BIKE LAB - DEŤOM
OBSAH
1.
Čo je BIKE-LAB?
2.
Pilotné workshopy na školách
3.
Ponuka
4.
Príklad workshopu
5.
Metóda
6.
Nadstavba workshopu
7.
Didaktické pomôcky
8.
Promo videá
9.
Referencie
10. Kontakt
ČO JE BIKE-LAB?
 Bicykle upevnené v stojane
roztočia elektromotor. Vzniknutá
energia sa následne mení v
cyklo-generátore na
ďalej
využiteľný stabilný elektrický
prúd.
PILOTNÉ WORKSHOPY NA ŠKOLÁCH
V roku 2011 sme prezentovali projekt BIKE-LAB pre
riaditeľov ZŠ a SŠ na konferenciách:


Iuventa v Bratislave – Prepojenie formálneho a neformálneho
vzdelávania
Experiencia v Banskej Bystrici – Využitie zážitkového vzdelávania
v rámci formálneho vzdelávania
Následne v roku 2012 sme zrealizovali 25 pilotných
Workshopov na školách s veľkým ohlasom:







8 ročné gymnázium Púchov
British International School Bratislava
Gymnázium Zvolen
Základná škola v Rusovciach
Gymnázium Ladislava Sáru
Základná škola Tilgnerova
Základná škola Sokolíková
PONUKA
CIEĽOVÁ SKUPINA:


Základná škola
Stredná škola
Workshopy je možné prispôsobiť cieľovej skupine, náročnosť je možné zvýšiť
rozoberaním technickej stránky (ako to funguje do detailov) a ďalej úrovňou
diskusie vo forme facilitácie.
CIELE:




Jednoducho, zážitkovo vysvetliť ako vzniká elektrina (spolupráca s učiteľom
fyziky na škole) a aká je energetická náročnosť jednotlivých spotrebičov
a ostatných vecí, ktoré v živote spotrebujeme.
Interaktívnou, hravou formou priblížiť technické smery a zvýšiť atraktivitu,
záujem o ich ďalšie štúdium
Získanie poznatkov o spôsobe výroby, využívaní elektrickej energie
a implicitných väzbách a vzťahoch medzi využívaním energie a dopadom na
životné prostredie
Zvýšiť motiváciu pre efektívnejšie a šetrnejšie využívanie energie
a prekonanie osobných zlozvykov, ktoré bránia dosiahnutiu tohto cieľa.
DOPAD
DOPAD:
Orbis Institute si v projekte „BIKE-LAB na školách“ v rokoch 2012-2013 kladie za cieľ
ovplyvniť viac ako 20.000 študentov na celkovo viac ako 200 školách.
V najbližších 5 rokoch by sme chceli aby projektorm „BIKE-LAB na školách“ prešlo
viac ako 100.000 študentov a tak docieliť celospoločenský dopad.
PRÍKLAD WORKSHOPU
1.
FYZIKA časť = prepojenie teoretického učiva s praktickým využitím

Celú inštaláciu („mini elektráreň“) skonštruujú študenti pod dohľadom učiteľa fyziky a inštruktorov Orbis Institute. Prepojenie
teoretického učiva fyziky so zážitkovým vzdelávaním = reálnym skonštruovaním elektrického generátora

Ako vzniká elektrina? Ako je možné, že ja šliapem a rádio hrá, alebo svieti žiarovka?
Prostredníctvom prezentácie a spolupráce učiteľa fyziky si žiaci rozoberú jednotlivé komponenty „mini elektrárne“, aby pochopili ako
celý systém funguje
2.
EKO časť

Aké formy energie existujú a ako ich vieme získať a aká je ich energetická hodnota? Žiaci si prostredníctvom interaktívnych kociek
demonštrujúcich výrobu a energetickú hodnotu rôznych foriem energie (veterná, vodná, slnečná a energia vo forme prijatej stravy)

Interaktívnou formou sa žiaci naučia aký je vzťah medzi výrobou elektriny, jej spotrebou a vplyvom na životné prostredie

