Upútavka na tréning „Práca s námietkami klienta“
„Neviete si rady s námietkami klienta?
Neradi počujete odmietnutie klienta na vašu ponuku?
Naučíme vás, ako si s tým poradiť!“
Naše skúsenosti ukazujú, že tréningy na
tému predaja sú stále populárne, ale nároky na
trénera sa zmenili. V prvom rade je potrebné
naučiť sa pracovať s náročnými klientmi. V čom
majú predajcovia naozaj problémy? Ukázalo sa,
že je to schopnosť predajcu nadviazať kontakt s
tými zákazníkmi, ktorí tento kontakt aktívne
odmietajú!
Stručne povedané, stále viac a viac sa
rôzne predajné tréningy, ako aj tréningy
predajných zručností alebo efektívneho predaja,
zužujú na jedno jediné - naučiť sa pracovať
s odmietnutím, s námietkami
zákazníkov,
partnerov,
dodávateľov
a
ostatných
obchodných partnerov.
Naši obchodní manažéri a predajcovia už dobre poznajú svoje produkty, už ich vedia
dobre odprezentovať, začínajú chápať, čo je to predajný proces ..., ale stále sú bezmocní pri
negatívnej reakcií klienta!
Často sa stretávame so spätnou
negatívnou reakciou takmer u všetkých
predajcov, lebo sú nútení niekoľkokrát za
deň počúvať kritické slová klientov voči ich
produktom alebo sú vystavení odmietavému
postoju k predaju, no predajcovia nevedia
s tým nič urobiť. Cítia sa bezmocní
a začínajú nenávidieť klientov.
Naše tréningy sa práve zameriavajú na túto problematiku:
pomôcť každému obchodnému zástupcovi, predajcovi, poradcovi viesť obchodné stretnutie
nielen vtedy, keď klient chce nakupovať, ale aj v prípade, keď klient nechce a dokonca aj
vtedy, keď je klient nastavený kriticky voči akémukoľvek predaju a má plno námietok.
Ak je táto téma pre Vás dôležitá – smelo sa prihláste na náš tréning! 
1
Pomôžeme vám pochopiť psychológiu potenciálneho partnera, ktorý nie je
momentálne nastavený hovoriť o budúcej spolupráci a snaží sa s vami prerušiť kontakt.
Osvojíte si u nás techniky práce s piatimi druhmi odmietania zo strany klienta a budete si
schopní odpovedať na otázku: „Ako sa vysporiadať s námietkami a kritikou mojich
argumentov, môjho produktu, mojej služby?"
Španielsky filozof Fernando Savater vo svojej knihe rozhovorov povedal:
„emocionálne reakcie nie je možné zmerať, zatiaľ čo intelekt sa vždy hrá s určitými
hodnotami, ktoré sú merateľné. Dva krát dva sú v matematike štyri, ale dva problémy plus
dva problémy – to nie sú štyri nepríjemnosti, ale je to možno aj dôvod na vyskočenie von
oknom."
Profesionálne riziko obchodníka je nahromadenie stresu z negatívnych reakcií ľudí, s
ktorými sa musí dennodenne stretávať vo svojej práci.
Naše tréningy vám pomôžu nielen
rásť profesionálne, ale aj byť jednoducho
v pohode. Väčšinou sa nám nepáči práve
to, čo sa nám neveľmi darí robiť. Keď sa
naučíte
ľahko
riešiť
námietky,
odstraňovať negatívne reakcie klienta
a premeníte ich na dôvod pre ešte užšiu
spoluprácu, prestanete „stavať múr“
medzi sebou a klientom. A vtedy bude
spokojnosť ako na našej strane, tak aj na
strane klienta.
2
Tréning: Práca s námietkami klienta (trvanie 2 dni)
1. Čo je to námietka?
•
•
Pamätáte sa na filmy z čias, keď boli peniaze ešte zo zlata? Čo urobil
krčmár, keď dostal peniaz? Skúšal ho „cez zuby“ , či je pravý! Tak isto aj
klient pomocou námietok overuje „cez zuby“ váš tovar alebo službu ...
hlavná časť - cvičenie „Kôš námietok“ ...
Viac už na tréningu
2. Potreby našich klientov
•
•
•
•
•
akékoľvek vyjadrenie klienta svedčí o jeho potrebách
neexistujú zlé produkty a služby. Sú len produkty a služby, ktoré
nevyhovujú potrebám klienta
všetky potreby klienta sa delia na dve skupiny
praktické cvičenia – hlavná časť: ako odlíšiť jednu skupinu od druhej
rozcvička „ strieľanie očami“  . . .
Viac už na tréningu
3. Technológia odstránenia námietok
•
•
•
•
•
mini - lekcia: „4 kroky odstránenia námietky“
praktické cvičenie - rolová hra „práca s námietkami“ (nahrávanie na
video)
rozcvička
spätná väzba na video
darček od trénerov - ťahák „námietka, argument, otázka“
Viac už na tréningu
4. Psychologické podmienky pri práci s námietkami
•
•
•
praktické cvičenie – biznis hra
čo ovplyvňuje psychológiu a emócie predajcu
ako zostať v pohode
3
Download

Viac informácií o tréningu Hravo riešime námietky (PDF)