Informačný spravodaj MsO SRZ Považská Bystrica
Nepredajné
December 2011
Školenia a skúšky rybárov
Školenie mládeže a dospelých sa uskutoční v dňoch 7. 1. – 8. 1. 2012 a 4. 2 – 5. 2.
2012 vždy od 8. do 12. hodiny v rybárskom
dome. Prihlášky je možné vyzdvihnúť, vyplniť a odovzdať v rybárskom dome počas
úradných hodín.
Prednášky budú zo zameraním na históriu
SRZ, právne predpisy a ich ustanovenia,
biológiu a choroby rýb, rybolovnú techniku, prácu a činnosť MsO SRZ Považská
Bystrica.
Skúšky sa uskutočnia dňa 10. 3. 2012
v rybárskom dome od 8. do 12. hodiny.
Opakované (opravné) skúšky sa uskutočnia v termínoch: 23. 3. 2012 a 6. 4. 2012
v piatok od 16. do 18. hodiny v rybárskom
dome. Podmienkou účasti na skúškach je
uhradenie školného.
Školenie a preskúšanie detí sa uskutoční 17. 3. 2012 v Rybárskom dome od 8.
hodiny. Školné 1 euro, zápisné pre nových
členov 2 eurá.
Všetko o rybárstve na Považí i v okolí nájdete
na webovej stránke
Rok 2011 bol zvláštny, budúci
tiež nebude jednoduchý
Už sa stalo tradíciou, že prostredníctvom
Považskobystrického rybára informujeme
členskú základňu o činnosti našej organizácie.
Koniec roka je vhodná doba aj na bilancovanie a vyhodnotenie toho, čo sa udialo v našej
organizácií. Už teraz môžeme hodnotiť rok
2011 ako zvláštny. Jar bola krátka a teplá,
podobné to bolo aj v letných mesiacoch. To
všetko sa tiež odzrkadlilo aj na prietokoch v
našich revíroch. Jarné preteky v Považskej
Teplej boli poznačené aj menšou násadou, čo
sa nevyhlo kritike zo strany členskej základne.
Dokúpili sme však ryby vo väčších dĺžkach. Na
jeseň to bolo ešte horšie, násadu nám priviezli
zhodou okolností v najhorúcejší jesenný deň
za posledných niekoľko desiatok rokov, čo sa
odrazilo aj na dovezenej rybe. Po dohode s
dodávateľom násady bola dohodnutá kompenzácia a náhrada za uhynuté ryby. Po dohode
na výbore sa termín pretekov v budúcom roku
posunie na druhú polovicu septembra.
Aj touto cestou chcem poďakovať športovcom
za reprezentácie našej organizácie na súťažiach
organizovaných Radou SRZ. Veď v tomto roku
mladí rybári v súťaži Zlatý blyskáč obsadili
druhé miesto na Slovensku, zástupcovia našej
organizácie v love rýb na udicu- plávana už
niekoľkokrát vyhrali ligovú súťaž a tento rok tiež
boli na prvom mieste nielen v lige, ale vyhrali
i majstrovstvá Slovenska. Na budúci rok nás
budú reprezentovať na majstrovstvách sveta
klubov v Portugalsku.
Rok 2012 nebude jednoduchý, čaká nás
mnoho práce s úpravou odstavných ramien
Váhu – Slavojky, rekonštrukcia rybárskeho
domu a mnohé iné činnosti ktoré zabezpečia
chod našej organizácie v budúcom roku. Verím,
že spoločnými silami zvládneme všetky úlohy
ktoré si zaradíme do plánu na rok 2012.
Dovoľte mi, aby som vám v mene celého výboru MsO SRZ poďakoval za všetko pozitívne,
čo ste urobili pre rozvoj športového rybárstva
na Považí, zaželal šťastné a pokojné prežitie
vianočných sviatkov, veselého Silvestra a do
nového roku 2012 veľa zdravia, osobných i
pracovných úspechov a v neposlednom rade
mnoho krásnych chvíľ strávených pri vode...
Vladimír Vecel, predseda MsO SRZ
www.povazskyrybar.sk
Slovenský rybársky
zväz oslávil jubileum
Viac ako tri stovky športových rybárov a
pozvaných hostí si 26. novembra v Žiline pripomenuli 85. výročie založenia Slovenského
rybárskeho zväzu (SRZ). Počas slávnosti v
Dome umenia Fatra odmenili najaktívnejších
členov zväzovými vyznamenaniami.
Ako informoval tajomník Rady SRZ Ferdinand Baláž, na slávnosť pozvali po jednom
zástupcovi z každej rybárskej organizácie na
Slovensku rovnako ako všetkých čestných
členov SRZ. „Na stretnutí boli zástupcovia
10 zahraničných rybárskych zväzov, ktoré
sú členmi Európskeho rybárskeho fóra. Jeho
zasadnutie sa konalo v piatok (25. 11.) v
predvečer osláv,“ priblížil Baláž s tým, že
pamätnými medailami a zväzovými vyznamenaniami ocenili zaslúžilých a starších
členov SRZ.
Slovenský rybársky zväz vznikol 21. novembra 1926 v Bratislave ako celoslovenská
rybárska organizácia. S viac ako 120.000
aktívnymi členmi je najväčšou spoločenskou
organizáciou na Slovensku.
2
Považskobystrický rybár 2011
Považskobystrickí plavačkári Sensas klubu odsunuli zvyšok Slovenska opäť do úlohy štatistov
Nič nové - slovenské plavačkárske double Sensas klubu
Získať titul majstrov Slovenska a víťazstvo v
I. lige LRU-plávaná môže družstvo, ktorému sa
v jednej sezóne mimoriadne darí skĺbiť všetko
pozitívne čo k športovému rybolovu patrí žreb, miesto pretekov, šťastie a samozrejme i
pretekársky um. Obhájiť prvenstvo a sústavne
vykazovať výborné výsledky už nie je také
jednoduché. Plavačkári Sensasu Pov. Bystrica
dokazujú v posledných 4 - 5 rokoch, že patria
k absolútnej slovenskej špičke. Od roku 2006
sa stali 3x víťazmi majstrovstiev Slovenska,
trikrát získali striebornú medailu. V I. lige LRU-plávaná dosiahli ešte presvedčivejšie výsledky,
nakoľko nenašli premožiteľa už štyri roky za
sebou. Nie inak tomu bolo i v tejto sezóne na
M SR a v I. lige.
