HYDRAULICKÉ ČERPADLÁ | VALCE | ZDVIHÁKY | SŤAHOVAČE | NÁSTROJE
Vysokovýkonné hydraulické komponenty,
systémy a náradie pre špeciálne
požiadavky s veľmi vysokými silami
PTM10SLO - Katalóg v skrátenej verzii Slovakian
2
!
Hydraulické okruhy
1
3
Tento katalóg je výber z najbežnejších produktov.
Kompletný sortiment nájdete v našom podrobnom katalógu.
- čerpadlá, valce, ovládacie prvky
Jednočinný valec alebo valce v okruhu
ovládané ventilom v zostave s čerpadlom.
Základný jednočinný systém s ručným čerpadlom,
meracím prístrojom, hadicou a jednočinným
valcom.
1
Č. 9502 Ventil
4
Otvor je
uzatvorený
Jednočinné
valce
Výberová tabuľka
Kapacita valca (tony)
Ručné čerpadlá
*
8
11
Č. 9691
Rozdeľovací prvok potrubia „Y”
2
Dvojčinný valec alebo valce v okruhu ovládané
ventilom v zostave s čerpadlom.
Základný jednočinný systém s ručným čerpadlom, meracím
prístrojom, hadicou a mnohopočetnými uzatváracími ventilmi,
ventilmi znižujúcimi zaťaženie, ako aj mnohopočetnými valcami.
Č. 9506
Ventil
Tvarovky T alebo rozdeľovacie
prvky potrubia
10
9
Elektrické ručné
čerpadlá
**
1
12
2
11
Jednočinný valec ovládaný diaľkovo
namontovaným ventilom.
Č. 9626
Ferngesteuertes
Rozdeľovací Ventil Nr. 9508
prvok potrubia
Tlak
Otvor je
uzatvorený
4
Č. 9626
Rozdeľovací Č. 9508
prvok potrubia Diaľkový ventil
Tlak
Dvojčinný valec
20
25
30
P12
Jednoč.
14
32
44
65
72
93
P55
Jednoč.
6
14
19
28
31
40
P19/
Nízky
4
8
10
15
17
21
P19L
Vysoký
13
30
42
59
68
86
P59F
Nízky
1,8
4,1
5,7
8
9
12
20
29
Vysoký
8
17
24
34
48
50
85
122
P59(L)
Nízky
1,5
3,2
4,7
7
7,7
9,7
16,7
23,9
P157
Vysoký
6
14
19
28
31
40
71
101
P159
Nízky
0,5
1
1,3
1,9
2,2
2,8
5
7
9
13
18
P300
Vysoký
7
15
21
30
34
43
77
110
143
200
250
P460
Nízky
0,1
0,3
0,6
0,6
0,7
0,9
1,5
2,2
2,8
4,2
5,6
8,4
11,2
Vysoký
3,3
7,7
9
14
17,5
22
37
55
71
105
143
213
284
4,3
6,5
8,7
PE10
PE17
5
PED25
PE30
75
100
150
200
300
400
Nízky
0,5
1,2
1,6
2,2
2,6
3,2
5,5
Vysoký
6
13,4
18,9
27
31
39
66,2
Nízky
0,2
0,5
0,7
0,9
1,1
1,4
2,3
3,3
Rýchlosť:
počet stlačení na vysunutie o 25 mm
počet sekúnd na vysunutie o 25 mm
*
**
Vysoký
3,5
7,9
10,9
16
18
23
39
56,3
73
109
146
Nízky
0,4
0,8
1,2
1,6
1,8
2,3
3,9
5,7
7,3
10,8
14,6
21,9
29,2
Vysoký
3,3
7,5
10,3
15
17
21
37
53
69
102
136
207
276
18,4
Nízky
0,2
0,5
0,7
1
1,1
1,4
2,5
3,6
4,6
6,8
9,2
13,8
Vysoký
2,8
6,4
9
13
15
19
32
45,5
59
88
118
177
236
Nízky
0,2
0,4
0,6
0,9
1
1,3
2,2
3,2
4,1
6,1
8,3
12
15,7
19,9
Vysoký
2,4
5,4
7,5
10,6
12,4
15,6
26,5
38,2
49,5
73,6
99,1
144,3
188,5
238,6
4,7
7,2
9,6
Nízky
0,2
0,45
0,6
0,9
1
1,3
2,2
3,2
4,1
6
Vysoký
2
4,5
6
9
10
13
22
32
41
60
Nízky
0,1
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
1,3
1,8
2,4
3,5
2
Čerpadlo – zariadenie na prevod mechanickej energie na
energiu kvapaliny.
Vysoký
1,3
2,9
4,1
5,9
6,8
8,6
14
22
28
42
56
84
112
PE55/
Nízky
0,1
0,2
0,3
0,4
0,4
0,6
0,9
1,4
1,8
2,6
3,5
5,4
7,2
PE60
Vysoký
1,1
2,4
3,4
4,8
5,6
7,1
12
17,8
23
34
45
69
92
4
Merací prístroj – meria tlak v baroch a/alebo silu.
5
Hadica – prepravuje hydraulickú kvapalinu.
8
ýchla spojka – spojky „strany hadice” a „strany valca” sa
R
používajú na rýchle pripojenie a kontrolu prietoku kvapaliny
po oddelení. Č. 9796 a 9798)
11
12
Uzatvárací ventil – reguluje prietok hydraulickej kvapaliny z
alebo do valcov. (Č. 9642 alebo 9644)
Ventil znižujúci zaťaženie – umožňuje regulované spúšťanie
valca, pričom zaisťuje bezpečnosť, keď sa vyžaduje
dlhodobé udržiavanie zaťaženia. (Č. 9596)
PQ60
0,1
0,2
0,3
0,4
0,4
0,5
0,9
1,3
1,7
2,5
3,4
5,1
6,8
8,5
1
2,2
3,3
4,4
5,2
6,5
11
16,2
21
31
41
63
84
105
Nízky
0,1
0,2
0,3
0,4
0,4
0,5
0,9
1,3
1,7
2,5
3,4
5,1
6,8
8,5
Vysoký
0,5
1,1
1,6
2,2
2,6
3,2
5,5
7,7
10
15
21
30
40
50
Nízky
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,3
0,6
0,8
1
1,5
2,1
3
4
5
Vysoký
0,1
0,3
0,4
0,6
0,7
0,9
1,6
2,2
2,9
4,4
5,9
8,7
11,6
14,5
PA6/
Jednoč.
10
22,4
31
44,4
51,3
65,2
-
-
-
-
-
PA9
Jednoč.
10
22,4
31
44,4
51,3
65,2
-
-
-
-
-
PA17
Nízky
0,2
0,5
0,7
0,9
1,1
1,4
2,3
3,3
4,3
6,5
8,7
-
-
PE400
**
PA46
Adaptér meracieho prístroja tvaru T – umožňuje montáž
meracieho prístroja tlaku/tonáže kdekoľvek v hydraulickom
systéme. (Č. 9670)
Uzáver potrubia – na zablokovanie nepoužívaných otvorov v
rámci systému. (Č. 9687)
Nízky
Vysoký
PQ120
Vzduchové
hydraulické
čerpadlá
PA55
Plynové hydraulické PG30
čerpadlá
**
500
- Všeobecne odporúčané
- Medzná skúška
- Neodporúča sa pre požiadavky
väčšiny aplikácií
71
PE46
PG55
PG120
Spätný pohyb
55
Valec – pôsobí hydraulickou silou.
10
Dvojčinné valce ovládané diaľkovo
namontovaným ventilom.
15
1
9
Spätný pohyb
Ventil znižujúci zaťaženie č. 9596
10
PE21
+ -
3
5
PE18
8
4
Stupeň
10
5
Voľba správneho čerpadla: Táto tabuľka vám pomôže pri výpočte doby, ktorú valec potrebuje na zdvihnutie bremena pri pohone 700-barovým čerpadlom Power Team. Pri ručných čerpadlách príslušné
číslo naznačuje počet stlačení potrebných na vysunutie o 25 mm. Pri elektrických/vzduchových/plynových
čerpadlách príslušné číslo naznačuje počet sekúnd potrebných na vysunutie o 25 mm
PG400
Vysoký
3,5
7,9
10,9
16
18
23
39
56
73
109
146
Nízky
0,1
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
1,3
2
2,4
3,5
4,7
7,2
9,6
Vysoký
1,3
2,9
4,1
5,9
6,8
8,6
14
22
28
56
42
84
112
Nízky
0,1
0,3
0,4
0,6
0,7
0,9
1,5
2,2
2,8
4,1
5,5
8,4
11,2
Vysoký
1,1
2,4
3,4
4,8
5,6
7,1
12
18
23
34
45
69
92
Nízky
0,3
0,7
1
1,3
1,6
2
3,3
4,8
6,2
9,3
12,4
18,1
-
Vysoký
2
4,5
6,3
8,9
10,3
13
22
31,8
41,3
61,4
83
121
-
Nízky
0,1
0,3
0,4
0,6
0,7
0,8
1,4
2
2,6
3,9
5,2
7,6
9,9
12,5
Vysoký
1,1
2,5
3,5
4,9
5,6
7,1
12,1
17,3
22,5
33,5
45
66
86
109
12,5
Nízky
0,1
0,3
0,4
0,6
0,7
0,8
1,4
2
2,6
3,9
5,2
7,6
9,9
Vysoký
0,5
1
1,5
2
2,4
3
5,1
7,3
9,5
14,2
19,1
27,8
36,3
46
Nízky
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,3
0,6
0,8
1
1,5
2
3
3,8
4,9
Vysoký
0,2
0,3
0,5
0,7
0,8
1
1,7
2,4
3,1
4,6
6,2
9
11,8
15
Valce | čerpadlá
4
Výberová tabuľka
– voľba správneho valca
Výška po
Typ Montážny
Jed./Dvo. Pohyb zasunutí spätného Zaťa- otvor v Závit Objednávacie
Tony Činnosť v mm. v mm. pohybu ženiezákladni objímky
č.
