ASOCIÁCIA PRE MLÁDEŽ, VEDU A TECHNIKU
vzdelávacia organizácia pre deti a mládež
Záverečná správa
Junior Internet 2014
28. a 29. marca 2014
Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Hagarova 4, 831 52 Bratislava
Telefón
Mobil
+421 2 44 87 23 31
+421 948 345 177
IČO
00684040
Web
www.amavet.sk
ASOCIÁCIA PRE MLÁDEŽ, VEDU A TECHNIKU
vzdelávacia organizácia pre deti a mládež
Obsah
O projekte................................................................................................................................................ 3
9. ročník Junior konferencie Internet ...................................................................................................... 4
Záštita ...................................................................................................................................................... 6
Partneri a podporovatelia konferencie ................................................................................................... 7
Mediálni partneri konferencie ................................................................................................................ 8
O organizátorovi ...................................................................................................................................... 9
Odkazy ................................................................................................................................................... 10
Program ................................................................................................................................................. 11
Zoznam účastníkov a projektov............................................................................................................. 12
Hodnotiaca komisia ............................................................................................................................... 15
Výsledková listina .................................................................................................................................. 16
Výber fotografií ..................................................................................................................................... 19
AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Hagarova 4, 831 52 Bratislava
Telefón
Mobil
+421 2 44 87 23 31
+421 948 345 177
IČO
00684040
Web
www.amavet.sk
Strana 2 z 20
ASOCIÁCIA PRE MLÁDEŽ, VEDU A TECHNIKU
vzdelávacia organizácia pre deti a mládež
O projekte
Junior Internet je určený všetkým
mladým nadšencom, ktorí ešte
neukončili stredoškolské vzdelanie a
využívajú internet na vlasnú tvorbu. So
svojimi webovými stránkami, dizajnmi
či blogmi o internete sa už od roku 2006
na Slovensku mohli prihlásiť do
projektu Junior Internet.
Pre účastníkov je v rámci projektu pripravená súťažná konferencia s bohatým programom
tematicky zameraným na internet, plným prednášok, prezentácií a diskusií. Účasť na
konferencii dáva priestor pre vytváranie a rozvíjanie spolupráce na internetových projektoch,
získavanie nových priateľstiev s ľuďmi s rovnakými záujmami, kontaktov a mnoho nových
informácií o svete informačných technológií.
Víťazi získavajú hodnotné ceny a možnosť
prezentovať svoje projekty na konferencii nielen pred
svojimi rovesníkmi, ale aj pred novinármi a
internetovými odborníkmi. Junior Internet otvára
bránu do sveta mladých programátorov a IT
odborníkov. Je to moderný projekt, ktorý sa
zameriava na súčasne veľmi dôležitú tému a síce
internet v každodennom živote. Junior Internet sa
konal v štyroch krajinách Európskej únie: na
Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku. V
každom z týchto štátov prebehli národné kolá súťaže.
Všetci výhercovia súťaží sa potom stretli na
záverečnom sympóziu v jednej z hosťujúcich krajín.
Táto súťažná konferencia teda nie je len odrazovým mostíkom pre začiatočníkov v IT svete, ale
je aj príležitosťou pre spoznanie nových ľudí s rovnakými záujmami, nachádzanie nových
priateľov a obohacovanie vedomostí na medzinárodnej úrovni.
AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Hagarova 4, 831 52 Bratislava
Telefón
Mobil
+421 2 44 87 23 31
+421 948 345 177
IČO
00684040
Web
www.amavet.sk
Strana 3 z 20
ASOCIÁCIA PRE MLÁDEŽ, VEDU A TECHNIKU
vzdelávacia organizácia pre deti a mládež
9. ročník Junior konferencie Internet
AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku zorganizovala v dňoch 28. a 29. marca 2014
9. ročník súťažnej konferencie Junior Internet 2014.
Súťaž je určená žiakom základných a stredných škôl na
Slovensku, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových
stránok, programovanie, internetovú grafiku a dizajn, písanie
textov, esejí a blogov na webe, tvorbu mobilných a webových
aplikácií a e-learningových internetových stránok.
Počas dvoch dní sa na Fakulte informatiky a informačných
technológií predstavilo 65 slovenských žiakov prezentujúcich
60 projektov. Na tohtoročnej konferencii sme privítali aj 6 víťazov z Českej republiky.