Prvenstvo v lige je miestenkou na MS
klubov v Portugalsku
V jesennom dvojkole I. ligy v Žiline, získali
po prvom kole 11 bodový náskok a následne v
druhom kole zvýšili rozdiel od druhého v poradí
na 20 bodov. Pretekári Peter Baránek, Rastislav
Dudr, Ján Kevický, Ľuboš Krupička a Peter
Podolinský si opätovne vybojovali I. miesto a
postup na majstrovstvá sveta klubov v roku 2012
tentokrát do Portugalska. B-družstvo Sensasu
P. Bystrica bohužiaľ, zo súťaže I. ligy vypadlo,
keď po prvom dvojkole boli tretí, ale v Žiline im
zo základného kádra chýbali traja pretekári a
ostatným sa navyše nedarilo.
Majstrovstvá Slovenska
Na medzinárodných majstrovstvách SR v
sobotu a nedeľu 18. - 19. júna 2011 pod priehradou v Žiline na veľmi dobre zarybnenom výpustnom kanáli z priehrady bojovalo o najvyššie
méty 15 družstiev, väčšinou účastníkov I. ligy
a dve zahraničné družstvá. Družstvo Sensasu
Považská Bystrica po prvom dni získalo prvú
pozíciu s 10- bodovým náskokom (umiestnenie
1-1-2-7), ktorá sa im ale nepodarila udržať v
nedeľňajšom preteku, v ktorom družstvo ČR
zložené z reprezentantov zachytalo veľmi
dobre. Výsledné druhé miesto v medzinárodnom preteku a súčasne prvé miesto medzi
slovenskými družstvami bolo ďalším úspechom
považskobystrických rybárov. Družstvo súťažilo
v zložení Peter Baránek, Rastislav Dudr, Ľuboš
Krupička a Ján Kevický.
Úspech družstva zvýraznil výkon Ľuboša
Krupičku, ktorý sa stal medzinárodným majstrom Slovenska v jednotlivcoch (umiestnenia
1-1) pred majstrom Českej republiky Petrom
Kláskom.
Majstrovstvá sveta klubov - Srbsko
Víťazstvo v I. lige v sezóne 2010 umožnilo,
aby sa naše družstvo zúčastnilo MS klubov
v Srbsku. V Golubaci na srbsko-rumunských
hraniciach sa naši pretekári medzi svetovou
klubovou špicou nestratili. Výsledok v celkovom umiestnení na 14. mieste z 25 družstiev
našich pretekárov určite neuspokojil ale bol
vyjadrením náročných špecifických podmienok
majstrovskej trate. Chytanie len jednej jedinej
rybky rovnakého druhu s hmotnosťou od 1 do 5
dkg bez možnosti meniť spôsob chytania alebo
sa pokúsiť uloviť iný druh ryby si vyžadoval iba
nácvik rýchlosti, čo bolo za týždňový tréning
mimoriadne náročné pre družstvá, ktoré lovenú
rybku vôbec nepoznali alebo v prípade našich
pretekárov sa s ňou mali možnosť v obmedze-
nom množstve stretnúť iba v Komárne. Dôkazom boli i celkové výsledky družstiev - v prvej
desiatke sa umiestnili väčšinou tie družstvá,
ktoré mali možnosť trénovať takýto spôsob a
nadobudli zručnosť a rýchlosť lovu - 1. miesto
Maďarsko, medaila Srbsku, Rumunsku...
Aj záver sezóny bol pre pretekárov Sensasu
úspešný. Spoločne s Čechmi sa zúčastnili
lukratívneho preteku v Nemecku, kde za účasti
55 družstiev z 12 štátov Európy obsadili pekné
umiestnenie v prvej desiatke a škoda, že po
výbornom prvom dni (R. Dudr - 1. miesto a Ľ.
Krupička 2. miesto v sektore) sa nedarilo dvom
pretekárom v druhom dni.
Pozitívnym krokom v činnosti klubu bolo i zvolenie Petra Baránka a Ľuba Krupičku do sekcie
LRU-plávanej SRZ v Žiline, kde sa okrem iného
usilujú o navrátenie dobrého mena slovenskej
plávanej na medzinárodnom poli po úspechu
na MS národov v roku 2009 v Holandsku.
Stanislav Dudr
Priestupkov je menej, k spokojnosti je však ďaleko
Je tu koniec rybárskej sezóny a tým aj čas na
jej zhodnotenie, či už z pohľadu dosiahnutých
úlovkov alebo zo strany správania sa rybárov
pri ich lovení. Počas roku 2011 vykonávalo
kontrolnú činnosť 29 členov, jeden v priebehu
roka odstúpil. Pri kontrolách bolo vykonaných
143 kontrol na nepstruhových vodách a 62
kontrol na pstruhových vodách, pri ktorých bolo
zistených 26 nedostatkov z toho bolo sedem
odstúpených na doriešenie našej disciplinárnej komisii a šesť bolo odstúpených Rade
SRZ, keďže sa ich dopustili členovia iných
organizácií. Medzi najčastejšie priestupky
patrili neukončený lov po 24. hodine, nezapísaný príchod a odchod od vody, nezapísaný
úlovok, lov detí bez dozoru, neporiadok na
mieste lovu, ba dokonca bol zaznamenaný
lov so znakmi pytliactva – podmierové ryby
a prekročené množstvo úlovkov, ktorý riešila
naša disciplinárna komisia. Nešvár, ktorý stále
pretrváva (aj keď nie v takom množstve ako
predtým) je parkovanie áut pod Dubovcom v
nedostatočnej vzdialenosti od vody. Rybári
by si mali uvedomiť, že to nie je len problém
rybárskej stráže a výmysel výboru MsO, ale
problém všetkých nás. I preto žiadame každého
člena MsO aby pomohol tento problém riešiť.
V opačnom prípade môže dôjsť k opätovnej
montáži zábradlia zo strany vedenia Povodia
Váhu a tým znemožnenia prístupu s autom k
vode. To si určite nikto z nás neželá.
Je nepochopiteľné, ža napriek vysokým
trestom za priestupky stále existujú rybári, ktorí
radi pri love rýb balansujú na hrane zákona.
Ako príklad môže slúžiť lov rýb nedosahujúcich
minimálnu mieru na Nosickej priehrade. Ďalší
problém či už je to v Považskej Teplej, alebo
na Slavojke, kde popri násade kapra býva aj
násada pstruha dúhového. Pri ulovení pstruha sa stále opakuje manipulácia s rybou bez
podberáka. A taktiež sú to stále známe tváre,
v ktorých pretrváva snaha zobrať rýb viac
než im to zákon povoľuje. Našťastie rybárska
stráž sleduje takéto správanie rybárov a je
len otázkou času kedy dôjde k radikálnemu
zamedzeniu konania takéhoto rybolovu.
