Výhody pre vlastníkov
budov
Riešenia Daikin poskytujú najlepšie systémy, ktoré prevyšujú požiadavky najnovšej legislatívy v oblasti úspory energie a znižovania
uhlíkových emisií. Rada Sky Air ponúka stály vysoký výkon počas celej životnosti produktu a jej prevádzkové funkcie poskytujú najvyššie
sezónne účinnosti na trhu. Pokročilé funkcie ovládania a monitorovania ponúkajú optimálnu úroveň komfortu s minimálnymi nákladmi.
Pre vlastníkov budov poskytujú tieto funkcie nasledujúce výhody:
•
Klimatizačný systém spĺňa legislatívne požiadavky nad rámec súčasnej legislatívy.
•
Získate optimálny sezónny výkon a tým šetríte energiu a znižujete náklady.
•
Klimatizačný systém pridáva budove hodnotu a tak chráni vašu investíciu.
•
Ušetríte na inštalačných a prevádzkových nákladoch, získate rýchly návrat investície a prispejete k ochrane životného prostredia.
Výhody pre montážne
firmy
Naše systémy sú navrhnuté tak, aby poskytli jednoduchý prechod z existujúcich jednotiek na technologicky pokročilé jednotky, ktoré
poskytujú oveľa lepšie riešenia energetickej účinnosti. Pri sérii Sky Air so svojimi novými kompresormi, výmenníkmi tepla a riadiacimi
systémami, ktoré sú dostupné pre montážne firmy, aby ich odporučili a využili pri inovácii systémov a splnili tak budúce nariadenia, sa
myslelo na montážne firmy a ich klientov, aby mohli poskytnúť oveľa viac než len samotnú montáž. V skutočnosti ponúka séria Sky Air
montážnej firme konkurenčnú výhodu, pretože ponúka rozšírený rad s 3 fázovým napájaním, vylepšené ovládače a voliteľné snímače a
senzory, ktoré pomáhajú dosahovať optimálny výkon, vysokú sezónnu účinnosť a prinášajú malý dopad na životné prostredie a značné
úspory nákladov.
Pre montážne firmy poskytujú tieto funkcie nasledujúce výhody:
• Montáž je jednoduchšia s modulárnymi dizajnmi a vybavením namontovaným vo výrobe.
Výhody pre projektové
a konzultantov
kancelárie
Spoločnosť Daikin už dlhé roky spolupracuje s projektovými kanceláriami a konzultantmi, ktorí odporúčajú naše zariadenia, aby ponúkli
hotové systémy, ktoré budú spĺňať požiadavky budov a legislatívy aj v budúcnosti. Naše systémy sú navrhnuté tak, aby spĺňali najnáročnejšie
kritériá energetickej účinnosti, financií a dodržiavania predpisov a umožnili konzultantom a projektovým kanceláriám ponúknuť dokonalý
komfort tým najúčinnejším spôsobom. A naše nástroje im zároveň umožňujú maximalizovať výkon budovy. Klasickým príkladom myslenia
vopred na zaistenie výkonu je nový systém Daikin Seasonal Smart s nastaviteľnými teplotami kondenzácie a vyparovania.
Pre projektové kancelárie a konzultantov poskytujú tieto funkcie nasledujúce výhody:
•
Môžete si byť istí, že odporúčate správne klimatizačné systémy, ktoré v predstihu spĺňajú legislatívu.
•
Máte systémy, ktoré zapadnú do akéhokoľvek interiéru a poskytujú aj optimálny výkon s najvyššími sezónnymi účinnosťami.
•
Máte prístup k inovatívnej technológii, ktorá maximalizuje výkon klimatizačného systému celej budovy.
•
Podporíte seba ako ekologicky orientovaného konzultanta a projektanta.
03
Daikin ukazuje cestu
k sezónnej účinnosti
Spoločnosť Daikin sa znova stáva lídrom v odvetví so svojou plne
komerčnou radou optimalizovanou na sezónnu účinnosť, ktorá
už teraz spĺňa veľmi náročné požiadavky smernice 2014 ErP.
Naše série Sky Air Seasonal – Seasonal Smart a Seasonal Classic
– ponúkajú o minimálne 20% lepší výkon než súčasné existujúce
invertorové riešenia, čo je plne v súlade s politikou EÚ 20/20/20.
Tento výkon je možné ďalej vylepšiť s inteligentným využitím
unikátneho voliteľného príslušenstva Daikin. Použitá technológia
poskytuje veľmi vysokú úroveň sezónnej účinnosti a zároveň
udržiava alebo vylepšuje komfort a flexibilitu, ktoré robia Daikin
takou unikátnou spoločnosťou.
Daikin má riešenie pre všetky vaše potreby:
• Seasonal Smart ponúka NAJVYŠŠIU
sezónnu účinnosť. Spĺňa potreby
projektov, ktoré si vyžadujú vysokú
flexibilitu ako sú dlhšie potrubia, širší
prevádzkový rozsah alebo EDP aplikácie.
Účinnosť a komfort je možné ďalej vylepšiť
výberom vyparovacích a kondenzačných
teplôt.
• Seasonal Classic ponúka účinné riešenie
pre úspornejšie aplikácie, kde sa vyžaduje
nižšia flexibilita.
04
Sezónna účinnosť...
inteligentné využitie energie
Odvážne environmentálne ciele 20-20-20
Európska Komisia stanovila odvážne ciele na zlepšenie energetickej účinnosti v krajinách EÚ. Ciele 20-20-20 znamenajú zníženie emisií
CO2 o 20 %, zvýšenie obnoviteľnej energie o 20 % a zníženie využitia primárnej energie o 20 % do roku 2020. Na realizáciu týchto cieľov
sa vydala Smernica Eko-dizajn [2009/125/ES]. Tá stanovuje minimálne požiadavky na účinnosť pre výrobky využívajúce energiu. Od roku
2013 spadajú všetky klimatizačné jednotky a tepelné čerpadlá typu vzduch-vzduch pod 12 kW pod nariadenia Smernice Eko-dizajn. Od
roku 2013 stratia výrobky, ktoré nedokážu spĺňať minimálne požiadavky na účinnosť (ako sú klimatizačné jednotky bez invertora), označenie
CE a nebudú sa môcť viac predávať v Európe. V roku 2014 sa požiadavka na energetickú účinnosť značne zvýši.
Hlavná zmena: sezónna účinnosť v súlade so skutočnou prevádzkou
Smernica Eko-dizajn systematicky zvyšuje minimálne požiadavky s ohľadom na environmentálny výkon a mení aj používaný spôsob
merania tohto výkonu, aby lepšie odrážal skutočné podmienky. Predchádzajúce merania odrážali tzv. nominálnu účinnosť. Je to meranie
výkonu pri jednej pevne stanovenej vonkajšej teplote a so zariadením v prevádzke na plný výkon. Keďže sezóna chladenia alebo vykurovania
zahŕňa škálu niekoľkých vonkajších teplôt (nie iba jednu teplotu nominálneho výkonu) a zariadenie je často v prevádzke len pri čiastočnom
zaťažení, toto staré meranie nesprávne odrážalo skutočný výkon.
Nová metóda sezónnej účinnosti meria výkon chladenia a vykurovania pri niekoľkých vonkajších teplotách, ktoré lepšie približujú skutočnú
účinnosť počas celej sezóny chladenia alebo vykurovania. Nové hodnotenia sezónnej účinnosti berú do úvahy aj pomocné režimy, ako
je pohotovostný. Preto sezónna účinnosť poskytuje oveľa lepší obraz o skutočnom výkone klimatizačnej jednotky v skutočných podmienkach
počas celej sezóny.
20 30
10
90 100
80
50 60 70
40
CAPACITY
Teplota
NOMINÁLNA SEZÓNNA
Jeden teplotný stav:
35 °C pre chladenie
7 °C pre vykurovanie
V skutočnosti sa často
nevyskytuje
Niekoľko teplotných
stavov
na chladenie alebo
vykurovanie, odráža
skutočný výkon počas
celej sezóny
Pomocné režimy
Výkon
NOMINÁLNA SEZÓNNA
Neuvažuje s
čiastočnou záťažou
Integruje aj prevádzku pri
čiastočnej záťaži
Výhody invertor
technológie nie sú
viditeľné
Výhody invertor
technológie sú viditeľné
NOMINÁLNA
Neberie do úvahy
spotrebu pomocných
režimov
SEZÓNNA
Zahrňuje spotrebu
pomocných režimov:
• Vypnutý termostat
• Pohotovostný režim
• Vypnutý režim
• Vyhrievacie pásy
Nominálna účinnosť určuje ako účinne klimatizačná jednotka funguje pri nominálnych podmienkach.
Sezónna účinnosť určuje ako účinne klimatizačná jednotka funguje počas celej vykurovacej alebo chladiacej sezóny.
Nová európska energetická trieda: zvyšovanie latky energetickej účinnosti
Európska Únia chce informovať spotrebiteľov o týchto nových energetických výkonnostných normách, preto uvádza
novú energetickú triedu. Súčasná európska energetická trieda bola zavedená v roku 1992. Spotrebitelia môžu
porovnať a urobiť nákupné rozhodnutia na základe jednotných kritérií značenia. Nová trieda prišla do účinnosti 1.
januára 2013 a umožňuje používateľom vykonať ešte kvalifikovanejšie rozhodnutia, keďže sezónna účinnosť odráža
účinnosť klimatizačnej jednotky počas celej sezóny.
Nové energetické triedy sú klasifikované od A+++ do D vo farebných odtieňoch od tmavozelenej (energeticky najúčinnejšia)
po červenú (najmenej účinná). Informácie na novom značení zahrňujú okrem nových tried sezónnej účinnosti pre
vykurovanie (SCOP) a chladenie (SEER) aj ročnú spotrebu energie a úrovne hlučnosti.
Daikin ukazuje cestu k sezónnej účinnosti
Výzvy smernice Eko-dizajn sú obrovské, preto sa spoločnosť Daikin rázne rozhodla pre včasnú implementáciu
tejto novej legislatívy. Už v roku 2010 spoločnosť Daikin uviedla na trh novú komerčnú radu optimalizovanú na
sezónnu účinnosť. Rada Seasonal Smart už teraz spĺňa veľmi náročné minimálne požiadavky na rok 2014.
Spoločnosť Daikin je veľmi hrdá, že môže v súčasnosti označiť sezónnym výkonom celú rezidenčnú a komerčnú
radu až do 12 kW.
05
– riešenie pre komerčný sektor
Sky Air je špičkovou komerčnou radou spoločnosti Daikin, ktorá spĺňa požiadavky na optimálnu sezónnu energetickú účinnosť ešte pred
platnosťou najnovšej legislatívy. Séria Sky Air je ideálnym riešením pre rôzne druhy malých komerčných priestorov, ktorým ponúka
kompletné komfortné riešenie umožňujúce celkovú kontrolu nad vykurovaním a chladením, vetraním a teplovzdušnými clonami.
22
06
22
Vykurovanie a chladenie
Pomocou vysoko účinných tepelných čerpadiel ponúkajú
riešenia rady Sky Air komfort počas celého roka:
• Všetky systémy sú teraz optimalizované na sezónnu
energetickú účinnosť.
• Systém tepelného čerpadla je možné kombinovať s vonkajšou
jednotkou, ktorá napája niekoľko vnútorných jednotiek.
• Pri dlhých a nepravidelne tvarovaných miestnostiach
môžete využiť až štyri vnútorné jednotky pripojené na
jednu vonkajšiu jednotku. Ovládanie všetkých vnútorných
jednotiek je spoločným ovládačom súčasne.
• Klimatizácia je k dispozícii v každej miestnosti: multi systém
umožňuje prevádzku až deviatich rôznych vnútorných
jednotiek z jednej vonkajšej jednotky. Všetky vnútorné
jednotky sú samostatne ovládateľné a nemusia sa inštalovať
naraz. Ďalšie jednotky je možné pridať neskôr.
• Výber zo širokej škály vnútorných jednotiek: nástenné,
kazetové, parapetné, kanálové alebo stropné.
• Veľmi tichá prevádzka bez prievanu.
• Ideálne riešenie pre novostavby aj rekonštrukcie.
Teplovzdušné clony Biddle
pre vstupné dvere
Teplovzdušné clony Biddle je možné použiť s kondenzačnými
jednotkami a zabrániť tak vnikaniu chladu alebo tepla cez vstupné
dvere do budovy:
• Ideálne riešenie pre budovy s často otvorenými dverami ako
sú maloobchodné predajne.
• Celoročná klimatizácia a komfort aj počas tých najnáročnejších
dní.
Jednoduché ovládanie
Naše jednoduché ovládanie umožňuje ovládať systém Sky Air
pre dosiahnutie maximálnej účinnosti:
• Od individuálneho ovládania jednotky až po centrálne riadenie
cez dotykovú obrazovku a lebo cez rozhrania protokolov
budete mať vždy systém pod kontrolou.
• Káblový diaľkový ovládač ponúka plný prístup ku funkciám
jednotky a funkciám úspory energie vrátane zobrazenia
spotreby kWh a flexibilného plánovania pre rôzne sezóny.
• Pripojenie DIII-net je už štandardom vo väčšine jednotiek
a umožňuje pripojenie k nadradenému systému správy
budovy.
• Textový diaľkový ovládač a monitorovanie celej budovy je
k dispozícii cez internet.
Vetranie
Voliteľná možnosť vetrania Daikin ponúka prívod čerstvého
vzduchu na vytvorenie zdravého a vysokokvalitného vnútorného
prostredia:
• Teplo prípadne aj vlhkosť medzi vonkajším a vnútorným
vzduchom sa získava späť.
• Čerstvý vzduch získaný vetraním ponúka ďalšie chladenie
prakticky zadarmo.
• Optimálna regulácia vlhkosti.
07
– riešenie pre komerčný sektor
Sky Air pre maloobchodné predajne
•
•
•
•
Vytvorenie príjemnej atmosféry pre zákazníkov.
Systém je diskrétny s limitovaným vizuálnym a prevádzkovým dopadom.
Zníženie spotreby energie a prevádzkových nákladov.
Bezproblémová montáž.
Naše kazetové jednotky s kruhovým výfukom zapadnú do vášho interiéru, keďže sú
zabudované v medzistrope a viditeľný je len dekoračný panel. Tento štandardný panel
je tajomstvom zvýšenej úrovne komfortu a poskytuje dokonalú klímu pre zákazníkov.
Každá z klapiek sa individuálne otvára a zatvára, aby sa zaistilo vykurovanie a chladenie
v tej časti miestnosti, kde je to potrebné.
Dekoračný panel je aj tajomstvom pri znižovaní času údržby, keďže v sebe skrýva
funkciu samočistenia, ktorá zachytáva prach so špeciálnym filtrom, ktorý sa raz denne
sám čistí. Nazbieraný prach je potom možné jednoducho odstrániť vysávačom. Takto
je možné ušetriť až do 50 % energie!
Riadenie systému už nemôže byť jednoduchšie, keďže náš ovládač intelligent touch
controller umožňuje monitorovať a ovládať systém priamo alebo cez internet. Systém
je možné nastaviť aj na jednoduchú správu spotreby energie a môže dokonca ovládať
aj osvetlenie. S vylepšeným časovačom sa váš život zjednoduší.
Sky Air pre kancelárie a banky
08
Úplne plochá kazetová jednotka je na trhu unikátna vďaka výraznej zmesi ikonického
dizajnu a inžinierskej výnimočnosti.
Plynule splynie s interiérom modernej kancelárie a zároveň však spĺňa náročné kritériá
architektov na pokročilú technológiu, ktorá sa úplne integruje so štandardným
podhľadovým rastrom a umožňuje inštaláciu osvetlenia, reproduktorov a požiarneho
sprinklerového zariadenia vo vedľajších kazetách.
Tieto jednotky sú ideálne na vykurovanie alebo chladenie menších priestorov ako sú
konferenčné miestnosti spoločne s kazetovými jednotkami s kruhovým výfukom.
Obidve je možné kombinovať so snímačom prítomnosti alebo podlahovým snímačom
a dokonca aj s vetraním, aby sa optimalizovala energetická účinnosť a poskytol dokonalý
komfort. Snímač prítomnosti - zisťuje prítomnosť ľudí v miestnosti a upravuje teplotu
na predom nastavenú teplotu, čím zaisťuje dokonalé pracovné podmienky. Keď snímač
zistí, že miestnosť je prázdna, vypne jednotku, aby používateľ neplytval peniazmi za
nepotrebné vykurovanie alebo chladenie. Snímač tiež prispôsobuje prúdenie vzduchu
s ohľadom na to, kde sa ľudia v miestnosti nachádzajú, čím nepretržite zaisťuje komfort
pre každú osobu. Teplý vzduch stúpa nahor, preto prirodzená distribúcia teploty
udržiava teplejší vzduch pri strope a chladnejší pri podlahe. Podlahový snímač - zistí
rozdiel v teplote a presmeruje prúdenie vzduchu tak, aby bola teplota v miestnosti
rovnomerná. Koniec studeným nohám!
Voliteľná možnosť vetrania - Daikin ponúka prisávanie čerstvého vzduchu na vytvorenie
zdravého a vysokokvalitného vnútorného prostredia.
Rozhranie KNX, na pripojenie systému Sky Air k správe budovy, umožňuje centrálne
monitorovanie a ovládanie niekoľkých zariadení, vrátane osvetlenia, žalúzií
a klimatizačných systémov čím sa maximalizuje energetická účinnosť.
Sky Air pre serverovne
• Prevádzka s nepretržitým chladením.
-- Automatická rotácia medzi aktívnymi jednotkami.
-- Záložná jednotka zaisťuje nepretržitú záložnú prevádzku.
-- Možnosť blokovať určité nastavenia.
• Kvalitné produkty.
Servery, najmä stojany so servermi, vytvárajú obrovské teplo, ktoré je potrebné odstrániť
nepretržitým chladením a reguláciou vlhkosti. Predstavuje to špeciálne výzvy, ktoré
systém Sky Air jednoducho zvláda so svojou špeciálnou konfiguráciou pre serverovňu.
Každá serverovňa je vybavená dvoma vnútornými jednotkami, z ktorých každá je
pripojená ku samostatnej vonkajšej jednotke, aby v prípade poruchy jedného systému
bola druhá ako automatická záloha. Vnútorné jednotky sú nakonfigurované na stále
výkonné chladenie a rotáciu. Tá sa dosahuje automatickým prepínaním jednotiek po
určitej dobe použitia, aby sa zaistila rovnomerná prevádzka každej jednotky
alebo dostupnosť neaktívnej na údržbu.
Pre serverovne je nepretržité chladenie veľmi dôležité, preto môže byť systém riadený
cez ovládač RTD-NET, ktorý dokáže monitorovať a ovládať až 16 vnútorných jednotiek
buď priamo, alebo cez centrálny systém správy budovy. Obsahuje aj možnosť blokovania
prevádzky, ktorá uzamkne nastavenia serverovne, aby ich ľudia v serverovni nemohli
zmeniť.
Sky Air pre reštaurácie
• Vytvorenie dokonalého prostredia pre stravovanie.
• Zaistenie rovnomernej distribúcie teploty na dosiahnutie optimálneho
komfortu pre hostí.
• Vysoká energetická účinnosť.
• Využitie inteligentných riadiacich systémov ovládaných z jedného centrálneho
miesta.
Hostí nesmie nič rušiť pri vychutnávaní si dokonalého prostredia a dokonalé prostredie
má optimálnu teplotu. To je presne to, čo ponúkajú kanálové jednotky Daikin svojou
veľmi tichou prevádzkou a vylepšeným komfortom vďaka 3-stupňovej regulácií prietoku
vzduchu. Tieto vlastnosti premenia vašu reštauráciu na komfortné a príjemné prostredie
pre zákazníkov. A s centrálnym ovládaním a jednoduchým časovačom celého
reštauračného systému sa využitie energie minimalizuje, čím budete mať prevádzkové
náklady pod kontrolou.
09
Najzaujímavejšie produkty
Daikin teraz ponúka kompletnú radu pre komerčné aplikácie optimalizovanú na sezónnu účinnosť!
nové
nové
FCQG / FCQHG
FFQ
FHQ
FBQ
FDQ
FAQ
FUQ
nové
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
RZQG-L
RZQSG-L
Vonkajšie jednotky Seasonal:
Produkty Seasonal Smart a Seasonal Classic sú špeciálne určené na veľmi vysoký sezónny výkon, ktorý už teraz spĺňa požiadavky smernice
2014 ErP.
Najvyššia účinnosť:
• Nový kompresor, ktorý ponúka značné vylepšenia účinnosti.
• Nová riadiaca logika
• optimalizuje účinnosť pri najčastejšie sa vyskytujúcich prevádzkových podmienkach,
• optimalizuje pomocné režimy (keď nie je jednotka aktívna).
• Novo navrhnuté výmenníky tepla optimalizujú tok chladiva pri najčastejšie sa vyskytujúcich prevádzkových podmienkach (teplota
a záťaž) zmenšením priemeru potrubia výmenníka tepla, čím dochádza k výraznému zvýšeniu energetickej účinnosti.
• Okrem toho, tieto nové vonkajšie modely Seasonal ponúkajú aj zlepšený nominálny výkon.
Variabilná teplota chladiva
Vedeli ste, že všetky systémy Daikin Sky Air fungujú s premenlivou teplotou chladiva?
V režime chladenia napríklad systém automaticky zvýši vyparovaciu teplotu (Tvyp) a následne teplotu vyfukovaného vzduchu, ak sa rozdiel
medzi dosiahnutou vnútornou teplotou (Ti) a požadovanou vnútornou teplotou (Tset) znížil. Znižuje sa tým riziko studeného prievanu
a zvyšuje sa komfort.
Ti
Ti / Tset
30°C
Veľký rozdiel
Ti
28°C
Ti
26°C
Menší rozdiel
Tset =
22°C
Čas
Vyššia Tvyp
Tvyp
10
Nízka Tvyp
Seasonal Smart dokonca poskytuje špeciálne nastavenie na ďalšie zlepšenie komfortu a účinnosti ponukou možnosti prispôsobiť si
medzné hodnoty vyparovacej (Tvyp) alebo kondenzačnej (Tkond) teploty. Je to dokonalé riešenie pre tých, ktorí hľadajú ešte komfortnejšiu
vnútornú klímu a ešte ďalšie zníženie účtov za energiu.
Predvolené hodnoty
Chladenie
Teplota
chladiva
Tvyp max
Tvyp min
Vykurovanie
Teplota
chladiva
Tkond max
Tkond min
Prispôsobené hodnoty 

