špeciál
TNT Magazín september 2013
Oranžová v ženských rukách
Ak ste si doteraz mysleli, že v prepravnom biznise majú svoje výhradné zastúpenie muži, v tomto
čísle TNT magazínu vás vyvedieme z omylu. Ženy si vo firme, kde hlavnú úlohu hrajú rýchle
lietadlá, oranžové autá a vysokozdvižné vozíky, svoje miesto našli – a to na všetkých úrovniach.
eny v TNT Express – to sú účtovníčky,
Ž colné deklarantky, obchodné zástupky-
ne, personalistky, pracovníčky Oddelenia služieb zákazníkom, ale aj kuriérky, študentky či
manažérky. V TNT Express totiž predsudky
nemajú svoje miesto. Spoločnosť dáva
rovnaké príležitosti každému bez ohľadu na
pohlavie, vek či národnosť. Prirodzená
emancipácia v TNT je jej súčasťou už od
príchodu spoločnosti na slovenský trh pred
www.tnt.sk
20 rokmi a nie je výsledkom umelých regulačných opatrení Európskej únie. Všetky pracovníčky TNT, ktoré predstavujú až 52 %
z celkového počtu zamestnancov, sú ženy na
pravom mieste. Svojou každodennou zodpovednou a inovatívnou prácou prispievajú
k rozvoju a napredovaniu TNT Express Slovensko rovnako ako ostatní zamestnanci
a preto si pozície, ktoré zastávajú, právom zaslúžia. Niektoré z nich sa s vami na nasledujú-
cich stránkach podelia o svoj príbeh a dozviete sa viac aj o ich tajomstve na úspech...
ajte
Získ T
TN ik
n
dážd tr. 7
n
Viac
as
medzinárodné
TNT aktuality
Belgicko
Austrália
TNT Express testuje mobilný
sklad v Bruseli
TNT Express spustila v Bruseli projekt mobilného
skladu s cieľom zefektívniť doručovanie zásielok
a služby zákazníkom v rušnom centre veľkomesta,
čím prispela k ochrane životného prostredia.
V rámci terénneho experimentu bude mobilný
sklad tri mesiace umiestnený v Parc du Cinquantenaire. Doručovanie zo skladu do okolitých
mestských častí budú zabezpečovať elektrické
trojkolky, ktoré nahradia kuriérske dodávky TNT
Express. Vďaka projektu sa ušetrí až 900 km, ktoré by dodávky najazdili za týždeň v tejto husto
osídlenej oblasti. Zníženie emisií CO2 a hluku
pomôže zlepšiť životné prostredie v Bruseli.
Mobilný sklad je v skutočnosti obrovský príves vybavený rôznymi zariadeniami. Rozdelený je na
kancelársku časť a časť určenú na nakladanie, vykladanie a sortáciu. Dokáže sa rozšíriť a nadvihnúť
tak, aby mohli byť elektrické trojkolky naložené
alebo vyložené. Do skladu sa zmestí až 11 kontajnerov so zásielkami. Každý deň bude mobilný
sklad prevezený z depa TNT Express v Brucargo
na parkovisko v Parc du Cinquantenaire, kde zostane stáť. Počas presunu má sklad rozmery klasického prívesu (14 x 2,5 m) a po zaparkovaní sa príves automaticky predĺži o 4 metre na 14 x 6,5 m.
Mobilný sklad slúži ako stredisko na skladovanie
a sortáciu zásielok medzi depom TNT Express
v Brucargo a centrom Bruselu. Elektrické trojkolky
v sklade naložia zásielky a doručia ich v rámci tzv.
poslednej míle na adresy do mestských častí, čím
sa urýchli doručovanie do obchodov a kancelárií
v rušnom strede mesta. Projekt bol vytvorený
v spolupráci so spoločnosťou Straightsol a finančne ho podporila Európska komisia.
TNT Austrália vylepšuje služby pre časovo kritické zásielky
TNT Express zlepšila svoje služby
pre austrálsky ťažobný priemysel
využitím nových vozidiel na časovo
kritické zásielky v západnej časti
krajiny. Nové dodávky Volkswagen
Crafter 50, ktoré sú vždy obsadené
2-člennou posádkou, boli vyrobené
špeciálne na zákazku. Sú vybavené
kabínou s lôžkom na dlhé vzdialenosti, možnosťou GPS sledovania a satelitnými telefónmi. Využité
budú na vyzdvihovanie a doručovanie urgentných zásielok z/do ťažobných oblastí v západnej Austrálii. Vozidlá môžu prepraviť až 1 300 kg nákladu a sú vhodné na prepravu ťažkých mechanických súčiastok na
opravu veľkých banských strojov.
Pakistan
TNT Express Pakistan získala knižný kontrakt
TNT Express v Pakistane sa podarilo podpísať ročný kontrakt s maloobchodným
kníhkupectvom All Books Plus. Ide o jedného z najväčších predajcov kníh v krajine, ktorý
ich distribuuje do celého sveta. TNT Express Pakistan je na základe zmluvy zodpovedná
za doručenie všetkých zásielok v rámci Európy a na Ďaleký Východ.
Rusko a Stredný Východ
Úspechy TNT Express v Rusku a na Strednom Východe
TNT Express Rusko získala národnú podnikateľskú cenu „Kapitáni ruského biznisu“
v kategórii najlepší zamestnávateľ. Ide o jedno z najvýznamnejších podnikateľských
ocenení v krajine, ktoré každoročne udeľuje porota zložená z riaditeľov vedúcich
pracovných agentúr. TNT sa podarilo získať ocenenie už po druhýkrát za sebou.
TNT Express na Strednom Východe sa zas stala víťazom v kategórii Expresná doručovateľská spoločnosť roka v súťaži dodávateľských reťazcov a prepravcov. TNT tak
opäť potvrdila svoje výnimočné postavenie na trhu expresnej prepravy aj v tejto
geografickej oblasti. Zároveň sa jej podarilo získať nový prepravný kontrakt s Telekomunikačnou spoločnosťou LLC, exkluzívnym platinovým partnerom Avaya
International v Ománe. Spoločnosť bude mať na starosti všetky importné aj exportné
zásielky spoločnosti Avaya.
Brazília
TNT Brazília investuje do technológií
TNT Express v Brazílii investovala do sortačnej linky a poloautomatického dopravníkového pásu, ktorý sám skenuje, premeriava a označuje zásielky. Výsledkom modernizácie v depách Sao Paulo a Campinas sú plne automatizované terminály. Nové
sortačné linky spracujú až o 57 % viac zásielok ako pri manuálnom triedení. Každú
hodinu sa teraz spracuje okolo 5 000 zásielok – čo je viac ako 2-násobok predchádzajúceho objemu. Vyloženie a roztriedenie nákladu, ktoré predtým zabralo takmer
8 hodín, teraz vďaka novým terminálom trvá v priemere iba 40 minút.
2
TNT Express
domáce
TNT aktuality
Slovensko
Prichádza nové myTNT –
jednoduchšie, rýchlejšie
a prehľadnejšie
Zákazníci v prepravnom priemysle vytvárajú neustály tlak na jednoduché a šikovné online riešenia
šetriace čas. Dôkazom toho je každoročný nárast
elektronických objednávok prepráv. V prvom polroku 2013 spracovala TNT Express na Slovensku
až 90 % všetkých zásielok elektronicky. Pomohla
jej v tom elektronická aplikácia myTNT, ktorá je
zákazníkom k dispozícii od roku 2005. Odvtedy
si tohto šikovného pomocníka svetom zásielok
obľúbili a denne ho používajú milióny zákazníkov
TNT Express na celom svete vrátane Slovenska.
Aby spoločnosť držala krok s potrebami a požiadavkami svojich zákazníkov, investovala do
TNT zaviedla nové zjednotené cenníky
TNT Express ponúka zákazníkom široké
portfólio expresných, ekonomických a nákladných služieb. Aby sa zákazník vedel zorientovať
v tejto pestrej ponuke, zaviedla spoločnosť jednotný cenník pre všetky služby. Cenník, ktorý
vstúpil do platnosti 29. apríla, potvrdzuje zameranie TNT na európsky trh a jeho detailnejšie rozdelenie. Cenníky TNT Express vo všetkých krajinách majú jednotný dizajn a štruktúru.
Vďaka ich zjednoteniu môžu zákazníci v novom
komplexnom cenníku získať prehľad o cenách, tranzitných časoch a dostupnosti
jednotlivých služieb v 9-tich doručovacích zónach. Tie sú rozdelené podľa vzdialenosti
jednotlivých destinácií od Slovenska. Prvé tri zóny predstavujú krajiny Európskej únie,
štvrtú a piatu zónu tvoria európske krajiny mimo EÚ, v šiestej zóne sa nachádza USA,
Kanada a Brazília, ázijské destinácie nájdete v 7. zóne, Blízky Východ v 8. a zvyšok sveta
patrí do poslednej 9. zóny. Spolu s novými cenníkmi zaviedla TNT Express aj ďalšiu
novinku – elektronické dohody o cenách. Doteraz sa na zmluvy s akceptáciou cien za
prepravu využívali tlačené formuláre, ktoré sa museli vypisovať ručne. Po novom TNT
zasiela tieto formuláre elektronicky, takže okrem úspory času prispieva spoločnosť aj
touto formou k ochrane životného prostredia.
