Kat Hizmetleri Organizasyonu
Ünite Planı Özeti
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 10. Sınıf
öğrencileri ilk kez bu derste bilgi sahibi olacaklar,
bunun için gruplar oluşturarak proje hazırlayacaklar,
kazanımlarını web, basılı yayın, broşürlerle sınıf
arkadaşları ile paylaşacak ve belki de meslek
seçimine karar verecekler.
Temel Soru (Sorular)
1.
2.
3.
4.
5.
Otelde başkaları bana neden ihtiyaç
duyar/duyacak?
Ben kim/ne olacağım/olabilir miyim?
Bu işi yaparak mutlu ve zengin olabilir miyim?
Bu iş ne kadar zor olabilir?
Bir gün kendi otelim olacak mı?
Ünite Soruları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Oteli Kim yönetir?
Housekeeping Müdürü kimdir? Ne iş yapar?Bir
otelde yapılabilecek işler nelerdir?Yapılacak
işleri kim belirliyor?
Temizlik için evdekinden farklı neler yapılıyor?
Her şey nasıl bu kadar temiz ve parlak oluyor?
Her gün cam siliniyor mu?
Bir otelde yapılabilecek en zor/eğlenceli iş
nedir?
İçerik Soruları
Kat Hizmetleri Departmanında
1.
Çalışma kuralları nelerdir?
2.
Kat Hizmetlerinde kullanılan araç ve
gereçler nelerdir?
3.
Kat Hizmetlerinde çalışan personel
kimlerdir?
4.
Kat hizmetlerinde planlı çalışmak neden
önemlidir?
5.
Kat Hizmetlerinde çalışan personelin
görevleri nelerdir?
6.
İş Planını kim oluşturur?
7.
Günlük Çalışma Planı nasıl hazırlanır?
21. Yüzyıl Becerileri





Anlamaya yönelik doğru akıl yürütmek
Çalışma hayatında orijinalite ve yaratıcılık
sergilemek
Konuşurken ve yazarken düşünceleri ve fikirleri
açık ve etkili bir şekilde birleştirip kullanmak
Kendi anlayışını ve öğrenme gereksinimlerini
gözlemlemek
Dürüst ve etik davranışlar sergilemek
Kazanımlar
1.
2.
3.
4.
5.
Kat hizmetleri departmanında, çalışma kuralına
uygun olarak eksiksiz ön hazırlık yapabilmek.
Kat hizmetleri departmanında, kullanılacak
malzemeleri doğru ve eksiksiz olarak sağlamak.
Kat hizmetleri departmanında, kullanılacak
malzemeleri doğru ve eksiksiz olarak dağıtımını
yapabilmek.
Kat hizmetleri departmanında, tesise göre genel iş
planı oluşturabilmek.
Kat hizmetleri departmanında, uygun günlük
çalışma planı hazırlayabilmek.
Öğretim (Öğrenme-Öğretme)
Süreçleri
Öğrenciler;
1.
Ankara’daki 4 ve 5 yıldızlı otellerin listesini webden arayacak. İletişim
Bilgilerini liste halinde sınıfa sunacak.
2.
Web kaynaklarını kullanarak bir organizasyon şeması edinecek.
3.
Bir blog hazırlayacak ve tüm çalışmalarını paylaşıma açacaklar.
4.
Üst sınıftaki öğrencilerle görüşmeler yaparak departman ve yapılacak
işler hakkında bilgi alacak.
5.
Uygulama otelindeki usta öğreticiler ile görüşerek her kademede hangi
işlerin nasıl yapıldığını soracak, eşlik ederek gözleyecek.
6.
Notlar alıp fotoğraflar çekecek.
7.
5 yıldızlı bir otel Housekeeping müdürü ile görüşmek için röportaj
soruları tasarlayacak.
8.
5 yıldızlı bir otel Housekeeping Müdürü ile görüşebilmek için girişimde
bulunacak, randevu almaya çalışacak.
9.
Yapılan gözlem ve röportajlarını basılı, yazılı ve görsel elemanlarla
sınıfla paylaşacak
10.
Kat Hizmetleri alanında iş ilanlarını araştırmak ve derlemek
Öğrenci Gereksinimlerini Ölçme
Destek Malzeme
Download

Kat Hizmetleri Organizasyonu