1 / 2014
Interný časopis pre zamestnancov
!
nd
Ž íke
ŤAna v
SÚ
o
ut
ea
ajt
hr
Vy
Ďakujeme za Vašu podporu
počas roka 2013!
NOVINKY ZO SKUPINY
Skupina podporuje Novým členom
výrobu a predaj
mimo Európy
408 sa dlhší čas vyrába aj v Číne.
predstavenstva skupiny
PSA Peugeot Citroën
je Carlos Tavares
Philippe Varin poprel správy, že by odchádzal ihneď na dôchodok.
V skupine ešte chvíľu zotrvá.
Vďaka spolupráci s prvou vietnamskou automobilovou skupinou THACO
(Truong Hai Auto Corporation) začala skupina PSA vyrábať Peugeoty 408
vo Vietname, v Chu Lai. Tento závod s ročnou kapacitou 45 000 vozidiel
vyrába aj modely značky Kia, Mazda a úžitkový Hyundai.
408 vyrábajú tiež v Malajzii, v Gurun. Závod v meste, ktoré sa nachádza
100 kilometrov od hraníc s Thajskom, ročne vyrobí 50 000 vozidiel.
Malajzijskú automobilku vlastní skupina NAZA. Jej spolupracovníkom
je okrem skupiny PSA aj kórejská KIA.
Carlos Tavares sa stal novým členom predstavenstva skupiny
PSA. V priebehu roka 2014 by mal nahradiť aktuálneho prezidenta, Philippa Varina.
C. Tavares sa bude od 1. januára oboznamovať s tým, ako
skupina funguje, s jej cieľmi a bude pokračovať v práci na pláne
jej ozdravenia. Philippe Varin bude aj naďalej viesť strategické
rozhovory a rokovania s partnermi.
„Výberom Carlosa Tavaresa, renomovaného odborníka na automobilový priemysel, sa dozorná rada zaväzuje, že bude naďalej
pokračovať v ozdravnom pláne skupiny v zmysle jej stratégie a to
tak, aby zmiernila dopady krízy,“ vysvetlil výber Tavaresa Thierry
Peugeot, prezident dozornej rady.
General Motors predáva podiel v PSA Peugeot
Citroën, spoločné projekty však pokračujú
Najskôr Aliancia PSA a GM zverejnila podrobnosti svojej spolupráce,
a v ten istý deň večer informovala, že General Motors predáva svoj
podiel v PSA. Rozhodnutie americkej automobilovej spoločnosti však
nebude mať dopad na rozbehnuté projekty Aliancie.
GM a PSA tak budú aj naďalej rozvíjať avizovanú spoluprácu:
• na novom modeli typu C-CUV, ktorý sa bude vyrábať v Sochaux.
Výsledkom Aliancie by malo byť 700 000 vyrobených vozidiel, čo je
viac ako počet predaných áut značiek Mercedes a Fiat v roku 2012.
2 - Bonjour Trnava 1/2014
• na vývoji novej generácie vozidiel a platformy segmentu B.
• na výrobe nového MPV (viacúčelové vozidlo) segmentu B. Ide o podobný
typ auta ako naše C3 Picasso. Vyrábať sa bude v španielskej Saragosse.
• v oblasti nákupu. Vďaka spolupráci v tejto doméne skupina PSA
v roku 2013 ušetrila 60 miliónov eur.
Skupina PSA Peugeot Citroën skúma aj nové príležitosti spolupráce.
Rokuje napríklad s čínskou automobilovou spoločnosťou Dong Feng.
- Text a foto: Peugeot a Citroën -
Skupina PSA potvrdzuje jednu zo svojich vízií: mať globálne zastúpenie. Koncom septembra inaugurovala ďalší závod, v čínskom Šenčene
s kapacitou 200 000 áut ročne a spustila tu výrobu DS5. Je to prvá
automobilka, ktorá vzišla z aliancie China Changan Automobile Group,
čo je spolupráca skupiny PSA a čínskeho konštruktéra.
EDITORIÁL / OBSAH
Novinky zo skupiny
2
Trnava v skratke
4-5
3
Foto: M. Illík
Editoriál
Milí kolegovia,
rok 2013 bol pre našu automobilku rokom bohatým na udalosti
a úspechy. Vďaka vytrvalosti nás všetkých sme dosiahli, ale v niektorých
prípadoch i presiahli, naše hlavné ciele: bezpečnosť zamestnancov,
rešpektovanie výrobného programu, kvalitu výroby. Vďaka tomu
pokračujeme v ceste po vytýčenej trajektórii.
Úprimne vám za to všetkým ďakujem.
Je potrebné, aby sme v nastúpenom trende pokračovali. Iba tak
si zabezpečíme nárast a trvalosť výrobných objemov a budeme
v hre, keď sa bude rozhodovať o nových projektoch.
Pre rok 2014 naše ciele zostávajú veľmi ambiciózne, aby sme sa
priblížili k najlepšej svetovej konkurencii a splnili náš cieľ – byť
na pódiu. Netreba preto poľavovať v úsilí riadiť naše fungovanie
na úrovni nominálu, zlepšiť sa v regularite a dôraznejšie riadiť
napredovanie, a to vďaka posilnenej angažovanosti a mobilizácii
nás všetkých.
Počítam s manažérmi, že svojím príkladom budú pokračovať v rozvíjaní
angažovanosti a motivácie všetkých tímov, v riešení problémov
a v hľadaní riešení (vrátane Kaizenov) a vo vytváraní ešte priaznivejších
pracovných podmienok. Rozvíjanie kompetencií bude naša hlavná trajektória smerom k závodu jedinečnému, flexibilnému a autonómnemu.
Iba spojením síl nás všetkých, od operátorov po manažérov, môžeme
akcelerovať v kontexte, kde je rýchla adaptácia na zmeny prvoradá.
Som presvedčený, že vďaka vám všetkým zvládneme výzvy, ktoré
sú pred nami. Viem, že môžem počítať s vami všetkými, s vašou
angažovanosťou tak individuálnou ako aj kolektívnou.
Prajem vám všetkým úspešný a šťastný rok, plný úspechov
a zadosťučinenia.
Patrice Peslier
generálny riaditeľ
6-7
Kalendár udalostí
Súťaže a podujatia
pre zamestnancov
8 - 10
Podujatia pre
zamestnancov
Interview so
Štefanom Bošnákom
Bezpečnosť
Sociálne výhody pre
zamestnancov
Šport
Relax
18
20
Čo na to žabiak?
Ako to funguje?
16 - 17
19
Zdravie
Moje hobby
11 - 15
21
22 - 23
24
25 - 26
27
Bonjour Trnava 1/2014 - 3
TRNAVA V SKRATKE
Nový projekt
sa už začal
Trnavská automobilka získala nový projekt. Jeho počiatočnou
fázou sme prešli 14. novembra. Skupina zatiaľ neprezradila, o aký
model, ani o akú značku pôjde.
Viac informácií sa dozvieme v nastávajúcich týždňoch. Zatiaľ je
známy trnavský projektový tím a fakt, že zvyšovať kadenciu
výroby nového auta by sme mali v poslednom štvrťroku 2016.
Trnava obhájila svoje
záväzky v oblasti
ochrany životného
prostredia
Predstavujeme vám ľudí zodpovedných za projekt v jednotlivých
prevádzkach (tzv. RMI):
Lisovňa – Tomáš Benčík, Zvarovňa – Radovan Šebela, Lakovňa
– Miroslav Mach, Montáž – Karol Hrčka, Oddelenie logistiky –
Peter Drobný, Oddelenie kvality – Peter Hudec.
Rozširujeme diverzitu Peugeotov 208, ktoré vyrábame v Trnave.
V roku 2014 budeme postupne vyrábať autá pre nové trhy:
vo februári začneme produkovať pre Írsko, Cyprus, Južnú Afriku
a Maroko, v marci pre Japonsko a v máji pre Austráliu, Nový
Zéland a Južnú Kóreu. Okrem toho budeme vyrábať
aj rozšírené výbavy 208.
Vyrobili sme viac áut
Trnavská automobilka vlani vyrobila 248 411 vozidiel, z toho
takmer 185 000 modelov značky Peugeot a viac ako 63 000 áut
značky Citroën. Medziročne tak výroba v našom závode vzrástla
o 15,5% v porovnaní s rokom 2012.
Na našich výrobných linkách prevažovali autá s motormi s emisiami
119-126 CO2 / km. Predstavovali viac ako polovicu výrobného
objemu (60%). Prevládali päťdverové modely (85,5%), biele
karosérie (35%) a výbava Trendy.
4 - Bonjour Trnava 1/2014
Vďaka úspore papiera sme v závode vysadili
16 nových stromčekov.
Úspešne sme absolvovali recertifikačný audit Manažérskeho
systému ochrany životného prostredia podľa normy
ISO 14 001. Konečný verdikt externých audítorov znel:
nula malých, či veľkých nezhôd, desať pozorovaní a osem
pozitívne vyzdvihnutých bodov.
Audítori ocenili najmä ekologickosť našej lakovne (skrátený
proces lakovania, zníženie prchavých organických látok – za
čo sme dostali aj ocenenie v rámci Národnej podnikateľskej
ceny). Ďalej vyzdvihli zníženie spotreby papiera na tlač o 15%,
vďaka čomu sme v závode vysadili 16 ihličnanov, opätovné
použitie niektorých tmelov, triedenie odpadu, či riadenia
kaizenov.
Naopak, upozornili na naše nedostatky napríklad v oblasti
merania exteriérového hluku, v metódach analýzy
koreňových príčin problému, v označení niektorých odpadov,
či v triedení odpadu v montáži.
Na záver však audítori skonštatovali, že zlepšovanie
Manažérskeho systému ochrany životného prostredia
je kontinuálne a angažovanosť našich kolegov je v tejto
oblasti naozaj vysoká. Certifikát sme teda úspešne obhájili
aj na nasledujúce roky.
- stranu pripravila: kk -
Budeme vyrábať
nové siluety
Peugeotu 208
TRNAVA V SKRATKE
Vďaka meškaniu, zívaniu, či nepovolenému
telefonovaniu dostanú tí, ktorí to potrebujú,
viac ako 800 eur
Najvyššou sumou je spoplatnené oholenie brady a zmena stavu.
Autá na plyn
z našej
automobilky
„Zrazu však prišla myšlienka dať veciam
iný zmysel,“ vysvetľuje Peter Svinčák,
RG montáže a autor myšlienky.
Vyzbierané peniaze sa RU a RG
rozhodli venovať Klubu detskej
nádeje, ktorý podporuje dlhodobo
hospitalizované deti na bratislavských
Kramároch. Toto občianske združenie
pre deti s kardio a onkologickými
ochoreniami organizuje rôzne tábory,
akcie a podujatia, na ktoré bude
použitých aj viac ako 800 eur, ktoré
montážnici vyzbierali.
Pozrite si cenník, ktorý kolegovia
z montáže využívajú pri spoplatňovaní prehreškov :)
Meškanie na poradu - 0,50€
Neúčasť na porade - 1€
Meškanie s platbou 24 hodín - + 100%
Nevyplnené indikátory pred
poradou - 0,50€
Nepovolené telefonovanie počas
porady - 0,50€
Hranie sa so súkromným
telefónom - 1€
Vyrušovanie - 1€
Nezáujem, zívanie - 0,50€
Prejav škodoradosti - 0,50€
Hrešenie - 1€
Demotivačné aktivity pre RU - 1€
Zmena stavu (svadba, funkcia,
nová priateľka) - 5€
Zrušenie porady - 1€
Neustrojenosť - 0,50€
Nepripravenosť na porade - 0,50€
Hrubá urážka kolegu,
osočovanie :) - 1€
V našom závode prerábame autá na plyn.