Tvyp max
Zlepšený komfort
Znížené účty za energie
Tvyp min’
Tkond max’
Tkond min
Vylepšenie účinnosti a komfortu vďaka rôznym teplotám chladiva s možnosťou výberu.
• Vhodný aj pre počítačové miestnosti (EDP).
• Zabudovaná technológia náhrady R-22/R-407C: riešenia náhrady prinášajú hlavné energetické úspory
s rýchlou návratnosťou investície a cenovo prijateľným riešením inovácie po fázach s minimálnym
prestojom.
• Zaručuje prevádzku v režime vykurovania až do -20°C.
• Potrubie s dĺžkou 75m na dosiahnutie dlhších potrubí pri montáži.
• Kompatibilita s D-BACS – pripojenie jednotky do systému centrálnej správy budovy.
• Zabudovaná technológia náhrady R-22/R-407C: riešenia náhrady prinášajú hlavné energetické úspory
s rýchlou návratnosťou investície a cenovo prijateľným riešením inovácie po fázach s minimálnym
prestojom.
• Zaručuje prevádzku v režime vykurovania až do -15°C.
• Potrubie s dĺžkou 50 m na dosiahnutie dlhších potrubí pri montáži.
Klimatizácia s inteligentným používaním –
diaľkový ovládač BRC1E52B s jednoduchým ovládaním
Séria funkcií na úsporu energie, ktoré je možné
individuálne vybrať
• Teplotný limit
• Zlepšený útlmový režim
• Pripojenia pre podlahový snímač a snímač
prítomnosti (dostupné na nových kazetových
jednotkách)
• Automatické resetovanie nastavenej teploty
• Časovač vypnutia
• Zobrazenie kWh
• 3 týždenné časovače
11
Úplne plochá kazetová jednotka: Dizajn a genialita v jednom
Úplne plochá kazetová jednotka je na trhu unikátna vďaka výraznej zmesi ikonického dizajnu a inžinierskej výnimočnosti s elegantnou
povrchovou úpravou v bielej farbe alebo kombinácii striebornej a bielej farby. Kazetová jednotka je svojou jednoduchou montážou
do medzistropu a úplne plochým vzhľadom, s ktorým splýva so stropom, štýlová a nenápadná. Vynikajúcu účinnosť a komfort prináša
kombinované využívanie podlahového snímača a snímača prítomnosti. V prípade potreby je možné jednoducho zatvoriť jednu
klapku pomocou individuálneho ovládania klapiek cez káblový diaľkový ovládač.
Plne
integrovaná,
plne
diskrétna
Rozdiel je vo
výnimočnosti
Komfort riadený snímačmi
Úplne plochá kazetová jednotka zaručuje dokonalý komfort
pomocou dvoch voliteľných snímačov prepojených s pokročilým
ovládačom.
Snímač prítomnosti zisťuje prítomnosť ľudí v miestnosti
a upravuje teplotu na vopred nastavenú teplotu, čím zaisťuje
dokonalé pracovné podmienky. Keď snímač zistí, že miestnosť
je prázdna, vypne jednotku, aby používateľ neplytval peniazmi
za nepotrebné vykurovanie alebo chladenie. Snímač tiež
prispôsobuje prúdenie vzduchu s ohľadom na to, kde sa ľudia
v miestnosti nachádzajú, čím nepretržite zaisťuje komfort pre
každú osobu.
Teplý vzduch stúpa nahor, preto prirodzená distribúcia teploty
udržiava teplejší vzduch pri strope a chladnejší pri podlahe.
Podlahový snímač zistí rozdiel v teplote a presmeruje prúdenie
vzduchu, aby bola distribúcia teploty rovnomerná. Koniec
studeným nohám!
12
Naši dizajnéri prišli s konceptom nenápadnej kazetovej jednotky,
ktoré plynule splynie s interiérom modernej kancelárie. Zároveň
však spĺňa náročné kritériá architektov na pokročilú technológiu,
ktorá sa úplne integruje so štandardným podhľadovým rastrom
a umožňuje inštaláciu osvetlenia, reproduktorov a požiarneho
sprinklerového zariadenia vo vedľajších kazetách. Výsledkom je
úplne plochá kazetová jednotka, ktorá je namontovaná takmer
v jednej rovine s podhľadom. Je vybavená 4-výfukovou
distribúciou vzduchu a špeciálnymi snímačmi, ktoré pomáhajú
v poskytovaní dokonalého komfortu. Úplne plochá kazetová
jednotka, dostupná v kryštálovo bielej alebo v kombinácii
kryštálovo bielej a šedej farby, je dokonalou zmesou dizajnu
a funkčnosti.
Flexibilné riešenie
Potreba flexibilného využitia priestoru často znamená, že sa vybudujú dočasné alebo trvalé prekážky, ktoré nútia umiestniť kazetovú
jednotku v blízkosti steny alebo v rohu, čím dochádza k nevyváženostiam v prúdení vzduchu. Naša pokročilá technológia s tým počíta
a umožnili sme, aby ste pomocou ovládača mohli samostatne otvárať alebo zatvárať ktorúkoľvek zo štyroch klapiek, obnovili tak optimálnu
účinnosť a ušetrili náklady za energiu.
Tichý komfort
Úplne plochá kazetová jednotka patrí medzi najtichšie jednotky
na trhu a okrem snímačov má rôzne funkcie, ktoré vylepšujú
komfort a príjemný pocit používateľa.
Kvalita vzduchu
Kvalita vzduchu v miestnosti je rovnako dôležitá ako teplota, preto
sme jednotku vybavili výkonnými filtrami na odstraňovanie
prachových čiastočiek, aby bol vzduch čistý. Špeciálny program
okrem toho, umožňuje znížiť úroveň vlhkosti bez kolísania teploty
v miestnosti.
Intuitívne ovládanie
Pokročilý ovládač úplne plochej kazetovej jednotky umožňuje
používateľovi plne ovládať svoje pracovné prostredie. Pokročilý
ovládač má jednoduché a intuitívne ovládanie, ktoré umožňuje
nastaviť požadovanú teplotu, nasmerovať prúdenie vzduchu, aby
ste už nikdy nemali studené nohy, nastaviť správnu teplotu vždy,
keď sa miestnosť využíva, znova nakonfigurovať prúdenie
vzduchu a monitorovať výkon. Veľký displej s pokynmi na
obrazovke v kombinácii s jasne označenými tlačidlami funkcií
umožňujú používateľom plné ovládanie pri rýchlom nastavení
požadovaných podmienok, čím sa môžu sústrediť na svoju prácu.
Najvyššia účinnosť
počas celého roka
Tak ako všetky výrobky značky Daikin, aj
táto kazetová jednotka poskytuje
výnimočnú sezónnu účinnosť, pričom
snímač prítomnosti potvrdil zníženie
spotreby energie o pribl. 27 %*.
Pomocou ovládača môžu používatelia
monitorovať výkon a spotrebu energie, čím
znižujú dopad na životné prostredie
a udržiavajú dokonalé pracovné
podmienky.
*odhadovaná hodnota
13
Kazetová jednotka s kruhovým výfukom: určuje štandard účinnosti a komfortu
Kazetové jednotky s kruhovým výfukom série FCQG a FCQHG-F sú určené na použitie pre všetky tvary a veľkosti komerčných kancelárií
a maloobchodných priestorov a poskytujú energeticky účinný systém.
infračervený snímač prítomnosti
infračervený podlahový snímač
Ešte viac energetickej účinnosti…
Spotreba energie (kWh)
14
l
á
Fe r
br
uá
r
M
ar
ec
Ap
r íl
M
áj
Jú
n
r
ce
Ja
m
nu
be
r
r
be
m
ve
De
No
Ok
tó
be
r
st
be
pt
Se
Samočistiaci dekoračný panel
Štandardný dekoračný panel
Bez snímača
Nastavená teplota
chladenia: 22° CDB
Nikto nie je
v miestnosti
26°
24°
22°
00
30
17
,
00
16
,
30
16
,
00
15
,
30
15
,
00
14
,
30
14
,
00
13
,
30
13
,
12
,
00
30
12
,
00
11
,
11
,
30
00
10
,
30
10
,
čas
09
,
00
20°
So snímačom (vyžaduje sa BRC1E52B)
26°
24°
22°
15 minút sa nezistila prítomnosť nikoho
0
0
,0
17
,3
16
0
,0
16
0
,3
15
0
,0
15
0
,3
14
0
0
,0
14
0
,3
,0
13
0
,3
13
12
0
0
,0
12
0
,3
,0
11
11
0
0
,3
10
,0
,3
10
09
,0
09
0
20°
čas
*odhadovaná úspora energie
em
gu
Jú
3000
2000
1000
0
0
ušetrí až 27%*
Au
5000
4000
• Voliteľný snímač prítomnosti upravuje teplotu alebo vypína
jednotku, keď v miestnosti nikto nie je. S touto novou funkciou
je možné ušetriť až 27% energie.
• Ak sa v miestnosti po dobu 15 minút nezistí prítomnosť žiadnej
osoby, nastavená teplota sa zmení, pokým sa nedosiahne
minimálne teplota (pri vykurovaní) alebo maximálne teplota
(pri chladení). Pri výbere útlmového režimu jednotka udrží
teplotu v rozmedzí predvolenej minimálnej alebo maximálne
teploty, ak sa v miestnosti po dobu 1 hodiny nezistí prítomnosť
žiadnej osoby.
• Novo navrhnutý výmenník tepla (priemery rúrok sú zmenšené
zo 7 mm na 5 mm), motor ventilátora na jednosmerný prúd
a čerpadlo kondenzátu na jednosmerný prúd umožňujú ešte
väčšiu úsporu energie.
Snímač prítomnosti
l
8000
7000
6000
09
,
ušetrí až 50%
3000
2000
1000
0
50%
rozdiel v spotrebe el.
energie
3000
2000
1000
0
Teplota miestnosti (°CDB)
5000
Samočistiaci dekoračný
panel
4000
(Miesto testovania, Wolverhampton, VB)
5000
4000
Teplota miestnosti (°CDB)
9000
8000
7000
6000
Porovnanie kumulatívnej energie za 12 mesiacov
9000
8000
7000
6000
Jú
• Spoločnosť Daikin ako prvá uviedla na trh samočistiaci
dekoračný panel. S týmto panelom je možné náklady ešte viac
znížiť, keďže filter sa čistí automaticky raz za deň.
• Údržba systému je uľahčená a je na ňu potreba menej času.
• V porovnaní so štandardnými riešeniami sú znížené
prevádzkové náklady: je možné ušetriť až do 50 % energie
9000
(Wolverhampton, Veľká Británia).
… a zlepšený komfort
• Unikátne vyfukovanie v rozsahu 360° zabezpečuje rovnomernú distribúciu teploty v miestnosti
bez mŕtvych rohov.
Vďaka voliteľným snímačom je možné komfort ďalej vylepšiť:
• Snímač prítomnosti umožňuje reguláciu výfuku vzduchu.
Zaisťuje fúkanie vzduchu mimo osoby v miestnosti.
• S podlahovým snímačom už nikdy viac nebudete mať
studené nohy. Tento snímač zisťuje priemernú teplotu podlahy
a zaisťuje rovnomernú distribúciu teploty medzi stropom
a podlahou.
Flexibilná montáž
Kazetová jednotka s kruhovým výfukom ponúka zvýšenú
flexibilitu vďaka:
• Možnosti jednoducho zatvoriť jednu klapku pomocou
voliteľného káblového diaľkového ovládača (BRC1E52B), aby
sa prúdenie prispôsobilo konfigurácii miestnosti. K dispozícii
sú aj voliteľné zaslepenia výfukov.
zmena rozmiestnenia/
rekonštrukcia miestnosti
Ďalšie funkcie
• Kompatibilita s pripojením DIII-net – pripojenie kazetovej jednotky do systému centrálnej správy budovy.
• Možnosť prisávania čerstvého vzduchu (max. 20 %).
15
16
Produktová rada Sky Air
Produktové portfólio 18
Prehľad a výhody
22
Split aplikácia
FCQG-F Kazetová jednotka s kruhovým
výfukom
24
FFQ-C
Úplne plochá kazetová jednotka
30
ACQ-B
Kazetová jednotka Siesta
32
FHQ-C a FUQ-C Podstropné jednotky
33
FAQ-C
38
Nástenné jednotky
FDBQ-B, FDXS-F, FBQ-C8, FDQ-C a FDQ-B
Kanálové jednotky
40
ABQ-B
47
Kanálové jednotky Siesta
Twin, triple, double twin aplikácie
49
Multisplit systémy
52
VRVIII-S pre rezidenčné aplikácie 53
(„Systém Super-Multi-Plus“)
Invertorové kondenzačné jednotky s tepelným
čerpadlom ERQ
54
Vetranie 58
Teplovzdušné clony Biddle
59
Riadiace systémy a príslušenstvo
60
17
Produktové portfólio
Vnútorné jednotky
Split, twin, triple a double twin aplikácia
Typ
Kazetové jednotky
Model
Názov jednotky
Kazetová jednotka s kruhovým výfukom – model pre vysoké COP
Samočistiaca funkcia 2, snímač prítomnosti a podlahový snímač 2
FCQHG-F
Kazetová jednotka s kruhovým výfukom
Samočistiaca funkcia 2, snímač prítomnosti a podlahový snímač 2
FCQG-F
Úplne plochá kazetová jednotka
snímač prítomnosti a podlahový snímač 2
FFQ-C
Siesta, 4-výfuková kazetová jednotka
ACQ-B 3
Podstropná jednotka
FHQ-C
4-výfuková podstropná jednotka
FUQ-C
Siesta, podstropná jednotka
AHQ-C 3
Nástenná jednotka
FAQ-C
Kanálová jednotka (tenká)
FDBQ-B
Kanálová jednotka (malá)
FDXS-F
Kanálová jednotka (štandardná)
FBQ-C8 1
Kanálová jednotka (vysoké ESP)
FDQ-C
Kanálová jednotka (veľká)
FDQ-B 1
Siesta, kanálová jednotka
ABQ-A/B 3
Podstropné jednotky
Nástenná jednotka
Kanálové jednotky
1) Twin, triple, double twin aplikácia je možná len do veľkosti 125
2) Voliteľné príslušenstvo
3) Twin, triple, double twin aplikácia nie je možná
Vonkajšie jednotky
Systém
Split, twin, triple a double twin aplikácia
Typ
Názov produktu
RZQG
Seasonal Smart
RZQSG
Seasonal Classic
Vzduchom chladený
Tepelné čerpadlo
RZQ-C
Super invertor
AZQS-BV1 3
Vonkajšia jednotka Siesta
AZQS-BY1 3
Vonkajšia jednotka Siesta
18
Veľkosť
25
35
50
60
71
100
125
140
200
250
Veľkosť
71
100
125
140
200
250
19
Produktové portfólio
Sortiment štandardných teplovzdušných clôn Biddle
Typ
Názov produktu
ŠTANDARDNÁ TEPLOVZDUŠNÁ
CLONA BIDDLE VOĽNE VISIACA
CYQ S/M/L-DK-F
ŠTANDARDNÁ TEPLOVZDUŠNÁ
CLONA BIDDLE – KAZETOVÁ
CYQ S/M/L-DK-C
ŠTANDARDNÁ TEPLOVZDUŠNÁ
CLONA BIDDLE – ZABUDOVANÁ
CYQ S/M/L-DK-R
Kondenzačné jednotky pre VZT jednotky a teplovzdušné clony Biddle
Systém
Typ
Názov produktu
ERQ-AV1 1 Kondenzačné jednotky 230V
VZDUCHOM
CHLADENÉ
TEPELNÉ ČERPADLO
ERQ-AW1 1 Kondenzačné jednotky 400V
1) Kondenzačné jednotky používajte len v kombinácii s VZT jednotkami a clonami Biddle typu CYQ.
20
Typ
Názov produktu
APLIKÁCIE ERQ A VZT JEDNOTIEK
Súprava EKEXV
Výška dverí (m)
3
2,3m
3,0m
2,75m
2,5m
2,15 m
2,4m
2,3m
2,5m
2,0m
2
1
L
S
M
Vhodné
L
napr.: kryté obchodné centrum
alebo vstup s otáčavými dverami
71
0
S
M
L
Normálne
600
M
Podmienky
inštalácie
Nevhodné
napr.: slabý priamy vietor,
žiadne otvorené dvere na
opačnej strane, prízemná
budova
100
200
S
napr.: umiestnenie v rohu
alebo otvorenom priestore,
viacero poschodí a / alebo
otvorené schodisko
125
800
140
1000
1500
200
2000
4000
250
6000
Veľkosť
Prietok vzduchu (m3/h)
8000
21
systémy - Prehľad a výhody
Podstropná
jednotka
FCQG-F
FFQ-C
ACQ-B
FHQ-C
Sezónna účinnosť – inteligentné využitie energie





Invertor technológia





Režim opustenia domu



Len ventilátor





Samočistiaci dekoračný panel


Bezprievanový režim





Tichý ako šepot








Vzduchový filter





Odvlhčovací režim



Ochrana pred znečistením stropu



Vertikálny automatický pohyb



Ďalšie funkcie
Ovládanie a časovač
Prúdenie vzduchu
Automatické prepnutie medzi chladením a vykurovaním



Stupne rýchlosti ventilátora
3
3
2
3
3
Týždenný časovač





Infračervené diaľkové ovládanie





Káblový diaľkový ovládač





Centrálne ovládanie




Automatický reštart




Samodiagnostika




Čerpadlo kondenzátu




Twin/tripple/double twin systém




Multisplit systém


VRV pre rezidenčné aplikácie


Informácie o výhodách nájdete na konci tohto katalógu.
22

Čistenie
vzduchu
INVERTER
FCQHG-F
Ovládač
vlhkosti
Komfort
Ikony „Staráme sa"
Kazetové jednotky
4-výfuková
podstropná
jednotka
Nástenná
jednotka
FUQ-C
FAQ-C
FDXS-F
FDBQ-B
FBQ-C8
FDQ-C






























