NEWSLETTER
O N D R Á Š E K
S l o v a k i a ,
06/11
s . r . o .
Markem-Imaje – nové ikony, nová stratégia
Na veľtrhu INTERPACK boli nepriehľadnuteľné. Firma Markem-Imaje sa
prezentovala s dôrazom na farebnosť, jednoduchosť a kvalitu pomocou
modernej formy – prostredníctvom ikon. Ikony sa objavili nielen v súvislosti
s novými produktami, ale s celou stratégiou firmy. Francúzska firma konečne
zúročila viac ako 95 rokov skúseností v oblasti konštrukcie a výroby tlačiarní.
Obrovskú marketingovú podporu tak budeme môcť využívať i my, jediní výhradní
distribútori v Českej a Slovenskej republike. Aký cieľ sleduje spoločnosť
Markem-Imaje používaním grafických ikon?
Prezident Markem-Imaje Business Group, Serge Kral vysvetľuje, že „ hnacou silou spoločnosti Markem-Imaje a jej
cieľom je znižovať náklady, optimalizovať prevádzku, predĺžiť spoľahlivosť a zvýšiť výkonnosť tlače. Toto všetko
v rámci ekologického prístupu firmy. Chceme opätovne zadefinovať štandardy pre označovanie a kódovanie výrobkov na trhu“.
Nová stratégia je dôsledkom rozsiahleho prieskumu potrieb našich zákazníkov, ktorý sme vykonali v rokoch 2008
a 2009. Zistili sme, že existujú tri priority. Po prvé je to
trvale udržateľný rozvoj – všetky aktivity musia prebiehať
v súlade s ochranou životného prostredia. Druhým aspektom je cena, konkrétne TCO (celkové množstvo vložených
finančných prostriedkov). V súvislosti s nedávnou hospodárskou krízou zákazníkov zaujímajú skutočné náklady na prevádzku zariadení. Zvýšil sa ich záujem o tlačiarne, ktoré
umožnia znížiť náklady (údržba, nákup spotrebného materiálu, atď….). Vo všeobecnosti však možno povedať, že ich
zaujímajú predovšetkým výkonné zariadenia. Preto je treťou
prioritou ich efektivita. Súčasťou našej stratégie je meranie
OEE „Overall Equipment Effectiveness“, ktoré je zamerané
predovšetkým na celkovú efektivitu tlačiarní. Na základe pripravenej štúdie sme naštartovali globálnu stratégiu zameranú na splnenie všetkých troch podmienok; zahŕňa stroje,
spotrebný materiál, údržbu i služby,“ uviedol Serge Kral.
Merateľné
benefity
Znížené
náklady
Ekologické
výhody
S použitím ikon v novej kampani sa teraz môžete stretnúť už
i v Čechách a na Slovensku.
ONDRÁŠEK Slovakia, s.r.o.
výhradný distribútor Markem-Imaje
komplexné značiace technológie pre výrobné a baliace linky
www.ondrasek.sk
Download

06 - ONDRÁŠEK Slovakia, sro