Svoje projekty súťažiaci prezentovali v rámci vyhlásených šiestich súťažných kategóriách:
JuniorWEB – webové stránky, internetové
služby a projekty umiestnené na Internete.
JuniorDESIGN – design webových stránok a
akékoľvek iné elektronické grafické práce.
JuniorTEXT – do súťaže môžete prihlasovať
texty na tému „Sloboda na internete“. Slohový
útvar je ľubovoľný. Rozsah súťažného textu musí byť minimálne 1000 znakov.
JuniorERB – do súťaže môžete prihlasovať webové stránky, internetové služby a projekty
umiestnené na internete. Súťaž je určená webovým stránkam pre mestá, obce, regióny,
turistické miesta či verejnú správu.
JuniorAPP – súťaž mobilných aplikácií resp.
perspektívnych návrhov mobilných aplikácií a
webových aplikácií.
JuniorLEARN - nekomerčná webová stránka
poskytujúca vzdelávací obsah, web určený pre
výučbu s overeným hodnoverným obsahom, tzv.
e-learningové projekty.
AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Hagarova 4, 831 52 Bratislava
Telefón
Mobil
+421 2 44 87 23 31
+421 948 345 177
IČO
00684040
Web
www.amavet.sk
Strana 4 z 20
ASOCIÁCIA PRE MLÁDEŽ, VEDU A TECHNIKU
vzdelávacia organizácia pre deti a mládež
V období január – február 2014 sa mohli žiaci prihlásiť do vyhlásených kategórií. Následne
prebehlo 1. kolo hodnotenia, kde hodnotiaca komisia vybrala projekty, ktoré následne
organizátor a vyhlasovateľ súťaže pozval na konferenciu do Bratislavy, kde prebehlo 2. kolo
hodnotenia spojené s prezentáciou prihlásených prác.
Okrem súťažných blokov sa oplatilo v rámci programu
vidieť aj niekoľko prednášok. V piatok prednášal Tomáš
Hála zo spoločnosti Active 24 o Bezpečnej VLAN (viac tu)
a Martin Ševeček z organizácie LEAF porozprával
o zážitkoch z letného LEAF SUMMER LEADERSHIP CAMPu
(viac tu).
V rámci sobotňajšieho programu prednášal doktorand z Fakulty informatiky a informačných
technológií Michal Barla na tému „Web je hlúpy, poďme to zmeniť“, ktorá sa týkala
sémantického webu.
Ako novinku sme tento rok pripravili v spolupráci
s organizátormi českého Junior Internetu, Vítkom Ježkom
a Pavlom Fuchsom, pre súťažiacich feedback, na ktorom
dostali súťažiaci mnoho rád v oblasti prezentovania.
http://www.juniorinternet.cz/
Kategória
JuniorWEB
JuniorDESIGN
JuniorTEXT
JuniorERB
JuniorAPP
JuniorLEARN
AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Hagarova 4, 831 52 Bratislava
Telefón
Mobil
+421 2 44 87 23 31
+421 948 345 177
Počet prezentovaných projektov
23
15
6
5
7
4
IČO
00684040
Web
www.amavet.sk
Strana 5 z 20
ASOCIÁCIA PRE MLÁDEŽ, VEDU A TECHNIKU
vzdelávacia organizácia pre deti a mládež
Záštita
Záštitu nad súťažnou konferenciou Junior Internet 2014 opäť prevzal
dekan Fakulty informatiky a informačných technológií STU
pán doc. Ing. Pavel Čičák, PhD.
Záštitu nad konferenciou Junior Internet 2014 tento rok po prvýkrát
prevzal aj Digitálny líder Slovenskej republiky pán Ing. Peter Pellegrini.
AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Hagarova 4, 831 52 Bratislava
Telefón
Mobil
+421 2 44 87 23 31
+421 948 345 177
IČO
00684040
Web
www.amavet.sk
Strana 6 z 20
ASOCIÁCIA PRE MLÁDEŽ, VEDU A TECHNIKU
vzdelávacia organizácia pre deti a mládež
Partneri a podporovatelia konferencie
AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Hagarova 4, 831 52 Bratislava
Telefón
Mobil
+421 2 44 87 23 31
+421 948 345 177
IČO
00684040
Web
www.amavet.sk
Strana 7 z 20
ASOCIÁCIA PRE MLÁDEŽ, VEDU A TECHNIKU
vzdelávacia organizácia pre deti a mládež
Mediálni partneri konferencie
AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Hagarova 4, 831 52 Bratislava
Telefón
Mobil
+421 2 44 87 23 31
+421 948 345 177
IČO
00684040
Web
www.amavet.sk
Strana 8 z 20
ASOCIÁCIA PRE MLÁDEŽ, VEDU A TECHNIKU
vzdelávacia organizácia pre deti a mládež
O organizátorovi
AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku je mimovládna, nezisková, záujmová a
vzdelávacia organizácia pre deti a mládež. Založená bola v roku 1990, dnes pracuje vo viac ako
50 kluboch po celom Slovensku. V AMAVETe je evidovaných viac ako 4000 aktívnych členov,
ktorí pracujú v oblastiach astronómie, robotiky, informatiky, biotechnológie, modelárstva,
vied o Zemi a rôznych iných vedných disciplín.
Spolupracujeme so slovenskými univerzitami, strednými a základnými školami a vysokými
školami, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a s ďaľšími organizáciami
a partnermi, ktorí podporujú prácu s talentovanou mládežou.
V AMAVETe pracuje množstvo dobrovoľníkov z radov vedcov, doktorandov, vysokoškolských
a stredoškolských učiteľov a študentov. Má široké spektrum medzinárodnej spolupráce. Je
členom Medzinárodného hnutia pre voľný čas, vedu a techniku MILSET (Mouvement
International Pour le Loisir Scientifique et Technique) so sídlom v Paríži. V rámci tejto asociácie
rozvíjame spoluprácu s podobnými asociáciami v Rusku, Belgicku, Francúzsku, Španielsku,
Maďarsku, Českej republike, Poľsku, ale aj v mimoeurópskych štátoch. Od roku 2006 je
AMAVET členom Society for Science & the Public, Americkej spoločnosti pre vedu a spoločnosť
organizujúcu najprestížnejšiu súťaž projektov stredoškolských vedeckých prác
prezentovaných formou posterovej prezentácie na svete Intel ISEF.
AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Hagarova 4, 831 52 Bratislava
Telefón
Mobil
+421 2 44 87 23 31
+421 948 345 177
IČO
00684040
Web
www.amavet.sk
Strana 9 z 20
ASOCIÁCIA PRE MLÁDEŽ, VEDU A TECHNIKU
vzdelávacia organizácia pre deti a mládež
Odkazy
1) Otvárací ceremoniál JI 2014
https://www.youtube.com/watch?v=2IhHBXeEo3I
2) Video – pohľad účastníkov JI
https://www.youtube.com/watch?v=3DPPDXyxIJA
3) Fotogaléria
http://foto.amavet.sk/index.php?/category/146
4) Facebook
https://www.facebook.com/JuniorInternetSK
AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Hagarova 4, 831 52 Bratislava
Telefón
Mobil
+421 2 44 87 23 31
+421 948 345 177
IČO
00684040
Web
www.amavet.sk
Strana 10 z 20
ASOCIÁCIA PRE MLÁDEŽ, VEDU A TECHNIKU
vzdelávacia organizácia pre deti a mládež
Program
Piatok 28.3.2014
čas
9:00-10:50
11:00
11:15
11:30
12:45
13:40
14:00
14:10
15:20
15:35
15:50
16:00
17:50
18:45
miestnosť -1.58 – Turingova veľká učebňa
Registrácia účastníkov
Slávnostné otvorenie konferencie
