Vážení priatelia,
volám sa pán Smietko a srdečne Vám ďakujem, že ste sa rozhodli zapojiť do školskej
súťaže v zbere druhotných surovín – SMIETKO 2013/2014. Cieľom súťaže je zozbierať
čo najviac zberového papiera, nakoľko sa súťaží len v zbere papiera. Zbierať a triediť
môžete aj ostatné druhotné suroviny. Tento rok prinášame novinku: zber hliníkových
obalov („plechoviek“) a plastových obalov z drogérie a čistiacich prostriedkov. Pokyny
sú veľmi jednoduché:
Kedy začíname?
Súťaž spúšťame 23.9.2013, na všetkých školách a škôlkach, ktoré poslali prihlášku.
Čo budeme zbierať?
Zberový papier (noviny, časopisy, letáky, kancelársky papier), ale aj kartónové obaly z domácností.
Papier musí byť odovzdaný vo forme balíkov, ktoré sú pevne zviazané špagátom.
PET fľaše z nápojov, vo všetkých farbách. PET fľaše musia byť stlačené, bez zvyškov tekutín, vo vreciach,
ktoré Vám poskytneme pri prvom odbere.
Hliníkové obaly z nápojov („plechovky“), stlačené, bez zvyškov tekutín, uložené vo vreciach, ktoré
poskytneme pri prvom odbere.
Obaly z drogérie a čistiacich prostriedkov sú spravidla z nepriehľadného plastu, tvrdšieho ako PET fľaše.
Na obale býva uvedený symbol recyklácie s číslom 2 a označením HDPE. Obaly musia byť zbavené zvyškov
tekutín a odovzdané vo vreciach, ktoré poskytneme na výmenu.
Ako bude prebiehať zber?
V zbere nastane najväčšia zmena. Všetci prihlásení budú rozdelení do dvoch skupín na zvoz v párnom,
alebo nepárnom týždni. Zvoz bude prebiehať vždy v utorok. Každého účastníka tak navštívime 2x mesačne.
Posádka zberového vozidla pozbiera v jeden deň všetky zbierané komodity. Váženie prebehne na mieste,
preto prosíme dodržiavať formy, v akých suroviny odoberáme, inak nastanú problémy s vážením.
Nakoľko bude presne daný harmonogram zvozu, pristavené nádoby v priebehu mesiaca odvezieme.
Informujte pravidelne deti a rodičov o zbere v danom dni, aby ste nemuseli preskladňovať
nadmerné množstvo druhotných surovín.
Víťazi z minulého ročníka využili možnosť pristaviť veľkokapacitný kontajner a vyhlásili nárazový zber
papiera v rámci jarného / jesenného upratovania... nechajte sa inšpirovať.
Ako to bude prebiehať a ako Vás za zber odmeníme?
Zber bude prebiehať v dvoch fázach:
1.polrok ŠR 2013/2014 – zber začne 23.09.2013 a skončí 13.12.2013
Po dátume ukončenie zberu (13.12.2013) uverejníme priebežné vyhodnotenie množstva vyzbieraného
papiera za školu a v prepočte na žiaka. Následne Vám osobne odovzdáme peňažný obnos, ktorý zodpovedá
množstvu zozbieraných druhotných surovín (papier 30€/t, PET 50€/t).
2.polrok ŠR 2013/2014 – zber začne 08.01.2014 a skončí 13.06.2014
Po dátume záverečného ukončenia zberu (13.06.2013) vyhodnotíme súťaž za celý školský rok. Vyhlásime
víťazné školy v celkovom počte vyzbieraného papiera a víťazné školy v celkovom množstve vyzbieraného
papiera v prepočte na žiaka. Víťazným školám odovzdáme odmeny (1. miesto 150€, 2. miesto 100€, 3.
miesto 50€). Všetky zapojené školy dostanú malé darčeky pre žiakov. Následne Vám osobne odovzdáme
peňažný obnos, ktorý zodpovedá množstvu zozbieraných druhotných surovín (papier 30€/t, PET 50€/t).
Sprievodná súťaž! KRESLÍME SO SMIETKOM!
Spoluprácu s najmenšími si veľmi vážime. Dôkazom je to, že máme
naše administratívne priestory ozdobené detskými kresbami
s environmentálnou tematikou.
Dňa 22.04.2014 sa bude konať Medzinárodný deň Zeme. Preto budeme
radi, keď nám deti nakreslia obrázky týkajúce sa nášho životného
prostredia. Prosíme zasielajte nám kresby detí v termíne do 04.04.2014
na adresu:
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51, Zohor. Prosíme na obálku uviesť heslo: Kreslíme so
Smietkom!
Zo
všetkých
kresbičiek
uverejníme
na
našej
webovej
stránke
http://www.asagroup.com/sk/Slovensko/Sutaz-pre-skoly.asa tie najkrajšie, za ktoré bude možné na webovej stránke
hlasovať. Výherca aj tento rok získa odmenu! 
Na spoluprácu sa teší Váš pán
Smietko
Download

Kedy začíname? Čo budeme zbierať? Ako bude prebiehať