Číslo: 01 – 2009 / 2010
XI. ročník
Občasník pre žiakov ZŠ Prakovce
Úvodník
Ak chceš niekomu niečo povedať prostredníctvom nášho časopisu,
vyplň tento odkazový lístok a vhoď ho do schránky PRIATELIA
Vydáva tlačová a spravodajská agentúra ZK IMA časopisu PRIATELIA žiakov pri Základnej
škole v Prakovciach, ktorú tvoria žiaci: Šéfredaktor M.Pacholská, predseda RR: V.Jančíková.
Členovia RR : D. Hrušovská, N. Čuchranová, J. Weisová, M. Czebríková, S. Kovalčíková,
V. Repelová a ďalší redaktori. Náklad 100 ks-str.22.
Jazyková kontrola: Mgr. Zdena Kluknavská Graf. úprava: PaedDr. Jana Daňková
© 2009
PRIATELIA
- 22 -
XI. ročník September / 2009
Prečo len tie prázdninové dni tak rýchlo
odídu? povzdychol si nejeden z nás.
Nuž hádam preto, aby sme sa mohli tešiť
i na školu. Veď nikdy nevieme, čo pekné nás
tam čaká. A po dňoch usilovnej práce, keď sa
s chuťou zahryzneme do učenia a budeme
svojimi vedomosťami robiť radosť nielen sebe,
ale i svojim rodičom a učiteľom, opäť prídu dni
oddychu.
Na školu boli zvedaví i naši malí prváci,
ktorým na chrbátikoch žiarili nové školské
aktovky. Niektorí sa tvárili veľmi statočne, ale
našli sa i takí , ktorí jedným očkom pokukávali
po svojich rodičoch, aby si dodali odvahy pred
týmto ťažkým dňom. No všetci to zvládli na
prvú veľkú jednotku. Držíme im palce a želáme
im samé krásne zážitky.
Tí starší s veselým pokrikovaním hľadali
svojich spolužiakov a zisťovali, kto sa ako cez
prázdniny zmenil. Konečne sme boli všetci
a školský rok 2009/2010 mohol byť slávnostne
otvorený.
Redakčná rada
PRIATELIA
-1-
OBSAH:
Rozhovor
s ...
Anketa
Osobnosť
Cyklisti
Ako pracujú
naše oči
Kvíz
Recepty
Krížovky
XI. September / 2009
Napíš nárečové tvary týchto slov. Spolu s menom, triedou a prilepeným
kupónom hoď svoju odpoveď do schránky PRIATELIA.
1. auto
2. smeti
3. kuchyňa
4. naopak
5. kladivo
7. poznať
6. čučoriedky 8. morka
Výherca bude odmenený !
„Jedno okno, druhé okno.
Pozrite sa, už je tak, budem krásna ... veru tak. „
- Každé ráno počas školského roka ma do ďalšieho dňa
prebúdza krik , smiech , klopkanie topánok po chodbe
a neodmysliteľné zvonenie. Ale tento september začal úplne
inak. Už posledné prázdninové dni okolo mňa nastal pracovný
ruch. Ozývali sa nákladné autá, všade sa rýchlo pohybovali
ľudia, zazneli prvé údery. Čo sa to deje? Neskoré letné lúče
zasvietili do mojich starých okien a tiež sa čudovali, nad tým
nezvyčajným hlukom. No čoskoro by bolo všetko jasné. Prišli
ma obliecť do nových šiat. Aj ja budem opäť žiariť. Prestane mi
fúkať “do klobúka“. Na svet sa budem dívať úžasnými oknami.
Pred zimou ma ochráni teplý pestrofarebný „kabát“ a prestane
mi voda tiecť, kade chce. Mám strechu ! Veru , ani som
nedúfala, že ešte budem niekedy taká krásna. A som veľmi
šťastná, že tento školský rok 2009 – 2010 som začala takto
pracovne. Nech sa nám tu všetkým páči.
Vaša škola PRIATELIA
-2-
XI. ročník September / 2009
Vtáci preletia každý rok obrovské vzdialenosti, aby prezimovali
v teplých krajoch. Rybáre arktické lietajú najďalej, z Arktídy až do
Antarktídy a späť, čiže okolo 35 000 km. Ako ostatné vtáky, aj ony
dokážu presne určiť správny smer, no nikto nevie ako. Domnievame
sa, že sa orientujú podľa magnetického poľa.