Kým v roku 2011 a 2012 sme na plyn transformovali výlučne Peugeoty 207, keď sme sa po
krátkej prestávke vrátili k prerábaniu áut na
LPG, robíme tak nielen s autami našej výroby,
Peugeot 208 a Citroën C3 Picasso, ale meníme
aj modely vyrobené v Poissy: Citroëny DS3 a C3.
V Trnave sme doposiaľ vyrobili viac ako 1000 áut na plyn.
Ateliér, v ktorom sa z benzínov stávajú autá
na plynový pohon, sa nachádza v montáži.
Prerábky zabezpečuje talianska spoločnosť
Landirenzo a celý proces riadi Jacques
Thevenin. „Zatiaľ prerábame autá iba pre
taliansky trh,“ vysvetľuje. „Samosprávy veľkých
miest ako napríklad Miláno obmedzili dopravu
vozidiel na klasický pohon a vláda zvýšila dane
na klasické palivá a znížila tie na LPG. Rozdiel
medzi litrom konvenčného paliva a plynu
sa pohybuje okolo 1 eura. V súčasnosti
predstavujú v Taliansku autá na plynový pohon
9% z celkového predaja.“
450 modelov. Od marca začneme vyrábať
na tri zmeny s cieľom 650 vozidiel v apríli.
V rámci skupiny PSA sme jediným závodom,
kde sa takéto prerábky realizujú.
Aktuálne prerábame autá na plyn v dvoch
zmenách a mesačná kadencia je približne
- text: am, foto: kk -
Bonjour Trnava 1/2014 - 5
- text: kk, foto: archív MON -
RU a RG z montáže zarábajú na vlastných prehreškoch a prešľapoch.
Spoplatnili totiž nežiaduce správanie
kolegov, napríklad počas porady.
Nazbieranú sumu sa snažili zvýšiť
ďalšou „pokutou“: šesť týždňov pred
Vianocami sa dohodli, že sa nebudú
holiť a nechajú si narásť brady. Ten, kto
sa oholí, musí zaplatiť do banku 5 eur.
Vyzbierané pokuty potom plánovali
využiť na predvianočné posedenie.
KALENDÁR UDALOSTÍ
24. október
2. - 14. august
Počas letnej odstávky
zrealizovali naši kolegovia
a pracovníci externých
spoločností 65 projektov,
z toho 11 s kritickosťou 3.
Viacero prác bolo zameraných na modifikácie spojené s výrobou motorov
spĺňajúcich normu EURO 6.
Žiaľ, počas prác sme
zaznamenali aj jeden úraz.
21. september
Po troch rokoch sme opäť
otvorili brány našej
automobilky vám, vašim
rodinám, priateľom
a blízkym. Prišli ste
v rekordnom počte –
20 000 návštevníkov, aby
ste spolu s nami strávili
príjemný deň.
Patrice Peslier,
generálny riaditeľ našej
automobilky, odovzdal
združeniu Iskierka šek
na 5 000 eur. Príspevok
venovala Nadácia
PSA Peugeot Citroën
na základe projektu,
ktorý vypracoval náš
kolega Peter Filip
z lisovne. Iskierka
pomáha viacnásobne
postihnutým deťom
a jej členmi sú aj deti
viacerých našich
kolegov.
7. november
Vyhlásili sme výsledky
fotosúťaže zamestnancov.
Porota sa zhodla,
že Základný kameň svojho
života najlepšie zachytil
Stanislav Hlavka z montáže
na fotografii Slnko + voda +
obilie = chlieb = život.
7. november
september –
november
Prevádzky ale aj podporné
oddelenia si počas pracovných skupín vytýčili ciele
na rok 2014 ako aj akčné
plány, ktoré prispejú
k ich splneniu.
6 - Bonjour Trnava 1/2014
Za prvých 10 mesiacov
sme znížili náklady na tlač
o 7,2% a spotrebu papiera
o 15%. Ušetrili sme
820 balíkov A4 vďaka
zapojeniu nás všetkých.
Oddelenie DSIN sa spolu
s oddelením životného
prostredia UTC zaviazali
vysadiť za ušetrené
peniaze stromčeky.
A tak máme v závode
16 nových ihličnanov.
KALENDÁR UDALOSTÍ
23. november
týždeň 45
Dosiahli sme vynikajúce
výsledky v audite UTAC,
čím sme obhájili certifikát
kvality ISO 9001. Audítori
vyzdvihli najmä dôslednú
aplikáciu plánov kontroly,
riadenie postitov, modulu
monitorov, riešenie
incidentov, ktoré vzniknú
na strane dodávateľa,
či rozvoj Kontrolného
manažmentu.
Na prvom predvianočnom
trhu ponúkalo svoje
výrobky 39 šikovných
kolegov. Predajom
koláčov, ktoré darovali
naši zamestnanci, sa nám
podarilo vyzbierať 800 eur,
ku ktorým naša automobilka pridala ďalších 1 600.
Združeniu Iskierka
a Domovu sociálnych
služieb Humánum sme
tak mohli darovať
po 1 200 eur.
14. november
Počas piatich rokov sme
v lakovni znížili množstvo
prchavých organických
látok z 30 na 10,5 gramov
na meter štvorcový.
Tieto výborné výsledky
nám priniesli druhé
miesto v Národnej
podnikateľskej cene
za životné prostredie.
Ocenenie patrí kolegom
z lakovne a z oddelenia
životného prostredia,
ktorí ho získali vďaka
niekoľkoročnému úsiliu.
20. november
Na plynový pohon sme
prerobili už tisíce vozidlo.
Okrem áut z našej výroby,
teda Peugeot 208
a C3 Picasso, prerábame
na LPG aj modely
Citroën C3 a DS3.
3. a 4. december
Audit preveril naše
environmentálne
manažérstvo. Obhájili
sme certifikát ISO 14 001
a potvrdili sme tak,
že ochrana životného
prostredia je jednou
z našich priorít.
22. december 6. január
Zimná odstávka dala
priestor realizácii 29 projektov. V montáži finišovali
aktivity spojené s EURO 6.
Realizovali sme tiež prvé
prípravy na nový model.
- dvojstranu pripravila: am -
Bonjour Trnava 1/2014 - 7
Súťaže a podujatia pre zameStnancov
Naši zamestnanci zvečnili
základný kameň svojho života
Téma piateho ročníka fotosúťaže zamestnancov „Základný kameň môjho života“ bola témou abstraktnou, no so širokým záberom. Súťažiaci mohli svojimi fotoaparátmi zachytiť čokoľvek, čo je pre ich život
dôležité: rodinu, deti, blízkych, obľúbené miesto, domáce zvieratko, atď. Na takmer 150 farebných
a čiernobielych fotografiách bolo veľa zaujímavých záberov. Každý z 37 fotografov pochopil tému
po svojom, a tak bolo z čoho vyberať. Za víťaza porota napokon vybrala fotografiu Stanislava Hlavku,
RG z montáže, Slnko, voda, obilie = chlieb = život.
Rozhodovanie poroty, ktorej už tradične
predsedá profesionálny fotograf Igor Boháč,
je z roka na rok ťažšie. Zamestnanci do súťaže
posielajú čoraz kvalitnejšie a prepracovanejšie fotografie s jedinečnou atmosférou, ktorú
ešte podčiarkuje výstižný názov, čo potvrdil
aj I. Boháč: „Je vidieť, že ľudia rok od roka viac
rozmýšľajú nad tým, čo bude ich fotografia
vyjadrovať.“
Najčastejšie sa zamestnanci zapájajú do
súťaže fotografiami svojich detí. Obľúbené
sú tiež snímky krajiny. Víťazné fotky však
ukazujú, že dôležitý je nápad a spracovanie
fotografie teda to, akým spôsobom fotograf
svoj objekt zachytí, z akého uhla pohľadu ho
ukážete divákom. Zdanlivo obyčajná snímka
s dobrým názvom v sebe totiž môže skrývať
oveľa viac, ako sa na prvý pohľad zdá.
Tento rok o víťazoch nerozhodovala iba
porota, ale aj návštevníci Dňa otvorených
dverí. Tí za víťaza určili Bohuša Gabalca
z montáže a jeho fotografiu Ten tiger je živý.
Zoznámte sa s výhercami
1. miesto: Slnko, voda, obilie = chlieb = život
Stanislav Hlavka, montáž
2. miesto: Sloboda
Marek Pánsky, ekonomické oddelenie
3. miesto: Spolu na ceste životom
Kamila Oborilová, SPP
4. miesto: Neviditeľný sprievodca životom
Kamila Oborilová, SPP
5. miesto: Svetlo na konci tunela
Paulína Hrádelová, riaditeľstvo
6. miesto: Jednoducho láska
Jozef Šuta, oddelenie kvality
8 - Bonjour Trnava 1/2014
1. miesto
Slnko, voda, obilie =
chlieb = život
Stanislav Hlavka
RG, montáž
Tento rok to bolo po piatykrát,
čo som sa zapojil do fotosúťaže.
Moje fotografie nechýbali ani
na jednom ročníku. Vždy sa
nachádzali vo vystavenej „24ke,“
raz som sa umiestnil na piatom
mieste, no ešte nikdy som
nevyhral.
Pri vyberaní fotografií k tohtoročnej téme som sa naozaj
zapotil. Na prvý pohľad je totiž
„Základný
kameň
života“
jednoduchý motív, ktorý môže
zobrazovať čokoľvek. Keď sa
však nad témou človek zamyslí
hlbšie, je to ťažšie. Najmä povyberať fotografie, ktoré skutočne zachytávajú
niečo, bez čoho nemôžem žiť, od čoho závisí môj život.
Výherná fotografia vznikla na poli kúsok od nášho domu. Schyľovalo sa
k búrke, zaujal ma ten nádherný kontrast mrakov a presvitajúcich slnečných
lúčov. Vybehli sme teda von, dcéra začala nadšene pobehovať medzi klasmi
a my s manželkou sme odfotili pár jej momentiek.
Fotografujem rád, najmä to, čo ma zaujme. Najčastejšie sú to krajinky
a venujem sa aj športovej fotografii.
SúťAžE A PODUjATIA PRE ZAMESTNANcOV
3. miesto
Spolu na ceste
životom
2. miesto
Sloboda
Marek Pánsky
Správca zmlúv
Fotografia s názvom „Sloboda,“ ktorá sa umiestnila na druhom mieste nám má pripomenúť časy
nedávno minulé, kedy napríklad cestovanie nebolo
vôbec samozrejmé. Keďže bola zhotovená
v Osvienčime, je aj mementom osobnej slobody,
ktorej sa práve na tomto mieste ľuďom nedostávalo.
Tohto ročníka som sa zúčastnil s piatimi fotografiami, táto jediná však nebola odfotená účelne,
priamo k téme, ale vybral som ju zo svojho
fotoarchívu. No a práve tá získala ocenenie.
Fotografujem vždy, keď mám voľný čas. Snažím
sa mať fotoaparát pri sebe na každej prechádzke.
Aj preto som sa zatiaľ zapojil do takmer všetkých
kôl fotografickej súťaže, len raz som bol porotca.
Čo poviem človeku, ktorý sa ma opýta, ako nafotiť
snímku, ktorá je v súťaži úspešná? Ako to už
viackrát povedal aj Igor Boháč, profesionálny
fotograf, veľmi dôležitý je názov fotografie.
A ešte by som mu povedal, že nezáleží na tom,
aký dobrý fotoaparát máte, snímka vzniká v hlave
fotografa, nie v aparáte.
4. miesto
Kamila Oborilová
Neviditeľný
sprievodca životom
Pilot SPP a manažérskych kompetencií
Fotografovaniu sa nevenujem veľmi intenzívne. U mňa ide skôr
o potrebu zachytiť zaujímavé okamihy na dovolenke, zvečniť
spomienky.
Do fotosúťaže som sa zapojila s piatimi fotografiami a dve sa umiestnili: na treťom a štvrtom mieste. Štvrtá bola fotografia "Neviditeľný
sprievodca životom". Pokúsila som sa na nej zachytiť moju dôležitú
životnú hodnotu, vieru. Vznikla počas dovolenky na chalupe
u známych na strednom Slovensku. Páčila sa mi kombinácia farieb
na fasáde domu spolu s malým okienkom, v ktorom sú kvety a nenápadný kríž, ako symbol viery.