Kanálové jednotky
FDQ-B
ABQ-A/B






























3
3
3
2
3
3
2
3






















































23
24
FCQG-F / RXS-K/F
FCQG35-60F
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
Kazetová jednotka s kruhovým výfukom
RXS35K
BRC1E52B
BRC7FA532F
Kazetová jednotka s kruhovým výfukom poskytuje komfortnejšie prostredie a ponúka väčšiu úsporu energie pre vlastníkov obchodov, reštaurácií
a kancelárií
Vyfukovanie v rozsahu 360° zabezpečuje rovnomernú distribúciu vzduchu a teploty
Moderný a štýlový dekoračný panel je dostupný v 3 rôznych variáciách: samočistiaci panel v čisto bielej (RAL9010), štandardný panel v čisto bielej
(RAL9010) so sivými lamelami a štandardný panel v čisto bielej (RAL9010) s bielymi lamelami
Spoločnosť Daikin predstavila prvú kazetovú jednotku so samočistiacim panelom na európskom trhu
Vyššia účinnosť a pohodlie vďaka dennému automatickému čisteniu filtra
Nižšie náklady na údržbu vďaka funkcii automatického čistenia
Jednoduché odstraňovanie prachu s vysávačom bez potreby otvorenia jednotky
Voliteľný snímač prítomnosti: upravuje teplotu alebo vypína jednotku, keď nie je nikto v miestnosti – zaisťuje vyfukovanie vzduchu mimo osoby
v miestnosti
Voliteľný podlahový snímač zisťuje priemernú teplotu podlahy a zaisťuje rovnomernú distribúciu teploty medzi stropom a podlahou. Už nikdy
viac nebudete mať studené nohy
Individuálne ovládanie klapiek: jednu klapku je možné jednoducho zatvoriť pomocou káblového diaľkového ovládania (BRC1E52B) v prípade, že
chcete rekonštruovať alebo inovovať interiér
Prívod čistého vzduchu: až do 20%
Pre pripojenie DIII nie je potrebný voliteľný adaptér, preto môžete svoju jednotku pripojiť do centrálneho systému riadenia budovy
Vykurovanie a chladenie
VNÚTORNÁ JEDNOTKA
Chladiaci výkon
Min./Nom./Max.
kW
Vykurovací výkon Min./Nom./Max.
kW
Sezónna účinnosť Chladenie
Energetická trieda
(podľa normy
P dizajn
kW
EN14825)
SEER
Ročná spotreba energie kWh
Vykurovanie
Energetická trieda
(stredné
P dizajn
kW
klimatické
SCOP
pásmo)
Ročná spotreba energie kWh
Nominálna účinnosť
EER
(chladenie pri 35°/27°
COP
nomin. záťaž, vykurovanie Ročná spotreba energie
kWh
pri 7°/20° nomin. záťaž)
Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka mm
Rozmery
Hmotnosť
kg
Dekoračný panel Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka mm
Rozmery
Hmotnosť
kg
Vysoké/Nom./Nízke ot. m³/min
Prietok vzduchu
Chladenie
Vykurovanie
Vysoké/Nom. ot. m³/min
Akustický výkon Chladenie
Vysoké ot.
dBA
Vykurovanie
Vysoké ot.
dBA
Vysoké/Nom./Nízke ot. dBA
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke ot. dBA
Pripojenia
Kvapalina
mm
potrubia
Plyn
mm
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Hz / V
VONKAJŠIA JEDNOTKA
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
Vykurovanie
Vysoké/Nízke ot.
Akustický výkon Chladenie
Nom./Vysoké ot.
Hladina
Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nízke ot.
Vonk. tepl. Min.~Max.
Prevádzkový
Chladenie
rozsah
Vonk. tepl. Min.~Max.
Vykurovanie
Chladivo
Typ/GWP
Pripojenia
Dĺžka potrubia Vonk. - Vnút. Max.
potrubia
Vnút. - vonk. Max.
Prevýšenie
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Istenie
Maximálny prúd ističa (MFA)
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
m
m
Hz / V
A
FCQG35F
-/3,4/-/4,2/A
3,50
5,34
230
A++
3,32
4,74
981
3,58
5,34
475
A/B
FCQG50F
-/5,0/-/6,0/A+
5,00
5,89
297
A+
4,36
4,24
1442
3,55
3,70
705
A/A
204 x 840 x 840
18
19
BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1
Snehobiela (RAL 9010)
60x950x950/60x950x950/145x950x950
5,4/5,4/10,3
12,6/10,7/8,7
12,6/10,7
49
49
31/29/27
31/29/27
6,35
12,7
1~ / 50 / 220-240
12,5/10,6/8,7
12,5/10,6
9,5
RXS35K
550 x 765 x 285
34
36,0/30,1
28,3/25,6
-/63
48/44
48/45
-10~46
-15~18
R-410A/1975
20
15
10
RXS50K
735 x 825 x 300
47
50,9/48,9
45,0/43,1
-/63
48/44
48/45
-10~46
-15~18
R-410A/1975
30
20
1~ / 50 / 220-240
20
FCQG60F
-/5,7/-/7,00/A+
5,70
5,74
347
A
4,71
3,87
1702
3,48
3,52
820
A/B
13,6/11,2/8,7
13,6/11,2
51
51
33/31/28
33/31/28
RXS60F
735 x 825 x 300
47
50,9/42,4
46,3/42,4
63/49/46
49/46
-10~46
-15~18
R-410A/1975
30
20
20
(1) EER/COP podľa Eurovent 2012 (2) Model BYCQ140D7W1W má biele izolačné prvky. Je dobré vedieť, že nečistotu je vidieť na bielych izolačných prvkoch oveľa viac a preto sa neodporúča nainštalovať dekoračný panel BYCQ140D7W1W v prostrediach
vystavených nečistote. (3) BYCQ140D7W1 = snehobiely panel so sivými lamelami, BYCQ140D7W1W = snehobiely štandardný panel s bielymi lamelami, BYCQ140D7GW1 = snehobiely samočistiaci panel
25
FCQG-F / RZQG-L
FCQG100-140F
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
Kazetová jednotka s kruhovým výfukom
RZQG100-140L7V1/LY1
BRC1E52B
BRC7AF532F
Kazetová jednotka s kruhovým výfukom poskytuje komfortnejšie prostredie a ponúka väčšiu úsporu energie pre vlastníkov obchodov, reštaurácií
a kancelárií
Vyfukovanie v rozsahu 360° zabezpečuje rovnomernú distribúciu vzduchu a teploty
Moderný a štýlový dekoračný panel je dostupný v 3 rôznych variáciách: samočistiaci panel v čisto bielej (RAL9010), štandardný panel v čisto bielej
(RAL9010) so sivými lamelami a štandardný panel v čisto bielej (RAL9010) s bielymi lamelami
Spoločnosť Daikin predstavila prvú kazetovú jednotku so samočistiacim panelom na európskom trhu
Vyššia účinnosť a pohodlie vďaka dennému automatickému čisteniu filtra
Nižšie náklady na údržbu vďaka funkcii automatického čistenia
Jednoduché odstraňovanie prachu s vysávačom bez potreby otvorenia jednotky
Voliteľný snímač prítomnosti: upravuje teplotu alebo vypína jednotku, keď nie je nikto v miestnosti – zaisťuje vyfukovanie vzduchu mimo osoby
v miestnosti
Voliteľný podlahový snímač zisťuje priemernú teplotu podlahy a zaisťuje rovnomernú distribúciu teploty medzi stropom a podlahou. Už nikdy viac
nebudete mať studené nohy
Individuálne ovládanie klapiek: jednu klapku je možné jednoducho zatvoriť pomocou káblového diaľkového ovládania (BRC1E52B) v prípade, že
chcete rekonštruovať alebo inovovať interiér
Prívod čistého vzduchu: až do 20%
Pre pripojenie DIII nie je potrebný voliteľný adaptér, preto môžete svoju jednotku pripojiť do centrálneho systému riadenia budovy
Vykurovanie a chladenie
VNÚTORNÁ JEDNOTKA
Chladiaci výkon
Min./Nom./Max.
Vykurovací výkon Min./Nom./Max.
Chladenie
kW
kW
Energetická trieda
P dizajn
SEER
Ročná spotreba energie
Energetická trieda
P dizajn
SCOP
Ročná spotreba energie
kW
Sezónna účinnosť
kWh
(podľa normy
Vykurovanie
EN14825)
kW
(stredné
klimatické
pásmo)
kWh
EER
Nominálna účinnosť
COP
(chladenie pri 35°/27°
nomin. záťaž, vykurovanie Ročná spotreba energie
kWh
pri 7°/20° nomin. záťaž) Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie
Opláštenie
Farba
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka mm
Hmotnosť
kg
Model
Farba
Dekoračný panel
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka mm
Hmotnosť
kg
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke ot. m³/min
Prietok vzduchu
Vykurovanie
Vysoké/Nom. ot. m³/min
Chladenie
Vysoké ot.
dBA
Akustický výkon
Vykurovanie
Vysoké ot.
dBA
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke ot. dBA
Hladina
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke ot. dBA
Kvapalina
mm
Pripojenia
potrubia
Plyn
mm
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Hz / V
VONKAJŠIA JEDNOTKA
Rozmery
Hmotnosť
Chladenie
Prietok vzduchu
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Chladenie
Hladina
Vykurovanie
akustického tlaku
Tichý nočný režim
Chladenie
Prevádzkový
rozsah
Vykurovanie
Chladivo
Typ/GWP
Pripojenia
potrubia
Napájanie
Istenie
Výška x Šírka x Hĺbka mm
kg
Nom. ot.
m³/min
Nom. ot.
m³/min
Nom. ot.
dBA
Nom. ot.
dBA
Nom. ot.
dBA
Úroveň 1
dBA
Vonk. tepl. Min.~Max. °CDB
Vonk. tepl. Min.~Max. °CWB
Vonk. - Vnút. Max.
Systém Ekvivalentná
Vnút. - vonk. Max.
Prevýšenie
Vnút. - Vnút. Max.
Počet fáz / frekvencia / napätie
Maximálny prúd ističa (MFA)
Dĺžka potrubia
m
m
m
m
Hz / V
A
FCQG71F
-/6,8/-/7,5/A++
6,8
6,81
350
A+
6,3
4,20
2111
3,39
3,97
1005
FCQG100F
-/9,5/-/10,8/A++
9,5
6,80
489
A++
11,3
4,61
3433
3,87
4,15
1225
Seasonal Smart
FCQG125F
-/12,0/-/13,5/A+
12,0
6,00
700
A+
12,7
4,10
4324
3,73
3,63
1610
FCQG140F
-/13,4/-/15,5/3,21
3,61
2085
FCQG71F
-/6,8/-/7,5/A++
6,8
6,81
350
A+
6,3
4,20
2111
3,39
3,97
1005
FCQG100F
-/9,5/-/10,8/A++
9,5
6,80
489
A++
11,3
4,61
3433
3,87
4,15
1225
FCQG125F
-/12,0/-/13,5/A+
12,0
6,00
700
A+
12,7
4,10
4324
3,73
3,63
1610
FCQG140F
-/13,4/-/15,5/3,21
3,61
2085
A/A
204 x 840 x 840
246 x 840 x 840
204 x 840 x 840
246 x 840 x 840
21
24
21
24
BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1
Snehobiela (RAL 9010)
60x950x950/60x950x950/145x950x950
5,4/5,4/10,3
15,0/12,1/9,1 22,8/17,6/12,4
26,0/19,2/12,4
15,0/12,1/9,1 22,8/17,6/12,4
26,0/19,2/12,4
15,0/12,1
22,8/17,6
26,0/19,2
15,0/12,1
22,8/17,6
26,0/19,2
51
54
58
51
54
58
51
54
58
51
54
58
33/31/28
37/33/29
41/35/29
33/31/28
37/33/29
41/35/29
33/31/28
37/33/29
41/35/29
33/31/28
37/33/29
41/35/29
9,52
15,9
1~ / 50 / 220-240
RZQG71L8V1 RZQG100L8V1 RZQG125L8V1 RZQG140L7V1 RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1
990x940x320
1430x940x320
990x940x320
1430x940x320
78
102
80
101
59
70
84
59
70
84
49
62
49
62
64
66
67
69
64
66
67
69
48
50
51
52
48
50
51
52
50
52
53
50
52
53
43
45
43
45
-15,0~50,0
-20,0~15,5
R-410A/1975
50
75
50
75
70
90
70
90
30,0
0,5
1~ / 50 / 220-240
3N~ / 50 / 380-415
20
32
16
20
(1) EER/COP podľa Eurovent 2012 (2) Model BYCQ140D7W1W má biele izolačné prvky. Je dobré vedieť, že nečistotu je vidieť na bielych izolačných prvkoch oveľa viac a preto sa neodporúča nainštalovať dekoračný panel BYCQ140D7W1W v prostrediach
vystavených nečistote. (3) BYCQ140D7W1 = snehobiely panel so sivými lamelami, BYCQ140D7W1W = snehobiely štandardný panel s bielymi lamelami, BYCQ140D7GW1 = snehobiely samočistiaci panel
26
FCQG-F / RZQSG-L
Vykurovanie a chladenie
VNÚTORNÁ JEDNOTKA
Chladiaci výkon
Min./Nom./Max.
Vykurovací výkon Min./Nom./Max.
Chladenie
kW
kW
Energetická trieda
P dizajn
SEER
Ročná spotreba energie
Energetická trieda
P dizajn
SCOP
Ročná spotreba energie
kW
Sezónna účinnosť
kWh
(podľa normy
Vykurovanie
EN14825)
kW
(stredné
klimatické
pásmo)
kWh
EER
Nominálna účinnosť
COP
(chladenie pri 35°/27°
nomin. záťaž, vykurovanie Ročná spotreba energie
kWh
pri 7°/20° nomin. záťaž) Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie
Opláštenie
Farba
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka mm
Hmotnosť
kg
Model
Farba
Dekoračný panel
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka mm
Hmotnosť
kg
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke ot. m³/min
Prietok vzduchu
Vykurovanie
Vysoké/Nom. ot. m³/min
Chladenie
Vysoké ot.
dBA
Akustický výkon
Vykurovanie
Vysoké ot.
dBA
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke ot. dBA
Hladina
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke ot. dBA
Kvapalina
mm
Pripojenia
potrubia
Plyn
mm
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Hz / V
VONKAJŠIA JEDNOTKA
Rozmery
Hmotnosť
Chladenie
Prietok vzduchu
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Chladenie
Hladina
Vykurovanie
akustického tlaku
Tichý nočný režim
Chladenie
Prevádzkový
rozsah
Vykurovanie
Chladivo
Typ/GWP
Pripojenia
potrubia
Napájanie
Istenie
Výška x Šírka x Hĺbka mm
kg
Nom. ot.
m³/min
Nom. ot.
m³/min
Nom. ot.
dBA
Nom./Tichá prevádzka dBA
Nom. ot.
dBA
Úroveň 1
dBA
Vonk. tepl. Min.~Max. °CDB
Vonk. tepl. Min.~Max. °CWB
Vonk. - Vnút. Max.
Systém Ekvivalentná
Vnút. - vonk. Max.
Prevýšenie
Vnút. - Vnút. Max.
Počet fáz / frekvencia / napätie
Maximálny prúd ističa (MFA)
Dĺžka potrubia
m
m
m
m
Hz / V
A
FCQG71F
-/6,8/-/7,5/A+
6,8
6,10
391
A+
6,3
4,10
2162
3,21
3,61
971
A/A
204 x 840 x 840
21
15,0/12,1/9,1
15,0/12,1
51
51
33/31/28
33/31/28
RZQSG71L3V1
770 x 900 x 320
67
52
48
65
49/47
51
FCQG100F
-/9,5/-/10,8/A++
9,5
6,50
512
A+
7,6
4,10
2594
3,30
3,54
1440
FCQG125F
-/12,0/-/13,5/A
12,0
5,30
793
A+
8,0
4,01
2803
3,21
FCQG140F
-/13,4/-/15,5/3,01
FCQG100F
-/9,5/-/10,8/A++
9,5
6,50
512
A+
7,6
4,10
2594
3,30
3,54
1440
3,41
1870
FCQG125F
-/12,0/-/13,5/A
12,0
5,30
793
A+
8,0
4,01
2803
3,21
3,41
2225
A/B
B/B
A/B
246 x 840 x 840
24
BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1
Snehobiela (RAL 9010)
60x950x950/60x950x950/145x950x950
5,4/5,4/10,3
22,8/17,6/12,4
26,0/19,2/12,4
22,8/17,6/12,4
22,8/17,6
26,0/19,2
22,8/17,6
54
58
54
54
58
54
37/33/29
41/35/29
37/33/29
37/33/29
41/35/29
37/33/29
9,52
15,9
1~ / 50 / 220-240
RZQSG100L8V1 RZQSG125L8V1
990x940x320
81
76
77
83
69
70
53/49
54/49
57
58
-
RZQSG140LV1
1430x940x320
102
83
62
53/49
54
FCQG140F
-/13,4/-/15,5/3,01
1870
2225
B/B
26,0/19,2/12,4
26,0/19,2
58
58
41/35/29
41/35/29
RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1
990x940x320
82
76
77
83
69
70
53/54/57
58
49
RZQSG140LY1
1430x940x320
101
83
62
69
53/54
-5,0~46,0
-15,0~15,5
R-410A/1975
30
40
15
50
70
30,0
0,5
20
1~ / 50 / 220-240
32
3N~ / 50 / 380-415
20
(1) EER/COP podľa Eurovent 2012 (2) Model BYCQ140D7W1W má biele izolačné prvky. Je dobré vedieť, že nečistotu je vidieť na bielych izolačných prvkoch oveľa viac a preto sa neodporúča nainštalovať dekoračný panel BYCQ140D7W1W v prostrediach
vystavených nečistote. (3) BYCQ140D7W1 = snehobiely panel so sivými lamelami, BYCQ140D7W1W = snehobiely štandardný panel s bielymi lamelami, BYCQ140D7GW1 = snehobiely samočistiaci panel
27
Kazetová jednotka
s kruhovým výfukom – model pre vysoké COP
FCQHG-F / RZQG-L
FCQHG71-140F
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
RZQG100-140L7V1/LY1
BRC1E52B
BRC7F532F
Kazetová jednotka – model pre vysoké COP – zabezpečuje najvyšší výkon
Kazetová jednotka s kruhovým výfukom poskytuje komfortnejšie prostredie a ponúka väčšiu úsporu energie pre vlastníkov obchodov, reštaurácií a kancelárií
Vyfukovanie v rozsahu 360° zabezpečuje rovnomernú distribúciu vzduchu a teploty
Moderný a štýlový dekoračný panel je dostupný v 3 rôznych variáciách: samočistiaci panel v čisto bielej (RAL9010), štandardný panel v čisto bielej
(RAL9010) so sivými lamelami a štandardný panel v čisto bielej (RAL9010) s bielymi lamelami
Spoločnosť Daikin predstavila prvú kazetovú jednotku so samočistiacim panelom na európskom trhu
Vyššia účinnosť a pohodlie vďaka dennému automatickému čisteniu filtra
Nižšie náklady na údržbu vďaka funkcii automatického čistenia
Jednoduché odstraňovanie prachu s vysávačom bez potreby otvorenia jednotky
Voliteľný snímač prítomnosti: upravuje teplotu alebo vypína jednotku, keď nie je nikto v miestnosti – zaisťuje vyfukovanie vzduchu mimo osoby v miestnosti
Voliteľný podlahový snímač zisťuje priemernú teplotu podlahy a zaisťuje rovnomernú distribúciu teploty medzi stropom a podlahou. Už nikdy viac
nebudete mať studené nohy
Individuálne ovládanie klapiek: jednu klapku je možné jednoducho zatvoriť pomocou káblového diaľkového ovládania (BRC1E52B) v prípade, že chcete
rekonštruovať alebo inovovať interiér
Prívod čistého vzduchu: až do 20%
Pre pripojenie DIII nie je potrebný voliteľný adaptér, preto môžete svoju jednotku pripojiť do centrálneho systému riadenia budovy
Vykurovanie a chladenie
VNÚTORNÁ JEDNOTKA
Chladiaci výkon
Min./Nom./Max.
Vykurovací výkon Min./Nom./Max.
Chladenie
kW
kW
Energetická trieda
P dizajn
SEER
Ročná spotreba energie
Energetická trieda
P dizajn
SCOP
Ročná spotreba energie
kW
Sezónna účinnosť
kWh
(podľa normy
Vykurovanie
EN14825)
kW
(stredné
klimatické
pásmo)
kWh
EER
Nominálna účinnosť
COP
(chladenie pri 35°/27°
nomin. záťaž, vykurovanie Ročná spotreba energie
kWh
pri 7°/20° nomin. záťaž) Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie
Opláštenie
Farba
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka mm
Hmotnosť
kg
Model
Farba
Dekoračný panel
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka mm
Hmotnosť
kg
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke ot. m³/min
Prietok vzduchu
Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke ot. m³/min
Chladenie
Vysoké ot.
dBA
Akustický výkon
Vykurovanie
Vysoké ot.
dBA
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke ot. dBA
Hladina
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke ot. dBA
Kvapalina
mm
Pripojenia
potrubia
Plyn
mm
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Hz / V
VONKAJŠIA JEDNOTKA
Rozmery
Hmotnosť
Chladenie
Prietok vzduchu
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Chladenie
Hladina
Vykurovanie
akustického tlaku
Tichý nočný režim
Chladenie
Prevádzkový
rozsah
Vykurovanie
Chladivo
Typ/GWP
Pripojenia
potrubia
Napájanie
Istenie
Výška x Šírka x Hĺbka mm
kg
Nom. ot.
m³/min
Nom. ot.
m³/min
Nom. ot.
dBA
Nom. ot.
dBA
Nom. ot.
dBA
Úroveň 1
dBA
Vonk. tepl. Min.~Max. °CDB
Vonk. tepl. Min.~Max. °CWB
Vonk. - Vnút. Max.
Systém Ekvivalentná
Vnút. - vonk. Max.
Prevýšenie
Vnút. - Vnút. Max.
Počet fáz / frekvencia / napätie
Maximálny prúd ističa (MFA)
Dĺžka potrubia
m
m
m
m
Hz / V
A
FCQHG71F
-/6,8/-/7,5/A++
6,8
7,00
340
A+
7,6
4,54
2343
4,09
4,80
830
FCQHG100F
-/9,5/-/10,8/A++
9,5
7,00
475
A++
11,3
4,80
3298
4,42
4,99
1075
Seasonal Smart
FCQHG125F
-/12,0/-/13,5/A++
12,0
6,61
636
A++
12,7
4,63
3829
4,00
4,40
1500
FCQHG140F
FCQHG71F
FCQHG100F FCQHG125F FCQHG140F
-/13,4/-/6,8/-/9,5/-/12,0/-/13,4/-/15,5/-/7,5/-/10,8/-/13,5/-/15,5/A++
A++
A++
6,8
9,5
12,0
7,00
7,00
6,61
340
475
636
A+
A++
A++
7,6
11,3
12,7
4,54
4,80
4,63
2343
3298
3829
3,35
4,09
4,42
4,00
3,35
4,12
4,80
4,99
4,40
4,12
2000
830
1075
1500
2000
A/A
288 x 840 x 840
25
26
25
26
BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1
Snehobiela (RAL 9010)
60x950x950/60x950x950/145x950x950
5,4/5,4/10,3
21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1 21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1
21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1 21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1
53
61
53
61
53
61
53
61
36/33/29
44/39/33
45/40/35
45/41/37
36/33/29
44/39/33
45/40/35
45/41/37
36/33/29
44/39/33
45/40/35
45/41/37
36/33/29
44/39/33
45/40/35
45/41/37
9,52
15,9
1~ / 50 / 220-240
RZQG71L8V1 RZQG100L8V1 RZQG125L8V1 RZQG140L7V1 RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1
990x940x320
1430x940x320
990x940x320
1430x940x320
78
102
80
101
59
70
84
59
70
84
49
62
49
62
64
66
67
69
64
66
67
69
48
50
51
52
48
50
51
52
50
52
53
50
52
53
43
45
43
45
-15,0~50,0
-20,0~15,5
R-410A/1975
50
75
50
75
70
90
70
90
30,0
0,5
1~ / 50 / 220-240
3N~ / 50 / 380-415
20
32
16
20
(1) EER/COP podľa Eurovent 2012 (2) Model BYCQ140D7W1W má biele izolačné prvky. Je dobré vedieť, že nečistotu je vidieť na bielych izolačných prvkoch oveľa viac a preto sa neodporúča nainštalovať dekoračný panel BYCQ140D7W1W v prostrediach
vystavených nečistote. (3) BYCQ140D7W1 = snehobiely panel so sivými lamelami, BYCQ140D7W1W = snehobiely štandardný panel s bielymi lamelami, BYCQ140D7GW1 = snehobiely samočistiaci panel
28
FCQHG-F / RZQSG-L
Vykurovanie a chladenie
VNÚTORNÁ JEDNOTKA
Chladiaci výkon
Min./Nom./Max.
Vykurovací výkon Min./Nom./Max.
Chladenie
kW
kW
Energetická trieda
P dizajn
SEER
Ročná spotreba energie
Energetická trieda
P dizajn
SCOP
Ročná spotreba energie
kW
Sezónna účinnosť
kWh
(podľa normy
Vykurovanie
EN14825)
kW
(stredné
klimatické
pásmo)
kWh
EER
Nominálna účinnosť
COP
(chladenie pri 35°/27°
nomin. záťaž, vykurovanie Ročná spotreba energie
kWh
pri 7°/20° nomin. záťaž) Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie
Opláštenie
Farba
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka mm
Hmotnosť
kg
Model
Farba
Dekoračný panel
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka mm
Hmotnosť
kg
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke ot. m³/min
Prietok vzduchu
Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke ot. m³/min
Chladenie
Vysoké ot.
dBA
Akustický výkon
Vykurovanie
Vysoké ot.
dBA
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke ot. dBA
Hladina
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke ot. dBA
Kvapalina
mm
Pripojenia
potrubia
Plyn
mm
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Hz / V
VONKAJŠIA JEDNOTKA
Rozmery
Hmotnosť
Chladenie
Prietok vzduchu
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Chladenie
Hladina
Vykurovanie
akustického tlaku
Tichý nočný režim
Chladenie
Prevádzkový
rozsah
Vykurovanie
Chladivo
Typ/GWP
Pripojenia
potrubia
Napájanie
Istenie
Výška x Šírka x Hĺbka mm
kg
Nom. ot.
m³/min
Nom. ot.
m³/min
Nom. ot.
dBA
Nom./Tichá prevádzka dBA
Nom. ot.
dBA
Úroveň 1
dBA
Vonk. tepl. Min.~Max. °CDB
Vonk. tepl. Min.~Max. °CWB
Vonk. - Vnút. Max.
Systém Ekvivalentná
Vnút. - vonk. Max.
Prevýšenie
Vnút. - Vnút. Max.
Počet fáz / frekvencia / napätie
Maximálny prúd ističa (MFA)
Dĺžka potrubia
m
m
m
m
Hz / V
A
FCQHG71F
-/6,8/-/7,5/A++
6,8
6,50
367
A+
7,6
4,15
2563
3,50
4,10
1059
FCQHG100F
-/9,5/-/10,8/A++
9,5
6,70
497
A+
8,0
4,30
2614
3,70
4,30
1285
25
21,2/16,7/12,2
21,2/16,7/12,2
53
53
36/33/29
36/33/29
RZQSG71L3V1
770 x 900 x 320
67
52
48
65
49/47
51
32,3/25,7/19,0
32,3/25,7/19,0
44/39/33
44/39/33
FCQHG125F
-/12,0/-/13,5/A
12,0
5,40
778
A+
8,0
4,10
2741
3,23
3,75
1855
FCQHG140F
-/13,4/-/15,5/3,21
3,61
2085
A/A
288 x 840 x 840
FCQHG100F
-/9,5/-/10,8/A++
9,5
6,70
497
A+
8,0
4,30
2614
3,70
4,30
1285
26
BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1
Snehobiela (RAL 9010)
60x950x950/60x950x950/145x950x950
5,4/5,4/10,3
33,5/26,7/19,9
33,5/27,3/21,1
32,3/25,7/19,0
33,5/26,7/19,9
33,5/27,3/21,1
32,3/25,7/19,0
61
61
45/40/35
45/41/37
44/39/33
45/40/35
45/41/37
44/39/33
9,52
15,9
1~ / 50 / 220-240
RZQSG100L8V1 RZQSG125L8V1
990x940x320
81
76
77
83
69
70
53/49
54/49
57
58
-
RZQSG140LV1
1430x940x320
102
83
62
53/49
54
FCQHG125F
-/12,0/-/13,5/A
12,0
5,40
778
A+
8,0
4,10
2741
3,23
3,75
1855
FCQHG140F
-/13,4/-/15,5/3,21
3,61
2085
33,5/26,7/19,9
33,5/26,7/19,9
33,5/27,3/21,1
33,5/27,3/21,1
45/40/35
45/40/35
45/41/37
45/41/37
RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1
990x940x320
82
76
77
83
69
70
53/54/57
58
49
RZQSG140LY1
1430x940x320
101
83
62
69
53/54
-5,0~46
-15~15,5
R-410A/1975
30
40
15
50
70
30,0
0,5
20
1~ / 50 / 220-240
32
3N~ / 50 / 380-415
20
(1) EER/COP podľa Eurovent 2012 (2) Model BYCQ140D7W1W má biele izolačné prvky. Je dobré vedieť, že nečistotu je vidieť na bielych izolačných prvkoch oveľa viac a preto sa neodporúča nainštalovať dekoračný panel BYCQ140D7W1W v prostrediach
vystavených nečistote. (3) BYCQ140D7W1 = snehobiely panel so sivými lamelami, BYCQ140D7W1W = snehobiely štandardný panel s bielymi lamelami, BYCQ140D7GW1 = snehobiely samočistiaci panel
29
FFQ-C / RXS-K/F
FFQ-C (biely panel)
››
››
››
››
››
››
››
››
Úplne plochá kazetová jednotka
RXS25-35K
FFQ-C (strieborný a biely panel)
BRC1E52B
BRC7F530W
Unikátny dizajn na trhu: integrácia úplne plochej kazetovej jednotky
do medzistropu a do štandardných podhľadových rastrov
Výrazná zmes ikonického dizajnu a inžinierskej výnimočnosti s elegantnou
povrchovou úpravou v bielej farbe alebo kombinácii striebornej a bielej farby
Voliteľný snímač prítomnosti prestaví teplotu o 1 °C, keď nikto nie je
v miestnosti. Zmenu teploty je možné nastaviť 2, 3 alebo 4 °C. Automaticky tiež
usmerňuje vyfukovanie vzduchu mimo ľudí, aby predišiel prievanu.
Voliteľný podlahový snímač zisťuje priemernú teplotu podlahy a zaisťuje rovnomernú
distribúciu teploty medzi stropom a podlahou. Už nikdy viac nebudete mať studené nohy
Individuálne ovládanie klapiek: jednu klapku je možné jednoducho zatvoriť pomocou káblového
diaľkového ovládania (BRC1E52B) v prípade, že chcete rekonštruovať alebo inovovať interiér
Nízka spotreba energie vďaka špeciálne vyvinutému výmenníku tepla s
malými rúrkami, DC motoru ventilátora a čerpadla kondenzátu
Možnosť prívodu čerstvého vzduchu pre zdravší život
Pre pripojenie DIII nie je potrebný voliteľný adaptér, preto môžete svoju
jednotku pripojiť do centrálneho systému riadenia budovy
Vykurovanie a chladenie
VNÚTORNÁ JEDNOTKA
Chladiaci výkon
Min./Nom./Max.
kW
Vykurovací výkon Min./Nom./Max.
kW
Sezónna účinnosť Chladenie
Energetická trieda
(podľa normy
P dizajn
kW
EN14825)
SEER
Ročná spotreba energie kWh
Vykurovanie
Energetická trieda
(stredné
P dizajn
kW
klimatické
SCOP
pásmo)
Ročná spotreba energie kWh
Nominálna účinnosť
EER
(chladenie pri 35°/27°
COP
nomin. záťaž, vykurovanie Ročná spotreba energie
kWh
pri 7°/20° nomin. záťaž)
Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka mm
Rozmery
Hmotnosť
kg
Dekoračný panel Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka mm
Rozmery
Hmotnosť
kg
Vysoké/Nom./Nízke ot. m³/min
Prietok vzduchu
Chladenie
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
dBA
Hladina akustického tlaku Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke ot. dBA
Pripojenia
Kvapalina
mm
potrubia
Plyn
mm
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Hz / V
*FFQ25C
-/2,5/-/3,2/A
2,5
5,25
168
A+
2,31
4,12
728
4,50
3,80
280
A/A
bude upresnené
260x575x575
17,5
VONKAJŠIA JEDNOTKA
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
Vykurovanie
Vysoké/Nízke ot.
Akustický výkon Chladenie
Nom./Vysoké ot.
Vysoké/Nízke/Tichá prevádzka
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nízke/Tichá prevádzka
Vonk. tepl. Min.~Max.
Prevádzkový
Chladenie
rozsah
Vonk. tepl. Min.~Max.
Vykurovanie
Chladivo
Typ/GWP
Pripojenia
Dĺžka potrubia Vonk. - Vnút. Max.
potrubia
Vnút. - vonk. Max.
Prevýšenie
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Istenie
Maximálny prúd ističa (MFA)
RXS25K
550 x 765 x 285
34
33,5/30,1
28,3/25,6
-/61
46/-/43
47/-/44
-10~46
-15~18
R-410A/1975
20
15
RXS35K
550 x 765 x 285
34
36,0/30,1
28,3/25,6
-/63
48/44/48/45/-10~46
-15~18
R-410A/1975
20
15
10
10
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
m
m
Hz / V
A
9/8/6,5
48
31/28/25
*FFQ35C
*FFQ50C
-/3,4/-/5,0/-/4,2/-/5,8/A+
A+
3,4
5,0
5,60
5,70
210
302
A+
A+
3,45
3,84
4,09
4,10
1151
