LP
vychádza 17. 12. 2012 | 2. roČník | zima 2012 | Cena 1 €
magazín
Slovakia
Predstavenie
finančného oddelenia
vaša garancia mobility
DriverCare
Obsah
04 Aktuality
Zaujímavé informácie a novinky o spoločnosti LP
Šetriť je správne, ale len rozumné
šetrenie znamená dlhodobý úspech
Poznáte to: „kto šetrí, má za tri“ hovorievali naši dedovia, „cost cutting and savings“ hovorí sa dnes. V čisto finančnom slova zmysle ide o úpravu nákladových
položiek smerom nadol. Vybrať, ktoré to budú, podľa akého kľúča, či sa to v tejto
dobe „hodí“ alebo radšej viac podporiť akvizíciu, je na úvahe každého manažéra.
Zodpovednosti sa nezbaví, rozumný prístup však môže vždy odôvodniť.
Aj my v LPSK dostávame od klientov pravidelne požiadavky na úspory. A snažíme sa ich rozumne zvážiť, aby neutrpel komfort služieb a bezpečnosť vodičov.
„Zosekať“ výbavu vozidla, znížiť kategóriu pneumatík či vyhodiť z balíka služieb
napríklad cestnú asistenciu prináša rýchly efekt. V podobe zníženej splátky však
môže viesť k neželaným vyšším nákladom pri dodatočnej montáži potrebnej výbavy,
zabezpečení ad hoc služby cestnej asistencie či k pocitu diskomfortu z „lacnejších“
pneumatík.
Našou snahou je aplikovať úpravy v rozsahu služieb, až keď je to nevyhnutné.
Predtým sa pozrieme na výšku splátky cez reálne najazdené kilometre či bilanciu
reálnych a fakturovaných nákladov a v oprávnených prípadoch navrhujeme ich optimalizáciu. Je to spoločné rozhodnutie s klientom a býva často úspešnejšie ako len
prosté vylúčenie položiek z kalkulácie.
Sú oblasti, kde sa šetriť nikdy nevypláca – bezpečnosť a ekonomika jazdy. Tá prvá je
jasná každému, pretože podceniť bezpečnostné prvky výbavy môže mať fatálne následky. A tá druhá je šetrenie v primárnej podobe – uvedomelý vodič jazdí s nižšou
spotrebou a šetrí náklady údržby a pneu. To nás viedlo k tomu, že sme na jar 2012
zorganizovali Driver School Basic zameranú na základné technické a technologické
riešenia v súčasných autách a spojili to s ekonomickou jazdou po meste v nových
Škodách Citigo. Pred zimnou sezónou sme pozvali vybraných klientov na voľné
pokračovanie DriverSchool Advanced, kde si vodiči vyskúšali naživo školu šmyku
na okruhu v Pachfurte.
Nebola to v týchto časoch malá investícia, sme však presvedčení, že je rozumná,
lebo vodič zvládne s väčším sebavedomím aj kritickejšie situácie a v konečnom dôsledku sa vyhne možnej nehode a zdržaniu na ceste, čím ušetrí. Ostane mu nielen
dobrý pocit, že zvládol náročnú situáciu, hlavne si však neskomplikuje život pred
prichádzajúcim koncom roka. Ak by však predsa len došlo k neželanej poistnej
udalosti, nastúpi naša služba kontinuálnej mobility, o ktorej sa dozviete viac v tomto čísle. K tomu pripájame zopár zaujímavostí z legislatívnej oblasti – registračné
poplatky či európsky predpis o štítkovaní pneumatík.
Blíži sa koniec roka 2012 a ten bude náročný. Splniť plánované pracovné ciele
a zvládnuť predvianočný zhon dá každému zabrať. Aby sa oboje podarilo a vytúžené darčeky sa dostali domov k vašim blízkym, budeme ako po iné roky stáť pri
vás a nebudeme šetriť na nesprávnom mieste. Naopak, kvalitu služieb našich produktov operatívneho nájmu chceme v budúcom roku ešte rozšíriť. Nebudem však
prezrádzať viac, veď je rozumné si to prekvapenie ušetriť.
V mene slovenského tímu LeasePlan vám želám Vianoce plné krásnych zážitkov
v kruhu najbližších.
08 Finančné oddelenie
Prestavenie finančného oddelenia
10 Finančné oddelenie
Elektronická fakturácia – budúcnosť komunikácie
s klientom
12 Finančné oddelenie
Porovnanie spôsobov financovania
14 Pneumatiky
Povinné štítkovanie pneumatík
16 Klient LP
Berner: Zatiaľ nás nikto nepresvedčil, že je lepší
ako LeasePlan
20 DriverCare
Program DriverCare garantuje stálu mobilitu
22 DriverSchool
Keď sa zimná vozovka opýta...
24 Na cestách
Cestopis z Nového Zélandu
30 LP Party
Výnimočný letný večer
32 LP Sponzoring
Benefičný koncert Spoznaj a ľúb
Ing. František Stank
generálny riaditeľ
LeasePlan Slovakia, s. r. o.
editoriál 3
Editoriál
AKTUALITY 4
Rezervácia doručenia pneumatík
Túto jeseň sme do programu DriverCare v spolupráci s naším partnerom doplnili službu Rezervácia doručenia pneumatík. Týkala sa všetkých nových vozidiel,
odovzdaných do užívania od 1. apríla 2012 do 15. októbra 2012, ktoré boli
dodané klientom s letnými pneumatikami. Služba Rezervácia doručenia pneumatík ponúkla vodičovi na výber z pneuservisných miest, kam si mohol nechať
doručiť zimné pneumatiky. Po zadaní voľby naši zmluvní partneri zabezpečili
prepravu do 7 dní na určené miesto a klient sa mohol bez problémov objednať
na prezutie. Aj vzhľadom na problémy minulého roka, ktoré súviseli s akútnym
nedostatkom zimných pneumatík dodaných v potrebnom čase, sme pristúpili
k včasnému objednávaniu zimných pneumatík na nové vozidlá už v lete. Zhromaždené boli v centrálnych skladoch a čakali na dodanie. Výhodou takéhoto predzásobenia je pochopiteľne splnenie očákavaných požiadaviek klientov
v stanovenom termíne a kvalite. Ušetrili sme množstvo reklamácií, pretože návaly v pneuservisoch pred zimnou sezónou spolu s momentálnym nedostatkom
pneumatík mohli spôsobiť problémy na cestách.
Kliknite na www.drivercare.sk  Vyplňte registračný formulár  Po prihlásení do portálu
DriverCare Vám úvodná stránka zobrazí nielen všetky potrebné informácie o Vašom vozidle , ale aj možnosť
rezervácie doručenia pneumatík na miesto podľa Vášho výberu  klikom na ikonu REZERVÁCIA DORUČENIA
PNEUMATÍK, ktorú nájdete v pravom hornom rohu obrazovky, Vám systém ponúkne zoznam pneuservisov, kam
doručíme Vaše pneumatiky  Vyberiete si želaný servis, potvrdíte Vašu voľbu a e-mailom dostanete potvrdenie
o prijatí rezervácie doručenia pneumatík do vybraného pneuservisu  Následne si v septembri naplánujete
s vybraným pneuservisom termín prezutia v čase, ktorý Vám vyhovuje. Vaše pneumatiky už budú pripravené
na mieste výberu.
Vaša oranžová pomoc
na cestách
S príchodom zimných dní ocenia klienti LeasePlanu aplikáciu vyhľadávania
najbližšieho zmluvného partnera spoločnosti LeasePlan v príprade akejkoľvek
udalosti na cestách, ktorá je aktualizovaná doplnením servisných bodov. Na
smartphone si jednoduchým kliknutím priamo v aplikácii m.leaseplan.sk nájdete najbližsí zmluvný servis podľa typu poruchy na vozidle. Mobilná verzia
je k dispozícii aj priamo v prehliadači kliknutím na www.leaseplan.sk/mobile.
V aplikácii si môžete vybrať typ servisu, ktorý hľadáte – pneuservis, sklo alebo
servis.
LeasePlan na Facebooku
Už v predchádzajúcom čísle nášho magazínu sme vás informovali o oficiálnom spustení nášho facebookového profilu. V krátkom čase trvania
si našiel svojich fanúšikov, pre ktorých na ňom pravidelne zverejňujeme
naše novinky, články a aktuality. Ak ste boli účastníkom niektorej akcie
LeasePlanu, na našom profile nájdete vždy súbor fotografií zo spoločných stretnutí s našimi klientmi. Dlhdobým cieľom je prostredníctvom
facebooku sprostredkúvať informácie o dianí v našej spoločnosti, jej
plánovaných aktivitách a do budúcnosti by sme radi zaviedli pravidelné príspevky v podobe blogu na aktuálne témy z oblasti financovania
a správy vozového parku.
Nová registračná daň
na vozidlá
Novelou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaviedol parlament SR novú, takzvanú registračnú daň
na automobily. Platí od 1. 10. 2012 a hradí sa pri prvom zápise držiteľa
motorového vozidla kategórií L, M1 a N1 do evidencie vozidiel v Slovenskej republike. Najnižšia možná výška poplatku je 33 eur, ktorá sa platí
pri výkone motora auta najviac 80 kW. Výška poplatku 33 eur platí aj
pre vozidlá mimo kategórií L, M1 a N1, elektromobily a ďalšie zápisy pri
predaji auta. Ak je výkon motora vyšší ako 80 kW, poplatok je odstupňovaný od 167 eur do 2 997 eur. Výšku poplatkov pri jednotlivých výkonoch
motora uvádzame vo vedľajšej tabuľke. Od platenia tejto dane sú oslobodené osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ak na kúpu motorového
vozidla kategórie M1 a N1 dostali príspevok od štátu. Ak im príspevok
poskytnutý nebol, poplatok sa takým osobám znižuje o polovicu, najviac
však o 100 eur. Od správneho poplatku je oslobodený aj zápis držiteľa
motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením,
na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
Bronzový Peter Vašíček
Nepočujúci badmintonista Peter Vašíček, ktorého športovú kariéru podporuje i spoločnosť LeasePlan, obsadil na kvalitne obsadenom turnaji
Kumpoo Badminton Tour 3. miesto v dvojhre mužov. Finále tohto medzinárodného turnaja sa uskutočnilo 3. novembra 2012 v Banskej Bystrici
a okrem tradičnej dvojhry mužov sa súťažilo aj v kategórii nad 40 rokov,
v štvorhre a dvojhre žien. Kumpoo Badminton Tour je medzinárodný
seriál turnajov na Slovensku, v Česku a aj v Rakúsku, ktorý nie je určený iba nepočujúcim hráčom, ale aj širokej škále hlavne amatérskych
hráčov, hráčov po ukončení profesionálnej kariéry alebo aktívnym hráčom v rámci krajskej alebo oblastnej úrovne. Poslaním turnaja je hlavne
propagácia badmintonu. Ohromným úspechom Petra Vašíčka je fakt, že
sa ako nepočujúci športovec dokázal presadiť v konkurencii zdravých
súperov v rozmanitej výkonnostnej skladbe. Držíme mu palce k ďalším
úspechom!
Výkon motora
Výška správneho poplatku
nad 80 kW do 86 kW
167 eur
nad 86 kW do 92 kW
217 eur
nad 92 kW do 98 kW
267 eur
nad 98 kW do 104 kW
327 eur
nad 104 kW do 110 kW
397 eur
nad 110 kW do 121 kW
477 eur
nad 121 kW do 132 kW
657 eur
nad 132 kW do 143 kW
787 eur
nad 143 kW do 154 kW
957 eur
nad 154 kW do 165 kW
1 157 eur
nad 165 kW do 176 kW
1 397 eur
nad 176 kW do 202 kW
1 697 eur
nad 202 kW do 228 kW
2 047 eur
nad 228 kW do 254 kW
2 467 eur
nad 254 kW
2 997 eur
AKTUALITY 6
Žlto-modré Eurogames za účasti všetkých európskych pobočiek LeasePlanu sa tento rok konali 21. – 23. septembra v Stockholme, ktorý sa
právom nazýva „Benátky Severu“.