2
5 Tah.
5
10
12
15
17,5
20
25
127
139,7
25,4
82,6
133,4
133,4
184,2
235
14,3
257,2
257,2
308
358,8
25,4
54
104,8
155,6
155,6
206,4
254
158,8
63,5
203,2
11,1
38,1
7,9
41,3
41,3
76,2
257,2
308
358,8
406,4
25,4
54
104,8
155,6
206,4
50,8
54
104,8
155,6
50,8
76,2
152,4
11,1
44,5
260,4
311,2
362
362
25,4
50,8
101,6
158,8
158,8
209,6
362
158,8
233
302
111
165
216
267
273
324
41
349
394
400
451
92
121
172
248
292
299
391
297
133
287
45
89
56
122
122
184
373
424
475
522
124
149
200
271
322
175
162
213
264
156
154
308
51
95
375
425
476
543
140
165
216
273
314
324
518
340
S
S
S
S
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
-
4
4
4
4
4
4
4
4
-
4
4
4
4
4
4
-
4
4
-
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
-
4
4
4
4
4
4
4
4
-
4
4
4
4
-
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
-
-
4
4
4
-
4
4
4
-
-
4
4
4
4
4
4
4
4
-
4
4
4
4
4
4
4
4
4
-
4
4
4
4
4
4
4
5
RP25
RP55
C51C
C53C
C55C
C55CBT
C57C
C59C
RLS50
C1010C
C1010CBT
C1012C
C1014C
C101C
C102C
C104C
C106C
C106CBT
C108C
RD1010
RD106
RH102
RH108
RLS100
RSS101
RH120
RH121
RH121T
RH123
C1510C
C1512C
C1514C
C1516C
C151C
C152C
C154C
C156C
C158C
RT172
RA202
RA204
RA206
RH202
RH203
RH206
RLS200
RSS202
C2510C
C2512C
C2514C
C2514CBT
C251C
C252C
C254C
C256C
C256CBT
C258C
RD2514
RD256
Výška po Boden-
EW/DW Pohyb zasunutí Rück- befest. Außen-
Tonnen Wirkung v mm. v mm. zugsart Taktzahlloch gewinde
Objednávacie č.
30
50
55
60
75
80
100
54
104,8
155,6
257,2
63,5
76,2
152,4
152,4
149,2
12,7
61,9
63,5
76,2
15,9
60,3
76,2
260,4
336,6
50,8
108
158,8
254
254
50,8
50,8
152,4
152,4
254
54
104,8
155,6
155,6
50
333,4
463,6
158,8
257,2
76,2
127
152,4
101,6
333,4
155,6
15,9
333,4
260,4
50,8
168,3
254
254
254
50,8
50,8
50,8
152,4
152,4
152,4
54
158,8
187
238
289
438
159
179
248
281
283
59
117
214
181
67
127
268
384
460
175
232
283
329
365
125
162
264
321
384
171
222
273
318
125
504
657
329
459
235
241
318
241
492
314
79
518
429
219
337
343
372
387
140
169
184
241
270
286
197
298
S
S
S
Záťažový
Záťažový
Záťažový
Záťažový
Záťažový
Záťažový
Záťažový
S
S
S
S
S
S
S
Záťažový
S
Záťažový
Záťažový
S
Záťažový
Záťažový
Záťažový
Záťažový
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
4
4
4
4
-
4
4
4
-
4
4
4
4
4
-
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
-
-
-
4
4
4
4
4
4
4
4
-
4
4
4
4
-
4
4
4
-
4
4
4
-
4
4
-
4
4
4
-
RA302
RA304
RA306
RH3010
RH302
RH303
RH306
RH306D
RHA306
RLS300
RSS302
RT302
RH503
RLS500S
RSS502
RT503
C5510C
C5513C
C552C
C554C
C556C
R5510C
R5510L
R552C
R552L
R556C
R556L
RA5510
RA552
RA554
RA556
RA556L
RC0552P
RD5513
RD5518
RD556
RH6010
RH603
RH605
RH606
RHA604D
C7513C
C756C
RLS750S
RD8013
C10010C
C1002C
C1006C
R10010C
R10010D
R10010L
R1002C
R1002D
R1002L
R1006C
R1006D
R1006L
RA1002
RA1006
Výška po Boden-
Výška po Boden-
EW/DW Pohyb zasunutí Rück- befest. Außen-
EW/DW Pohyb zasunutí Rück- befest. Außen-
Tonnen Wirkung v mm. v mm. zugsart Taktzahlloch gewinde
Objednávacie č. Tonnen Wirkung v mm. v mm. zugsart Taktzahlloch gewinde
Objednávacie č.
100
150
155
200
240
250
280
300
300
355
158,8
45
333,4
511,2
168,3
38,1
260,4
76,2
152,4
15,9
57,2
38,1
123,8
254
254
254
50,8
50,8
50,8
152,4
152,4
152,4
333,4
460,4
168,3
127
203,2
14,3
45
254
254
254
50,8
50,8
50,8
152,4
152,4
152,4
333,4
460,4
168,3
203,2
45
76,2
254
254
254
50,8
50,8
50,8
152,4
152,4
152,4
330,2
152,4
254
254
254
50,8
340
137
515
718
350
165
503
254
314
86
140
144
384
365
392
410
162
189
206
264
291
308
543
674
378
308
349
102
148
394
410
445
191
207
241
292
308
343
572
724
406
408
155
290
394
437
451
191
234
248
292
335
349
617
439
435
550
495
232
Záťažový Vyso.
Záťažový Vyso.
S
Vyso.
S
Vyso.
S
Vyso.
S
Vyso.
S
Vyso.
Vyso.
S
Vyso.
Vyso.
Vyso.
S
Vyso.
S
Vyso.
Záťažový
S
Záťažový
Záťažový
S
Záťažový
Záťažový
S
Záťažový
S
Vyso.
S
Vyso.
S
Vyso.
S
Vyso.
S
Vyso.
Vyso.
Záťažový Vyso.
Záťažový
S
Záťažový
Záťažový
S
Záťažový
Záťažový
S
Záťažový
S
Vyso.
S
Vyso.
S
Vyso.
Vyso.
Záťažový Vyso.
Vyso.
Záťažový
S
Záťažový
Záťažový
S
Záťažový
Záťažový
S
Záťažový
S
Vyso.
S
Vyso.
Záťažový
S
Záťažový
Záťažový
-
-
-
4
4
4
4
4
4
-
4
-
-
-
4
4
4
4
4
4
-
-
4
4
4
4
4
4
4
-
-
4
4
4
4
-
-
4
4
4
4
RA1006L
RC1002P
RD10013
RD10020
RD1006
RH1001
RH10010
RH1003
RH1006
RLS1000S
RSS1002
RSS1002D
RT1004
R15010C
R15010D
R15010L
R1502C
R1502D
R1502L
R1506C
R1506D
R1506L
RD15013
RD15018
RD1506
RH1505
RH1508
RLS1500S
RC1552P
R20010C
R20010D
R20010L
R2002C
R2002D
R2002L
R2006C
R2006D
R2006L
RD20013
RD20018
RD2006
RH2008
RC2402P
RSS2503
R28010C
R28010D
R28010L
R2802C
R2802D
R2802L
R2806C
R2806D
R2806L
RD30013
RD3006
R35510C
R35510D
R35510L
R3552C
355
380
400
430
500
565
620
740
965
1220
50,8
50,8
152,4
152,4
152,4
45
330,2
152,4
254
254
254
50,8
50,8
50,8
152,4
152,4
152,4
330,2
152,4
254
254
254
50,8
50,8
50,8
152,4
152,4
152,4
45
250
250
250
50
50
50
150
150
150
250
250
250
50
50
50
150
150
150
250
250
250
50
50
50
150
150
150
290
292
333
448
394
178
651
473
467
516
537
264
313
333
365
413
435
677
499
495
548
575
292
345
371
394
447
473
192
465
508
595
265
283
395
365
398
495
390
530
635
290
310
455
390
420
555
615
550
698
415
330
443
440
440
598
S
Záťažový
Záťažový
S
Záťažový
Záťažový
S
S
Záťažový
S
Záťažový
Záťažový
S
Záťažový
Záťažový
S
Záťažový
S
S
Záťažový
S
Záťažový
Záťažový
S
Záťažový
Záťažový
S
Záťažový
Záťažový
Záťažový
S
Záťažový
Záťažový
S
Záťažový
Záťažový
S
Záťažový
Záťažový
S
Záťažový
Záťažový
S
Záťažový
Záťažový
S
Záťažový
Záťažový
S
Záťažový
Záťažový
S
Záťažový
Záťažový
S
Záťažový
Jednočinnými valcami
Dvojčinnými valcami
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
Vyso.
