BUDEME KOLEDOVAŤ
UŽ DVADSIATY RAZ
AKÉ BOLI ZAČIATKY DOBREJ
NOVINY V JUŽNOM SUDÁNE
PO KOLEDNÍCKYCH
CESTIČKÁCH
Koledníci v Čadci oslavujú 20 rokov
s nami / s. 2
Z denníka prvej projektovej
cesty / s. 6
Vyberáme z vašich správ
a fotografií / s.10 – 11
DOBRÉ N VINY
DOBREJ NOVINY 2014
KOLEDNÍCKE NOVINY VYDÁVA eRko – HNUTIE KRESŤANSKÝCH SPOLOČENSTIEV DETÍ / 20. ROČNÍK
SNÍMKA: KOLEDNÍCI Z RAJCA, MICHAL PEKARA, 2012
DOBRÁ NOVINA
MENÍ MÔJ ŽIVOT
MARIÁN ČAUČÍK
RIADITEĽ PROGRAMU DOBRÁ NOVINA
Písal sa rok 1995 a v eRku sme rozmýšľali o tom,
že by sme na Slovensku radi obnovili kolednícku
tradíciu a dali jej nový obsah – rozmer solidarity
s ľuďmi žijúcimi v situáciách extrémnej chudoby v Keni. Priatelia z rakúskej Dreikönigsaktion
(Trojkráľová akcia – DKA), ktorí nás pre myšlienku
finančnej zbierky pre rozvojové krajiny inšpirovali, nám pomohli finančne a radi sa s nami podelili
o svoje skúsenosti. Slovenskí biskupi Dobrú novinu
vo farnostiach svojich diecéz odobrili a my sme sa
horlivo pustili do príprav prvého ročníka. Reakcie
detí, sprevádzajúcich osôb aj navštívených ľudí boli
nad očakávanie dobré a taký bol aj výsledok zbierky:
1 123 718,70 slovenských korún. Rozhodli sme sa
v Dobrej novine pokračovať a to zmenilo môj život.
Prvá cesta a návšteva podporených projektov, vstupy
do médií, koledovanie u prezidenta Slovenskej republiky, starosť o ľudí, ktorí sa nám napriek vzdialenosti stali cez Dobrú novinu blízki, prežívanie
vojnového konfliktu v Sudáne či povolebného násilia v Keni, to všetko začalo nanovo formovať môj
život. Zvlášť stretnutie s ľuďmi, ktorí žijú v situácii
extrémnej chudoby, mení nastavenie človeka. Mnoho vecí, ktoré sú súčasťou slovenskej reality sa mi
zrazu zdalo byť nepodstatných – veľké obchodné
centrá, televízne programy či zábavný priemysel...
Namiesto toho som začal viac vnímať skutočné
hodnoty, ako sú rodinná súdržnosť, jednoduchosť,
čestnosť a nadovšetko viera. Viera ľudí, ktorí nevedia, či budú mať zajtra prácu alebo čo dajú večer
svojim deťom jesť, je silnejšia, ozajstnejšia ako viera zabezpečených ľudí. Od našich bratov a sestier
v Keni som sa učil naplno prežívať každý deň a tešiť
z malých vecí, ktoré mi prinesie.
Na cestách v mene Dobrej noviny si vždy uvedomujem aj vďačnosť našich partnerov. Nielen za finančnú podporu, ale aj za to, že sa za nich modlíme,
že niekde ďaleko vo svete sú ľudia, ktorým na nich
záleží. V decembri chceme upriamiť pozornosť
všetkých, ktorí sa zapájajú do Dobrej noviny, práve na vďačnosť. Zamýšľať sa nad tým, za čo všetko
a komu môžeme byť vo svojom živote vďační. Som
vďačný za Dobrú novinu, cez ktorú môžeme pomáhať, no vďaka ktorej sme my sami obohatení.
Aj prostredníctvom nej môžeme plnšie prežívať
tajomstvo Vianoc, príchod Ježiša ako malého Dieťaťa do nášho života. Pozývam vás prežiť vďačnosť
hlbšie v nastávajúce Adventné a Vianočné obdobie.
Ďakujem vám za dôveru a podporu Dobrej noviny.
2 I
3 I
2014
2014
ROZVOJ DOBREJ NOVINY BY V NIJAKEJ FARNOSTI
NEBOL MOŽNÝ BEZ PODPORY KŇAZOV.
20 ROKOV
BUDEME
KOLEDOVAŤ UŽ
DVADSIATY RAZ
PRIPRAVILA ANNA PAĽOVOVÁ
SNÍMKY: ARCHÍV DOBREJ NOVINY
IVAN KŇAZE SO SKUPINKOU KOLEDNÍKOV V ČADCI – 1. ROČNÍK
DOBREJ NOVINY, VIANOCE 1995
S Dobrou novinou oslavujú 20 rokov aj
niektoré farnosti, ktoré sa pravidelne
zapájajú do koledovania. V prvom ročníku
Dobrej noviny koledovalo vyše 100
farností a väčšina z nich koleduje dodnes,
keď sa počet koledujúcich farností zvýšil
sedemnásobne. Platí to aj o Čadci, kde
je koledovanie Dobrej noviny dodnes
neoddeliteľnou súčasťou Vianoc.
Zodpovednou osobu v prvých ročníkoch Dobrej
noviny bola v Čadci Martina Grochálová, ktorá
zorganizovala kolednícke skupinky s podporou
vtedajšieho čadčianskeho kaplána Ivana Kňazeho. Veľká Farnosť sv. Bartolomeja v Čadci sa v roku 1999 rozdelila na dve farnosti Čadca-mesto
a Čadca-Kýčerka (Farnosť sv. Jozefa-robotníka).
„Prijatie koledníkov v prvom ročníku Dobrej
noviny bolo veľmi vrúcne a srdečné. Keďže v našej farnosti pôsobil vtedy ako kaplán Ivan Kňaze, koledovanie sme rozbehli naplno a zapojilo
sa doň 120 koledníkov. Koledovali sme v meste,
na sídliskách, ale aj v prímestských častiach a na
odľahlých lazoch,“ hovorí Martina Grochálová.
Medzi najväčšie zážitky pre deti i pre dospelých
patrili podľa jej slov návštevy starých ľudí ďaleko v kopcoch, ku ktorým sa prebrodili snehom.
„Čísla síce nie sú dôležité, ale pamätám si, že sme
vykoledovali jednu z rekordných súm v rámci ce-
Príbeh
lého Slovenska a dodnes mi behá mráz po chrbte,
keď si spomeniem, ako som sa v mrazivé tmavé
večery vracala domov s vreckami plnými peňazí. Ani vo sne by mi nenapadlo, že to môže byť aj
nebezpečné,“ dodáva.
„Za tie roky sa vystriedalo veľa koledníkov
– kedysi deti, neskôr mladí a teraz už rodičia,
ktorí majú svoje rodiny, pozývajú koledníkov
do svojich príbytkov. Som presvedčená, že by sa
našli i také rodiny, kde sú koledníkmi deti našich
bývalých sprevádzajúcich osôb, hoci už nebývajú
v našom meste,“ potvrdzuje skutočnosť, že Dobrá
novina je v Čadci hlboko zakorenená dlhoročná
koledníčka Miroslava Hôrecká z Čadce-Kýčerky,
ktorá je dnes členkou Dobronovinovej komisie
za Žilinskú diecézu. Na sídlisku Kýčerka sa koledníci rozrástli najmä o hudobnú časť a v každej
skupinke sú i deti, hrajúce na husle alebo gitaru
či akordeón.
„Myslím si, že sa zmenil i pohľad na Dobrú
novinu – ľudia sú viac informovaní a viac Dobrej novine dôverujú. Táto kolednícka akcia spája
našu farnosť počas Vianočného obdobia viac ako
inokedy – rodiny otvárajú nielen príbytky svojich domovov, ale hlavne svoje srdcia, ohlasujúce
radostnú zvesť.“
Vo farnosti Čadca-Kýčerka koleduje každý rok
okolo 50 koledníkov, z toho asi polovica detí.
„Ďalší sú tí skalopevní, ktorí už koledujú od útleho detstva, a postupne sa stali sprevádzajúcimi
osobami,“ vysvetľuje spúčasná zodpovedná osoba
Lucia Rucková a dopĺňa, že majú dve koledníčky,
pre ktoré bude tento ročník už dvadsiaty. Koledníci z Kýčerky v roku 2013 navštívili prezidentský
palác a spolu ďalšími tromi vybranými skupinkami zaspievali a zavinšovali prezidentovi Slovenskej republiky Ivanovi Gašparovičovi v mene
všetkých koledníkov Dobrej noviny.
2
Rozvoj Dobrej noviny by v nijakej farnosti nebol možný bez podpory kňazov. Súčasný správca farnosti Čadca-Kýčerka Marek Rybanský je
presvedčený, že Dobrá novina je jednou z možností, ako môžu vyjsť ľudia z anonymity, pretože
nájdu odvahu prijať koledníkov a môžu sa deliť.
„Dobrá novina tiež ponúka otvorenosť, ochotu
pomáhať, obetavosť detí a možnosť budovať vo
farskom spoločenstve vedomie väčšej solidarity
a lásky,“ myslí si Marek Rybanský. „Veľkým prínosom je zodpovedná osoba, ktorá má koledovanie
vo farnosti na starosti a tiež prehľad o tom, kde
sa použijú finančné prostriedky.“
1 KOLEDNÍCKA SKUPINKA V ČADCI-KÝČERKE, VIANOCE 2009
2 MIROSLAVA HÔRECKÁ (PRVÁ SPRAVA) SO SVOJOU SKUPINKOU
KOLEDNÍKOV-MUZIKANTOV, ČADCA, VIANOCE 2013
1
KEVIN PROSPERUJE
AJ VĎAKA PODPORE
DOBREJ NOVINY
aj slovenské dobrovoľníčky, ktoré domov v lete
navštevujú a venujú sa deťom.