Švédske hry sa niesli v duchu národných zvykov a ochutnávania škandinávskych gastronomických špecialít, obdivovania severskej krajiny
a milým prekvapením bola malá Pipi, ktorá prvý večer slávnostne spolu
s generálnym riaditeľom LeasePlan Sweden a predsedom predstavenstva
LeasePlan Corp. Vahidom Daemim otvorila ďalší ročník medzinárodného
stretnutia zamestnancov LeasePlanu.
Slovenský LeasePlan reprezentoval tím v zložení: Jozef Rusinko, Miroslav
Novák, Richard Bartaloš, Barbora Ružičková a Daniela Júzová.
Hlavným programom hier boli tímové súťaže v pevnosti Vaxholm, mieste vzdialenom asi 1,5 hodiny plavby od Stockholmu, ktoré pripomínali
známu televíznu šou Pevnosť Boyard. Keďže sa však súťažilo vo Švédsku,
jednotlivé účastnícke tímy, ktorých bolo 35, boli do väčších tímov rozdelené podľa konkrétnych songov skupiny ABBA. Slovenskí zástupcovia
súťažili v tímoch „I have a dream“ a „The last summer“. V každej súťaži bola základom úspechu spolupráca všetkých členov tímu, či už išlo
o skladanie mapy Európy, zapamätanie si predmetov v izbe, známu hru
pin-ball, ale bez pomoci elektroniky, či zdolanie trasy pre dvojice bez
dotyku.
Program hier poskytol hosťom aj chvíle na individuálne či skupinové objavovanie krás Stockholmu. Sobotňajší večer v štýle „Disco & Gla­mour“
patril okrem vyhodnotenia tímových súťaží predovšetkým koncertu
švédskej skupiny WATERLOO, ktorá je vernou kópiou legendy svetového
popu, skupiny ABBA. Súčasťou vystúpenia bol dokonca aj pôvodný gitarista skupiny ABBA Janne Schaffer.
Po ďalšom vydarenom stretnutí rodiny LeasePlan, ktoré zároveň znamenalo i bližšie zoznámenie sa so švédskou kultúrou, sa už všetci členovia
tešia na budúci rok, ktorý bude 50. výročím spoločnosti LeasePlan na
trhu. V rámci osláv sa na hrách stretnú prvýkrát zástupcovia zo všetkých
pobočiek LeasePlan na svete. Miestom konania tejto „LeasePlan olympiády“ bude Viedeň.
Kodaň 2011
Eurogames 2012 –
Stockholm
Sme pri úspechoch
slovenskej cyklistiky
Spoločnosť LeasePlan sa v rámci svojich sponzorských aktivít zameriava aj na profesionálny cyklistický šport. Už v roku 2011 podporila štart
našich cyklistov na majstrovstvách sveta v Kodani. Slovenský reprezentačný tím na 77. svetovom šampionáte v cestnej cyklistike v holandskom Limburgu v septembri 2012 potvrdil, že si túto podporu zaslúži.
Na pretekoch podporených ohromnou publicitou i mimoriadnym diváckym záujmom získal Martin Velits zlatú medialu v individuálnej časovke.
Náš desaťčlenný tím súťažil okrem kategórie Elite muži aj v juniorskych
disciplínach – z juniorov sa najlepšie umiestnil Ľuboš Malovec na 22.
mieste v pretekoch s hromadným štartom. Členmi úspešného slovenského tímu sú Martin a Peter Velits, Peter Sagan, Mário Daško, Johann
Schwabik, Matej Jurčo, Erik Baška, Mário Daško, Ľuboš Malovec, Maroš
Kováč, Juraj Sagan.
Limburg 2012
www.volkswagen.sk
NAJŽIADANEJŠÍ
MODEL FIREMNÝCH ZÁKAZNÍKOV
V CELEJ EURÓPE
Nový Golf. Das Auto.
Atraktívna ponuka s redukovaným TCO.
Keďže ako konštruktér automobilov nesieme aj zodpovednosť za svet okolo nás, spojili sme dynamickú
a športovú jazdu s maximálnou úspornosťou. Hravo sme to zvládli vďaka technológii BlueMotion so sériovým
systémom ŠTART – STOP, spätnému získavaniu brzdnej energie, novým motorom a aktívnemu manažmentu
riadenia valcov ACT. Prekvapivo nízka spotreba, dynamický výkon a výrazne redukované TCO (total cost
ownership), to sú naozaj dôvody na radosť!
Musíte poznať ľudí, aby ste vyrobili Das Auto.
Volkswagen Slovensko
Volkswagen Golf 1.2 TSI už od 13.980 €.
Kombinovaná spotreba paliva: 3,2 – 4,9 l/100 km, emisie CO2: 85 – 119 g/km.
Niektoré uvádzané prvky výbavy sú doplnkové (za príplatok). Fotografia je ilustračná.
Finančné oddelenie 8
Financie,
účty,
riziká
Finančné oddelenie zabezpečuje viacero
administratívnych a operatívnych
činností súvisiacich nielen s korektnými
úhradami a manažmentom pohľadávok,
ale vstupuje už do prvotného kontaktu
s potenciálnymi klientmi pri posudzovaní
rizika pri financovaní vozového parku.
Štruktúra finančného oddelenia je jednoduchá, zahŕňa však širokú škálu špecializovaných činností. Okrem komplexného vedenia účtovníctva zabezpečuje
aj komunikáciu so štátnymi inštitúciami, platobný styk a fakturáciu, sledovanie,
vyhodnocovanie a optimalizáciu zefektívňovania vnútorných procesov a využitia finančných zdrojov, riadenie a vyhodnocovanie rizík, a to najmä úverových
a prevádzkových, spracovanie analýz a potencionálnych rizík projektov.
Riaditeľ finančného oddelenia
Riaditeľom finančného oddelenia je Marek Volný, absolvent Fakulty podnikového
manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý patrí medzi služobne najstarších zamestnancov spoločnosti. Riadenie jej finančného chodu zabezpečuje
už od roku 2000, najprv ako finančný riaditeľ organizačnej zložky a následne po
transformácii spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným v roku 2010
zároveň aj ako jej konateľ. Jeho kľúčovými činnosťami sú okrem zabezpečenia
a riadenia chodu finančného oddelenia a súvisiacich činností aj manažment finančných tokov a zabezpečenia finančných zdrojov spoločnosti, úverová politika, plánované rozpočty a schvaľovanie koncepcie finančnej politiky.
Najväčší tím oddelenia
v tíme je Debtors Manager Daniela Júzová, ktorá pracuje v LeasePlane prakticky
od jeho založenia. Je zodpovedná za komplexný manažment fakturácie, majetku, nepriamych daní súvisiacich s prevádzkou vozidiel a pohľadávok klientov
spoločnosti. Jej zásluhou sa úspešne rozvíja aj projekt elektronickej fakturácie,
ktorý spomíname v ďalšej časti nášho magazínu. Silvia Polyáková, naša kolegyňa na pozícii Accountant, zastrešuje fakturáciu súvisiacu s dodávateľmi spoločnosti, pokladňu a interný systém obehu dokumentov a spracovanie účtovných
dokladov, služobných ciest a ich účtovanie.
Prvý kontakt – Risk Management
Na čele druhého tímu finančného oddelenia je Risk Manager Miroslav Kasar,
opäť dlhoročný skúsený odborník. Spracováva analýzu úverového rizika potenciálnych aj aktívnych klientov, sleduje a vyhodnocuje platobnú disciplínu klientov
z pohľadu rizika a vyhodnocuje trendy trhu jazdených vozidiel. Ďalšou členkou
tímu je Contract Risk Manager Janka Sádecká, ktorá už štvrtý rok zodpovedá za
internú časť sledovania a odhaľovania rizika pochádzajúceho z neadekvátnych
alebo chybných interných procesov, systémov alebo udalostí, predovšetkým
v oblasti riadenia kontraktov a zabezpečenia prijímania preventívnych opatrení
na minimalizáciu operatívneho rizika.
Najväčším tímom finančného oddelenia je trojčlenný tím vedený Andreou Mičietovou, novou posilou na pozícii Controller, ktorá nastúpila do spoločnosti
v júni 2012. Andrea Mičietová je zodpovedná za vedenie účtovníctva v súlade
so zákonnými normami SR a internými požiadavkami vedenia korporácie LeasePlan, za komunikáciu s daňovým úradom, ostatnými finančnými inštitúciami
a zastrešuje komplexné platby všetkým dodávateľom. Ďalšou dôležitou osobou
Andrea Mičietová
Silvia Poly
áková
Miroslav Ka
sar
Marek Volný
Janka Sádecká
Finančné oddelenie 10
Elektronická
fakturácia –
budúcnosť
komunikácie
s klientom
Elektronizácia administrácie je postupujúcim trendom
nielen vo svete, ale aj v našej spoločnosti. Naším hlavným
cieľom je „It’s easier to leaseplan”, čo vyjadruje našu
každodennú snahu pracovať s partnermi jednoducho
a efektívne. Jedným z úspešných projektov, ktoré naplňujú
tento cieľ, je aj zasielanie faktúr v elektronickej podobe.
Aké výhody prináša elektronická
fakturácia?
K hlavným výhodám elektronickej fakturácie patrí vysoký užívateľský komfort,
zníženie administratívnych úkonov, možnosť jednoduchej kontroly a rýchlosť.
Elektronická fakturácia odstraňuje pravidelné problémy s nedoručenými a „zatúlanými“ faktúrami a každý, kto niekedy otváral desiatky zalepených obálok,
určite potvrdí, aká je to nepríjemná práca a koľko papierového odpadu potom
ostane. Naša legislatíva uznáva dve formy e-faktúr, ktoré môžu fungovať ako
daňový doklad. Jednou z nich je EDI dátový doklad a druhou elektronický podpis na PDF dokumente.
Ako proces funguje?
Elektronické faktúry sa posielajú na vopred určené e-mailové adresy buď formou dokumentu, alebo v štruktúrovanej dátovej forme. Znamenajú výrazné
zjednodušenie administratívy spojenej s evidenciou a spracovaním daňových
dokladov a umožňujú zefektívnenie firemných kontrolných mechanizmov
a v podstate okamžité spracovanie.
Aké druhy faktúr poskytuje
LeasePlan?
Najbežnejším spôsobom zasielania je forma, pri ktorej klient elektronickú faktúru dostane ako bežný e-mail s prílohou. Faktúra v prílohe je vo formáte PDF.
PDF súbor je elektronicky podpísaný, respektíve vybavený elektronickou značkou spoločnosti LeasePlan v súlade s požiadavkami zákona. Následne je bežne
spracovaný účtovným oddelením klienta. Tento typ využíva väčšina našich klientov, ktorí úspešne využívajú e-služby.
Aké novinky prinesie
v elektronickej fakturácii rok 2013?
K elektronickej PDF faktúre môže klient dostať aj dátové súbory vo formáte DBF,
CSV alebo najnovšie aj XML, ktoré slúžia na interné zaúčtovanie faktúr. Tento
spôsob využívajú mnohí klienti ako pomôcku, keďže DBF alebo CSV súbory sa
dajú jednoducho dátovo prepojiť s firemným ERP systémom alebo priamo s účtovníckym systémom a odstraňujú problémy s manuálnym „nahadzovaním“
účtovných položiek. Na rozdiel od „klasických pdf. dokumentov“, kde klient
dostáva náhľad faktúry elektronickou formou, v tomto prípade narába priamo s údajmi, ktoré môže triediť, rozdeľovať, presúvať alebo vytvárať jednotlivé
skupinky či triediť údaje priamo podľa nákladových stredísk a tvoriť výstupy
do tlačových zostáv. Momentálne pre našich klientov testujeme nový program
dátovej podpory, ktorý im umožní získať súbory v určitej štruktúre (vybrané
druhy faktúr – napríklad palivo, štandardná fakturácia, prefakturácia) pre vybrané osoby v stanovených termínoch, čo prinesie možnosť nezávisle účtovať
konkrétne faktúry. V praxi to bude znamenať, že si klient môže určiť, ktorým
osobám pôjdu konkrétne druhy faktúr.
