QEX - VNEMOVÝ MARKETING
Vplyv na správanie zákazníka v
mieste predaja.
ZMYSLY V MIESTE PREDAJA
VYUŽITIE
PREČO HUDBA?
Názor retailerov na hudbu v obchode:
•
90% odporučí ďalším obchodníkom, aby hrali hudbu v ich
obchodoch.
•
76% verí, že dokážu pozitívne ovplyvniť správanie
zákazníkov.
•
74% verí, že hudba robí zákazníkov šťastnejšími.
•
73% si myslí, že hudba posilní imidž značky.
•
63% hovorí, že zákazníci trávia viac času v obchode.
•
61% súhlasí s tým, že hudba zvyšuje produktivitu
zamestnancov.
(Music Works – Vplyv hudby v obchodných reťazcoch – 2009-2010)
•
36% priznáva, že nakúpilo odlišnú značku tovaru ako tú,
ktorú chceli pôvodne kúpiť po tom, ako počuli ohlásenie
reklamy alebo oznamu.
(The Arbitron Retail Media Study –Vplyv audio retail vysielania v
potravinách/lekárňach, 2004)
Názor zákazníkov na hudbu v obchode:
•
84% preferuje hudbu pred tichom.
•
23% by mali byť ochotní zaplatiť o 5% viac za produkt.
•
45% tvrdí, že obchod radi odporučia známym a rodine.
•
55% majú väčšiu tendenciu sa opätovne vrátiť.
•
72% pociťujú, že je to viac atraktívnejšie.
•
72% verí, že dobrá hudba významne zvýši imidž obchodu.
Zákaznícky potenciál:
(Music Works – Vplyv hudby v obchodných reťazcoch – 2009-2010)
•
40% si pripomenulo počúvanie hudby v obchode.
•
57% si myslí, že podpora reklamy formou zvuku je
akceptovateľná forma reklamy.
•
18% si spomenulo na ohlasovanie reklám a oznamov v
obchode.
•
25% si myslí, že reklama formou zvuku ovplyvňuje ich
nákupné rozhodnutia.
•
41% spravilo nákup po tom, ako počuli ohlásenie reklamy
HUDBA
VÝBER HUDBY VŠEOBECNE
•
•
Správnym výberom hudby môžeme docieliť nielen to, že sa klient cíti v danú chvíľu príjemne, ale, že mu dobrý dojem
pretrvá aj pri následnom hodnotení. Hudobné preferencie závisia od veku, vzdelania, sociálnom i ekonomickom postavení v
spoločnosti. Podľa Franeka (Franěk, 2002) môže nevhodne zvolená hudobná kulisa klientovi vyslať signál, že sa ocitol na
mieste, kam nepatrí. Dnešné možnosti reprodukovanej hudby vedú k jej nedobrovoľnému počúvaniu a táto otázka je stále
častejšie diskutovaná. Každý jedinec je na okolité zvuky, teda aj na hudbu, inak citlivý. Táto senzitivita je daná mnohými
faktormi, ktoré súvisia s vrodenými dispozíciami, determinácii človeka v spoločnosti, ale aj poslucháčskymi zvyklosťami. Nie
je možné jednoznačne určiť zvukovú kulisu, ktorá by sa a priori zapáčila všetkým. Vďaka doterajším zistením však môžeme
nájsť kompromis, ktorý zabezpečí, aby vybraná hudba u jedincov menej citlivých na hluk nepôsobila fádne a naopak citlivé
jedince nedráždila.
Všeobecne môžeme tvrdiť, že najlepšie prijímanými hudobnými žánrami v slovenskom prostredí sú pop a rock. Práve tieto
žánre môžeme najčastejšie počuť na väčšine rozhlasových staníc, v obchodoch, v televíznych reláciách. Hudobná kulisa
zložená zo žánru pop a rock vďaka tomu plní v obchodnom prostredí správne svoju úlohu - prekrýva nepríjemný ruch, ak sa
však klient priamo nesústredí na jej počúvanie, neregistruje ju (Franěk, 2002). Názor zákazníkov ohľadom skúseností z
nakupovania sa výrazne zlepšil, keď vôňa a hudba v pozadí boli harmonizované - 2001 Journal of Retailing
Výber zvukových kanálov, z ktorých možno vytvoriť zvukovú kulisu priamo pre Vás:
http://www.moodmedia.cz/audiopage.asp
HUDBA
HUDOBNÝ PREHRÁVAČ MP 7200 – 535€/ks
• Technológia vyvinutá firmou Mood Media
Vlastnosti:
• Výnimočná kvalita zvuku
• Jednoduchá ovládateľnosť a ochrana pred nedovolenou manipuláciou
• Diaľková správa alebo Offline prehrávanie
• Hudby, rozhlasové vysielanie a správy uložené priamo na pevnom disku
• Funkcia Multi – zone
• Kódovaný audio obsah poskytujúci maximálnu mieru kontroly
• LCD displej zobrazujúci názov skladby, interpreta a menu
Zosilňovač MASTER – 290€/ks
Zosilňovač BASE – 150€/ks
Reproduktory – 59€/ks
•
Možnosť
regionálnej
reklamy
a
reklamy
špecifickej
pre
daný
obchod
Tento zosilňovač môže byť vo verzii 250W/350W.