Koledníkom Dobrej noviny sú rovnako vďační
i pracovníci diecézneho programu pre deti s pos­
tihnutím v Kitale za podporu jeho fungovania.
„Nech vás všetkých požehnáva Boh,“ uzatvára
Scholastika Ingosiová.
PRIPRAVILA DARINA MAŇUROVÁ
SNÍMKY: ARCHÍV DOBREJ NOVINY
Chlapec, ktorý sa na nás pozeral
z plagátu minulého ročníka Dobrej
noviny, sa v uplynulom roku zdokonalil
v maľovaní. Aj o jeho rodine sme sa viac
dozvedeli od Scholastiky Ingosiovej,
koordinátorky diecézneho programu pre
deti s postihnutím v Kitale.
Kevin Manasse sa narodil v decembri 2000 v Kakamega rodičom Khatikovcom. V roku 2010 sa
rodina presťahovala do dediny Kiminini v oblasti Trans-Nzoia, kde si kúpili malý pozemok.
„Kevin sa narodil ako tretí v poradí spomedzi
šiestich detí. Má ešte dvoch bratov a tri sestry.
Hoci sa narodil s deformovanými chodidlami,
ako dojča a batoľa bol veľmi aktívny v lození
a neustále sa zapájal do hry s ostatnými deťmi,“
opisuje rodinnú situáciu Scholastika Ingosiová.
Po presťahovaní sa do Kiminini začal Kevin po
prvýkrát navštevovať základnú školu, odkiaľ sa
dostal do Malého domova sv. Vincenta. Domov
sa totiž nachádza v jej areáli, kde majú deti s telesným postihnutím jednoduchší prístup do
tried. Tento školský rok je Kevin vo štvrtej triede.
Školský rok trvá v Keni od januára do decembra,
pričom v apríli, júli a v poslednom mesiaci roka
majú deti prázdniny.
V roku 2012 podstúpil Kevin operáciu pravej
nohy a plánovaná operácia ľavej nohy by sa mala
uskutočniť až v tomto roku.
„S učením sa Kevin často pasuje, no v triede je zabávačom, vyniká predovšetkým v tanci, divadelnej hre, speve a maľovaní. Ak by mohol študovať
maľbu, bol by z neho iste výborný umelec,“ hovorí koordinátorka diecézneho programu pre deti.
Kevinov otec pracuje momentálne ako nájomný
robotník na stavbách v Nairobi. Zarába približne dve eurá denne, z ktorých je náročné zaplatiť
stravu a ubytovanie pre seba v hlavnom meste,
ale aj pokryť potreby vlastnej rodiny v Kiminini
a základné vzdelanie dvoch Kevinových súrodencov. Ročne sa mu podarí prispieť len viac ako
štyrmi eurami za pobyt Kevina v domove. Keď
sa práce v Nairobi skončia, vracia sa späť k svojej
rodine a hľadá si prácu v okolí. Kevinova mama
sa stará hlavne o domácnosť.
Khatikovci si vskutku vážia ustavičnú lásku a starostlivosť Dobrej noviny, ktorá sa venuje ich synovi. Nielen zdravotnú starostlivosť a jedlo, ale
1 KEVIN S VYCHOVÁVATEĽKOU ROSE, KTORÁ
S DEŤMI V DOMOVE BÝVA A STARÁ SA O NE.
2 NAJVÄČŠIA MIESTNOSŤ V DOMOVE SLÚŽI AKO
JEDÁLEŇ, OBÝVAČKA, ALE AJ PRIESTOR
NA MAĽOVANIE A TANCOVANIE.
3 DETI SI OBĽÚBENÉ GIDERI (VARENÁ KUKURICA S FAZUĽOU) RADY VYCHUTNÁVAJÚ
VONKU POD STROMAMI.
1
2
3
DOBRÉ NOVINY DOBREJ NOVINY
VYDÁVA RAZ ROČNE ERKO – HNUTIE KRESŤANSKÝCH
SPOLOČENSTIEV DETÍ, MILETIČOVA 7, 821 08 BRATISLAVA 2.
TEL. 02/20445254, MOBIL 0908/183410, E-MAIL [email protected],
WWW.ERKO.SK, WWW.DOBRANOVINA.SK. JAZYKOVÁ ÚPRAVA
MARTINA GROCHÁLOVÁ. GRAFICKÁ KONCEPCIA A SADZBA
PERGAMEN. TLAČ VERSUS, A. S.
ZADANÉ DO TLAČE OKTÓBER 2014.
BANKOVÉ SPOJENIE: TATRA BANKA 294 045 7894/1100.
IBAN: SK77 1100 0000 0029 4045 7894, BIC (SWIFT) TATRSKBX.
NEPREDAJNÉ. OBČIANSKE ZDRUŽENIE ERKO – HKSD PODPÍSALO
KÓDEX POUŽÍVANIA OBRAZOVÉHO MATERIÁLU A PODÁVANIA
SPRÁV (HTTP://WWW.DOBRANOVINA.SK/PRE-DARCOV/). SVOJE
KOMENTÁRE A VÝHRADY MÔŽETE ZASLAŤ NA [email protected]
4 I
5 I
2014
Cesta
SPRAVODAJSTVO
Dobrá novina v 19. ročníku
novinárov do Etiópie
PRIPRAVILI DAGMAR MEKIŇOVÁ, ANNA PAĽOVOVÁ
SNÍMKY: ARCHÍV DOBREJ NOVINY
Stretnutia
Podujatia projektu End Exclusion – Let´s Enable the MDGs
(Ukončime vylúčenie – Umožnime naplnenie Miléniových
rozvojových cieľov)
ÁNO
video v New Yorku a Bruseli
Súhlas začleniť ľudí s postihnutím
do boja proti chudobe vyjadrením
slova ÁNO v znakovej reči nám na
fotografii či videu poslalo viac ako
15 400 ľudí zo 62 krajín sveta, z toho
až 5 767 patrilo Slovákom.
Zapojili sa tak do medzinárodnej kampane Povedz inklúzii ÁNO
zorganizovanej v rámci európskeho
projektu End Exclusion (Ukončenie
vylúčenia) pri príležitosti zasadania Valného zhromaždenia OSN
o postihnutí a rozvoji 23. septembra 2013 v New Yorku. Kampaň
podporil aj komisár EÚ pre rozvoj
Andris Piebalgs.
Všetky ÁNO fotografie a videá
slúžili na výrobu ÁNO videa, ktoré bolo premietnuté 20. septembra
2013 na tlačovej konferencii pred
zasadaním Valného zhromaždenia
OSN na stálej misii Rakúska pri
OSN v New Yorku a 26. septembra
2013 v info pointe Európskej komisie v Bruseli.
Video si môžete pozrieť na http://
youtu.be/9CjSwnd1AEc.
davé otázky a potom sa zapojili do
disciplín športového dopoludnia.
V mysli sa preniesli na západ Kene a prostredníctvom suchého bazéna sa ponárali do vĺn Indického
oceána, kde Henry a Joseph deti
pomasírovali, skúmali spolu život
podmorských živočíchov a porovnávali faunu Európy a Afriky.
Víkend od 4. do 6. októbra 2013
prežili Henry a Joseph v Liptovskej
Osade v spoločnosti 30 mladých ľudí, ktorí sa tam zišli na rozvojovom
seminári zameranom na šport, ľudské práva a rozvoj. Porovnávali charitatívny a ľudsko-právny pohľad
na rozvoj, zamýšľali sa nad dôstojnosťou človeka, ľudskými právami,
ktoré patria rovnako všetkým ľuďom, aj tým s postihnutím, a potrebou zmeniť pohľad verejnosti
na túto skupinu ľudí. A keďže jedným z otváračov očí je aj šport, v sobotu popoludní sa vydali na túru
z Donovál hrebeňom Veľkej Fatry
do Liptovskej Osady. Pozvanie na
toto športové podujatie prijali aj
obyvatelia Liptovskej Osady na čele
s jej starostom Róbertom Kuzmom.
Večer sa všetci zišli v spoločenskej
miestnosti Obecného úradu, kde sa
o Henryho živote a o tom, ako sa žije
nevidiacim v Keni, dozvedeli viac.
Henry
Wanyoike opäť na Slovensku
V októbri 2013 opäť poctil Slovensko svojou návštevou nevidiaci bežec z Kene Henry Wanyoike. Spolu
so svojím navádzačom Josephom
Kibunjom potešili 3. októbra deti
zo Spojenej školy na Dúbravskej
ceste v Bratislave a ich kamarátov zo
Základnej školy Dr. Milana Hodžu.
Predviedli im, ako sa pri behu dorozumievajú, odpovedali na ich zve-
zodpovedných osôb
Dobrej noviny
PROF. REDDA TEKLE HAIMANOT, ZAKLADATEĽ
OČNEJ KLINIKY V BUTAJIRI
Riaditeľ
Dobrej noviny Marián Čaučík
prevzal významné ocenenie
z rúk ministra Lajčáka
Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák odovzdal
Zlatú plaketu za spoluprácu s ministerstvom v oblasti oficiálnej rozvojovej spolupráce riaditeľovi Dobrej
noviny Mariánovi Čaučíkovi.