Vítek Ježek (Junior Internet CZ)
Feedback na prezentácie
1. blok prezentácií projektov JuniorWEB
Obed
Tomáš Hála (Active 24)
Bezpečná VLAN
Prestávka
2. blok prezentácií projektov JuniorWEB
Matej Ftáčnik (The Spot)
From zero to hero alebo ako sa stať milionárom (Mark Zuckerberg style)
Martin Ševeček (LEAF)
Ako v lete nestratiť niť a naučiť sa to, čo v škole neučia
Prestávka
3. blok prezentácií JuniorDESIGN
Večera
Presun na hotel (pre ubytovaných)
čas miestnosť 1.27 – laboratórium
18:00 Simona Pavúková a Matej Banič (Stredoškolská študentská únia Slovenska)
Príležitosť pre grafikov
Sobota 29.3.2014
čas
7:00-8:00
8:30
9:00
9:10
10:15
10:25
10:45
11:25
11:35
11:45
12:15
12:30
13:30
miestnosť -1.58 – Turingova veľká učebňa
Raňajky v hoteli (pre ubytovaných)
Odchod autobusov
Príchod na FIIT
4. blok prezentácií JuniorERB a JuniorLEARN
Prestávka
Michal Barla (FIIT)
Web je hlúpy, poďme to zmeniť
5 . blok prezentácií JuniorAPP
Prestávka
6 . blok prezentácií JuniorTEXT
Prezentácie víťazov Junior Internet CZ
Obedové balíčky
Slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie víťazov
Záver konferencie
čas miestnosť 1.27 – laboratórium
9:00-10:15 JuniorTEXT – feedback pre finalistov
AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Hagarova 4, 831 52 Bratislava
Telefón
Mobil
+421 2 44 87 23 31
+421 948 345 177
IČO
00684040
Web
www.amavet.sk
Strana 11 z 20
ASOCIÁCIA PRE MLÁDEŽ, VEDU A TECHNIKU
vzdelávacia organizácia pre deti a mládež
Zoznam účastníkov a projektov
Kategória
JuniorWEB
JuniorWEB
Čas
Por.č.
Autor
Názov projektu
1.
Robin Ujlaky
http://xboxone.sk
2.
Filip Barbas
http://itonline.6f.sk/index.php
3.
Michal Balšianka
http://www.wre-it.eu/
4.
Andrej Adamčík,
Daniel Jahôdka
http://www.codeeit.com
5.
Martin Makara
http://www.martidee.wordpress.co
m
6.
Robert Šaray
http://www.neznamysvet.eu
7.
Marek Pukaj
http://eventhelper.herokuapp.com/
8.
Denis Urban
http://stweb.hys.cz/
9.
Marek Gogoľ
http://fashionshop.superkoder.sk
10.
Zoltán Csengody
http://marcipanovefigurky.sk/
11.
Róbert Balušík
http://www.salasorlove.sk
12.
Lukáš Matta,
Matej Kollár
http://www.tvojaskola.sk
1.
Jerguš Lejko
http://www.pexeso.cupofcode.eu/
2.
Michal Paluš
http://www.supaspa.sk
3.
Michal Virgovic,
Marek Hrašna
http://www.acfansite.comlu.com/
4.
Marek Galovič
http://www.spse-po.sk/shop
5.
Tomáš Líška
http://www.prizzz.eu
11:30-12:45
14:10-15:20
6.
7. (ZŠ)
Ivan Hoferík,
Andrej Lednický
Samuel Matejka,
Stanislav Ondruš,
Adam Trizuljak
8.
Peter Tóth
AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Hagarova 4, 831 52 Bratislava
Telefón
Mobil
+421 2 44 87 23 31
+421 948 345 177
IČO
00684040
http://appky.cekuj.net/
http://www.stukart.net
http://www.quickpoll.co
Web
www.amavet.sk
Strana 12 z 20
ASOCIÁCIA PRE MLÁDEŽ, VEDU A TECHNIKU
vzdelávacia organizácia pre deti a mládež
JuniorDESIGN
16:00-17:50
9.
Miroslav Petrik
http://11th.github.io/Chartmander/
10.
(ZŠ)
Kevin Procházka
http://www.puzzlebe.com
11.
Marek Gogoľ
http://juniorinternet.hostmeinca.co
m/dashboard_v2.png
1.
Tomáš Križan
Počítačová Grafika - rôzne
2.
Martin Herman
iGramatika - responsive UX
3.
Samuel Antol
Grafická tvorba
4.
Lucia Janasová
Pictiúir le Lucia
5.
Roderik Sloboda
Grafická tvorba
6.
Veronika
Tánczosová
Webdizajn by Vev
7. (ZŠ)
Dávid Šoltis
Graphics.sk
8.
Denisa
Slivovičová
Séria plagátov
9.
