Adı Soyadı. : MEHMET UY
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5A
3
7F
2
Sınıf Kodu
5B
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
7F
TRK7
7F
TRK7
5A
TUR5
5A
TUR5
7F
TRK7
7F
TRK7
5A
TUR5
5A
TUR5
5B
TUR5
7F
TRK7
5B
TUR5
5B
TUR5
5B
TUR5
5B
TUR5
5B
TUR5
5A
TUR5
5A
TUR5
Ders Kodu
TUR5
TÜRKÇE
TRK7
TÜRKÇE
TUR5
Ders Adı
Grup Kodu
TÜRKÇE
Aslını aldım.
Süre
6
6
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Cuma
5
17
Yer
Adı Soyadı. : MÜZELFE RUHİOĞLU
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
6A
3
8B
2
4
Sınıf Kodu
7A
8D
Pazartesi
8B
TRK8
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
6A
TRK6
8D
TRK8
8B
TRK8
8D
TRK8
6A
TRK6
8D
TRK8
8B
TRK8
8D
TRK8
8D
TRK8
6A
TRK6
7A
TRK7
6A
TRK6
7A
TRK7
8B
TRK8
6A
TRK6
8B
TRK8
7A
TRK7
7A
TRK7
7A
TRK7
Ders Kodu
6A
TRK6
TRK6
TÜRKÇE
TRK8
TÜRKÇE
TRK7
TRK8
Ders Adı
Grup Kodu
TÜRKÇE
TÜRKÇE
Aslını aldım.
6
5
5
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Süre
5
21
Yer
Adı Soyadı. : ÖZNUR KUŞ
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
6C
3
7E
2
4
Sınıf Kodu
7D
8C
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
7D
TRK7
6C
TRK6
7D
TRK7
6C
TRK6
8C
TRK8
8C
TRK8
6C
TRK6
7E
TRK7
7D
TRK7
7E
TRK7
6C
TRK6
7E
TRK7
7E
TRK7
7D
TRK7
6C
TRK6
7D
TRK7
6C
TRK6
8C
TRK8
7E
TRK7
8C
TRK8
Ders Kodu
TRK6
TÜRKÇE
TRK7
TÜRKÇE
TRK7
TRK8
Ders Adı
8C
TRK8
Grup Kodu
TÜRKÇE
TÜRKÇE
Aslını aldım.
Süre
6
5
5
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Cuma
5
21
Yer
Adı Soyadı. : ORHAN SÖKMEN
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5İ
3
6E
2
4
5
Sınıf Kodu
6D
8E
8E
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
6E
TRK6
5İ
TUR5
6E
TRK6
8E
TRK8
6E
TRK6
5İ
TUR5
6E
TRK6
8E
TRK8
6D
TRK6
8E
TRK8
6D
TRK6
5İ
TUR5
5İ
TUR5
6D
TRK6
6D
TRK6
6D
TRK6
5İ
TUR5
5İ
TUR5
8E
TRK8
6D
TRK6
8E
MYO8
6E
TRK6
8E
TRK8
Ders Kodu
6E
TRK6
TUR5
TÜRKÇE
TRK6
TÜRKÇE
TRK6
MYO8
TRK8
Ders Adı
Grup Kodu
TÜRKÇE
Aslını aldım.
6
6
MEDYA OKUR YAZARLIĞI
TÜRKÇE
Süre
6
1
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Cuma
5
24
Yer
Adı Soyadı. : İSA GÖRGÜLÜ
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
6B
3
7C
2
4
Sınıf Kodu
7B
8H
Pazartesi
Salı
Çarşamba
7B
TRK7
7B
TRK7
6B
TRK6
8H
TRK8
6B
TRK6
8H
TRK8
8H
TRK8
7B
TRK7
7B
TRK7
7C
TRK7
7C
TRK7
7C
TRK7
6B
TRK6
8H
TRK8
6B
TRK6
Perşembe
7B
TRK7
8H
TRK8
Ders Kodu
TRK6
TÜRKÇE
TRK7
TÜRKÇE
TRK7
TRK8
Ders Adı
Grup Kodu
TÜRKÇE
TÜRKÇE
Aslını aldım.
Süre
6
5
5
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Cuma
5
21
7C
TRK7
6B
TRK6
7C
TRK7
6B
TRK6
Yer
Adı Soyadı. : AYSUN KALE
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5F
3
6H
2
4
Sınıf Kodu
6G
8A
Pazartesi
Salı
8A
TRK8
6H
TRK6
Çarşamba
Perşembe
Cuma
6G
TRK6
6H
TRK6
6H
TRK6
6G
TRK6
6H
TRK6
6H
TRK6
6H
TRK6
8A
TRK8
5F
TUR5
6G
TRK6
6G
TRK6
8A
TRK8
5F
TUR5
6G
TRK6
6G
TRK6
5F
TUR5
8A
TRK8
5F
TUR5
5F
TUR5
8A
TRK8
5F
TUR5
Ders Kodu
TUR5
TÜRKÇE
TRK6
TÜRKÇE
TRK6
TRK8
Ders Adı
Grup Kodu
TÜRKÇE
TÜRKÇE
Aslını aldım.
6
6
6
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Süre
5
23
Yer
Adı Soyadı. : NURGÜL UY
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5C
3
5I
2
4
Sınıf Kodu
5D
7G
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
7G
TRK7
5I
TUR5
7G
TRK7
7G
TRK7
5I
TUR5
7G
TRK7
5D
TUR5
5I
TUR5
5D
TUR5
5C
TUR5
5D
TUR5
5D
TUR5
5I
TUR5
5D
TUR5
5C
TUR5
5D
TUR5
5C
TUR5
7G
TRK7
5I
TUR5
5C
TUR5
5I
TUR5
5C
TUR5
5C
TUR5
Ders Kodu
TUR5
TÜRKÇE
TUR5
TÜRKÇE
TUR5
TRK7
Ders Adı
Grup Kodu
TÜRKÇE
TÜRKÇE
Aslını aldım.
Süre
6
6
6
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Cuma
5
23
Yer
Adı Soyadı. : ERDEM KORKUT
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5E
3
7H
2
Sınıf Kodu
6F
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
5E
TUR5
6F
TRK6
7H
TRK7
6F
TRK6
5E
TUR5
5E
TUR5
6F
TRK6
6F
TRK6
5E
TUR5
7H
TRK7
5E
TUR5
7H
TRK7
7H
TRK7
5E
TUR5
7H
TRK7
6F
TRK6
6F
TRK6
Ders Kodu
TUR5
TÜRKÇE
TRK7
TÜRKÇE
TRK6
Ders Adı
Grup Kodu
TÜRKÇE
Aslını aldım.
6
6
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Süre
5
17
Yer
Adı Soyadı. : AYŞE UYĞUN
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5G
3
8F
2
4
Sınıf Kodu
5H
8G
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
5H
TUR5
5H
TUR5
5G
TUR5
8G
TRK8
5H
TUR5
5H
TUR5
5G
TUR5
8G
TRK8
8F
TRK8
8G
TRK8
8G
TRK8
8F
TRK8
8F
TRK8
8G
TRK8
8F
TRK8
5G
TUR5
8F
TRK8
5G
TUR5
Ders Kodu
TUR5
TÜRKÇE
TRK8
TÜRKÇE
TUR5
TRK8
Ders Adı
Grup Kodu
TÜRKÇE
TÜRKÇE
Aslını aldım.
