W
1
Návod k pokladaniu drevených podláh 1FLOOR s mechanickým spojom
Príprava
Prechovávajte podlahové dosky v ochrannom balení a otvárajte ich postupne pri pokladaní. Pred pokladaním si pozorne
prečítajte návod. Lamelové parkety 1FLOOR sa pokladajú plávajúcim spôsobom, t.j. bez prichytenia k spodnej podlahe.
Lepidlo sa pri mechanickom spoji normálne nepoužíva.
-
-
-
-
Podklad musí byť suchý, rovný a pevný.
Parkety 1FLOOR možno pokladať na podlahové kúrenie a prípadný systém podlahového kúrenia poskytne efektívnu
a rovnomernú distribúciu tepla v podlahe. Teplota podlahy nikdy nesmie prekročiť 27 °C, bez ohľadu na miesto
merania (pod kobercom, pod nábytkom apod). Lamelové parkety z buku a z kanadského javora sa rozpínajú alebo
zmršťujú viac ako iné dreviny. Podlahové kúrenie zintenzívňuje vysúšanie, čo spôsobuje väčšie zmršťovanie.
Skontrolujte rovnosť podkladovej vrstvy. Najlepšie sa to robí použitím 2 m a 0,25 m dlhých rovných dosiek. Na dĺžku
2 m môžu byť nerovnosti maximálne ± 3 mm a na dĺžku 0,25 m najviac ± 1,2 mm. Ak je nerovnosť väčšia, je potrebné
podklad pred pokladaním vyrovnať.
Relatívna vlhkosť (RH) v miestnosti nesmie prekročiť 60 %. Ak je RH nižšia ako 30 %, zvyšuje sa riziko konkávnosti
dosiek. Miestnosť aj podlaha musí mať možnosť dosiahnuť najmenej 18 °C. Parketová podlaha nesmie byť vystavená
väčšiemu zaťaženiu vlhkom a proti vlhkosti sa chráni zospodu. A to polyetylénovou fóliou odolnou proti starnutiu,
s hrúbkou 0,2 mm, ktorá sa pokladá s presahom 200 mm. Ak je RH podkladu vyššia ako maximálna prípustná
zostatková vlhkosť (v cementovom potere 2 % CM, u podlahového kúrenia 1,5 % CM , anhydritových poterov 0,5 % CM
a u podlahového kúrenia 0,3 % CM), nesmie byť podlaha položená .
Na zábranu proti vlhkosti položte podložku, ktorá stlmí kročajový hluk. Použite k tomu 2-3 mm podložku zaručenej
kvality. Treba vziať do úvahy aj požiadavku na podlahové kúrenie. Podložka sa kladie okrajmi k sebe.
Pokladajte dosky v pozdĺžnom smere miestnosti. Podlaha sa pri zmenách vlhkosti vzduchu pohybuje, a preto musí byť
pri stenách a pevných predmetoch ( steny, dverové rámy, stĺpy, schody a pod.) na jeden meter šírky min. 1,5 mm široká
dilatačná škára.
Príklad : Ak je vaša miestnosť široká 10 m, bude dilatačná škára široká najmenej 15 mm (10x1,5 = 15 ) po celom obvode
miestnosti.
V miestnostiach normálnych rozmerov, do 6 metrov šírky, potrebujete medzi stenou a podlahou 10 mm dilatačnej
šírky. Miestnosti s šírkou do 12 metrov a dĺžkou do 36 metrov môžu byť pokladané súvislou vrstvou. Podlahu je treba
deliť vo dverných otvoroch dilatačnou škárou, ktorá sa potom pokryje lištou. Podlahový sokel, obvodová lišta alebo
prechodový profil musí byť o 50 % širší ako šírka dilatačnej škáry.
Príklad : Ak Vám vyšlo, že šírka dilatačnej škáry medzi stenou a podlahou má byť 10 mm, musí byť obvodová lišta široká
najmenej 15 mm, inak by pri zmrštení podlahy v suchom období nastalo riziko, že vznikne medzi lištou a podlahou
škára.
Pokladanie
Najprv spočítajte, koľko podlahových lamiel budete potrebovať na šírku miestnosti. Ak bude
posledná lamela kratšia ako 30 mm, zrežte tiež prvú radu tak, aby prvá a posledná lamela mali
rovnakú šírku. Pri kladení podlahy 1FLOOR s mechanickým spojom si uľahčíte prácu, ak začnete
pri stene, ktorá má najviac dverí. Pamätajte, že dosky možno klásť sprava aj zľava a tiež odzadu.