K veľkým pozitívom patrí ubúdanie priestupkov oproti minulým sezónam a veľkú zásluhu
na tom má na jednej strane sprísnenie zákona, na strane druhej zohratý kolektív členov
rybárskej stráže.
Pokiaľ nám bude priať počasie zostáva nám
ešte do konca roku trochu času, v ktorom by
sme chceli popriať ešte veľa úlovkov a v nastávajúcom roku 2012 veľa zdravia vám všetkým
ako aj vašim rodinným príslušníkom.
Jozef Haviar, vedúci rybárskej stráže
3
Považskobystrický rybár 2011
Považskobystrická rybárska mlaď opäť na stupňoch víťazov
Už je to skoro tradíciou, že naša
rybárska mládež sa domov bez
medaily nevracia. Aj tento rok sme
získali medailové umiestnenie na
súťaži deti do 15 rokov o Zlatý
- M. Martinka a J. Medvecký) sa
nám pretek veľmi vydaril. Naši
pretekári si vyžrebovali v sektore
č. 3, čo nebolo najvýhodnejšie,
nakoľko je to v strede trate. Ale naši
blyskáč. Naše družstvo v zložení
Martin Martinka, Dávid Medvecký, Radovan Jalč a Jozef Slovák
zastupujúci organizáciu MsO SRZ
Považská Bystrica a Trenčiansky
kraj vystúpilo na bronzový stupienok.
Usporiadaním súťaže o Zlatý
blyskáč bola podľa plánu pre
športovú činnosť SRZ poverená
naša organizácia. Je to náročná
trojkolová súťaž, preto pri jej organizovaní bola potrebná pomoc
našich členov, ako aj rodičov
pretekárov. Ubytovanie všetkých
zúčastnených bolo zabezpečené v
chatovej osade Manínska Tiesňava. Súťaž v love rýb prebiehala na
inundačnom kanáli pod hydrocentrálou. Na veľmi dobre upravenej
pretekárskej trati (vďaka za to patrí
hospodárom tohto revíru a rodičom
pretekári sa s týmto problémom
popasovali veľmi dobre, za čo patri
poďakovanie trénerovi družstva.
Podali veľmi dobré výkony a udice
sa ohýbali pod ich úlovkami. Martin
Martinka sa umiestnil na piatom
mieste, Jozef Slovák na štvrtom
mieste, na druhom mieste skončil
Rado Jalč, ktorému chcem poďakovať za vzornú prípravu a prístup
k tejto disciplíne. Najúspešnejší bol
náš pretekár Dávid Medvecký, ktorý sa umiestnil v sektore na prvom
mieste čím prispel k tomu, že naše
družstvo v tejto disciplíne skončilo
na krásnom treťom mieste, čo
nás posunulo bližšie k celkovému
umiestneniu. Poďakovanie za to,
že ryba išla a naše krmivo bodovalo, si zaslúži náš dlhoročný ligový
pretekár Ing. Peter Baránek, ktorý
ho mladým pretekárom odporučil
a dodal.
Druhou disciplínou v tomto
trojboji bola teória. Táto náročná
časť súťaže preverila vedomosti
mladých súťažiacich z paragrafov
a zákonov SRZ, ako aj ich prehľad
o faune a flóre našich vôd a taktiež
teóriu rybolovnej techniky. Môžem
skonštatovať, že máme šikovných
zástupcov našej organizácie, ktorí
majú rozsiahle vedomosti v tejto
oblasti. I preto sa stali víťazmi tejto
disciplíny.
Poslednou a ťažkou skúškou
pre mladých pretekárov bola tretia
disciplína - rybolovná technika. V
sobotu za pomoci rodičov a našich
ligových pretekárov bola postavená pretekárska trať na štadióne
Dynama Orlové. Veľké zápolenie
v piatich disciplínach rybolovnej
techniky sa začalo o 9. hodine.
Našim sa darilo striedavo čo aj
ovplyvnilo celkové umiestnenie v
RT, kde sme získali štvrté miesto.
Najlepší z našich bol D. Medvecký,
ktorý získal 251,06 bodov a umiestnil sa celkovo v disciplíne na piatom
mieste, Radovan
Jalč získal 154,8
bodov, J. Slovák
153,72 bodov, M.
Martinka sa tejto
súťaže nezúčastnil, mal povinnosti
v škole – účasť
na MS v atletike.
V tejto disciplíne
rybolovná technika vidím rezervy
nášho družstva,
odporúčam mladým pretekárov
zvýšiť tréningový
proces a úspechy
budú určite ešte
lepšie.
V súťaži jednotlivcov náš pretekár D. Medvecký celkovo získal
tretie miesto a právom si zaslúži
bronzovú medailu. Touto cestou
mu ďakujem za dobré výkony v tejto
súťaži a úspešnú reprezentáciu
našej organizácie.
Pri vyhodnotení súťaže rozhodcovia mali dosť práce pri sčítavaní,
nakoľko až pomocné body rozhodli
o celkovom víťazovi. Na prvom
mieste sa umiestnilo družstvo
MsO SRZ Bratislava 5, na druhom
mieste MsO SRZ Košice a na treťom mieste naši adepti MsO SRZ
Považská Bystrica. Chcem sa
pretekárom poďakovať za úspešnú
reprezentáciu našej organizácie
na celoslovenskej súťaži o Zlatý
blyskáč, čím sa dostala do povedomia širokej rybárskej verejnosti
naša práca s mládežou. Veľké poďakovanie vyslovujem aj všetkým
našim členom SRZ v Považskej
Bystrici, ktorí majú podiel na práci s
mládežou.
Vladimír Vecel
Hospodári revírov Mestskej organizácie SRZ Považská Bystrica
Kolek Jozef
0907 708 604
Hrkota Juraj
0903 176 464
Krčmárik Jozef
0910 674 122
Sýkora Miroslav ml.