EDI komunikácia –
budúcnosť fakturácie?
Zaujímavou možnosťou je zasielanie dátových súborov formou EDI komunikácie. V súčasnosti už LeasePlan úspešne posiela dáta klientom aj
touto formou, ktorá je z pohľadu spracovania jedinečným nástrojom.
Predpokladá však nastavenie ERP softvéru, ktorý podporuje túto špeciálnu časť dátovej výmeny. Tento systém priamo importuje poskytnuté
dáta do interného účtovného systému, ktorý automaticky vykoná základné kontroly týchto dát a následne ich presunie zodpovednej osobe na
účtovnom oddelení. Keďže sú štruktúrované podľa jednotlivých vozidiel,
dokáže ich oprávnenosť skontrolovať aj samotný vodič, ak to podporuje
váš systém. Tento systém je benefitom hlavne pre klientov s rozsiahlym
automobilovým parkom, a teda s veľkým množstvom fakturovaných
údajov a jednotlivých položiek. Aplikácia zároveň slúži ako elektronický
archív daňových dokladov a prináša možnosť kontroly správnosti faktúr.
Finančné oddelenie 12
Porovnanie spôsobov
financovania
Manažéri spoločností sa v súčasnosti možno viac ako inokedy zaoberajú otázkou, akým spôsobom
čo najefektívnejšie vyriešiť potrebu mobility pre svojich zamestnancov.
Táto úloha je časovo veľmi náročná, spočíva totiž v nevyhnutnosti vyhodnotiť
všetky možné alternatívy. Aké autá kúpiť, ako tieto autá financovať, ako udržiavať vozový park v prevádzke? Obstaranie, prevádzka a financovanie vozového
parku je nepochybne nákladom, ktorý má firma prirodzene záujem minimalizovať. Spoločnosť LeasePlan Slovakia, s. r. o., má aj z tohto dôvodu pre klienta
k dispozícii už hotové nástroje a metodiku, ktorá manažmentu firiem pomôže
vyššie menované otázky zodpovedať alebo aspoň poskytnúť potrebné informácie pre finálne rozhodnutie.
Základom je analýza alternatív
financovania
Asi najzaujímavejším nástrojom pre finančných riaditeľov je analýza alternatív financovania a správy autoparku, ktorá obsahuje odpovede na viaceré
otázky:
• Koľko stojí obstaranie a prevádzka autoparku v danej štruktúre vozidiel?
• Aké daňové výhody možno využiť pri jednotlivých formách financovania?
• Aké sú úrokové náklady pri financovaní autoparku formou úveru, finančného a operatívneho leasingu?
• Koľko vieme ušetriť a aké riziká vieme odstrániť, ak sa rozhodneme pre
daný spôsob financovania?
Silná trojka
LeasePlan Slovakia, s. r. o. v rámci poradenstva pre klientov
ponúka hneď tri praktické nástroje:
1. CPB – CarPolicyBuilder – nástroj na vytváranie interného systému
a smerníc nákupu a používania áut v rámci firmy.
2. TCO – TotalCostofOwnership – pomoc pre výber vhodnej štruktúry
autoparku na základe porovnania celkových nákladov (vrátane spotreby
PHM, poistenia atď.).
3. FAA – FundingAlternativesAnalyses – analýza alternatív financovaniaa správy autoparku pomocou výpočtu a porovnania cashflow.
Výhodou vyššie uvedenej analýzy je presnosť, keďže jej základom
je porovnanie jednotlivých alternatív financovania z pohľadu toku
peňazí v čase.
Príklad konkrétneho výsledku pri prepočítaní jednotlivých alternatív financovania pre bežný automobil v obstarávacej cene 17 000 eur s DPH:
Celkový CashFlow (Total Cost)
HOTOVOSŤ
CashFlow – Majetok
ÚVER
FLeasing
OLeasing
–6 290
3 554
3 454
1 572
–14 869
–14 869
–14 869
–14 869
0
 –10 753
–14 869
 –9 490
 –6 298
–4 691
–4 576
 –3 438
TOTAL COST
–27 457
–26 759
–26 574
–26 224
OLeasing
–26 224
CashFlow – Prevádzka
CashFlow – Financovanie
CashFlow – Ušlý zisk
FLeasing
ÚVER
HOTOVOSŤ
–26 574
–26 574
–27 457
Ako tečú peniaze
Finančné toky z prevádzky a financovania vozového parku sú v podstate jasne
dané a ľahko vypočítateľné. Pri prevádzke (CashFlow – Prevádzka) sú to
predovšetkým výdavky za servis, pneumatiky, pohonné hmoty a poistenie. Teda
v podstate všetko, čo auto na zabezpečenie štandardnej prevádzky potrebuje.
Výdavky na financovanie (CashFlow – Financovanie) zase súvisia s úrokovými sadzbami a výškou istiny. Úrokové sadzby patria pri úvere k najvyšším.
Lacnejšími alternatívami sú finančný a operatívny leasing. Istinou pri úvere a finančnom leasingu je celková obstarávacia cena auta.
Výhodou pri operatívnom leasingu je to, že klient spláca len rozdiel medzi obstarávacou a zostatkovou cenou auta.
Zaujímavý pohľad ponúka aj prepočet výdavkov a príjmov z hľadiska majetku
(CashFlow – Majetok). Najviac klient v tomto prípade stratí pri financovaní vozového parku v hotovosti. Spôsobuje to hlavne rozdiel medzi nákupnou
a predajnou cenou auta. Daňové šetrenie vyplývajúce z odpisov nedokáže tento
rozdiel vykompenzovať.
Posledným a najkomplexnejším faktorom, ktorý ovplyvňuje výhodnosť jednotlivých foriem financovania, je ušlý zisk (CashFlow – Ušlý zisk). Je to v podstate
výpočet sumy peňazí, ktorú by klient zarobil svojou bežnou činnosťou, ak by ich
nevložil do áut. Najviac klient stratí práve pri nákupe auta v hotovosti, keďže
zaplatí celú cenu auta hneď na začiatku. Naopak najmenej peňazí klient
stratí financovaním pomocou operatívneho leasingu. Nemusí tak
platiť žiadnu akontáciu pri obstarávaní.
Pre operatívny leasing navyše hovoria aj ďalšie faktory, ktoré dokážu výsledok
analýzy ovplyvniť:
Riziko „neštandardného“ vývoja prevádzkových nákladov – zahŕňa
napríklad nepredvídané opravy, technické poruchy, vyššie ojazdenie pneumatík,
nižšiu predajnú cenu oproti pôvodne očakávanej. V prípade operatívneho leasingu, všetky tieto riziká preberá na seba leasingová spoločnosť.
Interné náklady na správu vozového parku – klient by mal k výdajom
každopádne prirátať aj výdaje na ľudí, ktorí majú vo firme na starosti správu
vozového parku, manažment poistných udalostí a správu PHM kariet. V prípade
operatívneho leasingu túto starostlivosť zabezpečuje leasingová spoločnosť.
Riziko zostatkovej ceny auta – aj v tomto prípade na seba riziko preberá
leasingová spoločnosť.
Výsledky analýzy sú pre každú spoločnosť iné. Firmy majú rozdielne požiadavky
na autopark, majú rôzne možnosti získať cudzie zdroje, podnikajú v rôznych
odvetviach, rozdielne vnímajú riziká... Preto odporúčame klientom nepoužívať
všeobecné modely porovnania alebo štatistiky, ale vypracovať analýzu s reálnymi číslami a výsledkami, ktoré klient môže dosiahnuť, ak sa rozhodne pre danú
alternatívu financovania a správy autoparku.
Ktorým spôsobom financovania
najviac ušetríme?
Ako si teda vybrať najsprávnejšiu alternatívu financovania a správy autopaku?
Odpoveď nie je jednoduchá. Vo všeobecnosti je pre spoločnosť výhodnejšie využiť nákup na úver alebo finančný a operatívny leasing. Firma tak získa výhodu
rovnomernejšieho rozloženia CashFlow ako aj možnosť „zhodnotiť“ peniaze
vo svojom podnikaní, ktoré ušetrila tým, že nemusela zaplatiť plnú cenu auta
hneď na začiatku.
V prípade finančného a operatívneho leasingu zase vystupuje do popredia daňové zvýhodnenie vo forme možnosti rýchlejšieho odpisu hodnoty auta (menej
ako 4 roky).
CASH FLOW (majetok, prevádzka,
financovanie) – vývoj v čase
0
CASH FLOW (ušlý zisk) –
vývoj v čase
–0
–5 000
–2 000
–10 000
–15 000
–4 000
–20 000
–6 000
–25 000
–30 000
–8 000
CF-Hotovosť–KUMULATIV
CF-FLeasing–KUMULATIV
CF-Úver–KUMULATIV
CF-OLeasing–KUMULATIV
CF-Hotovosť–ušlý zisk–kum
CF-FLeasing–ušlý zisk–kum
CF-Úver–ušlý zisk–kum
CF-OLeasing–ušlý zisk–kum
pneumatiky 14
Povinné štítkovanie
pneumatík
Počínajúc prvým novembrovým dňom tohto roku bude musieť každú pneumatiku predanú v krajinách
Európskej únie označovať štítok s informáciami o jej troch významných vlastnostiach.
Čo bude na štítku
Nový štítok na označenie pneumatík pripomína vzhľadom energetický štítok,
ktorým sa už označujú kuchynské elektrospotrebiče. Mal by predstavovať pomôcku pre zákazníka, ktorý z neho získa okamžitý prehľad o troch faktoroch
vlastností pneumatiky z hľadiska úspory paliva, priľnavosti na mokrom povrchu
a hluku. Valivý odpor, ktorý vyjadruje dopad na spotrebu paliva, a tým aj na
emisie oxidu uhlíkov, i priľnavosť k povrchu za mokra, ktorá sa vyjadruje brzdnou vzdialenosťou na mokrom povrchu, budú klasifikované hodnotami na škále A až G. Externá hlučnosť bude na štítku vyjadrená v decibeloch (dB).
Iba jeden zo zdrojov informácií
Experti však upozorňujú, že vybrané tri parametre nemôžu podať objektívny
obraz o kvalite pneumatiky. Podľa nich tieto vybrané informácie navádzajú
k zjednodušenému pohľadu na kvalitu pneumatík, a ľudia tak môžu pri nákupe
zabudnúť na ďalšie dôležité charakteristiky výrobku, napríklad stabilitu, ovládateľnosť alebo reagovanie pri aquaplaningu či základné záberové vlastnosti
pneumatík. Zákazníkom preto odporúčajú, aby štítok vnímali iba ako jeden zo
zdrojov informácií, podľa ktorých by sa pri kúpe mali rozhodovať. Stále platí
pravidlo, že pri výbere pneumatiky treba využiť viacero zdrojov informácií alebo
sa obrátiť na kvalifikovaných odborníkov.
Klienti LeasePlan bez starostí
Klienti spoločnosti LeasePlan sa však štítkami nemusia vôbec zaoberať. Pre vozidlá spoločnosti LeasePlan má výber a objednávanie pneumatík v kompetencii
oddelenie operatívy, ktoré v spolupráci s dodávateľmi a pneuservisnými partnermi zabezpečí pre všetky svoje vozidlá pneumatiky osvedčených výrobcov
v požadovanej kvalite a množstve, presne zodpovedajúce parametrom každého
kontraktu.