Erik Demek
Grafické spracovanie digitálnych
fotografií
10.
(ZŠ)
Barbora Vaculová
CreativeLand Design
11.
Milan Rechtorík,
Jano Svitana,
JOMI
12.
Peter Hric
Portfólio digitálnych fotografií
13.
Miroslav Petrik
11th hour
14.
Lucia Hrušková
cestovná kancelária a kritický dizajn
15.
Michaela
Fodorová
Frachuni Food - blog o varení
AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Hagarova 4, 831 52 Bratislava
Telefón
Mobil
+421 2 44 87 23 31
+421 948 345 177
IČO
00684040
Web
www.amavet.sk
Strana 13 z 20
ASOCIÁCIA PRE MLÁDEŽ, VEDU A TECHNIKU
vzdelávacia organizácia pre deti a mládež
Kategória
Čas
JuniorERB
Por.č.
Autor
1.
Marek Dutka,
Dominika Petričková
Sprievodca Bardejovom
2.
Tomáš Hruška
Skanzen Vychylovka
3.
Jozef Sýkora
Bystrická cyklomagistrála
4.
9:1010:15
5.
10:4511:25
iGramatika
2.
Martin Ferianc
Scolaris pro Scolaris (Študenti pre
študentov)
3.
Marek Dutka,
Dominika Petričková
Master of Math
4.
Miroslav Petrik
MathX - matematika interaktivne
1.
Erik Valápka, Filip
Ganyicz
SchoolMate app
2.
Martin Herman
iCore & Abs
3.
Martin Šípka
Instant Call
Marek Dutka,
Dominika Petričková
Marek Dutka,
Dominika Petričková
Marek Marušin,
Martin Javorka
Marek Dlugoš,
Ján Mochňak
Master of Math for Kids
1. (ZŠ)
Monika Bartošová
Text
2. (ZŠ)
Daniela Peticová
Text
3. (ZŠ)
Nikola Jaholčíková
Text
4. (ZŠ)
Valéria Jakubská
Text
5. (ZŠ)
Petra Tarčinská
Text
Katarína Mikulovská
Text
4.
6.
7.
JuniorTEXT
Interaktívna školská knižnica
Martin Herman
5.
11:3511:45
Oficiálna stránka obce Dolný Vadičov
1.
JuniorLEARN
JuniorAPP
Michal Ozaniak,
Tibor Ďuriš
Jakub Dubec, Žofia
Žiaková
Názov projektu
6.
AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Hagarova 4, 831 52 Bratislava
Telefón
Mobil
+421 2 44 87 23 31
+421 948 345 177
IČO
00684040
20 Wooden Bridge 2013
Môj Mikuláš
Mobilná aplikácia pre základné a
stredné školy
Web
www.amavet.sk
Strana 14 z 20
ASOCIÁCIA PRE MLÁDEŽ, VEDU A TECHNIKU
vzdelávacia organizácia pre deti a mládež
Hodnotiaca komisia
Predseda
Ľuboš Demovič
zones.sk a FIIT
Členovia
Mária Schvarczová
Andrea Hrčková
Roman Calík
Miroslav Meňhert
Ľudovít Franta
Matej Ftáčnik
Miloslav Ofúkaný
Tomáš Abaffy
ACTIVE24
Živé.sk
TECHBOX
novinár/copywriter
Principio
THE SPOT
promospravy.sk a geoinformatika.sk
birdz.sk
AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Hagarova 4, 831 52 Bratislava
Telefón
Mobil
+421 2 44 87 23 31
+421 948 345 177
IČO
00684040
Web
www.amavet.sk
Strana 15 z 20
ASOCIÁCIA PRE MLÁDEŽ, VEDU A TECHNIKU
vzdelávacia organizácia pre deti a mládež
Výsledková listina
Výsledková listina - Konferencia Junior Internet 28.3.-29.3.2014
Kategória
Meno
Názov projektu
1.miesto
JuniorWEB - SŠ
Kevin Procházka
http://www.puzzlebe.com
1.miesto
Andrej Adamčík, Daniel Jahôdka
http://www.codeeit.com
2.mesto
Miroslav Petrik
http://11th.github.io/Chartmander/
3.miesto
Marek Pukaj
http://eventhelper.herokuapp.com/
4.miesto
Lukáš Matta, Matej Kollár
http://www.tvojaskola.sk
Špeciálne ocenenie - The Spot
JuniorDESIGN - mladší žiaci (do
15r. vrátane)
Marek Dlugoš, Jaroslav Kravec
htttp:\\juniorinternet.hostmeinca.com/dashboard_v2.png
1.miesto
Barbora Vaculová
CreativeLand Design
2.mesto
Dávid Šoltis
Graphics.sk
JuniorWEB - mladší žiaci (do 15r.