0908 687 387
Kalaš Dušan
0910 590 231
Šumec Gustáv
0908 211 742
Sopúšek Jozef
0915 703 583
revíry MsO SRZ Pov. Bystrica
VN Pod Dubovcom
Maríkovský potok č.1
Maríkovský potok č.2
Maríkovský potok č.2
VN Pod Dubovcom
Maríkovský potok č.1
Maríkovský potok č.2
Maríkovský potok č.2
Váh č.11
Drienovka
Mošteník
Hričovský kanál
Váh č.11
Drienovka
Mošteník
Hričovský kanál
Váh č.11
Drienovka
Mošteník
Hričovský kanál
Váh č.11
Drienovka
3-5580-1-1
3-2200-1-1
3-2210-4-1
3-2220-4-2
3-5580-1-1
3-2200-1-1
3-2210-4-1
3-2220-4-2
3-4600-1-1
3-0740-4-2
3-2330-4-2
3-1040-1-1
3-4600-1-1
3-0740-4-2
3-2330-4-2
3-1040-1-1
3-4600-1-1
3-0740-4-2
3-2330-4-2
3-1040-1-1
3-4600-1-1
3-0740-4-2
Miclea Jaroslav ml.
0917 515 238
Medvecký Ján
0910 974 421
Chudý Štefan
0907 744 956
Kušnier Peter
0903 471 736
Šesták Miroslav
0948 400 271
Rezák Štefan
0908 710 543
Saso Ján
0907 245 043
Buček Roman
0907 279 378
Mošteník
Hričovský kanál
VN Pov. Teplá
Manínsky potok
Manínsky potok
VN Pov. Teplá
Manínsky potok
Manínsky potok
VN Pov. Teplá
Manínsky potok
Manínsky potok
Papradnianka
Papradnianka
Hričovský kanál
Papradnianka
Papradnianka
Hričovský kanál
Domanižanka
Domanižanka
Domanižanka
Domanižanka
OR Pov. Bystrica
3-2330-4-2
3-1040-1-1
3-5590-1-1
3-2180-4-2
3-2190-4-3
3-5590-1-1
3-2180-4-2
3-2190-4-3
3-5590-1-1
3-2180-4-2
3-2190-4-3
3-2810-4-1
3-2820-4-2
3-1040-1-1
3-2810-4-1
3-2820-4-2
3-1040-1-1
3-0720-4-1
3-0730-4-2
3-0720-4-1
3-0730-4-2
3-2680-1-1
4
Považskobystrický rybár 2011
Zarybnenie revírov k 31. 10. 2011
Kapor K1
200 kg
Kapor K2
3000 kg
Kapor K3
5300 kg
Amur 2
320 kg
Šťuka rýchlená
56.000 ks
Šťuka
1450 kg
Podustva 1
17.000 ks
Úhor monté
3 kg
Úhor 5 g
200 ks
Úhor 50 g
50 ks
Pstruh dúhový 1
30 kg
Pstruh dúhový 2
720 kg
Jeseter
1600 ks
Pstruh potočný ¼
50.000 ks
Pstruh potočný 1
12.500 ks
Pstruh potočný 2
200 kg
Lipeň 1
5000 ks
Konečné zarybnenie a zarybnenie po jednotlivých revíroch bude zverejnené
Rybársky krúžok funguje
Stovka pretekárov z celého Slovenska si ani tento rok nenechala ujsť v poradí už 12. ročník
muškárskych pretekov Memoriál Jozefa Kronera. Podujatie bolo súčasťou seriálu celoslovenských bodovacích pretekov. Pretekári chytali na Váhu i vodných nádržiach v Považskej Teplej.
Víťazstvo si vybojoval Matúš Ščensný z Kežmarku pred Jozefom Tomanom zo Starej Turej a
Vladimírom Ligdom mladším z Liptovského Mikuláša. Domáci pretekári po vypadnutí z ligy
potvrdili ústup z pozícií, najlepšie skončil Michal Rybárik (16. miesto). Do prvej dvadsiatky sa
dostal ešte Peter Marták (19. miesto).
V rybolovnej technike získali
Považskobystričania v lige striebro
Naša organizácia každý rok prihlasuje
družstvo do I. ligy v rybolovnej technike a inak
tomu nebolo ani v roku 2011. V súťaži nás
reprezentovali Tomáš Valášek, Karol Šperka
ml., Adam Gajdoš, Drahomír Jánský, Martin
Čapliar a mladí juniori Michal Miclea, Martin
Martinka a Dávid Medvecký.
Prvé a druhé kolo ligy sa uskutočnilo v máji
v Bratislave Čunove, nastúpili sme s cieľom
obsadiť aj v tomto roku tretie miesto v súťaži
družstiev. Začiatok bol pre našich pretekárov výborný, po dvoch disciplínach v súťaži
družstiev boli na peknom druhom mieste, ale
skúsení pretekári z Nových Zámkoch zabojovali
a začali sa tlačiť na prvú priečku kde už bola
Bratislava V. Nakoniec pre nás ostalo len tretie
miesto čo bol cieľ nášho družstva. V druhom dni
preteku už sme s prehľadom udržiavali tretiu
priečku v súťaži.
S organizovaním tretieho a štvrtého kola ligy
bola poverená MsO SRZ Liptovský Mikuláš.
Aj v tomto podujatí naše družstvo chcelo bojovať o druhú priečku v súťaží, do karát nám
aj zahrala skutočnosť, že druhé družstvo z N.
Zámkoch nastúpilo bez jedného pretekára.
I napriek tejto skutočnosti sú reprezentanti z
Nových Zámkov neľahkým súperom. Družstvo
v zložení Valášek, Čapliar, Miclea a Šperka ml.
sa nevzdalo a bojovalo. Po tuhom boji a po
spočítaní výsledkov sme sa dočkali -družstvo
obsadilo výbornú druhú priečku v súťaži družstiev v ligovom ročníku 2011. Všetci pretekári si
za tento výsledok zaslúžia absolutórium.
Musím podotknúť, že všetky ligové kolá boli
zároveň aj nominačnými pretekmi pre výber
na majstrovstvá sveta v rybolovnej technike na
rok 2011. V seniorskej kategórii T. Valášek a
v juniorskej Michal Miclea splnili vo všetkých
pretekoch nominačný limit 400 bodov a tým sa
nominoval na MS.