Niektoré zvieratá vyrábajú vlastnú elektrickú energiu.
Paúhor elektrický využíva elektrinu na to,
aby svoju korisť omráčil alebo zabil.
Vo svojom chvoste skladuje toľko elektrickej energie,
že by dokázal rozsvietiť niekoľko žiaroviek.
Elektrický výboj paúhora môže zabiť i človeka.
Nie všetky živočíchy vnímajú zvuky tak ako my. Kobylka „počúva“
nohami. Máva nimi vo vzduchu a tak určuje, odkiaľ zvuk prichádza.
hady nemajú uši, preto nepočujú zvuk vo vzduchu. Zachytávajú nízke
zvuky zo zeme. ryby počujú pomocou svojho tela.
PRIATELIA
- 21
XI. ročník September / 2009
1.
2.
3.
Z
4.
Z
Z
Z
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Z
Z
Z
Z
Z
OVOCIE
HODINA
JESEŇ
CHROBÁK
ŠKOLA
ČAJ
PRIATELIA
- 20 -
XI. ročník September / 2009
PRIATELIA
-3-
XI. ročník September / 2009
1. die
Veci okolo nás vydávajú svetlo alebo ho odrážajú,
keď na ne dopadá. Vidíme ich vtedy, keď toto svetlo
vnímajú naše oči.
2.
der
Svetlo a tma
3. der
Dúhovka riadi množstvo svetla, ktoré vstupuje do oka. V tme sa dúhovka
otvára. Tým sa zrenica zväčší a do oka sa dostane viac svetla. Pri jasnom
svetle sa dúhovka zatvára. Pozri sa do zrkadla v prítmí a potom rozsvieť.
Uvidíš, ako tvoje zrenice menia veľkosť.
Priestorové videnie
4.
5.
6.
Medzi našimi očami je istá vzdialenosť, takže každé oko má trochu iný
uhol záberu. To nám umožňuje vidieť tvar predmetov a odhadnúť, ako sú
od nás ďaleko. Väčšina zvierat, ktoré si lovia potravu, má oči smerujúce
dopredu. Dokážu dobre odhadnúť vzdialenosť, ale majpú úzke zorné pole
pohľadu. Oči ostatných zvierat smerujú do strán. Majú široký uhol záberu,
aby zbadli loviace dravce, ale zle odhadujú vzdialenosť.
g h
die
der
7.
die
8.
o
9. der
10. der
Vieš, že ...?
Orly majú zo všetkých zvierat najlepší zrak,
takže svoju korisť vidia z veľkej výšky.
Orol zbadá zajaca na vzdialenosť 3 km.
11.
ii úú
1. škola
9. ježko
2. šarkan
10. dážď
3. jeseň
ú
11.veterno
4. lenivý,-á,-é
5. huby
6. október
7. jablká
8. žltý,-á,-é
PRIATELIA
- 4-
XI. ročník September / 2009
PRIATELIA
- 19 -
XI. ročník September / 2009
1.Ako sa ti páči v škole ?
2.Aká je tvoja pani učiteľka?
3.Čo máš všetko v taške?
4.Aké písmenká si sa už naučil/a?
5.Dostal/a si už nejaké známky?
1.
2.
3.
4.
G
5.
Alex Černický 1.A
6.
1.Je tu dobre.
2.Je milá a veľa nás naučila.
3.Dosky,obedár a zošity.
4.M,O,A,S
5.Dostal som tri jednotky.
7.
8.
9.
10.
11.
Timka Molnárová 1.A
12.
13.
w
14.
1.Hej.
2.Je veľmi dobrá a poslúcha nás.
3.Šlabikár,matematiku a ceruzky.
4.Ja viem už všetky písmenká.
s
15.
w
5.Mám už šesť jednotiek.
1. horúci
6. more
11. láska
2. telo
7. áno
12. dobrý
3. lopta
4. dieťa
5. kačka
8. hovoriť 9. spýtať sa 10. pretože
13. veľmi
14. každý
15. rok
Alexander Findura 1.B
1.Pekne.
2.Je dobrá a niekedy aj pokričí.
3.Šlabikár,zošity a farbičky.
4.A,S,O a N
5.Ešte som nedostal žiadnu známku.
