Personálny manažment 2013
Chodia ešte vaši zamestnanci radi
do práce alebo iba pracovať?
Ako je to dôležité pre váš biznis?
Čo je skutočná efektivita ľudského kapitálu? V mnohých firmách
dnes manažmenty ako meradlo a modlu úspešnosti skloňujú slová
optimalizácia firemných procesov, reštrukturalizácia organizácie,
outsourcing, double digit growth, lean process, znižovanie
jednotkových nákladov... Čo budeme v manažmentoch skloňovať,
keď už zoptimalizujeme všetky procesy, keď zoptimalizujeme
jednotkové náklady firmy na „kosť“, keď budeme mať tú
najplochejšiu organizačnú štruktúru? Čím budeme potom
motivovať našich zamestnancov, aby radi chodili do
práce a prinášali zisk? Chcete vidieť, ako sa to
dá? Chcete nájsť odpovede na to, ako už teraz
pripraviť manažmenty firiem na dlhodobý
úspech? Nechajte sa inšpirovať lídrami
aj HR manažérmi, ktorí veria v úspech
svojich zamestnancov.
Martin ČAMBOR
prezident ZRRĽZ Slovensko
Súčasťou konferencie bude aj:
Cena HR Gold za riadenie a rozvoj ľudských zdrojov Vyhlásenie víťazov ocenenia Leading HR Organisation
24. – 25. september 2013
Hotel NH Gate One, Bratislava
Program a prihláška na www.trendkonferencie.sk
Odborný garant
Exkluzívny partner TREND konferencií v roku 2013
Generálni partneri
Partner workshopu
Mediálni partneri
Partner prieskumu
Partner
24. september
8.00 – 9.00 h
25. september
Registrácia účastníkov a ranná káva s týždenníkom TREND a ZRRĽZ
8.00 – 9.00 h
Utekajme, už ide... alebo Lídri prichádzajú
9.00 – 10.00 h Ľuboš LOPATKA, generálny riaditeľ, Svet zdravia
Martin ČERNOHORSKÝ, umožňovač, Etnetera
Michal MEŠKO, CEO, Martinus.sk
Milan ŠESTÁK, General Manager, Emerson
Moderuje: Martin ČAMBOR, prezident ZRRĽZ Slovensko
Aplauz, prosím... Leading HR
Organisation 2013
9.00 – 9.20 h
Ako to varíme my?
Zlatko UHLÍK, vedúci HR Controllingu a odmeňovania, VW Slovensko
9.20 – 10.00 h Vyhlásenie víťazov druhého ročníka ocenenia Leading HR Organisation,
ktoré vyhlasuje spoločnosť PwC v spolupráci so ZRRĽZ a týždenníkom TREND
Peter LACKÓ, senior manažér, Poradenstvo pre ľudské zdroje, PwC
9.00 – 11.00 h
11.00 – 11.30 h
Music prestávka
Dozrel čas na flexi prácu? Ako si vytvoriť
vlastnú prácu?
11.30 – 12.30 h
Registrácia účastníkov a ranná káva s týždenníkom TREND a ZRRĽZ
10.00 – 10.15 h
Prestávka
(trendy vlna alebo cesta, ako zamestnávať mladú generáciu tu a teraz...)
10.15 – 11.45 h
Poďme k veci... WORKSHOPY
Juraj KOVÁČ, rozbiehač, Rozbehni sa!
Michal TRUBAN, CEO, Websupport
Vladimír VACULÍK, IdeaCreator, Connect
HR 1 – Zákonník práce a flexibilita pracovného času – Ako sa to dá...
Katarína MATULNÍKOVÁ, Senior Associate, Allen & Overy
Diskusiu moderuje: Anna HUDÁKOVÁ, členka predstavenstva
ZRRĽZ Slovensko
HR 2 – Ingrediencie motivovaného zamestnanca na 7 miliárd spôsobov –
ako sa v tom vyznať?