S
-
-
4
4
4
4
-
-
4
4
4
4
-
-
Pružinový
Hydraulický
R3552D
R3552L
R3556C
R3556D
R3556L
RC3802P
RD40013
RD4006
R43010C
R43010D
R43010L
R4302C
R4302D
R4302L
R4306C
R4306D
R4306L
RD50013
RD5006
R56510C
R56510D
R56510L
R5652C
R5652D
R5652L
R5656C
R5656D
R5656L
RC6202P
RC74010C
RC74010D
RC74010L
RC7402C
RC7402D
RC7402L
RC7406C
RC7406D
RC7406L
RC96510C
RC96510D
RC96510L
RC9652C
RC9652D
RC9652L
RC9656C
RC9656D
RC9656L
RC122010C
RC122010D
RC122010L
RC12202C
RC12202D
RC12202L
RC12206C
RC12206D
RC12206L
Valce
6
!
Univerzálny valec
Aký typ valca potrebujete?
1. Určenie kapacity
sily valca:
2. Určenie množstva
oleja valca:
3. Určenie objemu
nádrže potrebného
pre systém s viacerými valcami:
Sila v kg
Účinná
plocha
valca (cm2)
X
Počet
barov z
čerpadla
Obje
oleja
(cm3)
Účinná
plocha
valca (cm2)
X
Pohyb
valca
(cm)
Použiteľný
olej
Objem
oleja valca
(cm3)
X
Počet
valcov v
systéme
Pohyb
Výška po
zasunutí
Spojka
[rad RLS]
Jednočinný | Pružinový spätný pohyb
Prispôsobené pre priestorovo
obmedzené miesta
-
-
všetky valce sú sériovo vybavené
hydraulickou rýchlospojkou s vnútor. závitom.
jedinečná vysokovýkonná pružina pre spätný chod
valca
Výška po Tiaž
Pohyb
Obj. oleja zasunutí Hmotnosť
v mm.
v kg.
v tonách
v mm.
Objednávacie č.cm3
5
14,3
RLS50
10
41,3
1,0
10
11,1
RLS100
17
44,5
1,5
20
11,1
RLS200
33
50,8
2,5
30
12,7
RLS300
53
58,7
3,9
50
15,9
RLS500S
99
66,7
6,3
75
15,9
RLS750S
163
79,4
10,6
100
15,9
RLS1000S
202
85,7
13,6
150
14,3
RLS1500S
282
101,6
23,6
Valce s nízkym zdvihom
Jednočinný | Pružinový spätný pohyb
[rad RSS]
Vhodný do mimoriadne malých priestorov
-
-
Samičia polovičná spojka je štandardom
pri každom valci
Jedinečná pružina určená pre náročnú
prevádzku zabezpečuje rýchly spätný pohyb piesta
Tiaž
Pohyb
Obj. oleja
v tonách
v mm.
Objednávacie č.cm3
10
38,1
RSS101
56
20
44,5
RSS202
30
61,9
RSS302
-
Výška po zasunutí Hmotnosť
v mm.
v kg.
88,9
2,7
126
95,3
4,5
259
117,5
6,7
-
Tiaž
Pohyb
Obj. oleja
3
v tonách
v mm. Objednávacie č.cm 25,4
C51C
18
Výška po zasunutí Hmotnosť
v mm.
v kg.
110,3
Posuv, tlak pre aplikácie s nízkym
počtom cyklov
Všetky valce okrem RH120 sú
vybavené samičou polovičnou
spojkou
Obj. Tiaž
Pohyb Objednávacie oleja
v tonách v mm.
č.cm3
Stredný
priemer
v mm.
[rad R..C]
Jednočinný | Záťažový spätný pohyb
Jednočinný | pružinový spätný pohyb
Chrómovaná piestová tyč odoláva
opotrebovaniu a korózii
Teleso valca z pevnej ocele zaisťuje
trvanlivosť
5
tyče valca sa musí odpočítať.
Ploché valce
-
Vysoká tonáž
[rad RH]
Jednočinný | Pružinový spätný pohyb
Zdvíhanie alebo tlačenie v náročnej
prevádzke
Poznámka: Ak chcete určiť objem pri dvojčinných valcoch, olej na konci Duté valce
[rad C]
Jednočinný | Pružinový spätný pohyb
Sila
7
Tento katalóg je výber z najbežnejších produktov.
Kompletný sortiment nájdete v našom podrobnom katalógu.
-
-
Výška po zasunutí Hmotnosť
v mm.
v kg.
Nízky počet cyklov, samospádový
spätný pohyb
Zliatinový tepelne spracovaný
piest a teleso zaisťujú spoľahlivosť pevnosť
Tiaž
Pohyb Objednávacie Obj. oleja
v tonách
v mm.
č.cm3
1,0
10
63,5
RH102
91
19,4
134,9
4,1
55
51
R552C
362
Výška po zasunutí
v mm.
125,4
Hmotnosť
v kg.
12,3
5
82,6
C53C
52
165,1
1,5
10
203,2
RH108
290
19,4
287,3
8,5
55
152
R556C
1.087
227,0
22,7
5
133,4
C55C
85
215,9
1,8
12
7,9
RH120
14
17,5
55,6
1,4
55
254
R5510C
1.811
328,6
32,7
5
184,2
C57C
118
273,1
2,3
12
41,3
RH121
74
20,2
122,2
3,0
100
51
R1002C
677
139,7
23,6
5
235,0
C59C
151
323,9
2,6
12
41,3
RH121T
74
17,5
122,2
3,0
100
152
R1006C
2.030
241,3
40,4
10
25,4
C101C
36
92,1
1,8
12
76,2
RH123
136
20,6
184,2
4,0
150
51
R1502C
1.007
161,9
41,8
10
54,0
C102C
79
120,7
2,3
20
50,8
RH202
155
27,4
155,6
7,3
150
152
R1506C
3.019
263,5
68,6
10
104,8
C104C
151
171,5
3,0
20
76,2
RH203
193
26,6
154,0
9,1
150
254
R15010C
5.032
365,1
95,3
10
156,6
C106C
225
247,7
4,3
20
152,4
RH206
465
27,4
308,0
13,7
200
51
R2002C
1.355
190,5
65,8
10
206,4
C108C
362
298,5
5,0
30
63,5
RH302
260
32,9
158,8
11,6
200
152
R2006C
4.062
292,1
100,3
10
257,2
C1010C
370
349,3
5,9
30
149,2
RHA306
625
32,5
283,4
9,9
280
51
R2802C
1.861
190,5
91,6
10
308,0
C1012C
444
400,1
6,6
30
152,4
RH306
625
32,5
247,7
17,7
280
152
R2806C
5.583
292,1
136,7
10
358,8
C1014C
518
450,9
7,3
50
76,2
RH503
534
42,5
181,0
21,2
355
51
R3552C
2.326
231,8
137,1
10
406,4
C1016C
592
520,7
8,4
60
76,2
RH603
607
54,0
235,0
27,2
355
152
R3556C
6.975
233,4
197,0
15
25,4
C151C
51
123,8
3,4
60
152,4
RH606
1.211
54,0
311,2
35,4
355
254
R35510C
11.624
435,0
256,5
100
76,2
RH1003
1.014
79,4
254,0
52,2
430
51
R4302C
2.841
263,5
199,8
430
152
R4306C
8.520
365,1
276,5
15
54,0
C152C
110
149,2
4,0
15
104,8
C154C
211
200,0
5,2
15
155,6
C156C
315
271,4
6,9
15
206,4
C158C
418
322,2
8,1
15
257,2
C1510C
521
373,0
9,4
15
308,0
C1512C
625
423,8
10,5
15
358,8
C1514C
728
474,6
11,8
15
406,4
C1516C
824
522,3
12,8
25
25,4
C251C
84
139,7
5,4
25
50,8
C252C
169
165,1
6,3
25
101,6
C254C
338
215,9
8,0
25
158,8
C256C
528
273,1
9,8
25
209,6
C258C
697
323,9
11,6
25
260,4
C2510C
865
374,4
13,3
25
311,2
C2512C
1.036
425,5
15,0
25
362,0
C2514C
1.205
476,3
16,7
55
50,8
C552C
362
174,6
14,7
55
108,0
C554C
769
231,8
18,7
55
158,8
C556C
1.131
282,6
23,1
55
260,4
C5510C
1.853
384,2
30,4
55
336,6
C5513C
2.398
460,4
35,3
75
155,6
C756C
1.596
314,3
33,3
50
60,3
RSS502
374
127,0
10,5
75
333,4
C7513C
3.421
492,1
49,6
100
57,2
RSS1002
725
139,7
21,4
100
50,8
C1002C
675
219,1
28,5
100
38,1
RSS1002D
482
144,5
24,7
100
168,3
C1006C
2.245
336,6
41,2
250
76,2
RSS2503
2.469
290,5
99,7
100
260,4
C10010C
3.467
428,6
51,2
Hliníkový valec
[rad RA]
Jednočinný | Pružinový spätný pohyb
R5652C
3.710
292,1
289,7
R5656C
11.129
393,7
389,5
565
254
R56510C
18.548
495,3
489,4
[rad RC..C]
Jednočinný | záťažový spätný pohyb
Polovičná hmotnosť oceľových
valcov
Hliníkové teleso odoláva iskreniu vo
výbušných prostrediach
Tiaž
Pohyb
Obj. oleja
v tonách
v mm.