6
6
5
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Süre
5
22
Cuma
5H
TUR5
5G
TUR5
5H
TUR5
5G
TUR5
Yer
Adı Soyadı. : ZEHRA YÜKSEL
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
7B
3
7G
2
4
5
6
7
Sınıf Kodu
7D
8B
8B
8D
8H
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
8D
MAT8
7G
MAT7
7D
MAT7
8H
MAT8
8B
MAT8
8D
MAT8
7G
MAT7
7D
MAT7
8H
MAT8
8B
MAT8
7B
MAT7
8B
MAT8
7B
MAT7
8D
MAT8
8H
MAT8
7B
MAT7
8B
MAT8
7B
MAT7
8D
MAT8
8H
MAT8
7D
MAT7
7B
MAT7
7G
MAT7
7D
MAT7
7G
MAT7
7D
MAT7
Ders Kodu
8B
REH8
MAT7
MATEMATİK
MAT7
MATEMATİK
MAT7
MAT8
REH8
MAT8
MAT8
Ders Adı
7G
MAT7
Grup Kodu
MATEMATİK
5
4
REHBERLİK VE SOSYAL ETKİNLİKLER
1
MATEMATİK
4
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
5
5
MATEMATİK
MATEMATİK
Süre
4
28
Yer
Adı Soyadı. : ESRA TANDOĞAN
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5A
3
7F
2
4
5
Sınıf Kodu
7E
8C
8C
Pazartesi
7E
MAT7
Salı
Çarşamba
5A
MAT5
7F
MAT7
5A
MAT5
7F
MAT7
7E
MAT7
8C
MAT8
5A
MAT5
7F
MAT7
8C
MAT8
5A
MAT5
7F
MAT7
7E
MAT7
8C
MAT8
7E
MAT7
8C
MAT8
7E
MAT7
Perşembe
5A
MAT5
7F
MAT7
8C
REH8
Ders Kodu
MAT5
MATEMATİK
MAT7
MATEMATİK
MAT7
MAT8
REH8
Ders Adı
Grup Kodu
MATEMATİK
Aslını aldım.
5
5
4
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Süre
5
MATEMATİK
REHBERLİK VE SOSYAL ETKİNLİKLER
Cuma
1
20
Yer
Adı Soyadı. : ÖZDEN CAYIK
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5H
3
6G
2
4
5
Sınıf Kodu
6B
7C
8E
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
8E
MAT8
6B
MAT6
8E
MAT8
5H
MAT5
8E
MAT8
5H
MAT5
8E
MAT8
6B
MAT6
5H
MAT5
6G
MAT6
7C
MAT7
7C
MAT7
6B
MAT6
6G
MAT6
6G
MAT6
7C
MAT7
7C
MAT7
7C
MAT7
6G
MAT6
5H
MAT5
6B
MAT6
5H
MAT5
6B
MAT6
6G
MAT6
Ders Kodu
MAT5
MATEMATİK
MAT6
MATEMATİK
MAT6
MAT7
MAT8
Ders Adı
Grup Kodu
MATEMATİK
Aslını aldım.
5
5
MATEMATİK
MATEMATİK
Süre
5
5
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Cuma
4
24
Yer
Adı Soyadı. : ŞEREF ARISOY
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5E
3
6D
2
4
Sınıf Kodu
5F
6E
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Aslını aldım.
Cuma
5E
MAT5
5F
MAT5
6D
MAT6
6D
MAT6
5E
MAT5
6D
MAT6
5F
MAT5
6E
MAT6
5E
MAT5
6E
MAT6
5F
MAT5
6E
MAT6
5F
MAT5
6E
MAT6
6E
MAT6
6D
MAT6
5E
MAT5
6D
MAT6
5F
MAT5
Ders Kodu
MAT5
MATEMATİK
MAT6
MATEMATİK
MAT5
MAT6
Ders Adı
5E
MAT5
Grup Kodu
MATEMATİK
MATEMATİK
Süre
5
5
5
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Perşembe
5
20
Yer
Adı Soyadı. : NAZLI BALACAN
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5B
3
7A
2
4
5
Sınıf Kodu
6H
7H
8A
Pazartesi
Salı
7H
MAT7
5B
MAT5
7H
MAT7
5B
MAT5
7H
MAT7
8A
MAT8
7A
MAT7
5B
MAT5
8A
MAT8
6H
MAT6
8A
MAT8
7A
MAT7
5B
MAT5
8A
MAT8
6H
MAT6
6H
MAT6
6H
MAT6
5B
MAT5
7H
MAT7
6H
MAT6
7A
MAT7
7H
MAT7
Ders Kodu
MAT5
MATEMATİK
MAT7
MATEMATİK
MAT6
MAT7
MAT8
Ders Adı
Çarşamba
Perşembe
7A
MAT7
7A
MAT7
Grup Kodu
MATEMATİK
Aslını aldım.
5
5
5
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Süre
5
MATEMATİK
MATEMATİK
Cuma
4
24
Yer
Adı Soyadı. : AHMET KANDEMİR
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5C
3
6A
2
4
5
Sınıf Kodu
5D
6C
8G
Pazartesi
Salı
5D
MAT5
Çarşamba
Perşembe
Cuma
6C
MAT6
5D
MAT5
5C
MAT5
5D
MAT5
6C
MAT6
5D
MAT5
5C
MAT5
5C
MAT5
6A
MAT6
6C
MAT6
6A
MAT6
5C
MAT5
5C
MAT5
6C
MAT6
6A
MAT6
8G
MAT8
5D
MAT5
6A
MAT6
8G
MAT8
6A
MAT6
8G
MAT8
6C
MAT6
8G
MAT8
Ders Kodu
MAT5
MATEMATİK
MAT6
MATEMATİK
MAT5
MAT6
MAT8
Ders Adı
Grup Kodu
MATEMATİK
5
5
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
5
5
MATEMATİK
MATEMATİK
Süre
4
24
Yer
Adı Soyadı. : SERAP ÇERİ
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5G
3
5İ
2
4
5
Sınıf Kodu
5I
6F
8F
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
8F
MAT8
8F
MAT8
5İ
MAT5
8F
MAT8
8F
MAT8
5İ
MAT5
6F
MAT6
6F
MAT6
5I
MAT5
5I
MAT5
6F
MAT6
5G
MAT5
6F
MAT6
5I
MAT5
5I
MAT5
5İ
MAT5
5G
MAT5
5G
MAT5
6F
MAT6
5İ
MAT5
5G
MAT5
5G
MAT5
5İ
MAT5
5I
MAT5
Ders Kodu
MAT5
MATEMATİK
MAT5
MATEMATİK
MAT5
MAT6
MAT8
Ders Adı
Grup Kodu
MATEMATİK
Aslını aldım.