Tento zosilňovač môže byť vo verzi 30W/60W s
Podhľadový reproduktor, vybavený stredobasovým
Moderná ústredňa s MP3 prehrávačom,
FM tunerom s diaľkovým ovládačom. Šesť
nezávislých zónových výstupov. Vstupy: 3 x MIC
(MIC 1 paging), 3 x AUX, vstavaný MP3 prehrávač z
USB disku alebo z SD karty. MASTER VOLUME, LED
indikácia výstupnej úrovne, spoločné korekcie basov
a výšok.
100V alebo nízko-voltovým výstupom. Zosilovač je s
220V napájaní.
DOPLNKOVÉ AUDIO KOMPONENTY:
reproduktorom o priemere 16cm vysokej kvality so
100V transformátorom. Montážny systém
umožňujúci montáž do max 35 mm hrúbky.
Nástenný reproduktor hi-fi kvality vhodný do
malých priestorov. Vybavený výškovým
reproduktorom s priemerom 8 cm. 100V je
vybavený montážnym úchytom, rýchloupínacie
svorkovnicou a 100V linkovým prepínačom (alebo
prevádzka 8 Ω).
HUDBA
CENOTVORBA:
1.
Zriaďovací poplatok:
2.
Počet mesiacov
viazanosti
Zriaďovací poplatok za
1 – 5 ks zariadeni bez
DPH
Zriaďovací poplatok za
6-10 ks zariadení bez
DPH
Zriaďovací poplatok za
11-20 ks zariadení bez
DPH
24
EUR 499,-
EUR 479,-
EUR 449,-
36
EUR 489,-
EUR 469,-
EUR 444,-
48
EUR 479,-
EUR 459,-
EUR 439,-
60
EUR 469,-
EUR 449,-
EUR 434,-
Hudobný poplatok:
Štvrťročný
poplatok
za
1-5 ks
zariadenia bez
DPH
Štvrťročný
poplatok
za 6-10 ks
zariadení bez
DPH
Štvrťročný
poplatok
za 11-20 ks
zariadení bez
DPH
Štvrťročný
poplatok
servisný balík
Basic
Štvrťročný
poplatok
servisný balík
Professional
EUR 150,-
EUR 129,-
EUR 109,-
EUR 38,-
EUR 76,-
EUR 135,-
EUR 119,-
EUR 99,-
EUR 34,-
EUR 68,-
Možnosť servisovania vďaka zvýhodneným servisným balíkom:
•
1. Servisný balík Basic: pracovný týždeň - reakčná doba 8 hodín,
čas odstránenia poruchy
do 12 pracovných
EUR 120,EUR 109,EURh.89,EUR 30,48 + víkendy a sviatky - reakčná doba 8 hodín, čas odstránenia poruchy 12 pracovných h..
•
2. Servisný balík Professional: pracovný týždeň
EUR 60,-
EUR 105,-
EUR 54,-
Počet mesiacov
viazanosti
24
36
60
EUR 99,-
EUR 79,-
EUR 27,-
PREČO VÔNE?
Vplyv vône na vnímanie času stráveného nakupovaním
•
Je vedecky dokázané, že informácie vnímané čuchom vplývajú priamo a bezprostredne na rozhodnutia. Čuch ako JEDINÝ zo zmyslov nie
je možné vypnúť. Pri ostatných zmysloch sa vnem najskôr analyzuje, ale ČUCH okamžite vyvoláva pocit alebo spomienku. Ľudia si
pamätajú vôňu a k nej prislúchajúci zážitok so 65% presnosťou po roku (napr. pri zraku je to len 50%-tná presnosť po 4 mesiacoch).
•
Zákazníci si mysleli, že v obchode strávili 45 min. pričom skutočný čas bol 40 min. /prevádzka bez vône/. Vnímanie spotrebiteľov sa
zmenilo po predstavení vône: mysleli si, že v obchode strávili iba 25 min., pričom skutočný čas bol viac ako jedna hodina.