PRIATELIA
- 18 -
XI. ročník September / 2009
PRIATELIA
- 5-
XI. ročník September/ 2009
Oveľa viac ako inokedy si v mesiaci október pripomíname, čo naši rodičia, ale
aj starí rodičia urobili počas svojho života pre svoje deti, rodinu či iných
blízkych ľudí. Rodí sa čoraz menej detí, ľudský vek sa predlžuje. Dnešný
sedemdesiatnik je podstatne vitálnejší ako ten pred dvadsiatimi rokmi
a o ďalšie desaťročie budeme o skok vpredu a to nehovoríme o ešte starších
občanoch, ktorí ani dnes nesedia, ako sa kedysi vravievalo, na prípecku.
Úroveň spoločnosti sa hodnotí aj podľa starostlivosti o seniorov. V minulosti
bola úcta k starším viac prejavovaná. V súčasnosti sa nájde skupinka mladých,
ktorí tú úctu naozaj prejavujú. Mladí by si mali dať poradiť od starších
a navzájom s nimi spolupracovať. Pomáhať iným, pomáhať si navzájom, je
hádam najkrajšia vlastnosť, ktorú dostáva človek do vienka už pri narodení.
Staroba neznamená koniec životnej aktivity. Môže byť prospešná aj pre široké
okolie. Nástup do dôchodku vôbec nemusí byť koncom pracovnej činnosti. Je
obdivuhodné, že naše babičky a deduškovia študujú, chodia na výlety, do kina,
do divadla, do internetovej kaviarne, či dokonca začali s podnikaním. Jeseň
života možno prežiť príjemne – len nech slúži zdravie. Na prejav úcty nestačí
len 1. október „Svetový deň seniorov“ a následne celý október - ako „Mesiac
úcty k starším“, kedy si pripomíname zásluhy starších spoluobčanov o náš
dnešok, ale úctu treba prejavovať počas celého roka v rodine, na pracovisku,
v dopravných prostriedkoch, jednoducho všade. Kto sa naučí vážiť si šediny,
nemusí sa báť, že zostane v starobe nepovšimnutý. Nájdime si čas, vľúdne
slovo, úsmev pre starších neustále, nielen počas októbra. Preukážme im našu
úctu.
PRIATELIA
-6-
XI. ročník September / 2009
Členovia cykloturistického krúžku sa v septembri zúčastnili 6. ročníka
Národnej cyklistickej súťaže v Gelnici – okresné kolo a Mlynky –
celoslovenské kolo. Za úspešné reprezentovanie im ďakujeme.
PRIATELIA
- 17 -
XI. September / 2009
Hádanky:
1.
Kostra človeka sa skladá z :
a) viac než 200 kostí b) menej ako 200 kostí
c) asi 100 kostí
Pod listami do srdiečka kvietok s plášťom leto prečká.
V zime z čaju vône sýte voňajú nám v celom byte.
Čo je to?
(APIL)
Básne pod ňou písali, konáre im tienili, v kvete bzučí
včelička, čajík varí mamička.
Čo je to? (ILAP)
2. Veľryby sú :
a) ryby b) cicavce c) ani vedci to nevedia
3. Vek stromu zisťujeme :
a) výškou b) veľkosťou ihličia c) počtmi letokruhov
4. Planéta Saturn obieha v dráhe ako :
a) šiesta
b) prvá
Pranostiky:
Keď sú smreky jasne zelené, budeme sa tešiť z dlhej jesene.
Keď agát kvitne ešte raz, nebude tej jesene skoro mráz.
Keď na tela Páne prší, býva málo orechov.
Jestliže dážď prší o svätom Jakube, málo vám slaniny narastie na
dube.
Akže na Michala padajú žalude, veru dlhé leto trvať už nebude.
Na Jakuba, na Filipa, zelená sa každá lipa.
Na Jakuba hrom do duba.
c) desiata
5. Zvuk s vysokou frekvenciu sa nazýva:
a) pískanie b) ozvena c) ultrazvuk
Porekadlá:
Aj duba preskočí , keď mu ho na zem zvalia.
Aká jabloň, také jablko.