Objednávacie č.cm3
51
152
Vysoká tonáž
Pre zdvíhanie a iné nevýrobné
činnosti
-
-
565
565
Posuv, tlak a zdvih
Výška po zasunutí Hmotnosť
v mm.
v kg.
-
-
-
Záťažový cyklus, samospádový spätný pohyb
Prepadový otvor zabraňuje nadmernému
vysunutiu piesta pod záťažou
Zliatinový tepelne spracovaný piest a teleso zaisťujú
spoľahlivosť a pevnosť
20
54,0
RA202
154
161,9
3,5
20
104,8
RA204
300
212,7
4,2
20
155,6
RA206
445
263,5
5,1
30
54,0
RA302
226
187,3
5,0
740
50
RC7402C
4.811
265
300
30
104,8
RA304
439
238,1
5,9
740
150
RC7406C
14.132
365
416
30
155,6
RA306
652
288,9
6,8
740
250
RC74010C
24.053
465
530
55
54,0
RA552
386
171,5
7,3
965
50
RC9652C
6.283
290
423
55
104,8
RA554
746
222,3
8,9
965
150
RC9656C
18.850
390
577
55
155,6
RA556
1.109
273,1
10,9
965
250
RC96510C
31.416
490
725
Tiaž
Pohyb
Obj. oleja
v tonách
v mm. Objednávacie č.cm3
Výška po zasunutí
v mm.
Hmotnosť
v kg.
55
254,0
RA5510
1.811
384,2
14,4
1220
50
RC12202C
7.952
415
766
100
54,0
RA1002
718
196,9
15,1
1220
150
RC12206C
23.856
440
960
100
158,8
RA1006
2.116
298,5
22,6
1220
250
RC122010C
39.761
615
1147
Valce
8
Zaisťovacia objímka
!
9
Tento katalóg je výber z najbežnejších produktov.
Kompletný sortiment nájdete v našom podrobnom katalógu.
[rad R..L]
Jednočinný | záťažový spätný pohyb
Posuv, mechanické držanie bremena
-
-
Nútené mechanické zaistenie s cieľom
podoprenia bremena
Bremeno dvíhané podperou na dlhú
dobu s uvoľneným hydraulickým tlakom
Tiaž
Pohyb
Obj. oleja
v tonách v mm. Objednávacie č.cm3
55
50,8
55
55
Výška po zasunutí
v mm.
Hmotnosť
v kg.
R552L
362
161,9
15,3
152,4
R556L
1.087
263,5
26,3
254,8
R5510L
1.811
365,1
36,3
100
50,8
R1002L
677
184,2
30,0
100
152,4
R1006L
2.030
285,8
46,8
100
254,8
R10010L
3.383
387,4
64,5
150
50,8
R1502L
1.007
206,4
53,0
150
152,4
R1506L
3.019
308,9
80,4
200
254,8
R2002L
1.355
241,3
83,1
200
50,8
R2006L
4.062
342,9
117,6
280
152,4
R2802L
1.861
247,7
118,5
280
254,8
R2806L
5.583
349,3
163,0
280
50,8
R28010L
9.305
450,9
208,1
355
152,4
R3552L
2.326
292,1
173,0
355
254,8
R3556L
6.975
393,7
232,5
430
50,8
R4302L
2.841
333,4
252,4
430
152,4
R4306L
8.520
435,0
329,2
430
254,8
R4310L
14.201
536,6
405,9
565
50,8
R5652L
3.710
371,2
368,2
565
152,4
R5656L
11.129
473,1
468,0
565
254,8
R56510L
18.548
574,7
568,0
Zaisťovacia objímka
[rad RC..L]
Kotúčová zaisťovacia
objímka [rad RC..P]
Jednočinný | Záťažový spätný pohyb
Zaisťovacia objímka
Jednočinný | Pružinový spätný pohyb
Keď je prenosnosť rozhodujúcim
faktorom
-
-
Tiaž
Pohyb
Obj. oleja
v tonách v mm.
Objednávacie č.cm3
55
155,5
RA556L
1.109
317,5
13,4
158,8
RA1006L
2.116
339,7
29,1
Hmotnosť
v kg.
RC0552P
355
125
11
RC1002P
597
137
22
155
45
RC1552P
905
148
39
240
45
RC2402P
1.413
155
59
380
45
RC3802P
2.208
178
110
620
45
RC6202P
3.618
192
193
[pre použitie s valcami]
-
-
Výška po zasunutí
v mm.
50
45
Výkyvné hlavice
Posuv, mechanické držanie bremena
Tiaž
Pohyb
Obj. oleja
v tonách v mm. Objednávacie č.cm3
55
100
Výška po zasunutí Hmotnosť
v mm.
v kg.
100
Zníženie účinku zaťaženia mimo
stredu
Nútené mechanické zaistenie s cieľom
podoprenia bremena
Výška po zasunutí Hmotnosť
v mm.
v kg.
Polovičná hmotnosť oceľových valcov
Bremeno dvíhané podperou na dlhú dobu
s uvoľneným hydraulickým tlakom
Jednočinný | záťažový spätný pohyb
-
Pre použitie v obmedzenom priestore
- Bremeno dvíhané podperou na dlhú dobu s
uvoľneným hydraulickým tlakom
- Prepadový otvor zabraňuje nadmernému vysunutiu
piesta pod záťažou
[rad RA..L]
Tiaž
Pohyb
Obj. oleja
v tonách
v mm.
Objednávacie č.cm3
Sklon až do 5 stupňov
Radiálne drážky na hornej časti hlavice znižujú sklz
bremena
Pre použitie
s valcami
Objednávacie č.
Tiaž
v tonách
Hmotnosť
v kg.
RC740*C + RC965*C
2000824
740-965
72
RC1220*C + ..D + ..L
2000825
1220
113
740
50
RC7402L
4.811
395
545
RC740*D
2000822
740
19
740
150
RC7406L
14.432
495
683
RC965*D
2000823
965
40
740
250
RC74010L
24.053
595
821
RC740*L + RC965*L
2000824
740-965
72
965
50
RC9652L
6.280
455
714
RL*
420866
55-100
1
965
150
RC9656L
18.849
555
990
RC* + RL*
420867
150-200
4
965
250
RC96510L
31.400
635
1.170
RC* + RL*
420868
280
6
1220
50
RC12202L
7.949
443
969
RC* + RL*
420869
355
17
1220
150
RC12206L
23.857
598
1.310
RC* + RL*
420870
435
24
1220
250
RC122010L
39.741
698
1.530
RC* + RL*
420871
565
35
Power Team zabezpečuje zdvíhanie pre projekt múzea
Náročná úloha:
Znížiť suterén o 1,4 metra, odstrániť steny suterénu,
aby sa otvoril priestor pre nové zariadenia a vstup na
úrovni ulice.
Riešenie:
Použitie niekoľkých ručných čerpadiel a súprav
valcov značky Power Team rozostavených pozdĺž
jednotlivých nosníkov. Zvolili sa také valce, ktoré bolo
možné umiestniť do veľmi tesných medzier vhodných
pre zdvíhacie zariadenie
Valce
10
Vysoká tonáž
!
Tento katalóg je výber z najbežnejších produktov.
Kompletný sortiment nájdete v našom podrobnom katalógu.
Vysoká tonáž
[rad R..D]
Dvojčinný | Hydraulický spätný pohyb
čerpadlá
Ručné čerpadlá
[rad RD]
Dvojčinný | Hydraulický spätný pohyb
11
Kompresory
[rad P]
Jednorýchlostné | Dvojrýchlostné
Jednočinné | Dvojčinné
[rad PA6/PA9]
Posuv - ťah, tlak pre aplikácie s nízkym
počtom cyklov
Posuv - ťah, tlak pre aplikácie s vysokým
počtom cyklov
Nízka hmotnosť a oceľové konštrukčné
riešenie
Kompaktné s nízkou hmotnosťou
a prenosné
-
-
-
-
-
-
Zabudovaný poistný pretlakový ventil zabraňuje
vzniku nadmerného tlaku sťahovacieho okruhu
Obj. oleja
Tiaž
Pohyb Objednávaciecm3
v tonách v mm.
č.
Posuv
T’ah
Výška po zasunutí Hmotnosť
v mm.
v kg.
Tiaž
Obj. oleja
v tonách Pohyb Objednávaciecm3
Posuv T’ah v mm.
č.
Posuv
T’ah
Výška po zasunutí Hmotnosť
v mm.
v kg.