Fotografia, ktorá sa umiestnila na treťom mieste bola robená
zámerne, s cieľom vystihnúť čo najviac ďalší základný kameň môjho
života, ktorým je rodina. Snímka bola robená v lete. Vyzerá síce,
akoby bola odfotená pri mori, ale v skutočnosti je to pieskovisko
na detskom ihrisku za naším domom. Rodina je pre mňa symbolom
spoločenstva, ktoré človeka vždy drží nad vodou. Aj keď ho sklamú
kamaráti, alebo má problém v práci, rodina je vždy tá, ktorá pomôže.
Bonjour Trnava 1/2014 - 9
Súťaže a podujatia pre zameStnancov
5. miesto
Svetlo
na konci tunela
Paulína Hrádelová
Asistentka generálneho
riaditeľa
Tento rok som poslala
svoje fotografie do fotosúťaže po tretíkrát. Zaujala ma téma so širokým
záberom. Najväčší úspech
som dosiahla minulý rok,
keď moja fotografia
zvíťazila v téme Rozprávka.
Do súťaže som poslala
viacero fotografií, na piatom mieste sa napokon
umiestnila čiernobiela
snímka Svetlo na konci
tunela. Vznikla počas potuliek karavanom po Slovinsku, pri meste Bled.
Na loďke sme sa preplavili na malý ostrov, kde sme boli svedkami práve
tohto zaujímavého momentu.
Fotografovaniu sa nevenujem príliš intenzívne, no snažím sa zachytiť
zaujímavé momenty na potulkách svetom.
6. miesto
Jednoducho láska
Jozef Šuta
Technik INGQ
Do súťaže som sa zapojil druhýkrát, no po prvýkrát
moja fotografia získala aj umiestnenie. Na tejto
fotke je moja manželka so synom a vznikla len pár
dní po jeho narodení. Chceli sme mať spomienku
na čas, keď bol ešte úplne maličký; no miesto toho,
aby sme ho zobrali k profesionálnemu fotografovi,
požičali sme si zrkadlovku a odfotili sme ho sami.
Zo všetkých fotografií, ktoré sme vtedy spravili,
je pre mňa táto najemotívnejšou a patrí k mojim
najmilším.
Fotím rád a veľa, ale som skôr „dovolenkový“
fotograf. Počas jednodňového výletu odfotím
aj 300 snímok, z toho päťkrát tú istú skalu z rôznych
uhlov :). Nedávno som si zadovážil vlastnú
zrkadlovku a síce „cvakám“ rovnako intenzívne,
no už viac premýšľam, čo a ako fotím.
Hoci bola tohtoročná téma náročná, verím, že fotosúťaž bude medzi zamestnancami stále populárnejšia a jej úroveň sa bude aj naďalej zvyšovať.
- K. Kováčová -
Návštevníci DOD mali po prvýkrát možnosť zvoliť si vlastného víťaza
fotosúťaže. Najviac hlasov dostala fotografia Ten tiger je živý od
Bohuša Gabalca z oddelenia logistiky.
10 - Bonjour Trnava 1/2014
PODUjATIA PRE ZAMESTNANcOV
Deň otvorených dverí
výnimočný vďaka
naším kolegom
technik pre optimalizáciu
pracovného miesta, CPL
Mali ste možnosť stretnúť sa
s ním na lúke za administratívnou budovou. Zo svojej súkromnej zbierky priniesol štyri
ďalekohľady, dva z nich určené špeciálne na pozorovanie Slnka a dva menšie, vďaka ktorým mohli deti nadviazať svoj
prvý kontakt s astronómiou. „Škoda, že na pozorovanie Slnka nevyšlo
počasie. Väčšinu času bolo zamračené. Tak som sa snažil zamerať aspoň
vzdialené objekty, aby si ich ľudia mohli pozrieť zblízka,“ hodnotí Igor a smeje
sa, že väčšinu dňa strávil nastavovaním ďalekohľadov.
„Ľudia si neuvedomujú rozdiel medzi klasickým ďalekohľadom, ktorý si dáte
k očiam a hľadáte objekt, a medzi astronomickým, ktorý si najprv nastavíte
na daný bod a prispôsobíte sa k nemu vy.“
Kto sa pri Igorovi pristavil, dozvedel sa veľa nového nielen o ďalekohľadoch,
ale aj o vesmíre. Slnko, planéty, hviezdy mu totiž učarovali už pred 20 rokmi
a odvtedy im venoval dlhé hodiny svojho voľného času.
Spolu s kamarátmi z hvezdárne vypracoval viacero svetelných kriviek
hviezd. Niektoré z nich sú totiž premenné, čo znamená, že na základe
fyzikálnych javov, či chemických reakcií, ktoré na nich prebiehajú, menia
svoju intenzitu. Podľa svetelnej krivky danej hviezdy potom vedia
odborníci určiť, o akú hviezdu ide, aké má zloženie, či ide o jednu alebo
dve hviezdy obiehajúce okolo seba a rôzne iné veci. Práca je to náročná
na čas, na jednej zo svetelných kriviek pracoval Igor tri roky. „Krivky potom
publikujem v univerzálnej svetovej databáze. Niektoré z ich boli použité aj vo
vedeckých prácach kolegov z Ameriky, čo mi urobilo veľkú radosť.“
Igor veľa času na svoj koníček nemá. „Momentálne sa venujem rodine, teraz
staviame s chalanmi lego, ale verím, že keď budú väčší, tiež ich chytí pozorovanie hviezd a budeme chodiť spoločne.“ Už je na tom dohodnutý aj
s kamarátmi z hvezdárne.
František Hallo,
RU HC4
Na štrku medzi lakovňou a montážou zastali tri autá. Vyskákali
z nich vojaci, aby urobili obhliadku terénu. V jednom z áut
totiž prevážali chránenú osobu
a nechceli ju zbytočne vystaviť
nebezpečenstvu. V tom sa ozvala streľba. Konvoj s chránenou osobou napadli teroristi.
Po napínavej a hlučnej prestrelke,
kde kvôli dymu z granátov občas ani nebolo
poriadne vidno, sa vojakom podarilo zabrániť únosu. Jeden z teroristov to neprežil, toho druhého odviedli do zajatia. A práve ním bol náš
kolega František Hallo, ktorý sa už štyri roky venuje airsoftu a spolu
s partiou kamarátov predviedli únos rukojemníka.
teroriSta z montáže
Igor Turan,
poSkytol údaje pre práce amerických vedcov
Po troch rokoch sme otvorili brány automobilky aj pre naše rodiny, priateľov a známych, aby sme tu
mohli stráviť príjemný deň vyplnený zaujímavým programom a súťažami. Štvrtý Deň otvorených dverí
prilákal zatiaľ najviac návštevníkov a bol výnimočný najmä vďaka naším kolegom, ktorí prezentovali
svoj talent a koníčky. Poďme si ich predstaviť.
„S partiou sa pravidelne zúčastňujeme na veľkých airsoftových akciách
a dokonca pomáhame aj s ich organizáciou,“ približuje František svoje
hobby. „Veľké akcie trvajú aj tri dni. Počas nich súťažia dve armády, ktoré
majú svojich veliteľov a vojakov. Každá armáda má presne určené úlohy,
ktoré musí splniť. Na záver víkendu potom vyhodnotia tých najlepších.“
Ak by si niekto myslel, že airsoft a bojové hry sú len doménou chlapov,
nie je tomu tak. V družstve majú aj dve ženy, ktoré s nimi strieľajú a bojujú už tri roky. Okrem nich sú v partii ešte profesionáli, ktorí organizujú
kurzy zajatia a prežitia.
„Airsoft je pre mňa adrenalín. A najmä relax. Oddýchnem si pritom a stretnem sa s partiou fajn ľudí,“ vysvetľuje František. Aj keď v hre ide o život,
airsofťáci si svoje zdravia chránia. Bez ochranných okuliarov nikoho do
hry nevpustia.
Bonjour Trnava 1/2014 - 11
PODUjATIA PRE ZAMESTNANcOV
kreSlí na plátno, aj na telo
Tomáš Kasal,
zopár na svojom tele. A tak mi napadlo, že by som mohol návštevníkov aspoň takto dočasne
„potetovať,“ dodáva.
Ak ste počas DOD stretli
niekoho s ornamentom
nakresleným na tele, je
takmer isté, že autorom
tejto dočasnej maľby
bol Tomáš Kasal. Tomáš
v stánku s maľovaním na
tvár kreslil na telo hennou, farbami a fixkami.
Ním namaľovaný ornament si z tohto dňa odnieslo asi 70 prevažne záujemkýň. Asistovala mu jeho 13 ročná dcéra Vanesa.
Príprava mu nezabrala veľa času. Nachystal si šablóny, naštudoval najžiadanejšie ornamenty pri maľovaní na telo, zadovážil hennu a fixky.
Tomášove kresby sa počas podujatia tešili veľkej popularite. Najmä henna je pre našinca stále
veľmi exotická. „Chvíľami som mal naozaj čo robiť, pred mojim stánkom sa len kopili záujemcovia,
no nakoniec sme stihli pokresliť každého, kto si to žiadal,“ konštatuje.
Nápad maľovať na návštevníkov ornamenty sa zrodil v Tomášovej hlave.
„Od mala sa venujem kresleniu, maľujem na plátno a tak mi napadlo, že
by som si to vyskúšal aj na koži. Maľovanie na tvár a na telo je hlavne medzi
mladými a deťmi veľmi populárne,“ vysvetľuje Tomáš svoje rozhodnutie.
Jeho maľby sme mali možnosť vidieť počas DOD pred troma rokmi,
predstavil sa v Krajine talentov. „Zaujímam sa o tetovanie, sám mám
Jozef Mikulášek,
metrológ z Oddelenia
kvality
Po folklórnom pásme detí zo
súboru Drienočka na hlavné
pódium vystúpil fujarista
Jožko Mikulášek. Jozef je
stabilnou súčasťou našich
podujatí. Hru na národnom
nástroji ovláda naozaj
majstrovsky.
legendárny fujariSta
Fujara mu učarovala
počas študentských čias na salaši
neďaleko Banskej Bystrice. „Po tom, čo nás bača
ponúkol rôznymi dobrotami, nám zahral na fujare. Ponúkol mi, aby som
si aj sám hru vyskúšal. Len čo fujara pod mojím vedením vydala prvý tón,
hneď som si tento nástroj zamiloval,“ spomína J. Mikulášek na svoj prvý
kontakt s fujarou. Keďže sa od malička venoval aj práci s drevom, ktorá
ho veľmi bavila, stal sa z neho, okrem hráča, aj výrobca.
„Začiatky boli ťažšie. Pochádzam z Hlohovca, čo nie je práve kraj, pre ktorý je
fujara typickým nástrojom, nemal som sa pri jej výrobe s kým poradiť. A tak
som sa učil vyrezávať nástroje starým známym: pokus – omyl,“ pokračuje.
Dnes už Jozef Mikulášek venuje fujarám väčšinu svojho voľného času. Je
súčasťou fujarového tria, členom spolku slovenských fujaristov,
zúčastňuje sa folklórnych vystúpení, spoločenských podujatí a rôznych
remeselných jarmokov na Slovensku ale aj v zahraničí.
Počas jarných a letných mesiacov môžete J. Mikulášeka stretnúť na mnohých podujatiach po celom Slovensku. V ich „rodinnom“ stánku nájdete
okrem fujár aj drotárske práce, ktorým sa venuje jeho syn Marek a vždy
usmiatu manželku Danku. V zimných mesiacoch, kedy je exteriérová hra
na fujaru takmer nemožná, si môžete práce Mikulášekovcov pozrieť na
ich stránke www.fujary.eu. Alebo môžete na Jozefa natrafiť v rozhlase, či
v televízii, kde už niekoľkokrát prezentoval svoje fujary.