5
5
MATEMATİK
MATEMATİK
Süre
5
5
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Cuma
4
24
Yer
Adı Soyadı. : SEVDA ÇETİN
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5G
3
6B
2
4
5
6
7
Sınıf Kodu
5I
6F
7C
8C
8H
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
8H
FEN8
5G
FEN5
7C
FEN7
6B
FEN6
7C
FEN7
8H
FEN8
5G
FEN5
7C
FEN7
6B
FEN6
7C
FEN7
5I
FEN5
8C
FEN8
5G
FEN5
8H
FEN8
6F
FEN6
5I
FEN5
8C
FEN8
5G
FEN5
8H
FEN8
6F
FEN6
6F
FEN6
6B
FEN6
8C
FEN8
5I
FEN5
6F
FEN6
6B
FEN6
8C
FEN8
5I
FEN5
Ders Kodu
FEN5
FEN BİLİMLERİ
FEN6
FEN BİLİMLERİ
FEN5
FEN6
FEN7
FEN8
FEN8
Ders Adı
Grup Kodu
FEN BİLİMLERİ
4
4
FEN VE TEKNOLOJİ
4
FEN VE TEKNOLOJİ
4
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
4
4
FEN BİLİMLERİ
FEN VE TEKNOLOJİ
Süre
4
28
Yer
Adı Soyadı. : GÜLSEREN ÜLGEN
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5E
3
6A
2
4
5
6
7
8
Sınıf Kodu
5H
6E
7A
7B
8A
8A
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
7A
FEN7
5E
FEN5
6A
FEN6
6A
FEN6
6E
FEN6
7A
FEN7
5E
FEN5
6A
FEN6
6A
FEN6
6E
FEN6
5H
FEN5
7B
FEN7
6E
FEN6
7A
FEN7
8A
FEN8
5H
FEN5
7B
FEN7
6E
FEN6
7A
FEN7
8A
FEN8
5E
FEN5
8A
FEN8
7B
FEN7
5H
FEN5
5E
FEN5
8A
FEN8
7B
FEN7
5H
FEN5
Ders Kodu
FEN5
FEN BİLİMLERİ
FEN6
FEN BİLİMLERİ
FEN5
FEN6
FEN7
FEN7
FEN8
REH8
Ders Adı
8A
REH8
Grup Kodu
FEN BİLİMLERİ
4
4
FEN VE TEKNOLOJİ
4
FEN VE TEKNOLOJİ
4
FEN VE TEKNOLOJİ
4
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
4
4
FEN BİLİMLERİ
REHBERLİK VE SOSYAL ETKİNLİKLER
Süre
1
29
Yer
Adı Soyadı. : KEREM ODABAŞI
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5C
3
6C
2
4
5
6
7
Sınıf Kodu
5İ
6G
7E
7F
8B
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
7E
FEN7
5C
FEN5
5İ
FEN5
6G
FEN6
7F
FEN7
7E
FEN7
5C
FEN5
5İ
FEN5
6G
FEN6
7F
FEN7
5İ
FEN5
6C
FEN6
5C
FEN5
7F
FEN7
8B
FEN8
5İ
FEN5
6C
FEN6
5C
FEN5
7F
FEN7
8B
FEN8
8B
FEN8
6G
FEN6
6C
FEN6
7E
FEN7
8B
FEN8
6G
FEN6
6C
FEN6
7E
FEN7
Ders Kodu
FEN5
FEN BİLİMLERİ
FEN6
FEN BİLİMLERİ
FEN5
FEN6
FEN7
FEN7
FEN8
Ders Adı
Grup Kodu
FEN BİLİMLERİ
4
4
FEN VE TEKNOLOJİ
4
FEN VE TEKNOLOJİ
4
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
4
4
FEN BİLİMLERİ
FEN VE TEKNOLOJİ
Süre
4
28
Yer
Adı Soyadı. : FATMA YEŞİLYURT
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5D
3
6H
2
4
5
6
Sınıf Kodu
5F
7D
8D
8E
Pazartesi
Salı
5F
FEN5
Çarşamba
Perşembe
Cuma
5F
FEN5
8E
FEN8
7D
FEN7
5F
FEN5
8E
FEN8
7D
FEN7
8E
FEN8
6H
FEN6
8D
FEN8
5F
FEN5
7D
FEN7
8E
FEN8
6H
FEN6
8D
FEN8
5D
FEN5
7D
FEN7
5D
FEN5
8D
FEN8
6H
FEN6
5D
FEN5
8D
FEN8
6H
FEN6
5D
FEN5
Ders Kodu
FEN5
FEN BİLİMLERİ
FEN6
FEN BİLİMLERİ
FEN5
FEN7
FEN8
FEN8
Ders Adı
Grup Kodu
FEN BİLİMLERİ
4
4
FEN VE TEKNOLOJİ
4
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
4
4
FEN VE TEKNOLOJİ
FEN VE TEKNOLOJİ
Süre
4
24
Yer
Adı Soyadı. : RAMAZAN ÇETİN
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5A
3
6D
2
4
5
6
7
8
Sınıf Kodu
5B
7G
7H
8F
8F
8G
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
5A
FEN5
7H
FEN7
5B
FEN5
5B
FEN5
8F
FEN8
5A
FEN5
7H
FEN7
5B
FEN5
5B
FEN5
8F
FEN8
8G
FEN8
7G
FEN7
5A
FEN5
7H
FEN7
7G
FEN7
8G
FEN8
7G
FEN7
5A
FEN5
7H
FEN7
7G
FEN7
6D
FEN6
8G
FEN8
8F
FEN8
6D
FEN6
6D
FEN6
8G
FEN8
8F
FEN8
6D
FEN6
Ders Kodu
FEN5
FEN BİLİMLERİ
FEN6
FEN BİLİMLERİ
FEN5
FEN7
FEN7
FEN8
REH8
FEN8
Ders Adı
8F
REH8
Grup Kodu
FEN BİLİMLERİ
4
4
FEN VE TEKNOLOJİ
4
FEN VE TEKNOLOJİ
4
REHBERLİK VE SOSYAL ETKİNLİKLER
1
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
4
4
FEN VE TEKNOLOJİ
FEN VE TEKNOLOJİ
Süre
4
29
Yer
Adı Soyadı. : GÜL BURÇİN ŞAHİN
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
Sınıf Kodu
Pazartesi
Ders Kodu
Salı
Ders Adı
Çarşamba
Perşembe
Grup Kodu
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
Süre
0
Cuma
Yer
Adı Soyadı. : SELAHATTİN EROĞLU
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5E
3
6A
2
4
5
6
7
8
9
Sınıf Kodu
5F
7A
7B
8C
8C
8E
8E
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
5E
SOS5
7B
SOS7
7B
SOS7
5E
SOS5
7A
SOS7
7B
SOS7
7A
SOS7
8C
İNK8
5F
SOS5
7A
SOS7
8C
İNK8
8E
İNK8
5E
SOS5
6A
SOS6
5F
SOS5
8E
İNK8
8C
VAT8
6A
SOS6
5F
SOS5
8E
VAT8
6A
SOS6
Ders Kodu
SOS5
SOSYAL BİLGİLER
SOS6
SOSYAL BİLGİLER
SOS5
SOS7
SOS7
İNK8
VAT8
İNK8
VAT8
Ders Adı
Grup Kodu
SOSYAL BİLGİLER
3
3
SOSYAL BİLGİLER
3
T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
2
VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ
1
T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
2
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
3
3
SOSYAL BİLGİLER
VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ
Süre
1
21
Yer
Adı Soyadı. : ÖNER KOÇAK
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5A
3
6B
2
4
5
6
7
8
9
10
11
Sınıf Kodu
5İ
6C
7D
7E
8B
8B
8D
8D
8D
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
6B
SOS6
8B
İNK8
7E
SOS7
6C
SOS6
5İ
SOS5
5İ
SOS5
8B
İNK8
7E
SOS7
6C
SOS6
5İ
SOS5
5A
SOS5
7D
SOS7
7D
SOS7
6B
SOS6
5A
SOS5
7E
SOS7
7D
SOS7
6B
SOS6
8D
İNK8
6C
SOS6
8D
VAT8
5A
SOS5
8D
REH8
8B
VAT8
8D
İNK8
Ders Kodu
SOS5
SOSYAL BİLGİLER
SOS6
SOSYAL BİLGİLER
SOS5
SOS6
SOS7
SOS7
İNK8
VAT8
İNK8
REH8
VAT8
Ders Adı
Grup Kodu
SOSYAL BİLGİLER
3
3
SOSYAL BİLGİLER
3
SOSYAL BİLGİLER
3
T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
2
VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ
1
T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
2
REHBERLİK VE SOSYAL ETKİNLİKLER
1
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
3
3
SOSYAL BİLGİLER
VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ
Süre
1
25
Yer
Adı Soyadı. : SÜLEYMAN BEDİR
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5H
3
6D
2
4
5
6
7
8
9
Sınıf Kodu
5I
6E
6G
7C
8A
8A
8A
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
6D
SOS6
8A
İNK8
6G
SOS6
7C
SOS7
6D
SOS6
8A
MYO8
8A
İNK8
6G
SOS6
7C
SOS7
6D
SOS6
6E
SOS6
6G
SOS6
5I
SOS5
5H
SOS5
6E
SOS6
5H
SOS5
5I
SOS5
5I
SOS5
5H
SOS5
8A
VAT8
7C
SOS7
Ders Kodu
6E
SOS6
SOS5
SOSYAL BİLGİLER
SOS6
SOSYAL BİLGİLER
SOS5
SOS6
SOS6
SOS7
İNK8
MYO8
VAT8
Ders Adı
Grup Kodu
SOSYAL BİLGİLER
3
3
SOSYAL BİLGİLER
3
SOSYAL BİLGİLER
3
T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
2
MEDYA OKUR YAZARLIĞI
1
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
3
3
SOSYAL BİLGİLER
VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ
Süre
1
22
Yer
Adı Soyadı. : ATACAN BAYINDIR
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5D
3
7G
2
4
5
6
7
Sınıf Kodu
6H
8F
8F
8G
8G
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
6H
SOS6
8F
VAT8
5D
SOS5
8G
İNK8
5D
SOS5
6H
SOS6
5D
SOS5
8G
İNK8
6H
SOS6
7G
SOS7
8F
İNK8
8G
VAT8
8F
İNK8
7G
SOS7
7G
SOS7
Ders Kodu
SOS5
SOSYAL BİLGİLER
SOS7
SOSYAL BİLGİLER
SOS6
İNK8
VAT8
İNK8
VAT8
Ders Adı
Grup Kodu
SOSYAL BİLGİLER
3
2
VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ
1
T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
2
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
3
3
T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ
Süre
1
15
Yer
Adı Soyadı. : ERTAN ÇAĞLAYAN
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5B
3
5G
2
4
5
6
7
8
Sınıf Kodu
5C
6F
7F
7H
8H
8H
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
8H
İNK8
5C
SOS5
7H
SOS7
8H
İNK8
5C
SOS5
7H
SOS7
7F
SOS7
6F
SOS6
7H
SOS7
5G
SOS5
7F
SOS7
6F
SOS6
7F
SOS7
5B
SOS5
5C
SOS5
6F
SOS6
5B
SOS5
SOS5
SOSYAL BİLGİLER
SOS5
SOSYAL BİLGİLER
SOS5
SOS6
SOS7
SOS7
İNK8
VAT8
Ders Adı
Grup Kodu
SOSYAL BİLGİLER
Aslını aldım.
