Prezentácia spoločnosti
First Montana Technology s.r.o., Naftárska 1413, SK-90845 Gbely, Slovensko
Tel +421 917 161 780 , Fax +421 34 3210 444, e-mail [email protected]
www.fmt.sk
FMT je členom SGT Group
Fakty :
•
•
•
•
SGT skupina bola založená v roku 1992
Počet zamestnancov: vyšer 1000
Obrat v roku 2011 : 350 mil. €
Sídla spoločností: Švajčiarsko, Slovensko, Česká republika, Kazachstan
Medzinárodné pôsobenie našich spoločností nám pomáha optimalizovať
logistické procesy a znižovať tak náklady. Nehľadiac na lokalitu výroby majú
naše produkty rovnakú kvalitu a spĺňajú požiadavky medzinárodných
štandartov (ASME, ANSI, ISO, API, GOST, atď.). Stále hladáme cesty, ako čo
najoptimálnejšie obslúžiť našich zákazníkov v každom čase a v rôznych
regiónoch sveta.
Sme experti v nasledujúcich oblastiach:
• Výroba technologických zariadení pre ropný a plynárenský priemysel
• Tlakové (netlakové nádoby)
• Výroba a distribúcia energie (elektrické zdrojové agregáty, kogenerácia)
• Ťažba ropy a plynu na ropných poliach
• Výroba ocelových konštrukcií
• Výroba a predaj kovaných prírub (prostredníctvom strategického partnera)
First Montana Technology s.r.o.
2
Spoločnosti v rámci SGT skupiny
First Montana Technology, Slovensko
• Je strojárska a inžinierska spoločnosť zaoberájúca sa výrobou technologických
zariadení pre ropný a plynársky priemysel, energetiku, petrochémiu a chémiu.
First Montana Energy, Slovensko
• Je mladá a dynamická spoločnosť, ktorá výrába generátory energie a kogeneračné
jednotky, štandartné a tiež na základe požiadaviek zákazníka od 50 do 10.000 kW.
Naša inžinierska skupina navrhuje aj zariadenia pre špeciálne aplikácie, ako novo
predstavené Drilling Power Unit pre výrobu el. energie, horúcej vody, pary a
procesnej vody.
MCR Technology, Česká republika
• Poskytuje služby v oblasti CNC obrábania kovov na moderných CNC staniciach
(sústruženie, frézovanie, vŕtanie) vrátane obstarania odliatkov alebo kovaných
materiálov. Ďalej lakovanie a 3D meranie.
ANACO, Kazachstan
• Prvá súkromná spoločnosť v Kazachstane pre ťažbu ropy založená v roku 1994.
Zaoberá sa prieskumom, ťažbou, spracovaním a transportom ropy.
Sagat Energy, Kazachstan
• Je inovatívna spoločnosť v oblasti výroby energii, kompresorových jednotiek na
plyn, in-house engineering v kooperácii s globálnymi spoločnosťami ako :
General Electric, Waukesha, Stamford, Alfa-Laval, GrundFos ...
Byelkamit, Kazachstan
• Sa zaoberá designom, konštrukciou a výrobou širokého sortimentu technologických
zariadení ako tlakové nádoby, výmenníky tepla a iných podlá národných a
medzinárodných štandartov a noriem (ASME, API, PNAE, GOST and other) pre
ropný a plynárenský priemysel, chemický, petrochemický priemysel, energetiku,
nukleárnu energetiku, metalurgiu a potravinársky priemysel.
AtyrauNefteMash, Kazachstan
• Je jedna z vedúcich spoločností v Kazachstane špecializujúcej sa vo výrobe zariadení
pre ropný a plynárenský priemysel, náhradné diely a servis ťažobných zariadení.
First Montana Technology s.r.o.
3
First Montana Energy s.r.o., Slovensko
- sa zaoberá návrhom, konštrukciou, výrobou, dodávkou a inštaláciou
kogeneračných jednotiek slúžiacich na výrobu elektrickej energii a tepla.