TNT pomáha vysádzať stromčeky v Tatrách
jeho modernizácie a 2. septembra bola spustená
nová vylepšená verzia. Zákazníci môžu oceniť
prehľadný dizajn, zjednodušené prihlasovanie
a vylepšené funkcie, ktoré sú oproti pôvodnej
verzii jednoduchšie a rýchlejšie. Aplikácia naďalej
ostáva bezpečným internetovým prostredím chráneným heslom.
myTNT je personalizované online prostredie,
cez ktoré môžete jednoducho a rýchlo objednať,
spravovať a sledovať všetky svoje zásielky. Potrebnú prepravnú dokumentáciu či colné dokumenty vytvoríte už v priebehu niekoľkých minút
prostredníctvom pár kliknutí. Ak ste zaregistrovaný užívateľ myTNT, zmeny uvidíte hneď po prihlásení. Ak ešte myTNT nepoznáte, tu sú výhody, prečo sa oplatí zaregistrovať:
TNT Express Slovensko sa v rámci svojej environmentálnej zodpovednosti stala
súčasťou ekologického programu „Stromy pre život“, ktorý organizuje jej dodávateľ
kancelárskych potrieb s podporou Národného lesníckeho centra. Za každých 50 balíkov papiera, ktoré TNT použije vo svojej prevádzke, bude vo Vysokých Tatrách
vysadený 1 strom. Keďže každý deň prejdú rukami jej zamestnancov stovky listov
kancelárskeho papiera, spoločnosť ich aj takto motivuje k jeho ekonomickému
využívaniu a recyklácii – či už opätovným použitím v rámci spoločnosti alebo
pravidelným prispievaním do zberu. Okrem toho sú vo všetkých kanceláriách
rozmiestnené koše na recykláciu plastov, batérií, žiariviek a komunálneho odpadu.
„Všetci zamestnanci TNT Express na Slovensku poctivo separujú odpad a na
environmentálne aktivity, ktoré organizujeme, reagujú pozitívne. Projekt Stromy pre
život je vynikajúcim príkladom toho, ako môžeme prírode vrátiť aspoň časť toho, čo si
od nej požičiavame,“ hovorí Jana Wimmerová, HR Manager TNT Express.
Úplná kontrola nad vašimi zásielkami
Rýchle vytváranie a ukladanie adries
Jednoduché vytváranie a spravovanie
komerčných faktúr na colné účely
Automatické vypočítanie cien dostupných
služieb a predpokladaný čas doručenia
Aktuálny prehľad o stave vašej zásielky
prostredníctvom funkcie trekovania
TNT Express
3
Nielen muži patria za volant
Jazdnú flotilu TNT zmyselne dopĺňa niekoľko žien, kuriérok, ktoré sa svojím pracovným
nasadením vyrovnajú ktorémukoľvek kolegovi. Pravdou je, že k tomuto zamestnaniu ich
mnohokrát priviedol práve manžel, no bez veľkej dávky húževnatosti a usilovnosti by svoju
pozíciu zastávať nemohli. K ich povinnej výbave patria nielen silné ruky, ale aj povaha a
temperament, vďaka ktorému sa dokážu presadiť na poli, kde majú svoje výhradné
zastúpenie muži.
Uragán z východného
Slovenska
Eva Fodorová je čistokrvná východniarka – temperamentom i prízvukom. Spolu s manželom už 11 rokov pracuje pre TNT Express.
S doručovaním zásielok začínala
v prešovskom regióne a hneď po
prvom rozvoze pochopila, že našla
prácu podľa svojich predstáv. Má
rada neustály kontakt s ľuďmi a preto sa zákazníkom TNT Express
odovzdáva celá. V spoločenstve
mužov sa cíti ako ryba vo vode.
Eva Fodorová
„Chlapci mi nič neodpustia, no nie
som predsa žiadna bábovka,” hovorí. Pomoc od kolegov neočakáva
a ak ju potrebuje, bez problémov si ju vypýta.
Uniforma – dôležitý detail
Pracovný deň kuriérky Evky sa začína rannou päťminútovkou v kúpeľni
a o 6.45 už v sklade sortuje zásielky. Veľký dôraz kladie na čistú
a upravenú uniformu – a to nielen u seba, ale aj u kolegov. Uvedomuje
si, že vzájomná dôvera so zákazníkmi stojí aj na takýchto dôležitých
detailoch. Jediným jej ženským rozmarom je parfum, na výbere ktorého si dáva naozaj záležať.
Do práce s úsmevom
Ešte jedna vec je pre Evku charakteristická – jej úsmev a večne dobrá
nálada, ktorú rozdáva všade, kam vkročí. Spolu so zásielkou ju
zákazníkom automaticky doručí ako pridanú hodnotu. Sama tvrdí, že
to už od nej očakávajú a nechce ich sklamať. Materinsky sa stará aj
o svojich kolegov, ktorým každé ráno pripraví kávu a koláčiky, aby
mohli ďalej rozdávať rodinnú atmosféru zákazníkom. Vždy si spomenie na ich narodeniny a pripraví im aj oslavu.
Najobľúbenejší zákazník – verný zákazník
Evka po 11 rokoch za volantom pozná svojich verných zákazníkov
a na každodenný rozvoz sa teší. Považuje ich totiž za svoje deti a to, či
majú voči nej predsudky kvôli tomu, že je žena, si po toľkých rokoch
vôbec neuvedomuje. Ako hovorí: „Môj prístup k ľuďom sa mi stonásobne vracia.“ A čo podľa Evky potrebuje dobrá kuriérka? „Radosť zo
šoférovania, radosť z práce s ľuďmi a hlavne chuť pracovať.“
4
Odvážna špecialistka
Iveta Zálešáková, kuriérka zo západného Slovenska, vo svojom
predchádzajúcom zamestnaní neopustila štyri steny kancelárie mimo obednej prestávky. Jedného
dňa však jej manžel potreboval
pomôcť v práci, tak zobrala auto
a vyrazila smer Nemecko. So zvyšovaním frekvencie náhlych odchodov z kancelárie sama usúdila,
že sa nedá sedieť na dvoch stoličkách naraz a kostým vymenila za
uniformu. Hneď začala s večernýIveta Zálešáková
mi rozvozmi pre Špeciálny servis.
Odvahu pre túto prácu jej dodal manžel: „Tebe sa predsa nemôže nič
stať!“ tvrdí jej dodnes. Pri dlhých a náročných jazdách má najväčšie obavy z mikrospánku, proti ktorému bojuje dostatočnou časovou rezervou na oddych alebo pravidelnými prestávkami na čerpacích staniciach.
Pomôžem vám s cúvaním?
Prácu v mužskom kolektíve si ani neuvedomuje. Pripomínajú jej to len
zákazníci. Často sa stretáva s uštipačnými otázkami: „Zaparkujem vám
to?” Väčšinu zásielok zvládne naložiť sama, ale niekedy jej pomôžu aj
klienti. Rada spomína na prekvapeného zákazníka z Modry, ktorý jej
pomohol odniesť zásielku až do auta. Na tomto galantnom prejave by
nebolo nič čudné, keby to nebola len dokumentová zásielka. Na
Ivetkine protesty len podotkol, že jej musí pomôcť, pretože nie je zvyknutý na to, aby takúto prácu vykonávali ženy.
Žiadne kačice na obed
Práca kuriérky Ivetke absolútne vyhovuje. Oceňuje, že uniforma TNT
jej otvára dvere i na miesta, kam by sa len tak nedostala. Ako napríklad
na lanovkou vo Vysokých Tatrách alebo do historických zákutí Nemecka. Rada spomína na dlhé trasy, kde je jej jedinou spoločníčkou
navigácia, ktorej služby vysoko oceňuje. Ani ona jej však nepomôže vo
chvíľach, keď je treba v treskúcej zime opraviť defekt. Vtedy ju zas
v štichu nenechajú okoloidúci šoféri, ktorí radi šarmantnej kuriérke pomôžu. Udržať sa v dobrej kondícii je pri sedení za volantom náročné,
a preto Ivetka uprednostňuje zdravú stravu a kačice rozhodne neobeduje. Jej výborná kondícia neunikla ani zákazníkom, ktorí ju pravidelne
pozývajú na šálku kávy.
TNT Express
Ženy v TNT Express
Žena za volantom
Kuriérka Emília Dunajszká denne
najazdí okolo 300 km. Má na starosti región Trebišova, Kráľovského Chlmca a Rožňavy. Keď jej
manžel povedal, že sa uňho v práci uvoľnilo miesto kuriéra, neváhala ani minútu, pretože šoférovanie má veľmi rada. Na svoje zamestnanie pozerá ako na každé
iné. Aj ona po splnení pracovných
povinností nastúpi na ďalšiu
„šichtu” domov, aby sa postarala
o svoju rodinu a záhradku, v ktorej
rada relaxuje.
Milka Dunajzská
Všetko sa dá vyriešiť
Mužský kolektív nie je pre ňu ničím výnimočný. Verí sebe a vlastným
schopnostiam. Na tzv. „ženské zbrane” sa nespolieha, pretože s
neochotou zákazníkov ani svojich kolegov sa ešte nestretla. Šoféruje
menšiu dodávku a keď má vyzdvihnúť objemnejšiu zásielku, spojí sa s
kolegom. Aby sa predsa len odlíšila od mužských spolupracovníkov,
najmä v letných horúčavách by uvítala uniformu ženského strihu. Aj
Milka si občas poťažká na „ženy za volantom”, a to najmä vtedy, keď
má svoje auto naložené expresnými leteckými zásielkami a všetky
ostatné autá idú pomaly. Rýchlej jazdy sa nebojí, no vždy rešpektuje
povolenú rýchlosť.
