dovoľte mi osloviť vás s pozvaním na jarný víkendový pobyt zboru NKZ
Bratislava (=víkendovka), ktorý prebehne v ubytovacom zariadení Detskej
Misie pri obci Častá od piatka 6. 6. 2014 do nedele 8. 6. 2014. Prihlasovanie
je už otvorené a prví prihlásení účastníci sú už na zozname. Ani zďaleka sme
však ešte nevyťažili kapacitu ubytovacieho zariadenia, a tak nič nebráni
tomu, aby ste sa k nám pridali.



Víkendovka, to je 48 hodín vyskladaných zo spoločného času,
biblického vyučovania, zábavných aktivít, pobytu v prírode,
rozhovorov, príležitosti pre budovanie vzájomných vzťahov, oddychu a
dobrého jedla – to všetko na Božiu slávu a vzájomné budovanie sa cez
milosť a pôsobenie Svätého Ducha, o ktoré sa modlíme.
Podujatie je otvorené pre ľudí z akejkoľvek cirkvi a lokality, tiež i pre
hľadajúcich a neveriacich. Na uplynulých víkendovkách zvyklo byť
medzi nami nemálo priateľov z iných spoločenstiev a všetci sme z toho
mali vzájomný úžitok a o to väčšiu radosť.
Presný program víkendovky je prílohou tejto správy vo formáte PDF.
Každý vyučujúci biblický program má dve paralelné podoby, pre
dospelých a pre deti (vyučovania pre deti majú samostatné témy).
Matúš 10:29 Či sa nepredávajú dva vrabce za groš? Ale ani jeden
z nich nepadne na zem bez vášho Otca.
Rímskym 8:28 A vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu
pôsobí na dobré, tým, ktorí sú povolaní podľa preduloženia.
Filipským 2:13 lebo je to Bôh, ktorý vo vás pôsobí i chcenie i
činenie pre záľubu.


Na tejto víkendovke nás bude zaujímať spôsob, akým Boh koná
v živote svojich detí a to, ako ich deň za dňom vedie v tejto časnosti.
Začneme pohľadom na veľkú tému Božieho konania v stvorenom svete
a následne sa budeme viac a viac sústrediť na to, ako konkrétne Boh
koná v živote tých, ktorí mu patria, v živote tých, ktorí veria
v evanjelium Pána Ježiša. V rámci nášho objavovania sa pozrieme
okrem iného i na to, ako máme zmýšľať o Božej zvrchovanosti a ako
máme porozumieť Božej prozreteľnosti. Snahou bude na jednej strane
sformulovať biblický zdravý pohľad na celú túto tému, no spolu s tým
odvodiť množstvo praktických aplikácií.
V rámci vyučovaní sa pozrieme okrem iného i na nasledovné témy:
 Aký je veľký rámec Božieho konania so svetom a ľudstvom.
 Aký je veľký rámec Božieho konania s cirkvou.
 Ako máme správne rozumieť Božej zvrchovanosti a jej prepojeniu
na to, ako Boh koná v živote kresťanov.