Naše
konštrukčné oddelenie navrhuje riešenia šité zákazníkovi na mieru na základe
požiadaviek zákazníka.
Zariadenia sú typu „plug and play” schopné pracovať v extrémnych klimatických
podmienkach (od -40°C do +45°C ), vrátane potrebného príslušenstva na efektívne
využitie zvyškového tepla a kontrolných a riadiacich systémov umožňujúcich
jednoduchú a rýchlu inštaláciu na mieste. Spolupracujeme s poprednými svetovými
výrobcami spaľovacích motorov ako napr. Waukesha, MAN, MTU a iní.
Navrhujeme, konštruujeme a vyrábame:
• Elektrický zdrojový agregát (EZA) (dieslové a plynové motory)
• Kogeneračné jednotky (motory zpaľujúce prírodný plyn a tiež plyn nízkej
kvality)
Príklady súčasného sortimentu kogeneračných jednotiek:
Produktový typ
Elektrický
Tepelný výkon
výkon v kWe* v kW**
FME 100
100
137
FME 400
405
513
FME 1000
1008
928
FME 1950
1948
2150
*referenčné údaje
• Elektrický zdrojový agregát (EZA) od 50 kW do 10 000 kW
• Špeciálne aplikácie ako napr. „Drilling Power Unit“ pre výrobu el. energii,
horúcej vody, pary a procesnej vody.
First Montana Technology s.r.o.
4
MCR Technology s.r.o., Česká republika
MCR Technology s.r.o. sa zaoberá CNC opracovaním kovov vrátane zabezpečenia
nákupu odliatkov a výkovkov.
Najčastejšie opracovávané materiály: šedá a tvárna zliatina, ocelové odliatky a
výkovky.
Spoločnosť je certifikovaná EN ISO 9001: 2008 .
Oblasti podnikania:

Obrábanie




Lakovanie


CNC karusel pre veľkosť obrobkov do priemeru 2000 mm a výšky 1050 mm
CNC sústruhy zn. HIT a Mazak obrábajú polotovary do priemeru 150-700 mm
CNC frézovacie centrá sú vybavené vymeniteľnými paletami pre upevnenie
obrobkov o veľkosti 1250 mm a hmotnosti 3000 kg. Možnosť obrábania a
vŕtania v horizontálnej a vertikálnej rovine. Rovnaké parametre má novo
zakúpený stroj DOOSAN HM 1250 (rok výroby 2013).
používame mokrý proces lakovania na všetky kovové materiály s riadením
vysúšaním náteru vrátane prípravy povrchov určených na lakovanie gitováním a
brúsením.
3D meranie:


Meranie na portálovom meracom CNC stroji Wenzel LH 87 zvyšuje objektívnosť
merania. Využíva sa pre meranie geometrických elementov výrobkov pomocou
vhodných sond. Kontaktné meranie 2-D súčastí a 2-D obrysov. Prístroj je riadení
automaticky pomocou CNC programu.
Merací priestor: os x : 800 mm, os y: 1000 mm, os z: 700 mm
First Montana Technology s.r.o.
5
First Montana Technology s.r.o.
Skúsenosti, tradícia, a kompetencie sú tri základné piliere, na
ktorých sme vybudovali svoj úspech.
Už skoro 60. rokov sme líder vo výrobe technologických
zariadení pre ropný a plynárenský priemysel na Slovensku a v
Česku. Ako člen medzinárodnej skupiny SGT siahajú naše
obchodné aktivity ďaleko za hranice Európy. V kooperácii s
našimi sesterskými spoločnosťami vieme v rámci synergii
realizovať dodávky do širokého zahraničia.
Zameriavame sa na nasledovné
odvetvia priemyslu:
 Ropný a plynársky priemysel
 Energetický priemysel
 Petrochemický priemysel
 Chemický priemysel
First Montana Technology s.r.o.