Každý deň je iný
Milka má svoju pracovnú náplň rada, pretože je pestrá a každý deň iná.
Hoci sa niektoré zákaznícke miesta opakujú, každý deň prejde po inej
trase, hľadá nové adresy a stretáva sa so zaujímavými ľuďmi. Počas
rozvozov nemá veľa času zdržiavať sa, no na prehodenie pár slov so
zákazníkmi si čas vždy nájde. Veď aj na tom stojí vzájomná spolupráca.
TNT Express
Kalamitná skúška
ohňom
Katarína Brtková zo začiatku vôbec
nebola presvedčená o tom, že
práca kuriérky je pre ňu to pravé
orechové. „Zdalo sa mi to dosť trúfalé, keďže túto prácu vykonávajú
väčšinou muži.” Katku presvedčila
až viacnásobná exkurzia do terénu
s jej súčasným kolegom. Do svojho
regiónu na Orave a Liptove nastúpila v najhoršom ročnom období –
v kalamitami zúriacej zime, no práca sa jej veľmi zapáčila, tak ostala.
Reakcie zákazníkov boli spočiatku
Katka Brtková
dosť rozpačité, ale doteraz sa nestretla s tým, že by jej zákazník niečo vytkol. Poznámky typu: „Kde je šofér
auta?” berie s humorom, pretože chápe, že nie je celkom bežné, aby
ženy riadili také veľké autá.
Kuriér psychológom
„Odmalička mi rodičia hovorievali, že som sa omylom narodila ako dievča.
Takže sme v podstate čisto mužský kolektív,” hovorí vyštudovaná inžinierka s úsmevom. Vo voľnom čase rada číta, najmä literatúru faktu,
a rada sa poučí aj z myšlienok známych osobností. „I keď sa to nezdá,
kuriér je tak trochu aj psychológ, pretože pracuje s ľuďmi. Bez komunikácie, súdržnosti a tolerancie by naša vzájomná spolupráca
nefungovala,“ vysvetľuje Katka. Ako správnu ženu ju baví riešiť nepredvídateľné udalosti, ktoré sú pre ňu najlepšou školou do života. Jedna
veľká životná udalosť ju ešte len čaká a kvôli nej bude musieť prácu
aspoň načas prerušiť. Ako hovorí: „Videli ste už ženu za volantom s bruškom až po nos?”
5
V žilách TNT koluje mladá krv
Vekový priemer zamestnancov TNT výrazne znižuje
prítomnosť niekoľkých mladých dievčat, absolventiek, ktoré
sú súčasťou jej tréningového programu. Celosvetová
iniciatíva TNT Express, ktorá dáva mladým ľuďom príležitosť
zdokonaliť svoje profesijné predpoklady a nadobudnúť
cennú prax ešte počas štúdia, nechýba ani na Slovensku.
TNT si totiž už teraz vyberá a pripravuje svojich budúcich
zamestnancov z radov študentov a absolventov.
Katarína Zuzčáková (25)
Pozícia: Marketing Specialist
Vysoká škola: Filozofická fakulta UK
Študijný odbor: Marketingová komunikácia
Nástup : 12/ 2010, 4. ročník VŠ
V čom vidíš najväčší prínos tréningového
programu TNT pre mladých ľudí?
Na vysokej škole som študovala marketingovú komunikáciu, no až po nástupe do
TNT som zistila, čo marketing skutočne
znamená v praxi. Ako jedna z mála mojich
spolužiakov som mala úžasnú výhodu –
začala som pracovať vo svojom odbore
a mohla som prepojiť teoretické poznatky
z univerzity s realitou.
Vidíš rozdiel v prístupe spoločnosti k študentom a ostatným zamestnancom?
TNT Express realizuje politiku rovnakých
príležitostí vo vzťahu ku všetkým svojim zamestnancom bez ohľadu na druh pracovného pomeru. Každý má možnosť zúčastňovať sa školení a ďalšieho vzdelávania či príležitosť kariérne rásť. Všetci máme rovnaké
zamestnanecké benefity a ani praktikantky
pritom nie sú výnimkou.
Dostávaš v práci úlohy, ktoré sú pre teba
výzvou?
Ešte počas štúdia mi TNT dala možnosť pracovať na niekoľkých medzinárodných projektoch. Neustále do mňa vkladá veľkú dôveru a preto sa jej to snažím vrátiť aspoň tak,
že zo seba pri práci vydávam maximum.
Väčšina spoločností dnes od svojich potenciálnych zamestnancov vyžaduje minimálne
2-ročnú prax v odbore. Ako sa však dostať na prax bez praxe? Študenti sa ocitajú
v začarovanom kruhu, z ktorého nie je jednoduchá cesta von. TNT si uvedomuje, že
podpora mladých ľudí na začiatku ich kariéry je investícia, ktorá sa vyplatí. Vedie totiž
k väčšej lojalite a oddanosti na oboch stranách a má pozitívny vplyv tak na jednotlivcov, ako aj
na ekonomiku a podnikanie. Nováčikovia pomáhajú zvyšovať produktivitu organizácie, ktorá
ich pripraví a vyškolí tak, ako sama potrebuje. Motiváciou spoločnosti by pritom nemala byť
vidina lacnej pracovnej sily, ako tomu bohužiaľ častokrát býva, ale rozvíjanie svojich vlastných
budúcich pracovníkov tak, aby mohli hneď po ukončení štúdia nastúpiť do trvalého
pracovného pomeru. Tri praktikantky TNT sú čerstvými absolventkami a v spoločnosti
zostávajú aj naďalej. Opýtali sme sa ich, ako vnímajú tréningový pohľad zo svojho pohľadu.
6
Čo máš na svojej práci v TNT najradšej?
Každý deň sa stretávam s novými kreatívnymi i komunikačnými orieškami, ktoré je
treba rozlúsknuť. Od apríla navyše zastupujem našu marketingovú manažérku, ktorá
je na materskej dovolenke, takže mi pribudli ďalšie pracovné povinnosti a opäť ma
posunuli kariérne vpred. Najviac si však cením svojich kolegov, ktorí robia TNT takou,
aká je.
TNT Express
Ženy v TNT Express
Andrea Porubänová (24)
Pozícia: Sales Support Analyst
Vysoká škola: Fakulta sociálnych
a ekonomických vied UK
Študijný odbor: Verejná politika
Nástup: 8/ 2011, 4. ročník VŠ
Martina Stejskalová (23)
Pozícia: HR Administrator
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v BA
Študijný odbor: Manažment a ekonomické
znalectvo
Nástup: 8/ 2012, 5. ročník VŠ
V čom vidíš prínos tréningového programu pre TNT?
V najväčšej miere je to asi kolektív mladých
a kreatívnych ľudí, ktorí sú „žhaví“ do práce,
a pretože sú ešte čerstvými absolventmi či
dokonca študentmi, dajú sa jednoduchšie
formovať a spoločnosť ich tak môže pripraviť na výkon povolania podľa svojich predstáv.
Ovplyvnila niekedy práca tvoje študijné
výsledky?
Nie, práca našťastie nikdy nemala vplyv na
moje výsledky v škole. Keď som potrebovala voľno, nadriadení mi vyšli v ústrety
a pracovnú dobu som si prispôsobovala
tak, aby som stíhala jedno aj druhé.
Prečo si sa rozhodla nájsť si popri štúdiu
zamestnanie?
Hlavným dôvodom bola chuť osamostatniť
sa a nájsť si vlastné bývanie, na čo som potrebovala viac prostriedkov, ako by som získala
z príležitostných brigád. Okrem finančného zabezpečenia bola mojou motiváciou aj
prax, ktorú som v TNT získala.
Dostávaš v práci úlohy, ktoré sú pre teba
výzvou?
Denne sa stretávam s novými situáciami a
učím sa s chladnou hlavou zvládať všetko, čo
príde. Každá úloha je iná a vždy príde niečo
nové, s čím som sa zatiaľ nestretla. Skúsenosti tak za mnou prichádzajú samé za pochodu.
Ako si popri práci stíhala školu?
Všetko som stíhala bezproblémovo, dokonca aj počas skúškového obdobia. Keď som
potrebovala trochu voľna na učenie, nadriadení mi ho vždy bez problémov poskytli.
Čo sa ti najviac páči na práci v TNT?
Najviac ma baví organizovať rôzne podujatia a teambuildingové akcie pre zamestnancov. Páči sa mi, že mám neustály kontakt s ľuďmi a dostávam od nich spätnú väzbu. Navyše cítim podporu nielen zo strany
kolegov, ale aj nadriadených.
Čo ťa na tvojej práci v TNT baví najviac?
Na mojej práci je skvelé to, že rutina sa mi
zďaleka vyhýba. Učím sa pracovať v rôznych
programoch a stále objavujem nové nástroje.
Chcela by si zostať pracovať v TNT?
Samozrejme. Mám rada svoju prácu aj kolegov a dúfam, že tu budem môcť zostať pracovať aj naďalej.
Zuzana Ondrová (21)
Pozícia: Marketing Assistant
Vysoká škola: Filozofická fakulta UK
Študijný odbor: Marketingová komunikácia
Nástup : 9/ 2012, 2. ročník VŠ
Aká bola tvoja motivácia nájsť si popri
štúdiu za mestnanie?