6. Jasnosť svetla sa nazýva :
a) svetelný lúč b) svetlý tieň c) intenzita
PRIATELIA
PRIATELIA
- 16 -
XI. ročník September / 2009
- 7-
XI. ročník September / 2009
KLÁRA
Osobné číslo zaraďuje toto meno medzi dobré pre akékoľvek znamenie. Je to 3 Schopnosť a na svoju nositeľku pôsobí ako zdroj energie. No ak je spojené so silným
znamením, vedie až ku škodlivým snahám vyniknúť za každú cenu. A takéto ženy nie
sú veľmi obľúbené - priveľa aktivít, rozháranosť, snaha uplatniť sa všade a vždy byť
najmúdrejšou - to určite žiadnemu mužovi neimponuje. Preto Kláry čaká ťažký boj, ani
nie tak v kariére, ale v citovom živote. Kým si uvedomia, že v domácnosti majú byť
typickými ženami a nechať vládnuť svojho partnera, dovtedy nebudú šťastné, ani
spokojné. Preto by sa toto meno malo skôr dávať dievčatám v slabšom znamení - ako
Váhy, Blíženci, alebo Ryby, pretože v týchto prípadoch to bude prínos. Vhodnou farbou
je pre ne červená.
NATÁLIA
Osobným číslom tohto mena je 6 - Nežnosť. Priťahuje k sebe mnohé vibrácie
a aj mnohé skúšky, v ktorých musí ukázať silu svojho charakteru. V jej
živote bude veľa sklamaní, veľa prekážok na ceste ku šťastiu, no vždy sa
dokáže presadiť a dosiahnuť úspech. Lenže pre ňu je pojem úspech celkom
iný, ako pre jej okolie, ona sa nedíva na svet ako na niečo materiálne, ona
žije podľa iných zásad a iných smerníc, teda je dosť nezvyčajná pre
priemerných a materiálne založených ľudí. Ak vyrastá v takej spoločnosti,
kde nemá pochopenie, potom je to naozaj ťažké a keďže je veľmi súcitná,
nevie sa brániť zneužívaniu a využívaniu. Jej city sú vášnivé a nikdy nimi
neplytvá na viac strán. Je verná a rada bude trpieť, kým ten druhý pochopí
veľkosť jej obetí a ocení ju. Toto meno je vhodné pre znamenia Panna, Váhy,
Lev, Býk a Škorpión. Vhodnými farbami sú zelená, žltá a oranžová.
Študoval ekonómiu, ale profesionálne sa venuje hudbe. Kariéru
začínal v kapele Avion, od roku 1988 hrá s martinskou skupinou
Team. Najčastejším Haberovým textárom je Daniel Hevier. Pavol
Habera žil istý čas aj v USA, momentálne býva v Prahe. Hrá v
muzikáli Traja mušketieri v pražskom divadle Broadway. Jeho
životnou partnerkou je česká modelka Daniela Peštová, s ktorou
má dcéru Elu. Pavol Habera bol členom poroty súťaže Slovensko
hľadá SuperStar. Je známy predovšetkým ako spevák, uplatňuje
sa však aj ako skladateľ. Zložil napríklad hudbu k hitu Karla Gotta
Když muž se ženou snídá. Z jeho dielne je aj pesnička Kým vieš
snívať, hymna súťaže Super Star. V roku 1991 vyhral Zlatého
slávika. V roku 1993 hral hlavnú postavu vo filme Fontána pre
Zuzanu 2.
Pavol Habera bol oslovený producentom Rudolfom Biermannom, či by
nezložil titulnú skladbu k filmu Jánošík - pravdivá história. Paľo po
zhliadnutí ukážok filmu, ktoré sa mu páčili, súhlasil a zložil a
naspieval skladbu s názvom Láska a smrť. Autorom textu je Daniel
Hevier.
SIMONA
Osobným číslom tohto mena je 7 - Tajomnosť. Hoci Simony bývajú nežné, jemné a
pôsobia zraniteľne, v skutočnosti nie sú až také nemohúcne. Sú naozaj
tajomné,málokto totiž vie, o čo im ide. Ich snahy sú však jednoduché - zabezpečiť si
dostatok a je im jedno za akú cenu. Ak je potrebné, hrajú koketnú a hlúpučkú žienku,
no ak ich budúci živiteľ potrebuje silnú ženu, vedia zahrať aj to. Kým sa dokážu prejaviť
vo svojej skutočnej podobe, musí s nimi ich partner, či priatelia prežiť asoň tri - štyri
roky. Nie sú zlé, ani ctižiadostivé, no sú veľmi vypočítavé a nikdy nekonajú bez
bočných úmyslov. Ako ženy majú úspech, pretože sa nikdy nenechajú ovládnuť citmi,
vždy je na prvom mieste rozum. Teda toto meno je vhodné pre akékoľvek znamenie, aj
farby sú im priradené všetky - záleží len od nich, akú úlohu chcú hrať - či elegantnú
ženu, alebo extravagantnú.