12 - Bonjour Trnava 1/2014
František Ágé Zvěřina,
prípravár nástrojov
V najväčšom vetre sa z pódia niesli
hity šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov. Prúdy, Ivo Heller či
Olympic hral a spieval nenápadný
chlapík s príjemne posadeným
hlasom. O každej pesničke a interpretovi povedal zaujímavý
úvod. Nečudo, František Ágé
Zvěřina z lisovne hudbou žije.
Dokáže nielen dobre hrať a spievať, ale o
československej hudobnej scéne šesťdesiatych a sedemdesiatych
rokov má obrovské množstvo informácií. Rozhovor s ním nikdy nie je krátky,
zato vždy zaujímavý.
František je perfekcionista, pre ktorého je hudba životným štýlom. Začínal
už ako malý chlapec. „Keď som mal štyri roky, vyrobil som si zo zápalkovej
škatuľky a z tenkých gumičiek z teplákov jednoduché brnkátko,“ smeje sa. Prvú
gitaru dostal ako štvrták na základnej škole. „Hral som na nej každý deň. Vždy
minimálne 20 minút pred tým, než som išiel do školy.“
chodiaca kronika SlovenSkej hudby
monitor z montáže
Býval na dedine a veľmi chcel chodiť do ľudovej školy umenia. Raz sa tam
tajne vybral s kamarátom a prijímacie skúšky urobil. Mame sa priznal až po
prázdninách, tá ho tam však nepustila. „Bála sa, že ma v meste zrazí auto,“
spomína František. To mu však nebránilo v tom, aby sa hudbe ďalej venoval.
„V dedine som mal kamaráta, ktorý študoval na konzervatóriu klasickú gitaru.
Chodieval som k nemu v nedeľu doobeda a odpisoval som si skladby. O týždeň
som mu ich potom zahral.“
František sa nakoniec na konzervatórium dostal tiež a to rok pred nástupom
na vojenčinu. Odvelili ho do Čiech, kde niekoľko rokov hrával na basgitare
v rôznych kapelách. Po návrate na Slovensko hrával spolu s kapelou v bare
v hoteli Karpaty v Trnave, čo bola prvá cenová skupina. Hrá aj na bicích, harmonike fúkacej i ťahacej, trombóne a skúšal tiež husle. „Tie som ale nechal,
lebo som nemohol počúvať sám seba,“ smeje sa perfekcionista František.
V deväťdesiatych rokoch ešte hrával v country klube na Dobrej Vode a
potom dlhé roky iba pre vlastné potešenie. „Deň otvorených dverí bol pre mňa
impulz, aby som sa opäť vrátil k hraniu pre ľudí. Uvažoval som nad tým už
dávnejšie, ale toto ma postrčilo,“ priznáva. Zaobstaral si už novú gitaru aj
ozvučenie a pripravuje 45 minútový program, ktorým by rád potešil napríklad aj ľudí v domovoch dôchodcov. A okrem toho so starou partiou
chodieva na čundre, ktoré sa bez gitary a dobrej hudby nikdy nezaobídu.
František však nehráva len prevzaté pesničky, ale tiež skladá vlastné.
Voľakedy si k nim aj robil texty, nebol však s nimi spokojný. Zhudobňuje teda
básne Miroslava Válka. „Má úžasné texty. Ako ministrovi kultúry mu za komunizmu prešlo aj to, čo by si iní básnici nemohli dovoliť.“ A tak František Ágé
spieva napríklad aj o svete, ktorý sa točí na pivovej fľaši.
PODUjATIA PRE ZAMESTNANcOV
Staré dobré hity od SkúSených muzikantov
Peter Filip,
operátor logistiky
Takmer prišli neskoro.
Uviazli v kolóne áut, ktorá
smerovala do nášho
závodu. Bez príprav vybehli na pódium a
spustili slovenské a české rockové pesničky, na ktoré sme sa bavili pred 25 – 30
rokmi, ale ktoré poznajú aj dnešní násťroční. Päťčlenná kapela NaEx,
kde hrá na basgitare náš kolega Peter Filip zo zvarovne.
Na pódiu pôsobili, ako keby tam boli doma. Na koncertovanie sú zvyknutí, ročne
odohrajú 45 až 50 koncertov a až na klávesáka, ktorý je študentom na konzervatóriu a
teda benjamínom kapely, sa všetci venujú hudbe cez 30 rokov. „Bubeník hrával dlhé
roky na lodi v zahraničí, gitarista zas zábavy aj v bývalej Juhoslávii a teraz robí zvukára
Cigánskym diablom,“ predstavuje Peter členov kapely a pokračuje: „Spevák zaskakuje
aj v Starmánii a pred rokmi hral v muzikáli, kde alternoval Pepu Vůjtka. Ja som prešiel
rôznymi kapelami, v ktorých som hral buď na gitare alebo na basgitare. Každý z nás má
hudobné vzdelanie.“
Peter považuje za svoj najväčší hudobný úspech účasť v slovenskom kole Eurovízie.
Bolo to s kapelou Exponent. Teraz hrávajú väčšinou prevzaté veci, ale majú aj niekoľko
vlastných skladieb. Najviac ich vzniklo, keď pôsobil v kapele Valec. „Tu sme hrali čisto
rockové veci, často aj tvrdšie. Stane sa aj dnes, že si ich ľudia, ktorí nás
poznajú, na koncertoch pýtajú.“
„Niekedy máme problém zladiť sa na koncerty, lebo každý máme inú
pracovnú dobu, gitarista robí dvanástky,“ hovorí Peter. „Zatiaľ hudbe
podriaďujeme svoj voľný čas, lebo nás to baví. Budeme hrať, kým
budeme vládať,“ uzatvára.
NaExáci majú pokračovateľov aj vo svojich deťoch. „Muzikantom
je aj môj syn, má kapelu. Aj spevákove deti sa venujú hudbe.“
Boris Majerov,
koordinátor
z oddelenia logistiky
technik, ktorý Sa venuje taekwondu
Kristián Bitter,
Taekwondo je kórejské bojové umenie. „Je zamerané na sebaobranu,
s maximálnym využitím sily a rýchlosti ľudského tela. Rozvíja nielen fyzickú
ale aj duševnú kondíciu a rovnováhu cvičenca,” predstavuje Kristián Bitter.
Skladá sa z piatich disciplín: TUL – vzor, ukážka techník, MATSOGI –modelový a voľný boj, WI-RYOK – test sily, prerážacie techniky, T-KI – špeciálne
techniky, HOSIN SOOL – sebaobrana.
Boris Majerov opravuje, rekonštruuje a zbiera bicyklové veterány. Vo svojej
zbierke má nemecké, francúzske i československé modely. „Najvzácnejšie v mojej
zbierke sú asi dva Peugeoty: dámsky z roku 1910 a pretekársky model "Tour de
France" z roku 1919. Na takomto bicykli vyhral práve v roku 1919 Belgičan Firmin
Lambot z tímu Peugeot Tour de France,“ konštatuje Boris. Okrem bicyklov zbiera
aj plynové lampy a cyklistické dresy, či rôzne dobové dokumenty.
Tento šport však nie je iba o pohybe. Má svoje zásady ako každé ázijské
bojové umenie: zdvorilosť, čestnosť, vytrvalosť, sebaovládanie, statočnosť.
Zbieraniu a oprave bicyklových veteránov sa začal venovať po vojenskej
službe. „Vtedy som sa dostal cez jedného známeho k prvému starému bicyklu a
rozhodol som sa ho zrenovovať. S veteránmi je to tak, že po prvom to človek buď
zavesí na klinec alebo sa tomu začne intenzívne venovať. Pre mňa sa táto aktivita
stala drogou,“ popisuje svoje začiatky a svoj vzťah k tomuto koníčku. Vzápätí
však s úsmevom dodáva aj to, že so zbieraním bicyklov je to zložitejšie ako
napríklad so zbieraním známok: „Album so známkami zatvoríte a je upratané.
Pri bicykloch však máte v garáži neustály neporiadok.“
Počas DOD predviedli cvičenci šalianskeho klubu Taekwondo Academy
ukážky takmer zo všetkých disciplín, okrem voľného boja (sparingu).
„Techniky tohto boja sú rýchle, pre diváka sú menej prehľadné a viditeľné,
na súťažiach sú však najobľúbenejšou disciplínou“, ozrejmuje Kristián.
K. Bitter je dôkazom, že s taekwondom je možné začať v akomkoľvek veku.
On sám sa s týmto bojovým umením prvýkrát stretol pred štyrmi rokmi a
odvtedy pravidelne trénuje. „Pravda však je, že predtým som sa venoval aj
iným športom, kickboxu a aikidu, takže pohyb pre mňa nebol neznámy,“
vysvetľuje. Aj počas DOD sa v ukážkach tohto bojového umenia predstavili
rôzne vekové kategórie, od detí, cez dospievajúcich až po dospelých cvičencov.
Po ukážke taekwondo si diváci sami mohli vyskúšať základné techniky
tohto bojového umenia. „Počas krátkeho tréningu sme medzi záujemcami
našli sľubné talenty ale za šikovnosť si zaslúži pochvalu každý, kto sa k nám
počas DOD pripojil,“ chváli Kristián.
vo Svojej zbierke má
peugeot z roku 1919
Ako malí sme často v televízii obdivovali rôznych bojovníkov, ktorí jedným
pohybom ruky zlámali škridle, či tehly. Počas Dňa otvorených dverí sme
to mali možnosť vidieť na vlastné oči, vďaka Kristiánovi Bitterovi a jeho
tímu taekwondo.
Jeho zbierku ste mali možnosť
obdivovať pri vstupe do logistických zón v montáži. Spolu
s priateľmi – zberateľmi a rodinou priniesli do našej automobilky cyklistické veterány z rôznych krajín a období 19. a 20. storočia, a
bicyklové príslušenstvo. Boli neprehliadnuteľní aj vďaka dobovým kostýmom, v ktorých bicyklujú a predstavujú sa v nich na rôznych akciách.
prípravár nástrojov
Boris mal k bicyklom blízko už od mala. Venoval sa amatérsky cestnej cyklistike, ku ktorej ho viedol otec Ján Majerov, bývalý jazdec CK Spartak Trnava.
V aktuálnej záľube teda spája dve veci, ktoré má rád: bicykle a históriu a to
za podpory svojej rodiny, ktorej členovia sa s ním zúčastňujú na podujatiach.
„V tomto roku sme so synom získali zlatú a striebornú medailu na jarmočnej
cyklistickej časovke. Na ES-KE z roku 1938 sme sa zapojili do veteránskej
kategórie, čím sme neplánovane vytvorili novú kategóriu na týchto tradičných
trnavských pretekoch,“ dodáva na záver.
Bonjour Trnava 1/2014 - 13
podujatia pre zameStnancov
Prvý ročník Predvianočného trhu ukázal,
akí úžasní ľudia pracujú v našej firme
Po Dni otvorených dverí zostala vo vzduchu nostalgia po jednom z najúspešnejších podujatí
a v prútenom koši jeden nedoštrikovaný šál (návštevníci DOD ho mohli štrikovať v pohodlnom kresle
pred Detskou etapou). „Ide zima, šál treba dokončiť,“ povedali sme si. Ale ako? „Zorganizujme vianočné
podujatie!“ „Ale také, na ktorom budú môcť naši kolegovia predávať svoje výrobky!“ „A ostatní môžu
aspoň priniesť domáce koláče a výťažok z ich predaja venujeme tým, ktorí to potrebujú!“ A tak vznikla
myšlienka prvého Predvianočného trhu v PSA.
Nezabudlo sa ani na štrikovanie putovného šálu.
Záujem o pečenie domácich koláčov a o predaj
vlastnoručne vyrobených výrobkov bol väčší,
ako sme očakávali. Medzi predajcov sa nám
prihlásilo viac ako 40 ľudí a takmer rovnaký
počet priniesol do dobročinných stánkov svoj
koláč.