Zo začiatku mi stačili občasné brigády, trvalejšie zamestnanie som si nehľadala. Mala
som za sebou ledva 1. ročník štúdia a hovorila som si, že mám na to ešte čas, veď by ma
aj tak nikam neprijali. To je chyba, ktorú robí
väčšina študentov. Asi by som si to myslela
doteraz, keby som nenarazila na pracovnú
ponuku, ktorá bola pre mňa ako stvorená.
Tak som to skúsila a vyšlo to.
Ako ťa ako študentku vnímajú staršie kolegyne a kolegovia?
Kolegovia v TNT sú perfektní. Berú ma ako
rovnocennú, aj keď majú neporovnateľne
viac skúseností. Vždy mi ochotne poradia
a zodpovedajú moje otázky, ktorých je ešte
stále veľa. Učím sa však od nich nielen o práci, ale aj o tom, ako riešiť rôzne situácie a ako
sa pri nich zachovať. Je úžasné pohybovať sa
vo svete dospelých. Keď som v práci, cítim,
že už tam chcem patriť aj ja.
Pomohlo ti niekedy štúdium pri výkone
práce alebo naopak?
Keďže študujem marketing, moje povinnosti
v TNT sa takmer úplne prekrývajú s teóriou
na univerzite, takže mi veľakrát pomohli pri
skúške.
(Z.O.)
V TNT by sme radi spoznali aj vaše skúsenosti
s emancipáciou na pracovisku.
Funguje to vo vašej spoločnosti podobne ako v TNT alebo naopak?
Ako vnímate postavenie žien na pracovisku?
Podeľte sa s nami o svoj názor či príhodu a pošlite nám ju na e-mailovú
adresu [email protected] do 30. 10. 2013. Vybrané príbehy uverejníme
v našom decembrovom čísle. Ich autori a autorky sa môžu tešiť na obrovské
oranžové TNT dáždniky, ktoré sú ideálnym spoločníkom na pricházajúce upršané jesenné dni.
TNT Express
7
3. najlepšie futbalistky TNT
Hovorí sa, že ženy dokážu robiť viacero vecí naraz a naše kolegyne sú toho skvelým príkladom.
Nielenže stíhajú svoje pracovné povinnosti s úsmevom na tvári, starostlivo sa venujú rodine
i kamarátom, ale úspešne sa pripravili aj na medzinárodný futbalový turnaj – TNT Worldcup, ktorý
sa pravidelne koná už od roku 2005. Naše všestranné futbalistky si z neho odniesli už tri
najcennejšie trofeje a ani tento rok na stupni víťazov nechýbali.
Oranžový Lommel
14. až 16. júna bolo belgické mestečko Lommel doslova zaplavené
oranžovou prívalovou vlnou, ktorá sa dovalila zo Severnej Ameriky,
Čile, Saudskej Arábie, celej Európy i Ázie. Tvorilo ju viac ako 1 200 zamestnancov TNT, ktorí spolu vytvorili až 60 mužských a ženských
tímov. Hlavnou myšlienkou turnaja je súťaž o titul najlepších futbalistov/futbalistiek TNT, ale najmä nadväzovanie nových priateľstiev
a utužovanie medzinárodnej spolupráce. Spoločnosť si tento šport
vybrala nielen pre jeho celosvetovú popularitu, ale i kvôli tímovému
duchu, ktorý je jeho podstatou. Tak ako víťazstvo v zápase závisí od
vzájomnej koordinácie celého tímu, aj úspech TNT u zákazníkov stojí
na dokonalom zladení všetkých jej zamestnancov v každej krajine
pôsobenia.
Kopačky za futbal
Naše dievčatá dostali pri odchode na turnaj od Dina Ajanovića, Generálneho riaditeľa TNT Express Slovensko, jasné inštrukcie ako rozšíriť víťaznú vitrínu. Ony sa však zhodli na tom, že dôležitejšia ako
víťazsvo je radosť z hry. Prsty im držali všetci – kolegovia, rodina aj
známi. Ľubica Čelínová, Customs Clearance Clerk, dokonca dostala
od priateľa kopačky. Nebojte sa, nerozišiel sa s ňou, len jej nakúpil
všetku možnú futbalovú výstroj a to dokonca vo farbách TNT. Nadšeného priateľa mala aj Andrea Porubänová, Sales Support Analyst,
ktorá okrem tréningu s dievčatami dvakrát týždenne dostávala
súkromné lekcie.
8
Ako sa dostali k futbalu?
Peťa Brindzáková, Kika Caunerová a Betka Kekelyová tvoria útočné
komando tímu už niekoľko rokov. S futbalom sa skamarátili už na
základnej škole, kde ho hrávali s chlapcami len pre zábavu. Ostatné
dievčatá si k futbalu odskočili z iných športov. Veronika Vašíčková, MA
Credit Control and Claims Specialist, sa profesionálne venovala gymnastike, Katarína Zuzčáková, Marketing Specialist, tancovala v skupine
moderného tanca, Janka Vengová, Accountant, je závislá na aerobiku
a brankárka Dáška Pílová, CS Support, cvičí jógu všade, kde sa dá.
Dokonca aj v bráne sem-tam urobí stojku. „So športom sme sa vždy
kamarátili,“ tvrdia svorne, „takže, keď nás oslovili hrať za TNT, neváhali
sme ani minútu. Veď aj týmto spôsobom môžeme niečo urobiť pre našu
postavu.“ Prvý kontakt s futbalovou loptou a pravidlami zápasu niektoré
zažili a pochopili až na tréningu. „Futbal som nikdy predtým nehrala, tak
som chcela vyskúšať niečo nové a hlavne sa naučiť aspoň trochu kopať do
lopty, aby som si mohla niekedy zahrať aj so svojím synom,“ hovorí Janka.
Nakoniec sa vytrénovali až tak, že sa dostali pred brány finále.
Futbalová eufória
Na prvom zápase čakali na dievčatá Ukrajinky, s ktorými na poslednom
turnaji hrali o zlato. Kým sa stihli súperky zorientovať na ihrisku, na
ukazovateli už svietili 4 góly v ich sieti. Zápasu s Maďarkami sa naše
futbalistky obávali najmenej, no podcenili ich. Objemnejšie súperky
nestačili ich bežeckému tempu, tak každej nadelili pár slušných
kopancov. Ony im to oplatili férovou hrou a ukážkou krásnych
TNT Express
Ženy v TNT Express
gólových akcií. Dievčatá sa zhodujú, že najlepšie sa im hralo s tímom
Severských krajín – žiadne fauly, len čistá hra. A hoci dostali nešťastne
odrazený gól, prehra im vôbec nevadila a súperkám priali aj celkové
víťazstvo. Rusky zasa stavili na obranný val, cez ktorý sa naše útočníčky
k streľbe ani nedostali. Napriek bezgólovej remíze však dievčatá
postúpili do semifinále, v ktorom po troch sladkých žemliach z obedu
nastúpili proti tímu Letky TNT. Zápas vyhrali aj vďaka skvelej
fanúšikovskej podpore Slovákov pracujúcich neďaleko Lommelu.
Semifinále proti českým kolegyniam posilneným o hráčky futbalu i hokejbalu dalo dievčatám riadne zabrať. Zápas však skončil nerozhodne a
tak nasledovali penalty. Povestné „české šťastíčko“ zaúradovalo
a dievčatá súperkám úprimne zablahoželali k víťazstvu. V zápase
o bronz nastúpili opäť proti tímu Severských krajín, ktorý hral oslabený,
keďže jedna Severanka skončila v nemocnici so zlomeninou z
predchádzajúceho zápasu. Naše dievčatá opäť skórovali a po
ukončujúcom hvizde spustili svoj víťazný pokrik: „Ciky-caky ciky-cak,
vyhrali sme tak či tak!“
Silné ženy verzus muži
Po oslave víťazstva opadol z dievčat adrenalín a začali počítať „škody”.
Ak si myslíte, že ženský futbal sa hrá v rukavičkách, mýlite sa. Každá si
odniesla nejakú tu modrinu alebo škrabanec zo súperkiných kopačiek.
Dievčatá to však berú športovo: „V zápale hry zranenia nikto nerieši.
Zahryzneš si do jazyka, chvíľu pokrívaš a modrinu cez pol kolena potom
vystavíš na víťaznej party.“ Našim hráčkam sa vážnejšie zranenia vyhli,
iné tímy toľko šťastia nemali. „Boli sme svedkami nepríjemného zranenia
mužského brankára, ktorému protihráč v útoku celou váhou došliapol na
ruku – hrôza to vidieť, nie to ešte cítiť. Bolelo ma to aj zaňho,“ hovorí
kapitánka Peťa a pokračuje, „ženská hra je mnejšia. Chlapi sú silnejší,
rýchlejší, agresívnejší a tak viac riskujú, že sa zrania. Jedno však máme
spoločné, aby ste sa prebojovali k bráne, musíte mať odhodlanie a silu
prekľučkovať sa pred ňu.“ Na rozdiel od chlapov nepozerajú ani Ligu
majstrov či MS vo futbale v televízii, vraj je to nuda: „Necítite tam ten
adrenalín, nemôžete si vychutnať radosť z hry a už vôbec sa nenadýchate vône čerstvo pokoseného trávnika.”
Víťazná budúcnosť?
Na otázku, či sa dievčatá na turnaj prihlásia aj na budúci rok, naraz
odpovedajú: „Určite áno, ak však chceme držať krok so stále sa
zlepšujúcou kvalitou tímov, mali by sme začať trénovať celoročne. Navyše
niektoré z nás možno stihnú počas roka vymeniť futbalový dres za
mamičkovské povinnosti.“
Aké sú ich najkrajšie zážitky z turnaja?