Aké informácie obsahuje štítok?
Úspora paliva
Úspora paliva sa hodnotí v kategóriách A až G a označuje sa farebnou
škálou. Pri zaraďovaní do kategórie sa meria valivý odpor pneumatiky,
ktorý má vplyv na úsporu paliva vo vašom vozidle.
Rozdiel medzi hodnotením kategórie A a G môže znamenať zníženie
spotreby paliva až o 7,5 %. To znamená, že výberom pneumatiky
kategórie A namiesto G sa môže ušetriť viac ako 6 litrov paliva na
každých 1 000 km.*
* Vychádza z priemernej spotreby 8 litrov/100 km, ceny paliva 1,50 eura/l
a priemernej kilometrovej životnosti pneumatiky 35 000 km
Priľnavosť v mokrých podmienkach
Priľnavosť sa hodnotí v kategóriách A až F. Zaraďovanie do kategórií
odráža meranie brzdnej schopnosti pneumatiky na mokrých vozovkách. Aj jeden meter môže znamenať rozdiel medzi spokojnou jazdou
a nehodou. V prípade vozidla, ktoré použije všetky brzdy pri rýchlosti
80 km/h, je brzdná dráha pneumatík kategórie A až o 18 metrov
kratšia než v prípade pneumatík kategórie F.
Hluk
Hluk sa na nových štítkoch zobrazuje v troch vlnách. Rozhodovalo sa
podľa výsledkov merania vonkajšieho hluku vytváraného pneumatikami
v decibeloch. 1 čierna vlna: tiché (3 dB alebo nižšie pod úrovňou budúceho
európskeho limitu)
2 čierne vlny: stredne hlučné (medzi úrovňou budúceho európskeho
limitu a hodnotou 3 dB)
3 čierne vlny: hlučné (nad úrovňou budúceho európskeho limitu)
Rozdiel troch decibelov v skutočnosti zdvojnásobí vonkajší hluk, ktorý
vytvára pneumatika.
Existujú aj iné parametre
pneumatík?
Štítok EÚ na označenie pneumatík vám pomôže zhodnotiť pneumatiku
z hľadiska hluku, priľnavosti v mokrých podmienkach a úspory paliva.
Existujú však aj ďalšie kritériá, ktoré treba pri výbere pneumatík
zohľadniť:
• Ovládateľnosť na mokrom povrchu
• Ovládateľnosť na suchej vozovke
• Brzdenie na suchej vozovke
• Priľnavosť pri zatáčaní
• Odolnosť
• Vnútorný hluk
• Aquaplaning
Zimné pneumatiky majú faktory, ktoré letné pneumatiky nemajú.
Z tohto dôvodu sa na štítkoch EÚ na označenie pneumatík nehodnotia.
Napríklad záber na ľade a snehu či priľnavosť v studenom počasí.
Klient LP 16
Zatiaľ nás nikto
nepresvedčil, že je
lepší ako LeasePlan
Berner je progresívna celoeurópska spoločnosť špecializujúca sa na obchod
s výrobkami pre profesionálne použitie v oblasti stavebníctva a autoopravárenstva.
V 24 krajinách sa o zákazníkov stará takmer osemtisíc zamestnancov.
„Na slovenskom trhu pôsobíme od roku 2006 a v súčasnosti zamestnávame
43 zamestnancov. Už od samotného začiatku využívame služby operatívneho
nájmu spoločnosti LeasePlan Slovensko.“ Hovorí finančný manažér pre Českú
a Slovenskú republiku Petr Nečas.
Čo vás viedlo k rozhodnutiu využívať operatívny leasing?
Dôvodom je jasný výber priorít: sústredenie sa na služby pre vlastných zákazníkov a správu vozidiel prenechať niekomu, kto je schopný zabezpečiť bezproblémovú prevádzku celej flotily. Nemusíme sa teda zaoberať tým, či servisná
hodina v nejakom servise v odľahlej časti Slovenska nie je nadhodnotená, služby netreba platiť v hotovosti a o vodičov je kompletne postarané aj v prípade
dopravných nehôd.
Ako ste vyberali poskytovateľa operatívneho leasingu?
Najskôr sme vyberali na základe skúseností z Českej republiky. Neskôr sme pre
reálne porovnanie vyskúšali dvoch dodávateľov. Rozhodujúce pre nás boli ceny
služieb, ale aj ich úroveň na celom území Slovenska. LeasePlan reagoval na
naše požiadavky rýchlejšie, a tak sme si ho po čase vybrali za jediného dodávateľa. Napriek tomu si neustále porovnávame aktuálnu ponuku na trhu operatívneho nájmu približne raz za dva roky. Doteraz nás nikto nepresvedčil, že je lepší.
V čom vidíte hlavný prínos spolupráce a v čom prípadné
nedostatky?
Služby LeasePlanu spĺňajú naše požiadavky. Komunikácia je obojstranne aktívna, a tak sa aj LeasePlan vyvíja nielen na základe našich impulzov, ale aj
na základe podnetov stoviek ďalších zákazníkov. Niektoré služby poskytované
LeasePlanom nevyužívame, pretože ich pre prevádzku našich obchodných zástupcov nepotrebujeme a platili by sme za ne zbytočne. Nedostatky v zmysle
nesplnených požiadaviek absolútne vylučujem. Pri hľadaní optimálnych riešení
si však viem predstaviť, že by niečo mohlo fungovať lepšie. A práve ochotu riešiť
nové nápady považujem za dôležitú súčasť služieb LeasePlanu. Výzvou je napríklad otázka obmedzenia nešetrného zaobchádzania so služobným vozidlom,
keď priamy nadriadený, ktorý jediný môže vozidlo priebežne sledovať, nie je
prítomný pri jeho odovzdaní.
Ktoré konkrétne služby LeasePlanu sú pre vašu spoločnosť
zvlášť dôležité?
Sú to dopredu dohodnuté ceny servisných prehliadok, dopredu dohodnuté podmienky v pneuservisoch vrátane presne daného typu pneumatík pre konkrétne
vozidlo. Všetky práce v servisoch a pneuservisoch sú LeasePlanom následne
schvaľované a kontrolované. Všetky platby sú fakturované priamo spoločnosti,
takže obchodní zástupcovia si nenárokujú prakticky celý mesiac žiadnu služobnú platbu v hotovosti.
Ako vnímate súčasnú situáciu a budúcnosť v sektore
stavebníctva na Slovensku?
Musíme si uvedomiť, že rast a ziskovosť, ktorú stavebníctvo v postkomunistických krajinách zažívalo ešte pred niekoľkými rokmi, sa bude v budúcnosti
Klient LP 18
opakovať len ťažko. Trh sa v súčasnosti stále konsoliduje, banky sú opatrnejšie v podpore nových projektov. V súčasnosti vidíme veľké riziko v druhotnej
platobnej neschopnosti niektorých našich zákazníkov. V porovnaní s ostatnými
krajinami Európy (zvlášť s tými na juhu) sme na tom stále skutočne veľmi dobre.
Naša divízia stavba v súčasnosti dosahuje dvojciferný rast.
Aké máte skúsenosti s používaním GPS systémov vo vašich
vozidlách?
Veľmi dobré. Ako finančný riaditeľ vidím vo využívaní GPS obrovský potenciál, týkajúci sa predovšetkým efektivity a využitia pracovného času. Ak má náš
obchodný zástupca za úlohu navštíviť niekedy až 18 zákazníkov za deň, je pre
neho GPS nevyhnutnou súčasťou dennodennej rutiny.
V lete prevzal Berner prvý demobus. Aké máte s týmto
špeciálne upraveným vozidlom plány?
Demobus je špeciálne upravený Mercedes Sprinter, v ktorom máme akýsi pojazdný showroom. Pri jeho návšteve si môže zákazník všetky naše výrobky,
zvlášť náradie, vyskúšať osobne alebo sa zoznámiť s niektorými novými technológiami, ktoré si možno ešte nemal šancu vyskúšať priamo pri práci. Demobus
je samozrejme i marketingovým nástrojom, ktorý slúži nielen na propagáciu
značky. Našou snahou je ponúknuť našim zákazníkom, ktorí sú väčšinou veľmi
zaneprázdnení a remeselne zdatní profesionáli, niečo navyše, a to priamo na
ich pracovisku.
Pripravujete na najbližšie mesiace okrem demobusu ďalšie
novinky či inovácie?
Pred dvomi mesiacmi sme odovzdali každému nášmu obchodnému zástupcovi
iPad s katalógom našich produktov, čo výrazne zlepšilo a zjednodušilo ich komunikáciu so zákazníkmi. V najbližšom čase plánujeme spustiť internetový predaj tzv. B.com, ktorého súčasťou je on-line katalóg našich produktov. Súčasťou
B.com bude aplikácia, pomocou ktorej budete môcť nakúpiť priamo zo smartphonu. Aplikáciu môžete nájsť už dnes v Apple AppStore alebo v GooglePlay.
Obe aplikácie podporujú technológiu Scan & Buy. Na začiatku roku 2013 si tak
naši zákazníci budú môcť jednoducho oskenovať čiarový kód či QR kód Berner
výrobku a hneď potom potvrdiť objednávku zo svojho smartphonu. Našou snahou je ponúknuť zákazníkom maximálny komfort a zabezpečenie ich potrieb.
Skúste na záver prezradiť aj niečo o sebe. Vieme, že máte na
starosti dve krajiny, nájdete si ako vrcholový manažér popri
rodine čas aj na koníčky?
To je dobrá otázka. Vzhľadom na časté cestovanie sa snažím tráviť čo najviac
času so svojimi dvomi malými synmi a manželkou. Máme veľmi radi hory, a to
v lete aj v zime, takže v lete chodíme na túry a v zime lyžujeme. Inak sa musím
priznať, že skôr som aktívne hral futbal na profesionálnej úrovni, dnes sa snažím
aspoň cez víkendy pravidelne behať, a to v každom počasí, prípadne tráviť čas
na golfovom ihrisku s priateľmi.
Nová ŠKODA Rapid
... a budú vás milovať
Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Rapid: 3,9 – 5,9 l/100 km, 104 – 137 g/km. Ilustračné foto.
Privítajte nového člena rodiny ŠKODA!
Najlepší tatkovia jazdia na novom modeli ŠKODA Rapid! Získajte rodinné vozidlo s multifunkčným
interiérom už od 11 111 €! Čisté, elegantné krivky, moderný, odvážne pôsobiaci dizajn a veľkorysý
priestor oceníte v každej situácii. Staňte sa naj tatkom s naj autom a doprajte svojej rodine to najlepšie!
Príďte si po nový model ŠKODA Rapid k vášmu autorizovanému predajcovi ŠKODA. www.skoda-auto.sk
DriverCare 20
DriverCare,
vaša garancia mobility
Už minulý rok sme úspešne implementovali pilotný program DriverCare. Postavili sme tak základ moderného
spôsobu komunikácie priamo s vodičom LeasePlanu, ktorý má online kedykoľvek a kdekoľvek k dispozícii nielen
aktuálne informácie o vozidle, ale môže využívať širokú škálu zliav a benefitov aj pre svoje súkromné vozidlo,
prípadne aplikáciu vyhľadávania zmluvného servisu alebo pneuservisu pri poistnej udalosti.
Jesenná novinka
Na tento krok nadväzuje naša tohtoročná jesenná novinka, a to spustenie novej
služby „DriverCare, Vaša garancia mobility“. Chceme ňou posunúť manažment
riešenia poistných udalostí na úroveň, ktorú považujeme za štandardnú a zodpovedajúcu požiadavkám trhu, koncept novej služby však ponúka oveľa širšie
možnosti.