3
3
SOSYAL BİLGİLER
3
SOSYAL BİLGİLER
3
SOSYAL BİLGİLER
3
T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ
Süre
3
2
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
5G
SOS5
5G
SOS5
5B
SOS5
Ders Kodu
Cuma
1
21
8H
VAT8
Yer
Adı Soyadı. : NECLA KIRSIRTLI
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5A
3
5C
2
4
5
6
7
8
Sınıf Kodu
5B
5D
5E
8D
8G
8G
Pazartesi
Salı
8G
İNG8
Perşembe
Cuma
8D
İNG8
5C
İNG5
5A
İNG5
8G
İNG8
8D
İNG8
5C
İNG5
5D
İNG5
5B
İNG5
5D
İNG5
8G
İNG8
5E
İNG5
5B
İNG5
5D
İNG5
5E
İNG5
8G
İNG8
5C
İNG5
5A
İNG5
5B
İNG5
5E
İNG5
8D
İNG8
8G
REH8
8D
İNG8
5A
İNG5
Ders Kodu
İNG5
İİNGİLİZCE
İNG5
İİNGİLİZCE
İNG5
İNG5
İNG5
İNG8
İNG8
REH8
Ders Adı
Çarşamba
Grup Kodu
İİNGİLİZCE
3
3
İİNGİLİZCE
3
İNGİLİZCE
4
İNGİLİZCE
4
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
3
3
İİNGİLİZCE
REHBERLİK VE SOSYAL ETKİNLİKLER
Süre
1
24
Yer
Adı Soyadı. : GÜLŞAH AKÇASAYAR
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
6B
3
7B
2
4
5
6
Sınıf Kodu
7A
7C
7D
7E
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
7A
İNG7
7B
İNG7
7D
İNG7
6B
İNG6
7A
İNG7
7B
İNG7
7D
İNG7
6B
İNG6
7A
İNG7
6B
İNG6
7C
İNG7
7E
İNG7
7D
İNG7
7A
İNG7
7C
İNG7
7C
İNG7
7E
İNG7
7D
İNG7
7C
İNG7
7E
İNG7
7B
İNG7
7E
İNG7
7B
İNG7
Ders Kodu
İNG6
İNGİLİZCE
İNG7
İNGİLİZCE
İNG7
İNG7
İNG7
İNG7
Ders Adı
Grup Kodu
İNGİLİZCE
4
4
İNGİLİZCE
4
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
3
4
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
Süre
4
23
Yer
Adı Soyadı. : PINAR AKTÜRK
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5F
3
5H
2
4
5
6
7
8
Sınıf Kodu
5G
5I
7G
7H
8H
8H
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
5G
İNG5
5I
İNG5
7G
İNG7
5F
İNG5
5G
İNG5
5I
İNG5
7G
İNG7
5F
İNG5
5I
İNG5
7H
İNG7
5F
İNG5
5G
İNG5
5H
İNG5
8H
İNG8
5H
İNG5
5H
İNG5
7H
İNG7
7G
İNG7
8H
İNG8
8H
İNG8
7H
İNG7
7G
İNG7
8H
İNG8
8H
REH8
7H
İNG7
Ders Kodu
İNG5
İİNGİLİZCE
İNG5
İİNGİLİZCE
İNG5
İNG5
İNG7
İNG7
İNG8
REH8
Ders Adı
Grup Kodu
İİNGİLİZCE
3
3
İNGİLİZCE
4
İNGİLİZCE
4
İNGİLİZCE
4
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
3
3
İİNGİLİZCE
REHBERLİK VE SOSYAL ETKİNLİKLER
Süre
1
25
Cuma
Yer
Adı Soyadı. : EZGİ AFERİN
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
6C
3
6E
2
4
5
6
7
Sınıf Kodu
6D
6F
6G
6H
7F
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
6F
İNG6
6D
İNG6
6C
İNG6
6G
İNG6
6E
İNG6
6F
İNG6
6G
İNG6
6G
İNG6
7F
İNG7
6H
İNG6
6D
İNG6
6H
İNG6
7F
İNG7
6H
İNG6
6D
İNG6
6C
İNG6
6F
İNG6
7F
İNG7
6E
İNG6
7F
İNG7
6E
İNG6
6C
İNG6
Ders Kodu
İNG6
İNGİLİZCE
İNG6
İNGİLİZCE
İNG6
İNG6
İNG6
İNG6
İNG7
Ders Adı
Grup Kodu
İNGİLİZCE
3
3
İNGİLİZCE
3
İNGİLİZCE
3
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
3
3
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
Süre
4
22
Yer
Adı Soyadı. : ÖZGE KORKMAZ ÇAN
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5İ
3
8A
2
4
5
6
7
8
Sınıf Kodu
6A
8B
8C
8E
8E
8F
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
5İ
İNG5
8E
İNG8
8A
İNG8
8F
İNG8
6A
İNG6
8E
İNG8
8A
İNG8
8F
İNG8
6A
İNG6
8C
İNG8
8F
İNG8
8B
İNG8
8E
İNG8
8C
İNG8
8C
İNG8
8F
İNG8
8B
İNG8
8E
İNG8
8C
İNG8
8A
İNG8
6A
İNG6
5İ
İNG5
8B
İNG8
5İ
İNG5
8B
İNG8
8A
İNG8
Ders Kodu
8E
REH8
İNG5
İİNGİLİZCE
İNG8
İNGİLİZCE
İNG6
İNG8
İNG8
İNG8
REH8
İNG8
Ders Adı
Grup Kodu
İNGİLİZCE
4
4
İNGİLİZCE
4
İNGİLİZCE
4
REHBERLİK VE SOSYAL ETKİNLİKLER
1
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
3
3
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
Süre
4
27
Yer
Adı Soyadı. : FATİH YILMAZ
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5E
3
5İ
2
4
5
6
7
8
9
Sınıf Kodu
5G
6A
6C
7C
8B
8C
8F
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
8C
DİN8
7C
DİN7
8B
DİN8
5G
DİN5
8C
DİN8
7C
DİN7
8B
DİN8
5G
DİN5
6A
DİN6
5İ
DİN5
6A
DİN6
5İ
DİN5
8F
DİN8
6C
DİN6
5E
DİN5
8F
DİN8
6C
DİN6
5E
DİN5
Ders Kodu
Ders Adı
DİN5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DİN5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DİN5
DİN6
DİN6
DİN7
DİN8
DİN8
DİN8
Grup Kodu
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Aslını aldım.