Stalo sa tak 16. októbra 2013
v rámci osláv 10. výročia oficiálnej
rozvojovej pomoci Slovenskej republiky SlovakAid. Druhým oceneným bol Kanaďan David Chaplin,
expert kanadskej rozvojovej agentúry CIDA, ktorý bol členom projektovej komisie SlovakAid a spoluautorom prvého strategického
programu SR pre Srbsko.
MINISTER MIROSLAV LAJČÁK ODOVZDÁVA
ZLATÚ PLAKETU RIADITEĽOVI DOBREJ NOVINY
MARIÁNOVI ČAUČÍKOVI.
hračky z Kene, zahrať si hru kalaha
alebo sa porozprávať o Dobrej novine a našich projektoch.
Projektová manažérka Dobrej
noviny Darina Maňurová sa v hlavnom programe podelila o recept na
kenské ndengu, ktoré jej pomohol
pripravil študent Benson Alumbasi
z Kene a známy šéfkuchár Jaroslav
Židek.
Záverečný koncert programu
osviežili hudobníci zo Senegalu,
pozvaní v rámci projektu End Exclusion (Ukončime vylúčenie). Zaujal
najmä pozoruhodný tanečný výkon
Demba Dialla na vozíčku.
Rozvojový deň
HENRY S JOSEPHOM POČAS DISKUSIE
V SPOLOČENSKEJ MIESTNOSTI OBECNÉHO
ÚRADU V LIPTOVSKEJ OSADE.
obrade, ktorý je vďaka konceptu komunitnej rehabilitácie spojený s diskusiou členov komunity o postihnutí a chorobách. Tentoraz miestni
obyvatelia hovorili o epilepsii, jej
príčinách a liečbe.
Stánok Dobrej noviny nechýbal
18. októbra 2013 v Starej tržnici
v Bratislave na Rozvojovom dni,
ktorý zorganizovala Platforma mimovládnych rozvojových organizácií. Návštevníci si tam mohli pozrieť
STÁNOK DOBREJ NOVINY
NA ROZVOJOVOM DNI
Slovenské novinárky Martina Grochálová a Magdaléna Vaculčiaková sa spolu s rakúskymi, českými a holandskými
kolegami v októbri 2013 zúčastnili na
mediálnej ceste do Etiópie zorganizovanej, v rámci európskeho projektu
End Exclusion (Ukončime vylúčenie).
Z prvej ruky tak získali informácie o situácii ľudí s postihnutím v tejto krajine.
Keďže v krajine je hlavnou príčinou
postihnutia chudoba, novinári hľadali
odpovede na nasledujúce otázky: Aké
šance majú v Etiópii ľudia s postihnutím? Ako si môžu zarábať na svoje
živobytie? Majú prístup k zdravotnej
starostlivosti?
V hlavnom meste Addis Abeba sa
oboznámili s poslaním miestnej pobočky Light for the World (Svetlo
pre svet) a navštívili základnú školu Beticill Primary School. Zaujala
ich predovšetkým návšteva triedy,
v ktorej sa v rámci inkluzívneho
vzdelávania naučili znakovú reč žiaci celej triedy, aby sa vyučovanie
mohlo konať súčasne v znakovej reči a spolužiaci mohli komunikovať
s dvoma nepočujúcimi spolužiačkami. Inšpiratívnym bolo stretnutie
s nevidiacou riaditeľkou Etiópskeho
centra pre postihnutie a rozvoj Yetnebersh Nigussieovou a zakladateľom Očnej kliniky v meste Butajiri
prof. Redda Tekle Haimanotom.
V mestách Hawasa a Arbaminch sa
zoznámili s konceptom komunitnej
rehabilitácie (Community Based Rehabilitation) organizácií Cheshire Service
Facility a Arba Minch Rehabilitation
Center. Navštívili tam niekoľko rodín
s deťmi s postihnutím, ktorým sa tieto
organizácie venujú.
V dedine Vadu pri meste Soddo
sa zúčastnili na tradičnom kávovom
František Dlugoš. Púte sa niesli v atmosfére vďaky koledníkom Dobrej
noviny, ale i spätnej vďaky koledníkov za Dobrú novinu a všetko krásne, čo im koledovanie, a tým aj účasť
na rozvojovej spolupráci prináša.
V Rajeckej Lesnej priblížil biskup
deťom sedem bolestí Panny Márie.
V Levoči pútnikov sprevádzali rôzni svätí v duchu eRkárskeho motta:
„Radostnou cestou svedectva viery,
kráčame spolu malí i veľkí“.
V novembri sa na deviatich
miestach na Slovensku stretli zodpovedné osoby za koledovanie vo
farnostiach. Sú to jedinečné stretnutia, kde sa dobrovoľníci môžu dozvedieť novinky z Dobrej noviny,
deliť sa o kolednícke skúsenosti
a prevziať si materiál. Tento rok sa
stretlo 209 zodpovedných osôb.
Kurzy
Koledníci
u prezidenta
KURZ PRE NOVÉ ZODPOVEDNÉ OSOBY
V LIPTOVSKEJ OSADE
Dobrá novina organizuje každý rok
dva kurzy pre nové zodpovedné osoby. V 19. ročníku vyškolila spolu 47
zodpovedných a sprevádzajúcich
osôb. V programe nechýbala, okrem
praktických informácií, príprava koledníckeho programu, svedectvá či
zážitky dobrovoľníkov z Kene.
Misijné
púte detí
Viac ako tritisíc detí sa 10. mája
2014 stretlo na misijných pútiach
detí v Rajeckej Lesnej a v Levoči.
Svätú omšu celebroval v Rajeckej
Lesnej žilinský biskup Tomáš Galis
a na Levočskej hore miestny dekan
Sväté omše
spojené s vyslaním koledníkov
KOLEDNÍCI PO SVÄTEJ OMŠI SO SPIŠSKÝM
BISKUPOM ŠTEFANOM SEČKOM SLEDUJÚ
PREDNÁŠKU DOBROVOĽNÍČKY JÚLIE
PAVLÍKOVEJ.
PÚTNICI NA LEVOČSKEJ HORE
SNÍMKA: ARCHÍV ERKA, LEVOČA 2014
pre nové zodpovedné osoby
2014
Štvrtého januára 2014 navštívili koledníci z Nitry, Ľubotína a Brezna
prezidentský palác. „Už si ani neviem
predstaviť začiatok nového roka, aby
som sa s vami nestretol a nevypočul
si vaše úprimné slová a nemohol by
som sa poďakovať za to, čo všetko
robíte v čase, keď sa ostatné deti hrajú
a vy chodíte medzi ľudí a zvestujete
im dobrú novinu,” povedal prezident
Ivan Gašparovič koledníkom počas
návštevy. Koledníci odovzdali prezidentovi listy, v ktorých deti z celého
Slovenska písali, ako bojujú proti
nespravodlivosti vo svete.
Slávnostné sväté omše, počas ktorých dostali koledníci osobitné požehnanie na koledovanie, sa konali
na dvanástich miestach: v Šaštíne,
Trnave, Nitre, Pruskom, Krupine, Poltári, Poprade, Kapušanoch,
Prešove, Humennom a na dvoch
miestach v Košiciach. Sväté omše sa
konajú vo všetkých diecézach pravidelne okolo Tretej adventnej nedele. Slovenskí biskupi udelili požehnanie takmer 3 300 prítomným
koledníkom, čím prejavili podporu
tejto akcii. Koledníci začali ohlasovanie radostnej zvesti práve vinšami a piesňami pre svojich biskupov.
Radosť a požehnanie potom šírili
v domovoch svojej farnosti počas
vianočných sviatkov. Na viacerých
miestach sa po svätej omši konali workshopy a prednášky dobrovoľníkov, ktorí navštívili projekty podporované Dobrou novinou
v Keni.
KOLEDNÍCI Z ĽUBOTÍNA ODOVZDÁVAJÚ
PREZIDENTOVI IVANOVI GAŠPAROVIČOVI LISTY.
6 I
7 I
2014
AKÉ BOLI ZAČIATKY
DOBREJ NOVINY
V JUŽNOM SUDÁNE
REPORTÁŽ
DO CENTRA
S BARLAMI, DOMOV
PO VLASTNÝCH
TEXT A SNÍMKY: MARIÁN ČAUČÍK
O situácii v Sudáne sa v roku 1998 na Slovensku
veľa nevedelo. Keď som dostal na pozvanie rakúskej
organizácie Dreikönigsaktion možnosť zúčastniť
sa na projektovej ceste do Ugandy, Kene a Sudánu,
ani som netušil, že táto krajina je v stave občianskej
vojny. Uvedomil som si to až v Ugande dva týždne
predtým, ako sme mali letieť do Sudánu. Chartúmska vláda vtedy zbombardovala nemocnicu
v juhosudánskom meste Yei.
Nasledujúce riadky cez výňatky z denníka približujú zážitky z tejto cesty a tiež to, kam sa Južný
Sudán dostal po pätnástich rokoch rozvoja.
nedeľa 15. marca 1998
Na letisku v Lokichoggio na severozápade Kene sa
stretávame s Mons. Caesarom Mazzolarim, apoštolským administrátorom diecézy Rumbek. Letíme
ilegálne 600 kilometrov do vnútrozemia južného
Sudánu malým prenajatým päťmiestnym lietadlom.
Prvá zastávka je misia Marial Lou, kde sa Mons.
