budove práve Mapress uhlíkovú
oceľ. Pôvodne mali byť použité
medené rúrky so zváranými spojmi. Ale nakoniec sme sa rozhodli
pre rúrky a tvarovky z uhlíkovej
ocele, pretože lisovanie je omnoho rýchlejšie a úspornejšie ako
zváranie. Výhodou je tiež to, že
môžete hneď vidieť, či bol spoj
správne a bezpečne zalisovaný.
Okrem toho, potrubie
Mapress z uhlíkovej ocele ponúka väčšiu bezpečnosť v oblasti
protipožiarnej ochrany než medené rúrky, čo znamená, že inštalatér je vystavovaný menšiemu
riziku. A taktiež aspekt hygieny
bol pre nás rozhodujúcim faktorom. Tvarovky Mapress sú dodávané s ochrannými zátkami, ktoré chránia tesniaci krúžok a systémovú rúrku pred špinou a prachom. ←
15
Aplikácia
Zimný štadión
Ondreja Nepelu
Riešenie Geberit pre odvodňovanie
veľkoplošných plochých striech
Výhody odvodňovacieho
systému Geberit Pluvia:
História zimného štadióna sa začala písať
už pred 70 rokmi,
kedy bolo na tomto
mieste uvedené
do prevádzky prvé
bratislavské klzisko
s umelým ľadom.
21. decembra 1940 sa
na tomto mieste odohralo prvé oficiálne
hokejové stretnutie.
V tom čase však klzisko nebolo kryté. K výraznej zmene došlo v roku 1958, kedy sa tu
konali majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní. Klzisko bolo zastrešené, vybudovalo
sa 4000 miest na sedenie a interiér bol
zmodernizovaný.
V roku 1992 bola Bratislava spolu s Prahou
organizátorom MS v ľadovom hokeji, čo
bolo impulzom pre ďalšiu rekonštrukciu
zimného štadióna. Išlo o pomerne rozsiahle
úpravy, kedy bol výrazne zmenený interiér
haly, zrušil sa sektor na státie a vybudovala
sa nová oceľová strecha. Ostali však mohutné nosné stĺpy, ktoré bránili výhľadu.
Posledná, doteraz najmasívnejšia rekonštrukcia sa uskutočnila opätovne z dôvodu
konania majstrovstiev sveta v hokeji a bola
16
1. Menšie množstvo použitých
potrubí a najmä podstatne menší
počet zvislých odpadových
potrubí, čím sa zvyšujú možnosti
architektov a projektantov pri
plánovaní budovy.
dokončená len nedávno. Pri rekonštrukcii,
ktorá trvala takmer dva roky, bolo zbúraných viac ako 80% pôvodnej stavby, čo
umožnilo nahradiť zastaralé a v súčasnosti
už nevyhovujúce segmenty modernými
materiálmi a technológiami.
2. Menšie menovité svetlosti
potrubí a plné využitie prierezu
potrubia vedie k úspore materiálu.
Kapacita haly sa zvýšila na 10 000 miest a
konečne sa odstránili nosné stĺpy brániace
výhľadu divákom od desiateho radu. Dosiahlo sa to prekrytím celého štadióna oceľovou konštrukciou s veľkorysým rozponom 76 m. Súčasťou rekonštrukcie bola aj
nová strecha na hlavnej hale a na tréningovej hale s celkovou rozlohou 17 133 m2. Na
odvodnenie strechy sa použil systém
Geberit Pluvia.
Riešenie odvodnenia strechy
Systém Geberit Pluvia pracuje, na rozdiel
od konvenčného strešného odvodňovania,
ako ucelený systém. Voľbou vhodných rozmerov potrubí a ich účelným zoradením
vtoky Pluvia zabezpečia čo najrýchlejšie
zaplnenie systému vodou, čím sa v potrubí
vytvorí podtlak, ktorý rýchlo odsáva dažďovú vodu namiesto toho, aby len voľne odtekala. Tým sa navyše zabezpečí zlepšené
samočistenie potrubia.
Pre obidve haly bol použitý aj systém záložného bezpečnostného odvodňovacieho
systému pre odvod vody pri prívalových
dažďoch. Pri takejto intenzite dažďa je nutné zabrániť preťaženiu strechy a jej prípadnému poškodeniu alebo dokonca zrúteniu.
V samotných halách je horizontálne potrubie uchytené na závesný systém Geberit,
ktorý zároveň eliminuje dĺžkovú rozťažnosť
3. Samočistiaca schopnosť
systému vplyvom vysokej
rýchlosti prúdenia dažďovej
vody.
↑ Nová tvár zimného štadióna
← Čo znamená Pluvia?
Z exteriéru zaujme nová moderná zasklená fasáda, a najmä spúšťacie nožnicové oceľové
schodiská, ktoré sa spúšťajú v čase masových
podujatí a po ich ukončení sa opätovne vytiahnu, čím uvoľnia parter pre pohyb ľudí.