Veronika Vašíčková, MA Credit Control and Claims Specialist:
„Počas uvítacej párty sme my Slováci rozprúdili najväčšiu zábavu. Všetci
sa pristavovali pri našom stole a chceli sa s nami fotiť. Asi cítili tú skvelú
atmosféru, ktorá medzi nami vládla!“
Lucia Vančová, HR Advisor: „Jednoznačne preberanie víťaznej trofeje.
Po ôsmych ťažkých zápasoch sme ledva zdvihli pohár nad hlavu a hoci bol
bronzový, pre nás mal cenu zlata.”
Kristína Caunerová, Reporting Specialist: „Najväčší úsmev vo mne
vyvoláva myšlienka na kolektív, ktorý sme vytvorili, a chvíle, ktoré sme spolu
zažívali. Samozrejme, nezabudnuteľné sú aj pocity stresu a zodpovednosti, ktoré človek zažíva pri každom zápase.“
Jana Vengová, Accouting: „Veľmi sa mi páčilo, keď som zrazu počas hry
počula povzbudzujúce výkriky po slovensky od úplne cudzích ľudí. Bolo to
milé prekvapenie.“
Petra Brindzáková, MA Support: „V poslednom zápase, keď sme už
skutočne nemali žiadne sily behať za loptou a vyvíjať útočnú aktivitu, som
sa opýtala súperiek zo Severských krajín, či ešte vládzu. Oni pokrútili
hlavou, že nie. Kika to využila a všetky nás slovne vyhecovala k tomu, aby
sme pozbierali posledné zvyšky energie. Nakoniec sa nám podarilo uhrať
ešte pár pekných akcií a posledná bola korunovaná bronzovým gólom.“
Katarína Zuzčáková, Marketing Specialist: „Atmosféra celého turnaja
– ľudia zo všetkých kútov sveta, rôznych kultúr spojení oranžovou farbou.
Aj keď počas turnaja panovala medzi tímami rivalita, na párty sme boli
ako jedna veľká oranžová rodina.“
(K.Z.)
TNT Express
9
Manažéri v sukni
Manažérska pozícia – nová
príležitosť
Väčšina manažérok v TNT Express začínala
na bežných pracovných pozíciách ako asistentky, účtovníčky, colné deklarantky či pracovníčky Oddelenia služieb zákazníkom.
Vďaka svojej šikovnosti a húževnatosti sa rokmi vypracovali naprieč spoločnosťou až k manažérskym postom. Len dve zo súčasných
manažérok – Mária Džundová, Country Sales & Marketing Manager a Jana Wimmerová,
HR Manager, sa k TNT pripojili už ako „hotové manažérky“. Všetky sa zhodujú na tom, že
slovo „nové“ je to, čoho sa človek pri nástupe
do novej funkcie nesmie báť. Nová zodpovednosť, nová kompetencia, nová výzva. „Pre
mňa bolo pri postupe na manažérsku pozíciu
dôležité, že som sa mohla viac vzdelávať vo
svojom odbore a začala som spoznávať nových
ľudí, hlavne colníkov,” vysvetľuje Monika
Kobetičová, Customs Clearance Manager.
Pre Evku Tauberovú, Procurement & Quality
Manager, bolo najťažšie zvyknúť si na novú
kanceláriu: „Na prechod z open space-u do
samostatnej kancelárie som si zvykala dlho, ale
vzhľadom na povinnosti vyplývajúce z novej
pozície to bolo najlepšie riešenie.“
Najťažšie je odísť z práce
Ďalším krokom v profesijnom raste je začať sa
pozerať na veci manažérskym okom – skúmať veci do hĺbky, prísť na kĺb každému problému a navrhovať riešenia, ktoré vášmu tímu
uľahčia prácu. Netreba sa nechať strhnúť vírom povinností a predlžovať čas strávený
v práci – treba si vedieť povedať dosť. „Dôležité je všetko si správne naplánovať a čas v práci využiť na 100%, aby ani rodina neostala
bokom. V neposlednom rade však váš úspech
10
stojí aj na lojálnosti zamestnancov,“ konštatuje
Jarka Poliačiková, Billing Manager.
Ženské zbrane
Byť ženou vo vedúcej pozícii neprináša žiadne
úľavy: „V práci neplatí to isté, ako keď vás zastaví
policajt,” hovorí Zuzana Godályová, Reporting
Manager. Na začiatku spolupráce sú mužskí kolegovia mäkší a galantnejší, no postupom času sa
predsudky voči ženskému pohlaviu zotierajú
a kolegyňu manažérku začnú vnímať ako rovnocenného partnera. Dôležitá je hlavne zodpovedná práca a výsledky. Manažérky v TNT sa
však zhodnú, že i sukňa a neodolateľný úsmev
majú niekedy svoje výhody.
Väčšia dávka empatie
„Ženy pristupujú k práci poctivejšie. Sú pedantnejšie a na stretnutia sa viac pripravujú,” hovorí Eva Tauberová. Dokážu otvorene vyjadriť svoje emócie, čím obohacujú súčasnú
prísne racionálnu spoločnosť. Podľa Janky
Wimmerovej, HR Manager, mužom chýba
istá dávka empatie a problémy zamestnancov
riešia skôr hlavou ako srdcom. „Samotná práca s ľuďmi je najťažšia. Každý človek je iný
a vyžaduje si individuálny prístup.” Rozdiel je aj
v riadení ženského a mužského tímu. „Ženský
kolektív je v mnohých smeroch zložitejší ako
mužský,” hovorí Mária Pasternáková, CS Manager. „Hovorí sa, že aj muži majú svoje dni, no
myslím, že práca je s nimi jednoduchšia. Moje
dievčatá by som ale nevymenila za nič na svete!” dodáva Monika Kobetičová. Aby emócie
neovplyvňovali manažérky pri rozhodovaní,
sem-tam im pomôže aj chlapská „férovka“.
Recept na úspech
„Neustále sa vzdelávať a nikdy sa nevzdávať,”
prezrádzajú svoj recept na kariérny úspech,
„netreba však zabudnúť byť vždy sama sebou!
Veď byť ženou je úžasné!“
Čo im v práci robí najväčšiu
radosť?
Eva Tauberová, Procurement & Quality
Manager: „Najviac ma poteší, ak sa mi podarí
to, na čom pracujem, a všetci z toho majú úžitok. Je tiež príjemné vidieť, že niektorí z kolegov sa zaujímajú o moju prácu.”
Jana Wimmerová, HR Manager: „Keď dáme prácu človeku, ktorý si ju naozaj váži, keď
dokážem pomôcť zamestnancovi a hlavne keď
dostanem pozitívnu spätnú väzbu.”
Jaroslava Poliačiková, Billing Manager:
„Keď aj napriek každodennému pracovnému
kolobehu, ktorý občas so sebou prináša i stres,
vidím, že ľudia sa vedia porozprávať, usmiať
a v pokojnom duchu ísť ďalej.”
Mária Džundová, Country Sales & Marketing Manager: „Ak sú naši klienti spokojní a berú nás ako partnera, vtedy sú aj ľudia v mojom
tíme šťastní a práca ide jedna radosť.“
Mária Pasternáková, CS Manager: „Radosť mi
robí, keď sa zákazník ozve, aby nás pochválil,
alebo keď vidím, že je všetko v poriadku a všetci
sa usmievame nielen do telefónov”.
Monika Kobetičová, Customs Clearance
Manager: „Moje dievčatá!
Monika Szabová, F & A Manager: „Teším sa
najmä z dobrých výsledkov a mám radosť, keď
sú ľudia okolo mňa spokojní. O to viac, keď som
sa o to aspoň z časti zaslúžila i ja.”
Zuzana Godályová, Reporting Manager:
„Dobrá pracovná atmosféra, tvorivosť, spokojnosť s dobre odvedenou prácou a v neposlednom rade úsmev.“
(A.Š.)
TNT Express
Fit To Travel
S
lovensko sa minulý rok stalo pilotnou krajinou celosvetového
projektu TNT Express – Deliver in Perfect Contidion – „Doručovať v perfektnom stave“. Základnou úlohou tejto iniciatívy je predchádzať poškodzovaniu zásielok a pristupovať k poškodeniam tak, aby
sa zvýšila spokojnosť zákazníkov. Kľúčovým prvkom je zabezpečiť, aby
boli zásielky pripravené na prepravu v rámci TNT siete – aby boli „Fit
To Travel“. Ak sú totiž zásielky hneď od začiatku kvalitne zabalené, majú
oveľa väčšiu šancu dostať sa do cieľa nepoškodené.
Program „Fit To Travel“ sleduje doručovací proces v troch krokoch: od
správnej prípravy zásielok na prepravu cez starostlivé zaobchádzanie
až po identifikáciu a odstránenie prípadných poškodení.
Ponúka nasledujúce výhody:
Zákazníci sú poučení, ako správne zabaliť a pripraviť zásielku
Vylepšený proces zaobchádzania so zásielkami
Informovanie o akomkoľvek poškodení zásielky počas prepravy
Vylepšené nahlasovanie škôd, ich dokumentovanie a prešetrovanie
Neustála podpora zo strany TNT
V auguste uplynul rok, odkedy projekt „Fit To Travel“ pomáha znižovať
riziko poškodení, uľahčuje identifikáciu poškodených zásielok, umožňuje nápravu počas prepravy a proaktívnu notifikáciu zákazníkov spoločnosti TNT Express. Napriek tomu však pretrvávajú prípady nesprávneho balenia zásielok.