100
50,8
R1002D
676
315
168,7
24,5
10
4
158,8
RD106
228
90
296,9
10,0
100
152,4
R1006D
2.027
945
270,3
36,8
10
4
254,0
RD1010
366
144
398,5
12,7
100
254,0
R10010D
3.378
1.574
371,9
49,0
25
8
158,8
RD256
528
166
314,3
18,1
150
50,8
R1502D
1.007
485
188,9
43,1
25
8
362,0
RD2514
1.205
376
517,5
29,5
150
152,4
R1506D
3.021
1.456
290,5
61,7
55
28
158,8
RD556
1.132
577
329,4
27,9
200
50,8
R2002D
1.355
643
206,8
61,7
55
28
333,4
RD5513
2.376
1.212
504,0
40,9
200
152,4
R2006D
4.064
1.929
308,4
84,9
55
28
460,4
RD5518
3.280
1.673
657,2
64,5
200
254,0
R20010D
6.773
3.214
410,0
108,5
80
44
333,4
RD8013
3.421
1.901
517,5
53,6
280
51,8
R2802D
1.861
774
233,8
99,4
100
44
168,3
RD1006
2.242
959
350,0
57,2
280
152,4
R2806D
5.579
2.322
335,4
134,8
100
44
333,4
RD10013
4.440
1.902
5151
82,2
280
254,0
R28010D
9.299
3.870
437,0
170,7
100
44
511,2
RD10020
6.809
2.919
718,3
118,0
355
50,8
R3552D
2.326
777
288,9
147,0
150
73
168,3
RD1506
3.334
1.606
377,8
85,4
355
152,4
R3556D
6.977
2.332
390,5
191,1
150
73
333,4
RD15013
6.604
3.180
542,9
123,5
430
50,8
R4302D
2.840
977
312,7
199,3
150
73
460,4
RD15018
9.132
4.392
673,9
170,7
430
152,4
R4306D
8.521
2.932
414,3
253,3
200
113
168,3
RD2006
4.485
2.457
406,4
118,9
430
254,0
R43010D
14.202
4.887
515,9
305,5
200
113
333,4
RD20013
8.886
4.869
571,5
161,6
565
50,8
R5652D
3.710
1.260
345,3
281,0
200
113
460,4
RD20018
12.270
6.722
723,9
200,7
565
152,4
R5656D
11.129
3.779
446,9
350,4
300
147
152,4
RD3006
5.920
2.903
488,9
172,5
565
254,0
R56510D
18.548
6.298
548,5
420,4
300
147
330,2
RD30013
12.825
6.281
630,2
296,9
Duté valce
Dvojčinný
[rad RH]
Ideálny pre ťahanie a napínanie káblov,
kotevných skrutiek, tlačných skrutiek,
atď.
-
Drážkovaný prstencový vzor na úložnej hlavici
zabezpečuje ochranu proti sklzu bremena
400
186
152,4
RD4006
7.724
4.051
489,7
265,6
400
186
330,2
RD40013
16.744
8.790
667,5
349,6
500
245
152,4
RD5006
9.774
4.838
522,3
371,8
500
245
330,2
RD50013
21.189
10.480
700,1
495,8
Vysoká tonáž
Obj. Stredový otvorVýška po Tiaž
Pohyb
oleja s priemerom zasunutí Hmotnosť
v mm.
v mm.
v kg.
v tonách v mm. Objednávacie č.cm3
[rad RC..D]
30 (15)
76,2
RH303
122
32,5
179,4
13,5
30 (15)
152,4
RH306D
247
32,5
281,0
20,4
30 (20)
257,2
RH3010
410
33,3
438,2
27,7
60 (25)
101,6
RHA604D
469
54,0
241,3
16,2
740
50
RC7402D
4.811
283
304
60 (25)
127,0
RH605
586
54,0
241,3
33,1
740
150
RC7406D
14.132
398
398
60 (40)
257,2
RH6010
754
54,4
458,8
54,5
740
250
RC74010D
24.053
508
490
965
50
RC9652D
6.283
310
434
Výška po zasunutí
v mm.
Nožné čerpadlo
Dvojčinné
Hmotnosť
v kg.
100 (45)
38,1
RH1001
293
79,8
165,1
38,6
100 (50)
152,4
RH1006
895
52,4
314,3
43,1
965
150
RC9656D
18.850
420
551
100 (45)
257,2
RH10010
1996
79,8
495,3
109,0
250
RC96510D
31.416
530
668
150 (70)
127,0
RH1501
1268
65,1
311,2
67,2
965
1220
50
RC12202D
7.952
330
584
150 (75)
203,2
RH1508
1843
80,2
349,3
103,1
1220
150
RC12206D
23.856
440
731
200 (75)
203,2
RH2008
3214
103,2
408,0
142,0
1220
250
RC122010D
39.761
550
878
Dvojčinné
Objednávacie
č.
Nádrž
Hmotnosť
v kg.
P12
1,1
2,6
0,5
Nohou
PA9
Hliník
6,8
P19
5
1,2
3,0
0,5
Rukou
PA9H
Hliník
6,8
4.1
0,9
2,3
1,6
Nohou
PA6
Poly.etylén
6,3
2,6
7,2
1,6
Fern
PA6R
Poly.etylén
9,3
1,6
Fern
PA6RM
Kov
9,8
7,3
Nohou
PA6-2
Poly.etylén
11,1
443
2
P19L
738
1
P55
738
2
P59
10,9
2,6
7,8
1082
2
P59L
12
2,6
4,1
2245
2
P157
10,7
2,6
11,8
1,6
Nohou
PA6M
Kov
8,2
2245
2
P159
42,6
2,6
11,8
3,0
Nohou
PA6M-1
Kov
10,7
5081
2
P300
42,6
2,6
25,1
9,1
Nohou
PA6M-2
Kov
14,5
7539
2
P460
120,5
4,6
24,9
1,6
Manuell
PA6D
Poly.etylén
8,3
Jednočinné
738
2
P59F
9,0
2,1
6,4
1,6
Manuell
PA6DM
Kov
9,2
2245
2
P157D
10,7
2,6
13,1
3,0
Manuell
PA6DM-1
Kov
12,7
2245
2
P159D
42,6
2,6
12,7
7,3
Manuell
PA6D-2
Poly.etylén
13,0
5081
2
P300D
42,6
2,6
25,9
9,1
Manuell
PA6DM-2
Kov
16,4
7539
2
P460D
120,5
4,6
26,3
1,15
Dvojrýchlostné
Hmotnosť
v kg.
PG303
p
G
q
14,5
20,8
4,5
PG553
p
G
q
54,5
4,10
PG1203
p
G
q
70,0
6
1,5
PG304
p
G
q
14,5
20,8
4,5
PG554
p
G
q
54,5
20,8
4,1
PG1204
p
G
q
70,0
G pridržiavaním
[rad PA17/46/55]
Použitie tam, kde je vzduch
uprednostneným zdrojom energie
20,8
p Spätný pohyb
Dvojčinné
Kompresory
Použiteľné
Objednávacie
lit.
kW.
č.
Riadiaci ventil
6
Jednočinné
Ovládanie
2
Logická voľba na pracoviskách,
kde nie je k dispozícii elektrina
ani stlačený vzduch
K dispozícii sú väčšie nádrže
Valcetyp
Olej v. lit.
1
[rad PG30/55/120]
Valcetyp
328
Benzínové čerpadlá
-
-
Valce sa štandardne dodávajú s]
tvrdenými hlavicami
Tiaž
Pohyb
Obj. oleja
v tonách v mm. Objednávacie č.cm3
Jednočinné
Prívod vzduchu 3-8 bar
Ľahšia obsluha ako pri ručných
čerpadlách, so zabezpečením
požadovanej rýchlosti za prijateľnú cenu
148
Ideálne pre odľahlé lokality
Posuv - ťah a tlak
-
Obj. oleja Objednávacie Obj. oleja / Pohyb Hmotnosť
Valcetypcm3 Rýchlosť
č.
Nízky
Vysoký
v kg.
Benzínový pohon
Dvojčinný | Hydraulický spätný pohyb
Zabudovaný bezpečnostný prvok zabraňuje
vzniku nadmerného tlaku sťahovacieho okruhu
Všetky čerpadlá sú vybavené
vnútornými poistnými ventilmi
Ani v prostrediach zvárania
nedôjde k spáleniu celej
kovovej konštrukcie
q Spätný pohyb
-
Vzduchový motor typu Rotart
Valcetyp
Jednočinné
Jednočinné/
Dvojčinné
Použiteľné
lit. Objednávacie č.
Riadiaci ventil
Hmotnosť
v kg.
4,7
PA172
9,5
PA462
p
G
q
27,2
4,7
PA174
p
G
q
18,6
9,5
PA464
p
G
q
27,6
9,5
PA464R
p
G
q
35,3
9,5
PA464RA
p
G
q
35,8
9,5
PA554
p
G
q
32,0
p
18,1
G
Elektrické čerpadlá
12
Pre použitie s jednočinnými valcami
13
Pre použitie s dvojčinnými valcami
Elektrické/Akumulátorové čerpadlo
2.
l./min.
Obj. oleja Funkcia zariadenia Objednávacie
litre
12 V DC
Nádrž
č.
Autom. zakladanie
Kg
vrát.
oleja
Pre použitie s dvojčinnými valcami
[rad PE46] Dvojrýchlostné
Ideálne pre údržbu v interiéri a výrobné aplikácie
+ -
Prenosný zdroj energie pre hydraulické valce a nástroje
Uvedené modely majú 2,4 m napájací kábel s elektrickými svorkami na pripojenie
k akémukoľvek 12 V akumulátoru
1.