Foto: SITA/Jozef Jakubčo
Geberit Pluvia je systém na odvodnenie striech, založený na inteligentnom potlakovom princípe.
Vysokovýkonné strešné vtoky sa
spájajú priamo pod strechou do
bezspádového zberného potrubia.
Tak možno odvodniť veľ ké strešné
plochy pomocou jedného odpadového potrubia. Geberit Pluvia zjednodušuje plánovanie budov a
umožňuje optimálne využívanie
priestoru vďaka nízkej náročnosti
na plánovanie a menšiemu množstvu použitých potrubí. Na rozdiel
od bežných gravitačných odvodňovacích systémov ponúka
Geberit Pluvia riešenia pre modernú architektúru.
potrubia. Potrubie je spájané zvarmi na
tupo a elektrospojkami. Zvislé potrubia sú
kotvené objímkami do konštrukcie a „dlhé
hrdlá“ eliminujú dĺžkovú rozťažnosť potrubia.
Uvedené riešenie vzniklo na základe spolupráce projektanta zdravotechniky a odborno-technických poradcov spoločnosti Geberit Slovensko. ←
Časopis pre zákazníkov Jún 2011
4. Ľahšia koordinácia súbehu a
križovania s inými vedeniami
hlavne vďaka tomu, že potrubia
zavesené pod stropom sú uložené vodorovne bez spádu.
5. Vysoká bezpečnosť systému
zabezpečená zvarovaným
spojom kanalizačného potrubia
Geberit PE-HD.
6. Rýchlejšia a lacnejšia montáž.
7. Riešenie je vhodné pre zateplené i nezateplené strechy,
obrátené skladby, strešné žľaby
a tiež pre pochôdzne a pojazdné
strechy.
17
Životné prostredie & inovácie
Správny
výrobný materiál
Geberit Impuls380 – správny výrobný
materiál na správnom mieste
Polybutylén-tereftalát (PBT):
teleso ventilu, skrutkovací uzáver, presuvné
matice, atď.
Styrén butadién (SB):
kryt, prívodná rúrka
Akrylonitril-butadién-styrén (ABS):
transparentný plavák
365 dní
nepretržitej prevádzky
Sanitárne laboratórium Geberit
nepozná zľutovanie
Styrén akrylonitril akrylový ester (ASA):
príruba
Polypropylén (PP):
tyčka pre nastavenie úrovne naplnenia
Etylén-propylén-dien-metylén (EPDM):
tesnenie
Metyl-vinyl silikónový olej (VMQ):
membrány ventilu
Pred uvedením na trh je
každý výrobok Geberit
podrobený kompletnému
fyzikálnemu skúmaniu,
ktoré testuje jeho spoľahlivosť, jednoduchosť inštalácie a súlad s celosvetovými štandardmi.
– nový výrobný materiál sami,“ vysvetľuje
Margit Harsch. Tak tomu bolo napríklad so
zvukovo-izolačným odpadovým systémom
Geberit Silent-db20, viacvrstvovými rúrkami Mepla a potrubným systémom PushFit.
„Výrobné materiály sú ako futbaloví hráči: Až keď poznáte ich schopnosti a výkon, môžete
ich použiť na tom správnom mieste“, hovorí Margit Harsch, manažérka materiálového laboratória
Geberit.
Značka Geberit je symbolom nekompromisnej kvality. Preto má Geberit také
rozsiahle know-how v oblasti technológie materiálov.
Pri zrode nového produktu často stojí vízia
alebo geniálny nápad. Potom nasleduje dôkladná, systematická práca, pretože v inovačnom procese vo firme Geberit nie je nič
ponechané na náhodu. To je dôvod, prečo
sú požadované vlastnosti výrobného materiálu, ktorý jedného dňa pôjde do sériovej
výroby, definované už vo veľmi rannom štádiu.
18
Odborné znalosti v oblasti plastov
Kritéria, ktorá tu zohrávajú svoju rolu, sa pohybujú od mechanickej pevnosti a chemickej odolnosti cez tepelnú rozťažnosť a estetiku až po odolnosť voči UV žiareniu a výkyvom počasia a recyklovateľnosť. „Naši inžinieri, technici a znalci materiálu sa obzvlášť
dobre orientujú vo svete plastov a môžu
preto poskytnúť kompetentnú podporu vývojárom výrobkov čo sa týka výberu materiálov," hovorí Margit Harsch, manažérka
materiálového laboratória Geberit. Aj keď
existuje široká škála ľahko dostupných a
osvedčených plastov, ten najvhodnejší výrobný materiál pre konkrétne použitie veľakrát ešte neexistuje. „V takýchto prípadoch
vyvíjame – v úzkej spolupráci s výrobcami
plastov, univerzitami a skúšobnými ústavmi
Všestranné možnosti testovania
Okrem vývoja a analýzy nových výrobných
materiálov vykonávajú dobre vybavené,
moderné laboratória tiež skúšky ťahu a tlaku a skúšky chemickej odolnosti na materiáloch, ktoré boli už niekoľko rokov používané. Odborníci na materiály sú potom
schopní poskytnúť veľmi spoľahlivé a
podrobné informácie o vlastnostiach a životnom cykle všetkých plastov, ktoré Geberit používa. S ohľadom na vysoké požiadavky na kvalitu, ktoré Geberit kladie na
svoje výrobky, sú takéto odborné znalosti
faktorom dlhodobého úspechu. ←
Časopis pre zákazníkov Jún 2011
Neustále to tu rachotí, duní a búcha. Laboratórium na skúšanie únavy materiálu pracuje v nepretržitom režime. Všetko je v pohybe, 365 dní v roku, 24 hodín denne. Jadro
sanitárneho laboratória Geberit tvorí viac
ako 100 plne automatických, neustále monitorovaných skúšobných stojanov, na ktorých sú vykonávané väčšinou hydraulické
a mechanické skúšky.