Prísnejšia kontrola a prevencia
Všetci zamestnanci TNT Express absolvovali školenie „Fit To Travel“,
na ktorom sa okrem iného dozvedeli, ako treba zásielku správne
zabaliť, aby v prípade potreby vedeli zákazníkom poradiť. Zamestnanci, ktorí sú v priamom styku so zásielkami, navyše prešli špeciálnym
tréningom, kde sa s nimi naučili šetrne zaobchádzať a minimalizovať tak
riziko ich poškodenia. Spoločnosť tiež zaviedla podrobné pravidlá nakladania zásielok do prepravných klietok, nákladných vozidiel a lietadiel. TNT však ročne prepraví až 230 miliónov zásielok, takže prípadným poškodeniam sa úplne nevyhne. Preto určila pravidlá aj na
kategorizovanie škôd a ich nápravu tak, aby sa zásielka v doručovacom procese nezdržala, resp. jej zdržanie bolo minimálne.
Stanovili sa 3 stupne poškodenia:
Poškodenie 1. stupňa – môže byť odstránené počas transportu bez
toho, aby zásielka opustila doručovací proces.
Poškodenie 2. stupňa – môže byť odstránené prebalením zásielky
v priestoroch TNT. Zásielka sa môže oneskoriť.
Poškodenie 3. stupňa – znamená, že zásielka nemôže pokračovať
v preprave, pretože balenie nie je možné opraviť ani nahradiť
a/alebo bolo spozorované aj poškodenie samotného tovaru.
Proaktívne kontaktovanie
Ak sa v TNT sieti vyskytne zásielka s poškodeným obalom, musí sa
okamžite identifikovať. Následne je zaznamenaná v systéme sledovaTNT Express
TNT Express
nia zásielok a jej sprievodná dokumentácia je uložená do špeciálnej
databázy. Poverený pracovník potom urobí nápravu podľa stupňa poškodenia obalu. Vďaka zápisom do systému je o tejto zásielke informované Oddelenie služieb zákazníkom, ktoré sa okamžite spojí
s klientom a informuje ho o udalosti. Spolu so zákazníkom nájdu obojstranne akceptovateľné riešenie.
TNT si na začiatku projektu stanovila, že 98,8 % zásielok musí byť „Fit
To Travel“. Po roku sme dosiahli takmer 100% úspešnosť.
Aby sa riziko poškodenia zásielky pri preprave priblížilo nule, stačí
dodržiavať niekoľko jednoduchých pravidiel.
Základné požiadavky na prepravu zásielok:
A. Obálky a vrecká
1. Tekutiny a jemné časti nikdy neposielajte v plastových vreckách
alebo kartónových obálkach
2. Nikdy neprepĺňajte a nepreťažujte plastové vrecká a kartónové
obálky
3. Pred vložením CD/DVD do kartónovej obálky sa uistite, že je
umiestnené v pevnom plastovom obale
B. Balíky
1. Krabica je v dobrom stave a jej kvalita zodpovedá hmotnosti
obsahu
2. Krabica je uzavretá a spoje prelepené lepiacou páskou do tvaru
písmena H – spoje krídel sú prelepené na vrchnej aj spodnej časti
3. Krabice nad 70 kg sú paletizované
4. Obsah zásielky je celý vo vnútri krabice a nič nevyčnieva
C. Paletizované zásielky
1. Paleta je v dobrom stave – nemá poškodené dosky ani hranoly
2. Kvalita palety je vyhovujúca a umožňuje manipuláciu
vysokozdvižným vozíkom – žiadna drevotrieska a podobné
nevhodné materiály
3. Paleta je stohovateľná – povrch naukladaných krabíc je celistvý
a rovný, nie pyramídový
4. Krabice nepresahujú paletu a nie sú k nej pripevnené
D. Nekompatibilný náklad
1. Nekompatibilný náklad nad 70 kg musí byť paletizovaný
2. Obsah je adekvátne a správne zabalený – obsah nie je viditeľný
3. Náklad umožňuje stohovanie – má rovný povrch
4. Obsah zásielky je celý vo vnútri balenia a nič nevyčnieva
(L.D.)
Poškodenie 1. stupňa
Poškodenie 3. stupňa
11
TNT Express
Po stopách
Tour de France
Pôvodne propagačné preteky novín L´Auto odštartovali
svoju históriu v roku 1903 a dnes sú najznámejším
podujatím (nielen) vrcholovej cyklistiky. Ošiaľ, ktorý na
tri týždne ochromí život vo Francúzsku, tento rok na
vlastnej koži zažil náš kolega Dušan Mášik, Business
Solution and Comercial Manager, a podelil sa s nami
o svoje zážitky.
Preteky pohľadom fanúšika
Každý deň na Tour bol iný a výnimočný. Napríklad ten prvý sme kvôli zápcham na
cestách vôbec nestihli, tak sme aspoň spoznávali krásy azúrového pobrežia. Keď sa nám
na etapu podarilo dostať, našli sme si dobré
miesta – väčšinou uprostred ničoho. Napríklad v etape cez Alpe-d´Huez sme boli obkľúčení úchvatnou prírodou. Je to neuveriteľný kopec a cyklisti sa s ním museli popasovať až dvakrát, čo som im vôbec nezávidel.
Tu ne-strúhali hollywoodske úsmevy pre kamery, ale bojovali s kopcom a so sebou samým. Horské prostredie a tisícky fanúšikov
pozdĺž celej trasy (aj v tých najkrkolomnejších
úsekoch) vytvárali neopísateľnú atmosféru.
Tá ich poháňala vpred a mňa fascinovala. Tri
až päť hodín čakania na pelotón ubehlo ako
voda. Asi 2 hodiny pred príchodom cyklistov
Dušan Mášik
„Preteky som sledoval už od detstva a vždy som ich chcel vidieť aj
naživo. Navyše sa tento rok konal jubilejný 100. ročník. To bola ideálna
príležitosť. Samotnému výletu predchádzali mesiace príprav
a plánovania – výber trasy, jej zladenie s etapami pretekov a hľadanie
kempov po celom Francúzsku. Nakoniec to však stálo za tú námahu.“
12
prichádzala skupina približne 200 alegorických reklamných vozov, ktoré fanúšikom
rozdávali reklamné predmety rôznych tímov. Keďže sme boli väčšinou na horských
etapách, na ktorých bolo menej divákov, ušlo
sa nám viacej cyklistických čiapok. Rozdal
som ich mojim kolegom, pretože na nákup
TNT Express
Cestujeme s TNT
suvenírov v obchodoch mi nezostal čas.
Možno aj kvôli tomu, že obchodníci ani počas pretekov nepredĺžili štandardnú pracovnú dobu a už o 17-tej zavreli. Kempingy zatvárali už o deviatej, čo sa nám nikdy nepodarilo stihnúť a preto sme nocovali pred bránami. Nepodarilo sa nám dostať ani k dekorovaniu víťazov na konci jednotlivých etáp.
Jednak kvôli uzatváraniu ciest a bezpečnostným zónam okolo pódia, ale aj kvôli vytrvalcom, ktorí boli schopní stáť pod pódiom
už od rána.
Sagan a Velitz
Dostať sa v cieli k Saganovi bolo takmer nemožné. Vždy ho obkľúčil dav zúrivých reportérov, tak ako ostatných favoritov pretekov –
Frooma, Contadora či Cavendisha. Vraj na
štarte majú pretekári na fanúšikov viac času,
ale my sme sa na štart nikdy nedostali, tak
neviem, či je to pravda. Po 16. etape, ktorá
končila v meste Gap, sa nám podarilo odchytiť Peťa Velitza. Správal sa ako obyčajný
človek bez hviezdnych manierov, porozprával sa s nami a podpísal nám vlajku. Naše
stretnutie, ale aj povzbudzovanie na horskej
etape sledovali televízne kamery, takže som
sa dostal do telky.
Domáci verzus fanúšikovia
Odlíšiť miestnych obyvateľov od fanúšikov
bolo dosť ťažké, pretože väčšinu tvorili Francúzi, potom Briti a najviditeľnejšou skupinou
sme boli my Slováci – boli sme všade a neprehliadnuteľní. Zatiaľ čo miestni obyvatelia brali
preteky ako bežnú súčasť dňa – pred domy
vyšli len vtedy, keď sa rozdávali reklamné
predmety a potom sa vrátili dnu, pre nás, čo
sme kvôli týmto okamihom prešli tisícky kilometrov, to bolo nepochopiteľné a neuveriteľné. Hoci im pelotón išiel doslova pod oknami, oni ho pozerali v televízii. Niektorí domáci sa snažili nadväzovať aj priateľské vzťahy,
lenže inak ako po francúzsky neprehovorili.
Keďže sme im rozumeli iba slovo Sagan, konverzácia sa skončila milými úsmevmi a v lepšom prípade nás ponúkli pivom.
a záverečný ceremoniál sme videli len na veľkoplošných obrazovkách, hoci sme stáli neďaleko od pódia. Všade naokolo bolo množstvo policajtov, ale proti stovkám tisícok fanúšikov nemali najmenšiu šancu. Našťastie boli
takmer všetci disciplinovaní a nedošlo k žiadnemu závažnejšiemu incidentu.
Naživo alebo z obývačky?