Mazzolari chce pomodliť nad hrobom 41-ročného miestneho pátra Jervasa Manyuata, ktorý pred
niekoľkými dňami zomrel na rakovinu. Pre takú
skúšanú miestnu cirkev je to veľká strata. Pri teplote
45°C v tieni sa v duchu s obdivom skláňam pred
hlbokou vierou misionárov v ľudsky neúnosnej
situácii – v celej osade a okolí im vyschli všetky
studne a vodu musia dovážať autom zo vzdialenosti asi 75 kilometrov. Nechcem ani pomyslieť na
to, čo by bolo, ak by sa im jediné auto, ktoré majú,
pokazilo. Pre problémy s vodou uvažovali o presťahovaní celej osady na nové miesto, to však bolo
pred očami jedného z misionárov zbombardované
vládnymi lietadlami.
Z Marial Lou letíme do Rumbeku. Generálny
vikár diecézy Fr. Gabriel nás odvezie na diecézny
pozemok, na ktorom vyrástli štyri kruhové chatrče,
naše príbytky počas návštevy. Ubytovanie je veľmi
jednoduché – hlinená dlážka, slamená strecha,
posteľ a stôl.
Podvečer absolvujeme smutnú prehliadku zničenej Katedrály Svätej rodiny, ruín malého seminára
a budov, v ktorých pred vojnou bývali misionári a rehoľné sestry. Upozorňujú nás na niektoré miesta, kde
sa ešte môžu nachádzať míny. Večeriame makaróny,
ktoré priviezol biskup lietadlom, lebo v celom okolí
okrem plodov manga nie je na jedenie skoro nič.
Na druhý deň nás čaká prehliadka mesta zničeného vojnou. Rumbek bol od roku 1983 v rukách
vládnych vojakov, v čase našej návštevy bol 10 mesiacov oslobodený. Na každom kroku vidieť stopy
vojny. Zničené domy bez striech, do ktorých sa sťahovali bývalí obyvatelia i utečenci, zničená policajná
2014
TEXT A SNÍMKY: ANTON FRIČ, 2013
WWW.FOTOPORTAL.SK
stanica, radnica či nemocnica pre 300 pacientov.
To všetko je v ruinách. V celom meste sú azda len
dve funkčné autá, jedna studňa, žiadne elektrické
vedenie či asfaltové cesty. Nie sú tam ani benzínové
pumpy, nafta pre auto misionárov sa dováža spolu
s potravinami letecky z Kene alebo Ugandy.
štvrtok 19. marca1998
Cestujeme do Mapuorditu, misijnej stanice asi 120
kilometrov na východ od Rumbeku. Túto osadu
s 30 000 obyvateľmi v okolí od základu vybudovala
Katolícka cirkev. Je tu najväčšia škola v celom okolí,
do ktorej chodí vyše tisíc detí, a dve budovy „kliniky“ – ošetrovne pre deti a pre dospelých. Navštevujeme aj priľahlú osadu malomocných ľudí, ktorí
sú odkázaní na pomoc misionárov.
Ako si na cestu do Južného
Sudánu spomína projektový
referent rakúskej Dreikönigs­
aktion Wolfgang Böhm?
Spomínam si na to veľmi dobre, lebo to bola
cesta, za ktorú ma môj
šéf nepochválil. Nerátal
totiž s tým, že pôjdeme
aj do Sudánu. Túto časť
cesty neschválil, ale
bola to najlepšia časť
našej spoločnej cesty.
Práve Sudán presvedčil
Mariá­na o potrebe pomáhať v tomto regióne.
Skutočnosť chudoby bola v Južnom Sudáne
jednoducho zrejmá. Po našom návrate zo
Sudánu ste na Slovensku vyzvali deti, aby
kreslili pohľadnice pre lídrov vtedajšieho
konfliktu a naša diecéza Salzburg sa tiež
pridala. To bol pre povedomie ľudí na Slovensku o situácii v Južnom Sudáne veľmi
dôležitý krok.
ROZLÚČKA NA LETISKU V RUMBEKU, MARIÁN ČAUČÍK, 1998
december 2013
Do Marial Lou letím opäť, od roku 2005 (keď sa
skončila občianska vojna) našťastie už legálne.
Južný Sudán získal samostatnosť a je najmladším
štátom na svete. Dobrá novina spolu s rakúskou
Dreikönigsaktion podporuje v Marial Lou rekonštrukciu nemocnice, ktorú založili ešte za vojny
Lekári bez hraníc. Podporu malých koledníkov
si tam veľmi vážia. Vďaka nej majú nové detské
oddelenie, práčovňu, ubytovanie pre zahraničný personál, majú vyriešené zásobovanie vodou
i potrebnou elektrickou energiou. Ročne ošetria
viac ako 21 000 pacientov. V areáli nemocnice je
studňa, ktorá slúži na potreby nemocnice a zásobuje vodou aj neďalekú komunitu.
Rumbek je rozrastajúce sa hlavné mesto spolkového štátu Lakes. Asfaltové cesty tam síce nie sú
dodnes, ale stopy vojny by ste už našli len ťažko.
Katedrála Svätej rodiny bola obnovená, rovnako
štátna nemocnica a administratívne budovy. Ubytovať sa dá v diecéznej ubytovni aj v troch hoteloch,
hotelové izby sú síce v stanoch, ale na dobrej úrovni vrátane pomalého internetového pripojenia.
Funguje trh aj množstvo obchodíkov, kde sa sa
dajú kúpiť základné potraviny, balená pitná voda
aj pivo z Kene či Ugandy. V Rumbeku dnes kúpite benzín alebo naftu do auta a je tam letisko, na
ktorom môžu pristáť lietadlá aj v období dažďov.
V Mapuordite je dnes nemocnica, ktorá funguje
už viac ako 10 rokov. Dobrá novina tam pomohla
postaviť budovu pre chirurgické operácie a ďalšie nemocničné budovy, v spolupráci s rakúskou
DKA vyrástla aj internátna zdravotnícka škola pre
48 študentov s knižnicou, kuchyňou a jedálňou.
Z iniciatívy profesora Vladimíra Krčméryho
a Trnavskej univerzity sa tam vystriedali desiatky
slovenských lekárov a zdravotníkov, ktorí spolu
s riaditeľom nemocnice rehoľným bratom Rosariom Iannettim zabezpečujú chod nemocnice.
V roku 2013 v Nemocnici Nepoškvrnenej Panny
Márie hospitalizovali 4 166 pacientov, uskutočnili 1 100 chirurgických operácií a ambulantne
ošetrili 29 248 osôb.
Skoré decembrové ráno. Všade je ešte
hlboká tma. Kontúry budov sa črtajú vo
svite blednúcich hviezd. Kohúty začínajú
kikiríkať. V Centre Jána Pavla II. pre telesne
postihnuté deti v Lokichare sa rozsvietilo
prvé svetlo.
Štvrť na sedem ráno. Spoza obzoru vykukuje
slnko. Peter otvára oči a rozmýšľa, čo ho dnes
čaká. Výborné je, že si dnes ráno mohli pospať
o hodinu dlhšie. Nejdú do školy. O dva dni sa
začínajú prázdniny a škola už zavrela svoje brány. Deti v centre to potešilo. Ako všetky malé
deti na svete radšej sa celý deň hrajú, ako učia.
Tí starší však už takí nadšení nie sú. Škola je pre
nich budúcnosť. Čo bude na raňajky? Asi sladká
kukuričná kaša! Super! Akékoľvek jedlo je dobré. Škoda, že tu už bude len dva dni. Doma to
s jedlom také ružové nebude. Samá kukurica,
ak vôbec, a sem-tam nejaká fazuľa. Na sladkú
kašu, zemiaky či kúsok mäsa môže zabudnúť.
Treba vstávať!
Peter sa dnes musí pobaliť. Už len jedna noc
a ide domov. Jacob vyhlási, že baliť sa bude poobede. Dnes ráno je veľké upratovanie a nebude
na to čas. Peter toho veľa nemá. Pár kusov oblečenia, niekoľko kníh, topánky. A ostalo ešte
trochu miesta v zošite, tak ten si berie tiež. Už
sa teší na mamu, bratov, sestry a aj na otca. Ten
teraz doma nebude, ale čoskoro sa vráti. Jazdí
na kamióne až do Ugandy, ale teraz príde na
Vianoce domov. S ním je vždy veselo.
Kamarátka hadica
Peter býva v Todyangu, až hore, ďaleko pri juhosudánskej hranici. Jeho cesta domov trvá štyri
dni. Niekedy aj viac, keď hore nejde žiadne auto.
Peter nechodí domov každé prázdniny. Iba raz
do roka. Jeho domov je príliš ďaleko, a často tam
dochádza k nepokojom. Dediny si medzi sebou
kradnú kozy či vyháňajú susedov z dobrých
pastvín. Peter nebol doma od minulých Vianoc.
Veľmi, veľmi sa na celú rodinu teší.
Pol siedmej ráno. Rýchla návšteva záchodu a kúpeľne. Treba ešte upratať posteľ. Peter
s metlou v ruke začína zametať pod posteľou,
potom pokračuje v izbe, na chodbe a vonku na
pavlači. Ranné upratovanie sa týka všetkých.
Pomáhajú aj tí najmenší, aj tí s jednou nohou
či rukou. Keď sa zapoja všetci, práca je rýchlo
hotová a rýchlejšie sa priblížia raňajky. Upratovanie na dvore je spojené s veľkou zábavou.