6
Tradícia a história
 1954: Vznik “Ústredných dielní ”, závod Nafty
 1954-1993: Najväčší výrobca zariadení pre ťažbu ropy a zemného
plynu, zariadení pre podzemné zásobníky plynu v bývalom
Československu
 1994: Prvá certifikácia podľa API Spec. 7 and 5CT
 1995: Prvá certifikácia podľa TUV na výrobu tlakových nádob
 1997: Transformácia na “Nafta Stroj”, dcérska spoločnosť Nafty
 2000: Implementácia systému Auto CAD 2000
 2005: Prvá certifikácia podľa ISO 9001:2000
 2007: Prvá certifikácia podľa ISO 14001:2005, OHSAS 18001:1999,
ISO 3834/EN 729-02. Zmena majiteľa a názvu na „NSG Technology”.
 2011: Prevzatie aktív NSG Technology skupinou First Montana
Capital a založenie novej spoločnosti „First Montana Technology
s.r.o. ”
Zahájenie masívnej rekonštrukcie výrobných a administratívnych
kapacít a obnovenie a doplnenie strojového parku. Certifikácia
podľa ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,OHSAS 18001:2007
 2012: Certifikácia podľa ASME U, U2 CODE
 2013: Zavádzanie certifikátu podľa GOST R a Merkblatt AD-2000
First Montana Technology s.r.o.
7
Rozsah poskytovaných dodávok
•
Engineering
- pevnostné výpočty
- navrhovanie, konštrukcia a CAD výstupy
- basic- a Detaildesign
- software: AutoCAD, Autodesk Inventor, PV Elite, Winshell
•
Výroba technologických zariadení
- max. hmotnosť - 50 t
- max. priemer - 3600 mm
- max. dĺžka - 25 m
- materiály: uhlíková oceľ, nerezová oceľ
- riešenia šité na mieru podľa požiadaviek zákazníka
•
Montáž (prostredníctvom dcérskej spoločnosti UNIGASS)
- dodávka a montáž na mieste
- uvedenie do prevádzky
- servis
First Montana Technology s.r.o.
8
Výrobný sortiment:
Tlakové nádoby
Zásobníky
Výmenníky tepla
Separátory a filterseparátory
Chladiče
Kolóny
Reaktory
SKID jednotky
Kogeneračné jednotky typu “Plug & Play”
Oceľové konštrukcie do hmotnosti 50 t
First Montana Technology s.r.o.
9
Výmenníky tepla
 Zväzkové výmenníky tepla






V horizontálnom a vertikálnom prevedení
S pevným alebo vyberateľným zväzkom rúrok
S rovnými alebo „U“ rúrkami
S pevnou alebo plávajúcou hlavou výmenníka
S alebo bez kompenzátora
Všetky bežné TEMA typy
 Možné typy rúrok
 hladké
 rebrované
 Materiálové prevedenie
 uhlíková oceľ
 nerezová oceľ
First Montana Technology s.r.o.
10
Zariadenia pre technologické
plynárenské objekty
Produkčný kríž
Ťažobná sonda
Protipieskový filter
Drip
Zberné plynové
stredisko
Drip
Vstupný separátor
Separátor
Testovací separátor
Predohrev plynu
Deliací separátor
Sušiaca jednotka
(absorpcia)
Skladovacie nádrže
Meracia stanica
plynu
Odkaľovacie nádrže
Regulačná stanica
plynu
Nepriamy ohrev
plynu
Podzemný zásobník
zemného plynu
Pozri na stránku “Zariadenia na
spracovanie zemného plynu v PZZP”
Kompresorová
stanica
Filterseparátor
Filterseparátor
Odkaľovacie nádrže
First Montana Technology Ltd.
11
Zariadenia na spracovanie plynu v
podzemnom zásobniku (PZZP)
Diaľkový plynovod
Zatlačenie plynu
1
Filtrácia
Filterseparátor
Podzemný zásobník zemného
plynu
Ťažba plynu
2
Separácia ložiskovej
vody
Vstupný separátor
Separátor
Testovací separátor
Deliací separátor
3
Pred ohrev plynu a
zníženie tlaku
Nepriamy ohrev plynu
Absorbčná kolóna
Výmenník TEG-u
4
Dehydratácia
Regenerátor TEG-u
Odplyňovač TEG-u
Odlučovač kondenzátu
Filtre TEG-u
Diaľkový plynovod
Vzduchový kondenzátor
First Montana Technology s.r.o.