Roman a Karolína KURNICKÍ, Recruitment & Development Group
12.30 – 13.30 h
Spoločný obed
HR 3 – „Beer game“ Aplikácia Lean nástrojov v dodávateľskej sieti
Marián KURC, Perfect Execution Manager, Emerson Network Power – EMEA
HR 4 – „HR profession map“ CIPD
Claire BISHOP, HR Capability Manager, Chartered MCIPD
Aplauz, prosím... HR GOLD 2013
13.30 – 14.30 h
Národná cena HR Gold za riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 2013
Slávnostné vyhlásenie a predstavenie laureátov súťaže HR Gold 2013 v kategóriách
• HR osobnosť roku
• HR projekty s najvyššou pridanou hodnotou
HR 5 – Sila prejavu – Dynamický leadership
Tibor KOCSIS, lektor, TK-CONSULT
HR 6 – Callinspector – benefit, ktorý spája
Peter FUSEK, Sales Director & Partner, Adastra Callinspector
14.30 – 15.00 h
Fit prestávka
11.45 – 12.05 h
Prestávka
HR vedie biznis
12.05 – 13.35.h
Poďme k veci..... WORKSHOPY EŠTE RAZ
13.40 – 14.30 h
Obed
15.00 – 16.00 h
Markéta HRITZ, vedúca úseku Ľudské zdroje, Východoslovenská energetika
Dana FOĽTOVÁ, HR Manager, Convatec
16.00 – 16.15 h
Blesk prestávka
16.15 – 17.00 h
Zaostrujeme na... Akých lídrov hľadá biznis?
Mirka STRAATHOF, regionálna riaditeľka pre rýchlo rastúce trhy, Productized Services, Zeist, Holandsko, Hay Group (prednáška v AJ)
17.00 – 17.15 h
Presun prestávka
17.15 – 19.30 h
Zoberte si s chlebíčkom...
„Peníze nebo život?“
Predplaťte si TREND
na celý rok za 74 €
so zľavou 34 %
Môžete si prečítať TREND v iPhone, v iPade, na webe a v printe.
Získate plný prístup na eTREND.sk a Mediálne.sk www.etrend.sk/predplatne
Existujú dve cesty, ako sa postaviť k práci (a k životu). Buď sa môžeme
vydať cestou formálneho vzdelávania, šperkovania životopisu a budovania
kariéry, alebo svoj pracovný život postaviť na vrodených predpokladoch
a úžitku pre druhých.
Tomáš HAJZLER, Revivalist, PeopleComm
Priezvisko:
Personálny manažment 2013
Záväzná prihláška
Meno:Titul:
Pracovná pozícia:
Firma:
Uzávierka prihlášok na konferenciu je 19. septembra 2013.
Zaradenie firmy:
Pri naplnení počtu účastníkov pred uzávierkou rozhodne dátum odoslania prihlášky.
IČO:
Stornovacie podmienky
Ulica:
19. – 21. septembra 2013: 80 % účastníckeho poplatku
22. – 24. septembra 2013: 100 % účastníckeho poplatku
Akceptujeme iba písomné potvrdenie o stornovaní účasti na konferencii.
Namiesto prihláseného účastníka sa môže konferencie zúčastniť náhradník.
Daňový doklad bude vystavený i v prípade neúčasti, pokiaľ nepožiadate o zrušenie záväznej
prihlášky písomnou formou v súlade so stornovacími podmienkami.
DRČ/IČ DPH:
Mesto:PSČ:
Telefón:Fax:
E-mail:
Číslo bankového účtu:
Ubytovanie si účastníci zabezpečujú individuálne.
Základný účastnícky poplatok: 370 € (bez DPH)
Predplatiteľ TRENDU u vydavateľa: 333 € (bez DPH)
Člen ZRRĽZ: 296 € (bez DPH)
V poplatku sú už zahrnuté materiály, obed, občerstvenie. Účastnícky poplatok je uvedený
bez DPH a je potrebné ho uhradiť pred termínom konferencie. Po prijatí vašej prihlášky vám
bude zaslaná preddavková faktúra. Ako variabilný symbol uveďte číslo preddavkovej faktúry.
Dátum:
Podpis:
Prihlášky posielajte na adresu: TREND Representative, s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava
Kontaktná osoba: Nina Dzedzinová, tel.: 02/2082 2136, fax: 02/2082 2244, e-mail: [email protected]
Download

Ako je to dôležité pre váš biznis? - Združenie pre riadenie a rozvoj