1316
3,70
3,21
3,41
3,50
460
780
A/B
A/B
bude upresnené
bude upresnené
260x575x575
260x575x575
17,5
17,5
BYFQ60CW/BYFQ60CS/BYFQ60B2
Jasná biela (N9,5)/Jasná biela (N9,5) + strieborná (B471)/Snehobiela (RAL 9010)
46x620x620/46x620x620/55x700x700
2,7/2,7/2,7
10/8,5/6,5
12/10/7,5
51
56
34/30/25
39/34/27
6,35
9,5
12,7
1~ / 50/60 / 220-240/220
*FFQ60C
-/5,7/-/7,0/A+
5,7
5,60
354
A+
3,96
4,17
1317
3,01
3,41
945
B/B
bude upresnené
260x575x575
17,5
14,5/12,5/9,5
60
43/40/32
RXS50K
735 x 825 x 300
47
50,9/48,9
45,0/43,1
-/63
48/44/48/45/-10~46
-15~18
R-410A/1975
30
20
RXS60F
735 x 825 x 300
47
50,9/42,4
46,3/42,4
63/49/46/49/46/-10~46
-15~18
R-410A/1975
30
20
20
20
1~ / 50 / 220-240
* Poznámka: šedé bunky obsahujú predbežné hodnoty
30
31
ACQ-B/AZQS-BV1/BY1
ACQ-B
››
››
››
››
››
4-výfuková kazetová jednotka
AZQS-BV1/BY1
ARCWLA
Ideálne riešenie pre obchody, reštaurácie alebo kancelárie, ktoré vyžadujú
maximálny podlahový priestor pre nábytok, dekorácie a príslušenstvo
Dokonale zakomponovateľná do akéhokoľvek interiéru:
viditeľná je len nasávacia a výfuková mriežka
Vzduch môže byť vyfukovaný do 4 rôznych smerov
Vzduchový filter odstraňuje zo vzduchu unášané čiastočky
prachu a zabezpečuje prívod čistého vzduchu
Ľahká inštalácia a údržba
Vykurovanie a chladenie
VNÚTORNÁ JEDNOTKA
Chladiaci výkon
Min./Nom./Max.
kW
Vykurovací výkon Min./Nom./Max.
kW
Sezónna účinnosť Chladenie
Energetická trieda
(podľa normy
P dizajn
kW
EN14825)
SEER
Ročná spotreba energie kWh
Vykurovanie
Energetická trieda
(stredné
P dizajn
kW
klimatické
SCOP
pásmo)
Ročná spotreba energie kWh
Nominálna účinnosť
EER
(chladenie pri 35°/27°
COP
nomin. záťaž, vykurovanie Ročná spotreba energie
kWh
pri 7°/20° nomin. záťaž)
Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka mm
Rozmery
Hmotnosť
kg
Dekoračný panel Farba
Výška x Šírka x Hĺbka mm
Rozmery
Hmotnosť
kg
Vysoké/Nom./Nízke/Tichá prevádzka m³/min
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichá prevádzka m³/min
Vykurovanie
Externý statický tlak Vysoké/Nom./Nízke ot.
Pa
Vysoké/Nom./Nízke ot. dBA
Akustický výkon Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke ot. dBA
Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichá prevádzka dBA
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichá prevádzka dBA
Pripojenia
Kvapalina
mm
potrubia
Plyn
mm
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Hz / V
VONKAJŠIA JEDNOTKA
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Tichý nočný režim
Prevádzkový
Chladenie
rozsah
Vykurovanie
Chladivo
Typ/GWP
Pripojenia
Dĺžka potrubia
potrubia
Napájanie
Istenie
Vonk. - Vnút. Max.
Systém Ekvivalentná
Vnút. - vonk. Max.
Prevýšenie
Vnút. - Vnút. Max.
Počet fáz / frekvencia / napätie
Maximálny prúd ističa (MFA)
(1) EER/COP podľa Eurovent 2012
32
Výška x Šírka x Hĺbka mm
kg
Nom. ot.
m³/min
Nom. ot.
m³/min
Nom. ot.
dBA
Nom./Tichá prevádzka dBA
Nom. ot.
dBA
Úroveň 1
dBA
Vonk. tepl. Min.~Max. °CDB
Vonk. tepl. Min.~Max. °CWB
m
m
m
m
Hz / V
A
ACQ71B
-/6,8/-/7,5/-
ACQ100B
-/9,5/-/10,8/-
ACQ125B
-/12,1/-/13,5/3,01
3,41
2010
B/B
-
B
6,80
9,50
4,65
512
715
A
6,33
3,41
2599
3,31
7,60
3,47
3066
3,21
3,61
1025
1480
A/A
265x820x820
31
ACQ100B
-/9,5/-/10,8/B
9,50
4,65
715
A
7,60
3,47
3066
3,21
3,61
1480
A/A
ACQ125B
-/12,1/-/13,5/3,01
3,41
2010
B/B
29,2/24,4/21,0/17,6
29,2/24,4/21,0/17,6
34,0/29,2/26,3/22,1
34,0/29,2/26,3/22,1
56/54/53
56/54/53
44/41/38/36
44/41/38/36
60/56/54
60/56/54
47/44/43/41
47/44/43/41
300x820x820
39
24,4/20,5/17,6/15,0
24,4/20,5/17,6/15,0
29,2/24,4/21,0/17,6
29,2/24,4/21,0/17,6
54/50/48
54/50/48
41/38/35/32
41/38/35/32
56/54/53
56/54/53
44/41/38/36
44/41/38/36
AZQS71BV1
770 x 900 x 320
67
52,0
48,0
64
48/43
50
-
AZQS100BV1
Biela
82x990x990
4
34,0/29,2/26,3/22,1
34,0/29,2/26,3/22,1
0/0/0
60/56/54
60/56/54
47/44/43/41
47/44/43/41
9,52
15,88
1~ / 50 / 220-240
AZQS125BV1
AZQS100BY1
990x940x320
81
76
AZQS125BYV1
82
77
76
77
70
53/57
71
54/58
83
70
53/57
71
54/58
49
-5,0~46,0
-15,0~15,5
R-410A/1975
30
40
15,0
-
50
70
30,0
0,5
1~ / 50 / 220-240
20
3N~ / 50 / 380-415
-
FHQ-C / RXS-K/F
FHQ35-50C
››
››
››
››
››
››
››
››
Podstropná jednotka
RXS35K
BRC1E52B
BRC7GA53
Ideálne riešenie pre komerčné priestory s malými podhľadmi alebo bez podhľadov
Jednotku je možné jednoducho namontovať do rohov a úzkych priestorov, pretože potrebuje
bočný servisný priestor len 30 mm
Nízka spotreba energie vďaka DC motoru ventilátora a čerpadla kondenzátu
Štýlová jednotka ľahko splynie s akýmkoľvek interiérom, keď nie sú výfukové lamely v prevádzke,
úplne sa zatvoria
Vhodné riešenie pre nové ako aj existujúce priestory
Široký rozsah výfuku vzduchu vďaka Coanda efektu: až do 100°
Distribúcia vzduchu až do výšky stropu 3,8m bez straty výkonu
Pre pripojenie DIII nie je potrebný voliteľný adaptér, preto môžete svoju jednotku pripojiť do
centrálneho systému riadenia budovy.
Vykurovanie a chladenie
VNÚTORNÁ JEDNOTKA
Chladiaci výkon
Min./Nom./Max.
kW
Vykurovací výkon Min./Nom./Max.
kW
Sezónna účinnosť Chladenie
Energetická trieda
(podľa normy
P dizajn
kW
EN14825)
SEER
Ročná spotreba energie kWh
Vykurovanie
Energetická trieda
(stredné
P dizajn
kW
klimatické
SCOP
pásmo)
Ročná spotreba energie kWh
Nominálna účinnosť
EER
(chladenie pri 35°/27°
COP
nomin. záťaž, vykurovanie Ročná spotreba energie
kWh
pri 7°/20° nomin. záťaž) Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie
Opláštenie
Farba
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka mm
Hmotnosť
kg
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke ot. m³/min
Vykurovanie
Vysoké/Nom. ot. m³/min
Akustický výkon Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke ot. dBA
Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke ot. dBA
Hladina
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke ot. dBA
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke ot. dBA
Pripojenia
Kvapalina
mm
potrubia
Plyn
mm
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Hz / V
VONKAJŠIA JEDNOTKA
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
Vykurovanie
Vysoké/Nízke ot.
Akustický výkon Chladenie
Nom./Vysoké ot.
Hladina
Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nízke ot.
Prevádzkový
Chladenie
Vonk. tepl. Min.~Max.
rozsah
Vykurovanie
Vonk. tepl. Min.~Max.
Chladivo
Typ/GWP
Pripojenia
Dĺžka potrubia Vonk. - Vnút. Max.
potrubia
Prevýšenie
Vnút. - vonk. Max.
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Istenie
Maximálny prúd ističa (MFA)
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
m
m
Hz / V
A
FHQ35C
-/3,40/-/4,00/B
3,40
4,89
243
A
3,10
3,98
1090,75
3,58
3,96
475
A/A
24
14/11,5/10
14/11,5
53/51/48
53/51/48
36/34/31
36/34/31
6,35
9,52
RXS35K
550 x 765 x 285
34
36,0/30,1
28,3/25,6
-/63
48/44
48/45
-10~46
-15~18
R-410A/1975
20
15
10
FHQ50C
-/5,00/-/6,00/A
5,00
5,48
320
A
4,35
3,74
1627,83
3,18
3,35
785
B/C
Jasná biela
235x960x690
25
15/12/10
15/12
54/52/49
54/52/49
37/35/32
37/35/32
6,35
12,70
1~ / 50/60 / 220-240/220
RXS50K
735 x 825 x 300
47
50,9/48,9
45,0/43,1
-/63
48/44
48/45
-10~46
-15~18
R-410A/1975
30
20
1~ / 50 / 220-240
20
FHQ60C
-/5,70/-/7,20/A
7,20
5,54
360
A
5,07
3,50
2026,36
3,26
3,32
875
A/C
31
19,5/15/11,5
19,5/15
54/52/50
54/52/50
37/35/33
37/35/33
6,35
12,70
RXS60F
735 x 825 x 300
47
50,9/42,4
46,3/42,4
63/49/46
49/46
-10~46
-15~18
R-410A/1975
30
20
20
(1) EER/COP podľa Eurovent 2012
33
FHQ-C / RZQG-L
FHQ100-140C
Podstropná jednotka
RZQG100-140L7V1/LY1
BRC1E52B
BRC7GA53
››
››
››
››
››
››
Ideálne riešenie pre komerčné priestory s malými podhľadmi alebo bez podhľadov
Jednotku je možné jednoducho namontovať do rohov a úzkych priestorov, pretože potrebuje bočný servisný priestor len 30 mm
Nízka spotreba energie vďaka DC motoru ventilátora a čerpadla kondenzátu
Štýlová jednotka ľahko splynie s akýmkoľvek interiérom, keď nie sú výfukové lamely v prevádzke, úplne sa zatvoria
Vhodné riešenie pre nové ako aj existujúce priestory
Široký rozsah výfuku vzduchu vďaka Coanda efektu: až do 100°
››
››
Distribúcia vzduchu až do výšky stropu 3,8m bez straty výkonu
Pre pripojenie DIII nie je potrebný voliteľný adaptér, preto môžete svoju jednotku pripojiť do centrálneho systému riadenia budovy
Vykurovanie a chladenie
VNÚTORNÁ JEDNOTKA
Chladiaci výkon
Min./Nom./Max.
kW
Vykurovací výkon Min./Nom./Max.
kW
Sezónna účinnosť Chladenie
Energetická trieda
(podľa normy
P dizajn
kW
EN14825)
SEER
Ročná spotreba energie kWh
Vykurovanie
Energetická trieda
(stredné
P dizajn
kW
klimatické
SCOP
pásmo)
Ročná spotreba energie kWh
Nominálna účinnosť
EER
(chladenie pri 35°/27°
COP
nomin. záťaž, vykurovanie Ročná spotreba energie
kWh
pri 7°/20° nomin. záťaž)
Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka mm
Rozmery
Hmotnosť
kg
Vysoké/Nom./Nízke ot. m³/min
Prietok vzduchu
Chladenie
Vykurovanie
Vysoké/Nom. ot. m³/min
Vysoké/Nom./Nízke ot. dBA
Akustický výkon Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke ot. dBA
Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke ot. dBA
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke ot. dBA
Pripojenia
Kvapalina
mm
potrubia
Plyn
mm
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Hz / V
VONKAJŠIA JEDNOTKA
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Tichý nočný režim
Prevádzkový
Chladenie
rozsah
Vykurovanie
Chladivo
Typ/GWP
Pripojenia
Dĺžka potrubia
potrubia
Napájanie
Istenie
Vonk. - Vnút. Max.
Systém Ekvivalentná
Vnút. - vonk. Max.
Prevýšenie
Vnút. - Vnút. Max.
Počet fáz / frekvencia / napätie
Maximálny prúd ističa (MFA)
(1) EER/COP podľa Eurovent 2012
34
Výška x Šírka x Hĺbka mm
kg
Nom. ot.
m³/min
Nom. ot.
m³/min
Nom. ot.
dBA
Nom. ot.
dBA
Nom. ot.
dBA
Úroveň 1
dBA
Vonk. tepl. Min.~Max. °CDB
Vonk. tepl. Min.~Max. °CWB
m
m
m
m
Hz / V
A
FHQ71C
-/6,8/-/7,5/A++
6,80
6,95
343
A+
7,60
4,32
2462
3,82
4,13
890
FHQ100C
-/9,5/-/10,8/A++
9,50
6,11
546
A++
11,30
4,61
3433
4,13
4,42
1245
Seasonal Smart
FHQ125C
-/12,0/-/13,5/A+
12,00
6,01
699
A+
14,13
4,23
4677
3,52
3,89
1790
FHQ140C
-/13,4/-/15,5/3,31
3,63
2025
FHQ71C
-/6,8/-/7,5/A++
6,80
6,95
343
A+
7,60
4,32
2462
3,82
4,13
890
FHQ100C
-/9,5/-/10,8/A++
9,50
6,11
546
A++
11,30
4,61
3433
4,13
4,42
1245
FHQ125C
-/12,0/-/13,5/A+
12,00
6,01
699
A+
14,13
4,23
4677
3,52
3,89
1790
FHQ140C
-/13,4/-/15,5/3,31
3,63
2025
A/A
Jasná biela
235x1270x690 235x1590x690 235x1590x690 235x1590x690 235x1270x690 235x1590x690 235x1590x690 235x1590x690
32
38
38
38
32
38
38
38
20,5/17/14
28/24/20
31/27/23
34/29/24
20,5/17/14
28/24/20
31/27/23
34/29/24
20,5/17
28/24
31/27
34/29
20,5/17
28/24
31/27
34/29
55/53/51
60/56/52
62/59/55
64/60/56
55/53/51
60/56/52
62/59/55
64/60/56
55/53/51
60/56/52
62/59/55
64/60/56
55/53/51
60/56/52
62/59/55
64/60/56
38/36/34
42/38/34
44/41/37
46/42/38
38/36/34
42/38/34
44/41/37
46/42/38
38/36/34
42/38/34
44/41/37
46/42/38
38/36/34
42/38/34
44/41/37
46/42/38
9,52
15,9
1~ / 50/60 / 220-240/220
RZQG71L8V1 RZQG100L8V1 RZQG125L8V1 RZQG140L7V1 RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1
990x940x320
1430x940x320
990x940x320
1430x940x320
78
102
80
101
59
70
84
59
70
84
49
62
49
62
64
66
67
69
64
66
67
69
48
50
51
52
48
50
51
52
50
52
53
50
52
53
43
45
43
45
-15,0~50,0
-20,0~15,5
R-410A/1975
50
75
50
75
70
90
70
90
30,0
0,5
1~ / 50 / 220-240
3N~ / 50 / 380-415
20
32
16
20
FHQ-C / RZQSG-L
Vykurovanie a chladenie
VNÚTORNÁ JEDNOTKA
Chladiaci výkon
Min./Nom./Max.
kW
Vykurovací výkon Min./Nom./Max.
kW
Sezónna účinnosť Chladenie
Energetická trieda
(podľa normy
P dizajn
kW
EN14825)
SEER
Ročná spotreba energie kWh
Vykurovanie
Energetická trieda
(stredné
P dizajn
kW
klimatické
SCOP
pásmo)
Ročná spotreba energie kWh
Nominálna účinnosť
EER
(chladenie pri 35°/27°
COP
nomin. záťaž, vykurovanie Ročná spotreba energie
kWh
pri 7°/20° nomin. záťaž)
Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka mm
Rozmery
Hmotnosť
kg
Vysoké/Nom./Nízke ot. m³/min
Prietok vzduchu
Chladenie
Vykurovanie
Vysoké/Nom. ot. m³/min
Vysoké/Nom./Nízke ot. dBA
Akustický výkon Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke ot. dBA
Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke ot. dBA
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke ot. dBA
Pripojenia
Kvapalina
mm
potrubia
Plyn
mm
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Hz / V
VONKAJŠIA JEDNOTKA
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Tichý nočný režim
Prevádzkový
Chladenie
rozsah
Vykurovanie
Chladivo
Typ/GWP
Pripojenia
Dĺžka potrubia
potrubia
Napájanie
Istenie
Výška x Šírka x Hĺbka mm
kg
Nom. ot.
m³/min
Nom. ot.
m³/min
Nom. ot.
dBA
Nom./Tichá prevádzka dBA
Nom. ot.
dBA
Úroveň 1
dBA
Vonk. tepl. Min.~Max. °CDB
Vonk. tepl. Min.~Max. °CWB
Vonk. - Vnút. Max.
Systém Ekvivalentná
Vnút. - vonk. Max.
Prevýšenie
Vnút. - Vnút. Max.
Počet fáz / frekvencia / napätie
Maximálny prúd ističa (MFA)
m
m
m
m
Hz / V
A
FHQ71C
-/6,8/-/7,5/A+
6,80
5,61
425
A
7,60
3,90
2727
3,46
4,00
983
A/A
FHQ100C
-/9,5/-/10,8/A+
9,50
5,61
593
A
7,60
3,91
2720
3,21
3,61
1480
A/A
FHQ125C
-/12,0/-/13,5/A+
12,00
5,61
749
A+
7,60
4,01
2653
2,89
3,62
2075
C/A
235x1270x690
32
20,5/17/14
20,5/17
55/53/51
55/53/51
38/36/34
38/36/34
38
28/24/20
28/24
60/56/52
60/56/52
42/38/34
42/38/34
38
31/27/23
31/27
62/59/55
62/59/55
44/41/37
44/41/37
RZQSG71L3V1
770 x 900 x 320
67
52
48
65
49/47
51
FHQ140C
-/13,4/-/15,5/-
FHQ100C
-/9,5/-/10,8/A+
9,50
5,61
593
A
7,60
3,91
2720
3,21
3,61
1480
A/A
3,01
3,41
2225
B/B
Jasná biela
235x1590x690
38
38
34/29/24
28/24/20
34/29
28/24
64/60/56
60/56/52
64/60/56
60/56/52
46/42/38
42/38/34
46/42/38
42/38/34
9,52
15,9
1~ / 50/60 / 220-240/220
RZQSG100L8V1 RZQSG125L8V1
990x940x320
81
76
77
83
69
70
53/49
54/49
57
58
-
RZQSG140LV1
1430x940x320
102
83
62
53/49
54
FHQ125C
-/12,0/-/13,5/A+
12,00
5,61
749
A+
7,60
4,01
2653
2,89
3,62
2075
C/A
FHQ140C
-/13,4/-/15,5/-
38
31/27/23
31/27
62/59/55
62/59/55
44/41/37
44/41/37
38
34/29/24
34/29
64/60/56
64/60/56
46/42/38
46/42/38
RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1
990x940x320
82
76
77
83
69
70
53/54/57
58
49
3,01
3,41
2225
B/B
RZQSG140LY1
1430x940x320
101
83
62
69
53/54
-5,0~46,0
-15,0~15,5
R-410A/1975
30
40
15
50
70
30,0
0,5
20
1~ / 50 / 220-240
32
3N~ / 50 / 380-415
20
(1) EER/COP podľa Eurovent 2012
35
FUQ-C / RZQG-L
FUQ71-125C
››
››
4-výfuková podstropná jednotka
RZQG100-125L7V1/LY1
BRC1E52B
BRC7CB528
››
››
››
››
Ideálne riešenie pre komerčné priestory s malými podhľadmi alebo bez podhľadov
Nízka spotreba energie vďaka špeciálne vyvinutému výmenníku tepla s malými rúrkami a DC motoru
ventilátora a čerpadla kondenzátu
Štýlová jednotka ľahko splynie s akýmkoľvek interiérom, keď nie sú výfukové lamely v prevádzke,
úplne sa zatvoria
Vylepšený komfort vďaka automatickému nastaveniu prietoku vzduchu podľa požadovanej záťaže
Individuálne ovládanie klapiek: jednu klapku je možné jednoducho zatvoriť pomocou káblového
diaľkového ovládania (BRC1E52B) v prípade, že chcete rekonštruovať alebo inovovať interiér
Vhodné riešenie pre nové ako aj existujúce priestory
Rovnaký vzhľad pri všetkých veľkostiach (jednotné rozmery)
Funkcia automatického pohybu výfukových lamiel zabezpečuje účinnú distribúciu vzduchu a teploty
Vzduch môže byť vyfukovaný v 5 rôznych uhloch medzi 0 a 60 stupňov
››
Možnosť zaslepenia 1 alebo 2 výfukov pre jednoduchú montáž v rohoch
››
››
Distribúcia vzduchu až do výšky stropu 3,5 m bez straty výkonu
Pre pripojenie DIII nie je potrebný voliteľný adaptér, preto môžete svoju jednotku pripojiť do centrálneho systému riadenia budovy
››
››
››
Vykurovanie a chladenie
VNÚTORNÁ JEDNOTKA
Chladiaci výkon
Min./Nom./Max.
Vykurovací výkon Min./Nom./Max.
Chladenie
Energetická trieda
P dizajn
SEER
Ročná spotreba energie
Energetická trieda
P dizajn
SCOP
Ročná spotreba energie
kW
kW
kW
Sezónna účinnosť
kWh
(podľa normy
Vykurovanie
EN14825)
(stredné
kW
klimatické
kWh
pásmo)
Nominálna účinnosť
EER
(chladenie pri 35°/27°
COP
kWh
nomin. záťaž, vykurovanie Ročná spotreba energie
pri 7°/20° nomin. záťaž) Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka mm
Rozmery
Hmotnosť
kg
Vysoké/Nom./Nízke ot. m³/min
Chladenie
Prietok vzduchu
Vykurovanie
Vysoké/Nom. ot. m³/min
Vysoké/Nom./Nízke ot. dBA
Chladenie
Akustický výkon
Vysoké/Nom./Nízke ot. dBA
Vykurovanie
Hladina
Vysoké/Nom./Nízke ot. dBA
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke ot. dBA
akustického tlaku Vykurovanie
Pripojenia
Kvapalina
mm
Plyn
mm
potrubia
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Hz / V
VONKAJŠIA JEDNOTKA
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Tichý nočný režim
Prevádzkový
Chladenie
Vykurovanie
rozsah
Chladivo
Typ/GWP
Pripojenia
Dĺžka potrubia
potrubia
Prevýšenie
Napájanie
Istenie
Vonk. - Vnút. Max.
Systém Ekvivalentná
Vnút. - vonk. Max.
Vnút. - Vnút. Max.
Počet fáz / frekvencia / napätie
Maximálny prúd ističa (MFA)
(1) EER/COP podľa Eurovent 2012
36
Výška x Šírka x Hĺbka mm
kg
Nom. ot.
m³/min
Nom. ot.
m³/min
Nom. ot.
dBA
Nom. ot.
dBA
Nom. ot.
dBA
Úroveň 1
dBA
Vonk. tepl. Min.~Max. °CDB
Vonk. tepl. Min.~Max. °CWB
m
m
m
m
Hz / V
A
Seasonal Smart
FUQ71C
-/6,8/-/7,5/A++
6,80
6,50
367
A+
7,60
4,20
2533
4,07
4,47
840
FUQ100C
-/9,5/-/10,8/A++
9,50
6,11
545
A+
11,30
4,50
3517
4,08
4,04
1230
FUQ125C
-/12,0/-/13,5/A+
12,00
5,61
749
A+
14,13
4,44
4456
3,40
4,04
1770
FUQ71C
-/6,8/-/7,5/A++
6,80
6,50
367
A+
7,60
4,20
2533
4,07
4,47
840
FUQ100C
-/9,5/-/10,8/A++
9,50
6,11
545
A+
11,30
4,50
3517
4,08
4,04
1230
FUQ125C
-/12,0/-/13,5/A+
12,00
5,61
749
A+
14,13
4,44
4456
3,40
4,04
1770
25
23/19,5/16
23/19,5
59/56/51
59/56/51
41/38/35
41/38/35
26
31/25,5/20
31/25,5
64/60/55
64/60/55
46/42/39
46/42/39
26
32,5/26,5/20,5
32,5/26,5
65/61/56
65/61/56
47/43/40
47/43/40
25
23/19,5/16
23/19,5
59/56/51
59/56/51
41/38/35
41/38/35
26
31/25,5/20
31/25,5
64/60/55
64/60/55
46/42/39
46/42/39
26
32,5/26,5/20,5
32,5/26,5
65/61/56
65/61/56
47/43/40
47/43/40
RZQG71L8V1
990x940x320
78
59
49
64
48
50
43
50
70
20
A/A
Jasná biela
198x950x950
9,52
15,9
1~ / 50/60 / 220-240/220
RZQG100L8V1
RZQG125L8V1
RZQG71L8Y1
1430x940x320
990x940x320
102
80
70
59
62
49
66
67
64
50
51
48
52
53
50
45
43
-15,0~50,0
-20,0~15,5
R-410A/1975
75
50
90
70
30,0
0,5
1~ / 50 / 220-240
32
16
RZQG100L8Y1
RZQG125L8Y1
1430x940x320
101
70
62
66
67
50
51
52
53
45
75
90
3N~ / 50 / 380-415
20
37
FAQ-C / RZQG-L
Nástenná jednotka
FAQ100C
››
››
››
››
››
››
RZQG100L8V1/LY1
BRC1E52B
BRC7AF532F
Ideálne riešenie pre obchody, reštaurácie alebo kancelárie bez podhľadov
Vhodné riešenie pre nové ako aj existujúce priestory
Plochý, štýlový predný panel ľahko splynie s ľubovoľnou
výbavou interiéru a jednoduchšie sa čistí
Pomocou diaľkového ovládača je možné nastaviť 5 rôznych uhlov výfuku
Činnosti údržby je možné vykonávať z prednej strany jednotky
Pre pripojenie DIII nie je potrebný voliteľný adaptér, preto môžete svoju
jednotku pripojiť do centrálneho systému riadenia budovy
Vykurovanie a chladenie
VNÚTORNÁ JEDNOTKA
Chladiaci výkon
Min./Nom./Max.
kW
Vykurovací výkon Min./Nom./Max.
kW
Sezónna účinnosť Chladenie
Energetická trieda
(podľa normy
P dizajn
kW
EN14825)
SEER
Ročná spotreba energie kWh
Vykurovanie
Energetická trieda
(stredné
P dizajn
kW
klimatické
SCOP
pásmo)
Ročná spotreba energie kWh
Nominálna účinnosť
EER
(chladenie pri 35°/27°
COP
nomin. záťaž, vykurovanie Ročná spotreba energie
kWh
pri 7°/20° nomin. záťaž)
Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka mm
Rozmery
Hmotnosť
kg
Vysoké/Nom./Nízke ot. m³/min
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichá prevádzka m³/min
Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke ot. dBA
Akustický výkon Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke ot. dBA
Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke ot. dBA
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke ot. dBA
Pripojenia
Kvapalina
mm
potrubia
Plyn
mm
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Hz / V
VONKAJŠIA JEDNOTKA
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Tichý nočný režim
Prevádzkový
Chladenie
rozsah
Vykurovanie
Chladivo
Typ/GWP
Pripojenia
Dĺžka potrubia
potrubia
Napájanie
Istenie
Vonk. - Vnút. Max.
Systém Ekvivalentná
Vnút. - vonk. Max.
Prevýšenie
Vnút. - Vnút. Max.
Počet fáz / frekvencia / napätie
Maximálny prúd ističa (MFA)
(1) EER/COP podľa Eurovent 2012
38
Výška x Šírka x Hĺbka mm
kg
Nom. ot.
m³/min
Nom. ot.
m³/min
Nom. ot.
dBA
Nom. ot.
dBA
Nom. ot.
dBA
Úroveň 1
dBA
Vonk. tepl. Min.~Max. °CDB
Vonk. tepl. Min.~Max. °CWB
m
m
m
m
Hz / V
A
Seasonal Smart
FAQ71C
-/6,8/-/7,5/-
FAQ100C
-/9,5/-/10,8/-
6,8
6,51
366
9,5
6,11
545
6,3
4,02
2205
3,40
3,70
1000
10,2
4,01
3560
3,62
3,61
1315
FAQ71C
-/6,8/-/7,5/-
FAQ100C
-/9,5/-/10,8/-
6,8
6,51
366
9,5
6,11
545
6,3
4,02
2205
3,40
3,70
1000
10,2
4,01
3560
3,62
3,61
1315
290x1050x238
13
18/16/14
18/16/14/61/58/56
61/58/56
45/42/40
45/42/40
340x1200x240
17
26/23/19
26/23/19/65/62/58
65/62/58
49/45/41
49/45/41
A++
A+
A/A
Jasná biela
290x1050x238
13
18/16/14
18/16/14/61/58/56
61/58/56
45/42/40
45/42/40
340x1200x240
17
26/23/19
26/23/19/65/62/58
65/62/58
49/45/41
49/45/41
9,52
15,9
1~ / 50/60 / 220-240/220
RZQG71L8V1
990x940x320
78
59
49
64
48
50
43
RZQG100L8V1
1430x940x320
102
70
62
66
50
52
45
RZQG71L8Y1
990x940x320
80
59
49
64
48
50
43
RZQG100L8Y1
1430x940x320
101
70
62
66
50
52
45
50
70
75
90
-15,0~50,0
-20,0~15,5
R-410A/1975
50
70
75
90
30,0
0,5
1~ / 50 / 220-240
20
3N~ / 50 / 380-415
32
16
20
FAQ-C / RZQSG-L
Vykurovanie a chladenie
VNÚTORNÁ JEDNOTKA
Chladiaci výkon
Min./Nom./Max.
kW
Vykurovací výkon Min./Nom./Max.
kW
Sezónna účinnosť Chladenie
Energetická trieda
(podľa normy
P dizajn
kW
EN14825)
SEER
Ročná spotreba energie kWh
Vykurovanie
Energetická trieda
(stredné
P dizajn
kW
klimatické
SCOP
pásmo)
Ročná spotreba energie kWh
Nominálna účinnosť
EER
(chladenie pri 35°/27°
COP
nomin. záťaž, vykurovanie Ročná spotreba energie
kWh
pri 7°/20° nomin. záťaž)
Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka mm
Rozmery
Hmotnosť
kg
Vysoké/Nom./Nízke ot. m³/min
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke ot. m³/min
Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke ot. dBA
Akustický výkon Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke ot. dBA
Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke ot. dBA
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke ot. dBA
Pripojenia
Kvapalina
mm
potrubia
Plyn
mm
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Hz / V
VONKAJŠIA JEDNOTKA
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Tichý nočný režim
Prevádzkový
Chladenie
rozsah
Vykurovanie
Chladivo
Typ/GWP
Pripojenia
Dĺžka potrubia
potrubia
Napájanie
Istenie
Výška x Šírka x Hĺbka mm
kg
Nom. ot.
m³/min
Nom. ot.
m³/min
Nom. ot.
dBA
Nom./Tichá prevádzka dBA
Nom. ot.
dBA
Úroveň 1
dBA
Vonk. tepl. Min.~Max. °CDB
Vonk. tepl. Min.~Max. °CWB
Vonk. - Vnút. Max.
Systém Ekvivalentná
Vnút. - vonk. Max.
Prevýšenie
Vnút. - Vnút. Max.
Počet fáz / frekvencia / napätie
Maximálny prúd ističa (MFA)
m
m
m
m
Hz / V
A
FAQ71C
-/6,8/-/7,5/A+
6,8
6,05
394
A
6,0
3,90
2155
3,21
3,61
1059
A/A
FAQ100C
FAQ100C
-/9,5/-/10,8/A+
9,5
5,61
593
A+
6,8
4,01
2376
3,01
3,41
1580
B/B
Jasná biela
290x1050x238
13
18/16/14
18/16/14
61/58/56
61/58/56
45/42/40
45/42/40
340x1200x240
17
26/23/19
26/23/19
65/62/58
65/62/58
49/45/41
49/45/41
9,52
15,9
1~ / 50/60 / 220-240/220
RZQSG71L3V1
770 x 900 x 320
67
52
48
65
49/47
51
RZQSG100L8V1
RZQSG100L8Y1
990x940x320
81
82
76
83
69
53/49
53/57
-
49
-5,0~46
-15~15,5
R-410A/1975
30
40
15
50
70
30,0
0,5
1~ / 50 / 220-240
20
32
3N~ / 50 / 380-415
20
(1) EER/COP podľa Eurovent 201
39
FDBQ-B
Kanálová jednotka (malá)
FDBQ25B
››
››
››
››
››
BRC1E52B
Určená pre hotelové spálne
Dokonale zakomponovateľná do akéhokoľvek interiéru:
viditeľná je len nasávacia a výfuková mriežka
Kompaktné rozmery (výška 230mm a hĺbka 652mm) umožňujú
jednoduchú montáž v priestore pod stropom
Veľmi tichá prevádzka: hladina akustického tlaku znížená až na 28 dBA
Smer nasávania vzduchu je možné meniť zo zadného na spodné nasávanie
Vykurovanie a chladenie
VNÚTORNÁ JEDNOTKA
Chladiaci výkon
Nom. ot.
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
Vysoké/Nízke/Tichá prevádzka
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
Vykurovanie
Vysoké/Nízke ot.
Hladina
Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nízke ot.
Pripojenia
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
VONKAJŠIA JEDNOTKA
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Vysoké/Nom./Nízke ot.
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke ot.
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Nom. ot.
akustického tlaku Vykurovanie
Nom. ot.
Vonk. tepl. Min.~Max.
Prevádzkový
Chladenie
rozsah
Vonk. tepl. Min.~Max.
Vykurovanie
Chladivo
Typ/GWP
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Istenie
Maximálny prúd ističa (MFA)
40
kW
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
Hz / V
FDBQ25B
230 x 652 x 502
17,0
6,50/5,20
6,95/5,20/55,0/49,0
55,0/49,0
35,0/28,0
35,0/29,0
6,35
9,52
27,2
1~ / 50 / 230
kombinovateľné len s MultiSplit jednotkami
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
Hz / V
A
FDXS-F / RXS-K/F
FDXS-F
››
››
››
››
Kanálová jednotka (tenká)
BRC1E52B
Kompaktné rozmery, jednoduchá montáž do medzistropu s výškou len 240 mm
Dokonale zakomponovateľná do akéhokoľvek interiéru: viditeľná je len nasávacia a výfuková
mriežka
Znížená spotreba vďaka DC motoru ventilátora
Možnosť výberu z 3 rýchlostí ventilátora
Vykurovanie a chladenie
VNÚTORNÁ JEDNOTKA
Chladiaci výkon
Min./Nom./Max.
kW
Vykurovací výkon Min./Nom./Max.
kW
Sezónna účinnosť Chladenie
Energetická trieda
(podľa normy
P dizajn
kW
EN14825)
SEER
Ročná spotreba energie kWh
Vykurovanie
Energetická trieda
(stredné
P dizajn
kW
klimatické
SCOP
pásmo)
Ročná spotreba energie kWh
Nominálna účinnosť
EER
(chladenie pri 35°/27°
COP
nomin. záťaž, vykurovanie Ročná spotreba energie
kWh
pri 7°/20° nomin. záťaž)
Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka mm
Rozmery
Hmotnosť
kg
Akustický výkon Chladenie
Vysoké ot.
dBA
Vykurovanie
Vysoké ot.
dBA
Vysoké/Stredné/Nízke dBA
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Stredné/Nízke dBA
Pripojenia
Kvapalina
mm
potrubia
Plyn
mm
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Hz / V
VONKAJŠIA JEDNOTKA
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Výška x Šírka x Hĺbka mm
kg
Vysoké/Nízke ot. m³/min
Vysoké/Nízke ot. m³/min
Nom./Vysoké ot. dBA
Vysoké/Nízke/Tichá prevádzka dBA
Vysoké/Nízke/Tichá prevádzka dBA
Vonk. tepl. Min.~Max. °CDB
Vonk. tepl. Min.~Max. °CWB
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Prevádzkový
Chladenie
rozsah
Vykurovanie
Chladivo
Typ/GWP
Pripojenia
Dĺžka potrubia Vonk. - Vnút. Max.
potrubia
Vnút. - vonk. Max.
Prevýšenie
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Istenie
Maximálny prúd ističa (MFA)
m
m
Hz / V
A
FDXS25F
FDXS35F
FDXS50F
FDXS60F
1,3/2,4/3,0
1,3/3,2/4,5
B
2,4
5,08
165
A+
2,6
4,19
869
3,72
3,90
322,5
A/A
Bez náteru
200x750x620
21
53
53
35/33/27
35/33/27
6,35
9,5
1~ / 50 / 230
1,4/3,4/3,8
1,4/4,0/5,0
B
3,4
4,82
247
A
2,9
3,81
1066
3,21
3,39
530
A/A
Bez náteru
200x750x620
21
53
53
35/33/27
35/33/27
6,35
9,5
1~ / 50 / 230
1,7/5,0/5,3
1,7/5,8/6,0
A
5,0
5,12
342
A
3,5
3,41
1438
3,03
3,10
825
A/A
Bez náteru
200x950x620
27
55
55
37/35/29
37/35/29
6,35
12,7
1~ / 50 /220-240
1,7/6,0/6,5
1,7/7,0/8,0
A
6,0
5,50
382
A
4,0
3,51
1596
2,91
3,21
1030
A/A
Bez náteru
200x1150x620
30
56
56
38/36/30
38/36/30
6,35
12,7
1~ / 50 / 220-240
RXS25K
RXS35K
RXS50K
RXS60F
550 x 765 x 285
34
33,5/30,1
28,3/25,6
-/61
46/-/43
47/-/44
-10~46
-15~18
R-410A/1975
20
15
1~ / 50 / 220-240
10
550 x 765 x 285
34
36/30
28,3/25,6
-/63
48/-/44
48/-/45
-10~46
-15~18
R-410A/1975
20
15
1~ / 50 / 220-240
10
735 x 825 x 300
47
50,9/48,9
45/43,1
-/63
48/-/44
48/-/45
-10~46
-15~18
R-410A/1975
30
20
1~ / 50 / 220-240
20
735 x 825 x 300
48
50,9/42,4
46,3/42,4
63/49/46/49/46/-10~46
-15~20
R-410A/1975
30
20
1~ / 50 / 220-240
20
(1) EER/COP podľa Eurovent 2012
41
FBQ-C8 / RZQG-L
FBQ100-140C8
››
››
››
››
››
››
››
››
››
Kanálová jednotka
s invertorovým ventilátorom
RZQG100-140L7V1/LY1
BRC1E52B
BRC4C65
Dokonale zakomponovateľná do akéhokoľvek interiéru: viditeľná je len nasávacia a výfuková mriežka
Jednoduchá inštalácia vďaka automatickej úprave množstva vzduchu smerom k nominálnemu prietoku vzduchu
Zníženie spotreby energie použitím DC invertorového ventilátora
Možnosť nastaviť ESP pomocou káblového diaľkového ovládača umožňuje optimalizáciu výkonu na konkrétny vzduchotechnický potrubný rozvod
Externý statický tlak do 120 Pa uľahčuje použitie pružných vedení rôznych dĺžok: ideálne pre obchody a stredne veľké kancelárie
Veľmi tichá prevádzka: hladina akustického tlaku znížená až na 29 dBA
Pre pripojenie DIII nie je potrebný voliteľný adaptér, preto môžete svoju jednotku pripojiť do centrálneho systému riadenia budovy
Smer nasávania vzduchu je možné meniť zo zadného na spodné nasávanie
Štandardne zabudované čerpadlo kondenzátu zvyšuje spoľahlivosť systému odvodu kondenzátu
Vykurovanie a chladenie
VNÚTORNÁ JEDNOTKA
Chladiaci výkon
Min./Nom./Max.
kW
Vykurovací výkon Min./Nom./Max.
kW
Sezónna účinnosť Chladenie
Energetická trieda
(podľa normy
P dizajn
kW
EN14825)
SEER
Ročná spotreba energie kWh
Vykurovanie
Energetická trieda
(stredné
P dizajn
kW
klimatické
SCOP
pásmo)
Ročná spotreba energie kWh
Nominálna účinnosť
EER
(chladenie pri 35°/27°
COP
nomin. záťaž, vykurovanie Ročná spotreba energie
kWh
pri 7°/20° nomin. záťaž)
Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka mm
Rozmery
Požadovaný priestor v podhľade
mm
Hmotnosť
kg
Dekoračný panel Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka mm
Rozmery
Hmotnosť
kg
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke ot. m³/min
Vykurovanie
Vysoké/Nom. ot. m³/min
Externý statický tlak Vysoké/Nom. ot.
Pa
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
dBA
Hladina
Chladenie
Vysoké/Nízke ot. dBA
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nízke ot. dBA
Pripojenia
Kvapalina
mm
potrubia
Plyn
mm
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Hz / V
VONKAJŠIA JEDNOTKA
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Tichý nočný režim
Prevádzkový
Chladenie
rozsah
Vykurovanie
Chladivo
Typ/GWP
Pripojenia
Dĺžka potrubia
potrubia
Napájanie
Istenie
Vonk. - Vnút. Max.
Systém Ekvivalentná
Vnút. - vonk. Max.
Prevýšenie
Vnút. - Vnút. Max.
Počet fáz / frekvencia / napätie
Maximálny prúd ističa (MFA)
(1) EER/COP podľa Eurovent 2012
42
Výška x Šírka x Hĺbka mm
kg
Nom. ot.
m³/min
Nom. ot.
m³/min
Nom. ot.
dBA
Nom. ot.
dBA
Nom. ot.
dBA
Úroveň 1
dBA
Vonk. tepl. Min.~Max. °CDB
Vonk. tepl. Min.~Max. °CWB
m
m
m
m
Hz / V
A
FBQ71C8
-/6,8/-/7,5/A++
6,8
6,11
390
A+
6,0
4,01
2096
3,28
3,61
1037
FBQ100C8
-/9,5/-/10,8/A+
9,5
5,80
574
A++
11,3
4,61
3433
3,89
4,21
1220
300x1000x700
34
BYBS71DJW1
55x1100x500
4,5
18/15
18/100/30
57
37/29
37/29
32/23
32/120/40
61
38/32
38/32
Seasonal Smart
FBQ125C8
-/12,0/-/13,5/A+
12,0
5,81
723
A+
12,7
4,21
4226
3,81
3,83
1575
FBQ140C8
-/13,4/-/15,5/3,33
3,61
2010
FBQ71C8
-/6,8/-/7,5/A++
6,8
6,11
390
A+
6,0
4,01
2096
3,50
3,65
970
A/A
300x1400x700
300x1000x700
350
45
34
BYBS125DJW1
BYBS71DJW1
Biela (10Y9/0,5)
55x1500x500
55x1100x500
6
4,5
39/28
18/15
39/41/18/120/50
100/30
66
57
40/33
37/29
40/33
41/34
37/29
9,52
15,9
1~ / 50/60 / 220-240/220
FBQ100C8
-/9,5/-/10,8/A+
9,5
5,80
574
A++
11,3
4,61
3433
3,89
4,21
1220
FBQ125C8
-/12,0/-/13,5/A+
12,0
5,81
723
A+
12,7
4,21
4226
3,81
3,83
1575
FBQ140C8
-/13,4/-/15,5/3,33
3,61
2010
300x1400x700
45
BYBS125DJW1
32/23
32/120/40
61
38/32
38/32
55x1500x500
6
39/28
39/41/120/50
66
40/33
40/33
41/34
RZQG71L8V1 RZQG100L8V1 RZQG125L8V1 RZQG140L7V1 RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1
990x940x320
1430x940x320
990x940x320
1430x940x320
78
102
80
101
59
70
84
59
70
84
49
62
49
62
64
66
67
69
64
66
67
69
48
50
51
52
48
50
51
52
50
52
53
50
52
53
43
45
43
45
-15,0~50,0
-20,0~15,5
R-410A/1975
50
75
50
75
70
90
70
90
30,0
0,5
1~ / 50 / 220-240
3N~ / 50 / 380-415
20
32
16
20
FBQ-C8 / RZQSG-L
Vykurovanie a chladenie
VNÚTORNÁ JEDNOTKA
Chladiaci výkon
Min./Nom./Max.
kW
Vykurovací výkon Min./Nom./Max.
kW
Sezónna účinnosť Chladenie
Energetická trieda
(podľa normy
P dizajn
kW
EN14825)
SEER
Ročná spotreba energie kWh
Vykurovanie
Energetická trieda
(stredné
P dizajn
kW
klimatické
SCOP
pásmo)
Ročná spotreba energie kWh
Nominálna účinnosť
EER
(chladenie pri 35°/27°
COP
nomin. záťaž, vykurovanie Ročná spotreba energie
kWh
pri 7°/20° nomin. záťaž)
Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka mm
Rozmery
Požadovaný priestor v podhľade
mm
Hmotnosť
kg
Dekoračný panel Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka mm
Rozmery
Hmotnosť
kg
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke ot. m³/min
Vykurovanie
Vysoké/Nom. ot. m³/min
Externý statický tlak Vysoké/Nom. ot.
Pa
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
dBA
Hladina
Chladenie
Vysoké/Nízke ot. dBA
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nízke ot. dBA
Pripojenia
Kvapalina
mm
potrubia
Plyn
mm
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Hz / V
VONKAJŠIA JEDNOTKA
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Tichý nočný režim
Prevádzkový
Chladenie
rozsah
Vykurovanie
Chladivo
Typ/GWP
Pripojenia
Dĺžka potrubia
potrubia
Napájanie
Istenie
Výška x Šírka x Hĺbka mm
kg
Nom. ot.
m³/min
Nom. ot.
m³/min
Nom. ot.
dBA
Nom./Tichá prevádzka dBA
Nom. ot.
dBA
Úroveň 1
dBA
Vonk. tepl. Min.~Max. °CDB
Vonk. tepl. Min.~Max. °CWB
Vonk. - Vnút. Max.
Systém Ekvivalentná
Vnút. - vonk. Max.
Prevýšenie
Vnút. - Vnút. Max.
Počet fáz / frekvencia / napätie
Maximálny prúd ističa (MFA)
m
m
m
m
Hz / V
A
FBQ71C8
-/6,8/-/7,5/A+
6,8
5,81
410
A
6,0
3,88
2166
3,28
3,61
1037
FBQ100C8
-/9,5/-/10,8/A
9,5
5,50
605
A+
7,6
4,01
2653
3,31
3,65
1435
A/A
FBQ125C8
-/12,0/-/13,5/A
12,0
5,20
808
A
7,6
3,90
2727
3,21
3,51
1870
A/B
300x1000x700
34
BYBS71DJW1
55x1100x500
4,5
18/15
18/100/30
57
37/29
37/29
RZQSG71L3V1
770 x 900 x 320
67
52
48
65
49/47
51
32/23
32/120/40
61
38/32
38/32
39/-
40/33
FBQ140C8
FBQ100C8
-/13,4/-/9,5/-/15,5/-/10,8/A
9,5
5,50
605
A+
7,6
4,01
2653
3,02
3,31
3,41
3,65
2220
1435
B/B
A/A
300x1400x700
350
45
BYBS125DJW1
Biela (10Y9/0,5)
55x1500x500
6
39/28
32/23
41/32/120/50
120/40
66
61
40/33
38/32
41/34
38/32
9,52
15,9
1~ / 50/60 / 220-240/220
RZQSG100L8V1 RZQSG125L8V1
990x940x320
81
76
77
83
69
70
53/49
54/49
57
58
-
RZQSG140LV1
1430x940x320
102
83
62
53/49
54
FBQ125C8
-/12,0/-/13,5/A
12,0
5,20
808
A
7,6
3,90
2727
3,21
3,51
1870
A/B
FBQ140C8
-/13,4/-/15,5/3,02
3,41
2220
B/B
39/28
39/-
41/120/50
66
40/33
40/33
RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1
990x940x320
82
76
77
83
69
70
53/54/57
58
49
41/34
RZQSG140LY1
1430x940x320
101
83
62
69
53/54
-5,0~46,0
-15,0~15,5
R-410A/1975
30
40
15
50
70
30,0
0,5
20
1~ / 50 / 220-240
32
3N~ / 50 / 380-415
20
(1) EER/COP podľa Eurovent 2012
43
FBQ-C8 / RXS-K/F
FBQ35-50C8
››
››
››
››
››
››
››
››
››
Kanálová jednotka
s invertorovým ventilátorom
RXS35
BRC1E52B
BRC4C65
Dokonale zakomponovateľná do akéhokoľvek interiéru:
viditeľná je len nasávacia a výfuková mriežka
Jednoduchá inštalácia vďaka automatickej úprave množstva
vzduchu smerom k nominálnemu prietoku vzduchu
Zníženie spotreby energie použitím DC invertorového ventilátora
Možnosť nastaviť ESP pomocou káblového diaľkového ovládača umožňuje
optimalizáciu výkonu na konkrétny vzduchotechnický potrubný rozvod
Externý statický tlak do 120 Pa uľahčuje použitie pružných vedení
rôznych dĺžok: ideálne pre obchody a stredne veľké kancelárie
Veľmi tichá prevádzka: hladina akustického tlaku znížená až na 29 dBA
Pre pripojenie DIII nie je potrebný voliteľný adaptér, preto môžete svoju
jednotku pripojiť do centrálneho systému riadenia budovy
Smer nasávania vzduchu je možné meniť zo zadného na spodné nasávanie
Štandardne zabudované čerpadlo kondenzátu zvyšuje
spoľahlivosť systému odvodu kondenzátu
Vykurovanie a chladenie
VNÚTORNÁ JEDNOTKA
Chladiaci výkon
Min./Nom./Max.
kW
Vykurovací výkon Min./Nom./Max.
kW
Sezónna účinnosť Chladenie
Energetická trieda
(podľa normy
P dizajn
kW
EN14825)
SEER
Ročná spotreba energie kWh
Vykurovanie
Energetická trieda
(stredné
P dizajn
kW
klimatické
SCOP
pásmo)
Ročná spotreba energie kWh
Nominálna účinnosť
EER
(chladenie pri 35°/27°
COP
nomin. záťaž, vykurovanie Ročná spotreba energie
kWh
pri 7°/20° nomin. záťaž)
Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka mm
Rozmery
Požadovaný priestor v podhľade
mm
Hmotnosť
kg
Dekoračný panel Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka mm
Rozmery
Hmotnosť
kg
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke ot. m³/min
Vykurovanie
Vysoké/Nom. ot. m³/min
Externý statický tlak Vysoké/Nom. ot.
Pa
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
dBA
Hladina
Chladenie
Vysoké/Nízke ot. dBA
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nízke ot. dBA
Pripojenia
Kvapalina
mm
potrubia
Plyn
mm
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Hz / V
VONKAJŠIA JEDNOTKA
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
Vykurovanie
Vysoké/Nízke ot.
Akustický výkon Chladenie
Nom./Vysoké ot.
Hladina
Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nízke ot.
Vonk. tepl. Min.~Max.
Prevádzkový
Chladenie
rozsah
Vonk. tepl. Min.~Max.
Vykurovanie
Chladivo
Typ/GWP
Pripojenia
Dĺžka potrubia Vonk. - Vnút. Max.
potrubia
Vnút. - vonk. Max.
Prevýšenie
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Istenie
Maximálny prúd ističa (MFA)
(1) EER/COP podľa Eurovent 2012
44
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
m
m
Hz / V
A
FBQ35C8
-/3,40/-/4,00/C
3,50
4,33
283
A
2,90
3,56
1141
3,21
3,51
530
A/B
FBQ50C8
-/5,00/-/5,50/B
4,90
4,96
346
A
4,50
3,53
1782
3,03
3,42
825
B/B
Nenatretý (pozinkovaný)
FBQ60C8
-/5,70/-/7,00/A
6,00
5,17
406
A
4,80
3,43
1960
3,26
3,71
875
A/B
300 x 700 x 700
300x1000x700
350
25
BYBS45DJW1
34
BYBS71DJW1
Biela (10Y9/0,5)
55 x 800 x 500
3
16/11
16/-
55x1100x500
4,5
18/15
18/100/30
63
57
37/29
37/29
6,35
9,5
12,7
1~ / 50/60 / 220-240/220
RXS35K
550 x 765 x 285
34
36,0/30,1
28,3/25,6
-/63
48/44
48/45
-10~46
-15~18
R-410A/1975
20
15
10
RXS50K
735 x 825 x 300
47
50,9/48,9
45,0/43,1
-/63
48/44
48/45
-10~46
-15~18
R-410A/1975
30
20
1~ / 50 / 220-240
20
RXS60F
735 x 825 x 300
47
50,9/42,4
46,3/42,4
63/49/46
49/46
-10~46
-15~18
R-410A/1975
30
20
20
FDQ-C/RZQG-L, RZQSG-L
FDQ125C
››
››
››
››
››
››
››
››
››
Kanálová jednotka (s vysokým ESP)
RZQG125L8V1/LY1
BRC1E52B
Dokonale zakomponovateľná do akéhokoľvek interiéru: viditeľná je len nasávacia a výfuková
mriežka
Jednoduchá inštalácia vďaka automatickej úprave množstva vzduchu smerom k nominálnemu
prietoku vzduchu
Zníženie spotreby energie použitím DC invertorového ventilátora
Zlepšený komfort vďaka 3-stupňovej regulácií prietoku
Externý statický tlak až do 200 Pa umožňuje veľké dĺžky potrubí a flexibilitu použitia: ideálne na
použitie vo veľkých priestoroch
Prietok vzduchu je možné upraviť počas montáže pomocou voliteľného káblového diaľkového
ovládača namiesto zaregulovania VZT potrubí
Pre pripojenie DIII nie je potrebný voliteľný adaptér, preto môžete svoju jednotku pripojiť do
centrálneho systému riadenia budovy
Smer nasávania vzduchu je možné meniť zo zadného na spodné nasávanie
Štandardné čerpadlo kondenzátu s výtlakom 625mm
Vykurovanie a chladenie
VNÚTORNÁ JEDNOTKA
Chladiaci výkon
Min./Nom./Max.
Vykurovací výkon Min./Nom./Max.
Chladenie
FDQ125C
Energetická trieda
P dizajn
SEER
Ročná spotreba energie
Energetická trieda
P dizajn
SCOP
Ročná spotreba energie
Napájanie
Istenie
FDQ125C
A+
A
kW
12,0
5,81
723
A+
12,7
4,21
4226
3,75
3,83
1600
A/A
5,20
808
A
7,6
3,90
2727
3,21
3,51
1870
Seasonal Smart
Vonk. - Vnút. Max.
Systém Ekvivalentná
Vnút. - vonk. Max.
Vnút. - Vnút. Max.
Počet fáz / frekvencia / napätie
Maximálny prúd ističa (MFA)
m
m
m
m
Hz / V
A
1600
A/B
300x1400x700
350
45
BYBS125DJW1
Biela (10Y9/0,5)
55x1500x500
6,5
39/28
39/28
200/50
66
40/33
40/33
9,52
15,9
1~ / 50/60 / 220-240/220
RZQG125L8V1
Výška x Šírka x Hĺbka mm
kg
Nom. ot.
m³/min
Nom. ot.
m³/min
Nom. ot.
dBA
Nom./Tichá prevádzka dBA
Nom. ot.
dBA
Úroveň 1
dBA
Vonk. tepl. Min.~Max. °CDB
Vonk. tepl. Min.~Max. °CWB
FDQ125C
-/12,0/-/13,5/-
Sezónna účinnosť
kWh
(podľa normy
Vykurovanie
EN14825)
kW
(stredné
klimatické
pásmo)
kWh
EER
Nominálna účinnosť
COP
(chladenie pri 35°/27°
nomin. záťaž, vykurovanie Ročná spotreba energie
kWh
pri 7°/20° nomin. záťaž) Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie
Opláštenie
Farba
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka mm
Požadovaný priestor v podhľade
mm
Hmotnosť
kg
Model
Farba
Dekoračný panel
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka mm
Hmotnosť
kg
Chladenie
Vysoké/Nízke ot. m³/min
Prietok vzduchu
Vykurovanie
Vysoké/Nízke ot. m³/min
Externý statický tlak Vysoké/Nom. ot.
Pa
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
dBA
Chladenie
Vysoké/Nízke ot. dBA
Hladina
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nízke ot. dBA
Kvapalina
mm
Pripojenia
potrubia
Plyn
mm
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Hz / V
VONKAJŠIA JEDNOTKA
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Tichý nočný režim
Prevádzkový
Chladenie
rozsah
Vykurovanie
Chladivo
Typ/GWP
Pripojenia
Dĺžka potrubia
potrubia
Prevýšenie
FDQ125C
kW
kW
102
RZQG125L8Y1
1430x940x320
RZQSG125L8V1
101
81
70
62
67
51/53
45
-15,0~50,0
-20,0~15,5
RZQSG125L8Y1
990x940x320
82
77
83
70
54/49
54/58
-
49
-5,0~46,0
-15,0~15,5
R-410A/1975
75
90
50
70
30,0
0,5
1~ / 50 / 220-240
32
3N~ / 50 / 380-415
20
1~ / 50 / 220-240
32
3N~ / 50 / 380-415
20
(1) EER/COP podľa Eurovent 2012
45
FDQ-B / RZQ-C
Kanálová jednotka
FDQ200-250B
››
››
››
RZQ200-250C
BRC1E52B
Dokonale zakomponovateľná do akéhokoľvek interiéru:
viditeľná je len nasávacia a výfuková mriežka
Externý statický tlak až do 250 Pa umožňuje veľké dĺžky potrubí
a flexibilitu použitia: ideálne na použitie vo veľkých priestoroch
V režime vykurovania až 26,4kW
Vykurovanie a chladenie
VNÚTORNÁ JEDNOTKA
Chladiaci výkon
Min./Nom./Max.
kW
Vykurovací výkon Min./Nom./Max.
kW
Nominálna účinnosť
EER
(chladenie pri 35°/27°
COP
nomin. záťaž, vykurovanie Ročná spotreba energie
kWh
pri 7°/20° nomin. záťaž)
Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka mm
Rozmery
Požadovaný priestor v podhľade
mm
Hmotnosť
kg
Prietok vzduchu
Chladenie
Nom. ot.
m³/min
Externý statický tlak Vysoké/Nom./Nízke ot.
Pa
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
dBA
Hladina
Chladenie
Vysoké ot.
dBA
akustického tlaku Vykurovanie
Nízke
dBA
Pripojenia
Kvapalina
OD
mm
potrubia
Plyn
OD
mm
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Hz / V
FDQ200B
-/20,0/-/23,0/3,21
3,41
3115
VONKAJŠIA JEDNOTKA
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Nom. ot.
Vykurovanie
Nom. ot.
Externý statický tlak Max. ot.
Akustický výkon Nom. ot.
Hladina akustického tlaku Nom. ot.
Vonk. tepl. Min.~Max.
Prevádzkový
Chladenie
rozsah
Vonk. tepl. Min.~Max.
Vykurovanie
Chladivo
Typ/GWP
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Istenie
Maximálny prúd ističa (MFA)
RZQ200C
(1) EER/COP podľa Eurovent 2012
46
mm
kg
m³/min
m³/min
Pa
dBA
dBA
°CDB
°CWB
Hz / V
A
FDQ250B
-/24,1/-/26,4/2,81
3,21
4290
-/Bez náteru
450x1400x900
450
89,0
69,0
94,0
89,0
250/250/250
81,0
45,0
45,0
9,52
82,0
47,0
47,0
12,7
22,2
1~ / 50 / 230
RZQ250C
1680x930x765
183
184
171
171
78
78
57
-5,0~46,0
-15,0~15,0
R-410A/3N~ / 50 / 380-415
20
ABQ-B/A / AZQS-BV1/BY1
ABQ71B
››
››
››
››
››
Kanálová jednotka
AZQS71BV1
ARCWB
Ideálne riešenie pre obchody, reštaurácie alebo kancelárie, ktoré vyžadujú
maximálny podlahový priestor pre nábytok, dekorácie a príslušenstvo
Dokonale zakomponovateľná do akéhokoľvek interiéru:
viditeľná je len nasávacia a výfuková mriežka
Kompaktné rozmery, jednoduchá montáž do medzistropu
Vzduchový filter odstraňuje zo vzduchu unášané čiastočky
prachu a zabezpečuje prívod čistého vzduchu
Ľahká inštalácia a údržba
Vykurovanie a chladenie
VNÚTORNÁ JEDNOTKA
Chladiaci výkon
Min./Nom./Max.
kW
Vykurovací výkon Min./Nom./Max.
kW
Sezónna účinnosť Chladenie
Energetická trieda
(podľa normy
P dizajn
kW
EN14825)
SEER
Ročná spotreba energie kWh
Vykurovanie
Energetická trieda
(stredné
P dizajn
kW
klimatické
SCOP
pásmo)
Ročná spotreba energie kWh
Nominálna účinnosť
EER
(chladenie pri 35°/27°
COP
nomin. záťaž, vykurovanie Ročná spotreba energie
kWh
pri 7°/20° nomin. záťaž)
Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka mm
Rozmery
Hmotnosť
kg
Vysoké/Nom./Nízke ot. m³/min
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke
m³/min
Vykurovanie
Externý statický tlak Super vysoké/Vysoké/Nom./Nízke ot. Pa
Super vysoké/Vysoké/Nom./Nízke ot. dBA
Akustický výkon Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke ot. dBA
Vykurovanie
Super vysoké/Vysoké/Nom./Nízke ot. dBA
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke ot. dBA
Pripojenia
Kvapalina
mm
potrubia
Plyn
mm
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Hz / V
VONKAJŠIA JEDNOTKA
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Tichý nočný režim
Prevádzkový
Chladenie
rozsah
Vykurovanie
Chladivo
Typ/GWP
Pripojenia
Dĺžka potrubia
potrubia
Napájanie
Istenie
Výška x Šírka x Hĺbka mm
kg
Nom. ot.
m³/min
Nom. ot.
m³/min
Nom. ot.
dBA
Nom./Tichá prevádzka dBA
Nom. ot.
dBA
Úroveň 1
dBA
Vonk. tepl. Min.~Max. °CDB
Vonk. tepl. Min.~Max. °CWB
Vonk. - Vnút. Max.
Systém Ekvivalentná
Vnút. - vonk. Max.
Prevýšenie
Vnút. - Vnút. Max.
Počet fáz / frekvencia / napätie
Maximálny prúd ističa (MFA)
m
m
m
m
Hz / V
A
ABQ71B
-/6,8/-/7,5/B
6,80
4,65
512
A
6,33
3,41
2599
3,01
3,61
1130
B/A
285x1007x600
35
18,3/17,0/15,6
18,3/17,0/15,6
-/88/76/63
-/64/59/54
64/59/54
-
ABQ125A
-/12,1/-/13,5/-
ABQ125A
-/12,1/-/13,5/-
ABQ140A
-/13,0/-/15,5/-
2,91
3,01
2079
C/B
2159
B/B
378x1388x541
50,0
378x1588x541
56,0
2,91
3,01
3,41
2079
C/B
2159
B/B
378x1388x541
50,0
378x1588x541
56,0
-
1430/147/126/109/92
78/76/73/70
76/73/70
53/52/50/47
52/50/47
1~ / 50 / 220-240
AZQS71BV1
770 x 900 x 320
67
52,0
48,0
64
48/43
50
-
ABQ140A
-/13,0/-/15,5/-
AZQS125BV1
990x940x320
81
77
83
71
54
58
1720/1430/147/120/90/69
147/126/109/92
79/78/75/71
78/76/73/70
78/75/71
76/73/70
55/53/50/47
53/52/50/47
53/50/47
52/50/47
9,52
15,88
1~ / 50 / 230
AZQS140BV1
1430x940x320
102
83
62
70
53
54
AZQS125BV1
990x940x320
82
77
83
71
54
58
1720/147/120/90/69
79/78/75/71
78/75/71
55/53/50/47
53/50/47
AZQS140BY1
1430x940x320
101
83
62
70
53
54
49
-5,0~460
-15,0~15,5
R-410A/1975
30
40
15,0
-
50
70
30,0
0,5
1~ / 50 / 220-240
20
3N~ / 50 / 380-415
-
(1) EER/COP podľa Eurovent 2012
47
48
RZQ-C
››
››
››
››
››
Twin, triple, double twin
Jednotky pre náhradu jestvujúcich systémov s R-22 alebo R-407C
Prevádzka v režime vykurovania až do -15 °C
Štandardný nočný tichý režim
Maximálna dĺžka potrubia až 100m
Maximálne prevýšenie až 30 m
FCQG-F
FFQ-C
Veľkosť
50
60
71
100
RZQ200C
4
3
3
2
RZQ250C
4
125
FBQ-C8
FHQ-C
50
60
50
60
50
60
71
100
4
3
4
3
4
3
3
2
2
PRIPOJITEĽNÉ VONKAJŠIE JEDNOTKY
VONKAJŠIA JEDNOTKA
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Nom. ot.
Vykurovanie
Nom. ot.
Externý statický tlak Max. ot.
Akustický výkon Nom. ot.
Hladina akustického tlaku Nom. ot.
Vonk. tepl. Min.~Max.
Prevádzkový
Chladenie
rozsah
Vonk. tepl. Min.~Max.
Vykurovanie
Chladivo
Typ/GWP
Pripojenia
Dĺžka potrubia Vonk. - Vnút. Max.
potrubia
Vnút. - vonk. Max.
Prevýšenie
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Istenie
Maximálny prúd ističa (MFA)
FDXS-F
4
4
4
125
4
50
60
71
100
4
3
3
2
2
RZQ200C
mm
kg
m³/min
m³/min
Pa
dBA
dBA
°CDB
°CWB
m
m
Hz / V
A
FUQ-C
125
71
100
3
2
2
FAQ-C
125
2
71
100
3
2
FDQ-C
125
2
RZQ250C
1680x930x765
183
184
171
171
78
78
57
-5,0~46,0
-15,0~15,0
R-410A/1975
100
3N~ / 50 / 380-415
20
49
RZQG-L
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
Twin, triple, double twin
Sezónna účinnosť, optimalizované pre celoročnú prevádzku
Seasonal smart už spĺňa požiadavky pre Eko-dizajn 2014 EÚ
Vhodné aj pre počítačové miestnosti (EDP)
Jednotky pre náhradu jestvujúcich systémov s R-22 alebo R-407C
Prevádzka v režime vykurovania až do -20°C
Štandardný nočný tichý režim
Maximálna dĺžka potrubia až 75 m
Minimálna dĺžka potrubia: bez obmedzenia
variabilná teplota chladiva
optimalizované pre vykurovanie
spoľahlivé odmrazovanie
voliteľné vyhrievanie spodnej vane
FCQHG-F
veľkosť
71
FCQG-F
35
50
RZQG71L8V1 RZQG71L8Y1
2
RZQG100L8V1 RZQG100L8Y1
3
2
RZQG125L8V1 RZQG125L8Y1
4
3
4
3
RZQG140L7V1 RZQG140LY1
2
60
FFQ-C
71
35
50
FDXS-F
60
2
2
2
35
50
FBQ-C8
60
2
3
2
4
3
4
3
2
35
50
60
FHQ-C
71
2
3
2
4
3
4
3
2
35
50
FAQ-C FUQ-C
60
71
71
71
2
2
2
2
3
2
4
3
4
3
3
2
2
2
4
3
4
3
2
Seasonal Smart
PRIPOJITEĽNÉ VONKAJŠIE JEDNOTKY
VONKAJŠIA JEDNOTKA
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Nom. ot.
Vykurovanie
Nom. ot.
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Nom. ot.
akustického tlaku Vykurovanie
Nom. ot.
Tichý nočný režim Úroveň 1
Vonk. tepl. Min.~Max.
Prevádzkový
Chladenie
rozsah
Vonk. tepl. Min.~Max.
Vykurovanie
Chladivo
Typ/GWP
Pripojenia
Dĺžka potrubia Vonk. - Vnút. Max.
potrubia
Systém Ekvivalentná
Vnút. - vonk. Max.
Prevýšenie
Vnút. - Vnút. Max.
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Istenie
Maximálny prúd ističa (MFA)
50
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
m
m
m
m
Hz / V
A
RZQG71L8V1 RZQG100L8V1 RZQG125L8V1 RZQG140L7V1 RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1
990x940x320
1430x940x320
990x940x320
1430x940x320
78
102
80
101
59
70
84
59
70
84
49
62
49
62
64
66
67
69
64
66
67
69
48
50
51
52
48
50
51
52
50
52
53
50
52
53
43
45
43
45
-15,0~50,0
-20,0~15,5
R-410A/1975
50
75
50
75
70
90
70
90
30,0
0,5
1~ / 50 / 220-240
3N~ / 50 / 380-415
20
32
16
20
RZQSG-L
››
››
››
››
››
››
››
››
››
Twin, triple, double twin
Sezónna účinnosť, optimalizované pre celoročnú prevádzku
Jednotky pre náhradu jestvujúcich systémov s R-22 alebo R-407C
Prevádzka v režime vykurovania až do -15 °C
Maximálna dĺžka potrubia až 50m
Minimálna dĺžka potrubia: bez obmedzenia
variabilná teplota chladiva
optimalizované pre vykurovanie
spoľahlivé odmrazovanie
voliteľné vyhrievanie spodnej vane
FCQHG-F
veľkosť
71
RZQSG71L3V1
FCQG-F
35
50
60
FFQ-C
71
2
RZQSG100L8Y1
3
2
RZQSG125L8V1
RZQSG125L8Y1
4
3
RZQSG140LV1
RZQSG140LY1
4
3
PRIPOJITEĽNÉ VONKAJŠIE JEDNOTKY
VONKAJŠIA JEDNOTKA
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Nom. ot.
Vykurovanie
Nom. ot.
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Nom./Tichá prevádzka
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Nom. ot.
Tichý nočný režim Úroveň 1
Vonk. tepl. Min.~Max.
Prevádzkový
Chladenie
rozsah
Vonk. tepl. Min.~Max.
Vykurovanie
Chladivo
Typ/GWP
Pripojenia
Dĺžka potrubia Vonk. - Vnút. Max.
potrubia
Systém Ekvivalentná
Vnút. - vonk. Max.
Prevýšenie
Vnút. - Vnút. Max.
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Istenie
Maximálny prúd ističa (MFA)
50
FDXS-F
60
2
RZQSG100L8V1
2
35
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
m
m
m
m
Hz / V
A
2
2
RZQSG71L3V1
770 x 900 x 320
67
52
48
65
49/47
51
35
50
FBQ-C8
60
2
3
2
4
3
4
3
2
35
50
60
FHQ-C
71
2
3
2
4
3
4
3
RZQSG100L8V1 RZQSG125L8V1
990x940x320
81
76
77
83
69
70
53/49
54/49
57
58
-
2
50
60
FAQ-C
71
71
2
2
2
3
2
4
3
4
3
RZQSG140LV1
1430x940x320
102
83
62
53/49
54
35
2
2
3
2
4
3
4
3
2
RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1
990x940x320
82
76
77
83
69
70
53/54/57
58
49
RZQSG140LY1
1430x940x320
101
83
62
69
53/54
-5,0~46,0
-15,0~15,5
R-410A/1975
30
40
15
50
70
30,0
0,5
20
1~ / 50 / 220-240
32
3N~ / 50 / 380-415
20
51
MXS-E/F/G/H/K
››
››
››
››
››
››
Multisplit systém
Široká rada od 2- po 5-portové jednotky
Možnosť pripojiť až 5 vnútorných jednotiek