14 - Bonjour Trnava 1/2014
Tentoraz sme nezostavovali organizačný tím.
Spoľahli sme sa na to, že sa medzi kolegami
nájde zopár dobrovoľníkov, ktorí strávia
sobotný deň v práci už od (na víkend veľmi
skorej) siedmej hodiny rannej a pomôžu nám.
A to všetko bez nároku na akýkoľvek honorár.
Nasledovalo ďalšie príjemné prekvapenie:
vznikol tím asi 20 ľudí (vrátane rodinných
príslušníkov), ktorí s nadšením začali pridávať
k našim nápadom vlastné a už sa nevedeli
dočkať až sa v sobotu premení logistická zóna
v montáži na predvianočný trh.
Deň „D“. Mám rada sobotné pracovné „šichty,“
keď ešte za tmy nasadám do auta, pozorujem
pozhasínané okná na bytoch, v ktorých ľudia
PODUjATIA PRE ZAMESTNANcOV
Na Predvianočnom trhu mali svoje stánky aj charitatívne
organizácie Humánum (na obr.) a Iskierka.
ešte sladko spia. Mám ich rada, hlavne keď
sa dejú len veľmi zriedka :). V závode sa
už stretávame s ostatnými kolegami –
predvianočnými nadšencami. Je zaujímavé
sledovať, koľko energie majú ľudia
po pracovnom týždni, v sobotu skoro ráno.
Nikto nezaháľa, každý vie, čo má robiť
a o dve hodiny je logistická hala zmenená
na nepoznanie.
Pomaly prichádzajú predajcovia. Ponuka ich
tovaru je naozaj rôznorodá: od oplátok, ktoré
pečú priamo na mieste, cez med, orechy,
jablká, medovníky, ozdoby na torty, ale
aj sviečky, vianočné venčeky a fujary, až
po čiapky, šále, náušnice, vianočné ozdoby
a hračky. Sme milo prekvapení, aké krásne
veci naši kolegovia vyrábajú a akí sú šikovní!
Niektorí predajcovia vyrábajú svoje produkty
priamo na mieste. Zobrať si od nich môžete
aj vizitku a tovar si objednať.
Na pódiu začína program. Po privítaní
moderátorom nastupujú deti z folklórneho
súboru Drienočka s vianočným pásmom,
nechýbajú vianočné vinše. Striedajú ich dámy
a páni z Opojčanky. Za zvuku živej harmoniky
spievajú koledy a ľudové piesne. To už je
logistická hala plná šumu, vravy a spokojných
návštevníkov, ktorí chodia od jedného stánku
k druhému alebo so známymi postávajú
s punčom a koláčom v ruke. Nikto neodchádza s prázdnymi rukami. Každý má
v taštičke aspoň vianočné trubičky, či oplátky.
Krátko pred obedom na pódium vystúpi prvý
„rozprávkar“ dňa. Branislav Jobus prišiel
deťom prečítať zo svojich kníh. V prestávkach
zahral na jednotnú industriálnu gitaru – rýľ.
Druhým rozprávkarom bol spisovateľ Michal
Hvorecký. Píše síce knihy pre dospelých, no
našim deťom prišiel prečítať príbehy z kníh,
ktoré číta svojmu synovi. Okrem toho sa
na vlastné uši presvedčil, aké nevyspytateľné
vedia byť detské odpovede na otázky
„dospelákov“.
Záujem o domáce koláče, čaj a punč bol veľký,
kolegyne v stánkoch boli stále usmiate.
Potom, čo odišiel posledný návštevník, náš
malý dobrovoľnícky tím čakala dôležitá
aktivita: spočítať peniaze, ktoré nám
návštevníci prispeli za domáce koláče, čaj
a punč. Prvý odhad hovoril o 800 eurách!
Neverili sme vlastným očiam. Návštevníci nás
veľmi príjemne prekvapili. Naša radosť bola
o to väčšia, že ku každému euru, ktoré
zamestnanci venovali na dobročinné účely,
pridá automobilka dve. Konečná suma, ktorú
sme rozdelili dvom organizáciám –
občianskemu združeniu Iskierka a domovu sociálnych služieb Humánum - je teda 2 400 eur.
Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým
kolegom a partnerom, ktorí nám pomohli
s organizáciou tohto predvianočného
podujatia, návštevníkom, ktorí prišli podporiť
nás aj organizácie Iskierka a Humánum
a kolegom, ktorí prišli prezentovať, vyrábať
a predávať svoje úžasné domáce výrobky.
Dovidenia o rok!
Bonjour Trnava 1/2014 - 15
- Text: K. Kováčová, Foto: B. Borovková -
Nadišiel čas otvorenia prvého Predvianočného trhu. Moderátor Ján Babčan,
kolega z montáže, privíta prvých
návštevníkov, predstaví program a tiež to,
čo návštevníkov počas dňa čaká. Pri dobročinných stánkoch začína byť naozaj plno, koláče
sa míňajú závratnou rýchlosťou. Po prvotných
rozpakoch návštevníkov, či sú koláčiky úplne
dobročinné alebo na ne môžu prispieť
symbolickou čiastkou, sa štedrosť našich
kolegov začína naplno prejavovať.
interview
Bošnák: Baldeyrou bol džentlmen.
Platilo aj to, čo nebolo na papieri!
Štefan Bošnák bol primátorom Trnavy od roku 1994 do roku 2010. Teda aj v čase, kedy sa rozhodovalo
o strategickej investícii PSA Peugeot Citroën pre Trnavu. Bol kľúčovou postavou pri začiatku príbehu
našej automobilky. Začítajte sa do jeho rozprávania...
Automobilový priemysel má v Trnave dlhú
históriu. V minulosti tu boli Trnavské automobilové závody (TAZ). Po revolúcii prišla nová
etapa...
Ešte v čase TAZ tu bol veľký potenciál pokračovať
v tradícii automobilového priemyslu. Existovali prototypy, ale neboli odobrené vtedajším režimom. Niekto
nemal záujem, aby sa nové veci realizovali v Trnave.
Niekedy v roku 2000 sme zachytili záujem BMW
postaviť nový závod. Prihlásili sme sa do konkurzu.
Spolu nás bolo šesť miest zo SR a okolo 115 z Európy.
Pre tento projekt sme zrealizovali zmenu Územného
plánu na pozemkoch vo vlastníctve mesta na Medziháji s určením pre podnikateľské aktivity investora.
Trnava postúpila jediná zo Slovenska.
Napriek tomu, že BMW napokon postavilo závod
v bývalej DDR, táto skúsenosť nás veľa naučila. Mali
sme 300 hektárový pozemok vo vlastníctve mesta
(Medziháj) určený na výstavbu a hlavne sme pochopili,
aké sú očakávania medzinárodnej automobilky.
16 - Bonjour Trnava 1/2014
Kedy ste prvýkrát počuli o záujme PSA Peugeot Citroën expandovať na východ?
Bolo to v prvej polovici 2002. Už v lete začali prvé
rokovania na úrovni mesta. Dovtedy bolo partnerom pre rokovania len Ministerstvo hospodárstva
(MH) SR. Bolo nás asi 11 miest zo Slovenska. Trnava
však bola vďaka skúsenosti s BMW už pripravená.
Aká v tom bola úloha vlády a čo muselo
urobiť mesto?
Bez toho, aby radnica vyvinula dostatočné úsilie a presadila ponuku konkrétnej lokality, by dnes automobilka nebola. Treba si uvedomiť, že vláda mala záujem
posunúť investíciu, pre vysokú nezamestnanosť, ďalej
na východ. Našou výhodou bola pripravenosť.
Koncom leta 2002 už bolo jasné, že ak vyhrá Slovensko,
pôjde PSA do Trnavy. Na lokalitu Medziháj sme už mali
platnú zmenu územného plánu. Ešte pred finále sme
však urobili aj zmenu územného plánu na 200 hektárov
lokality „Juh“, kde automobilka dnes stojí. Tieto dve
lokality Trnava sever a Trnava juh sa dostali do
záverečného kola v rámci hodnotenia vplyvov na životné prostredie„EIA“. Vybraná bola lokalita Trnava juh.
Výhodou „Juhu“ boli menej náročné terénne
úpravy, blízkosť diaľnice, nižšia záťaž na enviro...
Skúškou bola identifikácia 700 vlastníkov. Katastrálny úrad v Trnave odhadol ich identifikáciu
v katastroch Zavar, Trnava a Modranka do dvochtroch mesiacov. Nakoniec sa to podarilo za tri dni.
Kedy padlo konečné rozhodnutie o umiestnení investície?
Celé sa to skoncentrovalo v decembri. Do toho prišli
ešte komunálne voľby, 6. - 7. decembra 2002. Posledné
rokovanie s PSA pred rozhodnutím sa uskutočnilo
9. septembra.
To bol okamih, kedy sa dolaďovali posledné detaily možnej
zmluvy. Trval som vtedy na tom, aby sa rokovanie konalo
na radnici. Pod jej oknami už boli otvorené Vianočné trhy,
vládla predvianočná nálada a samozrejme som účastníkov
rokovania pozval na Trnavskú medovinku.
KALENDÁR UDALOSTÍ
Voľby ste vtedy jednoznačne vyhrali. To bola
dobrá správa aj pre PSA...
Ale základný kameň sa kládol 17. júna. Takže
to bolo uprostred tohto procesu?
No ako prvé som ich informoval o výsledkoch
volieb. Mohol som ich uistiť, že to, čo si dohodneme,
bude platiť aj do budúcna. Druhou témou bolo
založenie spoločnosti Trnavainvest, ktorá sa mala
starať o prípravu výstavby budúcej továrne.
Keď sa 17. júna kládol základný kameň, už drvivá
väčšina pozemkov bola vysporiadaná. Chýbali
zahraniční, isté ťažkosti boli pri vlastníkoch zbavených
svojprávnosti a pár prípadov sa týkalo nedokončených
dedičských konaní. Tu sa to riešilo depozitmi.
Na otázku, kedy vznikne Trnavainvest, som vtedy
vyriekol pamätnú vetu: zajtra o 17:10. Boli prekvapení,
tak som im vysvetlil: zajtra o 17:00 zvolám Mestské zastupiteľstvo. Prvých päť minút poviem, o čo ide a po
diskusii bude schválený vznik Trnavainvestu. Tak bolo.
Dva týždne pred kladením základného kameňa
prišli právnici a kontrolovali, či na všetky pozemky,
kde sa malo konať položenie základného kameňa,
máme platné zmluvy, nestačili ani zmluvy o budúcich zmluvách... Ani jeden vlastník nesmel mať
dôvod to napadnúť.
Dalo sa vtedy odpovedať aj inak?
Ešte v tom čase som si pozval aspoň časť vlastníkov
pozemkov. Za tri dni ich prišlo viac ako 350. Dostali
informáciu len o cene. 130 korún za meter štvorcový.
Čo vtedy, aj pri vložení utŕžených peňazí v banke, znamenalo 130 krát viac, ako mali z prenájmu pôdy.
A potom sme už čakali na 15. január. Vtedy bolo
oznámené konečné rozhodnutie. Už 14. januára mi
volali z AFP, či nemám informácie, ako to dopadlo.
Nemali sme. Deň „D“ nastal až ráno 15. januára
okolo 8:15, kedy tlačové agentúry oznámili, že
Trnava vyhrala. A vtedy som si zavolal zástupcu,
terajšieho primátora a vravím mu: „No, Vlado a teraz
musíme splniť všetko, čo sme sľúbili.“
Strelili ste si šampanské?
No v polovici septembra som mal v ruke tri listy
vlastníctva: jeden za kataster Trnavy, jeden Zavar
a jeden Modranka. Ako sme sľúbili, 30. septembra
som PSA odovzdal listy vlastníctva. Výstavba sa však
začala až v momente, keď pozemky boli na katastri
zapísané na PSA.