PRIATELIA
-8-
XI. ročník September / 2009
PRIATELIA
- 15 -
XI. ročník
September/ 2009
VODNÁR (21. 1. - 19. 2.)
V zamestnaní dnes budete mať povinností vyše hlavy. Ale nemajte ani najmenšie obavy.
Všetko bude presne tak, ako ste si to už dávnejšie naplánovali.
RYBY (20. 2. - 20. 3.)
Máte pred sebou ďalší pracovný týždeň. Už len predstava, že musíte ísť do školy vám
kazí dobrú náladu. Mali by ste sa však premôcť. Počas voľných hodín by ste sa mohli
venovať sami sebe.
BARAN (21. 3. - 20. 4.)
V žiadnom prípade sa počas dnešného dňa s nikým nehádajte a hlavne nevyvolávajte
žiadne nepríjemné konflikty.
BÝK (21. 4. - 21. 5.)
Vyvarujte sa slepej dôvery v niečie názory. Držte sa radšej tých svojich a preverených.
BLÍŽENCI (22. 5. - 21. 6.)
Pripravte sa na to, že sa vám dnes bude veľmi dobre dariť. Všetky vaše plány sa splnia,
presne tak, ako ste si ich naplánovali.
RAK (22. 6. - 22. 7.)
Máte pred sebou deň ako stvorený na riešenie aj tých najťažších úloh. Všetko vám pôjde
priam ako po masle. Všetko zvládnete bez akýchkoľvek vážnejších prekážok.
LEV (23. 7. - 23. 8.)
Priebeh dnešného dňa bude pre vás naozaj priaznivý. Nikto vás nedokáže vyviesť z
miery, nech by sa akokoľvek snažil.
PANNA (24. 8. - 23. 9.)
V žiadnom prípade sa počas dnešného dňa s nikým nehádajte a nesplietajte intrigy.
Mohlo by sa to otočiť proti vám.
VÁHY (24. 9. - 23. 10.)
Vo vašich osobných vzťahoch vládne dnes napätá atmosféra alebo váhavosť. Bude ťažké
nastoliť potrebnú rovnováhu, lebo nemáte jasno v tom, ako by sa veci mali vyvíjať ďalej.
ŠKORPIÓN (24. 10. - 22. 11.)
Dnes vstanete do príjemného rána a taký bude vlastne celý váš dnešný deň. Nemajte
obavy z nových povinností, ktoré vám pribudnú v zamestnaní.
STRELEC (23. 11. - 21. 12.)
Stred týždňa prežijete dobre a v pohode. Dnes sa dohodnete s kýmkoľvek na čomkoľvek.
Budete prístupní novým návrhom a riešeniam. Spoznáte mnoho nových ľudí, s ktorými
budete vychádzať dobre veľmi dlhú dobu. Je priaznivý čas na vážnu známosť.
KOZOROŽEC (22. 12. - 20. 1.)
Nebojujte za niečo, o čom už viete, že má nemenné, pevne stanovené pravidlá.
Vyčerpávate sa celkom zbytočne.
hudobný skladateľ
zakladateľ slovenskej národnej opery
* 25.09.1908 Pezinok
† 05.08.1993 Bratislava
Eugen Suchoň prežil celú svoju mladosť v Pezinku. Ako mladý študent sa zapájal do kultúrneho a
športového života mesta. V roku 1921 založil Športový klub, pre ktorý skomponoval skladbu
Pochod pezinského športového klubu. V roku 1923 založil salónny orchester, ktorý uviedol
Predohru k Figarovej svadbe. Začína sa obdobie jeho skladateľskej tvorby. Z tohto obdobia sa
zachovalo aj niekoľko desiatok jeho olejomalieb.
Počas éry nemého filmu hrával na klavíri pri predstaveniach v modranskom a pezinskom kine.
Pôsobil ako korepetítor u tanečného majstra Tyrolera.
Na Hudobnej a dramaticej akadémii v Bratislave začína tvoriť profesionálne..