12
Charakteristiky zariadení pre PZZP
1
Fltrácia:
1. Filter-separator: Filterseparátory sú určené na odlučovanie drobných mechanických a kvapalných
častíc
Kapacity: Do tlaku 2 MPa - max. kapacita 8 mil. Nm3/deň. Do tlaku 7,35 MPa - max. kapacita 28,8
mil. Nm3/deň
Filtračná schopnosť: pre pevné častice veľkosti nad 1 µm - 98 %. Pre kvapalné častice veľkosti nad 1
µm - 99,8 % .
2
Separácia ložiskovej vody:
1. Vstupné separátory: sú určené na rozdelenie plynnej a kvapalnej fázy / voda, kvapalné uhlovodíky / z
plynu. Do tlaku 25 MPa, hrúbky steny do 100mm a hmotnosti max. 50 ton. .
2. Testovacie separátory – slúžia pre testovanie množstva voľnej ložiskovej vody z ťaženého zemného
plynu .Vyrábajú sa v tlakovej rade podľa vstupných separátorov..
3. Deliace separátory – slúžia na oddelenie pohlteného plynu z vody, ktorá je odlúčená v technológii / zo
vstupného separátora, deliaceho separátora a sušiacej jednotky plynu.
3
Predohrev plynu:
1. Nepriamy ohrevy plynu sú určené na ohrev zemného plynu na teplotu cca 20⁰C, ktorá zabezpečuje
dostatočný kontakt plynu s trietylenglykolom v absorbčnej kolone. Vyrába sa typová rada s
priemerom až do 3100 mm, s plnoautomatizovaným horákom
s výkonom až do 3,6 MW
4
Dehydratácia:
1. Absorbčné kolóny - sú určené pre vysušenie zemného plynu od vodných pár absorpciou
tryetylenglykolom (TEG) na požadovaný rosný bod v technologickom procese ťažby. Štandardne sa
vyrábajú do 8,5 MPa a do kapacity 8 mil. Nm3/deň.
2. Výmenníky TEG-u – slúžia na ochladenie zregenerovaného TEG-u pred vstupom do absorbčnej kolony,
plynom, vystupujúcim z absorbčnej kolóny. Vyrábajú sa v tlakovej rade podľa absorbčných kolón.
3. Regenerátory TEG-u slúžia pre odstránenie absorbovanej vody z absorbentu-trietylenglykolu na
požadovanú hodnotu. Štandardne sa vyrábajú až do regenerovanej kapacity 5200 kg/hod.
4. Odplyňovač TEG-u slúži na uvoľnenie plynu z nasýteného TEG-u pri znížení tlaku . V prípade vyšších
kvapalných uhlovodíkov zaisťuje ich separáciu.y.
5. Odlučovač kondenzátu – slúži na odlúčenie kvapiek vodného kondenzátu od uhlovodíkov, ktoré sú ďalej
využívané na ohrev.
6. Filtre TEG-u
Filter s vostavbou filtračných sviečok - slúži na zachytávanie pevných čiastočiek z cirkulujúceho
roztoku TEGu
Filter s aktívnym uhlím – slúži na odstránenie jemne suspendovanej látky, degradačných produktov
a rozpustených uhlovodíkov z cirkulujúceho TEGu
7. Vzduchový kondenzátor slúži na skondenzovanie brídových pár a na ochladenie vzniknutého
kondenzátu spolu s odplynmi, na požadovanú teplotu.
First Montana Technology s.r.o.
13
FMT – Váš skúsený partner pre PZZP s
dlhoročnými skúsenosťami a referenciami
FMT sa zúčastnilo na nasledovných projektoch
PZZP:
 na Slovensku pre spoločnosť Nafta a.s. :
 PZŽP Lab I (1977)
 PZŽP Lab II (1979)
 PZŽP Lab III (1984)
 V Českej republike pre spoločnosti MND, RWE Gas
Storage a SPP Storage:
 PZŽP Uhřice (MND a.s. )
 PZŽP Dolní Dunajovice (RWE Gas Storage, s.r.o.)