Galeries Lafayette (Paris) – Scent search
Vôňa ovplyvňuje nákupné správanie
•
Po otvorení predajne s čokoládou „Hershey’s „(New York, Times Square) nemohla byť jej autentická vôňa cítiť, kvôli tomu, že čokoláda
bola zabalená.
•
Predaj sa zvýšil o 34 %, až keď sa vôňa čokolády rozšírila po obchode.
Martin Lindstrom, Brand Sense
•
Názor zákazníkov ohľadom skúseností z nakupovania sa výrazne zlepšil, keď vôňa a hudba v pozadí boli harmonizované - 2001 Journal
of Retailing
•
Vnímanie vôní v kombinácii s vizuálnymi zážitkami stimuluje činnosť mozgu, ktorá má za následok zvýšenie loajality zákazníkov –
Dr. Calvert, University of Warwick, England
•
•
•
•
Ľudia si stonásobne viac pamätajú čo cítia, ako to, čo vidia, počujú alebo čoho sa dotknú – Sense of Smell Institute
„Niektoré testy ukazujú zlepšenie nálady až o 40 % po tom, ako boli klienti vystavení príjemnej vôni” – Sense of Smell Institute
„Štúdie ukázali, že 84% respondentov radšej kúpilo Nike nohavice v priestoroch s vôňou ako bez vône a dokonca boli ochotní zaplatiť o
$ 10 viac za rovnaké nohavice!”- Scent Marketing Institute
Štúdie v Samsungu dokázali, že 26 % kupujúcich podceňuje skutočný čas strávený nakupovaním a pritom je dokázané, že v priestoroch
s vôňou strávia až trojnásobok času – 2008 University of California – San Diego Chemosensory Perception lab
VÔNE HW
Aromax – 259€/ks
Aropromo
Ecosent R1 – 1308€/ks
Aromini
Aroslim – 1368€/ks
Aroscent Portable & Wall – 1440€/ks
priestor m3
produkt
rozprašovacia metóda
Napájanie
1000 - 6000
Ecosent R1, R2, R4, R6
Cold Air (vlhký)
240 - 100V
500 - 1000
Aroscent Portable & Wall
Cold Air (vlhký)
241 - 100V
50 - 500
Aroslim
Cold Air (vlhký)
12V
50 - 350
Arosmart (nové)
Cold Air (vlhký)
12V
využitie
HORECA, retail, banky,
zábava, atď.
HORECA, retail, banky,
zábava, atď.
HORECA, retail, banky,
zábava, home, atď.
HORECA, retail, banky,
zábava, home, atď.
10 - 150
10 - 150
Aromax
Arohome (nové)
Cold Air (vlhký)
Cold Air (vlhký)
12V
12V
spa, retail, home
home
150
60
30
Aromidi (nové)
Aromini (nové)
Aropromo (nové)
Sucho
Sucho
Sucho
Batéria
Batéria
Batéria
retail, hotelové izby, chodby
kúpelne, výťahy, atď
POS stojany
TYPY VÔNÍ
Médium
Produkt
Typ
Využitie
Priemerná cena vôní na 1 mesiac
Základné vône
100% čistá & prírodná vôňa
olej
Spa, Fitness
80€ /450ml
Aroma vône
100% čistá a vysoko kvalitná
vôňa
olej
HORECA, retail, banky, zábava, atď.
68€/450ml
Unikát
Essential / Aroma Oil
olej
Kdekoľvek
Na požiadanie + objednaný určitý objem
vôní
Anti stress
Arobalance
olej
Domov, kancelária, banky, hotely, auto
333€/450ml
Neutralizér
zápachu
Steriwater
Vodný základ
HORECA, autobusy, vlaky, domov
Na požiadanie - pripravované
Anti Bacterial
Steriwater / Stericoat
Vodný základ
Nemocnice, transport, HORECA, Fitness,
etc
Na požiadanie - pripravnované
PREČO OBRAZ?
Vplyv Digital Signange na správanie klienta:
•
74% si všimlo monitory na POS
•
Štyri z piatich značiek zaznamenali významný nárast v predaji pri použití DOOH (Digital Out Of Home) média až do výšky
33%
•
62% zákazníkov veľmi dobre vnímalo reklamu na monitoroch spojenú so zábavnými informáciami
(Nielsen consumer survey, “Awareness and Effectiveness of Digital Display Screens Installed in Grocery Stores,”, 2010)
•
•
•
•
•
•
•
60% ľudí zaznamená digitálne POP, POS, OOH
32% ľudí sa zabaví pri čakaní, v rade, čakárni, OC, atd.