3-portová multi vonkajšia jednotka veľkosti 40 vyhovuje požiadavkám
na nižší výkon lepšie izolovaných budov. Nástenná jednotka veľkosti
15 umožňuje účinnú distribúciu nižšieho výkonu multi vonkajšej jednotky
Všetky vnútorné jednotky sú samostatne ovládateľné a nemusia
sa inštalovať v tej istej miestnosti alebo v rovnakom čase
Vonkajšie jednotky sú osadené rotačným kompresorom Daikin,
ktorý sa vyznačuje nízkou hlučnosťou a vysokým výkonom
Je možné skombinovať rôzne typy vnútorných jednotiek:
nástennú, parapetnú, kanálovú, podstropnú, kazetovú
alebo 4-výfukovú podstropnú jednotku
Vykurovanie a chladenie
PRIPOJITEĽNÉ
VNÚTORNÉ
JEDNOTKY
2MXS40H
2MXS50H
3MXS40K
3MXS52E
3MXS68G
4MXS68F
4MXS80E
5MXS90E
Nástenná jednotka
FTXG-J
CTXS-K
52
FTXS-G
FTX-JV
FVXG-K
Flexi jednotka
FVXS-F
FLXS-B
Kazetová jednotka Úplne plochá
s kruhovým výfukom kazetová jednotka
FCQG-F
Podstropné
jednotky
Kanálové jednotky
FFQ-C
FDXS-F
FDBQ-B/FBQ-C8
FHQ-C
25 35 50 15 35 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 25 35 50 25 35 50 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
PRIPOJITEĽNÉ VONKAJŠIE JEDNOTKY
VONKAJŠIA JEDNOTKA
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Prevádzkový
Chladenie
rozsah
Vykurovanie
Chladivo
Typ/GWP
Pripojenia
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Prevýšenie
Napájanie
FTXS-K
Parapetné jednotky
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Výška x Šírka x Hĺbka mm
kg
Vysoké/Nom./Nízke ot. m³/min
Vysoké/Nom./Nízke ot. m³/min
Vysoké/Nom. ot. dBA
Nom. ot.
dBA
Nom. ot.
dBA
Vonk. tepl. Min.~Max. °CDB
Vonk. tepl. Min.~Max. °CWB
Vnút. - vonk. Max.
Vnút. - Vnút. Max.
mm
mm
mm
m
m
Tepelná izolácia
Celková dĺžka potrubia Systém Skutočná m
Počet fáz / frekvencia / napätie
Hz / V
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
2MXS40H
2MXS50H
550 x 765 x 285
38
42
36/33/30
37/34/34
32/32/32
34/34/34
-/62
-/63
47
48
48
50
10~46
-15~15,5
R-410A/1975
6,35x2
9,52x1
12,7x1
18
15
7,5
3MXS40K
735x826x300
49
45/-/41
45/-/41
59/46
47
-10~46
-15~15,5
R-410A/1975
6,35x3
9,52x3
18
15
7,5
30
1~ / 50 / 230
30
1~ / 50 / 230
●
3MXS52E
3MXS68G
4MXS68F
4MXS80E
5MXS90E
735x826x300
770 x 900 x 320
49
58
72
73
45/-/45
52,7/49,4/43,5
54,5/-/46,0
57,1/54,5/46,0
45/-/41
46,4/44,5/16,3
46,0/-/14,7
52,5/-/14,7
-/59
-/61
-/62
-/66
46
48
52
47
49
52
-10~46
-15~15,5
R-410A/1975
6,35x3
6,35x3
6,35x4
6,35x4
6,35x5
9,52x2, 12,7x1 9,52x1, 12,7x2 9,52x2, 12,7x2 9,52x1, 12,7x1, 15,9x2 9,52x2, 12,7x1, 15,9x2
18
25
15
7,5
Potrubie kvapaliny aj plynu
50
60
70
75
1~ / 50 / 230
RXYSQ-P8V1
››
››
››
››
››
››
››
››
››
VRVIII-S pre rezidenčné aplikácie („Systém
Super-Multi-Plus“)
Energeticky účinný vykurovací systém založený na technológii
tepelného čerpadla využívajúceho vzduch ako zdroj energie
Nízke účty za elektrickú energiu a nízke emisie CO2
Možnosť pripojiť až 9 vnútorných jednotiek
Všetky vnútorné jednotky sú samostatne ovládateľné a nemusia
sa inštalovať v tej istej miestnosti alebo v rovnakom čase
Je možné skombinovať rôzne typy vnútorných jednotiek:
nástennú, parapetnú, kanálovú, podstropnú, kazetovú
s kruhovým výfukom alebo 4-výfukovú kazetovú jednotku
Štíhly a flexibilný dizajn
3 kroky v tichom nočnom režime: krok 1: 47
dBA, krok 2: 44 dBA, krok 3: 41 dBA
Jednoduchá inštalácia vďaka automatickému plneniu
chladiva a automatickej skúšobnej prevádzke
Možnosť obmedziť maximálnu spotrebu energie medzi
30 a 80 %, napríklad v čase vyššieho odberu energie inými zariadeniami
Vykurovanie a chladenie
PRIPOJITEĽNÉ
VNÚTORNÉ
JEDNOTKY
RXYSQ-P8V1
Nástenné jednotky
FTXG-J
CTXS-K
Parapetné jednotky
FTXS-K
FTXS-G
FVXG-K
Flexi jednotka
FVXS-F
FLXS-B
Kazetová jednotka
Úplne plochá
s kruhovým výfukom kazetová jednotka
FCQG-F
Podstropná
jednotka
Kanálové jednotky
FFQ-C
FDXS-F
FDBQ-B /FBQ-C8
FHQ-C
25 35 50 15 35 20 25 35 42 50 60 71 25 35 50 25 35 50 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60
●
●
●
●
●
●
●
●
●
VONKAJŠIA JEDNOTKA
Výkonový rozsah
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
EER
COP
Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek
Index pripojenia Min.
vnút. jednotiek
Max.
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Nom. ot.
akustického tlaku Vykurovanie
Nom. ot.
Prevádzkový
Chladenie
Min.~Max.
rozsah
Vykurovanie
Min.~Max.
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
potrubia
Plyn
Celková dĺžka potrubia Systém Skutočná
Vonk. - Vnút.
Prevýšenie
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Istenie
Maximálny prúd ističa (MFA)
●
HP
kW
kW
kW
kW
mm
kg
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
mm
mm
m
m
Hz / V
A
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
RXYSQ4P8 (V1/Y1)
4
12,6
14,2
3,24
3,12
3,89
4,55
8
63
138
RXYSQ5P8V1 (V1/Y1)
RXYSQ6P8V1 (V1/Y1)
5
6
14,0
15,5
16,0
18,0
3,51
4,53
3,86
4,57
3,99
3,42
4,15
3,94
9
9
70
80
182
202
1345 x 900 x 320
120
66
67
69
50
51
53
52
53
55
-5~46
-20~15,5
R-410A
9,52
19,1
115
135
145
40 (vonkajšia jednotka umiestnená vyššie)/30 (vnútorné jednotky umiestnené vyššie)
1N~/50/220-240 (V1) / 3N~/50/380-415 (Y1)
32,0 (V1) / 16,0 (Y1)
(1) EER/COP podľa Eurovent 2012
BPMKS boxy
Pripojiteľné vnútorné jednotky
Max. pripojiteľný výkon vnútorných jednotiek
Max. index pripojenia
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
mm
kg
BPMKS967A2
BPMKS967A3
1~2
14,2
71+71
1~3
20,8
60+71+71
180x294x350
7
8
53
ERQ
Invertorové kondenzačné jednotky s tepelným čerpadlom
Rada invertorových kondenzačných jednotiek R-410A pre párovú aplikáciu
so VZT jednotkami.
››
››
››
››
››
Jednotky riadené invertorom
Veľký výkonový rozsah (od veľkosti 100 po 250)
Tepelné čerpadlo
R-410A
Možnosti flexibilnej regulácie:
- Regulácia x: regulácia teploty vzduchu (teplota výstupného a nasávaného
vzduchu, priestorová teplota) pomocou externého zariadenia (regulátor
DDC)
- Regulácia y: regulácia vyparovacej teploty pomocou ovládania Daikin
(nie je potrebný žiadny regulátor DDC)
- Regulácia z: regulácia teploty vzduchu (teplota nasávania, priestorová
teplota) pomocou ovládania Daikin (žiadny regulátor DCC nie je potrebný)
›› Dostupný široký sortiment súprav expanzných ventilov
VZT jednotka
Potrubie pre kvapalinu
Potrubie pre kvapalinu
Potrubie pre plyn
Potrubie pre plyn
Elektronický expanzný ventil:
EKEXV
potrubie pre pary chladiva
potrubie pre kvapalinu
F1-F2
externá komunikácia
Komunikačný adaptér:
EKEQDCB: regulácia z
EKEQFCB: regulácia x,y
F1, F2 komunikácia
Regulátor DDC
(dodávaný
externe)
regulácia x
KOMBINAČNÁ TABUĽKA
Komunikačné adaptéry
VONKAJŠIA JEDNOTKA
1~
3~
ERQ100AV1
ERQ125AV1
ERQ140AV1
ERQ125AW1
ERQ200AW1
ERQ250AW1
Súprava expanzných ventilov
regulácia z
regulácia
x alebo y
veľkosť 63
veľkosť 80
veľkosť 100
veľkosť 125
veľkosť 140
veľkosť 200
veľkosť 250
EKEQDCBA
EKEQFCBA
EKEXV63
EKEXV80
EKEXV100
EKEXV125
EKEXV140
EKEXV200
EKEXV250
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
-
P
P
P
P
-
P
P
P
P
P
-
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P: Možnosť pripojenia: Kombinácia v závislosti od výkonu a objemu priameho výparníka vo VZT jednotke.
54
VZT jednotka
Vonkajšia jednotka kombinovaná s vnútornými jednotkami
Komunik. adaptér
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Výkonový rozsah
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Chladenie
Nom.
Príkon
Vykurovanie
Nom.
EER
COP
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
Chladenie
Nom. ot.
Prietok vzduchu
Vykurovanie
Nom. ot.
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Chladenie
Nom. ot.
Hladina
akustického tlaku Vykurovanie
Nom. ot.
Chladenie
Min./Max.
Vykurovanie
Min./Max.
Prevádzkový
rozsah
Vykurovanie Min.
Teplota na
výmenníku
Chladenie Max.
Chladivo
Typ
Kvapalina
Pripojenia
Plyn
potrubia
Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Istenie
Maximálny prúd ističa (MFA)
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Výkonový rozsah
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Chladenie
Nom.
Príkon
Vykurovanie
Nom.
EER
COP
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
Chladenie
Nom. ot.
Prietok vzduchu
Vykurovanie
Nom. ot.
Akustický výkon Nom. ot.
Hladina akustického tlaku Nom. ot.
Chladenie
Min./Max.
Vykurovanie
Min./Max.
Prevádzkový
rozsah
Vykurovanie Min.
Teplota na
výmenníku
Chladenie Max.
Chladivo
Typ
Kvapalina
Pripojenia
potrubia
Plyn
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Istenie
Maximálny prúd ističa (MFA)
HP
kW
kW
kW
kW
ERQ
Súprava expanzných ventilov
ERQ100AV1
4
11,2
12,5
2,81
2,74
ERQ125AV1
5
14,0
16,0
3,51
3,86
ERQ140AV1
6
15,5
18,0
4,53
4,57
3,42
3,94
3,99
4,56
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
°CDB
°CDB
102
66
50
52
mm
mm
mm
Hz / V
A
HP
kW
kW
kW
kW
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
°CDB
°CWB
°CDB
°CDB
mm
mm
Hz / V
A
4,15
1345 x 900 x 320
120
106
105
67
51
53
-5/46
-20/15,5
10
35
R-410A
9,52
69
53
55
15,9
19,1
26x3
1N~/50/220-240
32,0
ERQ125AW1
5
14,0
16,0
3,52
4,00
3,98
4,00
1680x635x765
159
95
95
72
54
15,9
16
ERQ200AW1
8
22,4
25,0
5,22
5,56
4,29
4,50
ERQ250AW1
10
28,0
31,5
7,42
7,70
3,77
4,09
1680x930x765
187
171
171
240
185
185
78
57
-5/43
-20/15
10
35
R-410A
9,52
19,1
3N~ / 50 / 400
58
22,2
25
55
EKEXV
Súprava expanzných ventilov pre VZT aplikácie
››
››
››
EKEXV140
SÚPRAVY EXPANZNÝCH VENTILOV
Rozmery
Hmotnosť
Hladina akustického tlaku Nom.
Prevádzkový
Chladenie
rozsah
Vykurovanie
Prevádzkový rozsah – Chladenie
teplota na výmenníku Vykurovanie
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
potrubia
Plyn
1
2
››
Systém poskytuje optimalizované podmienky vzduchu, ako sú regulácia
čerstvého vzduchu a vlhkosti a pod. a je možné ho použiť v malých
skladoch, predvádzacích miestnostiach a kanceláriách
Široký sortiment jednotiek ponúka maximálny aplikačný
potenciál a flexibilné možnosti ovládania
Komunikačný adaptér a súprava expanzných ventilov sú vyžadované
pri pripojení na priamy výparník VZT jednotky
Expanzné ventily sú určené pre vnútornú aj vonkajšiu
inštaláciu a môžu byť namontované na stene
EKEXV50
EKEXV63
mm
mm
6,35
6,35
EKEXV100
EKEXV125
401x215x78
2,9
45
-5,0/46,0
-/351
102
R-410A
9,52
9,52
EKEXV140
EKEXV200
EKEXV250
45% relatívnej vlhkosti
Teplotu vzduchu vstupujúceho do výmenníka v režime vykurovania je možné znížiť na -5°CDB. Ďalšie informácie vám poskytne miestny predajca
EKEQ
Komunikačný adaptér pre VZT aplikácie
››
››
››
EKEQFCBV3
››
››
VETRANIE
Aplikácia
Vonkajšia jednotka
Výška x Šírka x Hĺbka mm
Rozmery
Hmotnosť
kg
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Hz / V
56
EKEXV80
Výška x Šírka x Hĺbka mm
kg
dBA
Min./Max.
°CDB
Min./Max.
°CWB
Max.
°CDB
Min.
°CDB
Široký sortiment jednotiek ponúka maximálny aplikačný
potenciál a flexibilné možnosti ovládania
Systém poskytuje optimalizované podmienky vzduchu, ako sú regulácia
čerstvého vzduchu a vlhkosti a pod. a je možné ho použiť v malých
skladoch, predvádzacích miestnostiach a kanceláriách
Komunikačné adaptéry a súprava expanzných ventilov sú
vyžadované pri každej kombinácii, vrátane VZT jednotky
Komunikačné adaptéry sú určené pre vnútornú aj vonkajšiu
inštaláciu a môžu byť namontované na stene
Široká ponuka možností ovládania: regulácia x: teplotu výstupného a nasávaného
vzduchu a priestorovú teplotu je možné regulovať pomocou regulácie DDC (externá
dodávka); regulácia y: regulácia stálou vyparovacou teplotou; regulácia z: regulácia
priestorovej teploty alebo teploty nasávaného vzduchu pomocou diaľkového ovládača
Daikin; diaľkové zapínanie alebo vypínanie dosiahnete voliteľným adaptérom KRP4A51
EKEQFCB
Split
ERQ
3,6
EKEQDCB
Split
ERQ
132x400x200
3,9
1~/50/230
EKEQMCB
Multi
VRV
3,6
Možnosti riadenia pre VZT aplikácie
Pre maximalizovanie flexibility inštalácie ponúkame 3 typy riadiacich systémov:
Možnosť X (regulácia Td/Tr):
regulácia teploty vzduchu cez externý ovládač DDC (externá dodávka)
Teplota v miestnosti je regulovaná ako funkcia výstupného alebo
nasávaného vzduchu VZT jednotky (výber používateľa). Ovládač DDC
premieňa teplotný rozdiel medzi nastavenou teplotou a teplotou
nasávaného vzduchu (alebo teplotou výstupného vzduchu alebo
priestorovou teplotou) na riadiace napätie (0-10 V), ktoré sa prenesie do
komunikačného adaptéra Daikin (EKEQFCBA). Toto riadiace napätie sa
použije ako hlavná vstupná hodnota pre reguláciu frekvencie kompresora.
Ts
DDC
Te
Td
VZT
Regulačná
skriňa Daikin:
EKEQFCB
TR
Miestnosť
Možnosť Y (regulácia Te/Tc):
regulácia na konštantnú vyparovaciu teplotu (EKEQFCB)
Zákazník si môže nastaviť stálu cieľovú vyparovaciu teplotu medzi 3°C
a 8°C. V takomto prípade je priestorová teplota regulovaná len nepriamo.
Chladiaci výkon sa určí podľa skutočnej vyparovacej teploty (t.j. výkon
výmenníka tepla). Voliteľný káblový diaľkový ovládač Daikin (BRC1D52,
alebo BRC1E52B) je možné pripojiť na indikáciu poruchy alebo na servisné
nastavenie.
Ts
Regulačná
skriňa Daikin:
EKEQFCB
Te
VZT
TR
Td
Miestnosť
BRC1D52
BRC1E52B
ON/OFF (ZAP./VYP.)
Možnosť Z (regulácia Ts/Tr):
pomocou voliteľného káblového diaľkového ovládača Daikin
BRC1D52 alebo BRC1E52B (EKEQDCB, EKEQMCB)
Požadovanú teplotu je možné nastaviť pomocou štandardného káblového
diaľkového ovládača Daikin. Vzdialené zapínanie alebo vypínanie
dosiahnete voliteľným adaptérom KRP4A51.
Nemali by ste pripájať žiadny externý ovládač DDC. Výkon chladenia
sa určí z teploty nasávaného vzduchu a nastavenej teploty na ovládači
Daikin.
KRP4A51
Ts
Regulačná
skriňa Daikin:
EKEQDCB
EKEQMCB
Te
Td
VZT
TR
Miestnosť
BRC1D52
BRC1E52B
Ts = Teplota nasávaného vzduchu
Td = Teplota výstupného vzduchu
Tr = Teplota v miestnosti
Te = Výparná teplota
VZT = Vzduchotechnická jednotka
DDC= Externá regulácia (VZT)
KOMUNIKAČNÝ ADAPTÉR
Možnosť x
EKEQFCB
Možnosť y
Možnosť z
FUNKCIE
Vyžaduje sa externe dodávaný ovládač DDC
Regulácia teploty pomocou teploty nasávaného alebo výstupného vzduchu
Regulácia na konštantnú vyparovaciu teplotu – nie je možné diaľkovým ovládačom nastaviť teplotu
EKEQDCB
EKEQMCB*
Pomocou voliteľného káblového diaľkového ovládača Daikin BRC1D52 alebo BRC1E52B
Regulácia teploty pomocou teploty nasávaného vzduchu
* EKEQMCB (pre VRV aplikáciu)
57
VAM-FA/FB
Odpadový vzduch,
z ktorého sme získali
teplo a vlhkosť
Vetracie jednotky so spätným získavaním tepla
Čerstvý vonkajší vzduch
Vnútorný vzduch
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
Čerstvý vzduch
po rekuperácií
tepla
Vetranie s úsporou energie pomocou
rekuperácie pri vykurovaní aj chladení
Ideálne riešenie pre obchody, reštaurácie alebo kancelárie, ktoré vyžadujú
maximálny podlahový priestor pre nábytok, dekorácie a príslušenstvo
Funkcia voľného chladenia, keď je vonkajšia teplota
nižšia než vnútorná (napr. počas noci)
Nízka spotreba energie vďaka ventilátorom s DC invertorom
Predchádzanie energetickým stratám z nadmerného
vetrania a zároveň udržiavanie kvality vnútorného vzduchu
so snímačom emisií CO2 (voliteľné príslušenstvo)
Je možné použiť samostatne alebo integrované v systéme VRV
Široký sortiment jednotiek: prúdenie vzduchu od 150 až do 2000 m³/h
Vysoko účinné filtre dostupné v triedach F6, F7 a F8
Špeciálne vyvinutý HEP výmenník tepla (papier s vysokou účinnosťou)
Odvod kondenzátu nie je potrebný
Možnosť podtlakovej aj pretlakovej prevádzky
VETRANIE
Príkon
Režim rekuperácie tepla Nom.
Veľmi vysoké ot.
Veľmi vysoké ot.
Režim obtoku
Nom.
Účinnosť rekuperácie tepla
Veľmi vysoké ot.
Účinnosť rekuperácie Chladenie
Veľmi vysoké ot.
vlhkosti
Vykurovanie
Veľmi vysoké ot.
Prevádzkový režim
Systém rekuperácie
Prvok rekuperácie
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Režim rekuperácie tepla Veľmi vysoké ot.
Prietok vzduchu
Režim obtoku
Veľmi vysoké ot.
Externý statický tlak Veľmi vysoké ot.
Hladina akustického Režim rekuperácie tepla Veľmi vysoké ot.
tlaku
Režim obtoku
Veľmi vysoké ot.
Prevádzkový
Min.
rozsah
Max.
Relatívna vlhkosť
Priemer pripojovacieho VZT potrubia
Napájanie
Fáza/Frekvencia/Napätie
Istenie
Maximálny prúd ističa (MFA)
kW
kW
%
%
%
mm
kg
m³/h
m³/h
Pa
dBA
dBA
°CDB
°CDB
%
mm
Hz / V
A
VAM150FA
0,116
0,116
74
VAM250FA
0,141
0,141
72
58
64
Režim rekuperácie tepla/režim obtoku/režim Fresh-up
Krížový výmenník vzduch-vzduch (citeľné aj viazané teplo)
Špeciálne upravený nehorľavý papier
285x776x525
24
150
250
150
250
69
64
27 / 28,5
28 / 29
27 / 28,5
28 / 29
-15
50
80% alebo menej
100
1~/50/60/220-240/220
15
*VAM350FB
*VAM500FB
*VAM650FB
*VAM800FB *VAM1000FB *VAM1500FB *VAM2000FB
75
74
74
74
75
75
75
61
58
58
60
61
61
61
65
62
63
65
66
66
66
Režim rekuperácie tepla/režim obtoku/režim Fresh-up
Krížový výmenník vzduch-vzduch (citeľné aj viazané teplo)
Špeciálne upravený nehorľavý papier
301x828x816
364x1004x868
364x1004x1156
726x1514x868
33
33
48
48
61
132
158
350
500
650
800
1000
1500
2000
350
500
650
800
1000
1500
2000
98
98
93
137
157
137
137
32 / 34
33 / 34,5
34,5 / 35,5
36 / 37
36 / 37
39,5 / 41,5
40 / 42,5
32 / 34
33,5 / 34,5
34,5 / 35,5
36 / 37
36 / 37
40,5 / 41,5
40 / 42,5
-15
50
80% alebo menej
150
200
250
350
1~/50/60/220-240/220
15
* Poznámka: šedé bunky obsahujú predbežné hodnoty
58
CYQS/M/L-DK-F/C/R
Štandardná teplovzdušná clona Biddle
SAMOSTATNÝ SYSTÉM NA VYKUROVANIE ALEBO CHLADENIE
ERQ
CYQM150DK80FSN
››
››
››
››
››
››
››
Pripojiteľné k tepelnému čerpadlu ERQ
ERQ je jeden z prvých systémov DX pripojiteľných
k teplovzdušným clonám
Model voľne visiaci (F): jednoduchý systém upevňovania na strop
Návratnosť za menej než 1,5 roka v porovnaní
s inštaláciou elektrickej teplovzdušnej clony
Jednoduchá a rýchla inštalácia so zníženými nákladmi, keďže nie sú
potrebné žiadne prídavné systémy vody, kotly ani plynové pripojenia
Maximálna energetická účinnosť pochádzajúca z takmer nulovej
turbulencie vzduchového prúdu a optimalizovaného prietoku
Účinnosť separácie vzduchu okolo 85 % výrazne znižuje stratu
tepla a požadovaný výkon vykurovania vnútornej jednotky
ŠTANDARDNÁ TEPLOVZDUŠNÁ CLONA BIDDLE (CY)
Malá
ŠTANDARDNÁ TEPLOVZDUŠNÁ CLONA BIDDLE NA PRIPOJENIE K ERQ
Len ventilátor
Nom. ot.
kW
Vykurovanie
Nom. ot.
kW
Delta T
Vstup = teplota v miestnosti
K
Opláštenie
Farba
Rozmery
Výška
Jednotka F/C/R
mm
Šírka
Jednotka F/C/R
mm
Hĺbka
Jednotka F/C/R
mm
Požadovaný inštalačný priestor
mm
Výška dverí
Max.
m
Šírka dverí
Max.
m
Hmotnosť
kg
Prietok vzduchu
Vykurovanie
m³/h
Hladina akustického tlaku Vykurovanie
dBA
Chladivo
Typ
Pripojenia potrubia Kvapalina/Plyn
Požadované príslušenstvo (musí sa objednať samostatne)
Napájanie
Napätie
V
Stredná
CYQS150DK80
*BN / *SN
CYQS200DK100
*BN / *SN
CYQS250DK140
*BN / *SN
CYQM100DK80
*BN / *SN
0,35
0,35
0,46
0,46
0,58
0,58
16
0,37
0,37
17
Príkon
15
BN: RAL9016 / SN: RAL9006
270 / 270 / 270
1500 / 1500 / 1548 2000 / 2000 / 2048 2500 / 2500 / 2548
290 / 821 / 561
420
2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3)
1,5
2,0
2,5
66
83
107
1746
2328
2910
49
50
51
R-410A
9,52 / 16,0
9,52 / 19,0
Káblový diaľkový ovládač Daikin (BRC1E52B alebo BRC1D52)
230
CYQM150DK80
*BN / *SN
CYQM200DK100 CYQM250DK140
*BN / *SN
*BN / *SN
0,56
0,75
0,94
0,56
0,75
0,94
14
13
15
BN: RAL9016 / SN: RAL9006
270 / 270 / 270
1000 / 1000 / 1048 1500 / 1500 / 1548 2000 / 2000 / 2048 2500 / 2500 / 2548
290 / 821 / 561
420
2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3)
1,0
1,5
2,0
2,5
57
73
94
108
1605
2408
3210
4013
50
51
53
54
R-410A
9,52 / 16,0
9,52 / 19,0
Káblový diaľkový ovládač Daikin (BRC1E52B alebo BRC1D52)
230
Veľká
ŠTANDARDNÁ TEPLOVZDUŠNÁ CLONA BIDDLE NA PRIPOJENIE K ERQ
Príkon
Len ventilátor
Nom. ot.
kW
Vykurovanie
Nom. ot.
kW
Delta T
Vstup = teplota v miestnosti
K
Opláštenie
Farba
Rozmery
Výška
Jednotka F/C/R
mm
Šírka
Jednotka F/C/R
mm
Hĺbka
Jednotka F/C/R
mm
Požadovaný inštalačný priestor
mm
Výška dverí
Max.
m
Šírka dverí
Max.
m
Hmotnosť
kg
Prietok vzduchu
Vykurovanie
m³/h
Hladina akustického tlaku Vykurovanie
dBA
Chladivo
Typ
Pripojenia potrubia Kvapalina/Plyn
Požadované príslušenstvo (musí sa objednať samostatne)
Napájanie
Napätie
V
CYQL100DK125*BN / *SN
0,75
0,75
1000 / 1000 / 1048
3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
1,0
76
3100
53
9,52 / 16,0
CYQL150DK200*BN / *SN
1,13
1,13
CYQL200DK250*BN / *SN
CYQL250DK250*BN / *SN
1,50
1,88
1,50
1,88
15
14
12
BN: RAL9016 / SN: RAL9006
370 / 370 / 370
1500 / 1500 / 1548
2000 / 2000 / 2048
2500 / 2500 / 2548
745 / 745 / 745
520
3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
1,5
2,0
2,5
100
126
157
4650
6200
7750
54
56
57
R-410A
9,52 / 16,0
9,52 / 22,0
Káblový diaľkový ovládač Daikin (BRC1E52B alebo BRC1D52)
230
F: Voľne visiaci model, C: Kazetový model, R: Zabudovaný model
(1) Vhodné podmienky | (2) Normálne podmienky | (3) Nevhodné podmienky
59
60
Riadiace systémy
Individuálne ovládače
Káblový/infračervený diaľkový ovládač
62
62
Centrálne ovládače
Centrálny diaľkový ovládač, spoločný
ovládač zap/vyp, časovač
DTA113B51
66
Centrálny riadiaci systém
NOVÉ Rozhrania štandardných protokolov
Adaptér KNX
66
67
67
68
68
70
70
71
71
Snímače a iné
zariadenia
Bezdrôtový teplotný snímač do miestnosti 72
Káblový teplotný snímač do miestnosti
72
Iné integračné zariadenia
73
Zoznam príslušenstva
Sky Air
76
ARC*/BRC*
BRC1D52
BRC944B2
Individuálne riadiace systémy
ARC466A1
BRC4*/BRC7*
BRC944B2*/BRC1D52
Káblový diaľkový ovládač
››
››
››
››
››
››
Časovač:
• Päť akcií za deň je možné nastaviť nasledovne:
-- nastavenie teploty: jednotka je zapnutá a beží normálna prevádzka
-- VYP: jednotka je vypnutá1
-- limity: jednotka je zapnutá a ovládanie min./max.
(viac podrobností v limitovanej prevádzke)
Opustenie domu (protimrazová ochrana): počas neprítomnosti
je možné udržiavať vnútornú teplotu na určitej úrovni.
Táto funkcia môže jednotku aj zapínať alebo vypínať
Funkcia HRV sa ľahšie používa vďaka zavedeniu
tlačidla pre vetrací režim a rýchlosť ventilátora
Neustále sledovanie správnej prevádzky
systému celkom 80 komponentov
Okamžité zobrazenie kódu poruchy a stavu zariadenia
Skrátenie času detekcie poruchy a zníženie nákladov na údržbu
Displej
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
Prevádzkový režim1
Prevádzka vetrania s rekuperáciou tepla (HRV)
Kontrola zmeny chladenia/vykurovania
Indikácia centrálneho ovládania
Indikácia skupinového ovládania
Nastavená teplota1
Smer prietoku vzduchu1
Naprogramovaný čas
Kontrola/skúšobná prevádzka
Rýchlosť ventilátora1
Znečistenie vzduchového filtra
Rozmrazovanie/horúci štart
Porucha
1
na BRC944B2 sú dostupné len funkcie označené s 1
ARC4*/BRC4*/BRC7*
Infračervené diaľkové ovládanie
Prevádzkové tlačidlá: ON / OFF (zapnúť/vypnúť), spustiť / zastaviť režim
časovača, zapnúť / vypnúť časovač, naprogramovaný čas, nastavenie teploty,
smer prúdenia vzduchu (1), prevádzkový režim, kontrola rýchlosti ventilátora,
reset signalizácie zanesenia filtra (2), kontrola (2)/ skúšobná prevádzka (2) Displej: Prevádzkový režim, výmena batérií, nastavenie teploty, smer prúdenia
vzduchu (1), naprogramovaný čas, rýchlosť ventilátora, kontrola / skúšobná
prevádzka (2)
1.
2.
3.
62
Neplatí pre FDBQ, FDXS, FBQ
Len pre jednotky FX**
Všetky funkcie diaľkového ovládača nájdete v Návode na obsluhu
BRC1E52B
Diaľkový ovládač s jednoduchým ovládaním
a moderným dizajnom
Úspora energie
Séria funkcií na úsporu energie,
ktoré je možné individuálne vybrať
››
››
››
››
››
››
Teplotný limit
Útlmový režim
Pripojenie pre podlahový snímač a snímač prítomnosti (dostupné
na nových kazetových jednotkách)
Zobrazenie kWh
Automatické resetovanie nastavenej teploty
Časovač vypnutia
Teplotný limit zabraňuje
nadmernému vykurovaniu alebo
chladeniu
Ušetrite energiu obmedzením spodného teplotného limitu pri chladení
a horného teplotného limitu pri vykurovaní.
poznámka: Dostupné tiež v režime automatickej zmeny chladenia/vykurovania.
Zobrazenie kWh umožňuje
sledovať vašu spotrebu
Zobrazuje orientačnú spotrebu elektrickej energie v kWh posledného
dňa/mesiaca/roka.
Grafické zobrazenie orientačnej spotreby elektrickej energie
Ďalšie funkcie
››
››
››
››
››
››
Možnosť nastavenia až 3 samostatných časovačov, takže používateľ
môže sám jednoducho zmeniť časovač počas roka (napr. v lete,
v zime, na jar alebo v jeseni)
Možnosť individuálne obmedziť funkcie ponuky
Jednoduché používanie: všetky hlavné funkcie sú priamo
dostupné
Jednoduché nastavenie: jasné grafické používateľské rozhranie pre
prehľadnejšie nastavenia ponuky
Hodiny s reálnym časom s funkciou automatickej aktualizácie letného
času
Zabudované záložné napájanie: pri výpadku elektrickej energie
zostanú všetky nastavenia uložené po dobu 48 hodín
Podporuje niekoľko jazykov
-- anglický, nemecký, holandský, španielsky, taliansky, portugalský,
francúzsky, grécky, ruský, turecký, poľský (BRC1E52A)
-- anglický, nemecký, český, chorvátsky, maďarský, rumunský
slovinský, bulharský, slovenský, srbský a albánsky (BRC1E52B)
63
RTD
Individuálne riadiace systémy
Adaptér Modbus
Integrácia
systému Split, Sky Air, VRV
a VZT do systému BMS
alebo domácich
automatizačných
systémov
RTD-RA
RTD-20
››
››
Adaptér Modbus na monitorovanie a ovládanie rezidenčných
vnútorných jednotiek
RTD-NET
››
››
Adaptér Modbus na monitorovanie a ovládanie jednotiek Sky
Air, VRV, VAM a VKM
RTD-10
RTD-HO
››
››
››
64
››
››
Pokrokové ovládanie jednotiek Sky Air, VRV, VAM/VKM
a teplovzdušných clôn
Klonové alebo nezávislé ovládanie zóny
Zvýšený komfort s integráciou snímača CO2 na reguláciu objemu
čerstvého vzduchu
Šetrenie prevádzkových nákladov cez
- režim pred, po a počas otváracích hodín
- obmedzenie nastavenia teploty,
- celkové vypnutie,
- snímač PIR pre flexibilné pásmo necitlivosti
Pokroková integrácia jednotiek Sky Air, VRV, VAM a VKM do
BMS cez:
-- Modbus
-- Napätie (0-10V)
-- Odpor
Prevádzková/pohotovostná funkcia pre serverovne
››
Adaptér Modbus na monitorovanie a ovládanie jednotiek Sky
Air, VRV, VAM a VKM
Inteligentný ovládač pre hotelové izby
Prehľad funkcií
Hlavné funkcie
Rozmery
RTD-RA
V x Š x H
mm
RTD-NET
RTD-10
80 x 80 x 37,5
RTD-20
RTD-HO
100 x 100 x 22
Kľúčová karta + okenný kontakt