Cestu do sveta otvorila Suchoňovi jeho Baladická suita, k čomu prispelo i notové vydanie skladby
v nakladateľstve Universal Edition vo Viedni. Bola uvedená v Drážďanoch, Berlíne, vo Viedni,
Rotterdame, Bukurešti, Sofii Bazileji a v ďalších európskych mestách.
Premiéra opery Krútňava sa uskutočnila 10. 12. 1949 v SND v Bratislave. Libreto napísal spolu
s Eugenom Suchoňom Štefan Hoza, sólista Opery SND v Bratislave. Na naštudovaní diela sa
podieľali dirigent Ladislav Holoubek, zbormajster Josef Petr, pražský režisér Karel Jernek, scénu a
kostýmy navrhol Václav Vích. Tance naštudovala Elena Holéczyová, hlavné postavy stvárnili Štefan
Hoza, Margita Česányiová a František Zvarík. Už na jar roku 1950 súbor Opery SND uviedol
Krútňavu na Pražskej jari. V januári roku 1979 bola opera Krútňava predstavená divákom v meste
Lansing v štáte Michigan v Spojených štátoch amerických.
Dielo Eugena Suchoňa je súčasné a zároveň už klasické. Tvorí mohutný nosný pilier slovenskej
hudobnej kultúry. Eugen Suchoň je nielen tvorcom prvej slovenskej národnej opery, ale spolu s
Alexandrom Moyzesom a Jánom Cikkerom je aj zakladateľom veľkej epochy slovenského
hudobného umenia. Vo svojej tvorbe bol inšpirovaný slovenskou ľudovou melodikou. Ako jeden z
prvých slovenských skladateľov prenikol na zahraničné koncertné pódiá a operné scény. Svojimi
hudobnými skladbami sa stal známy nielen po celej Európe, ale aj v USA, Japonsku, Austrálii a na
Blízkom východe. Vytvoril okolo 100 hudobných diel, z ktorých najväčšie uznanie získali opery
Krútňava a Svätopluk.
Je pochovaný v Pezinku. Návrh na jeho pomník vytvoril akademický sochár Alexander Ilečko z
Grinavy.
Krútňava – 1. slovenská národná opera
PRIATELIA
- 14 -
XI. ročník september/ 2009
PRIATELIA
-9-
XI. ročník september/ 2009
Členovia tvorivých dielní sa zúčastnili okresnej súťaží v aranžovaní
v Gelnici. O tom, že majú šikovné ruky a bohatú fantáziu nás určite
presvedčia tieto zábery
Bavorský závin s jablkami a tvarohom
Na 1 závin potrebujeme:
400 g hladkej múky, 2 vajcia, 1 šálku vlažnej vody, 2 lyžice
oleja
Na plnku:
250 g tvarohu, 20 g masla, 40 g cukru, 30 g múky, 4 lyžice
kyslej smotany, 3 žĺtky, citrónovú kôru, vanilínový cukor,
1 bielok, 100 g hrozienok, 1 jablko, maslo na potieranie
Postup prípravy :
Vajcia, vlažnú vodu a olej rozšľaháme, nalejeme do múky a
vypracujeme cesto, ktoré necháme 30 minút odpočívať. Na
stôl prestrieme obrus, zľahka ho pomúčime a cesto na ňom
vytiahneme, čo najtenšie.
Maslo vyšľaháme s polovicou cukru a s múkou, kyslou smotanou, so žĺtkami a tvarohom. Ochutíme citrónovou kôrou,
vanilínovým cukrom. Z bielka a druhej polovice cukru ušľaháme tuhý sneh. Zamiešame ho do tvarohovej plnky, ktorou
potrieme dve tretiny cesta. posypeme hrozienkami, jablkom
a cesto pomocou obrusu stočíme. Závin uložíme na pomúčený plech a pečieme pri teplote 180 stupňov Celzia 40 minút.
Počas pečenia často potierame roztopeným maslom.
Upečený závin necháme vychladnúť, pokrájame na rezy a
podávame.
PRIATELIA
- 10-
XI. ročník September/ 2009
PRIATELIA
- 13-
XI. ročník September/ 2009
PRIATELIA
- 11-
XI. ročník September / 2009
PRIATELIA
- 12-
XI. ročník September / 2009
Download

Číslo 1