Osviežujúci alpský vzduch, blankytne čisté
more, originálna chuť domácej kuchyne, ale
hlavne bezprostredný kontakt s pretekármi. To je Tour de France naživo. Pred príchodom cyklistov vôbec netušíte, kto je na čele
pelotónu, či sa vytvorila skupinka do úniku
alebo kto nakoniec vyhral prémiovú a celú
etapu, čo určite pridáva na napätí a dotvára
originálne čaro. Žiadna pohodlná pohovka,
ale neustále presuny a hľadanie vhodného
miesta na povzbudzovanie. Občas musíte
prebehnúť pár kilometrov, aby ste mali lepší
výhľad, alebo aby ste ešte raz zazreli pelotón. Je to fyzicky, časovo aj finančne náročné – odšoféroval som viac ako 4 800 km
a niekedy mi už nepomáhala ani káva. V kopcoch som odbehol asi 20 km, keď uzavreli
cesty alebo sme meškali, ale vynaložená
námaha bola prekonaná zážitkami na celý
život. Preto netrpezlivo čakám na zverejnenie etáp 101. ročníka, aby som už teraz
mohol začať plánovať trasu mojej budúcoročnej dovolenky.
Slovenskí fanúšikovia
Parížska masovka
Na poslednej parížskej etape bolo najviac
fanúšikov. Najlepšie miesta sa obsadzovali už
v noci pred pretekmi. Kvôli bezpečnosti
organizátori uzavreli mnoho ulíc, takže sa na
cestách vytváral chaos a dostať sa k trase bolo
veľmi zložité aj pešo. Nám sa to podarilo až
o 14-tej. Na pelotón sme čakali osem hodín
TNT Express
Ulica Champs-Élysées v Paríži
13
TNT Express
Pestrá India
Indiu si veľa ľudí predstavuje iba ako chudobnú, špinavú
a preľudnenú krajinu. Naša kolegyňa z Finančného
oddelenia, Katka Hutlasová, si na vlastnej koži vyskúšala
život v indickej rodine a ako sa z jej rozprávania na
nasledujúcich stránkach dozviete, toto exotické miesto
v skutočnosti pôsobí aj inými dojmami.
Svadobná pozvánka
Mladú Indku Rashmi som spoznala cez internet. V septembri 2012 mi prezradila, že sa
zasnúbila, a zároveň ma pozvala na svadbu,
ktorá sa mala konať v apríli nasledujúceho roku. Jej ponuku som s radosťou prijala a o niekoľko mesiacov som úplne sama vycestovala do Indie. Po 12-hodinovom lete ma privítala takmer 40-stupňová teplota, ktorú som
na vlastné prekvapenie znášala dobre.
Myslím, že to bolo vďaka vetru, ktorý tam
stále fúkal. Svadba mala trvať dva dni, no ja
som prišla až na osem. Vedela som, že
Rashmi nemôže byť stále so mnou, tak sa
zrodil nápad, že budem bývať u jej známych –
Sanjiviovcov, ktorí sa stali mojou indickou
rodinou. Cestou z letiska som sa presvedčila,
že v Indii neplatia žiadne pravidlá cestnej premávky. Prvú cestu na rikši by som prirovnala
k akčnému driftovaniu medzi autami v kolóne, ktoré môžete vídať vo filmoch. Spočiatku
som sa bála o holý život, postupne som si
však začala šoférske zručnosti miestnych
užívať. Okrem rikší tu stretnete veľa motocyklov, na ktorých sa prepravujú naraz celé
rodiny. Cesty boli nesmierne prašné, preto
som využila miestny trik a tvár som si zakrývala šatkou.
Zabudnite na príbor
„India je plná jasných, sýtych a žiarivých farieb. Bohatosť vegetácie je
tu ohromujúca. Stromy sú vysoké, rozkonárené, zakvitnuté a každý
je iný. Ovocie dozreté pod tropickým slnkom je sladké a šťavnaté.
Kvety hýria všetkými farbami, aj keď je zaujímavé, že nevoňajú. Vence
z kvetov zdobia sochy a obrazy v chrámoch i v domácnostiach.“
14
Indická kuchyňa je pestrá, chutná, oku lahodiaca a veľmi pikantná. Pri jedle nepoužívajú
príbor, ale iba pravú ruku. Niekoľkými pohybmi si naberú sústo a bez toho, aby im
spadlo čo len zrnko ryže, si ho dajú do úst. Ja
som však po celý čas používala príbor. Odložila som ho až na svadbe, kde som nemala na
výber. Dostali sme len banánový list a pohár
vody. Vodou sme pokropili list, na ktorý nám
obsluhujúci naberačkami naložili kôpky jedla.
Jesť rukou bolo pre mňa zložité, zdĺhavé
a bola som nešikovná. Všetci naokolo sa na
mňa povzbudilo usmievali a tak, ako ja som
mala zážitok z nového spôsobu jedenia, oni
mali zážitok zo mňa.
Pri potulkách mestom sme jedli aj v reštauráciách. Tam sme dostali mokrý tanier a servítku, ktorou sme si ho sami utreli. Jedlo nám
priniesli v spoločných miskách – prvú porciu
naložili a zvyšok sme si dokladali sami. Po
jedle sme si opláchli ruky v miske s teplou
citrónovou vodou. Veľmi mi chutil aj ich čaj
z pravých čajových lístkov, do ktorého pridávajú varené mlieko s cukrom. Chute indickej
kuchyne neviem k ničomu prirovnať, pretože žiadne naše jedlá sa jej nepodobajú.
TNT Express
Cestujeme s TNT
Zo spánku vás budí predavač
Pravidlo „Náš zákazník, náš pán“ tu platí dokonale. Keď som išla nakupovať šatky, predavač ma usadil za pult a začal z regálov vyťahovať kúsky rôznych farieb, vzorov, veľkostí
a materiálov. Moju prieberčivosť si vysvetlil
tak, že sa mi nepáčia. Preto stále vyberal ďalšie a ďalšie. Musela som ho zastaviť a vylučovacou metódou som si nakoniec vybrala. Na
vozíkoch s veľkými kolesami ponúkali svoj
rozličný tovar pouliční predavači. Jeden z nich
ma skoro ráno zobudil svojím krikom. Vozík
mal plný banánov a rozhodne sa nechystal
prestať oboznamovať ľudí so svojou prítomnosťou. Nemalo zmysel ísť späť do postele
a tak som sa s raňajkami usadila na strechu,
kde som pozorovala ranný ruch: jedna žena
ručne prala na chodníku, ďalšie zametali ulicu metlami bez rúčok, muž sa preháňal na
motorke so zubnou kefkou v ruke, krajčír
otváral svoju dielňu... Nebyť toho hlučného
predavača, takéto krásne ráno by som nezažila. Strechy v Indii sú rovné, lemované zábradlím a majú rôznorodé využitie. Na streche tam zažijete čokoľvek od opaľovania
a pozorovania západu slnka cez pranie až
po párty.
ktoré sa mi prihovárali. Keď rodičia videli náš
rozhovor, zapojili sa tiež a stretnutie sa opäť
skončilo spoločnou fotografiou. S väčšinou
miestnych som sa dohovorila anglicky. Najčastejšie sa všetci pýtali, odkiaľ som, no Slovensko nepoznali.
Deň nato som absolvovala okružnú jazdu
mestom. Môj sprievodca bol muž v stredných rokoch, ktorý dokázal veľmi pútavo
a vtipne rozprávať. Pred vstupom do chrámu
Shree Dodda Ganapathi ku mne prišiel a začal mi vysvetľovať, v čom spočíva jeho posvätnosť. Keďže nie som hinduistka, považoval za potrebné venovať mi osobitnú
pozornosť, čo som si veľmi vážila.
Indovia sú silne rodinne založení. Rashmiina
rodina ma prijala srdečne a aj napriek skromným pomerom sa o mňa starali ako o princeznú. Každý večer sa členovia rodiny stretli
a rozprávali. Vzájomnú lásku a úctu tam bolo
vidieť, cítiť i počuť. Dokonca vytiahli albumy
s fotografiami a rozprávali mi o ďalších členoch rodiny.
Ženícha vybrali rodičia
Európska atrakcia
Indovia sú veľmi milí, veselí a priateľskí. Ak sú
spokojní, potriasajú hlavou spôsobom, ktorý
neviem opísať. Žijú kriketom a ten je všade.
Dokonca aj na letisku bola obrazovka s priamym prenosom. Tradičným ženským odevom je sárí a anarkali (nohavice v páse zviazané šnúrkou a dlhá blúzka), na ktorých sú
rôzne vzory a kombinácie farieb. V meste
Hajderabád, kde som bývala, prevažoval tradičný odev, hoci som tam objavila aj európsky
štýl obliekania. Muži zväčša nosili voľné nohavice a košeľu.
Už od príletu som sa stretávala s prekvapenými pohľadmi ľudí, ktorí sa čudovali, že žena
– Európanka, sa sama vybrala do Indie. Žiadnu negatívnu skúsenosť som však nemala.
Naopak. To, že som medzi miestnymi doslova „svietila“, mi prinieslo veľa milých zážitkov.