Kedy ste sa prvýkrát stretli s Alainom Baldeyrouom?
Už v prvých rokovaniach. Bol veľmi tvrdým partnerom, ale korektným. A džentlmen. V jeho prípade
platili aj veci, ktoré neboli zapísané. Samozrejme,
všetky tie dôležité rozhodnutia sú zdokumentované. Ale Baldeyrou splnil aj to, čo sme si pri rokovacom stole len povedali.
Vykúpením pozemkov, úpravou terénu a vybudovaním čističky sa úloha Trnavainvestu
skončila?
Áno, ale skomplikovala sa situácia okolo dobudovania cestnej komunikácie spájajúcej Modranku
so Zavarom. Išlo o cestu, ktorá vedie medzi
závodom a priemyselným parkom. Ale to nijako
nesúviselo so začiatkom budovania fabriky.
Vtedy prišlo na radnicu toľko novinárov, koľko sme
ich tu nikdy nevideli. Áno a ich prvá otázka bola:
„A kde máte šampanské?“. A ja im vravím: „To môžete
vy, ale nás už teraz čaká robota. My budeme oslavovať, až keď bude vyrobené prvé vozidlo.“
Všetko sme pripravili v dohodnutom termíne tak,
aby sa načas spustila výstavba.
V januári, presne 24., nasledoval podpis investičnej
zmluvy. A potom naozaj začal ten najtvrdší život
pre prípravu začiatku výstavby závodu.
Najviac nervozity bolo na začiatku pri spustení
vykupovania pozemkov. Potom začiatok úprav
pozemkov, kedy bolo treba zladiť celý postup
a zabezpečiť potrebnú techniku.
Išli sme po neznámom chodníku. Bol to prvý veľký
projekt zahraničného investora na Slovensku. Trnava
s projektom PSA vyšliapala chodník ďalším investorom.
A naopak, kedy si pamätáte na pocit zadosťučinenia?
Čo bolo najväčšou výzvou?
Úloha bola jasná: za osem mesiacov vykúpiť
pozemky, zrealizovať archeologický prieskum,
získať dosť techniky na odhumusovanie pozemkov
a zemné práce. Odviezli sme 1,2 milióna kubických
metrov ornice. A ešte zrealizovať stabilizáciu pod
budúcimi cestami a halami.
Slovenská strana sa zaviazala, že to stihne do konca
septembra 2003. Dovtedy bolo preinvestovaných
2,5 miliardy korún. Nasadených bolo okolo 800
stavebných mechanizmov. Každých 100 metrov išiel
„náklaďak“ so zeminou smerom na Šúrovce.
Kedy ste zažili najkritickejšie okamihy?
Keď sme to mohli PSA po ôsmich mesiacoch odovzdať pripravené na výstavbu závodu.
A pamätám si na návštevy z Najvyššieho kontrolného úradu. Po skončení skonštatovali, že nenašli
nič, čo by im ukladalo povinnosť podať na mňa
trestné oznámenie. Tú formuláciu výsledku kontroly
si zapamätám do konca života.
Urobili by ste dnes niečo inak?
Myslím, že nie. Ale dnes by sa to už sotva dalo urobiť
tak rýchlo, ako to bolo vtedy možné. Už by asi nešlo
druhýkrát vyvinúť také nasadenie. Vtedy to bola absolútna priorita. My sme boli pionieri, prerážali sme
cestu. Dnes by tu už bolo veľa „mudrcov“.
V čom vás PSA sklamala po 10 rokoch?
Fabrika nie. Sklamal ma príchod krízy. Keby kríza
neprišla, mohla sa fabrika vyvíjať inak a skôr sa mohla
dostať na úroveň plného využitia svojich kapacít.
Ako hodnotíte PSA ako zamestnávateľa?
No, treba rozumieť ľuďom, že chcú mať viac, ako majú.
Ale treba si uvedomiť, že vďaka PSA má prácu 10, 12,
možno 15 tisíc ľudí. A nedá sa zjednodušiť, že ide len
o robotu pri pásoch. Vďaka PSA tu máme špičkové
technológie, pri ktorých sa ľudia veľa naučia.
Nedajú sa porovnať pracovné podmienky bývalej
TAZ a PSA. Tu je čisto, poriadok. Ľudia si musia uvedomiť, že celé sa to robilo preto, aby mali robotu.
Bonjour Trnava 1/2014 - 17
- Text a foto: Peter Švec -
Odpoveď typu: viete čo, zistíme a za tri týždne dáme
vedieť, by bola absurdnou. Rozhodnúť sa malo
do 15. januára 2003. Bol záver roka. Sľúbili sme aj to,
na čo sme nemali priamy dosah. Ale potom sme veci
dotiahli. 70% pracovného času som venoval PSA.
Z toho dôvodu som musel časť riadenia mesta
prenechať môjmu zástupcovi Vladimírovi Butkovi.
bezpečnoSť
Zimná odstávka bez vykázania
realizátorov prác
Zimné odstávkové a údržbárske práce zastavili výrobu v našej automobilke od 22. decembra
do 6. januára. Za tento čas sa ich vykonalo takmer 30. Dôraz sa počas nich kládol najmä na bezpečnosť,
ktorá je aj počas odstávky na prvom mieste.
Foto pred...
Foto
po prácach
Na križovatke ťahačov a vysokozdvižných vozíkov vznikali časté zápchy. V tejto oblasti sa nachádzajú
aj dva priechody pre chodcov, ktoré vozíky prešli za zmenu 140 – krát, čím boli ohrození aj chodci.
Počas prác sme skrátili údržbársku „klietku“, čím sa vytvorila nová ulička.
Eliminovali sme tak riziko zápch vozíkov a ťahačov, ale aj riziko stretu
vozíka a chodca.
Foto po...
Bezpečnostní technici vykonávali každý deň
audity, pričom preverili vždy všetky firmy, ktoré
sa na odstávkových prácach podieľali. Tentoraz
sa realizácia projektov zaobišla bez toho, aby
bol zamestnanec externej firmy vykázaný za
brány automobilky, kvôli hrubému porušeniu
bezpečnostných pravidiel.
„Zaznamenali sme len jeden úraz. Pracovníčke
externej firmy padol počas čistenia lakovacích
18 - Bonjour Trnava 1/2014
kabín na ruku kryt, ktorý jej ju porezal. Zranenie bolo malého rozsahu, ošetrené v ZVT,“
vysvetľuje okolnosti jediného úrazu Ján
Kšinant, bezpečnostný technik. „Inak práce
prebehli pokojne, čo sa bezpečnostnej stránky
týka,“ dodáva.
Počas odstávky sme tiež zrealizovali niekoľko
opatrení na zvýšenie bezpečnosti. Išlo predovšetkým o zmeny na oddelení logistiky. Vo
zvarovni sme preznačili umiestnenie stohov,
aby sa znížilo riziko ich prevrátenia. V montáži sme zase skrátili údržbársku klietku,
a tým sme rozšírili priestor pre otáčanie
vozíkov. Tiež tu pribudli dve vysoké bariéry,
ktoré majú chrániť pracovníkov pred spadnutím stohu. Ešte pred samotným začatím
prác sme všetkých pracovníkov externých
firiem preškolili na bezpečnostné pravidlá,
ktoré platia v našej automobilke.
- text: kk, foto: jk & mh -
V montáži pribudli dve vysoké bariéry ako
ochrana pred pádom nastohovaných paliet.
ZDRAVIE
Fyziatricko - rehabilitačné stredisko
v našej automobilke sa stalo skutočnosťou!
V budove TR54 (šatne zvarovne) sme 1. októbra otvorili Fyziatricko-rehabilitačné stredisko. Kmeňoví,
ale i agentúrni zamestnanci tak majú možnosť využiť školenie pohybových návykov, či rôzne druhy
rehabilitácie priamo v našej automobilke.
Viete...
...kde nájdete Fyziatricko
– rehabilitačné stredisko?
V budove TR54 - šatne
zvarovne na prvom poschodí,
v miestnosti číslo 114. Na prezliekanie sú určené
označené šatníkové skrinky na prízemí budovy
TR54.
Personálne obsadenie a odborné zastrešenie:
Mgr. Janka Kohútová, spol. FALCK a.s.
Otváracie hodiny: denne od 8.30 do 17.00
(tento čas sa môže podľa potreby zmeniť).
Pre koho je stredisko určené?
Pre všetkých kmeňových a kontraktných zamestnancov.
Ako sa objednať? Na školenie pohybových
návykov sa môžete zapísať cez
GHRT FrontOffice, na ostatné procedúry
na linku na PC info, resp. telefonicky
po dohode s rehabilitačným pracovníkom.
Typy procedúr a školení, ktoré stredisko
ponúka
Školenie pohybových návykov je povinné, absolvuje sa počas pracovnej doby. Školenie má za
úlohu teoreticky a prakticky naučiť zamestnanca
správne pohyby a gestá pri konkrétnej pracovnej
činnosti.
Dôležité upozornenie: Každý zamestnanec,
ktorý sa zúčastní školenia alebo procedúry
v našom stredisku, musí prísť z hygienických
dôvodov prezutý do inej ako pracovnej
obuvy. V prípade účasti na školení
pohybových návykov, alebo na niektorej
rehabilitácii, je potrebné sa prezliecť
do vhodného športového oblečenia.
Rekondičnú rehabilitáciu je tiež možné absolvovať počas pracovnej doby. Ide o súbor fyziatrických a rehabilitačných aktivít a procedúr v súlade
s platným legislatívnym rámcom, ktoré sú určené
pre vybranú rizikovú skupinu zamestnancov.
Začiatky bývajú náročné, no dúfame,
že po zabehnutí, bude toto stredisko slúžiť
pre všetkých a stane sa súčasťou komplexnej
zdravotnej starostlivosti v našom závode.
Preventívnu individuálnu rehabilitáciu zamestnanec absolvuje mimo pracovnej doby. Zahŕňa
individuálny súbor fyzikálnych úkonov, ktoré
smerujú k zlepšeniu zdravotných ťažkostí
podporno-pohybového aparátu tela. Môže mať
aj preventívny charakter, ktorý priamo nesúvisí
s vykonávanou prácou.
Všetky dôležité informácie, inštrukcie
a tabuľka na zapisovanie sú k dispozícii
v doméne PC info: PCinfo > PCInfo TRNAVA
usine > Ludskezdroje / Ressources Humaines
> 06 - Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci
/ PRCT > 09 Lekarska starostlivost / Médical >
Fyziatricko-rehabil.stredisko)
Akútna individuálna rehabilitácia sa absolvuje počas
pracovnej doby. Ide o individuálny súbor fyzikálnych
a rehabilitačných úkonov, ktoré smerujú k zlepšeniu
pohybovej aktivity u zamestnancov s náhle
vzniknutým zdravotným problémom podpornopohybového aparátu. Jej cieľom je opätovné
zaradenia zamestnanca do pracovného procesu.
Špeciálne indikovaná individuálna rehabilitácia
(terapeutická) sa vykonáva počas pracovnej doby.
Opäť ide o individuálny súbor fyzikálnych a rehabilitačných úkonov, ktoré smerujú k zlepšeniu pohybovej aktivity u zamestnancov s odporučením
Niekoľko informácií
o organizácii
Na záver by som rád všetkým poprial
príjemne strávené chvíle v priestoroch
fyziatricko- rehabilitačného strediska.
ambulantnej rehabilitácie podporno-pohybového aparátu s cieľom opätovného zaradenia
zamestnanca do pracovného procesu.
moci od rehabilitačného pracovníka. Môžu sa
na neho obrátiť v prípade ťažkostí podporno–pohybového aparátu, s ktorými sa stretávajú aj
v súkromnom živote.