Dobrú výkonnosť mohli potvrdiť naši pretekári
na Majstrovstvách Slovenska, ktoré usporiadala
naša organizácia na futbalovom štadióne v
Orlovom. Za nepriaznivého počasia sa naši
pretekári nestratili, hneď v prvej disciplíne
muška cieľ Tomáš Valášek získal zlatú medailu a
Drahomír Jánsky bronzovú. V disciplíne muška
diaľka jednoručne sa Martin Čapliar umiestnil
na štvrtom mieste . Disciplína číslo 3 Arenberg
zas bola v réžií Tomáša Valáška a získal svoju
druhú zlatú medailu. Ďalšou disciplínou je
záťaž cieľ, aj v tejto sa naši pretekári nestratili
a Tomáš získal striebornú medailu a Martin
Čapliar bronzovú. Posledná piata disciplína
záťaž diaľka jednoručne už nebola pre nás
taká úspešná, ale Karol Šperka ml. si aj tak
vybojoval bronzovú medailu. Už zisk siedmich
medailí v piatich disciplínach je úspech pre naše
družstvo a našich reprezentantov. V juniorskej
kategórii to zvládol na výbornú Michal Miclea,
z piatich disciplín vyhral celkove tri a v tých
zostávajúcich skončil na druhom mieste. Aj
týmito výsledkami sa stal najlepším juniorom na
Slovensku s právom reprezentovať Slovensko
na majstrovstvách Sveta v Poľsku. Tam v silnej
konkurencii obsadil ako náš najlepší pretekár
výborné 9. miesto v päťboji. Zúčastnil sa finálového „rozstrelu“ v disciplíne muška cieľ a
arenberg, kde skončil na ôsmom, resp. piatom
mieste. Aj keď nezískal medailové umiestnenie
je predpoklad, že v budúcnosti má nádej získať
takéto umiestnenie. Aj touto cestou je potrebné
poďakovať mladému pretekárovi za príkladnú
reprezentáciu našej krajiny a našej organizácie
ako aj ostatným pretekárom za výsledky v rybolovnej technike, ktoré dosahovali na podujatiach
organizované Radou SRZ. Poďakovať treba
aj MsO SRZ Považská Bystrica za vytvorenie
dobrých podmienok pre mladých pretekárov.
Vladimír Vecel
Každý pondelok o 15.30 hod. sa koná
v priestoroch rybárskeho domu rybársky
krúžok pre deti od 8 do 14 rokov. Srdečne
všetkých pozývame.
Muškári po roku
vypadli z 1. ligy
Na 1. ligu malo družstvo nastúpiť v zložení
Milan Bajzík, Ján Pauer, Miloš Mrišo, Peter
Marták. Avšak okolnosti sa zhŕkli tak, že
Miloš Mrišo a Peter Marták nemohli z rodinných dôvodov nastúpiť na ligu, a tak sme
museli v zostave improvizovať. Namiesto
menovaných nastúpili Michal Rybárik a
Róbert Sokol. Kolo sa konalo v Martine na
rieke Turiec, na túto rieku nemáme dobré
spomienky (vypadnutie z ligy). Zlá predtucha sa, bohužiaľ, naplnila. Náhradníci
nepodali očakávaný výkon ich umiestnenia
boli slabé Rybárik súčet umiestnení 19, a
ešte horšie obstál Sokol - umiestnenie 23.
Ešte musím poznamenať, že ani žreb nebol
k našim pretekárom naklonený. Družstvo
skončilo na 10. mieste z 12 účastníkov. Čo
bolo na vypadnutie. Z najvyššej slovenskej
muškárskej súťaže vypadávali tento rok tri
družstvá.
Druhé kolo sa konalo v Kežmarku na
rieke Poprad. Družstvo nastúpilo v zostave
Bajzík, Pauer, Mrišo, Rybárik. Žreb bol opäť
k našim pretekárom nepriaznivý a naši pretekári skončili na najhorších „standoch“. Pred
posledným kolom bolo v ohrození zostupom
až šesť družstiev, čo svedčí o vyrovnanosti
súťaže. V poslednom kole opäť nepriaznivý
žreb a bolo po nádejach. Družstvo skončilo
na 11. mieste a vypadlo do druhej ligy.
V divízii nás reprezentovali Vladimír Vecel
st., Vladimír Vecel ml., Ľubo Horínek a Ján
Capko. Prvé kolo sa konalo na rieke Kysuca
a naši pretekári skončili na 8. mieste. Druhé
kolo sa konalo v Banskej Bystrici. Naše
družstvo nastúpilo v pozmenenej zostave,
namiesto Capka nastúpil Takáč. Našim sa
darilo lepšie a v celkovom poradí skončili
na 5. mieste čo bolo najlepšie umiestnenie
za posledných 8 rokov. Darilo sa Horínkovi
ktorý skončil celkovo tretí.
Milan Bajzík
Považskobystrický rybár 2011
5
V psom počasí ryby napodiv brali
Nedeľné jarné rybárske preteky na vodných nádržiach v Považskej
Teplej (8. mája) sprevádzalo od začiatku nevydarené počasie - silný
studený vietor, zamračené, nič pre plavačkárov. Pretek by bolo možné
nazvať skôr zimným, keby ku koncu nevyšlo spomedzi mrakov aj slnko.
Napriek tomu 400 pretekárov ulovilo 345 rýb - 226 kaprov, 116 pstruhov,
1 amura a dva úhory. Vďaka zlému počasiu prišlo na pretek aj menej
diváckych návštevníkov V preteku sa najviac darilo Milanovi Zelenákovi,
ktorý zvíťazil s 10 kaprami a 409 bodmi, za ním skončil Jozef Belás
so 4 kaprami a 5 pstruhmi a 337 bodmi, tretie miesto obsadil Miroslav
Cisík s rovnakým množstvom rýb a 328 bodmi. Najväčšia ulovená ryba
bol kapor 61 cm. Nechýbala tombola a koleso šťastia. Ceny do súťaže
venovali rybárske potreby PF Fish sport – Peter Filuš, Jaxon Slovakia
– Miroslav Belás a SEDGE – Peter Baránek.
Na Slavojke triumf Mira Zelenáka
Siedmy ročník jarných rybárskych pretekov na odstavených ramenách Váhu (Slavojka) – Memoriálu Pavla Sokolíka sa v sobotu 7. mája
niesol v znamení krásneho počasia a solídneho apetítu rýb. Rovných
deväťdesiat pretekárov ulovilo počas pretekov 92 kaprov a 65 pstruhov.
Z celkového prvenstva sa za 14 ulovených kaprov (619 bodov) tešil
Miroslav Zelenák. Poradie na ďalších miestach: 2. Miloš Majčiník (7
kaprov, 301 bodov), 3. Ľubomír Klobučník (8 pstruhov, 266 bodov), 4.