vrátane)
AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Hagarova 4, 831 52 Bratislava
Telefón
Mobil
+421 2 44 87 23 31
+421 948 345 177
IČO
00684040
Web
www.amavet.sk
ASOCIÁCIA PRE MLÁDEŽ, VEDU A TECHNIKU
vzdelávacia organizácia pre deti a mládež
JuniorDESIGN- SŠ
1.miesto
Samuel Antol
Samuel Matejka, Stanislav Ondruš, Adam
Trezuljak
http://www.stukart.net
3.miesto
Špeciálne ocenenie - The
Spot
JuniorAPP
Milan Rechtorík, Ján Svitana
JOMI
Miroslav Petrik
11th hour
1.miesto
Marek Dlugoš, Ján Mochňák
Mobilná aplikácia pre základné a stredné školy
2.mesto
Martin Herman
iCore & Abs
3.miesto
JuniorERB
Martin Šípka
Instant Call
1.miesto
Marek Marušin, Martin Javorka
Môj Mikuláš
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iuventa.komprax&hl=cs
2.mesto
Michal Ozaniak, Tibor Ďuriš
Oficiálna stránka obce Dolný Vadičov
http://dolny-vadicov.sk/oznamy
3.miesto
JuniorLEARN
Róbert Balušík
http://www.salasorlove.sk
1.miesto
Martin Ferianc
Scolaris pro Scolaris (Študenti pre študentov) http://www.scolaris.ferianc.eu
Martin Herman
iGramatika
http://www.youtube.com/watch?v=i4HmmE_-aXU
2.mesto
2.miesto
AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Hagarova 4, 831 52 Bratislava
Telefón
Mobil
+421 2 44 87 23 31
+421 948 345 177
IČO
00684040
Web
www.amavet.sk
Grafická tvorba
Strana 17 z 20
ASOCIÁCIA PRE MLÁDEŽ, VEDU A TECHNIKU
vzdelávacia organizácia pre deti a mládež
JuniorTEXT
Ľubovoľný textový útvar na tému Sloboda na
internete
1.miesto
Petra Tarčinská
2.mesto
Monika Bartošová
3.miesto
Valéria Jakubská
Špeciálne ocenenie Hodnotiacej
komisie
Nikola Jaholčíková
Ocenenie dekana Fakulty
informatiky a informačných
technológií
AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Hagarova 4, 831 52 Bratislava
Telefón
Mobil
+421 2 44 87 23 31
+421 948 345 177
Andrej Adamčík, Daniel Jahôdka
www.codeeit.com
Miroslav Petrik
http://11th.github.io/Chartmander/
Marek Dlugoš, Jaroslav Kravec
VIDEBY
Jakub Dubec, Žofia Žiaková
Interaktívna školská knižnica
Marek Dlugoš, Ján Mochňak
Mobilná aplikácia pre základné školy a stredné
školy
IČO
00684040
Web
www.amavet.sk
Strana 18 z 20
ASOCIÁCIA PRE MLÁDEŽ, VEDU A TECHNIKU
vzdelávacia organizácia pre deti a mládež
Výber fotografií
AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Hagarova 4, 831 52 Bratislava
Telefón
Mobil
+421 2 44 87 23 31
+421 948 345 177
IČO
00684040
Web
www.amavet.sk
ASOCIÁCIA PRE MLÁDEŽ, VEDU A TECHNIKU
vzdelávacia organizácia pre deti a mládež
AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Hagarova 4, 831 52 Bratislava
Telefón
Mobil
+421 2 44 87 23 31
+421 948 345 177
IČO
00684040
Web
www.amavet.sk
Strana 20 z 20
Download

zaver_sprava.pdf - Junior Internet