Elektrické čerpadlo
[rad PR10] Dvojrýchlostné
Vysoký výkon v rámci kompaktného konštrukčného riešenia
-
-
Pre použitie s jednočinnými valcami
-
-
1.
2.
Obj. oleja
Objednávacie
l./min. litreOvládanie
Funkcia
Nádrž
č.
Kg.
vrát.
oleja
24 V riadiaci obvod na všetkých zariadeniach s diaľkovým ovládaním
Najvhodnejšie pre údržbu v interiéri a výrobné aplikácie
1.
2.
Obj. oleja
Objednávacie
l./min. litreOvládanie
Funkcia
Nádrž
č.
Kg.
vrát.
oleja
1.
2.
Obj. oleja
Objednávacie
l./min. litreOvládanie
Funkcia
Nádrž
č.
Kg.
vrát.
oleja
1,9
0.2
1
Poly.
PR102A
9
1.9 0.2
1
Man.
p
G
q
Poly.
PR104
9
6.7 0.6 9.5
Man.
p
G
q
Kov
PE462-E220
36
6.7 0.6
10
Man.
p
G
q
Kov
PE464-E220
36
1,9
0.2
1
p
G
q
Poly.
PR102
9
3.9 0.3
5
Man.
p
G
q
Poly.
PE174DC
23
6.7 0.6 9.5
Elek.
p
G
q
Kov
PE462S-E220
36
6.7 0.6
10
Elek.
p
G
q
Kov
PE464S-E220
36
3,9
0.3
5
p
G
q
Poly.
PE172DC
23
6.7 0.6 9.5
Man.
Kov
PE462A-E220
36
Elektrické čerpadlo
Autom. zakladanie
Elektrické čerpadlo
[rad PE17] Dvojrýchlostné
[rad PE55] Dvojrýchlostné
Pre servisné a konštrukčné aplikácie
Univerzálne čerpadlo pre náročnú prevádzku
-
-
-
-
Mimoriadne nízka úroveň hluku (67-81 dBA)
Pre servisné a konštrukčné aplikácie
1.
2.
Obj. oleja
Objednávacie
l./min. litreOvládanie
Funkcia
Nádrž
č.
Kg.
vrát.
oleja
1.
2.
Obj. oleja
Objednávacie
l./min. litreOvládanie
Funkcia
Nádrž
č.
3.9 0.2
6
Man.
Autom. návrat
Kov
PE172AM-E220
24
3.9 0.2
5
Man.
Autom. návrat
Poly.
PE172A-E220
20
3.9 0.2
6
Man.
p
G
q
Kov
PE172M-E220
24
3.9 0.2
5
Man.
p
G
q
Poly.
PE172-E220
20
3.9 0.2
6
Elek.
p
G
q
Kov
PE172SM-E220
24
3.9 0.2
5
Man.
p
G
q
Poly.
PE174-E220
20
3.9 0.2
5
Elek.
p
G
q
Poly.
PE172S-E220
20
3.9 0.2
6
Man.
p
G
q
Kov
PE174M-E220
24
Elektrické čerpadlo
11.3 0.9 8.5 Man.
1.
2.
Obj. oleja
Objednávacie
l./min. litreOvládanie
Funkcia
Nádrž
č.
Kg.
vrát.
oleja
2.
Obj. oleja
Objednávacie
l./min. litre Ovládanie
Funkcia
Nádrž
č.
5
0.5
3.5
Man.
Autom. zakladanie Hliník
p
G
q
19
Hliník
PE302-E220
19
5
0.5
5.5
5
0.5
3.5
Ruč.
prepínač
p
G
q
Hliník
PE303-E220
19
5
0.5
3.5
Man.
p
G
q
Hliník
PE303R-E220
19
5
0.5
3.5
M.ventil
p
G
q
Hliník
PE302S-E220
19
5
0.5
3.5
Man.
p
G
q
Hliník
PE302R-E220
19
5
0.5
6
Man.
p
G
q
Hliník
PE303R-2-E220
22
5
0.5
6
Man.
Autom. zakladanie Hliník
PE302A-2-E220
22
5.0 0.5 3.5
p
G
q
Hliník
PE304R-E220
19
Ruč.
5.0 0.5 3.5
prepínač
p
G
q
Hliník
PE304-E220
19
5.0 0.5
6
Man.
p
G
q
Hliník PE304R-2-E220 22
5.0 0.5
6
Ruč.
prepínač
p
G
q
Hliník
0.5
6
Ruč.
prepínač
p
G
q
Hliník
PE302-2-E220
22
5
0.5
6
Ruč.
prepínač
p
G
q
Hliník
PE303-2-E220
22
5
0.5
6
Elek.
p
G
q
Hliník
PE302S-2-E220
22
Autom. zakladanie
Kov
PE552-E220
30
Kov
PE552A-E220
30
p
G
q
Kov
PE553-E220
30
11.3 0.9 8.5 Elek.
p
G
q
Kov
PE552S-E220
30
Elektrické čerpadlo
1.
2.
Obj. oleja
Objednávacie
l./min. litreOvládanie
Funkcia
Nádrž
č.
Kg.
vrát.
oleja
11.3 0.9
9
Man.
p
G
q
Kov
PE554-E220
30
11.3 0.9
9
Elek.
p
G
q
Kov
PE554S-E220
30
[rad PQ120] až do 400 ton 1,6 l/min
Nízka rýchlosť, čerpadlo s vysokým točivým momentom špeciálne navrhnuté pre
náročnú prevádzku, činnosť s rozšírenými cyklami, ideálne pre lisovanie
2.
Obj. oleja
Objednávacie
l./min. litreOvládanie
Funkcia
Nádrž
č.
Ruč.
prepínač
5
q
1.
Kg.
vrát.
oleja
PE302A-E220
G
11.3 0.9 8.5 Man.
-
Spúšťa sa pri plnom zaťažení aj pri znížení napätia na 50 % menovitej hodnoty
1.
11.3 0.9 8.5 Man.
p
Kg.
vrát.
oleja
Ideálne pre činnosť lisu
[rad PE30] Dvojrýchlostné
Ideálne pre servisné a konštrukčné aplikácie
-
Odolná konštrukcia a predpínanie betónu
Možné nízkonapäťové spúšťanie
9.7 1.6
20
Man.
p
G
q
Kov
9.7 1.6
20
Elek.
p
G
q
Kov
PQ1203-E380
Kg.
vrát.
oleja
1.
2.
Obj. oleja
Objednávacie
l./min. litreOvládanie
Funkcia
Nádrž
č.
Kg.
vrát.
oleja
75
9.7 1.6
20
Man.
p
G
q
Kov
PQ1204-E380
75
PQ1203S-E380 75
9.7 1.6
20
Elek.
p
G
q
Kov
PQ1204S-E380
75
Elektrické čerpadlo
[rad PE400]
Dvojrýchlostné / až do 1000 ton 5,6 l/min
1.
2.
Obj. oleja
Objednávacie
l./min. litreOvládanie
Funkcia
Nádrž
č.
Man.
PE304-2-E220
Kg.
vrát.
oleja
22
Jednovalcové alebo viacvalcové aplikácie
-
Nízka úroveň hluku s hodnotou 73-80 dBA
1.
2.
Obj. oleja
Objednávacie
l./min. litre Ovládanie
Funkcia
Nádrž
č.
Kg.
vrát.
oleja
16 5.6
63
Man.
p
G
q
Kov
PE4004-E380
16 5.6
63
Elek.
p
G
q
Kov
PE4004S-E380 230
223
Príslušenstvo
14
15
Hydraulické rozpery
Potrubná príruba
Použitie na zdvíhanie zariadení alebo
ako upínač
Použitie metód typu „kladivo a dláto” už
nie je viac potrebné
-
-
-
Hydraulické rozpery
Pružinový spätný pohyb | Automatické sťahovanie
Je to hydraulické vylamovadlo
Rozširovanie betónových foriem alebo opätovné
prehradzovanie či narovnávanie
Tiaž ObjednávacieMin. požadovaná Max. rozšírenie
v tonách
č.
medzera v mm.
v mm.
Olej Hmotnosť
cm3
v kg.
Objednávacie č. Štandardný typ klina
Hmotnosť
v kg.
1 tona
HS2000
14,2
101
4
2,2
5
HFS3A
60˚ Špicaté
4,1
1,5 tony
HS3000
30,2
292
20
10
10
HFS6A
60˚ Špicaté
8,2
Sekáč matíc
Meracie prístroje
Stupeň bezpečnosti 4:1
-
-
Analógové | Digitálne
Polyuretán | Guma
Prírubové rozpery by sa mali používať v
pároch, aby sa zabezpečilo rovnomerné
rozloženie pôsobiacej sily
Tiaž
v tonách
Hadice
-
-
-
Všetky hadice majú plastovú
ochranu okrem polyuretánových
hadíc s vnútorným priemerom 1/4”,
ktoré majú pružinovú ochranu
Spojovacie prvky 3/8” NPTF na oboch koncoch
V ponuke sú aj iné dĺžky hadíc
PolyGuma
Vnút. priem. hadice
Dĺžka
Objednávacie č. Objednávacie č.