Roman Zachara (3, kapry, 3 pstruhy, 231 bodov), 5. Ivo Piech (5 kaprov,
223 bodov). Najväčšieho kapra (55 cm) ulovil Rastislav Dudr. Ceny pre
najlepších venovala predajňa Rybárskych potrieb Zelo v OD Stred v
Považskej Bystrici a František Malík.
I keď deň predtým sa na Slavojke tešili rybári z krásneho počasia, v
Považskej Teplej na jarných pretekoch sa čerti ženili. Slniečko vykuklo
spomedzi mrakov až v samotnom závere pretekov.
Na jeseň v Teplej „písali“ pstruhy
Tradične menší záujem rybárov o jesenné rybárske preteky sa prejavil
aj tentokrát na vodných nádržiach v Považskej Teplej. I napriek tomu, že
na preteky prišlo „iba“ 280 súťažiacich rybárov, podujatie malo solídnu
úroveň s priemernými úlovkami. Celkovo sa v nedeľu v Považskej Teplej
chytilo 134 kaprov, 190 pstruhov dúhových, dva pleskáče, jeden úhor a
jeden amur. Z celkového víťazstva sa tešil Ján Šporík, ktorý za jedného
kapra a 26 pstruhov dúhových získal 883 bodov. Druhý skončil Roman
Zachar, ktorý ulovil 26 pstruhov dúhových a pripísal si na svoje konto
836 bodov. Tretie miesto si vybojoval Jozef Belás, za štyroch kaprov
a 16 pstruhov získal 735 bodov. Štvrtý Juraj Krekáč ulovil 22 pstruhov
dúhových a získal 703 bodov. Piata priečka patrila Mariánovi Jakubcovi
staršiemu za 11 kaprov (521 bodov).
Na jeseň na Slavojke rybám nebralo
Jesenné rybárske preteky na odstavných ramenách Váhu na Slavojke – Memoriál Pavla Sokolíka prilákalo v porovnaní s jarou iba 63
súťažiacich. Relatívny nezáujem rybárov si zrejme po svojom vysvetlili
aj ryby a dvadsať ulovených kaprov a 46 pstruhov dúhových sa zaradí
k negatívnym rekordom úlovkov na Slavojke. Na celkové prvenstvo
stačilo tentokrát Romanovi Zacharovi uloviť jedného kapra a 6 pstruhov
(239 bodov). Druhý skončil Juraj Pagáč (6 pstruhov, 198 bodov), tretiu
priečku obsadil Rastislav Dudr (4 kapry, 195 bodov). Štvrtý skončil Peter
Slamka (4 kapry, 182 bodov). Piatu priečku si vybojoval Peter Hučko,
ktorý ulovil dvoch kaprov a dvoch pstruhov a získal 177 bodv.
Vianočný pstruh pre Jána Markecha
Druhý ročník pretekov v love pstruha dúhového nazvané Vianočný
pstruh prilákal na vodné nádrže v Považskej Teplej 89 pretekárov. V
mrazivom počasí sa v plavačkárskej časti pretekov ulovilo 102 pstruhov,
no až 62 pretekárov nechytilo vôbec nič. Prvenstvo si za deväť pstruhov
dúhových vybojoval Ján Markech. Druhá a tretia priečka patrili Jurajovi
Smahovi a Adriánovi Jánošíkovi za osem pstruhov. O druhom mieste
Smahu rozhodla väčšia dĺžka ryby. Štvrtý skončil Hrabovský, ktorý
chytil sedem pstruhov a na piatom mieste skončil so šiestimi pstruhmi
Roman Zachar.
K tradičným menám v elitnej päťke sa na jesenných rybárskych pretekoch pridal aj Marián Jakubec starší (na snímke vpravo).
6
Považskobystrický rybár 2011
POKYNY PRE VYPLŇOVANIE POŠTOVÝCH POUKÁŽOK
1. Poplatky uhrádzajte len poštovou peňažnou poukážkou typu U (ďalej
len PPP U), ktoré dostanete od MsO s predtlačenými údajmi. Nakoľko
sú údaje spracovávané opticky - PPP U NEPREHÝBAJTE, NEPREPISUJTE a NEPOŠKODZUJTE - inak Vám ju pošta neprijme. Ak sa
pomýlite, alebo PPP U inak poškodíte, príďte si ju radšej v úradných
hodinách vymeniť.
2. Člen, ktorý si nesplnil svoju brigádnickú povinnosť za rok 2010, alebo
sa písomne neospravedlnil z neúčasti na členskej schôdzi je povinný
zaplatiť za každú neodpracovanú brigádnickú hodinu 5,00 € priloženou
PPP U najneskôr do 15. marca 2012 (neospravedlnená neúčasť na ČS
= navýšenie brig. povinnosti o 5 hod.). V úradných hodinách predloží
ústrižok PPP U o zaplatení, na základe čoho obdrží druhú PPP U na
zaplatenie poplatkov pre rok 2012. Nejasnosti v plnení brigádnickej
povinnosti reklamujte najneskôr do 28. februára 2012 zásadne len
písomne s uvedením následovných údajov: meno, priezvisko, dátum
narodenia, dátum a miesto konania brigády, prípadne vedúceho brigády
a priložte svoj brigádnicky preukaz. Výdajca dokladov a tajomník MsO
zistia u hospodárov revírov, kde sa spravila chyba. Reklamácie nebudú
šetrené na počkanie a ani počas vydávania dokladov !
3. Poplatky na rok 2012 uhraďte najneskôr do 31. marca 2012, po tomto
termíne v zmysle stanov SRZ budete musieť uhradiť aj zápisné, ktorého
výška je 10,00 € pre mládež a 70,00 € pre členov nad 18 rokov veku.
4. Prevzatie rybárskych dokladov je možné minimálne 14 dní odo dňa
zaplatenia poplatkov osobne oproti podpisu, alebo Vami poverenou
osobou. Musíte predložiť Váš občiansky preukaz z dôvodu vystavenia
rybárskeho lístka. Rybárske doklady nevydáme osobám, ktoré budú
zjavne pod vplyvom alkoholu!
5. Výdaj dokladov pre rok 2012 - len počas úradných hodín: utorok a
piatok od 15.00 hod. do 17.00 hod.
6. Platby neuhrádzajte z bankových účtov, lebo bankové výpisy nemusia
obsahovať nutné údaje pre vystavenie dokladov.
REGISTER PLATIEB (znaky vpisuj do okienok správy pre
adresáta len v prvom riadku viď. vzor PPP U)
1. okienko - členské známky
A - členská známka - 17,00 € - členovia vo veku nad 18 rokov.