31% ľudí vníma nový výrobok podporený digitálnym POS, POP, OOH
Všeobecné vítanie interaktivity pri „komplikovaných“ kategóriách
Nielen nosič, ale aj jeho umiestnenie je klúčové (OC, centrá miest, horúce zóny)
Čas na ovplyvnenie zákazníka 1-3 sec
Priemerná doba zákazníka pri LCD paneloch na predajni 12sec
Zdroj: http://popai.cz/5-189/Vyzkumy.aspx
OBRAZ
KOMPONENTY:
•
Vizuálne zariadenie:
a. obrazovka (42´´ - od 790€/ks)
b. dotykový kiosk (42´´ - 3300€/ks)
c. projekčné riešenie (od 800€/ks)
•
Riadiace zariadenie:
a. priemyselný PC (od 450€/ks)
b. WIN 7 + ovládače a zabezpečenie PC (od 150€/ks)
•
SW na diaľkovú správu obsahu
a. server (500€/ sieť)
b. licencia (45€/ zariadenie/ks/rok)
•
Inštalácia:
a. konzola ( od 60€/ks)
b. držiak na stenu (od 30€/ks)
c. kabeláž (HDMI, LAN, ZVUK, VGA?)
d. napojenie na zvukovú infraštruktúru...
PRÍLIŠ ZLOŽITÉ A FINANČE
NÁROČNÉ???
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aké sú obstarávacie náklady, kto to napočíta a sú vôbec potrebné?
Aké sú paušálne náklady, kto to napočíta?
Kto to celé nastaví, aby to dávalo zmysel?
Kto bude vzdialene riadiť obsah na obrazovkách?
Kto bude vyrábať vizuálny obsah?
Kto bude aktualizovať hudobný playlist?
Kto mi bude pravidelne dopĺňať vône do difúzoirov?
Kto zabezpečí, aby vo všetkých mojich prevádzkach hrala rovnaká hudba?
Kto zabezpečí, aby všetky rovnako voňali?
Komu mám zavolať, aby mi zmenil typ vône, zvuku, obrazu, ktorý je na prevádzke?
Kto mi vysvetlí, či je lepšie online/offline ovládanie zvuku a obrazu?
Kto bude nahrávať reklamné spoty?
Welcome effect / celoplošné „prevoňanie“ prevádzky, čo je lepšie a účinnejšie, kto to zdôvodní?
Kto za mňa vyrieši problematiku licencií – SLOVGRAM, SOZA, SW na digital signange?
Kto bude pravidelne robiť profylaktické prehliadky?
Kto to bude servis-ovať?
Aký typ hudby, vôní a obrazu je vhodný do mojej prevádzky?
Kto mi poradí, aký typ difúzora, prehrávača či obrazovky mám zvoliť pre moju prevádzku?
• KTO???
MOOD – popredný in-store media špecialista
Viac ako 41 krajín naprieč Severnou Amerikou, Európou, Austráliou a
Áziou.
Viac ako 580,000 inštalácií na obchodných miestach našich klientov po
celom svete.
Prominentní klienti: McDonalds, Tesco, Carrefour, Mango, Wal-Mart,
Bed, Bath & Beyond, JC Penny, Volkswagen, O2, M&S, Footlocker
Medzi zákazníkov patrí viac ako 850 národných a medzinárodných top
značiek.
Na SR a v ČR spolupráca so všetkými vydavateľstvami s viac ako 8mil
skladieb, tým zaručíme pre Vás ten najkvalitnejší hudobný výber.
AIR AROMA – Air Aroma je svetovým lídrom vo vývoji a výrobe technológie pre aromatizáciu vzduchu.
Rôzne systémy difúzorov éterických olejov a arómy poskytujú možnosť voľby a flexibilitu pri prispôsobovaní
a zlepšovaní nálady akéhokoľvek prostredia za priaznivú cenu.
Aróma a 100% éterické oleje - spojenie ktoré sa snaží zachytiť podstatu prírody, dopriať zmysly a revitalizovať
vzduch.
Esenciálne oleje majú jedinečnú schopnosť vplývať ako na telo, tak aj na myseľ - prechod na fyziologické a
fyzické.
Air Aróma zaručuje kvalitou 100% čistých éterických olejov, zdravotné výhody, anti-bakteriálne vlastnosti,
ktoré neutralizujú vzduch a bojujú proti baktériam ktoré sa šíria vzduchom. Esenciálne oleje tiež stimulujú
fyzické a psychické schopnosti tela a mysle.