Hadica so striekajúcou vodou vyčaruje úsmev
na každej detskej tvári. O to väčší je na tvárach
detí z Turkany, ktoré vodu vo svojich rodných
dedinkách vidia vo väčšom množstve raz, nanajvýš dvakrát do roka, keď do Turkany zablúdi
niekoľko mrakov, napitých kvapkami vody zo
žírnych krajov strednej Kene. Hadica s vodou
slúži na zmytie špiny, ale aj na občasné uhasenie
smädu alebo len tak na zábavu. O hadicu prebieha každé ráno boj. Vyhráva ten najšikovnejší.
Láskavo, ale pevne
Peter už má za sebou veľké upratovanie a stojí
pred dverami kuchyne. Čaká na raňajky. Dnes
bude sladká kukuričná kaša. Tú má najradšej.
Všetkých 62 detí z centra stojí nastúpených v rade
s plechovými hrnčekmi v rukách. Kaše sa varí
veľa, väčšine sa ujde aj dupľa. Po raňajkách nastúpia tí, ktorí majú službu, aby spoločne poumývali všetky hrnčeky a hrnce. Keďže sa nejde
do školy, deti trávia celý deň hrami.
Peter sa celé doobedie hrá pexeso. Majú len
jedno pre celé centrum a dnes si ho v ybojoval
on spolu s ďalšími siedmimi chlapcami. Kto od
stola čo i len na chvíľku odíde, toho ihneď nahradí nový hráč a na svoje miesto sa už nedostane.
Na obed je fazuľa s kukuricou. Poobede sa deti
pobalia a o piatej sa spolu modlia ruženec. Plechové škatule s celým ich majetkom, nau­kladané
na kopy pri vchode do internátu, už odrážajú lúče
zapadajúceho slnka. Slnko každý deň zapadá i vychádza v rovnakom čase. Po celý rok 6.15 ráno,
18.15 večer. Elektrinou sa šetrí, a tak svieti iba niekoľko žiaroviek v spoločnej spálni. V učebniach
i v herni je tma. Rovnako aj na dvore.
Sedem hodín večer. Podáva sa večera. Hustá
kukuričná kaša so zeleninou. Sladkosti deti dostávajú len raz za mesiac, keď sa sestre Jozefíne
podarí ušetriť nejaké peniaze. Sestra Jozefína
vedie centrum láskavou, ale aj pevnou rukou.
Teraz sedí v kancelárii a usilovne vypisuje správy
pre rodičov. Správy o ich známkach, správaní aj
zdravotnom stave. Niektoré deti prišli do centra
s barlami alebo na vozíkoch. Teraz prídu domov
po vlastných nohách. Pre rodičov i pre deti je to
ohromná radosť. Postihnuté deti často strávia
celý život zatvorené v tmavej izbe. Rodina sa za
ne hanbí, preto ich radšej svetu ani neukazuje.
Pracovníci z centra majú často čo robiť, aby rodičov presvedčili, že majú dieťa zveriť do starostlivosti centra. Svoje rozhodnutie nikdy neľutujú.
Centrum deťom pomáha – fyzicky i psychicky.
Deväť hodín večer. Peter leží vo svojej posteli.
Myslí na zajtrajšok a hlavne na sobotňajšie ráno.
Autobus bude pristavený už o šiestej. Všetci budú nachystaní. Spať sa ide o deviatej. Po vypnutí
svetla ešte prebehne pár rozhovorov a o chvíľu
všetci spia.
1 DNI PO SKONČENÍ ŠKOLY PRED ODCHODOM
DOMOV SÚ NAPLNENÉ HRAMI.
2 PETER (VPRAVO) SI S OSTATNÝMI DEŤMI
VYCHUTNÁVA RAŇAJKY.
1
2
8 I
9 I
2014
RODINNÉ STRÁNKY
Vďačnosť v Dobrej novine
PRIPRAVILI ANNA PAĽOVOVÁ, DAGMAR MEKIŇOVÁ
ILUSTROVALA MARIANNA ČAUČÍKOVÁ
Ďakujeme za život a zdravie
Keď dieťa navštívi
lekára, zdá sa nám to veľmi
obyčajné... Nie každý však má prístup
k pitnej vode a zdravej strave, mnohé
deti umierajú priskoro na bežne
liečiteľné choroby.
Najmä počas sviatkov sa
stretáva rodina pri stole, niekedy
sa pridajú aj starí rodičia, bratranci
a sesternice... Koľko členov svojej rodiny
poznáš? Si rád/rada, keď sa spolu
stretnete?
Ďakujeme za tradície
Dobrá novina
nám priniesla mnoho
príbehov z Kene, Južného Sudánu
a z iných krajín. Môžeme tak lepšie
poznať a pochopiť pestrosť
sveta.
Zopakuj si v krížovke, čo vieš o afrických krajinách. O odpovediach sa poraď
aj s rodičmi alebo kamarátmi. V tajničke sa dozvieš, ako sa povie ďakujem vo
svahilčine.
1. Chovom akých zvierat sa zaoberá väčšina ľudí v Južnom Sudáne?
2. Koľko kmeňov žije v Keni?
3. Ako sa volá najväčší kmeň v Južnom
Sudáne?
4. Ako sa volá najväčšie jazero v Afrike?
5. Koľko rokov má štát Južný Sudán?
6. V ktorej krajine objavili kávu?
1
2
CHOVAJÚ
alebo starí
tvoji rodičia
aj
i
a
al
v
o
d
le
Ko
pýtaj sa ich n
boli malí? O
eď
k
,
ia
ič
d
ro
m:
zapíš si ho se
nejaký vinš a V
Ť
VIAC AKO
3
4
Každá krajina či rodina
má svoje tradície. Počas 20-tich
rokov Dobrej noviny sme obnovili tradíciu
koledovania, no na Slovensku sa koledovalo už
oddávna. Koledníci sa prezliekali za pastierov,
Kuba, betlehemcov alebo za troch kráľov. Dnes
chodia koledníci často v tradičných
krojoch.
V Keni, tak ako aj
v iných afrických krajinách
veľmi dbajú na svoje oblečenie.
Obliekajú sa veľmi elegantne a v pestrých
farbách. Počas slávností a cirkevných
sviatkov často nosia svoje
tradičné odevy.
Ďakujeme za vzdelanie
V škole sa dozvieš
veľa zaujímavostí, ktoré
využiješ nielen pri svojom budúcom
povolaní, ale mnohé vedomosti
o svete ti pomôžu viac rozumieť
iným ľudom.
Vieš aké jedlá
zvyknú byť na stole v kenskej
rodine? Zvyčajne sú to jednoduché jedlá
z miestnych surovín, ako je fazuľa, kukurica, kaša
z kukuričnej múky alebo bežne dostupné ovocie
ako banány, avokádo, mango a iné, pre nás exotické
ovocie. Tradičným jedlom, ktoré je obľúbené
v rodinách, sú placky čapati. Vyskúšajte si
ich doma pripraviť možno aj ako
darček z vďačnosti.
RE CE PT NA ČA PATI :
Po l kil og ram u po loh ru be j mú
ky
s 1 dc l vo dy , ká vo vo u lyž ičk zm ieš aj
ou so li a l yž ico u
ole ja. Vy prac uj jem né ce sto
. Ak
pr ida j tro ch u vo dy ale bo mú je po tre bn é,
ky
ce sto bo lo tu hé. Ce sto roz de ta k, ab y
ľ na
kú sk ov, ka žd ý na jpr v roz va ľka 8 – 10
j, po tri ole jom ,
zro luj a u rob uz ol. Ka žd ý uz
ol op
tak , že ho va lče ko m pr itl ač íš äť roz va ľka j
zh
ne na ruš ila štr uk túra vr sti ev ora , ab y sa
. Pla ck u op ra ž
na pa nv ici s t roš ko u ole ja.
Na fotografii sú deti z ugandského
mesta Mbale, ktoré sa doliečujú po
operácii. Nauč sa ich pieseň, ktorou
vyjadrujú vďaku Bohu za život.
Video z Mbale nájdeš na stránke
www.dobranovina.sk
/:My God is able
He is able
I know my God is able
I know my God is able
To carry me through:/
For He has healed the broken hearted,
He has set the captive free,
I know He healed the sick,
raised the dead and walked upon the sea.
Nie vždy sa nám
chce chodiť do školy, no
kto má otvorené oči a uši,
ten sa veľa dozvie o svete
a o ľuďoch.
Ďakujeme za rodinu
Dobrá novina oslavuje 20 rokov. Pri takýchto výročných chvíľach nás
zvykne naplniť pocit vďaky za to, čo máme. Aj s Dobrou novinou chceme
tento rok najmä ďakovať za požehnanie, radosť a všetky malé i veľké veci,
ktoré sme spolu ako koledníci získali a naučili sa.
Vďačnosť je postoj srdca, keď si človek uvedomí, že aj bežné veci nie sú
samozrejmé, keď objaví krásu a hodnotu v tom, čo má. Spolu s deťmi
Tomom a Hankou poďme objavovať hodnoty a byť spolu vďační...
Poďakuj dnes
svojim rodičom za život
a starostlivosť, ktorú
ti dávajú.
2014
125.
jubilejný
ročník
D
1,50 ¤
teľmi
JAZERO
K
5
6
September
2014
t s pria
Objavuj sve
Predplatné ¤
ľa 1,35
u vydavate
ROKY
V
TÉMA
OBROM!
VAJ V D
VYTR
EME
ĎAKUJ U
L
ZA ŠKO
OBJAVUJTE SVET S PRIATEĽMI,
ČÍTAJTE REBRÍK!