Funkcia útlm

Zákaz alebo obmedzenie funkcií diaľkového ovládania (obmedzenie nastavenej hodnoty...)



**

Modbus (RS485)





(1)








Ovládanie skupiny

Ovládanie 0 - 10 V
Regulácia odporom
IT aplikácia (automatické zálohovanie a rotácia medzi jednotkami)


Blokovanie vykurovania


Výstupný signál (zap./rozmrazovanie, porucha)

****
Maloobchodná aplikácia


Rozdelené ovládanie miestnosti

Teplovzdušná clona
***
***

RTD-RA
RTD-NET
RTD-10
RTD-20
RTD-HO
M,C
M
M,V,R
M
M*
Nastavená hodnota
M
M
M,V,R
M
M*
Režim
M
M
M,V,R
M
M*
Ventilátor
M
M
M,V,R
M
M*
Pohyb výfukových lamiel
M
M
M,V,R
M
M*
M
M,V,R
M
M
M,V,R
M
M*
(1): Kombináciou zariadení RTD-RA
Funkcie ovládania
Zap./Vyp.
Ovládanie klapky HRV
Funkcie zákazu/obmedzenia
M
Nútené vyp. termostatu
M
Funkcie monitorovania
RTD-RA
RTD-NET
RTD-10
RTD-20
RTD-HO
Zap./Vyp.
M
M
M
M
M
Nastavená hodnota
M
M
M
M
M
Režim
M
M
M
M
M
Ventilátor
M
M
M
M
M
Pohyb výfukových lamiel
M
M
M
M
M
Teplota RC
M
M
M
M
Režim RC
M
M
M
M
jednotky nbr
M
M
M
M
Porucha
M
M
M
M
M
Kód poruchy
M
M
M
M
M
Teplota vracajúceho sa vzduchu (Priemer/Min./Max.)
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
Alarm filtra
Termostat zap.
M
Rozmrazovanie
Teplota výmenníka vstup/výstup
M
65
Centralizované riadiace systémy
DCS302C51
DCS301B51
DST301B51
Centralizované ovládanie systému Sky Air je možné dosiahnuť
prostredníctvom 3 kompaktných ovládačov s jednoduchým ovládaním:
centrálny diaľkový ovládač, centrálny ovládač ZAP/VYP a časovač. Tieto
ovládače sa môžu používať samostatne alebo v kombinácií, kde skupina
znamená niekoľko (max. 16) vnútorných jednotiek a zóna znamená
kombináciu niekoľkých skupín.
Centrálny diaľkový ovládač je ideálny na používanie v prenajímaných
komerčných budovách vystavených nepravidelnému obývaniu, pretože
umožňuje zaradenie vnútorných jednotiek do skupín podľa nájomcov
(zónovanie).
Časovač umožňuje programovanie časov a prevádzkových podmienok
pre každého nájomcu a ovládač je možné kedykoľvek prestaviť podľa
rôznych požiadaviek.
DCS302C51
DCS301B51
DST301B51
Centrálny diaľkový ovládač
Centrálny ovládač ZAP/VYP
Časovač
Poskytuje individuálne ovládanie 64
skupín (zón) vnútorných jednotiek.
Poskytuje simultánne a individuálne
ovládanie 16 skupín vnútorných
jednotiek.
Umožňuje programovanie až 64 skupín.
• umožňuje ovládanie maximálne
64 skupín (128 vnútorných jednotiek,
max. 10 vonkajších jednotiek)
• pomocou 2 centralizovaných
diaľkových ovládačov umiestnených
na rôznych miestach je možné ovládať
maximálne 128 skupín (128 vnútorných
jednotiek, max. 10 vonkajších jednotiek)
• ovládanie zóny
• ovládanie skupiny
• zobrazenie kódu poruchy
• maximálna dĺžka kábla 1 000 m (spolu:
2 000 m)
• rozšírená funkcia časovača
66
• umožňuje zapínanie alebo vypínanie
maximálne 16 skupín (128 vnútorných
jednotiek)
• je možné použiť 2 diaľkové ovládače
umiestnené na rôznych miestach
• signalizácia prevádzkového stavu
(normálna prevádzka, alarm)
• signalizácia centralizovaného ovládania
• maximálna dĺžka kábla 1 000 m (spolu:
2 000 m)
• umožňuje ovládanie maximálne
128 vnútorných jednotiek
• 8 typov týždenného časovania
• záložné napájanie na max. 48 hodín
• maximálna dĺžka kábla 1 000 m (spolu:
2 000 m)
DTA113B51
Základné riešenie na ovládanie Sky Air a VRV
DS-NET adaptér
DTA113B51
››
››
Funkcia rotácie
Funkcia záložnej prevádzky.
BRC1D52
Až 4 jednotky / 1 adaptér
DCS601C51
Podrobné a jednoduché sledovanie prevádzky VRV
systémov (max. 64 skupín/vnútorných jednotiek).
Verejná linka
ovládač iného výrobcu (domotika, BMS, atď.)
Požiarne signalizačné
zariadenie
Zabudovaný
modem
Ethernet
Kontakt vynúteného zastavenia systému
Sieťový servisný systém
ACNSS
DIII-NET
Vnútorné jednotky
HRV
DCS601C51
Jazyky
Ovládanie
››
››
››
››
››
››
››
››
Angličtina
Francúzština
Nemčina
Taliančina
Španielčina
Holandčina
Portugalčina
››
››
Schéma systému
››
››
››
››
››
Umožňuje ovládanie až
64 vnútorných jednotiek
Dotykový panel
(plnofarebný displej LCD
so zobrazením ikon)
Správa
››
››
Jednoduchá správa spotreby
elektrickej energie
Vylepšená funkcia histórie
››
››
››
››
››
››
Individuálne ovládanie
(nastavená teplota, spustenie/
zastavenie, rýchlosť
ventilátora) (max. 64 skupín/
vnútorných jednotiek)
Pozastavenie časovania
Vylepšená funkcia časovania
(8 programov, 17 vzorov)
Flexibilné zoskupovanie
do zón
Ročný program
Stop kontakt v prípade
nebezpečenstva požiaru
Ovládanie zablokovania
Funkcia monitorovania
a ovládania HRV
Automatické prepnutie medzi
chladením a vykurovaním
Optimalizácia vykurovania
Teplotný limit
Zabezpečenie heslom:
››
››
3 úrovne (všeobecné,
správcovské a servisné)
Rýchly výber a úplné ovládanie
Jednoduchá navigácia
››
Monitorovanie
››
Vizualizácia prostredníctvom
grafického používateľského
rozhrania (GUI)
Funkcia zmeny farby
zobrazenia ikony
Prevádzkový režim
vnútorných jednotiek
Signalizácia výmeny filtra
Použitie viacerých počítačov
››
››
››
››
Úspora nákladov
››
››
Neobmedzená
funkcia chladenia
Úspora práce
››
››
››
Jednoduchá montáž
Kompaktný dizajn: inštalácia
v obmedzenom priestore
Celková úspora energie
Otvorené rozhranie
››
Umožňuje komunikáciu
s ľubovoľným ovládačom od
iného výrobcu (domotika,
BMS a pod.) prostredníctvom
otvoreného rozhrania (HTTP)
Možnosti pripojenia
››
››
››
››
VRV
HRV
Sky Air (prostredníctvom
adaptéra)
Split (prostredníctvom
adaptéra)
67
DCM601A51
Integrácia
s inteligentnými
ovládacími riešeniami
Prehľad systému
Až do 2 560 skupín
ROZBOČOVAČ
Integrátor iTM
(DCM601A53)
K jednému integrátoru
iTM je možné pripojiť
maximálne 5 ovládačov
intelligent Touch Manager.
Interný modem
(voliteľný)
Sieťový servisný systém ACNSS
DCM601A51
Telefónna linka
Linka DIII-NET
Max. 64 skupín
vnútorné jednotky
~
HRV
LAN
Internet
Intranet
Max. 7 adaptérov
Linka adaptéra iTM plus
LAN
DCM601A52
Odoslanie správy
o poruche vo forme
e-mailovej správy
Port Di/Pi
USB pamäť
Linka Di/Pi
Max. 200 m
Rozhranie WAGO
Modul I/O
Modul I/O
Modul I/O
Prístup na web
Prístup na web
68
~
Požiarne signalizačné
zariadenie
Merač kWh
Osvetlenie
Čerpadlo
Ventilátor
Snímač
Jednoduchá obsluha
››
››
››
Intuitívne používateľské rozhranie
Vizuálne zobrazenie a priamy prístup k hlavným funkciám
vnútornej jednotky
Všetky funkcie sú priamo prístupné cez dotykovú obrazovku
alebo webové rozhranie
Inteligentné riadenie energie
Nástroje inteligentného riadenia energie umožňujú monitorovanie
toho, či sa energia využíva podľa plánu a pomáhajú zistiť pôvod
plytvania energiou, čím maximalizujú účinnosť
Flexibilita
››
››
Vo veľkosti: modulárny dizajn na použitie od malých po veľké
aplikácie
V integrácii: od jednoduchého ovládania klimatizácie po malý
systém BMS s integráciou regulácie osvetlenia, čerpadiel... cez
vstup/výstup WAGO I/O
Flexibilita vo veľkosti
64 až 2 560 skupín
Jednoduchá údržba a spustenie do
prevádzky
Vykonajte kontrolu úniku chladiva na diaľku a vtedy, kedy sa vám
to najviac hodí, aby ste tam nemuseli ísť osobne. Zvýšte zároveň
spokojnosť svojich zákazníkov, pretože ich počas pracovného času
nerušíte.
Prehľad funkcií
Schéma systému
Správa
››
››
››
››
Je možné riadiť až 2 560 skupín
jednotiek (integrátor ITM plus +
7 iPU (vrátane adaptéru iTM)
Ethernet TCPIP
››
››
DCM601A51
Jazyky
››
››
››
››
››
››
››
Angličtina
Francúzština
Nemčina
Taliančina
Španielčina
Holandčina
Portugalčina
Rozhranie WAGO
››
Modulárna integrácia
zariadenia tretej strany
- spojka WAGO (rozhranie
medzi WAGO a zbernicou
Modbus)
- Modul Di
- Modul Do
- Modul Ai
- Modul termistora
››
››
Prístup na web
Funkcia Rozpočítavania prevádzkových
nákladov (voliteľné)
Prevádzková história (poruchy, prevádzkové
hodiny…)
Inteligentné riadenie energie (voliteľné)
- monitorovanie toho, či je využitie energie
podľa plánu
- zistenie príčin plytvania energiou
Útlmový režim
Pohyblivá teplota
Ovládanie
››
››
››
››
››
Individuálne ovládanie (2 560 skupín)
Nastavenie časovania (týždenné časovanie,
ročný kalendár, sezónne časovanie)
Ovládanie blokovania
Obmedzenie nastavenej hodnoty
Teplotný limit
69
KLIC-DD a KLIC-DI
Adaptér KNX
Integrácia vnútorných jednotiek Split,
Sky Air a VRV v systémoch HA/BMS
Pripojenie split vnútorných jednotiek k rozhraniu KNX pre domáci automatizačný systém
Koncept
svetlo
dom
Adaptér rozhrania Daikin/KNX
Ovládač
Domotika
ovládanie žalúzií
tv
Pripojenie vnútorných jednotiek Sky Air/VRV k rozhraniu KNX pre integráciu BMS
Koncept
svetlo
obchod
Adaptér rozhrania Daikin/KNX
Ovládač
Domotika
ovládanie žalúzií
tv
NAPOJENIE ADAPTÉRA KNX
Integrácia vnútorných jednotiek Daikin pomocou rozhrania KNX umožňuje monitorovanie a ovládanie niekoľkých zariadení, ako sú
svetlá a žalúzie, z jedného centrálneho ovládača. Jedna veľmi dôležitá funkcia je možnosť naprogramovať scenár, ako napr. „Opustenie
domu“, v ktorom používateľ vyberie rozsah príkazov, ktoré sa naraz vykonajú po zvolení tohto scenára. V scenári „Opustenie domu“, je
napríklad klimatizácia vypnutá, svetlá sú vypnuté, žalúzie sú zatvorené a alarm je zapnutý.
ADAPTÉR KNX PRE
KLIC-DD Veľkosť 90x60x35 mm
KLIC-DI Veľkosť 45x45x15 mm
Split
Sky Air
VRV



ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE
ON/OFF (ZAP./VYP.)
Režim
Teplota
Stupne rýchlosti ventilátora
Pohyb výfukových lamiel
POKROČILÉ FUNKCIE
Správa porúch
Scenáre
Automatické vypnutie
Obmedzenie teploty
Úvodná konfigurácia
Konfigurácia Hlavný-podradený
70
Auto., vykur., odvlhč., vent., chlad. Auto., vykur., odvlhč., vent., chlad. Auto., vykur., odvlhč., vent., chlad.