2
2
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Süre
2
2
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Cuma
2
18
Yer
Adı Soyadı. : CEVDET NASIR
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5F
3
6B
2
4
5
6
7
8
9
Sınıf Kodu
5H
6F
7A
7B
7F
8A
8H
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
6F
DİN6
7F
DİN7
5H
DİN5
6F
DİN6
7F
DİN7
5H
DİN5
7B
DİN7
6B
DİN6
7B
DİN7
6B
DİN6
7A
DİN7
8H
DİN8
8A
DİN8
7A
DİN7
8H
DİN8
8A
DİN8
5F
DİN5
5F
DİN5
Ders Kodu
Ders Adı
DİN5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DİN6
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DİN5
DİN6
DİN7
DİN7
DİN7
DİN8
DİN8
Grup Kodu
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
2
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
2
2
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Süre
2
18
Yer
Adı Soyadı. : SEMA AKSOY
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5I
3
6E
2
4
5
6
7
8
9
Sınıf Kodu
6D
6G
6H
7D
7E
8D
8E
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
5I
DİN5
7E
DİN7
6H
DİN6
8D
DİN8
5I
DİN5
7E
DİN7
6H
DİN6
8D
DİN8
7D
DİN7
6D
DİN6
7D
DİN7
6D
DİN6
6E
DİN6
8E
DİN8
6G
DİN6
6E
DİN6
8E
DİN8
6G
DİN6
Ders Kodu
Ders Adı
DİN5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DİN6
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DİN6
DİN6
DİN6
DİN7
DİN7
DİN8
DİN8
Grup Kodu
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Aslını aldım.
2
2
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Süre
2
2
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Cuma
2
18
Yer
Adı Soyadı. : FATOŞ KONUKPAY
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5A
3
5C
2
4
5
6
7
Sınıf Kodu
5B
5D
7G
7H
8G
Pazartesi
Salı
5C
DİN5
8G
DİN8
5C
DİN5
8G
DİN8
Çarşamba
Perşembe
7G
DİN7
7G
DİN7
5D
DİN5
7H
DİN7
5A
DİN5
7H
DİN7
5A
DİN5
Ders Kodu
Ders Adı
DİN5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DİN5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DİN5
DİN5
DİN7
DİN7
DİN8
5D
DİN5
Grup Kodu
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Aslını aldım.
Süre
2
2
2
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
5B
DİN5
5B
DİN5
2
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Cuma
2
14
Yer
Adı Soyadı. : ÇİÇEK KÖSE
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5İ
3
7C
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sınıf Kodu
7C
7D
7D
7E
7E
8A
8A
8B
8B
8C
8C
8D
8D
8E
8E
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
7C
TTAS7
(tek1)
7C
TTAS7
(tek1)
8E
TTAS8
(tek1)
8E
TTAS8
(tek1)
7E
TTAS7
(tek1)
7E
TTAS7
(tek1)
7D
TTAS7
(tek1)
7D
TTAS7
(tek1)
8C
TTAS8
(tek1)
8C
TTAS8
(tek1)
8D
TTAS8
(tek1)
8D
TTAS8
(tek1)
8A
TTAS8
(tek1)
8A
TTAS8
(tek1)
8B
TTAS8
(tek1)
8B
TTAS8
(tek1)
7C
GRS7
7D
GRS7
Ders Kodu
5İ
GRS5
8E
GRS8
8D
GRS8
Ders Adı
GRS5
GÖRSEL SANATLAR
TTAS7
TEKNOLOJİ VE TASARIM
GRS7
GRS7
TTAS7
GRS7
TTAS7
GRS8
TTAS8
GRS8
TTAS8
GRS8
TTAS8
GRS8
TTAS8
GRS8
TTAS8
8C
GRS8
Grup Kodu
Aslını aldım.
Süre
1
1
GÖRSEL SANATLAR
8A
GRS8
GÖRSEL SANATLAR
tek1 - teknoloji tasarım 1 sınıfı
2
tek1 - teknoloji tasarım 1 sınıfı
2
tek1 - teknoloji tasarım 1 sınıfı
2
tek1 - teknoloji tasarım 1 sınıfı
2
tek1 - teknoloji tasarım 1 sınıfı
2
tek1 - teknoloji tasarım 1 sınıfı
2
tek1 - teknoloji tasarım 1 sınıfı
2
tek1 - teknoloji tasarım 1 sınıfı
1
TEKNOLOJİ VE TASARIM
GÖRSEL SANATLAR
1
TEKNOLOJİ VE TASARIM
GÖRSEL SANATLAR
1
TEKNOLOJİ VE TASARIM
GÖRSEL SANATLAR
1
TEKNOLOJİ VE TASARIM
GÖRSEL SANATLAR
1
TEKNOLOJİ VE TASARIM
GÖRSEL SANATLAR
1
Toplam
Yer
2
1
TEKNOLOJİ VE TASARIM
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
7E
GRS7
8B
GRS8
GÖRSEL SANATLAR
TEKNOLOJİ VE TASARIM
Cuma
25
Adı Soyadı. : NİLÜFER TUNA
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5A
3
5C
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
5B
5D
5E
5F
5G
5H
5I
6A
6B
6C
6D
6E
6F
6G
6H
7A
7B
7F
7G
7H
8F
8G
8H
Sınıf Kodu
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
6G
GRS6
6H
GRS6
5H
GRS5
7A
GRS7
5I
GRS5
6B
GRS6
7B
GRS7
8H
GRS8
6D
GRS6
5F
GRS5
6E
GRS6
6C
GRS6
6F
GRS6
5C
GRS5
6A
GRS6
7H
GRS7
5G
GRS5
5E
GRS5
5A
GRS5
5B
GRS5
8G
GRS8
8F
GRS8
7G
GRS7
5D
GRS5
7F
GRS7
Ders Kodu
Ders Adı
GRS5
GÖRSEL SANATLAR
GRS5
GÖRSEL SANATLAR
GRS5
GRS5
GRS5
GRS5
GRS5
GRS5
GRS5
GRS6
GRS6
GRS6
GRS6
GRS6
GRS6
GRS6
GRS6
GRS7
GRS7
GRS7
GRS7
GRS7
GRS8
GRS8
GRS8
GÖRSEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR
Grup Kodu
Süre
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Yer
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
25
Adı Soyadı. : MELTEM ÖZTÜRK
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5A
3
5C
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sınıf Kodu
5B
5D
5I
6A
6B
6C
6D
7A
7B
7C
7D
8A
8B
8C
8D
Pazartesi
Salı
6A
MÜZ6
8B
MÜZ8
Perşembe
Cuma
6D
MÜZ6
8C
MÜZ8
8A
MÜZ8
6B
MÜZ6
7B
MÜZ7
6C
MÜZ6
5C
MÜZ5
5D
MÜZ5
8D
MÜZ8
7D
MÜZ7
5I
MÜZ5
Ders Kodu
MÜZ5
MÜZİK
MÜZ5
MÜZİK
MÜZ5
MÜZ5
MÜZ5
MÜZ6
MÜZ6
MÜZ6
MÜZ6
MÜZ7
MÜZ7
MÜZ7
MÜZ7
MÜZ8
MÜZ8
MÜZ8
MÜZ8
Ders Adı
Çarşamba
7C
MÜZ7
7A
MÜZ7
5B
MÜZ5
5A
MÜZ5
Grup Kodu
MÜZİK
1
1
MÜZİK
1
MÜZİK
1
MÜZİK
1
MÜZİK
1
MÜZİK
1
MÜZİK
1
MÜZİK
1
MÜZİK
1
MÜZİK
1
MÜZİK
1
MÜZİK
1
MÜZİK
1
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
1
1
MÜZİK
MÜZİK
Süre
1
17
Yer
Adı Soyadı. : ÜMİT BÜYÜKKOYUNCU
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5E
3
5G
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sınıf Kodu
5F
5H
5İ
6E
6F
6G
6H
7E
7F
7G
7H
8E
8F
8G
8H
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
6E
MÜZ6
8H
MÜZ8
6G
MÜZ6
8F
MÜZ8
5H
MÜZ5
7E
MÜZ7
5G
MÜZ5
5E
MÜZ5
8E
MÜZ8
6H
MÜZ6
7G
MÜZ7
5F
MÜZ5
7H
MÜZ7
8G
MÜZ8
7F
MÜZ7
5İ
MÜZ5
Ders Kodu
6F
MÜZ6
MÜZ5
MÜZİK
MÜZ5
MÜZİK
MÜZ5
MÜZ5
MÜZ5
MÜZ6
MÜZ6
MÜZ6
MÜZ6
MÜZ7
MÜZ7
MÜZ7
MÜZ7
MÜZ8
MÜZ8
MÜZ8
MÜZ8
Ders Adı
Grup Kodu
MÜZİK
Aslını aldım.