OBA
L PRE TEBA
Nájdete v ňom postrehy zo života v Afrike,
rozmanité fotoreportáže, komiksy, zábavné
úlohy, vystrihovačky či hry. Ďakovať môžeš
aj prostredníctvom adventného kalendára,
ktorý prinesie decembrové číslo Rebríka.
Kontakty:
www.rebrik.sk, [email protected]
02/204 452 53, 0915 780 923
eRko – Rebrík, Miletičova 7, 821 08
Bratislava 2
10 I
11 I
2014
KOLEDOVANIE
Po koledníckych cestičkách
ta, aby sme ohlasovali radostnú zvesť Vianoc. Keď
som sa jej opýtala, či jej môžeme zakoledovať,
veru si slzy poutierala, tak sa potešila. A nebola
proti, aby som ju s koledníkmi aj odfotografovala. Taká bola naša prvá zastávka s koledami.
PRIPRAVILA ANNA PAĽOVOVÁ
SNÍMKY: ARCHÍV DOBREJ NOVINY
ŽBINCE,
Aj 19. ročník Dobrej noviny nás potešil
množstvom krásnych príhod a svedectiev
z koledovania, ktoré ste nám napísali.
Z každého kúta Slovenska prichádzajú
správy o radosti, ktorú koledníci nielen
zvestujú, ale aj rozdávajú. Ročníkom nás
sprevádzal Kevin z Kiminini. Sme radi, že
ste si ho obľúbili a spomienka či pozdrav
pre neho nechýba ani v príspevkoch
koledníkov.
Košická arcidiecéza
Zážitky z koledovania sú úžasné. Vo farnosti
Žbince sa doteraz koledovalo len vo filiálkach,
prvýkrát to bolo aj v Žbinciach. Ľudia nás očakávali pri bráničkách, otvárali nám nielen svoje
príbytky, ale aj svoje srdcia. Deti sa tešili, že môžu
pomôcť iným deťom. Bolo to nádherné. Únavu
potlačil radostný pocit z dobre vykonanej práce.
rá novina. Už je tradíciou spájať tento projekt
spolu s každoročne organizovaným podujatím
pod názvom Vianoce predo dvermi. Tento rok
sa Vianoce predo dvermi uskutočnili v nedeľu
15. decembra. Organizátori zo SKM sa snažili vytvoriť naozajstnú predvianočnú atmosféru a spolu s koledami a slovenským folklórom
priniesli kúsok Slovenska do Bruselu. Vďaka
vystúpeniu afrického súboru sa organizátorom
podarilo umocniť posolstvo Dobrej noviny, ktorá
podporuje projekty práve v afrických krajinách.
KOLEDNÍCI V SLOVENSKEJ KATOLÍCKEJ MISII V BRUSELI
MODROVÁ,
Trnavská arcidiecéza
Dobrá novina je dobrá aj na utužovanie priateľstva, na rôzne metodické programy, scénky,
notový materiál, ale hlavne pre výborný pocit
z konania dobra a spolupatričnosti k veľkej eRkárskej rodine. Pán Boh odmeň všetkých, čo sa
o túto akciu starajú!
KOLEDNÍCI ZO SVITU
HORNÁ KRÁĽOVÁ,
Nitrianska diecéza
Aj my sme sa snažili rozdávať radosť ľuďom, ku
ktorým sme prichádzali a deti sa veľmi tešili z toho, že môžu spievať a vinšovať v toľkých domácnostiach, v ktorých ich vrúcne prijali. V jednej
domácnosti sme zakoledovali až dvakrát, lebo
po našom koledovaní prišla ešte babička, ktorá na chvíľočku odbehla a nevedela, že sme už
u nich, bolo to veľmi pekné. Bolo vidieť, že aj deti
mali z koledovania veľkú radosť a sprevádzala
nás aj myšlienka, že prinášame radosť ľuďom,
ktorým koledujeme, ale zároveň aj pomáhame
našim kamarátom v Afrike. Tešíme sa opäť na
KOLEDNÍCI Z HLOHOVCA
Dobrú novinu a dúfame, že radosť bude mať aj
Kevin a jeho kamaráti, ako i všetky deti, ktorým
pomáhame.
ŠOLTÝSKA,
Rožňavská diecéza
Počas celého koledovania sme vnímali Božiu
prítomnosť medzi nami, ktorá sa prejavovala
štedrosťou ľudí, ich otvorenosťou, ľudskosťou,
ale aj bolesťou a životným trápením, no nikdy
nie beznádejou. Pekným zážitkom bola naša
koledníčka Anička, ktorá často po klzkej ceste
padala (aj na nos) a s úsmevom na tvári vstávala
tak rýchlo ako ping-pongová loptička. Hoci boKOLEDNÍCI Z BYTČICE
lo zamračené, zahmlené počasie a poľadovica,
deti ani raz nezašomrali, ale naopak mali srdcia
otvorené pre všetkých, a to sa prejavovalo radostným duchom a veľkou úctou k starým ľuďom.
Boli sme povzbudení z detí aj z každého starého
človeka, ktorého sme mohli navštíviť. Už teraz
sa tešíme na 20. ročník Dobrej noviny.
Nitrianska diecéza
„Jeeej, akí sú pekní!“ ozval sa výkrik 100-ročnej
babičky, ktorá išla s dcérou na slávnosť Svätej rodiny 29. decembra 2013 na svätú omšu. My sme
práve vyrazili po požehnaní koledníkov do mesKOLEDNÍCI Z PODOLÍNCA
KRŠKANY,
Banskobystrická diecéza
So skupinkou detí, ktoré koledovali v 19.ročníku Dobrej noviny, sme prežili milé okamihy.
Samotný presun po obci, radosť ľudí v navštívených rodinách, ako aj zážitky detí budú pre nás
na určitý čas veľmi milou spomienkou. Máme
veľkú radosť z vyzbieranej sumy, vážime si každú jednu rodinu, ktorá nás privítala vo svojich
príbytkoch s otvoreným srdcom kresťana. Naša najmladšia koledníčka mala iba štyri roky.
S deťmi sa tešíme na ďalší ročník koledovania.
BRUSEL,
Slovenská katolícka misia
Slovenská katolícka misia (SKM) sa aj počas
19. ročníka s radosťou zapojila do projektu Dob-
20. ročníka Dobrej noviny
Stretnutia zodpovedných osôb:
8. novembra 2014
Kurzy pre nové zodpovedné osoby:
14. – 16. novembra 2014
21. – 23. novembra 2014
Sväté omše spojené s vyslaním koledníkov:
13. a 14. decembra 2014
máj 2015
Pošlite nám svoj názor na Dobré noviny
Dobrej noviny
Čo sa vám v Dobrých novinách Dobrej
noviny najviac páči? Čo vám v novinách
chýba?
Svoju odpoveď pošlite mailom na [email protected]
alebo na adresu Dobrá novina, eRko –HKSD,
Miletičova 7, 821 08 Bratislava do 31. januára
2015. Nezabudnite napísať svoje meno a adresu.
Každú odpoveď odmeníme malým darčekom.
Koledníci zo Štefanova koledovali
na vianočnom firemnom večierku
Krátko pred Vianocami prišla na Dobrú novinu
prosba koledovať na firemnom večierku v Bratislave. Takéto špeciálne pozvanie prijali koledníci
zo Štefanova, pricestovali do Bratislavy, obliekli
sa do svojich krásnych krojov a spevom potešili
nielen zamestnancov danej firmy, ale aj personál
v reštaurácii. Aj takto koledníci Dobrej noviny
šírili radostnú zvesť.
KOLEDNÍCI ZO ŠTEFANOVA
ŽELIEZOVCE,
Kalendár
Misijné púte detí:
BERNOLÁKOVO,
Bratislavská arcidiecéza
Každý rok obdivujem kolednícke skupiny v ostatných krajoch Slovenska, ktoré sa v krojoch a kostýmoch vydávajú do ulíc zvestovať dobrú novinu. No
aj koledovanie v okolí hlavného mesta, kde si mladí
už veľmi nechcú obliekať kostým, má svoje čaro.
Záleží na tom, s akým cieľom sa do neho púšťame.
Pred koledovaním som sa bála, či bude tento rok
dostatok ochotných koledníkov, ale nakoniec prišli
viacerí mladí aj deti a my sme sa v troch veľkých
skupinkách vydali pešo naprieč celou rozsiahlou
dedinou prinášať dobrú novinu, ale aj úsmevy a radosť do sŕdc rodín, malých detí aj starčekov a stareniek. Naša najmladšia päťročná koledníčka chodila
s nami štyri hodiny a s úsmevom nám vravela, ako
si každý myslel, že bude zakrátko unavená, no ona
to vydržala až do konca. Potešili sme mnohých, aj
niektorých, ktorí nás nečakali, porozprávali sme sa
s papagájom, uhýbali sa útokom koláčikov a tešíme
sa, že naše úsilie pomôže aj ľuďom a deťom v Afrike.
2014
KOLEDNÍCI Z MÚTNEHO
12 I
13 I
2014
2014
PROJEKTY
Projekty 19. ročníka
Dobrej noviny
PRIPRAVILI DARINA MAŇUROVÁ, DAGMAR MEKIŇOVÁ
SNÍMKY: ARCHÍV DOBREJ NOVINY
tobusu pre Základnú dievčenskú školu Kráľovnej
pokoja v Lodware vo výške 20 000 €.