Konzultácie / poradňa – tento termín môžu
zamestnanci využiť na získanie rady alebo po-
Bonjour Trnava 1/2014 - 19
- M. Takáč, foto: am -
Cieľ a účel Fyziatricko – rehabilitačného strediska
Našou snahou je predovšetkým zlepšiť telesné
funkcie zamestnancov, ktoré priamo súvisia
s vykonávaním práce a naučiť ich správne pohybové zručnosti, znížiť počet zamestnancov
so zdravotným obmedzením podporno - pohybového aparátu a nepriamo tak znížiť počet
podozrení chorôb z povolania.
čo na to žabiak?
Opäť sme sa zlepšili
v hospodárení s energiami
Vďaka nášmu dodržiavaniu pravidiel, drobným investíciám, či nápadom našich kolegov a dôslednému
sledovaniu spotreby sa nám aj uplynulý rok podarilo znížiť spotrebu energií. A prečo to robíme? Náklady
na energie sa priamo premietajú do nákladov na výrobu áut a platí logické pravidlo: čím lacnejšie
dokážeme auto vyrobiť, tým rastie naša konkurencieschopnosť a tým máme väčšiu istotu, že výroba
nebude prerušovaná z dôvodu zníženého počtu objednávok. Okrem ušetrených finančných prostriedkov
šetríme najmä životné prostredie. Správame sa tak zodpovedne k regiónu, kde pôsobíme, aj ku generáciám, ktoré prídu po nás.
Aj ja môžem prispieť k znižovaniu
spotreby energií
Samozrejme je na každom jednom z nás, aby
sme tiež prispeli svojou troškou. Netreba veľa,
stačí sa správať tak, ako doma. Ak opúšťam
miestnosť ako posledný, zhasnem. Pri odchode domov vypnem počítač, nenechávam
ho ani v spánkovom režime. Ak nenabíjam
telefón alebo počítač, vytiahnem nabíjačku
zo zásuvky. Nenechávam zbytočne tiecť vodu.
Všímam si, kde by sa dalo ešte ušetriť.
Zodpovedné správanie počas zimného
obdobia
Najviac energie spotrebujeme v zime. Je to
spojené s potrebou vykurovať, ale tiež svietiť,
pretože dni sú kratšie a slnečných lúčov sa
nám dostáva podstatne menej. Teplotu
vykurovania máme nastavenú nasledovne:
v kanceláriách máme 20°C, v halách 17°C a
v cross-docku je to 14 °C.
Bez veľkých investícií sme tak v roku 2013
napríklad optimalizovali teplotu ľadovej vody,
20 - Bonjour Trnava 1/2014
ktorá slúži na chladenie v lakovni, počas
prestávok odstavujeme hydraulické čerpadlá
lisov v lisovni, kde sme tiež znížili úniky stlačeného vzduchu.
V nastúpenom trende budeme pokračovať aj
tento rok. Jednou z najvýznamnejších akcií
bude výmena existujúceho osvetlenia
(neónové trubice a halogénové žiarivky) vo
výrobných halách zvarovňa a montáž za LED
svietidlá, ktoré majú významne nižšiu
spotrebu elektrickej energie.
Vetrajme nárazovo a intenzívne. Pri takomto
vetraní sa ochladí vzduch v miestnosti, ale
steny si zachovajú svoju teplotu. Ak by sme
vetrali pomaly, steny vychladnú a následne je
potrebné oveľa väčšie teplo na ich opätovné
zohriatie.
Zatvárajme tiež dvere na halách a budovách,
aby sme zabránili vzniku prievanu. Platí totiž
staré známe „babka k babce...“.
- A. Maťová -
Jednoduché riešenia, veľké úspory
Oproti roku 2012 sa nám podarilo ušetriť až
76 kilowatthodín na jedno vyrobené vozidlo,
čo nie je zanedbateľné. Čiže denne sme
ušetrili ročnú spotrebu elektrickej energie
30 priemerných domácností. Podarilo sa nám
to najmä vďaka pilotom energií, ktorí
sú prítomní v každej prevádzke, pravidelne
sledujú spotrebu a spolu s kolegami
zavádzajú opatrenia na jej zníženie.
Šetríme aj tak, že veľkú zasadačku, ktorá je
v administratívnej budove, iba temperujeme.
Preto, ak v nej plánujete počas zimných
mesiacov stretnutie, myslite na to, že ju treba
dať deň dopredu vykúriť. Kontaktujte dispečing Sloveo na čísle 16.
MOjE HOBBY
Upravil si auto,
aby zbieral víťazstvá v rally
Vedeli ste, že na logistike vo
zvarovni pracuje človek, ktorý si
vyjazdil desiatky víťazstiev
v amatérskej rally? Keď si pred
rokmi kupoval svoju Toyotu Aygo,
netušil, že na nej raz bude zbierať
jedno víťazstvo za druhým. Ján
Klesnil u nás pracuje takmer dva
roky, do Trnavy prišiel z českého
Kolína.
K autám som mal blízko od malička. Aj vďaka
nim som sa zoznámil s ľuďmi, ktorí ma neskôr
pritiahli k rally. Keď som si kúpil auto, pomohli
mi ho prerobiť tak, aby som s ním mohol
jazdiť amatérske súťaže. Pôvodne som ho
chcel využívať na bežnú potrebu, ale chuť
pretekať bola silnejšia. A tak sme ho spolu
s kamarátmi upravili. Znížili sme podvozok,
urobili sme ho tvrdším, aby sa auto tak nehúpalo. Najmä v zákrutách. Namontovali sme
silnejšie brzdy a zvýšili výkon – elektronicky
ale tiež upravením odsávania a výfukového
systému. Takto sa nám podarilo dostať zo 68
koní 80. Potom prišlo na rad odľahčenie.
Zadné sedadlá sme vyhodili a predné sme
nahradili športovými. Kvôli bezpečnosti
sme menili aj bezpečnostné pásy – klasické
sme nahradili štvorbodovými pretekárskymi.
To bolo pred troma rokmi.
Hneď prvú sezónu sa mi darilo. V mojej
kubatúre som nazbieral desať prvých miest.
Mesačne sa jazdí jeden niekedy aj dva
preteky. To ma motivovalo. Jazdil som rally,
kde mi navigátora robila moja priateľka a išlo
jej to skvelo, slalomy, ale najradšej mám
preteky do vrchu. Sú síce krátke, ale veľmi
technické a každá chyba znamená veľké spomalenie, ktoré na tak krátkej trati už nemáte
šancu dohnať. Treba si dať pozor na radenie
rýchlostí, neskoro brzdiť, nemať podtočené
otáčky, je to o zručnosti a technike. Tieto
preteky sú ťažšie a tým zaujímavejšie.
V Čechách, odkiaľ pochádzam a kde som
žil, má aj amatérska rally dobrú základňu.
Na preteky chodí veľa divákov a konkurencia
medzi jazdcami je veľká. Aby som sa posunul
ďalej, uvažujem, že prejdem do silnejšej
kubatúry alebo začnem jazdiť historickú rally.
Čiže uvažujem o kúpe auta a následne o jeho
prerobení. Chcel by som ale začať jazdiť
aj na Slovensku a tak sa teraz pozerám
po vhodných súťažiach.
- A. Maťová, foto: archív JK -
Bonjour Trnava 1/2014 - 21
Sociálne výhody pre zameStnancov
Využite benefity na to,
čo potrebujete...
Už druhý rok máme možnosť využívať univerzálne poukážky ako benefit. Spravodlivejší systém rozdeľovania peňazí zo sociálneho fondu nám umožňuje využiť tieto financie na to, čo momentálne potrebujeme. Aktuálne môžeme univerzálne poukážky použiť vo viac ako 3 200 obchodných reťazcoch po celom
Slovensku. Detailný zoznam prevádzok, ktoré akceptujú poukážky, je k dispozícii aj na našej webovej
stránke www.psa-slovakia.sk v rubrike „Pre zamestnancov“ doména „Univerzálne poukážky“.
Do konca roka 2012 sa využilo viac ako 70% všetkých rozdaných
poukážok. V porovnaní s inými Slovákmi, ktorí majú podobný benefit,
ste dali prednosť športovým potrebám a kultúre pred lekárňami
a zdravotnými pomôckami. Ak ste poukážky ešte nestihli minúť, tak
nezabudnite, že tak môžete urobiť do konca tohto roka.
V roku 2013 sme sa rozhodli sumu na poukážky navýšiť. Každý zamestnanec, ktorý má na ne nárok, dostal poukážky v celkovej hodnote
60 eur. Prvé poukážky za 30 eur, ktoré vám boli odovzdané v júli,
si uplatnilo už 45% z vás. Viac ako 2 000 zamestnancov dostalo
poukážky v rovnakej hodnote aj prvý novembrový týždeň. Pevne
veríme, že ste si už rozmysleli, na čo ich využijete. Vybrať si môžete to,
čo vás zaujíma a najmä, čo naozaj potrebujete zo širokej ponuky dodávateľov.
- P. Peciar, R. Mičko -
V priebehu roka 2012 sme rozdali zamestnancom poukážky trikrát
v celkovej hodnote 50 eur. Viacerí z vás si poukážky odložili, aby ich
mohli minúť následne spoločne na niečo hodnotnejšie. Napriek tomu
ich mnohí z vás priebežne použili na nákupy v hypermarketoch.
Druhým najčastejším tovarom, ktorý ste za poukážky nakupovali, boli
športové potreby. Prvú trojicu uzatvára kultúra s necelými 7% použitia.
Lekárne a nákup zdravotných pomôcok boli taktiež jednou z oblastí,
kde ste uplatnili poukážky. Podľa nasledovnej štatistiky môžete vidieť,
že ich využitie za rok 2012 bolo naozaj rôznorodé a my veríme, že
naplnilo vaše očakávania.
22 - Bonjour Trnava 1/2014
SOcIÁLNE VýHODY PRE ZAMESTNANcOV
Čo si myslíte o benefite
poukážky Sodexo
a na čo ste ich využili?
Róbert Rotter, montáž
Za poukážky sme kúpili dcére prezuvky do školy
a urobili sme nákup v istom obchodnom reťazci.
Čiže tento benefit hodnotím pozitívne. Samozrejme, uvítal by som poukážky minimálne za sto eur
a keby sme ich dostávali naraz a nie po častiach
a vo vyšších nominálnych hodnotách.
Marián Ďuriš, montáž
Sodexo pasy sú vynikajúca vec. Najlepšie je, že si
za ne môžem kúpiť to, čo práve potrebujem. Využil
som ich na nákup športových tenisiek. Samozrejme
privítal by som, keby celková hodnota poukážok
bola vyššia.
Mám však aj jednu negatívnu skúsenosť. V obchode
mi vytkli (a viacerým kolegom tiež), že je to v dvojeurových poukážkach, čo je pre predavačky pracné.
Kontakt
Rudolf Mičko
[email protected], 482029
Patrik Peciar
[email protected], 482930
Info...
Jozef Juhász, lisovňa
Sodexo pasy mi vyhovujú. Kúpil som si za ne topánky.
V obchode som s tým nemal žiadny problém. Bolo by
lepšie, keby sme ich dostali naraz a nie po častiach.
Bonjour Trnava 1/2014 - 23
ako to funguje?
Vozidlo, ktoré (takmer)
zaparkuje za vás
Keď senzory vyhľadajú parkovacie miesto, na dotykovom displeji sa objaví informácia o tom,
že je k dispozícii dostatočný priestor na zaparkovanie auta.
City Park je automatický systém, ktorý má
dve funkcie:
- pozdĺžne parkovanie medzi dve autá, ktoré
stoja za sebou a je medzi nimi dostatočný
priestor
- vychádzanie z parkovacieho miesta.
Výhodou je, že technológia dokáže auto
zaparkovať tak, aby bola pred ním a za ním
iba 30 centimetrová medzera. Ako to funguje
v praxi?