1
1
MÜZİK
1
MÜZİK
1
MÜZİK
1
MÜZİK
1
MÜZİK
1
MÜZİK
1
MÜZİK
1
MÜZİK
1
MÜZİK
1
MÜZİK
1
MÜZİK
1
MÜZİK
1
MÜZİK
MÜZİK
Süre
1
1
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Cuma
1
17
Yer
Adı Soyadı. : ERDAL YASİN BAYRAM
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
6A
3
6C
2
4
5
6
7
8
Sınıf Kodu
6B
7A
7B
7C
8A
8B
Pazartesi
6A
BED6
(bed1)
6A
BED6
(bed1)
Ders Kodu
Salı
Çarşamba
8A
BED8
(bed1)
8A
BED8
(bed1)
8B
BED8
(bed1)
8B
BED8
(bed1)
7A
BED7
(bed1)
7A
BED7
(bed1)
6B
BED6
(bed1)
6B
BED6
(bed1)
7B
BED7
(bed1)
7B
BED7
(bed1)
Ders Adı
BED6
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
BED6
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
BED6
BED7
BED7
BED7
BED8
BED8
Perşembe
Grup Kodu
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
Aslını aldım.
2
bed1 - beden eğitimi 1 sınıfı
2
BEDEN EĞİTİMİ
2
BEDEN EĞİTİMİ
2
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
bed1 - beden eğitimi 1 sınıfı
2
BEDEN EĞİTİMİ
Yer
2
2
BEDEN EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ
Süre
Cuma
2
16
bed1 - beden eğitimi 1 sınıfı
bed1 - beden eğitimi 1 sınıfı
bed1 - beden eğitimi 1 sınıfı
bed1 - beden eğitimi 1 sınıfı
bed1 - beden eğitimi 1 sınıfı
bed1 - beden eğitimi 1 sınıfı
6C
BED6
(bed1)
6C
BED6
(bed1)
7C
BED7
(bed1)
7C
BED7
(bed1)
Adı Soyadı. : ARZU BİLGİ
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
6D
3
6F
2
4
5
6
7
8
Sınıf Kodu
6E
6G
6H
7D
7E
8E
Pazartesi
Ders Kodu
Salı
8E
BED8
(bed2)
8E
BED8
(bed2)
Ders Adı
BED6
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
BED6
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
BED6
BED6
BED6
BED7
BED7
BED8
Çarşamba
Perşembe
Cuma
6D
BED6
(bed2)
6D
BED6
(bed2)
7E
BED7
(bed2)
7E
BED7
(bed2)
6G
BED6
(bed2)
6G
BED6
(bed2)
6H
BED6
(bed2)
6H
BED6
(bed2)
6F
BED6
(bed2)
6F
BED6
(bed2)
6E
BED6
(bed2)
6E
BED6
(bed2)
7D
BED7
(bed2)
7D
BED7
(bed2)
Grup Kodu
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
Aslını aldım.
2
bed2 - beden eğitimi 2 sınıfı
2
BEDEN EĞİTİMİ
2
BEDEN EĞİTİMİ
2
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
bed2 - beden eğitimi 2 sınıfı
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
Yer
2
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
BEDEN EĞİTİMİ
Süre
2
16
bed2 - beden eğitimi 2 sınıfı
bed2 - beden eğitimi 2 sınıfı
bed2 - beden eğitimi 2 sınıfı
bed2 - beden eğitimi 2 sınıfı
bed2 - beden eğitimi 2 sınıfı
bed2 - beden eğitimi 2 sınıfı
Adı Soyadı. : TANER KILIÇ
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5A
3
5C
2
4
5
6
7
8
9
Sınıf Kodu
5B
5I
7F
8C
8D
8F
8G
Pazartesi
Salı
Çarşamba
5B
BED5
(bed2)
5B
BED5
(bed2)
8D
BED8
(bed2)
8D
BED8
(bed2)
7F
BED7
(bed2)
7F
BED7
(bed2)
8C
BED8
(bed2)
8C
BED8
(bed2)
5A
BED5
(bed2)
5A
BED5
(bed2)
8G
BED8
(bed2)
8G
BED8
(bed2)
8F
BED8
(bed2)
8F
BED8
(bed2)
Ders Kodu
Ders Adı
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
BED5
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
BED5
BED7
BED8
BED8
BED8
BED8
5I
BED5
5I
BED5
5C
BED5
Grup Kodu
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
Aslını aldım.