Premietnutie kontroverzného EKO filmu (elektrina na premietanie sa vyrobí bicyklami)

Čo to vlastne elektrina je, aká je energetická náročnosť jednotlivých spotrebičov v domácnosti a ako je možné pristupovať k
využívaniu elektriny šetrne a efektívne?
Žiaci pomocou interaktívnej tabule zapájajú rôzne druhy žiaroviek, ktoré rozsvecujú vlastným bicyklovaním a cítia záťaž
reálne v stehnách
Žiaci zapájajú postupne rôzne druhy spotrebičov a na záver si ukážu tabuľku demonštrujúcu koľko by bolo potrebných
bicyklistov na utiahnutie spotrebičov
3.
DISKUSIA

Facilitovaná diskusia na premietnutý film

Viete si predstaviť, ako by vyzeral jeden deň úplne bez energie?

Vízie na tému najefektívnejšia a najmenej škodlivá výroba energia v budúcnosti.
METÓDA KTORÚ VYUŽÍVAME
Zapamätáme si:
1. Experience
(aktivita, hra)
10% z toho čo počujeme
50% z toho čo počujeme a vidíme
2. Ohliadnutie
4. Zmena v
správaní
(review, spätná
väzba)
(„Čo by som si
mal
nechať/zmeniť?“)
80% z toho čo počujeme, vidíme a robíme
3. Evaluácia
(David Kolb, 1976)
DIDAKTICKÉ POMÔCKY

Cyklogenerátor s 3-4 bicyklami (v prípade záujmu je možné demonštrovať až 1KW
výkon, t.j. 20ks bicyklov)

Prezentácia o tom ako to celé funguje, vysvetlenie jednotlivých komponentov

Tabuľa s vysvetlením energetickej náročnosti spotrebičov, ktoré využívame
v domácnosti (vyjadrené v počte bicyklov potrebných na pokrytie energie pre
jednotlivé spotrebiče)

Interaktívna tabuľa = tabuľa so žiarovkami rôzneho výkonu a spotreby a energetickej
náročnosti na pochopenie

Interaktívne kocky energetickej náročnosti = demonštrujú spotrebu energie formou
svetelnej energie, vodnej, veternej a energie, ktorú človek spotrebuje vo forme jedla

Ledkový dataprojektor spolu s audio sústavou

Ďalšie zábavné spotrebiče demonštrujúce energetickú náročnosť (bublinkovač,
ventilátor, nabíjačkáreň na mobilné telefóny, mixér na výrobu miešaných nápojov
a pod.)

Rôzne informačné zdroje v multimediálnej a papierovej forme
PROMO VIDEÁ
Video z workshopu na 8-ročnom gymnáziu
v Púchove
Video z prvého cyklo-kina na Slovensku v
rámci Bažant kinematograf – T-com pláž
Bratislava
REFERENCIE

ŠKOLY / NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INŠTALÁCIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

British International School Bratislava
Götheho Inštitút
Medzinárodná Konferencia Experiencia
Gymnázium Zvolen
Gymnázium Púchov
Trh dobrovoľníkov
Slatinka
Critical mass BA
Cyklokoalícia
Pohoda Festival
Festival Hory a mesto
Festival 4 Zivly
Bažant Kinematograf – Magio Pláž Bratislava
Dobrý trh na Panenskej
Dizajn Víkend
Európsky týždeň mobility
Urbanity
Happening v Sade Janka Kráľa
Filmový festival krátkych filmov – študenti študentom
FIREMNÉ
•
•
•
•
•
•
Tesco
Microsoft
Union
Orange
Enel
ZSE
KONTAKT
Orbis Institute, o.z.
Bajkalská 29/E
821 01 Bratislava
www.orbisinstitute.sk
Kontaktná Osoba:
Tel:
Email:
Vladimír Schmidt
+ 421 905 737 323
[email protected]
Download

BIKE LAB - DEŤOM - Orbis Institute