Hydraulický skúšobný prístroj
6,4 mm
0,6 m
9765E
6,4 mm
0,9 m
9766E
9755E
6,4 mm
1,8 m
9767E
9756E
Jednočinný | pružinový spätný pohyb
Meranie prietoku oleja, tlaku a teploty
6,4 mm
2,4 m
9768E
9757E
Odstraňovanie zadretých a skorodovaných matíc
Testovanie stavu čerpadla bez jeho
vyradenia zo systému. Max. 350 bar
6,4 mm
3,1 m
9769E
9758E
6,4 mm
3,7 m
9770E
9759E
6,4 mm
6,1 m
9771E
9760E
-
Špeciálne skonštruovaná rezná čepeľ nástroja
preniká maticou do presného bodu, v ktorom dôjde
k jej prasknutiu, pričom sa náhle zastaví na závitoch
skrutky
Tiaž v tonách Objednávacie č.
#5
HNS150
15 ton
25 ton
HNS150A
HNS225
#9
Trieda
#10
-
-
#12
Max. veľkosť skrutky
24
24
22
19
Hrúbka matice
32
21
26
19
Max. veľkosť skrutky
24
24
22
Hrúbka matice
24
21
Max. veľkosť skrutky
36
Hrúbka matice
34
Merané hodnoty sú v metrických a
anglických mierach s presnosťou v
rámci ± 2 % plného rozsahu stupnice.
Funkcia automatickej kompenzácie tlaku umožňuje
zvýšenie prietoku bez ovplyvnenia nastavenia tlaku
19
Objednávacie č. Max. prietok
l./min.
Rozsah
prietoku
l./min
Max.
tlak
Hmotnosť
v kg.
26
19
HT50A
200
20-200
345
16,8
36
30
29
HT75
300
50-300
345
8,6
30
25
21
HT200
750
100-750
345
13,6
0-700
Alle
9040E
0-700
Alle
9052E
RT172, RT302,
RT503
9059E
Tony
100 mm
0-17.5,
0-30 a 0-50
100 mm
0-5
C & RLS
9053E
100 mm
0-10
C, RD, RH, RLS &
RSS
9055E
C & RD
9063E
1,8 m
9780E
9776E
100 mm
0-25
3,1 m
9781E
9777E
100 mm
0-30
RH, RLS & RSS
9065E
9,5 mm vysoký prietok
6,1 m
9782E
9778E
100 mm
0-50
RH†, RLS & RSS
9067E
9,5 mm vysoký prietok
15,3 m
9759E
9735E
100 mm
0-55
C, R, RA & RD
9069E
100 mm
0-60
RH
9071E
Štandardné a so súbežným čelom
Kompletná rýchla spojka, 3/8” nptf (zahŕňa dve
protiprachové viečka 9800)
Objednávacie č. 9795
100 mm
0-75
C, RLS & RD8013
9073E
100 mm
0-100
C, R, RA, RD, RH,
RLS, RSS & RT1004
9075E
100 mm
0-150
C, R, RD & RLS
9077E
100 mm
0-200
R, RD & RH
9079E
Kvapaliny
Štandardné, nehorľavé, biologicky
odbúrateľné a nízkoteplotné
Ideálne pre posun konštrukcií, záchranné
práce, zdvíhanie okrúhlych nádrží, údržbu
potrubí a nespočítateľné množstvo ďalších použití.
-
Veľká plocha povrchu a poddajnosť materiálu umožňujú tomuto typu
zdvihákov zdvíhať bremená na mäkkých alebo stlačiteľných povrchoch
bez potreby podkladania podpier
Obsah vzduchu pri 8 bar l.
(l)
100 mm
Č. mer.
prístroja
9,5 mm vysoký prietok
Alternatívny spôsob zdvíhania bremien
Zdvíhacia
Výška zdvihu
kapacita tony
mm.
Objednávacie č.
63,5 mm
Použitie s radom valcov
9,5 mm vysoký prietok
Nafukovacie zdviháky
-
Priem. číselníka
Odstupňovanie
bar
Spojky
-
Meracie prístroje majú dobre
viditeľnú, červenú svetielkujúcu
ručičku, ktorá umožňuje ľahké
odčítanie hodnoty
Puzdro z vysokopevnej ocele
zaisťuje dlhú životnosť v náročnej
prevádzke
Max. pracovný
tlak
bar
Dĺžka
Šírka
v mm.
v mm.
Výška
pri zložení
v mm.
Hmotnosť
v kg.
1,1
70
IJ13
2,3
8
140
130
25,4
0,5
3,6
120
IJ45
14,4
8
255
200
25,4
1,2
7
160
IJ76
42
8
305
305
25,4
1,9
12
225
IJ128
97
8
400
400
25,4
3,6
23,8
304
IJ2211
268
8
550
550
25,4
7,3
34
360
IJ3213
463
8
650
650
25,4
9,9
46,3
418
IJ4416
729
8
750
750
25,4
13,1
74,6
520
IJ7320
1.457
8
950
950
30,4
26,3
Samčia (hadicová) polovičná spojka, 3/8” nptf
Objednávacie č. 9798
-
Zabránenie kavitácii čerpadiel,
zabránenie hrdzi, oxidácii a
kalu pomocou prímesí
Ölbeschreibung
-
Samičia (valcová) polovičná spojka s
protiprachovým viečkom č. 9800, 3/8” nptf
Objednávacie č. 9796
Menge
Bestelnr
Štandardné
0,9 l
9636
Štandardné
3,8 l
9637
Štandardné
9,5 l
9638
Štandardné
208 l
9616
Nehorľavé®
3,8 l
9639
Nehorľavé®
9,5 l
9640
Bio. dbúrateľné
3,8 l
9645
Bio. dbúrateľné
9,5 l
9646
Nízkoteplotné
3,8 l
9647
Zdviháky
Príslušenstvo
16
Rozdeľovacie prvky potrubia
Ventily
Diaľková montáž a montáž na čerpadlá
Všetky ventily majú náter, kryciu vrstvu alebo pokovovanie na zabezpečenie odolnosti voči korózii
-
-
Rozdeľovací prvok potrubia s dvoma ihlovými
ventilmi na ovládanie dvoch valcov má štyri 3/8”
NPTF otvory
Objednávacie č. 9642
Rozdeľovací prvok potrubia so štyrmi ihlovými
ventilmi na ovládanie štyroch valcov má šesť
3/8” otvorov
Objednávacie č. 9644
-
-
-
-
Pripojovacie armatúry
Všetky oblasti použitia
9670
Adaptér T
1/4” a 3/8” NPTF samičie otvory a 3/8” NPTF
samčí otvor
9675
Výkyvný konektor
3/8” NPTF samčí, 3/8” NPSM samičí
9678
45° tvarovka
1/4” NPTF samčie a samičie zakončenia
9680
Spojky
Obe zakončenia spojky sú 3/8” NPTF
samičie
9681
Závitové koleno
3/8” NPTF samčie a samičie zakončenia
9682
Samčí konektor
3/8” NPTF samčie zakončenia
9674, 9682, 9690
Stĺpikové zdviháky
Zdviháky s bočným ovládaním
Správna voľba pre úlohy spojené s úzkymi
medzerami
- Všetky zdviháky pracujú vo vertikálnej aj
horizontálnej polohe s použitím pre celú škálu
zdvíhacích, tlačných a rozširovacích aplikácií
Kompaktné, zmestia sa do dlane
Nízky profil
Miniatúrne zdviháky
-
Tento pozoruhodný malý zdvihák, ktorý je
skvelým doplnkom akejkoľvek súpravy s náradím,
má mnohoraké použitie obmedzené len vašou
predstavivosťou
Používa sa ako zdvihák alebo rozpera, a to
vo vertikálnej alebo horizontálnej polohe v
obmedzenom priestore
-
Tiaž
Pohyb Objednávacie
v tonách v mm.
č.
12
Objednávacie č.
9683
Uzatvárací ventil s 3/8” NPTF otvormi
Objednávacie č. 9575
Spätná klapka ovládaná riadiacim ventilom s 3/8”
NPTF otvormi
Objednávacie č. 9581
Pretlakový poistný ventil s 3/8” NPTF otvormi
Objednávacie č. 9623
Radový tlakový regulačný ventil s dvoma 3/8”
NPTF vstupnými otvormi, jedným 1/8” NPTF
otvorom pre nádrž a 1m zostavou vypúšťacieho
vedenia
Objednávacie č. 9633
17
95
9012A
Výška po zasunutí
Metrické Hmotnosť
v mm.
tony pri 700 bar v kg.
171
10,9
Tiaž
Pohyb Objednávacie
v tonách v mm.
č.
6,4
Výška po zasunutí
Metrické v mm.
tony pri 700 bar
Hmotnosť
v kg.
5
19
9105A
63,5
4,5
1,9
5
38
9205A
88,9
4,5
2,4
20
86
9020A
181
18,1
10,1
10
30
9210A
120,7
9,1
5,5
30
79
9130A
181
27,2
13,7
20
30
9220A
130,2
18,1
8,0
Hydra grip-o-matic
Použitie s 2/3 čeľusťovými sťahovačmi
Samostatný sťahovací systém s kompaktným
konštrukčným riešením
-
-
Čím väčšia ťažná sila, tým pevnejšie sa čeľuste
sťahujú na zaistenie pridržiavacej sily
Ľahko regulovateľný ovládací gombík s
odľahčovacím ventilom
Samčí konektor
3/8” NPTF samčie zakončenia
Dosah
Kap. Objednávacie čeľustí
valca tony
č.
mm.