WORLDWIDE: andorra, argentina, australia, austria, bahrain, belgium, brazil, cambodia, canada, chile, china, colombia, costa rica,
croatia,cyprus, czech republic, denmark, dominican republic,el salvador, estonia, finland,france, germany, greece, guatemala,
honduras,hong kong, hungary, india,indonesia, ireland, italy, japan,jordan, kuwait, latvia, lebanon,lithuania, luxembourg,
macau,malaysia, mexico, monaco,montenegro, netherlands, new zealand, norway, oman,panama, peru, philippines,poland,
portugal, puerto rico,qatar, romania, russia,saudi arabia, serbia, singapore,slovakia, slovenia, south africa,south korea, spain,
sweden, switzerland, taiwan, thailand,turkey, ukraine, united arab emirates, united kingdom, united states, uruguay,venezuela,
vietnam
QEX : „spájame tých najlepších profesionálov na svete v oblasti vnemového
marketingu, lebo naši klienti si to zaslúžia“.
•
•
•
•
•
•
23 ročná história spoločnosti.
Viac ako 35.000 úspešne zrealizovaných zákaziek.
Viac ako 50 profesionálov k dispozícií.
Divízie – REKLAMA, SYSTÉMY, SERVIS, EXPORT.
Exkluzívny partner spoločností MOOD a AIR AROMA na Slovensku.
Priekopník v oblasti digitálneho marketingu na Slovensku.
Servisné strediská: BA, TN, BB, KE spolu viac ako 15 servisných pracovníkov.
Aktuálne spravujeme obraz, hudbu a vôňu viac ako 30 klientom.
Realizácie v oblasti digitálneho marketingu a digitálnych technológií v hodnote
viac ako 1 mil €.
ZÁVEROM
• JE MOŽNÉ ZA CENU 3KS BILLBOARDOV MESAČNE /cca 300€/,
UROBIŤ VŠETKY TIETO VECI VO VAŠEJ PREVÁDZKE?
ÁNO, QEX PONÚKA:
•
a.
b.
c.
d.
e.
f.
OBRAZ v hodnote 1900€ + 200€ p.a.
42 ´´ priemyselnú obrazovku LG
Priemyselný počítač
SW na diaľkovú správu obsahu (jpg, wmv, flash...)
Kompletnú Inštaláciu
Diaľkovú správu obsahu
Servis a poradenstvo
•
a.
b.
c.
d.
HUDBU v hodnote 750€ + 50€ p.m.
Prehrávač
Pravidelná aktualizácia hudobných kanálov
Inštaláciu
Servis a poradenstvo
•
a.
b.
c.
d.
e.
VÔŇU 1850€ + 100€ p.m.
Difúzor ECOSENT R1 /1000-2000m3/
Náplne
Pravidelné dopĺňanie náplní
Inštaláciu
Servis a poradenstvo
ÁNO, QEX PONÚKA:
•
a.
b.
c.
d.
e.
f.
OBRAZ v hodnote 1900€ + 200€ p.a.
42 ´´ priemyselnú obrazovku LG (1ks)
Priemyselný počítač (1ks)
SW na diaľkovú správu obsahu (jpg, wmv, flash...)
Kompletnú Inštaláciu
Diaľkovú správu obsahu
Servis a poradenstvo
•
a.
b.
c.
d.
HUDBU v hodnote 750€ + 50€ p.m.
Prehrávač (1ks)
Pravidelná aktualizácia hudobných kanálov (4xročne)
Inštaláciu
Servis a poradenstvo
•
a.
b.
c.
d.
e.
VÔŇU 1850€ + 100€ p.m.
Difúzor ECOSENT R1 /1000-2000m3/(1ks)
Náplne (8-12ks ročne)
Pravidelné dopĺňanie náplní
Inštaláciu
Servis a poradenstvo
VŠETKO LEN ZA
300€/mesiac pri 3 ročnej viazanosti, bez
akýchkoľvek dodatočných nákladov.
Cena neobsahuje:
a.
Zvukovú infraštruktúru ( zosilňovač, reproduktory,
mikrofony)
b. Dopravu ku klientovi – 0,45€/km
c.
Ceny sú bez DPH
Referencie v rámci fitness
VIDIEŤ, POČUŤ, CÍTIŤ...
Ďakujem za pozornosť.
Mgr. Marek Mikula
[email protected]
Download

VNEMOVÝ MARKETING