NEWSLETTER
O N D R Á Š E K
S L O V A K I A ,
07/10
s . r . o .
Vážení obchodní priatelia,
Mesiac september bol pre našu firmu úzko spätý s Medzinárodnym strojárskym
veľtrhom v Brne, na ktorom sme sa ako partneri zúčastnili projektu Packaging
Live. Je za nami päť dní plného pracovného nasadenia, päť dní úspešných
obchodných rokovaní, ale taktiež veľa dní príprav na výstavu a jej následné vyhodnotenie. Už teraz však môžem povedať, že spoločná prezentácia sa mimoriadne
vydarila a rád by som touto cestou poďakoval všetkým kolegom a partnerom, ktorí
nás na MSV navštívili.
O baliacu linku bol záujem
Každú párnu hodinu sa v pavilóne G2 zišli návštevníci veľtrhu k prezentácii výrobnej
baliacej linky, aby sa na vlastné oči presvedčili, ako celý proces - počnúc značením,
balením až po manipuláciu - prebieha. Na začiatku linky bola na vertikálnom baliacom
stroji firmy Mašek pripojená naša termotransferová tlačiareň SmartDate5. Tlačiareň
sa osvedčila pri značení údajov priamo na fóliu, do ktorej stroj balil výrobky - vruty.
Každé vrecúško s vrutami bolo označené informáciou o dátume a mieste výroby
a obsahovalo logo i čiarový kód. Potlačené vrecúška ďalej prechádzali cez kontrolnú
váhu až k robotizovanému pracovisku, kde boli ukladané do pripravenej bielej kartónovej krabice. Ešte pred jej zalepením bola krabica označená na pásovom dopravníku. V tejto časti procesu sa o potlač postarala tlačiareň Markem-Imaje 5800, ktorá
pracuje na PIEZOELEKTRICKOM princípe a je určená pre priamu potlač kartónov
a zmrštených povrchov veľkými znakmi. S využitím technológie Touch Dry (okamžité zasychanie atramentu pri aplikácii na povrch)
označila tlačiareň krabicu logom partnera a čiarovým kódom. Za ňou nasledovala tlač kartónu malými znakmi, ktorý zabezpečili inkjetové tlačiarne Markem-Imaje 9020 a 9040. Pomocou nich sa na krabicu aplikovali výrobné šarže a miesto výroby s označením
názvu veľtrhu. Odtiaľ sa krabica presúvala do lepiaceho stroja k aplikátoru etikiet, ďalej do páskovacieho stroja a cez čítaciu bránu RFID tagov až k miestu manipulácie. Podtlakovým manipulátorom
boli krabice následne umiestnené na paletu, automaticky strojovo ovinuté a označené tzv.“chytrými
etiketami“. Na obrazovkách bolo potom možné sledovať celý logistický proces a taktiež obsah zásielky - o podrobný výklad fungovania systému sledovania zásielok sa postarali doktoranti z Vysokej
školy Banskej- Technickej univerzity Ostrava. Podľa ohlasov návštevníkov i nasledujúcich rokovaní
na spoločnej expozícii bolo zrejmé, že o sprievodný program s reálnou prevádzkou strojov bol
mimoriadny záujem.
O technológiách Markem-Imaje i o Packaging Live v Hospodárskych novinách
Nielen návštevníci, ale taktiež médiá sa venovali baliacej linke. Hneď na druhý deň veľtrhu bola
v Hospodárskych novinách a na serveri Ihned.cz. uverejnená rozsiahla správa. Pre informáciu
prikladáme vybrané odkazy na mediálne ohlasy. Hospodárske noviny sa taktiež venovali odvetviu
značenia i samostatne a v nasledovných odkazoch si môžete prečítať celý článok o značiacich technológiách Markem-Imaje.
Hospodárske noviny
http://hn.ihned.cz/c1-46437940-baleni-a-export-od-a-do-z-v-pavilonu-g2
http://hn.ihned.cz/c1-46416490
www.bvv.cz
http://www.bvv.cz/i2000/Akce/b-msv.nsf/WWWAllPDocsID/BEXP
883D8P?OpenDocument&LANG=CZ&NAV=1&ID=0
http://node1.bvv.cz/i2000/Akce/b-msv.nsf/WWWAllPDocsID/IEXP88LDWR?OpenDocument&NAV=0
Fair Herald (spravodaj BVV_pdf)
http://www.fairherald.cz/dokumenty/pdf/fairherald_2010_01.pdf
Logistika (odborný mesačník)
http://logistika.ihned.cz/c1-46245420-packaging-live-na-msv
Profit (podnikatelský týdeník)
http://www.profit.cz/clanek/veletrh-plny-strojirenskych-novinek.aspx
Prosperita (mesačník pre podnikateľov, manažérov, investorov a profesné
zoskupenia)
http://premium.prosperita.info/index.php/premium/z_naseho_emailu/
msv_2010_ke_klicovym_tematum_ceskeho_a_stredoevropskeho_prumyslu
Packaging (odborný časopis pre obaly, logistiku a transport)
http://www.packaging-cz.cz/new/index.php
http://www.packaging-cz.cz/pdf/2010_03/Packaging_03_10-25.pdf
Svaz dopravy a průmyslu ČR
http://www.spcr.cz/psali-o-nas-monitoring-tisku/vyber-z-monitoringumedii-10-9-2010
www.zakazka.cz (všetko pre strojársku výrobu)
http://www.zakazka.cz/modules.php?name=News&file=print&sid=257
PlasticPortal.eu - Odborný informačný portál venovaný plastom a gume
http://www.plasticportal.eu/sk/kazdou-sudou-hodinu-se-rozbehne-vzorovabalici-linka/c/304
Messe Düsseldorf
http://www.messeduesseldorf.de/uptodate/cipp/uptodate/
pub2/md_events,lang,e/menu,main.a_z_search/fair_nat,-1/
fair_int,MSV/a_z_event,international
http://www.bvv.cz/i2000/Akce/b-msv.nsf/WWWAllPDocsID/IEXP89ACPS?OpenDocument&LANG=GB&NAV=1&ID=0
Twitter
http://msvblog.bvv.cz/balici-linka-v-akci
Facebook
http://cs-cz.facebook.com/MSVBrno
Info v tlači
Hospodárské noviny – Veľtržná príloha, streda 15. september 2010
TECH MAGAZÍN – September 2010
Dopravné noviny – číslo 36
www.ondrasek.sk
Download

null