Program vzdelávania dospelých v Diecéze
Lodwar
Turkana je známa najnižšou mierou gramotnosti
v celej Keni. Vládna podpora základného bezplatného a dostupného vzdelávania sa sústreďuje na
základné školy. Dospelí bez formálneho vzdelania
tak zostávajú znevýhodnení na okraji spoločnosti.
Diecézny program vzdelávania dospelých pôsobí v 34 vzdelávacích centrách a v jednom centre
Späť do školy, starajúcom sa o mladých ľudí a dospelých, ktorí sa chcú pripraviť na štátne skúšky
a ukončiť nimi svoju základnú školskú dochádzku.
Program takýmto spôsobom zvyšuje mieru gramotnosti a povedomia o sociálnych a ekonomických otázkach medzi mladými ľuďmi a dospelými,
umožňuje im zlepšovať svoj život.
Výška podpory: 20 300 €
ETIÓPIA
RADOSŤ DOSPELÝCH ŽIAKOV V KENSKOM LODWARE
ZO ZÍSKANIA NOVÝCH ZRUČNOSTÍ PRE KAŽDODENNÝ ŽIVOT
SA PREJAVUJE TANCOM I POČAS PRAKTICKÝCH CVIČENÍ.
KEŇA
Budovanie kapacít a školenia pre rodičov
a opatrovateľov detí so špeciálnymi potrebami v Nairobi
Školenia pre rodičov sú veľmi dôležité, pretože sú
so svojimi deťmi 24 hodín denne a najlepšie ich
poznajú. Terapeut môže vidieť dieťa dvakrát do
týždňa, ale niektoré základné terapeutické techniky sa musia vykonávať s dieťaťom každý deň,
aby zaznamenalo pokrok. Preto je nevyhnutné,
aby rodičia základné techniky ovládali a vedeli
tak vlastnému dieťaťu pomôcť. Organizácia Special Education Professionals (SEP) sídli v Nairobi
a školí rodičov a opatrovateľov detí so špeciálnymi
potrebami. Spolupracovníci SEP sú fyzioterapeuti,
pracovní a rečoví terapeuti, špeciálni pedagógovia,
učitelia pre sluchovo postihnuté deti a psychológovia, ktorí dobrovoľne venujú svoj čas a odbornosť
kenským komunitám. Pôsobia najmä v Nairobi.
Výška podpory: 8 120 €
V hlavnom meste Kene ďalej podporujeme nasledujúce projekty:
•Centrum pre ženy Euphrasia sumou 28 439 €
•Rehabilitačné a reintegračné centrum Mwangaza
pre deti a mladých z ulice sumou 68 500 €
•Podporná kancelária Development Kenya Action
v Nairobi sumou 8 400 €
•Rozvoj detí a mládeže v slumoch Mukuru v Nairobi sumou 10 000 €
•Mukuru Promotion Centre – vzdelávanie dospelých v komunite Mukuru sumou 8 575 €
•Podpora centra komplexnej starostlivosti pre deti s postihnutím Paolo´s Home v slume Kibera
sumou 26 410 €
•Vzdelávanie detí s postihnutím v centre Songa
Mbele na Masomo sumou 12 000 €
•Večerné vzdelávanie dospelých vo vzdelávacom
centre St. Mary´s Viwandani sumou 10 000 €
Vzdelávanie detí zo znevýhodnených rodín
a detí s postihnutím je cestou, ako im zabezpečiť lepšiu budúcnosť. Dobrá novina preto
podporuje aj:
•St. Mary´s – chlapčenskú strednú školu a program
detskej záchrany v Nyeri sumou 13 350 €
•Školu sv. Františka pre deti s postihnutím sluchu
v Chesare sumou 19 835 €
•Program pre deti s postihnutím v Katolíckej diecéze Kitale sumou 15 700 €
Katolícka diecéza Lodwar na severe Kene je dlhoročným partnerom Dobrej noviny. Dobrá novina v nej podporuje sociálny program vo výške
25 000 € a program komunitnej rehabilitácie ľudí
s postihnutím sumou 18 650 €, ako aj Centrum
Jána Pavla II. pre deti s telesným postihnutím
v Lokichare v sume 44 745 €. Ďalej spolupracuje
na vodnom projekte Turkana, ktorý financuje
sumou 70 000 €, a podporila kúpu školského au-
Väčšia účasť študentov s postihnutím na formálnom vzdelávaní v oblasti Munesa
Najmä vo vidieckych oblastiach Etiópie majú ľudia
s postihnutím ťažký život. V posledných rokoch sa
v počte zapísaných študentov do škôl dejú sľubné
zmeny, no len málo detí s rôznymi druhmi postihnutia má skutočne prístup k vzdelaniu. Postihnutie
je veľkou prekážkou účasti na vzdelávaní a získavaní
výhod zo sociálno-ekonomického rozvoja v krajine.
Organizácia Harmee Education for Development
Association (HEfDA) vytvára vhodné prostredie
na zlepšenie účasti študentov s postihnutím na
formálnom vzdelávaní tým, že pracuje s miestnymi komunitami a vzdeláva ich, pomáha vylepšovať vybavenie škôl zavádzaním bezbariérových
prístupov a sociálnych zariadení, nových knižníc,
finančne podporuje 70 študentov s postihnutím
v ich štúdiu, poskytuje im vzdelávacie materiály
a nevyhnutné kompenzačné pomôcky. Zároveň
zvyšuje kompetencie učiteľov pre prácu so študentmi s postihnutím a podporuje vytvorenie asociácie
rodičov študentov s postihnutím.
Výška podpory: 16 000 €
PRAVIDELNÉ ŠKOLIACE STRETNUTIE RODIČOV SO SVOJIMI DEŤMI
A TERAPEUTOM V KARIOBANGI V NAIROBI
JUŽNÝ SUDÁN
Rekonštrukcia nemocnice v Marial Lou pokračuje
V Nemocnici sv. Františka z Assisi v Marial Lou
sa aj naďalej dejú pozitívne zmeny, ktoré sa začali
v roku 2010 v rámci plánu trojfázovej ekologickej
rehabilitácie nemocnice z prostriedkov Dobrej
noviny a rakúskej DKA.
V minulom roku tam k viacúčelovej budove jedálne a spoločenskej miestnosti pre zamestnancov
nemocnice, k práčovni, spaľovni nemocničného
odpadu a k 15 tradičným obydliam z hliny (tukulom) pre personál, vylepšených betónovou dlážkou
a solárnym osvetlením, pribudlo nové detské oddelenie. Dvadsaťštyri nových lôžok slúži výhradne
deťom, ktoré tvoria polovicu všetkých pacientov.
Vyriešené bolo aj celkové zásobovanie nemocnice
pitnou vodou a hospodárstvo odpadových vôd.
V rámci tretej fázy rekonštrukcie bol oplotený
pozemok nemocnice a začali sa práce na výstavbe pôrodnice. Do leta 2015 tam bude fungovať
aj systém zberu dažďovej vody na dodatočné
zásobovanie vodou, rozšíria detské oddelenie,
vybudujú chodníky medzi jednotlivými oddeleniami, aby po nich bolo možné prevážať ležiacich
pacientov aj v období dažďov. Vďaka podpore
nemeckej rozvojovej organizácie Misereor postavia budovu pre chirurgické operácie.
Výška podpory: 124 000 €
•Budovanie kapacít na údržbu a opravy vozidiel
a zariadení nemocníc v Južnom Sudáne v sume
13 500 €
•Podpora chirurgickej nemocnice Panny Márie
Nepoškvrnenej v Mapuordite, Južný Sudán v sume 23 000 €
•Operácie meniace život detí v Detskej nemocnici
CURE Uganda v Mbale v sume 10 000 €
UGANDA
RWANDA
Sociálno-ekonomická podpora detí v Kyabakadde a v Kabembe
V spolupráci s komunitnou organizáciou KRUDEP (Kyampisi Rural Development Programme) podporila Dobrá novina v minulom roku
vzdelávanie 206 zraniteľných detí a sirôt, ktoré
prišli o rodičov v dôsledku pandémie aidsu. Deti
z vidieka môžu študovať na dvoch základných
a dvoch stredných školách v Kyabakadde a v Kabembe vďaka príspevku na školné, školské pomôcky, obedy, obuv a športové oblečenie.
Partnerská organizácia podporuje komunitu
s nedostatkom pracovných príležitostí aj prostredníctvom pôžičkového fondu. Drobným
farmárom tak umožňuje zvyšovať produkciu
poľnohospodárskych výrobkov a poskytnúť dostatočné množstvo jedla svojim rodinám a nadprodukciu predať.
Výška podpory: 33 000 €
Vybudovanie multifunkčnej haly v okrajovej
štvrti Kigali
V spolupráci s Kongregáciou rogacionistov sa
v hlavnom meste Rwandy vybudovala hala, v ktorej sa budú konať rozličné aktivity predovšetkým
pre ženy, ale aj deti a mladých ľudí. Alfabetizačné
kurzy, formácia rôzneho typu, psychologická,
morálna a duchovná podpora majú posilniť vedomie dôležitosti spolupráce medzi ľuďmi, ktorí
čelia podobným životným ťažkostiam, najmä vo
štvrti obývanej prisťahovalcami s rôznorodým
pôvodom.
Výška podpory: 27 500 €
Dobrá novina podporuje aj nasledujúce projekty:
•Vzdelávací program Diecézy Rumbek, Južný Sudán v sume 33 333 €
•Prestavba budovy infekčného oddelenia v Nemocnici Panny Márie Nepoškvrnenej v Mapuordite,
Južný Sudán v sume 20 000 €
2
1
3
2
PÁPEŽSKÉ MISIJNÉ DIELA
Projekty Pápežských misijných diel na Slovensku
na africkom kontinente podporuje Dobrá novina
sumou 33 000 €.