2
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
BEDEN EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ
bed2 - beden eğitimi 2 sınıfı
bed2 - beden eğitimi 2 sınıfı
bed2 - beden eğitimi 2 sınıfı
2
bed2 - beden eğitimi 2 sınıfı
2
Toplam
Yer
2
2
BEDEN EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ
Süre
2
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Cuma
5C
BED5
BED5
BED5
Perşembe
2
18
bed2 - beden eğitimi 2 sınıfı
bed2 - beden eğitimi 2 sınıfı
bed2 - beden eğitimi 2 sınıfı
Adı Soyadı. : BEYZA ÇAÇAN
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5D
3
5F
2
4
5
6
7
8
9
Sınıf Kodu
5E
5G
5H
5İ
7G
7H
8H
Pazartesi
Salı
5F
BED5
(bed1)
5F
BED5
(bed1)
8H
BED8
(bed1)
8H
BED8
(bed1)
5D
BED5
(bed1)
5D
BED5
(bed1)
Çarşamba
5H
BED5
5İ
BED5
5H
BED5
5İ
BED5
Ders Kodu
Ders Adı
BED5
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
BED5
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
BED5
BED5
BED5
BED5
BED7
BED7
BED8
Grup Kodu
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
BEDEN EĞİTİMİ
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
bed1 - beden eğitimi 1 sınıfı
bed1 - beden eğitimi 1 sınıfı
2
bed1 - beden eğitimi 1 sınıfı
2
bed1 - beden eğitimi 1 sınıfı
2
Toplam
Yer
bed1 - beden eğitimi 1 sınıfı
2
BEDEN EĞİTİMİ
5G
BED5
(bed1)
5G
BED5
(bed1)
2
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
7H
BED7
(bed1)
7H
BED7
(bed1)
7G
BED7
(bed1)
7G
BED7
(bed1)
5E
BED5
(bed1)
5E
BED5
(bed1)
bed1 - beden eğitimi 1 sınıfı
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
Cuma
2
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
BEDEN EĞİTİMİ
Süre
Perşembe
18
bed1 - beden eğitimi 1 sınıfı
Adı Soyadı. : BEYHAN ÇITAK
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5C
3
5G
2
4
5
6
7
8
9
Sınıf Kodu
5E
5I
6A
6B
6C
6D
6E
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
6C
BİL6
6D
BİL6
6E
BİL6
6C
BİL6
6D
BİL6
6E
BİL6
5G
BİL5
5E
BİL5
6A
BİL6
5G
BİL5
5E
BİL5
6A
BİL6
6B
BİL6
5I
BİL5
5C
BİL5
6B
BİL6
5I
BİL5
5C
BİL5
Ders Kodu
Ders Adı
BİL5
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM
BİL5
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM
BİL5
BİL5
BİL6
BİL6
BİL6
BİL6
BİL6
Grup Kodu
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM
2
2
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM
2
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM
2
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM
2
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM
2
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
2
2
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM
Süre
2
18
Cuma
Yer
Adı Soyadı. : SERKAN BALKAY
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5A
3
5D
2
4
5
6
7
8
9
Sınıf Kodu
5B
5F
5H
5İ
6F
6G
6H
Pazartesi
6H
BİL6
Salı
5F
BİL5
5B
BİL5
5H
BİL5
5A
BİL5
5İ
BİL5
5H
BİL5
5A
BİL5
5İ
BİL5
6F
BİL6
6G
BİL6
5D
BİL5
6F
BİL6
6G
BİL6
5D
BİL5
Ders Adı
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM
BİL5
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM
BİL5
BİL5
BİL5
BİL6
BİL6
BİL6
Grup Kodu
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM
Aslını aldım.
2
2
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM
2
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM
2
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM
2
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM
2
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM
Süre
2
2
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Cuma
5B
BİL5
BİL5
BİL5
Perşembe
5F
BİL5
6H
BİL6
Ders Kodu
Çarşamba
2
18
Yer
Adı Soyadı. : VAHİDE KOLA
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
7A
3
7F
2
4
5
6
7
8
Sınıf Kodu
7B
7G
7H
8F
8G
8H
Pazartesi
7B
TTAS7
(tek2)
7B
TTAS7
(tek2)
Ders Kodu
Salı
8H
TTAS8
(tek1)
8H
TTAS8
(tek1)
8F
TTAS8
(tek1)
8F
TTAS8
(tek1)
Ders Adı
TTAS7
TEKNOLOJİ VE TASARIM
TTAS7
TEKNOLOJİ VE TASARIM
TTAS7
TTAS7
TTAS7
TTAS8
TTAS8
TTAS8
Çarşamba
7H
TTAS7
(tek1)
7H
TTAS7
(tek1)
Grup Kodu
TEKNOLOJİ VE TASARIM
2
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
tek1 - teknoloji tasarım 1 sınıfı
2
TEKNOLOJİ VE TASARIM
Yer
2
2
TEKNOLOJİ VE TASARIM
7F
TTAS7
(tek1)
7F
TTAS7
(tek1)
7G
TTAS7
(tek1)
7G
TTAS7
(tek1)
8G
TTAS8
(tek1)
8G
TTAS8
(tek1)
7A
TTAS7
(tek1)
7A
TTAS7
(tek1)
tek1 - teknoloji tasarım 1 sınıfı
2
TEKNOLOJİ VE TASARIM
Cuma
2
2
TEKNOLOJİ VE TASARIM
TEKNOLOJİ VE TASARIM
Süre
Perşembe
2
16
tek2 - teknoloji tasarım 2 sınıfı
tek1 - teknoloji tasarım 1 sınıfı
tek1 - teknoloji tasarım 1 sınıfı
tek1 - teknoloji tasarım 1 sınıfı
tek1 - teknoloji tasarım 1 sınıfı
tek1 - teknoloji tasarım 1 sınıfı
Adı Soyadı. : FUNDA NARİN
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
7A
3
7F
2
4
5
6
7
8
Sınıf Kodu
7B
7G
7H
8F
8G
8H
Pazartesi
7B
TTAS7
(tek2)
7B
TTAS7
(tek2)
Ders Kodu
Salı
8H
TTAS8
(tek1)
8H
TTAS8
(tek1)
8F
TTAS8
(tek1)
8F
TTAS8
(tek1)
Ders Adı
TTAS7
TEKNOLOJİ VE TASARIM
TTAS7
TEKNOLOJİ VE TASARIM
TTAS7
TTAS7
TTAS7
TTAS8
TTAS8
TTAS8
Çarşamba
7H
TTAS7
(tek1)
7H
TTAS7
(tek1)
Grup Kodu
TEKNOLOJİ VE TASARIM
2
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
tek1 - teknoloji tasarım 1 sınıfı
2
TEKNOLOJİ VE TASARIM
Yer
2
2
TEKNOLOJİ VE TASARIM
7F
TTAS7
(tek1)
7F
TTAS7
(tek1)
7G
TTAS7
(tek1)
7G
TTAS7
(tek1)
8G
TTAS8
(tek1)
8G
TTAS8
(tek1)
7A
TTAS7
(tek1)
7A
TTAS7
(tek1)
tek1 - teknoloji tasarım 1 sınıfı
2
TEKNOLOJİ VE TASARIM
Cuma
2
2
TEKNOLOJİ VE TASARIM
TEKNOLOJİ VE TASARIM
Süre
Perşembe
2
16
tek2 - teknoloji tasarım 2 sınıfı
tek1 - teknoloji tasarım 1 sınıfı
tek1 - teknoloji tasarım 1 sınıfı
tek1 - teknoloji tasarım 1 sınıfı
tek1 - teknoloji tasarım 1 sınıfı
tek1 - teknoloji tasarım 1 sınıfı
Adı Soyadı. : MUSTAFA BALCI
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
7C
3
7E
2
4
5
6
7
8
Sınıf Kodu
7D
8A
8B
8C
8D
8E
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
7C
TTAS7
(tek1)
7C
TTAS7
(tek1)
8E
TTAS8
(tek1)
8E
TTAS8
(tek1)
7E
TTAS7
(tek1)
7E
TTAS7
(tek1)
7D
TTAS7
(tek1)
7D
TTAS7
(tek1)
8C
TTAS8
(tek1)
8C
TTAS8
(tek1)
8D
TTAS8
(tek1)
8D
TTAS8
(tek1)
8A
TTAS8
(tek1)
8A
TTAS8
(tek1)
8B
TTAS8
(tek1)
8B
TTAS8
(tek1)
Ders Kodu
Ders Adı
TTAS7
TEKNOLOJİ VE TASARIM
TTAS7
TEKNOLOJİ VE TASARIM
TTAS7
TTAS8
TTAS8
TTAS8
TTAS8
TTAS8
Grup Kodu
TEKNOLOJİ VE TASARIM
Aslını aldım.