3 alebo 5 + auto.
Zastavenie alebo pohyb





2 alebo 3
Zastavenie alebo pohyb
Komunikačné poruchy, poruchy jednotky Daikin






2 alebo 3
Pohyb alebo pevné polohy (5)





Brána BACnet
Rozhranie BACnet
Integrovaný ovládací systém pre súvislé pripojenie
medzi systémom VRV a systémami BMS
››
››
››
DIII- NET
Údaje PPD sú v systéme BMS dostupné
Adaptér pre systém BMS
Komunikácia prostredníctvom
protokolu BACnet (pripojenie
prostredníctvom rozhrania Ethernet)
Možnosť pripojenia 256 jednotiek
prostredníctvom brány BACnet
Neobmedzený priestor
Jednoduchá a rýchla inštalácia
DAM602B51/52
Lokálne
ovládanie
Vonkajšia jednotka
Sky Air
BACNET / ETHERNET
››
››
››
VAM
INFRAŠTRUKTÚRA KLIMATIZAČNÉHO ZARIADENIA
SPOLOČNOSTI DAIKIN
Diaľkový ovládač
Bezpečnosť
Požiarne signalizačné
zariadenie
SIEŤ RIADENIA
BUDOVY
Čerpadlo
Elektrické zariadenia
Osvetlenie
DMS504B51
Výťah
Brána LonWorks
LON BMS
Rozhranie LonWorks
Integrácia otvorenej siete funkcií ovládania
a monitorovania systému VRV do sietí LonWorks
DMS504B51
LonTalk
››
››
››
››
Adaptér pre pripojenie Lon
k sieťam LonWorks
Komunikácia prostredníctvom
protokolu Lon
Možnosť pripojenia 64 jednotiek
prostredníctvom brány LonWorks
Neobmedzený priestor
Rýchla a jednoduchá montáž
DIII- NET
adaptér
ETHERNET (TCP/IP)
››
Lokálne ovládanie
Vonkajšia
jednotka
Sky Air
VAM
LonTalk
adaptér
Diaľkový ovládač
LonPoint
LonPoint
INFRAŠTRUKTÚRA KLIMATIZAČNÉHO
ZARIADENIA SPOLOČNOSTI DAIKIN
SIEŤ RIADENIA
BUDOVY
Bezpečnosť
Požiarne signalizačné
zariadenie
71
K.RSS
Bezdrôtový teplotný snímač do miestnosti
Flexibilná a jednoduchá montáž
››
››
››
››
Presné meranie teploty vďaka flexibilnému umiestneniu snímača
Káble nie sú potrebné
Nie je potrebné vŕtať diery
Ideálne pre rekonštrukcie
Schéma pripojenia Vnútorná jednotka PCB Daikin (príklad FBQ-C8)
Napájanie – X35A
Snímač vzduchu – X16A
VYSIELAČ RF
PRIJÍMAČ RF
Technické údaje
SÚPRAVA BEZDRÔTOVÉHO SNÍMAČA TEPLOTY V MIESTNOSTI (K.RSS)
BEZDRÔTOVÝ PRIJÍMAČ TEPLOTY V MIESTNOSTI
BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY V MIESTNOSTI
Rozmery
mm
Hmotnosť
g
Napájanie
Životnosť batérie
Typ batérie
Prevádzkový rozsah
››
16 VDC, max. 20 mA
nie je
nie je
+/- 3 roky
10
°C
0~50
MHz
868,3
Typ
Frekvencia
RF
Údaje o teplote v miestnosti sa odosielajú do vnútornej jednotky každých 90 sekúnd alebo ak je teplotný rozdiel 0,2°C alebo vyšší.
Káblový teplotný snímač do miestnosti
Presné meranie teploty vďaka flexibilnému umiestneniu snímača
Technické údaje
72
3-voltová lítiová batéria
m
KRCS01-1
KRCS01-4
››
ø 75
60
nie je
Max. rozsah
Komunikácia
50 x 50
40
Rozmery (v x š)
mm
Hmotnosť
g
60 x 50
300
Dĺžka pripájacieho kábla
m
12
Iné integračné zariadenia
Adaptéry PCB – jednoduché riešenia pre unikátne požiadavky
Adaptéry PCB Daikin poskytujú jednoduché riešenia pre unikátne požiadavky. Sú to voliteľné príslušenstvá s nízkymi nákladmi, ktoré
spĺňajú požiadavky jednoduchého ovládania a je možné ich použiť na jednej alebo niekoľkých jednotkách.
(E)KRP1B*
››
Prepojovací
adaptér
››
Uľahčuje integráciu pomocného vykurovacieho zariadenia, zvlhčovačov, ventilátorov,
klapiek
Napájaný a inštalovaný vo vnútornej jednotke
››
››
››
››
Diaľkové spustenie a zastavenie až 16 vnútorných jednotiek (1 skupina) (KRP2A* cez P1 P2)
Diaľkové spustenie a zastavenie až 128 vnútorných jednotiek (64 skupín) (KRP4A* cez F1 F2)
Indikácia poruchy/požiarne vypnutie
Diaľkové nastavenie teploty
KRP2A*/
KRP4A*
Prepojovací
adaptér pre
elektrické
zariadenia
Koncept
a výhody
››
››
Príslušenstvo s nízkymi nákladmi pre požiadavky jednoduchého ovládania
Inštalácia do jednej alebo viacerých jednotiek
73
74
Snímače a iné zariadenia
Iné
Adaptéry
a ovládanie
INVERTOROVÉ KONDENZAČNÉ JEDNOTKY S TEPELNÝM ČERPADLOM
ERQ 100~140 AV1
ERQ 125 AW1
ERQ 200~250 AW1
KRC19-26A6
Mechanický prepínač chladenia/vykurovania – umožňuje prepínanie medzi
chladením, vykurovaním a len ventilátorom celého systému tepelného
čerpadla alebo jedného rozdeľovača BS v systéme s rekuperáciou tepla.
Pripája sa k svorkám A-B-C vonkajšej jednotky/rozdeľovača BS.



KJB111A
Inštalačná krabička pre diaľkový prepínač chladenia/vykurovania KRC19-26



Súprava kondenzačnej vaničky s centrálnym odvodom kondenzátu
Montuje sa do spodnej časti vonkajšej jednotky a zbiera kondenzát zo
všetkých výstupov spodnej platne do jedného výstupu. V chladných
regiónoch by mala byť ohrievaná externým ohrievačom, aby sa predišlo
zamrznutiu kondenzátu v kondenzačnej vaničke.
-
KWC26B160
KWC26B280
VETRACIE JEDNOTKY SO
SPÄTNÝM ZÍSKAVANÍM TEPLA
KOMUNIKAČNÉ ADAPTÉRY PRIPOJENIA VZT
Adaptéry a ovládanie
PRE ERQ
EKEQDCB
EKEQFCB
VAM 150~2000
BRC1E52B
Štandardný káblový diaľkový ovládač s plnotextovým rozhraním
a podsvietením, jazyk slovenčina



BRC1D52
Základný káblový diaľkový ovládač s týždenným časovačom



BRC301B61
Káblový diaľkový ovládač pre HRV
-
-

BRP4A50
Súprava na blokovanie prídavného ohrievača iného výrobcu
-
-

KRP50-2
Adaptér PCB pre ovládanie zvlhčovača od iného výrobcu/na výstup
signálu prevádzky
-
-

Externý káblový teplotný snímač
KRCS01-1
-
-
Prepojovací adaptér na externé monitorovanie/ovládanie cez kontakty
a nastavenie teploty cez 0-140 Ω
KRP4A51
-
-
-
-
KRP2A61
DTA104A61
Obráťte sa na svojho zástupcu spoločnosti Daikin
-
Inštalačná krabička pre adaptér PCB
-
-
KRP1B93
Pripojenie k centrálnemu ovládaniu
-
-
Štandard
Prepojovací adaptér na externé centrálne monitorovanie/ovládanie (ovláda 1 celý systém)
Externý ovládací adaptér pre vonkajšiu jednotku
RXYSQ
DTA104A53/61/62
Externý ovládací adaptér pre vonkajšiu jednotku
Umožňuje aktiváciu prevádzky s nízkou hlučnosťou a tri úrovne obmedzenia el.
prúdu cez externé kontakty. Pripája sa ku komunikačnej linke F1/F2 a vyžaduje
napájanie z vnútornej jednotky.
Na inštaláciu do vnútornej jednotky: presný typ adaptéra závisí od typu vnútornej jednotky
KRC19-26A6
Mechanický prepínač chladenia/vykurovania – umožňuje prepínanie medzi
chladením, vykurovaním a len ventilátorom celého systému tepelného
čerpadla alebo jedného rozdeľovača BS v systéme s rekuperáciou tepla. Pripája
sa k svorkám A-B-C vonkajšej jednotky/rozdeľovača BS.

KJB111A
Inštalačná krabička pre diaľkový prepínač chladenia/vykurovania KRC19-26

Pozrite si Príslušenstvo vnútorných jednotiek
75
Príslušenstvo –
VNÚTORNÉ JEDNOTKY – RIADIACE SYSTÉMY
Káblový diaľkový ovládač
Infračervené diaľkové ovládanie + dekoračný panel
I-touch ovládač
Infračervené diaľkové ovládanie (tepelné čerpadlo)
FCQHG71F FCQHG100F FCQHG125F FCQHG140F
BRC1E52A (3)
FCQG35F
FCQG50F
BRC1E52B (4)
FCQG60F
FCQG71F
BRC1E52A (3) BRC1E52B (4)
-
-
DCS601C51
DCS601C51
BRC7FA532F (5)
BRC7FA532F (5)
Zjednodušený diaľkový ovládač
BRC2C51
BRC2C51
Diaľkový ovládač pre hotely
BRC3A61
BRC3A61
Centrálny diaľkový ovládač
DCS302C51
DCS302C51
Centrálny ovládač ZAP/VYP
DCS301B51
DCS301B51
Časovač
DST301B51
DST301B51
Prepojovací adaptér (blokovanie pre ventilátor prívodu čerstvého vzduchu)
Adaptér na externé ZAP/VYP a monitorovanie alebo elektrické zariadenia
Prepojovací adaptér pre Sky Air
Inštalačná krabička pre adaptér PCB
FCQG100F FCQG125F FCQG140F
-
-
KRP1B57/KRP4A53 (1)(5)
KRP1B57/KRP4A53 (1)(5)
-
-
KRP1H98 (5)
KRP1H98 (5)
Diaľkový snímač teploty
KRCS01-4
KRCS01-4
Diaľkové ovládanie ZAP/VYP, nútené VYP
EKRORO2
EKRORO4 (TBC)
Elektrická skriňa s uzemňovacou svorkou (3 bloky)
KJB311A
KJB311A
Elektrická skriňa s uzemňovacou svorkou (2 bloky)
KJB212A
KJB212A
EKRP1C11 (1)(5)
EKRP1C11 (1)(5)
-
-
Prepojovací adaptér (hodinový merač)
Príslušenstvo PCB pre externý elektrický ohrievač, zvlhčovač alebo hodinový merač
Poznámky
(1) Je potrebná Inštalačná krabička pre adaptér PCB
(2) Je potrebný adaptér rozhrania pre sériu Sky Air (DTA112B51)
(3) Zahrnuté sú nasledujúce jazyky: anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky, holandský, grécky, ruský, turecký, portugalský a poľský.
(4) Zahrnuté sú nasledujúce jazyky: anglický, nemecký, český, chorvátsky, maďarský, rumunský slovinský, bulharský, slovenský, srbský a albánsky.
(5) Príslušenstvo nie je k dispozícii v kombinácii s BYCQ140*G
(6) Je potrebný inštalačný box pre adaptér PCB (KRP1BA101)
(7) Elektrický ohrievač, zvlhčovač a hodinový merač sú externé dodávky. Tieto časti sa nesmú inštalovať vo vnútri zariadenia.
(8) Funkcia snímania nie je k dispozícii
(9) Funkcia samostatného ovládania klapiek nie je k dispozícii
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Náhradný filter s dlhou životnosťou
Zaslepenie výfuku vzduchu
Dekoračný panel
Dekoračný panel + infračervené diaľkové ovládanie
Súprava prívodu čerstvého vzduchu (typ priamej inštalácie)
Nadstavec dekoračného panelu
FCQHG71F FCQHG100F FCQHG125F FCQHG140F
KAFP551K160
FCQG35F
FCQG50F
FCQG60F
FCQG71F
FCQG100F FCQG125F FCQG140F
KAFP551K160
KDBHQ55B140 (4)
KDBHQ55B140 (4)
BYCQ140D + BYCQ140DW(1) + BYCQ140DG (2)(3)
BYCQ140D + BYCQ140DW(1) + BYCQ140DG (2)(3)
-
-
KDDQ55B140-1 (4)+ KDDQ55B140-2
KDDQ55B140-1 (4)+ KDDQ55B140-2
-
-
Súprava snímača
BRYQ140A (5)
BRYQ140A (5)
Poznámky
(1) Model BYCQ140DW má biele izolačné prvky. Je dobré vedieť, že nečistotu je vidieť na bielych izolačných prvkoch oveľa viac a preto sa neodporúča nainštalovať dekoračný panel BYCQ140DW v prostrediach vystavených nečistote.
(2) Na ovládanie BYCQ140DG je potrebný ovládač BRC1E*
(3) BYCQ140DG je kompatibilný len s jednotkami Sky Air RZQ(G), RZQS(G); všetkými vonkajšími jednotkami VRV, Split RKS, RXS
(4) Príslušenstvo nie je k dispozícii v kombinácii s BYCQ140DG
(5) Súprava snímača funguje len s BRC1E52B
(6) BYFQ60B2 = Pôvodný dizajn, BYFQ60CW = Biela, BYFQ60CS = Sivá
(7) BRYQ60AW = Biela, BRYQ60AS = Sivá
(8) Pre každú jednotku sú potrebné obidve časti súpravy prívodu čerstvého vzduchu.
76
ACQ71B
ACQ100B
ACQ125B
FFQ35C
FFQ50C
FFQ60C
FDBQ25B
FBQ35C8
FBQ50C8
FBQ60C8
FBQ71C8 FBQ100C8 FBQ125C8 FBQ140C8
ABQ71B
ABQ125A ABQ140A
ADP125A
-
BRC1D52 /
BRC1E52A
(3)
BRC1E52B
(4)
-
-
-
-
DCS601C51
-
DCS601C51(2)
-
-
BRC7E530/BRC7F530W/BRC7F530S (8-9)
-
-
BRC4C65
-
-
-
BRC2C51
-
-
-
-
BRC3A61
-
-
DCS302B51
-
DCS302C51
-
-
DCS301B51
-
DCS301B51
-
-
DST301B51
-
DST301B51
-
-
-
-
KRP1B54
-
-
KRP1B57/KRP4A53(6)
-
KRP4A51/KRP2A51
-
ARCWB
ACQ71B
FFQ25C
BRC1D528 / BRC1E52A (3) - BRC1E52B (4)(9)
BRC1D52 / BRC1E52A (3)
BRC1E52B (4)
-
-
-
-
DTA112B51
-
-
KRP1B101
-
-
-
-
KRCS01- 4
-
KRCS01-1
-
-
EKRORO2
-
EKRORO3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EKRP1B2
EKRP1B2
-
-
-
-
-
EKRP1B2A (7)
-
ACQ100B
ACQ125B
FFQ25C
FFQ35C
FFQ50C
FFQ60C
FDBQ25B
FBQ35C8
FBQ50C8
FBQ60C8
FBQ71C8 FBQ100C8 FBQ125C8 FBQ140C8
-
KAFQ441B160
-
-
-
KDBHQ44BA60/BDBHQ44C60
-
-
-
BYFQ60B2/BYFQ60CW/BYFQ60CS (6)
-
BYBS32D
BYBS45D
BYBS71D
ABQ71B
ABQ125A ABQ140A
-
BYBS125D
-
ADP125A
-
-
-
-
-
KDDQ44XA60
-
-
-
-
KDBQ44B60
-
-
-
-
BRYQ60AW/BRYQ60AS (7)
-
-
-
77
Príslušenstvo –
VNÚTORNÉ JEDNOTKY – RIADIACE SYSTÉMY
Káblový diaľkový ovládač
I-touch ovládač
Infračervené diaľkové ovládanie (tepelné čerpadlo)
FDQ125C
FDQ200B
DCS601C51
BRC1D52 / BRC1E52A (3) / BRC1E52B (4)
-
FDQ250B
BRC4C65
FAQ71C
FAQ100C
BRC1D52 / BRC1E52A (3) / BRC1E52B (4)
DCS601C51
-
BRC7EB518
Zjednodušený diaľkový ovládač
-
BRC2C51
Diaľkový ovládač pre hotely
-
BRC3A61
Centrálny diaľkový ovládač
DCS302C51
DCS302C51
Centrálny ovládač ZAP/VYP
DCS301B51
DCS301B51
Časovač
DST301B51
Prepojovací adaptér (blokovanie pre ventilátor prívodu čerstvého vzduchu)
KRP1C64
Adaptér na externé ZAP/VYP a monitorovanie alebo elektrické zariadenia
Prepojovací adaptér pre Sky Air (2)
DST301B51
KRP1B54
-
KRP4A51
-
KRP4A51 (1)
DTA112B51
Inštalačná krabička pre adaptér PCB
-
-
KRP4A93
Diaľkový snímač teploty
KRCS01-4B
-
Diaľkové ovládanie ZAP/VYP, nútené VYP
EKRORO3
EKRORO
Elektrická skriňa s uzemňovacou svorkou (3 bloky)
KRCS01-1
-
-
Elektrická skriňa s uzemňovacou svorkou (2 bloky)
KJB311A
-
KJB212A
Príslušenstvo PCB pre externý elektrický ohrievač, zvlhčovač alebo hodinový merač
EKRP1B2
EKRP1B2
-
Montážna krabička pre adaptér PCB
KRP4A96
-
-
Poznámky
(1) Je potrebná Inštalačná krabička pre adaptér PCB
(2) Je potrebný adaptér rozhrania pre sériu Sky Air (DTA112B51)
(3) Zahrnuté sú nasledujúce jazyky: anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky, holandský, grécky, ruský, turecký, portugalský a poľský.
(4) Zahrnuté sú nasledujúce jazyky: anglický, nemecký, český, chorvátsky, maďarský, rumunský slovinský, bulharský, slovenský, srbský a albánsky.
(5) Elektrický ohrievač, zvlhčovač a hodinový merač sú externé dodávky. Tieto časti sa nesmú inštalovať vo vnútri zariadenia.
(6) S infračerveným ovládačom nie je možné riadiť samostatné ovládanie klapiek a automatickú reguláciu objemu čerstvého vzduchu.
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Náhradný filter s dlhou životnosťou
FDQ125C
FDQ200B
-
FDQ250B
FAQ71C
FAQ100C
-
FHQ35C
FHQ50C
KAFP501A56
Sada pre odvod kondenzátu
-
K-KDU572EVE
-
Súprava potrubia v tvare L (smer dohora)
-
-
KHFP5N63
Zaslepenie výfuku vzduchu
-
-
-
Dekoračný panel pre výfuk vzduchu
-
-
-
BYBS125D (1)
-
-
EKBYBSD
-
-
-
KEK26-1A
-
KDAJ25K140A
-
-
-
-
KDDQ50A140
Dekoračný panel
Príslušenstvo dekoračného panelu
Šumový filter
Adaptér výfuku vzduchu pre kruhové potrubie
Súprava prívodu čerstvého vzduchu (typ priamej inštalácie)
Poznámky
(1) Príslušenstvo dekoračného panelu EKBYBSD sa vyžaduje len pre priamu montáž dekoračného panela na jednotku.
VONKAJŠIE JEDNOTKY
RZQ(S)G125L(7)V1/LY1
RZQ(S)G100L(7)V1/LY1 | RZQ(S)G125L(7)V1/LY1
Sada pre centrálny odvod kondenzátu
Refnet
Pre twin
Pre triple
Pre double twin
KHRQ127H
-
KHRQ127H (x3)-
Súprava adaptéra
-
Vyhrievanie spodnej platne
-
Poznámky
(1) Vyhrievanie spodnej platne je k dispozícii len pri modeloch RZQG*
(2) Pre kombináciu RZQ(S)G71L7V1B a EKBPH140L7 sa vyžaduje použiť adaptér KRP58M51, aby bolo možné pripojiť vyhrievanie spodnej platne.
(3) Pre RZQG71-140L7Y1B/RZQSG100-140L7Y1B v kombinácii s FCQG35-71F a FCQHG71F použite refnet KHRQ58T alebo hrebeň KHRQ58H.
78
RZQ(S)G140L(7)V1/LY1
-
-
FHQ35C
FHQ50C
FHQ60C
FHQ71C
FHQ100C
FHQ125C
FHQ140C
FUQ71C
BRC1D52 / BRC1E52A (3) / BRC1E52B (4)
-
FHQ60C
FHQ71C
KAFP501A80
FUQ100C
BRC7G53
BRC7C58 (6)
-
-
-
-
DCS302C51
DCS302C51
DCS301B51
DCS301B51
DST301B51
DST301B51
-
-
KRP1B54 / KRP4A52(1)
KRP4A53 (1)
-
-
KRP1D93A
KRP1B97
KRCS01-4B
KRCS01-4B
EKRORO4
EKRORO5
KJB311A
KJB311A
KJB212A
KJB212A
-
-
-
-
FHQ100C
FHQ125C
KAFP501A160
-
FAQ-140C
-
FUQ71C
FUQ100C
KAFP551K160
FUQ125C
FVQ71C
FVQ100C
FVQ125C
KAFJ95L160
-
-
-
-
-
-
KHFP5N63
-
KDBHP49B140
-
-
-
KDBTP49B140
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KDDQ50A140
-
-
-
KHFP5N63
KHFP5N160
AZQS71AV1/AY1
AZQS125AV1/AY1
FUQ125C
BRC1D52 / BRC1E52A (3) / BRC1E52B (4)
-
AZQS140AV1/AY1
RZQ200C
FVQ140C
RZQ250C
EKDK04
KWC26B280
-
KHRQ22M20TA
-
KHRQ250H7
-
KHRQ22M20TA(x3)
KRP58M51
KRP58M51
-
-
79
Napájanie
V1 = 1~, 220-240V, 50Hz
VE = 1~, 220-240V/220V, 50Hz/60Hz*
W1 = 3N~, 400V, 50Hz
* Pre elektrické napájanie VE sú v tomto katalógu zobrazené len hodnoty 1~, 220-240V, 50Hz.
Podmienky merania
Klimatizácia
1) Nominálny chladiaci výkon je stanovený pri:
vnútornej teplote
27° CDB/19° CWB
vonkajšej teplote
35° CDB
dĺžke potrubia chladiva
prevýšení
7,5 m
0m
2) Nominálny vykurovací výkon je stanovený pri:
vnútornej teplote
20°CDB
vonkajšej teplote
7° CDB/6° CWB
dĺžke potrubia chladiva
prevýšení
7,5 m
0m
Hladina akustického tlaku sa meria prostredníctvom mikrofónu v určitej vzdialenosti od jednotky. Je to relatívna hodnota závislá od vzdialenosti
a akustického prostredia (podmienky merania: viď projekčné podklady).
Úroveň akustického výkonu predstavuje absolútnu hodnotu, ktorá určuje „výkon“ vytváraný zdrojom zvuku.
Podrobnejšie informácie nájdete v projekčných podkladoch.
80
Výhody
Ikony „Staráme sa"
Sezónna účinnosť, inteligentné využitie energie
Sezónna účinnosť určuje ako účinne klimatizačná jednotka funguje počas celej
vykurovacej alebo chladiacej sezóny.
INVERTER
Komfort
Predchádzanie prievanu
Pri spustení zahrievania alebo pri vypnutom termostate je smer vypúšťania vzduchu
nastavený horizontálne a ventilátor na nízku rýchlosť, aby sa predchádzalo prievanu.
Po zahriatí sa smer vypúšťania vzduchu a rýchlosť ventilátora zmenia podľa
nastavenia.
Invertor technológia
V kombinácii s vonkajšími jednotkami riadenými invertorom
Automatické prepnutie medzi chladením a vykurovaním
Automatický výber režimu chladenia alebo vykurovania na dosiahnutie nastavenej
teploty
(len jednotky s tepelným čerpadlom).
Režim opustenia domu
Počas neprítomnosti je možné udržiavať vnútornú teplotu na určitej úrovni.
Tichý ako šepot
Vnútorné jednotky spoločnosti Daikin sú tiché ako šepot. Taktiež pri vonkajších
jednotkách je zaručené, že nebudú rušiť ticho v okolí.
Samočistiaci panel
Filter v dekoračnom paneli s automatickým čistením sa automaticky vyčistí raz za
deň. Jednoduchosť údržby znamená optimálnu energetickú účinnosť a maximálny
komfort bez potreby nákladnej alebo časovo náročnej údržby.
Len ventilátor
Klimatizáciu je možné používať len ako ventilátor, ktorý fúka vzduch bez chladenia
alebo ohrievania.
Prúdenie vzduchu
Ochrana pred znečistením stropu
Špeciálna funkcia, ktorá zabraňuje príliš dlhému fúkaniu vzduchu v horizontálnej
polohe, čím zabráni znečisteniu stropu.
Regulácia vlhkosti
Odvlhčovací režim
Umožňuje znižovanie vlhkosti bez zmeny vnútornej teploty.
Vertikálny automatický pohyb
Možnosť výberu automatického vertikálneho pohybu výfukovej lamely pre
rovnomerné prúdenie vzduchu a rozloženie teploty v miestnosti.
Stupne rýchlosti ventilátora
Umožňuje výber až do uvedeného počtu rýchlostí ventilátora.
Ovládanie a časovač
Týždenný časovač
Týždenný časovač umožňuje spustenie chladenia/vykurovania kedykoľvek podľa
denného alebo týždenného programu
Infračervené diaľkové ovládanie
Infračervený diaľkový ovládač s LCD displejom umožňuje spustenie, zastavenie
a reguláciu klimatizácie zo vzdialeného miesta.
Káblový diaľkový ovládač
Káblový diaľkový ovládač umožňuje spustenie, zastavenie a reguláciu klimatizácie zo
vzdialeného miesta.
Centrálne ovládanie
Centrálne ovládanie umožňuje spustiť, zastaviť a ovládať niekoľko klimatizačných
jednotiek z jedného centrálneho miesta.
Ďalšie funkcie
Automatický reštart
Po obnovení prerušeného napájania sa jednotka automaticky znova spustí
s pôvodnými nastaveniami.
Twin/tripple/double twin systém
K jednej vonkajšej jednotke je možné pripojiť 2, 3 alebo 4 vnútorné jednotky. Všetky
vnútorné jednotky sa ovládajú prostredníctvom jedného diaľkového ovládača
v rámci rovnakého režimu (chladenie alebo vykurovanie).
VRV pre rezidenčné aplikácie
K jednej vonkajšej jednotke je možné pripojiť až 9 vnútorných jednotiek (aj s rôznymi
výkonmi a až do veľkosti 71). Všetky vnútorné jednotky je možné prevádzkovať
samostatne v rámci toho istého režimu.
Samodiagnostika
Zjednodušuje údržbu signalizovaním systémových porúch alebo prevádzkových
anomálií.
Čistenie vzduchu
Vzduchový filter
Odstraňuje zo vzduchu unášané čiastočky prachu a zabezpečuje prívod čistého
vzduchu.
Multisplit systém
K jednej vonkajšej jednotke je možné pripojiť až 5 vnútorných jednotiek (aj s rôznymi
výkonmi). Všetky vnútorné jednotky je možné prevádzkovať samostatne v rámci toho
istého režimu.
Čerpadlo kondenzátu
Uľahčuje odtok kondenzátu z vnútornej jednotky.
81
Poznámky
82
Download

Výhody pre vlastníkov budov Výhody pre projektové kancelárie a