V čom spočíva služba „DriverCare,
Vaša garancia mobility“
Služba je určená všetkým našim klientom, ktorí prostredníctvom spoločnosti
LeasePlan využívajú havarijné poistenie v Allianz – Slovenskej poisťovni. V tomto prípade služba spája komplexný manažment poistnej udalosti, doplnený
o bezplatné poskytnutie nasledovných služieb: náhradné vozidlo počas celej
doby opravy, pick-up servis náhradného aj opravovaného vozidla klientovi po
celej SR, opravy do 500 eur v priebehu 48 hodín, prehľadné informácie o stave
opravy poskytnuté call centrom počas trvania opravy.
Ako systém funguje?
Nová služba „DriverCare, Vaša garancia mobility“ je zameraná na zvýšenie
pridanej hodnoty pre klienta, ktorý na rozdiel od iných druhov financovania
vozového parku priamo profituje práve pri neštandardných situáciách, akými
sú napríklad havárie jeho vodičov. Služba poskytuje vodičovi nesmiernu výhodu
v tom, že po poistnej udalosti kontaktuje jediným telefonátom nášho partnera,
ktorý zabezpečí odtiahnutie vozidla do najbližšieho servisného miesta, kde si
klient zároveň prevezme náhradné vozidlo a pokračuje v plnení svojich pracovných povinností. V pohodlí svojej kancelárie potom kontaktuje naše poistné
oddelenie, nahlási škodovú udalosť a akúkoľvek ďalšiu komunikáciu zabezpečí
naše call centrum, ktoré s vodičom dohodne miesto a čas vrátenia opraveného
a odovzdania náhradného vozidla.
Partneri novej služby
Pri plánovaní služby s takým rozsahom sme pochopiteľne využili viaceré
­dlhoročné partnerstvá s našimi overenými dodávateľmi, ktorými sú spoločnosti
Allianz - Slovenská poisťovňa, Mondial Assistance a AutoImpex. Kľúčovým prvkom je aj perfektná organizácia zo strany oddelenia operatívy, ktoré zastrešuje
nielen manažment samotného hlásenia poistnej udalosti, ale aj pilotné fázy manažmentu opráv v daných servisných miestach. Naši zmluvní partneri zabezpečujú nielen servisné pokrytie na celom území SR, ale aj sieť náhradných vozidiel
pre našich klientov. Tie sú geograficky rozmiestnené tak, aby sme v určenom
čase dokázali vyriešiť akúkoľvek nehodu na celom našom území. Centralizáciou
opráv u jedného poskytovateľa sme dosiahli nielen pokrytie všetkých značiek
na rovnakom servisnom mieste, ale aj prehľadný systém stavu opravy vozidla
a časovú garanciu drobných opráv v stanovenom termíne. Použitie originálnych
dielov pre všetky modely áut je samozrejmosťou.
Finančná úspora
Zrejmá je aj ekonomická výhodnosť služby. Každý skúsený manažér totiž pri
plánovaní nákladovosti svojho fleetu pri akejkoľvek forme financovania očakáva aj dodatočné náklady. Pri štandardnej dĺžke opravy hradí klient náklady
na ­náhradné vozidlo, prepravné náklady na cestu do a zo servisu i stratený
pracovný čas zamestnanca, ktorý sa nevenuje pracovným povinnostiam. Ďalším
dôležitým parametrom je aj škodovosť a jej možný dopad na zmenu poistnej
sadzby v nasledujúcich obdobiach. Ak si vezmeme orientačný prepočet u klienta, ktorého vozový park je 100 vozidiel, dodatočné ročné náklady prevyšujú
čiastku 17 000 eur, čo iste nie je zanedbateľná suma. So službou „DriverCare,
Vaša garancia mobility“ preto v prípade poistných udalostí ušetríte.
Hlavné ciele služby
„DriverCare,
Vaša garancia mobility“
• Poskytnúť klientovi plnú mobilitu bez prestojov pre jeho vozový park
• Znížiť náklady pri vybavovaní poistných udalostí
• Zvýšiť komfort vodiča, ktorý sa môže plne venovať pracovným
povinnostiam na náhradnom vozidle
Naša spoločnosť sa snaží dodržiavať svoje krédo „it’s easier to leaseplan”
najmä vďaka takým modelom služieb, ktoré prinášajú našim klientom výhody.
Možno nie sú viditeľné pri letmom pohľade na výšku splátky, v dlhšom období
však prinášajú efekt v podobe relevantných úspor a vyššieho komfortu služieb.
DRIVERSCHOOL 22
Keď sa zimná
vozovka opýta...
V rámci projektu DriverCare sa v mesiaci apríli uskutočnilo v Bratislave školenie,
ktoré patrí svojou náplňou medzi novinky a má potenciál zmeniť pohľad vodičov
na vlastný štýl jazdy.
Nové lákadlo Škoda Rapid
Absolútnym lákadlom jesenného školenia DriverSchool bola pre
viacerých účastníkov určite možnosť vyskúšať si niektoré jazdy na
vozidlách Škoda Rapid. Predpokladáme, že práve nová „škodovka“
bude určite patriť medzi top novinky budúceho roka fleetového trhu
na Slovensku. Účastníci školenia DriverSchool tak boli jednými z prvých
na Slovensku, ktorí si mohli vyskúšať novú Škodu Rapid, a to hneď
v krízových situáciách, keď kvalitné a spoľahlivé auto oceníte najviac.
Naše poďakovanie preto patrí generálnemu partnerovi podujatia,
spoločnosti Škoda Auto Slovensko, importérovi vozidiel Škoda, ktorá
okrem modelu Rapid umožnila účastníkom školenia vyskúšať aj vybrané
modely Citigo a Superb vo viacerých motorizáciách.
V októbri sa v areáli Pachfurt uskutočnilo ďalšie školenie vodičov LeasePlanu,
ktorého cieľom bolo praktickou formou pripraviť šoférov na nástrahy zimy a na
náročné podmienky na cestách v zimných mesiacoch. Takmer stopercentná
účasť pozvaných hostí potvrdila zmysluplnosť školiacich stretnutí i zodpovednosť, s akou vodiči pristupujú k svojej práci. Dôkazom toho boli aj veľmi pozitívne reakcie účastníkov DriverSchool.
Náplň školenia zahrnula všetky krízové situácie, v ktorých sa vodič môže v zimnom období ocitnúť. Patrilo medzi ne núdzové brzdenie na rôznych povrchoch,
slalom a vyhýbanie sa (vodným) prekážkam, brzdenie a vyhýbanie sa v zákrute
(kruhový modul), správanie sa pri vynášaní vozidla zo zákruty a zvládnutie vozidla v šmyku (napríklad na dynamickej platni). Účastníci školenia absolvovali
okrem nevyhnutnej teoretickej prípravy aj vybraný súbor praktických tréningových zručností a doplnkový program v podobe vytýčenej dráhy pre štvorkolky,
ktorá bola príjemným spestrením pre viacerých odvážlivcov.
Pre budúcnosť projektu DriverCare a jeho časti venovanej priamo praktickým
školeniam a informáciám pre našich vodičov boli nadobudnuté skúsenosti našich vodičov prínosom a povzbudením do ďalšej práce. V budúcom roku pripravujeme ďalšie školenia pod hlavičkou DriverSchool, o ktorých sa včas dozviete
na webstránke programu DriverCare.
na cestách 24
KA MATE!
KA ORA! TENE!
Ako opice sme sa šplhali nespočetnekrát po rebríkoch hore a dole, trhajúc jablká, hrušky a potom
plaziac sa po zemi s použitím špeciálnej techniky a nadobudnutých zberačských znalostí sme
zvyšovali rýchlosť v zbieraní lahodných kiwi. Nie je to med!!! Štyri mesiace strávené tvrdou
prácou však priniesli aj iné ovocie ako to, čo rastie v sadoch. Peniaze, ktoré budú investované
do poznávania Severného ostrova Nového Zélandu.
Ka Mate! Ka Mate! Ka Ora! Ka Ora! Tene!
Te tan gata Puhuru Huru-Nana E Tiki Atu
Whaka Whiti Te Ra-A Hu Pane-A Hu
Pane Kau Pane Whiti Te Ra HEI!
Je to smrť! Je to smrť! Je to život!
Je to On, ktorý umožňuje slnku svietiť!
Držte rad! Držte rad! Uctievajte Zákon! Buďte tvrdí!
(Text bojového maorského tanca HAKA,
tancovaného pred bitkou na zastrašenie nepriateľov)
Hora osudu (Ngauruhoe) z Pána prsteňov
na cestách 26
Krajina stretávania mnohých kultúr, národov, rozdielnych jazykov, krajina, kde
sa človek „vylieči“. Niektoré stretnutia trvajú dlho a sú krásne, niektoré trvajú
kratučko a môžu byť prekrásne, plné prekvapení a dobrodružstiev, sympatií,
lásky, nehy a romantiky – to je Aotearoa, Nový Zéland.
Je začiatok júna a hory okolo Motueky sú pokryté snehovými čapicami. Celé dni
a noci vanie od pobrežia Antarktídy ľadový vietor. Teplota v nížinách sa pohybuje okolo piatich stupňov a od mesta Christchurch smerom na juh hlási rádio
neustále sneženie a dvojmetrové záveje.
Ranné slnko ožaruje zátoku Tasman Bay chladným ružovkastým svitom. Dve
Hondy GL400 stoja zmrznuté a „kašlú“. Je čas na zimné dobytie Severného
ostrova. Všetko sa musí plánovať opatrne vzhľadom na časté zmeny počasia,
a preto po ceste bedlivo sledujeme predpovede počasia na niekoľko dní dopredu. Plavíme sa trajektom do hlavného mesta – Wellingtonu – a stáčame
riadidlá na východ do oblasti Wairarapa, ktorej centrom je osada Masterton.
Tu sa odpútavame od hlavnej cesty presýtenej kamiónovou dopravou a dávame sa na cestu č. 52, ktorá vedie okľukou okolo Manawatu a ústi v ďalekom
mestečku Waipawa. Krajina pripomína vlniaci sa kúzelný koberec, plávajúci
po blankytne modrom nebi. Zelený, posiaty malými bielymi obláčikmi s huňatou vlnou a štyrmi nôžkami. Ovečky na nás pokukujú a neustále upravujú
a zastrihávajú koberec. Uprostred toho nádherného vzoru je cesta, ktorá sa
stále niekam zatáča, stúpa a padá, podľa toho, ako ten koberec pláva. Je to
paráda. Spíme pod stanom, rána sú však kruté. Mašiny sa trblietajú čerstvou
inovaťou a v údoliach sa držia hmly skoro celý deň. Keď to vydržíte, prejdete
tým vlhkým ľadovým peklom a dostanete sa v zdraví na druhú stranu, máte
možnosť urobiť také nádherné fotografie, aké na Zélande ešte nevideli. Sýta
zelená farba okrúhlych kopcov prebleskuje myriadami jemných kvapiek rosy
a kusy hmly pripomínajú postavu v dlhom bielom rubáši, ktorá naťahuje
pazúry, už nás však nemôže chytiť. Hondy sú rýchlejšie.
CATHEDRALE COVE, NÁDHERNÉ VÁPENCOVÉ
SKALY OPRACOVANÉ PRÍRODOU DO TVARU
PILIEROV A CHRÁMOVÝCH LODÍ
WAIHI FALLS (VODOPÁDY WAIHI)
Prečo Zéland?
Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu
Na konci cesty č. 52 pri meste Waipawa vyrástol kopček, ktorý nesie najdlhší
názov miesta na svete. Údajne ho vymyslel maorský náčelník, ktorý po jeho
vyslovení vysilením skonal. Súkmeňovci našťastie názov zaznamenali a tu je
jeho vysvetlenie: Tamatea bol vo svojej dobe veľký vodca, bojovník a dobyvateľ.