B - členská známka - 14,00 € - mládež od 15 do 17 rokov a študenti
denného štúdia od 18 do 25 rokov (Je potrebné predložiť potvrdenie
školy a najneskôr do 15. marca v roku si na základe predložených
potvrdení v úradných hodinách vyzdvihnú PPP U.)
2. okienko - príspevkové známky (na športovú činnosť MsO - dobrovoľné od 15 rokov)
C - príspevková známka
1,00 €
D - príspevková známka
2,00 €
E - príspevková známka
3,00 €
O - neplatím, nemám záujem o dobrovoľnú príspevkovú známku
3. okienko – kaprové povolenia
G - kaprové povolenie zväzové - 73,00 € - mládež a členovia vo veku
od 15 rokov. Bez zľavy.
H - Kaprové povolenie miestne - 46,00 € (základná cena) - členovia vo
veku od 18 do 60 rokov
KP so zľavou:
I - kaprové povolenie miestne - 27,00 € - ženy a dôchodcovia nad 70
rokov veku, invalidný dôchodcovia na plnom invalidnom dôchodku a
držitelia preukazov ZŤP, ZŤP S, ID. (PPP U títo členovia dostanú na
základe predloženia potvrdenia, alebo fotokópie platných rozhodnutí
od Soc. poisťovne o poberaní plného ID, resp. fotokópiu uvedených
preukazov v úradných hodinách).
J - kaprové povolenie miestne - 30,00 € - dôchodcovia vo veku do 70
rokov, dôchodcovia na čiastočnom invalidnom dôchodku (je potrebné
predložiť potvrdenie z pošty, alebo fotokópiu rozhodnutia Sociálnej
poisťovne).
K - kaprové povolenie miestne - 30,00 € - mládež vo veku od 15 do 17
rokov, študenti denného štúdia vo veku od 18 do 25 rokov.
L - kaprové povolenie miestne - 14,00 € - deti vo veku od 7 do 14 rokov.
(Rozsah platnosti povolenia počas školských prázdnin je v rozsahu
platnosti dospelého člena SRZ, pod dozorom ktorého ryby loví)
M - kaprové povolenie zväzové - 20,00 € - deti vo veku od 7 do 14 rokov.
(Rozsah platnosti povolenia počas školských prázdnin je v rozsahu
platnosti dospelého člena SRZ, pod dozorom ktorého ryby loví.)
N - kaprové povolenie na VN Nosice - 40,00 € - mládež a členovia vo
veku od 15 rokov.
O - neplatím, nemám záujem o kaprové povolenie.
Poznámka: Dieťa, mládež organizovaná v SRZ a člen SRZ si môže
zakúpiť len jedno kaprové povolenie podľa smernice RADY. Kto uloví
50 ks ušľachtilých rýb a chce ďalej loviť, musí si zakúpiť ďalšie kaprové
povolenie..
4. okienko - pstruhové povolenia
P - pstruhové povolenie miestne - 23,00 € - každý člen MsO vo veku
nad 18 rokov. (Podmienkou je, že si musí zakúpiť kaprové povolenie a
musí mať splnenú brigádnickú povinnosť za minulý rok)
R - pstruhové povolenie miestne - 37,00 € - každý člen MsO vo veku nad
18 rokov. (Nemusí mať zakúpené žiadne kaprové povolenie, avšak v
kaprových vodách nesmie loviť ani nástražné rybky a musí mať splnenú
brigádnickú povinnosť za minulý rok.)
O - neplatím, nemám záujem o pstruhové povolenie
5. okienko - lipňové povolenia
S - lipňové povolenie zväzové - 70,03 € - každý člen SRZ nad 18 rokov,
ktorý má splnenú brigádnickú povinnosť.
O - neplatím, nemám záujem lipňové povolenie
6. okienko - štátny rybársky lístok
T - rybársky lístok jednoročný - 6,50 € - od veku 15 rokov
U - rybársky lístok trojročný - 16,50 € - od veku 15 rokov
V - rybársky lístok len jednoročný - 0,00 € - pre deti do 14 rokov
O - nechcem si zakúpiť rybársky lístok, resp. vlastním platný trojročný
rybársky lístok
Poznámka: Podľa novely 203/2003 Z.z rybárske lístky vydávajú mestské a obecné úrady. Po dohode s mestským úradom v Pov. Bystrici a
niektorými obecnými úradmi, budú rybárske lístky členom SRZ s trvalým
bydliskom v Pov. Bystrici a uvedených obciach vydávať naša MsO. (Domaniža, Prečín, Papradno, Brvnište, Jasenica, Dolná Maríková, Horná
Maríková, Klieština, Udiča, Vrchteplá, Kostolec , Plevník-Drienove).
Členovia z obcí Hatné, Sverepec a Stupné si musia zakúpiť štátne lístky
na svojom obecnom úrade.
Držitelia trojročných štátnych lístkov nech si pred zaplatením dobre
pozrú dobu platnosti rybárskeho lístka.
7. okienko - zápisné novoprijatých a platiacich po termíne 31. 3.
1 - zápisné - 3,00 € - deti od 6 do 14 rokov
2 - zápisné - 10,00 € - mládež od 15 do 17 rokov, študenti denného
štúdia do 25 rokov
3 - zápisné - 70,00 € - novoprijatí členovia nad 18 rokov veku
4 - zápisné - 70,00 € - členovia vo veku nad 18 rokov veku, ktorí nezaplatili poplatky v zmysle Stanov SRZ do 31. 3. v roku.
5 - zápisné - 10,00 € - mládež od 15 do 17 rokov a študenti denného
štúdia od 18 do 25 rokov, ktorí nezaplatili poplatky v zmysle stanov SRZ
do 31. 3. v roku.
O - nemám povinnosť platiť zápisné.