10 litrov vody za sekundu
Splachovacie systémy sú odskúšané v tisícnásobných cykloch. Skúšky vo veľkej
rýchlosti overujú splachovanie, otváranie
a zatváranie splachovacích ventilov alebo
automatickú aktiváciu čapu. „Požadované
minimum pre odskúšanie splachovacej nádržky je vlastne „iba“ 200 000 splachovacích cyklov. Ale Geberit kladie omnoho
prísnejšie nároky na svoje výrobky, než aké
sú stanovené právnymi normami. A pretože
rovnaký výrobok je ponúkaný v mnohých
krajinách, je nevyhnutné, aby výrobok vyhovoval veľkému počtu rôznych noriem“,
uvádza Markus Tanner, 42-ročný vedúci sanitárneho laboratória, keď vysvetľuje svoju
náročnú prácu. Priemerná spotreba vody
v sanitárnom laboratóriu je 10 litrov vody za
sekundu. V záujme šetrenia cennými prírodnými zdrojmi bol vyvinutý špeciálny
vodný okruh, v ktorom je táto vzácna kvapalina využívaná v niekoľkých cykloch. Súčasťou sanitárneho laboratória je tiež 33
metrov vysoká veža splaškových vôd, zodpovedajúca výške 10-poschodovej budo-
Markus Tanner pridáva vodu do skúšobného zariadenia v laboratóriu únavových testov.
vy. Tá slúži na vykonávanie skúšobných
testov kanalizačných systémov a odvodňovacieho systému Pluvia a umožňuje sledovať chovanie vody aj v systémoch viac ako
100 metrov vysokých.
50 rokov za tri mesiace
V laboratóriu splaškových vôd sa používa
zmes vody a piesku na odskúšanie funkčnosti ventilov a splachovacích systémov.
„Môžeme meniť zrnitosť piesku a tlak v potrubí“, vysvetľuje Markus Tanner. Ventily by
mali vždy fungovať bez problémov, dokonca aj s mierne znečistenou vodu.
Skúšobné laboratórium pre splachovacie
systémy overuje výkonnosť splachovacích
systémov, splachovacích nádržiek, pisoárov a umývadlových armatúr v kombinácii
s rôznymi WC misami a umývadlami. Na
konci haly v laboratóriu potrubných systé-
mov Tanneroví špecialisti podrobujú skúške potrubné rozvody pre pitnú vodu Mepla,
PushFit a Mapress pomocou hydraulických
a tlakových nárazov a teplotných zmien.
Sanitárne laboratórium zabezpečuje technologickú prácu v úzkej spolupráci s vývojom výrobkov a riadením akosti. Každý výrobok je pred uvedením na trh dôkladne
testovaný. „Pomocou týchto prísnych a tvrdých skúšok môžeme simulovať a vyhodnocovať 50-ročný životný cyklus výrobku
behom troch mesiacov,“ uvádza Tanner.
„Len tie najlepšie riešenia spĺňajú všetky
požiadavky. Týmto spôsobom sa významne podieľame na kvalite výrobkov
­Geberit.“ ←
19
Montážne prvky Geberit pre sprchy
Všetko je
v stene.
Montážne prvky Geberit pre sprchy majú odtok integrovaný v stene a v sortimente inštalačných prvkov
Geberit Duofix tak tvoria nový sofistikovaný systém. Rýchla a spoľahlivá inštalácia je výsledkom vzájomne
zladených napojení jednotlivých častí a kompatibility systémov. Prvky pre sprchy sú vybavené dômyselným
tesniacim systémom, ktorý zaručuje bezpečnú a dlhodobú izoláciu chrániacu stavebnú konštrukciu. Rôzne
možnosti nastavenia na úrovni steny a podlahy poskytujú maximum flexibility pri montáži. Viac informácií
nájdete na → www.geberit.sk
Download

Geberit DuoFresh – vždy svieži vzduch vo WC Mrakodrapy – výzva