Bol hlavným predstaviteľom kmeňa Ngati Kahungunu z provincie Porangahau,
kde získal uznanie svojho ľudu vďaka obratnosti v boji. Raz sa v boji stretol
s kmeňom Ngati Hine. V bitke, známej pod názvom Matanui, bol zabitý jeho
brat. Tamatea veľmi smútil nad jeho stratou. Celé dni sedával na kopci, pod
ktorým sa udiala bitka, hral na flautu a spieval žalospevy, čo ho tak vysililo, že
padol a skonal. Na jeho veľkú slávu nesie kopček, na ktorom náčelník žialil,
názov úctyhodných rozmerov, ako bol on sám.
Po 50 km ďalšieho putovania sa ocitáme v oblasti Hawke Bay neďaleko mysu
Kidnappers, kde je sídlisko vzácnych gannet – veľkých morských vtákov s bielo-čiernym perím a svetložlto sfarbenou hlavičkou. Títo krásavci tu hniezdia,
starajú sa o potomkov od decembra do mája a potom migrujú na austrálsky
kontinent za teplom.
Mestá Hastings, Napier a Gisborne, ktorá prechádzame, ležia na veľkej slnečnej
planine takmer v nulovej nadmorskej výške a vďaka vynikajúcej klíme sa tu
pestuje výborný vinič a aj jablká. Na mnohých domoch možno identifikovať
prvky stavebného slohu art deco, malé domčeky sú postavené vo viktoriánskom
štýle. V diaľke za mestami, smerom do vnútrozemia, sa dvíhajú hory Ruahine
Range a Huiarau Range s prekrásnym jazerom Waikaremoana. Hoci je zima,
je dvadsať stupňov, na mori preháňajú „dosky“ surferi. Kopírujeme východné
pobrežie a blížime sa do magického kraja parku Raukumara, k východnému pobrežiu East Cape. Posledná dedinka Te Araroa nás privítala dvomi obchodíkmi
s mladou a vľúdnou obsluhou ženského pohlavia, od ktorej sa dozvedáme, že
na najvýchodnejší cíp Nového Zélandu je to 17 km po nám už dobre známej
Gravel Road, teda po štrku. Je večer, obloha bez obláčika, čo ma potešilo, pre-
PLÁŇ GORGOROTH A HORA OSUDU
(NGAURUHOE) Z PÁNA PRSTEŇOV
tože sa hovorí, že East Cape je najlepšie miesto na južnej pologuli na sledovanie
hviezd. Preto hurá za fotografiami Južného kríža.
Tichý oceán
Okolie cesty na East Cape je asi najkrajšie a najromantickejšie. Na ľavej strane
našich motoriek sa vzdúva Tichý oceán, potom pláže, po plážach pastviny a na
pastvinách, čuduj sa svete, pobiehajú stovky koní. Zakrádam sa opatrne k tým
prekrásnym stvoreniam a fotím ich siluety proti oceánu a zapadajúcemu slnku.
Martin už zmizol a uháňa ďalej na východný mys. Po pár kilometroch od koní sa
dostávam na miesto, kde sú najvyššie a najstaršie stromy Pohukutawa – stromy, ktoré rozkvitajú nádhernými sýtočervenými kvetmi priamo na Štedrý deň.
Stromy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Nového Zélandu a bez ktorých by to
nebolo ono. Prichádza noc. Útesy sa síce ešte slabo trblietajú v zabudnutých
lúčoch nádhernej slnečnej hviezdy, ale aj tie po pár minútach prestávajú rušiť
dojem úplnej tmy a miliardy jasných hviezd môžu ukázať, čo dokážu, a rozohrať
jedinečné nočné predstavenie. Stan stojí priamo na útese, fotoaparát vykresľuje
moje predstavy, piva ubúda, oči sa krížia, je čas ísť spať.
Po ceste č. 35 obchádzame Raukumara Forest Park severnou stranou a blížime
sa do zátoky hojnosti: Bay of Plenty. Tu možno z pobrežia zahliadnuť tzv. White Island – asi päťdesiat kilometrov vzdialený vulkanicky najaktívnejší ostrov
Nového Zélandu, z ktorého do výšky niekoľkých kilometrov nad zemský povrch
neustále stúpa veľké množstvo dymu a popola.
Rotorua
Opúšťame pobrežie Pacifiku a vrháme sa do vnútrozemia preskúmať, čo nám
ponúkne zapáchajúce mesto Rotorua. Nebude toho určite málo, to mi verte.
Celé mesto stojí na sírnych puklinách, prameňoch a jazierkach a všade okolo
buble zapáchajúce bahno, výborné na reumatické problémy.
To, že sa blížime, sme vedeli i bez tabúľ na ceste. Ide o jednu z najlepšie prístupných a najrozsiahlejších oblastí s termálnymi prameňmi na svete. Nájdete tu do
výšky dvadsať metrov striekajúce gejzíry, okolo nich je množstvo jazierok s minerálnou vodou. Z rozľahlých bahnitých polí prebubláva horúca para, takmer na
každom kroku narazíte na pozoruhodné kvapľové útvary. Hniezdiace vtáky tu
nemusia sedieť na vajciach, zahrieva ich teplo vychádzajúce zo zeme a hroby sa
stavajú nad zemou, pretože pri kopaní stopercentne narazíte na horúci prameň.
Veľa miest v okolí má názvy spoločné so satanom a peklom, ako napríklad
kúpele Hell´s Gate. Rotorua znamená v maorskom jazyku druhé jazero – je to
miesto, kde sa s maorskou kultúrou zoznámite najlepšie, vďaka starému kmeňu Arawa. Ten svoj pôvod odvodzuje od bojovníkov, ktorí cestovali na kanoe
a pristáli pri Maketu, v ústí rieky Kaituna neďaleko Bay of Plenty. Ďalekú cestu
z pôvodnej polynézskej vlasti Hawaiki absolvovali približne v štrnástom storočí.
Jednu z prvých skupín bojovníkov, ktorí sa vydali do vnútrozemia, viedol tohunga (kňaz) Ngatoroirangi, ktorý sa dostal až k hore Tongariro pokrytej večným
ľadom, kde sa spolu so svojimi mužmi strachoval, že zamrzne. V modlitbách sa
obrátil na bohov, ktorí ho vypočuli a na ostrov vyslali podzemné teplo, ktoré sa
najprv objavilo na White Island, ostrove vulkanického pôvodu v Bay of Plenty,
a potom na niekoľkých ďalších miestach medzi spomínaným ostrovom a tromi
centrálne položenými sopkami Severného ostrova. Ngatoroirangi a jeho muži
boli zachránení.
Pokračujeme s Martinom na ceste, aby sme sa aj my zachránili pred všadeprítomným puchom a napojujeme sa na južnom cípe jazera na cestu č. 30, ktorá
nás dovedie do mesta Taupo, plaziaceho sa pri severnom okraji najväčšieho
novozélandského jazera. Samotné jazero Taupo je z geologického hľadiska
veľmi mladé, vzniklo len pred dvetisíc rokmi, keď tu došlo k mohutnému výbuchu sopky, ktorá vychrlila približne 24 km3 kamenia, prachu a vulkanického
bahna (desaťkrát viac než vyvrhli spoločne Krakatoa a Svätá Helena) a pokryla
väčšinu Severného ostrova súvislou vrstvou sopečného materiálu. Južné brehy
jazera sa zdvíhajú do výšky, tvoriac predhorie najvyššieho pohoria Severného
ostrova Nového Zélandu, tzv. Tongariro National Park. K tomuto pohoriu, ktoré
tvoria ohromné sopky, sa viaže krásna povesť. Podľa miestnych domorodých
obyvateľov bývalo v minulosti v tejto časti ostrova oveľa viac sopiek, pričom
najväčšími boli Ruapehu (2797 m), Tongariro (1967 m), Ngauruhoe (2287 m)
a Taranaki (2518 m). Okolo nich sa tiesnilo množstvo menších sopečných vrchov
vrátane pôvabnej hory Pihanga, ktorá ležala v severnej časti parku a o ktorú sa
uchádzalo mnoho ctiteľov. Pihanga však milovala iba Tongariro, víťaza mnohých
bitiek nad jej ďalšími ctiteľmi. Obor Taranaki sa stretol v bitke o priazeň Pihangy
s horou Ngauruhoe a vyhral, bol však taký vyčerpaný a doráňaný z boja, že keď
sa ocitol tvárou v tvár Ruapehu, musel utiecť na juhozápad Severného ostrova, kde stojí dodnes ako Mount Egmont – alebo aj Mount Taranaki. Po ceste
za sebou zanechal koryto Whanganui River, smerujúce k západnému pobrežiu
Severného ostrova. Pre členov miestneho kmeňa Tuwharetoa boli tieto sopky
také posvätné, že keď sa dostali do ich blízkosti, odvracali zrak a na ich svahoch
nesmeli za žiadnych okolností jesť ani zakladať oheň. Toto tabu vzniklo údajne
v dávnych dobách, keď ich predok Ngatoroirangi dorazil do tejto časti ostrova,
ktorú vyhlásil za vlastníctvo svojho kmeňa. Uvalil na Tongariro tapu (v maorčine
to znamená absolútne tajomstvo a nedotknuteľnosť).
Šinieme si to zvlnenou cestou do Taumarunui, kde začne 153 km dlhá púť po
severnej hranici národného parku Whanganui. Údolia plné divokého porastu
dažďového pralesa striedajú výstupy na vrcholky lysých kopcov, aby nás naše
putovanie opäť strhlo do nami neprebádaných, temných korýt riek a tisícov po-
na cestách 28
Emerald Lakes – Tongariro National Park
tôčikov stekajúcich z pradávnych hôr. Po zhruba štyridsiatich kilometroch od
Taumarunui narážame na nespevnenú bahnitú cestu, ktorá vo výške šesťdesiat metrov nad skalnou priepasťou pokračuje asi tridsať kilometrov srdcom
rezervácie Tangarakau. Cesta je úzka akurát na prejazd jedného vozidla. Plná
výmoľov, mlák a s okrajmi preborenými do priepasti, ktorá sa pod nami otvára
ako diablove ústa. Tak začína Forgotten World Highway. Po oných tridsiatich kilometroch sa opäť dostávame na asfaltovú záchranu a musíme zastaviť, nechať
odpočinúť boľavé ruky a vymyť si oči od prachu, motorky sú zablatené, všetko
je špinavé, sme však šťastní, predsa práve kvôli niečomu takému človek sedlá
dvojkolesové obludy. Po krátkej pauze začínajú preteky s časom, a teda i ďalšia
skúška našich strojov a hlavne pneumatík v nespočetných zákrutách. Čaká nás
ešte 120 kilometrov slalomovej dráhy, kým dospejeme k cieľu dnešnej cesty
pod gigantom Taranakim – nádhernou, osamotenou, 2517 m vysokou sopkou,
ktorá vyzerá ako japonský obor Fudži. 200 km severným smerom od Taranaki
leží provincia Waikato – kraj obývaný predovšetkým poľnohospodármi, ale aj
krajina pretkaná mnohými jaskyňami, úžasnými Waitomo Caves – systémom
prepojených jaskýň s niekoľkokilometrovými chodbami, ktoré obývajú tzv. Glow
Worms (svietiace červíky). Tento drobný hmyz žije v úplnej temnote prilepený
na skale a z jeho priesvitného telíčka vyrastá niekoľko jemnučkých a lepivých
vlákien. Červík svieti jasným modrým svetlom, na ktoré láka neopatrný hmyz,
ktorý potom chytí do smrteľnej pasce vlákien a zožerie. Takto žije červ deväť mesiacov. Po zakuklení sa z larvy vyliahne malá mora. Tá má však jeden podstatný
problém – nemá ústa a nemôže prijímať potravu. Preto si musí do štrnástich
dní nájsť partnera a splodiť ďalšiu generáciu svietiacich červíkov. Mora potom
umiera hladom. Z jaskýň pokračujeme príšerne kamenistou cestou do zabud-
nutej dedinky Kawhia, ležiacej v prírodou utvorenom prístave Kawhia Harbour.