2
tek1 - teknoloji tasarım 1 sınıfı
2
TEKNOLOJİ VE TASARIM
2
TEKNOLOJİ VE TASARIM
2
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
tek1 - teknoloji tasarım 1 sınıfı
2
TEKNOLOJİ VE TASARIM
Yer
2
2
TEKNOLOJİ VE TASARIM
TEKNOLOJİ VE TASARIM
Süre
Cuma
2
16
tek1 - teknoloji tasarım 1 sınıfı
tek1 - teknoloji tasarım 1 sınıfı
tek1 - teknoloji tasarım 1 sınıfı
tek1 - teknoloji tasarım 1 sınıfı
tek1 - teknoloji tasarım 1 sınıfı
tek1 - teknoloji tasarım 1 sınıfı
Adı Soyadı. : ÖZDEN ALTUN
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
8B
3
8D
2
4
5
6
Sınıf Kodu
8C
8F
8G
8H
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
8B
MYO8
8C
MYO8
8H
MYO8
8D
MYO8
Ders Kodu
Ders Adı
MYO8
MEDYA OKUR YAZARLIĞI
MYO8
MEDYA OKUR YAZARLIĞI
MYO8
MYO8
MYO8
MYO8
8G
MYO8
Grup Kodu
MEDYA OKUR YAZARLIĞI
Aslını aldım.
1
1
MEDYA OKUR YAZARLIĞI
1
MEDYA OKUR YAZARLIĞI
MEDYA OKUR YAZARLIĞI
Süre
1
1
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Cuma
1
6
8F
MYO8
Yer
Adı Soyadı. : GÖKSEL TANDOĞAN
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
Sınıf Kodu
Pazartesi
Ders Kodu
Salı
Ders Adı
Çarşamba
Perşembe
Grup Kodu
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
Süre
0
Cuma
Yer
Adı Soyadı. : seçmeli 5 5
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5A
Sınıf Kodu
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
5A
seç5
Ders Kodu
seç5
seçmeli ders
Ders Adı
Grup Kodu
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
Cuma
Süre
1
1
Yer
Adı Soyadı. : seçmelib b
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5B
Sınıf Kodu
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
5B
seç5
Ders Kodu
seç5
seçmeli ders
Ders Adı
Grup Kodu
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
Cuma
Süre
1
1
Yer
Adı Soyadı. : seçmelic c
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5C
Sınıf Kodu
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
5C
seç5
Ders Kodu
seç5
seçmeli ders
Ders Adı
Grup Kodu
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
Cuma
Süre
1
1
Yer
Adı Soyadı. : seçmelid d
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5D
Sınıf Kodu
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
5D
seç5
Ders Kodu
seç5
seçmeli ders
Ders Adı
Grup Kodu
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
Cuma
Süre
1
1
Yer
Adı Soyadı. : seçmeli5e e
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5E
Sınıf Kodu
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
5E
seç5
Ders Kodu
seç5
seçmeli ders
Ders Adı
Grup Kodu
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
Cuma
Süre
1
1
Yer
Adı Soyadı. : seçmelif f
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5F
Sınıf Kodu
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
5F
seç5
Ders Kodu
seç5
seçmeli ders
Ders Adı
Grup Kodu
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
Cuma
Süre
1
1
Yer
Adı Soyadı. : seçmelig g
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5G
Sınıf Kodu
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
5G
seç5
Ders Kodu
seç5
seçmeli ders
Ders Adı
Grup Kodu
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
Cuma
Süre
1
1
Yer
Adı Soyadı. : seçmelih h
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5H
Sınıf Kodu
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
5H
seç5
Ders Kodu
seç5
seçmeli ders
Ders Adı
Grup Kodu
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
Cuma
Süre
1
1
Yer
Adı Soyadı. : seçmelia a
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
6A
Sınıf Kodu
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
6A
seç6
Ders Kodu
seç6
seçmeli ders
Ders Adı
Grup Kodu
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
Cuma
Süre
1
1
Yer
Adı Soyadı. : seçmeli6b b
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
6B
Sınıf Kodu
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
6B
seç6
Ders Kodu
seç6
seçmeli ders
Ders Adı
Grup Kodu
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
Cuma
Süre
1
1
Yer
Adı Soyadı. : seçmeli6c c
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
6C
Sınıf Kodu
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
6C
seç6
Ders Kodu
seç6
seçmeli ders
Ders Adı
Grup Kodu
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
Cuma
Süre
1
1
Yer
Adı Soyadı. : seçmeli6d d
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
6D
Sınıf Kodu
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
6D
seç6
Ders Kodu
seç6
seçmeli ders
Ders Adı
Grup Kodu
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
Cuma
Süre
1
1
Yer
Adı Soyadı. : seçmeli6e e
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
6E
Sınıf Kodu
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
6E
seç6
Ders Kodu
seç6
seçmeli ders
Ders Adı
Grup Kodu
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
Cuma
Süre
1
1
Yer
Adı Soyadı. : seçmeli6f f
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
6F
Sınıf Kodu
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
6F
seç6
Ders Kodu
seç6
seçmeli ders
Ders Adı
Grup Kodu
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
Cuma
Süre
1
1
Yer
Adı Soyadı. : seçmeli6g g
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
6G
Sınıf Kodu
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
6G
seç6
Ders Kodu
seç6
seçmeli ders
Ders Adı
Grup Kodu
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
Cuma
Süre
1
1
Yer
Adı Soyadı. : seçmeli6h h
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
6H
Sınıf Kodu
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
6H
seç6
Ders Kodu
seç6
seçmeli ders
Ders Adı
Grup Kodu
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
Cuma
Süre
1
1
Yer
Adı Soyadı. : seçmeli7a a
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
7A
Sınıf Kodu
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
7A
seç7
Ders Kodu
seç7
seçmeli ders 7
Ders Adı
Grup Kodu
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
Cuma
Süre
1
1
Yer
Adı Soyadı. : seçmeli7b b
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
7B
Sınıf Kodu
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
7B
seç7
Ders Kodu
seç7
seçmeli ders 7
Ders Adı
Grup Kodu
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
Cuma
Süre
1
1
Yer
Adı Soyadı. : seçmeli7c c
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
7C
Sınıf Kodu
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
7C
seç7
Ders Kodu
seç7
seçmeli ders 7
Ders Adı
Grup Kodu
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
Cuma
Süre
1
1
Yer
Adı Soyadı. : seçmeli7d d
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
7D
Sınıf Kodu
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
7D
seç7
Ders Kodu
seç7
seçmeli ders 7
Ders Adı
Grup Kodu
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
Cuma
Süre
1
1
Yer
Adı Soyadı. : seçmeli7e e
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
7E
Sınıf Kodu
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
7E
seç7
Ders Kodu
seç7
seçmeli ders 7
Ders Adı
Grup Kodu
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
Cuma
Süre
1
1
Yer
Adı Soyadı. : seçmeli7f f
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
7F
Sınıf Kodu
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
7F
seç7
Ders Kodu
seç7
seçmeli ders 7
Ders Adı
Grup Kodu
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
Cuma
Süre
1
1
Yer
Adı Soyadı. : seçmeli7g g
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
7G
Sınıf Kodu
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
7G
seç7
Ders Kodu
seç7
seçmeli ders 7
Ders Adı
Grup Kodu
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
Cuma
Süre
1
1
Yer
Adı Soyadı. : seçmeli7h h
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
7H
Sınıf Kodu
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
7H
seç7
Ders Kodu
seç7
seçmeli ders 7
Ders Adı
Grup Kodu
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
Cuma
Süre
1
1
Yer
Adı Soyadı. : seçmeliı ı
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5I
Sınıf Kodu
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
5I
seç5
Ders Kodu
seç5
seçmeli ders
Ders Adı
Grup Kodu
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
Cuma
Süre
1
1
Yer
Adı Soyadı. : seçmeli5i i
Günler
Dersler
(1)
09:00
09:40
(2)
09:50
10:30
(3)
10:40
11:20
(4)
11:30
12:10
(5)
13:00
13:40
(6)
13:50
14:30
Sr
1
5İ
Sınıf Kodu
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
5İ
seç5
Ders Kodu
seç5
seçmeli ders
Ders Adı
Grup Kodu
Toplam
Yukarıdaki dersler, 27.10.2014 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
...../...../..........
Aslını aldım.
Cuma
Süre
1
1
Yer
Download

Dersler Günler Pazartesi Salı Adı Soyadı. : MEHMET UY (1) 09:00