8. okienko - Mimoriadna členská známka (na základe uznesenia
Rady SRZ)
O - v tomto roku sa neplatí! - napíš 0
REGISTER VARIABILNÝCH SYMBOLOV
(do okienok v PPP U vpisuj podľa predlohy)
102012 - členovia nad 18 rokov veku nar. od 1.1.1953 do 31.12.1994
112012 - člen rybárskej stráže
122012 - hospodár rybárskeho revíru
202012 - dôchodca do 70 rokov nar. od 1.1.1943 do 31.12.1952
212012 - dôchodca na čiastočnom invalidnom dôchodku
302012 - dôchodca nad 70 rokov nar. do 31.12.1942
312012 - dôchodca na plnom invalidnom dôchodku
322012 - ženy nad 18 rokov nar. do 31.12.1994
332012 - držiteľ preukazu ZŤP, alebo ZŤP-S
402012 - invalidný dôchodca - vozíčkar
502012 - mládež od 15 do 17 rokov nar. od 1.1.1995 do 31.12.1997
512012 - študent denného štúdia od 18 do 25 rokov nar. od 1.1.1987
do 31.12.1994
602012 - deti do 6 rokov nar. od 1.1.2007 do 31.12.2011
612012 - deti od 6 do 9 rokov nar. od 1.1.2003 do 31.12.2006
622012 - deti od 10 do 14 rokov nar. od 1.1.1998 do 31.12.2002
702012 - príspevok na zarybnenie - nesplnená brigádnická povinnosť
Ak chceš podporiť našu MsO 2%-ným podielom z tvojej dane z príjmu,
príslušné tlačivá budú k dispozícii v rybárskom dome. Vyplnené „Vyhlásenie o poukázaní sumy“ a potvrdenie od zamestnávateľa môžete na
daňový úrad doručiť osobne, alebo ich prineste do rybárskeho domu.
Žiadame Vás, aby ste odovzdali vyhlásenie aj potvrdenie aspoň 14 dní
pred stanoveným termínom. Termín odovzdávania vyhlásenia a potvrdenia
sa dozviete z dennej tlače a elektronických médií.
7
Považskobystrický rybár 2011
Praktický príklad vypisovania poštovej peňažnej poukážky U (viď. predloha)
1. Používajte len PPP U z MsO SRZ Pov. Bystrica
2. Odosielateľ: meno a priezvisko, ulica a popisné číslo domu (resp.
číslo vchodu), PSČ, obec
3. Variabilný symbol - vyhľadám ho v registri variabilných symbolov,
alebo v tabuľke poplatkov
Príklad: mám 52 rokov, bez zdravotných problémov - tak napíšem
102012
4. Správa pre adresáta - v registri platieb si vyhľadám, čo chcem
platiť
Príklad:
platím
€ symbol
- členskú známku nad 18 rokov veku
17,00
A
- dobrovoľný príspevok na športovú činnosť MsO
2,00
D
- kaprovú povolenku zväzovú
- pstruhovú povolenku miestnu
- neplatím
- 1 - ročný rybársky lístok
- pretože platím poplatky v termíne
a nie som novým členom
- mimoriadna členská známka
spočítam
73,00
23,00
0,00
6,50
G
P
O
T
0,00
0,00
121,50
O
O
Túto sumu napíšem do PPP U - slovom aj číslami. (podľa predlohy)
Do správy pre adresáta do horného riadku postupne zľava doprava
napíšem symboly z registra platieb.
VZOR VYPÍSANIA POŠTOVEJ POUKÁŽKY PPP U
VZOR!!!
NEZABUDNITE ODOVZDAŤ ZÁZNAM O ÚLOVKOCH!
1. Vyplnené „Záznamy o úlovkoch“ odovzdajte (vhoďte) do kovovej
schránky (vpravo od malej vchodovej bránky do dvora Rybárskeho domu)
najneskôr do 15.1.2012 spolu s členskou legitimáciou (pre vlepenie
príslušných známok a vpísania potrebných údajov). Členovi, ktorý si
túto povinnosť nesplní, MsO nepredá žiadne povolenie na rybolov na
rok 2012!
2. V zázname o úlovkoch vyplňte celoročný sumár úlovkov podľa rybárskych revírov a druhov rýb, ktorý je na konci Záznamu o úlovkoch.
Váhu zaokrúhlite na celé čísla. Čísla neprepisujte a píšte čitateľne.
Upozorňujeme, že nečitateľne a nezrozumiteľne vyplnený celoročný
sumár o úlovkoch bude výbor MsO považovať ako za neodovzdaný a
členovi nevydá povolenie na rybolov na rok 2012!
3. Neodovzdávajte do schránky štátny rybársky lístok a taktiež brigádnický
preukaz (slúži Vám ako doklad v prípade reklamácie).
4. Záujemca o zvláštne povolenie v hodnote 520,00 € musí podať písomnú žiadosť na RADU SRZ. Žiadosť však musí dať najskôr schváliť
výboru MsO, ktorý doporučí (nedoporučí) RADE SRZ predaj zvláštneho
povolenia. (Žiadateľ musí mať splnené členské povinnosti za predchádzajúci rok a nesmie byť disciplinárne stíhaný DK SRZ).
5. Deťom vo veku do 6 rokov (ktoré nedosiahnú tento vek k 31.12.2012)
môže MsO vydať kaprové povolenie bezplatne. Dieťa však môže loviť
ryby výhradne na bič, prípadne na rybársky prút bez navijaku v sprievode dospelého člena SRZ, a to v kaprových vodách, kde je sprevádzajúca osoba členom, a ktorá zodpovedá počas lovu za dodržiavanie
zák.139/2002 a vyhl.185/2006 a zapisuje úlovky do záznamu dieťaťa.
Upozorňujeme, že dieťa nemôže loviť ryby bez platného povolenia na
rybolov a rybárskeho lístka!
6. Deti vo veku do 9 rokov (ktoré nedosiahnú tento vek k 31.12.2012)
sa nemusia zúčastniť školenia a testov. Stačí, keď si zákonitý zástupca
vyzdvihne v Rybárskom dome prihlášku, do ktorej napíše požadované
údaje a obdrží príslušnú PPP U. Po úhrade (minimálne za 14 dní) v
úradných hodinách prinesie fotografiu dieťaťa o veľkosti cca 3 x 3,5 cm
(do preukazu mladého rybára) a môže si vyzdvihnúť vystavené doklady
pre svoje dieťa.
7. Každý ID a ČID vo veku do 60 rokov predloží fotokópiu posledného
rozhodnutia soc. poisťovne a to z dôvodu plnenia brigádnickej povinnosti
a poskytnutia zľavy z miestneho kaprového povolenia.
Považskobystrický rybár - informačný spravodaj Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Považská Bystrica. Vydáva MsO
SRZ Považská Bystrica pre svoju internú potrebu. Grafická úprava a elektronická sadzba: Ing. Milan Podmaník. Tlač: Tlačiareň
MiDa Spišská Nová Ves. Náklad: 1500 kusov. Nepredajné.
8
Považskobystrický rybár 2011
Download

Rok 2011 bol zvláštny, budúci tiež nebude jednoduchý