Žijú tu sedliaci s neskutočne starými traktormi John Deere a Massey Ferguson,
sú však veľmi dobrí a je s nimi radosť posedieť a podeliť sa o cestovateľské zážitky. Opúšťame príjemný a vľúdny kraj a pokračujeme na Hamilton, univerzitné
mesto, ďalej cez planinu Matamata, kde stoja filmové kulisy dedinky Hobitín,
tu zhltneme žajdlík dobrého hobitínskeho piva a pomalým tempom ukrajujeme
kilometre cez vnútrozemie opäť k oceánu a vstupnej bráne na polostrov Coromandel – osade Waihi.
Coromandel
Mount Ngauruhoe,
Mount Tongariro.
Tajomný a krásny polostrov Coromandel je akousi Mekkou novozélandských
motorkárov zo Severného ostrova. Putujeme po krútiacich sa vozovkách, chvíľu
sledujúc pobrežie Pacifiku, a hneď sa zase cesta zahryzuje do dažďových pralesov, ktoré sú hlavnou stavebnou jednotkou celého polostrova. Po stokilometrovej „štreke“ sme unavení dorazili na miesto – Hot Water Beach. Na tomto unikátnom mieste si môžete požičať lopatky, hĺbiť jamy na piesočnej pláži a vykopať
si vlastný, súkromný termálny bazén. Miesto s rozlohou asi 40 m2 je plné vyvierajúcich horúcich prameňov. Niekoľko kilometrov pod zemským povrchom je
totiž horúca magma, ktorá rozpaľuje veľký kameň, ktorý je usadený nad rozžeraveným kúpeľom a ohrieva podzemné vody, ktoré sa prenikajúc nahor k povrchu
zemskému ochladzujú a na pláži majú už len 60 °C. Morské vlny tieto prírodné
termálne bazény ešte trochu ochladzujú a výsledkom je dokonalý kúpeľ. Hneď
vedľa pláže je miesto zvané Zátoka katedrál – Cathedrale Cove, čo sú nádherné
vápencové skaly opracované prírodou do tvaru pilierov, veží a chrámových lodí
s prírodnými lomenými gotickými oblúkmi, medzi ktorými tancujú vlnky tyrkysovo sfarbenej morskej hladiny. Rozľahlé pralesy polostrova sú aj bezpečným
domovom jedného z najväčších symbolov Nového Zélandu, ktorým je vták kiwi.
Slávny kiwi je zavalitý svalnatý vták, nočný a plachý. Bohužiaľ dnes v divočine
žije menej než 15 000 týchto vtákov a ich počet sa neustále znižuje. Kiwi prespí
až dvadsať hodín denne, čo zrejme vysvetľuje jeho priemerný vek 20–25 rokov.
Samičky sú väčšie ako samčeky a kladú veľké vajcia, zodpovedajúce zhruba pätine ich telesnej hmotnosti. Po osemdesiatich dňoch sa z vajec vyliahnu mláďatá,
ktoré spočiatku žijú z bohatého žĺtka; ani jeden z rodičov ich nekŕmi, takže
z hniezda vychádzajú ako úplne samostatné. Kiwi je jedným z mála vtákov na
svete s vyvinutým čuchom. V noci ho môžete počuť pobehovať v temnote za
sústavného popoťahovania nosom v snahe nájsť nejakú húsenicu, chrobáka,
cikádu, larvu, pavúka alebo dokonca sladkovodného raka, ikry a občas i žabu.
Po zdolaní pralesov Coromandelu sa dostávame na jeho západné brehy a pozdĺž pokojných vôd zátoky Firth of Thames pokračujeme spanilou jazdou krajinou Hunua Range k najväčšiemu mestu Nového Zélandu. Tým je Auckland.
Mesto leží na úzkej šiji len 9 km širokej, ktorá od seba oddeľuje Tasmanovo
Maorský priateľ ARAKI
more a Tichý oceán. V jeho blízkosti napočítate päťdesiat ostrovčekov, medzi
ktorými sa celoročne premávajú plachetnice. Veľkou atrakciou mesta je skok
na lane z aucklandskej Sky Tower – veže vysokej 328 m. Auckland má približne
jeden milión obyvateľov, a pritom je 3x rozľahlejší než Londýn – životný priestor
sa tu skrátka kladie na prvé miesto.
Za Entmi
Posledná je cesta Entov – pastierov stromov. Ideme navštíviť najväčšie, najstaršie, najkrajšie a najohrozenejšie stromy Nového Zélandu – damarovníky južné,
stromy kauri.
Auckland mizne v prachu a provincia Northland čaká, pripravená predviesť sa
nám v celej kráse. Severnou cestou č. 1 ideme do mesta Whangarei a odtiaľ do
Zátoky ostrovov – Bay of Islands, do historicky najhrôzostrašnejšieho pirátskeho
brlohu južnej pologule, plného intríg, bitiek a vrážd, do mestečka Kororareka, čo
v maorčine znamená Sladký modrý tučniak, inak známeho pod menom Russel.
Pár kilometrov západne od Russela, v dedinke Paihia, došlo k ďalšiemu historicky zaujímavému okamihu, a to k podpísaniu zmluvy z Waitangi. Dňa 6. februára
1840 tu kapitán W. Hobson menom britskej koruny a spolu s ním veľký počet
maorských náčelníkov, zastupujúcich záujmy pôvodných obyvateľov Krajiny
dlhého bieleho mraku (Aotearoa), podpísali zmluvu, ktorá podriadila Maorov
suverenite britskej kráľovnej. Tá im na oplátku zaručila vlastníctvo lesov, pôdy,
lovísk rýb a ďalšieho majetku. Maorovia a Európania sa mali spoločne starať
o rozvoj zeme. Podobná zmluva už bola nevyhnutná, pretože z počiatočného
pokojného súžitia sa za niekoľko rokov vyvinulo nepriateľstvo a zo vzájomného
obchodu s proviantom a potravinami pre lode obchod so zbraňami. Žeby sa
však zmluvou podarilo vyriešiť všetky spory medzi pôvodnými a bielymi obyvateľmi sa nedá povedať.
Opustili sme Bay of Islands a pohupujúc sa v sedlách našich strojov križujeme
srdce Northlandu späť k Tasmanovmu moru, pozdĺž ktorého sa rozprestierajú
neprestupné lesy s unikátnymi damarovníkmi. Jedným z najväčších je Tane Mahuta (Boh lesa), ktorého vek sa odhaduje na 1500 rokov, výška tohto giganta je
51 metrov a obvod kmeňa má úctyhodných 18 metrov. Neďaleko tohto stromiska vyrástol ďalší drobček: Ta Matua Ngahere (Otec lesa). Ten je najširším a naj-
starším kauri na Novom Zélande. Priemer kmeňa je vyše 5 metrov a vek… 4000
rokov. Stromy kauri pokrývali dosť veľkú plochu Nového Zélandu. V období 19.
a v 1. polovici 20. storočia však došlo k masívnemu vyrubovaniu týchto detí
matky prírody, pretože ich drevo sa výborne hodilo na výrobu sťažňov a rahien
pre veľké zaoceánske obchodné a vojnové lode.
Cesta vedie ďalej do severnej časti provincie Northland, do osady Awanui. Tu
vrastá do mora akýsi prst obrovských rozmerov, nesúci pomenovanie Aupouri
peninsula, inak i provincia Ďaleký sever (Far North). Finálny darček po ročnom
trmácaní sa cez pralesy, horské masívy, rieky, bahno a kamene, lúky i bariny leží
pred nami. V mestečku Awanui je začiatok tzv. Ninety, ktorá naraz zabočí na
pláž a zmizne v piesku. Na tomto mieste stojí jediná dopravná značka – tou je
maximálna povolená rýchlosť 100 km/h. Hádžeme starosti za hlavu, nakopneme stroje a ženieme sa stodvadsaťkilometrovou „diaľnicou“, ktorej povrch tvorí
100% piesok. Len si to predstavte. Obrovská rovná pláž, po ľavici rozbúrené
Tasmanovo more, po pravici velikánske piesočné duny. Nad hlavou nádherné
búrkové nebo, z ktorého tu a tam prebleskne slnečný lúč, v mysli spomienky na
13 000 skvelých kilometrov najazdených po nádhernej krajine Južného kríža
a pred nami posledný nepreskúmaný bod našej púte, miesto stretávania najmocnejšieho živlu našej planéty – Tichého oceánu – s Tasmanovým morom na
najsevernejšej časti Nového Zélandu, Cape Reinga.
Koniec?
V spomienkach sa lúčim s krajinou plnou prírodných rozmanitostí, plnou života
a dobrých ľudí. Kiežby nás nerozdeľovali vlny mora a čas, ktorý sme s tebou
strávili, nech sa nestane len spomienkou. Chodili sme po tebe, užívali tvoje
plody a ty si nás zahrnula dobrom a dosiaľ nepoznanou krásou. Bola si svetlom
v našich tvárach a veľmi sme ťa milovali, naša láska však bola bez slov a bola
zastrená závojmi. Teraz však k tebe volá, túžiac sa pred tebou odhaliť. A vždy to
tak bolo, pretože láska poznáva vlastnú hĺbku až v hodine lúčenia.
Cesta, ktorá mohla stroskotať na mnohých úskaliach, cesta, ktorá sa dlho plánovala a pripravovala, vyšla do najmenšieho detailu vďaka ohromnému prispeniu môjho spolucestovateľa Martina Bártu a vďaka podpore ľudí, ktorí sú našim
srdciam najbližší. Preto im týmto ďakujeme.
PLANINA MATAMATA, STOJA TU
FILMOVÉ KULISY DEDINKY HOBITÍN
LP Party 30
Výnimočný
letný
večer
Filozofiou spoločnosti LeasePlan je byť svojim klientom
vždy k dispozícii a vždy veľmi blízko. Tieto férové vzťahy
utužuje aj prostredníctvom každoročnej LeasePlan Party,
ktorá je zároveň aj akýmsi poďakovaním za ich lojalitu
a zároveň umožňuje stráviť príjemné chvíle mimo každodenných pracovných povinností. Každá LeasePlan party je
iná a každá je výnimočná.
Tohtoročné stretnutie sa uskutočnilo 28. júna v reprezentačných priestoroch
bratislavskej Reduty, ktoré povznášajú ducha a navodzujú slávnostnú atmosféru výnimočnosti. Zamestnanci spoločnosti LeasePlan tu hostili takmer 330
pozvaných hostí. Celý večer sa niesol v duchu programu Drivercare, ktorý vyjadruje zámer spoločnosti LeasePlan – poskytovať priamo vodičom kvalitné
a nadštandardné služby.
Pre svojich hostí hostitelia tento rok pripravili špeciálne kultúrne aj gastronomické lákadlá, ktoré mali tento výnimočný večer obohacovať. Okrem kulinárskych lahôdok si hostia vychutnali niekoľko vystúpení tanečnej skupiny Credance, ktorá spolu s moderátorkou večera Veronikou Paulovičovou a postupujúcim
večerom pripravili aj horúce polnočné prekvapenie – kabaretné výstúpenie
v štýle Moulin Rouge.
To však ešte ani zďaleka nebolo všetko, zlatým klincom programu bolo vystúpenie Richarda Müllera, pri ktorom mnohí určite zabudli aj na kulinárske špeciality
a započúvali sa do jeho nezameniteľného hlasu.
Pre všetkých bola pripravená aj súťaž spojená s programom Drivercare. Vyplnením pozvánky sa totiž klienti mohli zaregistrovať do programu Drivercare, ak
v ňom ešte prihlásení neboli. Z vyplnených pozvánok sa vylosoval výherca, ktorý
si mohol užiť auto na celý víkend. Tí, na ktorých sa šťastie v losovaní neusmialo,
však predsa len vyhrali – členstvo v programe Drivercare!