 PZŽP Dolní Bojanovice (SPP Storage s.r.o.)
First Montana Technology s.r.o.
14
Výrobné možnosti
Areál firmy
80 000  2
Výrobná hala
6 900  2
Skladové priestory
5 800  2
Sústruženie hrotové
Horizontálne vŕtanie
Max. priemer
1 050 mm
Priečne prestavenie stola
3 500 mm
Max. dĺžka
4 000 mm
Prestavenie osy vretena
2 000 mm
Max. hmotnosť obrobku
4 000 kg
Pozdĺžne prestavenie stojana
1 250 mm
Max. hmotnosť obrobku
12 000 kg
Sústruženie rúr
Max otvor vo vretene
Rezanie
365 mm
Karusel
Priemer materiálu pri 90° reze
Priemer upínacej dosky
2 000 mm
Max. obežný priemer obrobku 2 300 mm
Max. výška obrobku
1 500 mm
Max. hmotnosť obrobku
15 000 кg
Frézovanie
60° reze 430 mm
45° reze 330 mm
Zakrúžovanie
Max. pracovná dĺžka
3 100 mm
Max. hrúbka ohýbaného plechu 25 mm
Pozdĺžny zdvih
1 400 mm
Priečny zdvih
670 mm
Otrýskavanie, Lakovací box
Max. rozmery výrobku
460 mm
Brúsenie do guľata
Max. obežný priemer
500 mm
Vzdialenosť hrotov
2 000 mm
3500x3500x15000 mm Max. hmotnosť obrobku
Strihanie plechov
300 kg
Brúsenie na plocho
Max. hrúbka strihaného plechu 8 mm
Rozmer upínacej plochy stola
200 x 630 mm
Max. dĺžka strihu
Pozdĺžny pohyb stola
630 mm
Priečny pohyb stola
20 mm
3 150 mm
Autogénne rezanie
Max. hrúbka strihaného plechu
150 mm
Zvislý pohyb brúsiaceho vretena 350 mm
Zváranie:
Žeriav
MAW-135 (MIG, MAG)
SMAW-111
GTAW-141 (TIG)
SAW-121
Max. nosnosť
First Montana Technology s.r.o.
50 ton
15
Certifikáty a normy
Certifikáty a normy:
•
EN ISO 9001 2008 - Systém manažérstva kvality
•
EN ISO 14001 2004 - Systém environmentálneho manažérstva OHSAS
18001 2007 - Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci
•
EN ISO 3834-2 2005 - Požiadavky na kvalitu pri tavnom zváraní
kovových materiálov . Časť 2: Úplné požiadavky na kvalitu
•
EN 1090-2+A1: 2012 - Zhotovovanie oceľových konštrukcií. Časť 2:
Technické požiadavky na oceľové konštrukcie
•
PED 97/23/EC – Smernica pre tlakové zariadenia
•
AD-2000 Merkblatt
•
ASME CERTIFICATE OF AUTORIZATION – Section VIII Div. 1 U
•
ASME CERTIFICATE OF AUTORIZATION –Section VIII Div. 2 U2
•
NATIONAL BOARD-CERTIFICATE OF AUTORIZATION v súlade s ASME
U а U2
Normy:
•
EN 13445 - Nevyhrievané tlakové nádoby
•
ASME CODE Section VIII Div. 1 U a Div. 2 U2
First Montana Technology s.r.o.