6
Rozšírenie
čeľustí
mm
Pohyb
v mm.
Hmotnosť
v kg.
PH63C
152
200
80
4,9
8
PH83C
190
249
80
6,6
11
PH113C
229
280
80
8,0
30
PH303C
375
540
110
32,3
8
PH82K
207
245
80
9,5
11
HST11S
150
102-410
80
14,5
Dielenské zariadenia
18
19
Hydraulické lisy
Profesionálne riešenia
hydraulického spájania svorníkmi
Všetky lisy k dispozícii s certifikátom CE
Aplikácia: Servisné dielne, výrobné závody, školy, skúšobné laboratória, atď.
Typ: Stolový, podlahový, s posuvnou lavicou, s rámom tvaru C
Konštrukčné riešenie s oceľovým telesom prináša kompaktný nástroj, ktorý
sa dá použiť aj na tých najnedostupnejších spojovacích miestach vyskytujúcich sa v priemysle. Každý komponent na nástrojoch sa optimalizoval
tak, aby sa minimalizovala hmotnosť bez straty pevnosti a trvanlivosti, a to
s využitím legovanej ocele, ako aj vysokopevného titánu a hliníka. Nástroje
majú povrchovú úpravu pokovovaním prvotriednym niklom, čo umožňuje
ich použitie pre podmorské aplikácie v prostredí slanej vody.
Náš rad hydraulických elektrických čerpadiel a vzduchových kompresorov
značky Predator predstavuje prvé čerpadlá s konštantným alebo obmedzujúcim výkonom na trhu s prenosnými hydraulickými čerpadlami.
Čo môžu používatelia momentových kľúčov očakávať? Jedným slovom.....
RÝCHLOSŤ.
55 ton
100 ton
Valcový typ
Objednávacie č.
Hmotnosť v kg.
Pumpencode
Lavicový
Rukou
Dvojčinné
SPM1010
41
P55
Podlahový
Pneumatický
Dvojčinné
SP1010A
78
PA9
Podlahový
Elektrický
Dvojčinné
SPE1010-E220
79
PE172-E220
Podlahový
Rukou
Dvojčinné
SPH1010
77
P55
Podlahový
Elektrický
Dvojčinné
SPE1010D-E220
87
PE174-E220
Lavicový
Rukou
Dvojčinné
SPM256C
109
P59
Lavicový
Pneumatický
Dvojčinné
SPA256
197
PA6
Lavicový
Elektrický
Dvojčinné
SPE256-E220
210
PE172-E220
Úsporný
Rukou
Dvojčinné
SPM256
205
P59
Úsporný
Pneumatický
Dvojčinné
SPA2514
310
PA6
Úsporný
Rukou
Dvojčinné
SPM2514
315
P159
Úsporný
Elektrický
Dvojčinné
SPE2514-E220
300
PE172-E220
Ťažkých
Elektrický + solenoidový ventil
Dvojčinné
SPE2514S-E220
345
PE172S-E220
Ťažkých
Elektrický
Dvojčinné
SPE2514DS-E220
360
PE174S-E220
Úsporný
Pneumatický
Dvojčinné
SPA556
320
PA6
Úsporný
Rukou
Dvojčinné
SPM556
325
P159
Úsporný
Elektrický
Dvojčinné
SPE556-E220
333
PE172-E220
Úsporný
Rukou
Dvojčinné
SPM5513
435
P460
Úsporný
Elektrický
Dvojčinné
SPE5513-E220
444
PE172-E220
Ťažkých
Elektrický + solenoidový ventil
Dvojčinné
SPE5513S-E220
480
PE172S-E220
Ťažkých
Elektrický
Dvojčinné
SPE5513D-E220
450
PE174-E220
Ťažkých
Elektrický + solenoidový ventil
Dvojčinné
SPE5513DS-E220
505
PE554S-E220
Ťažkých
Rukou
Dvojčinné
SPM10010
770
P460
Ťažkých
Elektrický
Dvojčinné
SPE10010-E220
813
PE552-E220
Ťažkých
Elektrický
Dvojčinné
SPE10010R-E220
766
PE172-E220
Ťažkých
Elektrický
Dvojčinné
SPE10013DS
854
PQ1204S-E380
V ponuke sú aj kalibrácia, školenie a softvér.
Vyhľadajte, prosím, náš priečinok Energia, v ktorom nájdete našu
kompletnú ponuku spojovacích výrobkov.
Bezpečnosť na prvom mieste
Na bezpečnú a účinnú obsluhu a údržbu hydraulických zariadení je potrebné
vhodné zaškolenie. Spoločnosť Power Team ponúka kurz, ktorý vám pomôže
bezpečne obsluhovať a vykonávať údržbu vašich zariadení.
Seminár o bezpečnosti
Bezpečnosť na pracovisku by mala byť prvoradou prioritou na zaistenie bezpečného
používania vysokotlakových hydraulických zariadení v súlade s odporúčanými
bezpečnostnými postupmi. V rámci školiacich seminárov o bezpečnosti organizovaných spoločnosťou Power Team sa predvádzajú správne postupy pri obsluhe vysokotlakových hydraulických zariadení s cieľom
vyhnúť sa ich poškodeniu a nehodám spojených so stratou času.
Semináre o bezpečnosti sa môžu zorganizovať v priestoroch
zákazníka, na pracovisku alebo v ústredí spoločnosti
Power Team v meste Eygelshoven, Holandsko.
m
ie
st
e
25 ton
Čerpadlový typ
pr
vo
m
10 ton
Model
na
Ton
Náš rad značky Predator sa rozšíril o napínače svorníkov a odstraňovače
matíc.
Rad napínačov svorníkov zahŕňa napínače svorníkov s manuálnym spätným pohybom, pružinovým spätným pohybom a podmorské napínače svorníkov s rýchlou reakciou. Náš nový odstraňovač matíc ponúka spoľahlivé a
účinné riešenie na odstraňovanie zadretých a skorodovaných matíc.
Be
zp
eč
no
sť
-
w w w. p o w e r t e a m . c o m
Energia
Hydraulické čerpadlá, spojovacie výrobky a príslušenstvo od spoločnosti Power Team
ponúkajú riešenia pri montáži veľkých veterných turbín priamo na mieste. Nárast požiadaviek
na tradičné a obnoviteľné zdroje energie vyžaduje zvýšený rozsah infraštruktúry v rámci
miestnych, regionálnych a globálnych spoločenstiev. Vysokovýkonné hydraulické zariadenia
od spoločnosti Power Team pomáhajú pri realizácii týchto požiadaviek.
Údržba a výroba
Hydraulické čerpadlá, valce, mechanické nástroje a príslušenstvo od spoločnosti Power Team
ponúkajú vnútropodnikové riešenia všade tam, kde sa vyžaduje vysokotonážne zdvíhanie,
spúšťanie, ťahanie, tlačenie, rozťahovanie a udržiavanie v požadovanej polohe.
Spoľahnite sa na výrobky od spoločnosti Power Team pri všetkých vašich náročných
vnútropodnikových servisných a výrobných úlohách.
Odvetvie stavebníctva
Vysokovýkonné hydraulické čerpadlá a zdviháky na dodatočné predpínanie od spoločnosti Power
Team ponúkajú riešenia pre dnešné náročné stavebné požiadavky priamo na mieste. Výstavba a
oprava mostov, výstavba komerčných budov, dodatočné predpínanie a mechanické napínanie, ako
aj zdvíhanie a umiestňovanie konštrukcií sa vykonávajú pomocou robustných a prenosných výrobkov
od spoločnosti Power Team v rámci servisných a výrobných úloh.
Olej a plyn
Vysokovýkonné hydraulické výrobky od spoločnosti Power Team pracujú v zákulisí elektrární,
ropných plošín v oceánoch, systémov plávajúcich plošín a pozemných ropných vrtných súprav.
Rozsiahle úlohy vyžadujúce neporušenosť prírubových spojov alebo všeobecnú údržbu
vrtných súprav sa vykonávajú za pomoci hydraulických čerpadiel a zariadení od spoločnosti
Power Team.
Banícky priemysel
Vysokovýkonné hydraulické čerpadlá, valce a príslušenstvo od spoločnosti Power Team
ponúkajú riešenia spojené s údržbou náročných banských zariadení priamo na mieste.
Napriek zložitým a náročným vlastnostiam banského prostredia pokračujú výrobky od
spoločnosti Power Team v svojej činnosti účinným, bezpečným a spoľahlivým spôsobom.
Váš distribútor výrobkov spoločnosti Power Team:
Albert Thijsstraat 12
NL-6471 WX Eygelshoven
Our
catalogue is available upon request at
Tel: latest
+31 45 full
5678877
Fax:
+31
45
5678878
European Customer Service Centre in Eygelshoven
Email: [email protected]
your distributor, via our web site, or call the
Download

2 3 - SPX