Krásny júnový večer sa nenápadne prehupol do letnej noci, ktorú si všetci zapamätajú ako noc strávenú priateľskými rozhovormi, delikátnymi chuťami, lahodnými nápojmi a príjemným šteklením v bruchu pri programe LeasePlan Party.
Dovidenia opäť o rok, milí priatelia!
LP Sponzoring 32
Benefičný koncert
Spoznaj a ľúb Spoznaj a ľ
Domov
sociálny
ch služie
Banskoby
b Hr
strickéh
o samosp abiny, Nová Ba
a Občia
nske zd
ňa v zriaď
rávneho
ruženie
ovateľsk
benefič
kraja
Milan Šte
ného ko
ej pôsobn
fán
ncertu pr
osti
e osoby ik vás pozývajú
s mentáln
na
ym posti tretí ročník
hnutím.
DESMO
úb
NO NAM
E
Majk Sp
D
iri
t
LOLA BĚ
ŽÍ /CZ/
ALONE
Zumba
Život mentálne postihnutého človeka je síce odlišný,
ale mosty medzi našou a jeho realitou možno
budovať napríklad aj hudbou. Hudba vyvoláva u ľudí
s mentálnym postihnutím pocity pohody, šťastia
a radosti. K tejto radosti prispela svojou troškou
i spoločnosť LeasePlan ako partner benefičného
koncertu Spoznaj a ľúb.
Jedenásty deň v mesiaci október tohto roku sa niesol v znamení očakávania a radosti. Pre deti a ich celoživotných opatrovateľov z Domova sociálnych služieb Hrabiny, Nová Baňa to bol slnečný a sviatočný
deň. V dome kultúry vedľa historického kláštora v obci Hronský Beňadik pripravilo Občianske združenie Milan Štefánik po dvoch rokoch
III. ročník benefičného koncertu Spoznaj a ľúb. ,,Už pár týždňov pred
jeho začiatkom dýchal ústav pre mentálne postihnutých DSS Hrabiny
v Novej Bani atmosférou očakávania. Po chodbách sa ozýval spev
a smiech detí. Panovala dobrá nálada so štipkou pozitívneho napätia.
Deti zodpovedne pristupovali k nacvičovaniu jednotlivých vystúpení,
ktoré mohli predviesť v rámci takmer trojhodinového programu,“ pre-
Ivan ,,TU
Náučné
workšop
y:
Enkaust
ika – maľ
ovanie h
zumba,
orú
maľovan
ie na tvár cim voskom, ko
šíká
11.októ
16.00hod
., Od 15
ber 201
.00hod.
Dom ku
2
ZUMBA
ltúry, Hro
Moderu
je:
LI,, Vojt
ek
rstvo,
nský Be
Vstupné
je
a 7,-€ na bezplatné pre os
mi
ob
v Hronsko este. Predpredaj y s mentálnym
a zdravotn
vstupen
m Beňadik
iek
ým posti
u. Zmen
hnutím
a progra je v Domove so
a pre de
cia
mu vyhra
ti do 140c
dená. Po lnych služieb Hr
m . Vstup
čet vstup
ab
né
eniek pre iny, v Informač
nom centr pre verejnosť je
verejnost
5,ev
je limito
vaný v po Novej Bani a na € v predpredaji
čte 200k
Ob
s! Ďakujem ecnom úrade
e za poch
openie.
ňadik
zradila Hana Šimoneková, vedúca výchovy z DSS Hrabiny o prípravách
koncertného programu.
Moderátor večera, známy herec a zabávač Ivan TULI Vojtek, uvítal deti
do krajiny zázrakov slovami: „Spoznal som vás a preto vás ľúbim.“ Šikovné Zumba tanečníčky roztancovali detské nožičky a vyčarili úsmev
na všetkých tvárach, ktorý deťom z Hrabín a ďalších hostí z domovov
sociálnych služieb z celého banskobystrického a nitrianskeho kraja zostal celý večer. Mentálne postihnuté deti z DSS Hrabiny spolupracujú
v priebehu roka s umelcami zo Základnej umeleckej školy z Novej Bane
a spolu nacvičili aj hudobné číslo, ktorým otvorili benefičný koncert.
Ich spoločné vystúpenie sa stalo oslavou ich celoročnej spolupráce.
Svojou prítomnosťou potešili deti niekoľkonásobní slávici, skupina Desmod s večne veselým lídrom Kulym. Nadčasový hit Pár dní si
spoločne zaspievala zborovo celá kinosála a hendikepované detičky
z Hrabín s Kulym a Desmodom priamo z pódia spoločne so svojimi
idolmi v nádhernom a dojímavom spojení. Malé očká žiarili radosťou zo snového zážitku. Poprocková skupina Alone pridala k svojmu
najväčšiemu hitu Káva aj piesne z nového albumu Zlomili mi krídla.
Lola běží – mladá a nádejná česká kapela – prišla rozveseliť zdravotne postihnutú mládež až z Prahy. Rockeri zo stovežatej metropoly
očarili energickým setom celú sálu, a k tomu aj ostatných muzikantov. Nekončiaca autogramiáda bola sympatickým mládencom právom
odmenou za ich výkon. Igor Timko a jeho No Name zahrali koncert
plný hitov a zanechali nádherný dojem. Po zvyšok večera patrilo pódium tanečným spevákom. Z ďalekého Prešova pricestoval stále dob-
re naladený ZAŠO a spestril program zapojením detí do obrovského
tancujúceho vláčika. Následne nastúpil s úspešným hip hopom deťmi
žiadaný hitmaker Majk Spirit. Populárny hiphoper zavŕšil benefičný
koncert nekončiacou autogramiádou.
Zmysluplné popoludnie si mohli deti skrášliť obrázkami maľovanými
na tvár a ručičky. V rámci tvorivej časti programu si účastníci vytvárali pestré obrázky enkaustikou – maľovaním horúcim voskom pod
vedením skúsenej výtvarníčky Adriany Jánošikovej. Energiu dopĺňali
deťúrence sladkým občerstvením – nanukmi, chutnými koláčikmi
a malinovkami. Mentálne postihnuté deti a mládež mohli na koncerte aspoň na chvíľu zabudnúť na svoju neľahkú situáciu a zabaviť
sa. Tento deň bude aj v srdciach detí z Hrabín doznievať ešte veľmi
dlho. Nádherný zážitok ako darček pre zdravotne postihnuté deti sa
úspešne vydaril.
summary 34
Summary
Editorial. The Executive Director of LeasePlan Slovakia writes about strategies
the company has implemented to optimalize expenses while preserving the
comfort of services and the safety of drivers. He also introduces the project
DriverSchool aimed basically at the same objectives, with the assumption
that a well trained driver achieves lower fuel consumption and generates less
expenses in maintenance and tyres.
Page 3
News. LeasePlan Eurogames in Stockholm. Tyre delivery booking system.
An app will look up the nearest contracted roadside assistance in case of
an accident. New registration tax. Achievements of athletes supported by
LeasePlan.
Pages 4–6
Financial Department. The Financial Department performs a number of
administrative and operative tasks related to payment promptness and
management of receivables. It enters into the negotiations with potential
customers at early stage, when it carries out an assessment of financial
feasibility.
Pages 8–9
Electronic invoicing. The main benefits of electronic invoicing include speed,
high user comfort, taking costs out of the administration, easy examination of
the records. Electronic invoicing eliminates the problem with undelivered or
delayed invoices.
Pages 10–11
Comparison of financing methods. Acquisition financing and operating the
fleet is an expense any company needs to minimize. LeasePlan Slovakia has
developed a set of tools and methods that provides the custormers with
information necesary for the final decision.
Pages 12–13
Your guarantee of mobility. The new DriverCare service is designed for all of
our customers with accident insurance from Allianz – Slovenská poisťovňa.
It combines a complex insured accident management with following
services free of charge: replacement vehicle during the repair, pick up of the
damaged car and of the replacement vehicle throughout the Slovak Republic,
repairs with an estimated price up to EUR 500 to be made within 48 hours,
comprehensive information on the progress of repair.
Pages 20–21
DriverSchool Advanced. Last October, another round of driver training took
place on the Pachfurt training grounds. Its objective was to prepare the drivers
for the demanding conditions on the winter roads.
Pages 22–23
New Zealand travelogue. A biker‘s road trip around a country where cultures,
nations and languages meet.
Page 24–29
LP Party. This year‘s party took place on the 28th of June in the Reduta house
in Bratislava. LeasePlan employees attendet nearly 330 invited guests. The
whole evening was dedicated to the Drivercare program, which expresses the
main LeasePlan objective: to provide drivers with premium quality services.
Page 30–31
LP Sponsorship. LeasePlan became a partner of the charity concert Get to
Know and Love. It took place in the social hall of the town Hronský Beňadik.
Organized by the civil association Milan Štefánik, it was designed for children
and the social workers from the Hrabiny social home, as well as other guests
from social homes of the region.
Page 32–33
Obligatory tyre labelling. Since the 1st off November 2012, every single tyre
purchased in the EU has to bear a label indicating its properties with regard
to fuel consumption, adhesion on wet roads and noise.
Pages 14–15
Our customer. Berner is a progressive trade company with European scope
specializing in proffessional products for construction and car maintenance.
Nearly 8000 employees attend customers in 24 countries. Berner is present
on the Slovakian market since 2006 and currently it has 43 employees here.
Since the very beginning it takes advantage of LeasePlan Slovakia operational
leasing.
Page 16–18
Tiráž
Magazín spoločnosti LeasePlan Slovakia / 2/2012 / Šéfredaktor: Miroslav Novák / Zástupkyňa šéfredaktora: Barbora Ružičková / Texty: Anna Maximová /
Korektúry: Milan Tokár / Grafická úprava: SV, spol. s r. o. / Produkcia a obrazový redaktor: Jiří Vaníček / Foto: archív firiem a redakcia / Inzercia: Business
Media CZ, s. r. o., Zdenka Ochabová, [email protected] / tel.: +421 905 209 988, fax: +421 249 104 380 / LeasePlan Slovakia, s. r. o. /
Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava / tel.: +421 220 649 200, fax: +421 220 649 205/206, e-mail: [email protected] / www.leaseplan.sk
Hi-D e s i g n a n d Ae r odyn a mi cs – a t r a k t ív ny v z h ľa d s a s p á ja s f u n k č n o s ť o u , n ové lín ie k a b íny d o d áv a jú
n e za me n i t e ľ n é mu š t ýl u e š t e v i a c c h a r a k t e r u a p r is p ie v a jú k r e d u k c ii o d p o r u v z d u c h u .
H i-Pe r for ma n ce a n d E f fi ci e n cy – v ýs l e d ko m v y s p e lý c h t e c h n o ló g ií je z n íže n ie p r e v á d z kov ý c h n á k la d ov,
nov ý r a d mot or ov s v ä čš í m v ýkon o m a v y š š ím k r ú t ia c im m o m e n t o m p r i r ov n a ke j s p o t r e b e .
Hi-Reliability – odol n os ť a k v a l i t a poh onu voz id la b o la o t e s t ov a n á p o č a s v ia c a ko 5 m ilió n ov k ilo m e t r ov n a c e s tách .
H i-S afe t y – n a j mode r n e j š i e be zpe čn os t n é s y s t é my h r a jú k ľú č ov ú r o lu v o c h r a n e vo d ič a , vo z id la a n á k la d u .
N ov ý S t ra li s H i - Way: š a m p i ó n p ro d u k t i vi t y.
W W W . I V E C O . C O M
www.kia.sk
Viac priestoru
pre váš biznis
http://www.facebook.com/KiaSlovensko
Kia Motors Sales Slovensko, s. r. o. Kombinovaná spotreba: 4,3 – 6,5 l/100 km, emisie CO2: 113 – 149 g/km.
*7 rokov/150 000 km. Podrobnosti nájdete v Zmluvných podmienkach.
Download

stiahnuť - LeasePlan