Krížovky s úsmevom
Sedia on a ona, študenti matematicko-fyzikálnej
fakulty, na lavi ke pri Dunaji. Je krásny podve er,
slnko zapadá a odráža sa na vodnej hladine...
Zrazu on hovorí:
typ
- Po uj,... myslíš na to isté na o ja?
vozidla
- Áno!
opakovane
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
donáša
Pomôcky:
mnohými stúpenec
Keto,
spôsobmi empirizmu
kantalup
vä ší
vodný
tok
osamotená
Emanuel
(dom.)
prestal
tiec
1. as
tajni ky
prírastok
odroda
dyne
ženské
meno
stáva sa
mokrým
Valér
(dom.)
pomocný
motor
zdajú sa
tmavými
(zried.)
Ilona
(dom.)
stišoval
obuvnícky
klin ek
2. as
tajni ky
oplodní
pe om
tl enie
obyvate
Tatárska
Richard
(dom.)
starorímsky
obetný
oltár
Timotej
(dom.)
Miloš
(dom.)
vzorec
jodidu
draselného
Matilda
(dom.)
sotilo
dovnútra
zna ka
ruských
lietadiel
zatínala
zakvitol
(zried.)
Pomôcky:
AN, Uri,
ara, teks
okovala
Slovenská
národná
galéria
žiara
oslavuj
derrickový
žeriav
zbavíte
prikrytia,
odhalíte
psovitá
šelma
malá vod.
elektráre
morská
bohy a
švaj iarsky kantón
maškrtili
(kniž.)
podra ovacia spojka
fialovo
(hovor.)
ako?
www.scalpermedia.sk
športové
ná inie
?
otec
(fam.)
www.facebook.com/krizovkysusmevom
Download

Krížovka na mesiac 03/2015