- Začnite v jednom rohu a postupujte zľava doprava tak, aby strana podlahového dielu
s dolným výstupkom smerovala do miestnosti krátkou i dlhou stranou. Medzeru medzi
dlhou stranou a stenou možno upraviť neskôr, po položení troch radov.
-
Pritlačte ďalší podlahový diel pod uhlom k prvej doske a položte ho. Rovnakým spôsobom pokračujte pozdĺž celej
prvej rady.
Zrežte posledný diel v prvom rade na rovnakú dĺžku a začnite ďalšiu radu kusom, ktorý Vám zostal. Koncové spoje
medzi podlahovými dielmi musia byť usporiadané stupňovite s minimálnym posunom 500 mm.
Pritlačte podlahový diel pod uhlom k dielu pred ním. Pomocou montážneho klátika zľahka diel doklepnite a súčasne
ho tlačte opatrne dole.
Zatlačte koniec (krátku stranu) ďalšieho dielu do už položeného dielu a súčasne nakloňte krátku stranu už položeného
dielu asi o 25 mm ( najskôr krátku a potom dlhú stranu ).
-
-
-
-
-
-
-
Ľahko doklepnite klátikom dlhú stranu a súčasne držte dlhú stranu hore, aby bol spoj tesný. Potom zľahka stlačte dosku
dolu a súčasne jemne klepnite na dlhú stranu, aby sa tak ľahšie dostala na miesto.
Po položení troch radov býva vhodná úprava vzdialenosti k stenám. Zaistite klinky medzi podlahu a steny.
Prvý rad treba niekedy upraviť tak, aby lícoval so stenou, ktorá nie je rovná. Nakreslite obrys steny na podlahový diel. Potom diel v prvom rade vyberte tak, že ho uchopíte za dlhú stranu a ťaháte ho hore a súčasne ľahko poklopávate
na spoj. Potom odrežte.
Vráťte odrezané podlahové diely. Upravte vzdialenosť medzi podlahou a stenou klinky.
Pre vykurovacie rúrky sa vyvrtávajú do podlahy otvory. Otvor musí byť okolo celej trubky najmenej rovnako veľký
ako dilatačná škára. Zakryte otvory rozetou.
Ak potrebujete podrezať obloženie dverí, použite ako vodidlo podlahový diel, aby ste dostali správnu výšku.
Posledný diel zrežte na správnu šírku. Položte posledný diel na predposlednú radu a odsaďte ho asi 5 mm od steny.
Položte zrezaný diel.
Ak plánujete v miestnosti realizovať ďalšie stavebné práce, nezabudnite ochrániť podlahu
materiálom prepúšťajúcim vlhkosť. Ak nájdete poškodený alebo chybný diel, odložte ho bokom.
Môže byť nadpočetný alebo sa bude hodiť pri ukončovaní. Podlahár je zodpovedný za to, aby
diely so zrejmou chybou neboli položené.
Starostlivosť a ošetrovanie
-
Podlahy 1FLOOR sa ľahko udržujú čisté a pekné. Každodenné ošetrenie najľahšie vykonávajte vysávaním a občasným
pretretím dobre vyžmýkaným mopom. Používajte PH - neutrálny čistiaci prostriedok, napríklad Cleaner od Bona Kemi
rozriedený vo vlažnej vode. Správne množstvo vody spoznáte, ak podlaha do minúty uschne.
-
Majte pred dverami aj za dverami rohožky, aby sa dovnútra nevnášala špina a štrk, ktoré by podlahu zbytočne zaťažovali
oderom.
-
Nábytok opatrite mäkkými plstenými podložkami, tak sa vyhnete škrabancom a zbytočnému oderu podlahy. Ak sa Vám
dostane na podlahu škvrna, skúste ju najskôr zmyť miernym neutrálnym prostriedkom (bez amoniaku) a vodou.
Ak to nepomôže, skúste lakový benzín s vodou 50:50. Buďte opatrní so silnejšími čistiacimi prostriedkami, pretože môžu
ohroziť lak.
Download

Návod k pokladaniu drevených podláh 1FLOOR s