Pri prehliadke chrámu Tipu Sultan´s Palace
som zrazu začula „Hello“ a vzápätí som cítila,
že sa niekto dotkol mojej ruky. Za sebou som
zbadala dve dievčatá, ktoré som s úsmevom
odzdravila. Pre miestne deti som bola doslova atrakciou. V pevnosti Golconda sme zas
stretli rodinu s dvoma dievčatkami, ktoré sa
so mnou chceli odfotiť. Samozrejme som súhlasila. Zrazu bola okolo mňa skupinka detí,
TNT Express
Svadba Rashmi
Mnohým sa pri pojme indická svadba vybaví
zväzok z donútenia. Rashmi tiež vybrali ženícha rodičia. V našej kultúre sa to zdá byť
zastarané a obmedzujúce. V Indii to však ľudia
vnímajú úplne prirodzene. Rodičia dali
Rashmi návrh. Dostala čas svojho nastávajúceho spoznať a rozhodnúť sa. Ak by povedala
nie, rodičia by to rešpektovali a hľadali by ďalej. Ak žena po krátkom vzájomnom spoznávaní prijme mladíka vybraného rodičmi, je
tento zväzok vnímaný ako veľmi hodnotný.
Aj v Indii už síce poznajú tzv. love marriage –
svadbu z lásky, kedy si žena sama vyberie
svojho partnera, takéto manželstvo však nie
je prijaté s rovnakou vážnosťou a rešpektom.
Keď niekedy pôjdete na indickú svadbu, ne-
zabudnite predtým aspoň týždeň nejesť.
Nielen preto, že vám veľa naložia, ale každé
jedlo vyzerá tak dobre, že vám bude ľúto
neochutnať.
Bola to moja prvá hinduistická svadba, takže
som vôbec netušila, čo sa bude diať. Obliekla
som si anarkali a nechala som si na dlaň henou namaľovať mehandi, pretože Indovia
si veľmi cenia, keď sa cudzinec oblečie ako
miestny. Rashmiina rodina však bola v najväčšom úžase z toho, že som kvôli nej merala
takú dlhú cestu.
V Indii určujú dĺžku svadby miestne zvyklosti.
Svadba Rashmi, na ktorej bolo asi 200 hostí,
trvala dva dni. Pozostávala z niekoľkohodinových obradov, medzi ktorými boli prestávky. Vtedy mohli hostia odísť domov. Obrady viedol kňaz odriekajúci mantry vo veľmi
starom jazyku. Svadobná miestnosť bola veľká. Na jednom konci bolo vyvýšené pódium
pripomínajúce javisko, na ktorom sa obrady
odohrávali. Zvláštne pre mňa bolo, že nie
všetci hostia ich sledovali. Rozprávali sa, prechádzali a odbiehali. Jedine najbližšia rodina
bola prítomná na všetkých. Zdalo sa mi, že
tam majú svoje úlohy. V sobotu prebiehali
obrady zvlášť s nevestou a zvlášť so ženíchom. Na pódiu boli rozložené rôzne jedlá,
ovocie, kvety a kokosové orechy, ktoré sú
pre nich symbolom šťastia. V nedeľu sa konala hlavná časť, ktorá trvala najdlhšie a jej
vyvrcholením bolo vyhlásenie snúbencov za
muža a ženu. Ženích následne prevliekol neveste cez hlavu dlhú zlatú retiazku, ktorá je
znakom vydatej ženy. Po záverečnom obrade s posvätným ohňom sme začali gratulovať a odovzdávať mladomanželom dary.
Svadba bola zavŕšením môjho pobytu. Keď
som odlietala, bolo mi ľúto, že už odchádzam. Povedala som si však, že sa tam ešte
musím vrátiť, vidieť ďalšie miesta a znovu
navštíviť svoju indickú rodinu.
(L.D.)
Rashmi a Katka Hutlasová
15
Nenápadný modrý kvietok nezábudka sa stal symbolom krehkého duševného zdravia.
Jej výstižný názov nám má pripomínať, že ľudia s psychickými poruchami sa môžu liečiť a majú
šancu na návrat do spoločnosti.
V každodennej komunikácii si navzájom prajeme zdravie ako najcennejšiu hodnotu. Pritom si neuvedomujeme, že popri telesnom je dôležité aj duševné
zdravie. Aj duša môže bolieť. Ak sa tak stane, človek má pocit, že sa stráca v sebe samom a keď vystrie ruku hľadajúc pomoc, často narazí na nezáujem či
intoleranciu okolia. Pripustiť, že sa to môže stať každému, chce veľkú dávku odvahy.
Podľa odborníkov bola téma duševného zdravia na Slovensku dlho považovaná za tabu a duševné poruchy boli zaťažené predsudkami. Z toho dôvodu je
dnes verejnosť nedostatočne informovaná a často si mýli mentálne postihnutie s duševnými poruchami. Mnoho ľudí sa domnieva, že takéto ochorenie trvá
navždy a človek s duševnou poruchou je nebezpečný, bláznivý, nedá sa s ním komunikovať, nedokáže pracovať ani žiť normálny život.
Liga za duševné zdravie je občianske združenie, ktoré už 10. rok organizuje informačnú kampaň Dni nezábudiek spojenú s celonárodnou zbierkou. Akcia
prebieha v 70-tich slovenských mestách a obciach, kam TNT už tradične distribuuje všetky potrebné materiály. Kampaň má podporiť osvetu
a výťažkom zo zbierky prispieť na rozvoj komplexnej siete služieb pre ľudí s duševnými poruchami. Viac o Dňoch nezábudiek a o poslaní združenia nám
porozpráva pani Ing. Oľga Valentová, hovorkyňa Ligy za duševné zdravie.
Čo bolo podnetom pre vznik vášho združenia a aké je poslanie Ligy za duševné zdravie?
Liga za duševné zdravie vznikla v roku 2000 ako neziskové združenie. Jej hlavnou úlohou je búranie predsudkov slovenskej verejnosti voči ľuďom trpiacim
duševnými poruchami a snaha o zmenu postojov spoločnosti k duševnému zdraviu. Dať duševne chorým ľuďom šancu na návrat do práce a do života
vôbec je motívom k organizovaniu každoročných kampaní, ktoré prinášajú správne informácie o možnostiach liečby.
Podľa odborníkov je nedostatok informácií o chorobách a ich liečbe živnou pôdou pre nesprávne predstavy a mýty prežívajúce v spoločnosti už dlhé
desaťročia. Predsudky bránia ľuďom včas vyhľadať odbornú pomoc a kvôli nesprávnym informáciám neveria, že sa môžu úplne vyliečiť. Nevedomosť
a strach spôsobujú negatívne označenie a vyčlenenie ľudí s duševnou poruchou z našej spoločnosti.
Čo všetko je súčasťou kampane Dni nezábudiek 2013?
Cieľom každoročnej kampane a zbierky je podpora sociálnej integrácie ľudí s duševnými ochoreniami. Celoslovenskú zbierku Dni nezábudiek organizuje
Liga za duševné zdravie SR každoročne v októbri pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia. Od 20. do 24. septembra budú dobrovoľníci v uliciach
Slovenska už 10. rok rozdávať informačné letáky a nezábudky. Súčasťou kampane je aj odborná diskusia Okrúhly stôl, výstava Art Brut v Galérii 19
a seminár o alkoholizme.
Ako bojujete za duševné zdravie v priebehu roka?
Prevádzkujeme anonymnú bezplatnú internetovú poradňu Nezábudka, kde odborníci poskytujú konzultácie tým, ktorí sa neodvážili navštíviť psychiatra či
psychológa. V Motivačnom centre ponúkame programy ľuďom s duševnou poruchou a ich rodinám. Galéria Nezábudka podporuje tvorivých ľudí
s duševnými ochoreniami. Ich tvorbu predstavujeme verejnosti prostredníctvom výstav. Na stredných školách realizujeme vzdelávací projekt pre
stredoškolákov – Duševné zdravie na stredných školách. Odborníci, ktorí s nami spolupracujú, prinášajú informácie cez tlač, televíziu a rozhlas. Vydávame
tiež informačné letáky o duševných poruchách.
Ako prebieha rozdeľovanie vyzbieraných financií?
Časť výnosu zo zbierky putuje na aktivity jednotlivých členských združení po celom Slovensku a zvyšok sa každoročne investuje do programov pre ľudí
s duševnými poruchami. Vďaka nim sa včas dostanú ku kvalitnej liečbe a cez komunitné programy až k úplnému vyliečeniu a návratu do života. V roku 2012
sme rozdali 30 tisíc edukačných letákov a vyzbierali vyše 72 tisíc EUR.
TNT pre vás už niekoľko rokov zabezpečuje bezplatné doručenie všetkých materiálov ku kampani Dni nezábudiek.
Ako sa vám s TNT spolupracuje?
Sme nesmierne vďační spoločnosti TNT, že je dlhoročným spoľahlivým partnerom takejto logisticky náročnej akcie s ešte náročnejšou tematikou. Vždy sa
veľmi tešíme spolupráci s profesionálom vo svojej oblasti, ktorý má odvahu ísť s nami do týchto citlivých tém. Aj vďaka nej sa slovenská verejnosť dostáva ku
korektným informáciám o príznakoch a liečbe duševných porúch a o tom, že sa to môže stať každému bez ohľadu na vzdelanie či postavenie. TNT nám
pomáha búrať staré tabu, zmierniť diskrimináciu ľudí trpiacich duševnými poruchami a vrátiť ich späť do práce a k rodine.
(L.D.)
Vydáva: TNT Express Worldwide spol. s r.o., Pri starom letisku 14, 830 06 Bratislava 36, E-mail.: [email protected], Fax: 02/48 275 191 • Editorka: Mária Džundová • Redaktorka: Lucia Dřímalová, Zuzana Ondrová, Anežka Šimurdová, Katarína Zuzčáková
Registrácia: MKSR 3203/2004 • Autorské práva vyhradené
Dni nezábudiek
Download

špeciál