Najskôr si treba v interiéri vozidla zapnúť
tlačidlo City Park, následne si na dotykovom
displeji vodič vyberie, či ide parkovať alebo
24 - Bonjour Trnava 1/2014
vychádzať z parkovacieho miesta. Potom
páčkou smerovky určí stranu, na ktorú ide
parkovať (doľava, doprava). Okolo parkovacieho miesta treba prechádzať rýchlosťou
maximálne 20 km/h. Systém zaznamená
voľný priestor vďaka senzorom, ktoré sa
nachádzajú v prednej a zadnej časti vozidla.
Senzory vysielajú ultrazvukové vlny, ktoré sa
odrážajú od prekážky a určujú jej vzdialenosť
od vozidla. Na základe týchto informácií
je potom automobil schopný vďaka elektrickému posilňovaču sám otáčať volantom
a tým pomáhať pri zaparkovaní vozidla
na parkovacie miesto.
Systém sám otáča volantom, vodič nesmie počas procesu
volant chytiť, inak sa parkovací manéver zastaví.
City Park však bez čiastočnej účasti vodiča
nefunguje. Okrem toho, že je ho potrebné
vopred zapnúť, vodič pridáva plyn (maximálne do 8km/hod), stláča brzdu a radí
rýchlosti. Požiadavku na zaradenie spiatočky
alebo prvého stupňa rýchlosti má zobrazenú
na dotykovom displeji. Istú dávku odhadu
a citu v nohách, však potrebuje mať. Počas
parkovania nesmie manipulovať volantom,
inak sa celý proces zastaví.
Rovnako prebieha aj vyparkovanie auta. Vodič
si však na úvod zvolí na dotykovom displeji
možnosť opustiť parkovacie miesto.
- Stranu pripravili: M. Hirner, V. Petrík a K. Kováčová -
Pozdĺžne parkovanie je jedným z najväčších problémov začínajúcich, no aj niektorých skúsených
vodičov. Často im chýba odhad, či sa do priestoru medzi dvoma autami vôbec zmestia. Potom stačí
otočiť volant príliš vľavo alebo príliš vpravo a celý manéver sa značne skomplikuje. Moderné technológie
však idú neustále dopredu a už dnes si môžete kúpiť auto, ktoré zaparkuje za vás. Dokonca takéto 208,
vybavené technológiou City Park, vyrábame priamo v našej automobilke.
ŠPORT
Cyklisti si vyšli
na Bradlo aj na Kamzík
Nízke Tatry a Muránska
planina 2013
V auguste a v septembri sme sa vydali po horských cyklocestách z Chtelnice
na Bradlo a po Vínnej ceste z Pezinka na Kamzík. Kolega Marek Bučko nám
naplánoval veľmi peknú 50 kilometrovú trasu v okolí Chtelnice. Vínna cesta
sa tiež vydarila, bolo veľmi pekne a teplé počasie. Avšak značenie niektorých
vínnych cyklociest nie je jednoduché nájsť, a tak nám pomohli „živé značky“.
Airsoft nie je iba
o zbraniach
- A. Korčáková -
Národný park Nízke Tatry a Národný park Muránska planina – do
týchto dvoch nádherných kútov Slovenska sme sa s turistami vydali
počas víkendu 12. a 13. októbra.
V sobotu v skorých ranných hodinách odchádzal autobus z Trnavy,
aby sme už o 8.30 štartovali z Čertovice po červenej značke, smer Závadka nad Hronom. Čaká na nás 27 kilometrov nádherným hrebeňom
Nízkych Tatier. Z Čertovice začíname stúpať do sedla za Lenivou, odtiaľ
do Bacúšskeho sedla a pri turistickej útulni Ramža si dávame prvú
krátku prestávku. Z Ramže túra pokračuje do sedla Homôľka a potom
už len kúsok k najvyššiemu bodu sobotňajšej túry, k Zadnej Holi (1605
m.n.m.). Miernym klesaním sa dostávame do sedla Oravcová a odtiaľ
prudkým nekonečným zostupom po modrej značke do cieľa, kde na
nás čaká krásne ubytovanie a na večeru neskutočná „fazuľovica“
(hustá fazuľová polievka s údeným mäskom). Večer pri ohni a grilovaných klobáskach analyzujeme celý deň.
Aj navzdory mierne daždivým víkendovým nociam sa nás počas októbrovej
airsoftovej akcie napokon zišlo 16.
Polooblačné nebo nám zabezpečilo ideálne podmienky na hru, personál pomohol pri úprave areálu a pripravený scenár spolu s tímovým duchom
vytvorili tú pravú atmosféru ku hre.
V nedeľu, po výdatných raňajkách, vyrážame o 8.00. z dedinky Polomka
na ďalších 20 kilometrov krásami národného parku Muránska planina.
Prvých sedem kilometrov s prevýšením 550 metrov je nekonečných.
No z Petríkovej doliny na nás čaká ešte ďalšie 380 metrové prevýšenie.
Cestou sa posilňujeme všadeprítomnými čučoriedkami, ktoré nám
tu medvede nechali. Flóra Fabovej hole je prekrásna, ako prechádzka
rozprávkovým lesom. Po krátkom oddychu nám zostáva už len zostup
do cieľa – na salaš Zbojská. Po ochutnaní a nakúpení miestnych špecialít
nás „Csabi“ doviezol bezpečne do Trnavy.
Veľmi neradi sme sa lúčili s nádherne stráveným víkendom, ale
už teraz sa tešíme na ďalšiu turistickú akciu.
- K. Babčan – foto: M. Voštinár -
Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšiu hru/akciu.
- M. Turan -
Bonjour Trnava 1/2014 - 25
Výstup na Rysy
„Pekné ráno Tatranci, link na zdieľanie vašich gýčových fotografií nájdete zde“,
tak som sa v pondelok 9. septembra prihovorila účastníkom
víkendovej turistiky. Iné ako „gýčové“, v dobrom slova zmysle, ani nemohli
byť. Počasie nám totiž prialo oba dni a to, čo sme minulý rok nevideli
z Kriváňa, nám tento rok vrátili Rysy. Tie boli totiž hlavným vrcholom nášho
turistického zdolávania.
Ubytovaní sme boli už tradične v príjemnom hoteli Akademik v Račkovej
doline, odkiaľ nás v sobotu ráno autobus priblížil na Štrbské pleso. Tam
bol začiatok takmer deväť hodinového putovania, ktoré už každý musel
zvládnuť sám. Krásnych 1 491 metrov sa okrem nás rozhodli zdolať aj
stovky ďalších turistov a miestami sa človek cítil ako na poľsko-československom trhovisku. To nám však neubralo na radosti, ktorá sa znásobovala s rastúcimi metrami a blížiacim sa cieľom. Vydobyť si svoje miesto
na vrchole, z ktorého si môže človek vychutnávať zaslúžené výhľady,
nebolo veru jednoduché. Keď sa to však podarilo, pocit spokojnosti stál
za to. Človek v objatí hôr je odrazu celkom maličký. Čas akoby sa zastavil.
Žiadne starosti či problémy. Tie sa stúpaním strácajú a hore príde už len
čistá myseľ. Telo možno bolí, ale na to človek po večeri a zaslúženom pivku
rýchlo zabúda a na druhý deň sa opäť vydáva do kopcov.
Nebolo tomu inak ani u nás, hneď v nedeľu sme sa vydali za krásami
Západných Tatier. Keďže časy na smerovníkoch sa líšili od tých, ktoré boli
uvedené na mapách, nie všetci sme to riskli a k plánovanému výstupu
na Končistú pribudli aj kratšie alternatívy. Tak či onak, farbami začínajúcej
jesene sme sa kochali z každého hrebeňa a zavŕšili tým plnohodnotný
víkend v tatranskej prírode.
Tešíme sa na to, čo nám Tatry pripravia o rok.
- S. Bačíková -
26 - Bonjour Trnava 1/2014
Zázraky ľudského
tela
Život je neustála údržba tela a ducha. To, aký bude kvalitný, záleží
na každom z nás. Vážme si ho a užívajme si ho.
Lekári aj sociológovia sa vzácne zhodujú v tom, že život je
obrovský vytrvalostný výkon. Svaly sú zázračný biologický motor,
ktorý vyrába pohybom viac energie než všetky existujúce motory,
ktoré doposiaľ človek zostrojil. Sval je pružné tkanivo, ktoré
vykoná každý pohyb tela a pohyb vnútorných orgánov. Najviac
svalstva je na dolných končatinách, najmenej na trupe a hlave.
Najväčší je štvorhlavý sval stehna, najdlhší sval krajčírsky na dolnej
končatine a najmenší je sval strmienkový v ľudskom uchu.
Ľudské telo má tri druhy svalov:
A) Svaly hladké – nachádzajú sa vo vnútorných orgánoch,
sú neustále v činnosti, nezávisle od našej vôle.
B) Svaly kostry – najobjemnejší druh svalstva, sú pripojené
ku kostiam, ktoré sú riadené našou vôľou.
C) Sval srdca – špecifický druh svaloviny, pracuje celý život
a vykoná okolo 36 miliónov sťahov za rok.
V našom tele sa nachádza viac ako 600 svalov, ktoré neustále pracujú,
a to aj keď odpočívame. Mozog je ten, ktorý ich všetky riadi a kontroluje. Svaly nám pomáhajú vyjadrovať naše pocity, len na tvári ich
máme okolo 30 a na úsmev potrebujeme 14 svalov. Z celkovej hmotnosti tvoria svaly u mužov 35 – 45% a u žien 30 – 40%. Do 10 rokov sa
sila rozvíja u obidvoch pohlaví rovnako. Muži dosahujú maximálnu
silu medzi 20 – 30 rokom, ženy dosahujú maximálnu silu do 16 rokov.
Iba do 30 rokov si človek silu udrží, potom klesá. V 65 rokoch si muž
dokáže udržať 80% maximálnej sily.
Prečo si teda budujeme a udržujeme optimálnu svalovú hmotu?
Dobre vyvinuté svaly nám pomáhajú vykonávať každodenné
pracovné a športové činnosti bez veľkej únavy. Pohybujeme
sa rýchlejšie, sme šikovnejší, obratnejší, teda v dobrej fyzickej
kondícií. Náš organizmus je odolnejší voči všetkým negatívnym
javom a naša postava tiež vyzerá dobre. Lebo každý zdravý človek
si za vzhľad svojej telesnej schránky môže sám.
- K. Stachová -
Šport
RELAX
Kto pôjde v novom roku
do kina?
Vďaka minuloročnému Bonjour Trnava pôjdu traja
z vás do kina. Tí traja, ktorí poslali správne znenie
tajničky a ktorých vyžrebovali kolegovia z pilotážnej
sály. V novom roku teda do kina pôjdu:
1. Brigita Aberštíková z montáže,
získala šesť lístkov
2. Ján Ščasný zo zvarovne,
získal štyri lístky
3. Roman Reisinger zo zvarovne,
získal dva lístky
Výhercom srdečne blahoželáme!
V prvom tohtoročnom časopise môžete vyhrať auto
na víkend z nášho vozového parku a dve miniatúry
Peugeot 208. Na Oddelenie internej komunikácie,
administratívna budova TR50, 1. poschodie,
kancelária č. 119 nám do 31. marca pošlite správnu
odpoveď na otázku:
Kedy nás čaká zvyšovanie kadencie nového projektu?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Meno a priezvisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prevádzka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osobné číslo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nadriadený: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bonjour Trnava – vydáva PCA Slovakia, s.r.o. Vychádza ako občasník. Redakcia: Anna Maťová, Katarína Kováčová.
Adresa: PSA Peugeot Citroën Slovakia, interná komunikácia, Automobilová ulica 1, 917 01 Trnava, tel.: 033/5482 300, fax.: 033/5484 542,
e-mail: [email protected], [email protected]
Grafický layout: Lukáš Boháč
Bonjour Trnava 1/2014 - 27
Aj v roku 2014
pre Vás pripravíme zaujímavé
podujatia a súťaže.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!
Download

Bonjour Trnava číslo 2014/1 - PSA PEUGEOT CITROËN Slovakia