Ako máme správne rozumieť Božej prozreteľnosti a jej prepojeniu
na to, ako Boh koná v živote kresťanov.
 Ako Boh zvykne konať vo všedný deň.
 Ako Boh môže konať v nevšedný deň.
 Čo Boh od nás očakáva, aby jeho ruka mala plný priestor v našich
životoch.
 Akých slepých uličiek sa v tejto téme potrebujeme vyvarovať.
V nedeľu potom na zhromaždení kázeň nadviaže na tému Víkendovky.
V tabuľke nižšie nájdete ceny, ktoré nazývame štartovacie. To preto,
že nemusia byť finálne. Do konečnej ceny totiž vstupujú dva faktory.
Prvým je počet účastníkov. Čím nás bude viac, tým lepšie, lebo potom
máme nárok na zľavu, konkrétne by nás ale muselo byť viac ako 50
ubytovaných nad tri roky veku. Cena za pobyt teda môže byť nakoniec
nižšia ako ceny rozpísané v tabuľke. Ďalší faktor je vykurovanie,
ktorého potreba sa ukáže až v samotný víkend podľa počasia. Dá sa
rozumne predpokladať, že vykurovanie už v ten druhý júnový víkend
nebude potrebné, no s istotou to vylúčiť nemôžeme. Tak či tak,
prosíme, majte so sebou dostatok prostriedkov odhadom až do plus
10% k cenám uvedeným nižšie (takáto rezerva by mala pokryť každý
scenár). Ako po minulé roky, naďalej platí, že my k priamym cenám nič
nepridávame, celé organizačné zabezpečenie víkendovky sa deje na
báze obetavej dobrovoľníckej práce.
Účastníci nad 15 rokov, ak prídu systémom tam a späť bez toho, aby
boli ubytovaní, platia za jeden deň pobytu poplatok 1 €. Tento poplatok
je príspevok na platbu za použitie obrazovej a zvukovej techniky, ktorá
je súčasťou výbavy ubytovacieho zariadenia. Ubytovaní dospelí
účastníci majú tento poplatok už rozrátaný v cene pobytu.
Cena pobytu zahŕňa ubytovanie na dve noci a stravu päťkrát denne
(raňajky, desiata, obed, olovrant, večera). Pri prihlasovaní uveďte
preferenciu pre typ ubytovania a voľbu stravovacej jednotky
(organizátori víkendovky si vyhradzujú možnosť určiť iné ubytovanie
než vami preferované – to preto, že zohľadňujeme špecifické potreby
niektorých účastníkov, napr. keď majú malé deti). Rovnako, prosíme,
presne nahlasujte prípadnú požiadavku na bezlepkovú, bezmliečnu,
vegetariánsku alebo diabetickú stravu. Kuchyňa v stredisku je
dlhodobo ústretová k rozmanitým stravovacím požiadavkám, pokiaľ len
sú naozaj potrebné.
Porcia pre dospelých
8-miestna chatka
chatiek)
4-miestna chatka
chatka)
6-miestna chatka
samostat.
vybavením (4
chatky)
5-miestna chatka
samostat.
vybavením (1
chatka)
(7
(1
Zhruba 3/4 porcie pre
dospelých, zvyčajne
vystačí pre deti do 12 r.
31,50 €
23,70 €
31,50 €
23,70 €
35,90 €
28,10 €
35,90 €
28,10 €
so
so
14-miestna
ubytovňa C (3, 5 a
6-posteľová izba)




35,90 €
28,10 €
Deti do troch rokov majú ubytovanie zdarma bez nároku na lôžko.
Uzávierka prihlášok je v utorok 3. 6. 2014 o 15:30. Prihlasovanie
prebieha telefonicky alebo e-mailom u sestry Mileny Dömötörovej
([email protected], 0948/044117).
Celú sumu za pobyt uhradíte v hotovosti v priebehu pobytu v stredisku
Prameň. Upozorňujeme, že stravné nie je možné stornovať
a prihlásený účastník je povinný ho vždy zaplatiť aj v prípade, že sa
nakoniec víkendovky nezúčastnil.
Účastníci víkendovky mladší ako 18 rokov, pokiaľ sa pobytu zúčastnia
sami bez rodičov, musia mať od rodičov vyplnenú a podpísanú
špeciálnu prihlášku, ktorú vám v prípade záujmu zašleme na
vyžiadanie.

Pokiaľ by ste chceli prísť len na samotné vyučovania (piatok večer,
sobota večer a nedeľa dopoludnia) bez toho, aby ste boli riadne
prihlásení na celú víkendovku, ste srdečne vítaní, ale žiadame vás, aby
ste nám to dali dopredu vedieť, či už e-mailom ešte pred začiatkom
víkendovky, alebo telefonicky aspoň 24 hodín pred vaším príchodom.
Tiež je možné objednať si do termínu uzávierky iba samotné
stravovanie bez ubytovania (napr. obed v sobotu pre tých, ktorí chcú
docestovať iba na jeden deň). Ceny jednotlivých chodov sú: raňajky +
desiata 2,50 €; obed + olovrant 4,25 €; večera 2,75 €.

Doprava je individuálna na vlastné náklady, buď osobnými, alebo
verejnými dopravnými prostriedkami. Do obce Častá existujú
autobusové spoje.
Našou snahou je však organizačne pomôcť čo najlepšie vyťažiť autá,
ktoré pôjdu do strediska Prameň. Pokiaľ máte v aute voľné miesta,
alebo nemáte auto a hľadáte niekoho ku komu sa pridať, nahláste to,
prosím, sestre Milene Dömötörovej, a my sa pokúsime organizačne to
zladiť.
V prílohe nájdete súbor stručne opisujúci cestu autom z Bratislavy do
strediska Prameň (použiteľné od Modry po stredisko Prameň pre cestu
z akejkoľvek trasy). Upozorňujem, že zvlášť v piatkovej premávke
treba počítať z Bratislavy do strediska Prameň s dĺžkou cesty 65 až 75
minút.


So srdečným pozdravom,
Ján Šichula
Váš spolusluha v Kristovi
mobil (kancelária): +421 (0944) 175088
e-mail: [email protected]
web: http://nkz.reformace.cz/
© 2014 Nezávislé kresťanské zhromaždenie Bratislava
Download

Kompletná informácia o víkendovke NKZ BA v júni