16
Skúšky
Skúšky nedeštruktívnou metódou (NDE):
•
Normy EN 473 2008, úroveň 2:
skúška prežiarením (RT), skúška magnetickou práškovou metódou
(MT), penetračná skúška (PT), vizuálna skúška (VT ), skúška
ultrazvukom (UT)
•
Normy ASNT SNT–TC-1A, úroveň 2:
skúška prežiarením (RT), skúška magnetickou práškovou metódou
(MT), penetračná skúška (PT), vizuálna skúška (VT ), skúška
ultrazvukom (UT)
•
Skúška tesnosti LA/AB (EN 473 2008)
•
Meranie hrúbky povrchovej úpravy
Skúšky deštruktívnou metódou (DT) :
•
Meranie tvrdosti (Rockwell a Brinell)
•
Mechanické skúšky: skúška ťahom, vrubová skúška Charpyho
kladivom, skúška ohýbom EN ISO/IEC 17025
First Montana Technology s.r.o.
17
Referencie
Zákazník
Krajina
Nafta, a.s.
Slovensko
Zariadenie
Zariadenia pre PZZP
Projekt
Priemysel
PZZP Láb I, Láb II,
Ropa & Plyn
Láb III
Rok
2000 – 2010,
2012
FMC Technology
Škótsko
komponenty technologických
celkov pre ťažbu ropy “offshore”
Ropa & Plyn
2000 - 2010
SAES International
Nórsko
Lyžice pre bagre
Oceľové
konštrukcie
2006
Slovensko
Filterseparátory
VPS Plavecký
Peter etc.
Ropa & Plyn
2006 - 2008
Zariadenia pre PZZP
PZZP Uhřice
Ropa & Plyn
2007, 2012
Regenerator TEG-u
UGS Dolní
Dunajovice
Ropa & Plyn
SPP, a.s. Bratislava
MND, a.s. Hodonín
RWE Gas Storage
Česká
republika
Česká
republika
2007
EMCO Wheaton
Nemecko
Lodné nakladacie ramiená
Nórsko
Oceľové
konštrukcie
2007
Kovoprojekta (DEZA)
Česká
republika
Tlakové zariadenia
Dechtový závod
Petrochémia
2008
CETUS Energetika
Gazowa
Poľsko
Technologická jednotka pre
separáciu a ohrev plynu
Sonda Nowy
Tomysl
Ropa & Plyn
2008
Pozagas, a.s. Malacky
Slovensko
Skladovacie nádrže na ropu,
gazolín vodu, naftu, benzín
Ropa & Plyn
2008-2010
ODIM ADAS
Nórsko
Lodné žeriavy
Oceľové
konštrukcie
2008 - 2009
Bronswerk Heat
Transfer BV
Holandsko
Tlakové nádoby, výmenníky
tepla, chladiče
Energetika
2009 – 2010,
2012
Slovnaft, a.s.
Slovensko
Cisternová plnička
Petrochémia
2009
Reco International
Rakúsko
HAFI engineering and
consulting
Rakúsko
ČKD DIZ
Tunisko
API závitovanie protektorov
Ropa & Plyn
pre vrtné tyče
4 skidy - tlakové nádoby na
"Sibur Ropa & Plyn
propán - bután a polypropylén Portenergo" RUS
Zberače plynu
ElBorma stanica
First Montana Technology s.r.o.
Ropa & Plyn
2012
2012
2013
18
Kontakty
First Montana Technology s.r.o.
Naftárska 1413
SK-908 45 Gbely
Slovensko
Tel.: +421 34 3210 443
Fax: +421 34 3210 443
E-mail: [email protected]
www.fmt.sk
First Montana Energy s.r.o.
Naftárska 1413
SK-908 45 Gbely
Slovensko
Tel.: +421 34 3210 426
Fax: +421 34 3210 444
E-mail: [email protected]
www.fme.sk
MCR Technology s.r.o.
CZ- 756 22 Hošťálková 577
Česká republika
Tel: +420 571 499 711
Fax:+420 571 442 302
E-mail: [email protected]
www.mcr.cz
FMC First Montana Capital AG
Pannereggstrasse 7
CH-6353 Weggis
Schweiz
Tel. +41 41 390 22 54
E-mail: [email protected]
www.fmcapital.ch
First Montana Technology s.r.o.
19
Download

Prezentácia spoločnosti - First Montana Technology, sro