1 UČITELIA POČAS ŠKOLENIA AKO VYUČOVAŤ O HYGIENE, RUMBEK,
JUŽNÝ SUDÁN. SNÍMKA: ARCHÍV DIECÉZY RUMBEK
2 PO DOKONČENÍ POSKYTNE MULIFUNKČNÁ HALA V RWANDSKOM KIGALI DOSTATOČNÝ PRIESTOR A PRÍJEMNÉ PROSTREDIE
NA ROZLIČNÉ AKTIVITY.
3 CHLAPCI Z KLUBU ZDRAVIA MIESTNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY KOMBONIÁNOV PRI ÚPRAVE OKOLIA DETSKÉHO ODDELENIA NEMOCNICE
V MARIAL LOU, JUŽNÝ SUDÁN. SNÍMKA: PATRICK ODONG
3
14 I
15 I
2014
DOBROVOĽNÍCI
SPOZNÁVALI
KENSKÉ PROJEKTY
PRIPRAVILA ANNA PAĽOVOVÁ
SNÍMKY: ARCHÍV DOBREJ NOVINY
V lete 2013 sa prostredníctvom programu
Dobrovoľníci pre Afriku zúčastnili
na dobrovoľníckej službe v Keni traja
dobrovoľníci František Malovec (25)
zo Zavaru, Júlia Pavlíková(28) z Tvrdošína
a Mária Čujová (29) zo Spišskej Novej Vsi.
V projektoch podporovaných Dobrou
novinou strávili tri mesiace.
dní v týždni sa o ne s veľkou láskou starala housemama Rose. Postihnutie sa v Afrike všeobecne
chápe ako prekliatie, rodičia svoje deti skrývajú
a hanbia sa za ne. Tieto deti boli „odkryté“ a môžu sa smiať so svojimi kamarátmi v škole. „Moje
watoto“ (svahilsky deti) pochádzali z veľmi chudobných rodín, kde by často nemali možnosť
ani sa najesť, poriadne vyspať, hrať sa, nie ešte
vzdelávať sa. Deti sa pohybovali na invalidných
vozíkoch, či pomocou barličiek, mali všelijako
povykrúcané nohy, ruky, znetvorenú tvár. Pri
takomto opise by ste možno čakali dom plný
smútku a bolesti, no opak bol pravdou. Miest-
nosti boli neustále naplnené smiechom, veselou
vravou a čarokrásnymi úsmevmi!
MAJKA S EVANSOM A MERCI
SNÍMKA: ARCHÍV DOBREJ NOVINY, KIMININI, 2013
FERI V NYERI S JOSEPHOM
SNÍMKA: JULKA PAVLÍKOVÁ, NYERI 2013
***
František Malovec: Ich životné ťažkosti
boli mojou najväčšou motiváciou
Keď som prvýkrát vkročil do objektu chlapčenskej strednej školy Panny Márie v Nyeri, nečakal
som, že toto miesto na mňa tak zapôsobí a že sa
tak hlboko vryje do môjho srdca. Cítil som sa
vítaný a to mi veľmi pomohlo rýchlo sa adaptovať. Býval som spolu s bratmi de la Salle, ktorí
V 18. ročníku Dobrá novina podporila projekty v subsaharskej Afrike vo výške 770 933,62 €.
Táto suma pozostávala zo súm 765 504,79 € (88 % zbierky 18. ročníka),
4 269,55 € (zostávajúce prostriedky zo zbierky 17. ročníka) a 1 159,28 € (z iných zdrojov).
PROJEKTY DOBREJ NOVINY VYÚČTOVANÉ VO VEREJNEJ ZBIERKE ZA 18. ROČNÍK
Projektová oblasť
Použitie prostriedkov z 18. ročníka
koledníckej akcie Dobrá novina
Zo zbierky 18. ročníka Dobrej noviny bolo na
organizáciu ďalšieho ročníka, koordináciu,
materiály a prevádzkové náklady použitých
6,8 percenta zbierky. Príprava, sprevádzanie,
kontrola projektov, návštevy projektových
partnerov a súvisiace výdavky predstavovali
5,2 percenta zbierky.
JULKA V RESCUE DADA CENTRE SKÚŠA MAĽOVANIE NA TVÁR.
SNÍMKA: EUNICE WANJIRU, NAIROBI 2013
krajina
zaslaná suma
Projekty na podporu detí s postihnutím
Sociálne projekty pre ženy, deti a mladých
Keňa
483 698,00
Vzdelávacie projekty – základné, odborné a vzdelávanie dospelých
Južný Sudán
Uganda
Operácie detí v Detskej nemocnici CURE v Mbale
86 135,45
diecéza
Banskobystrická diecéza
Bratislavská arcidiecéza
Košická arcidiecéza
farnosti
filiálky
obce
skupiny
deti
SO
rodiny
spolu €
79
47
126
184
1 609
479
4 148
68 222,18
60
27
87
196
1 498
472
4 473
73 101,99
105
121
226
628
4 622
1 036
19 122
135 430,40
11
3
14
24
214
56
672
4 732,80
116
122
238
482
3 812
891
10 094
149 655,82
Prešovská archieparchia
39
13
52
117
934
191
3 408
18 774,23
Rožňavská diecéza
31
26
57
80
610
143
1 627
22 511,90
Spišská diecéza
111
69
180
452
3 777
893
13 277
144 788,05
16 685,00
Trnavská arcidiecéza
52
28
80
163
1 250
323
5 086
60 705,17
Žilinská diecéza
82
100
182
393
3 041
815
14 376
177 297,90
Benin
9 380,00
Integrované základné vzdelávanie
Etiópia
19 875,17
Madagaskar
21 385,00
Rwanda
67 680,00
Projekty Pápežských misijných diel
Keňa
33 000,00
spolu
770 933,62
Vybudovanie zdravotníckeho strediska a multifunkčnej haly
CELKOVÝ PREHĽAD VÝSLEDKOV 19. ROČNÍKA KOLEDNÍCKEJ AKCIE DOBRÁ NOVINA
33 095,00
Zriadenie knižnice pre školákov a študentov vo farnosti Sonaholou
Postavenie budovy v centre pre deti Tsara zaza
náklady na projekty v Afrike
765 504,79 €
príprava a realizácia koledníckej akcie
36 260,76 €
prevádzkové náklady
22 740,12 €
sprevádzanie projektov a spolupráca
45 386,14 €
Nitrianska diecéza
Vzdelávacie projekty – základné, odborné a vzdelávanie dospelých
Projekt vzdelávania a sociálno-ekonomickej podpory
88,0 % 4,2 % 2,6 % 5,2 %
V rámci programu Vysielanie
dobrovoľníkov a expertov
do rozvojových krajín v rámci
oficiálnej rozvojovej pomoci
Garancia doručenia financií na správne miesto
Peniaze posiela Dobrá novina na oficiálny účet projektového partnera po tom, ako s ním podpíše
Dohodu o projektovej spolupráci. Projektové výdavky musia byť kryté účtovnými dokladmi v súlade so zákonom danej krajiny. Obsahové aj finančné správy, ktoré potvrdzujú primerané využitie
zaslaných finančných prostriedkov, dostáva Dobrá novina od všetkých projektových partnerov.
Viacerí posielajú aj správy od nezávislých audítorov.
Košická eparchia
Poľnohospodárske projekty a zabezpečenie pitnej vody
Rozvoj infraštruktúry v oblasti zdravotníctva a podpora nemocníc
Použitie prostriedkov zo zbierky
18. ročníka v celkovej sume
869 891,81 €
Vyslanie dobrovoľníkov
bolo finančne podporené
z prostriedkov SlovakAid.
idú späť do lepšieho života v porovnaní s tým,
z ktorého prišli. Nádherné je byť svedkom toho, ako Boh požehnáva dobrú prácu ľudí, ktorí
chcú pomôcť druhým, obzvlášť deťom. A hoci
nie je každý príbeh úspešný, pretože mnohé
dievčatá sú poznačené životom ulice a utečú
alebo vlastní rodičia nemajú o ne záujem, sú sirotami a podobne; som presvedčená, že každá
minúta venovaná dieťaťu a jeho rodine stojí za
to. Človek by čakal trápenie a smútok z minulosti, u niektorých veľmi čerstvej. No ja som ich
videla hrať sa a smiať. Život pre ne jednoducho
ide ďalej, majú svoje rany na duši a tisíc dôvodov
na smútok, no kráčajú po ceste dopredu s vierou
v Boha a v lepší zajtrajšok.
Júlia Pavlíková: Kráčajú po ceste dopredu
s vierou v Boha a lepší zajtrajšok
Každé moje ráno znamenalo vstúpiť do triedy
s úsmevom, pretože som úsmev dostávala. Nech
som mala akúkoľvek náladu, nemohla som pri
pohľade na všetko okolo seba – pozdravy, úsmev,
podanie ruky, objatie – inak, len sa tiež usmievať.
Bola som vďačná za to, že dievčatá si čas na výtvarnej
(čo bola moja hlavná práca) užívajú a že sa im páči.
PRIPRAVILI TERÉZIA ŽITŇANSKÁ,
DAGMAR MEKIŇOVÁ
Dobrá novina je verejná zbierka
povolená Ministerstvom vnútra
SR na verejnoprospešný účel
podpory rozvojových, humanitárnocharitatívnych a sociálnych projektov
v afrických krajinách. Všetky
vykoledované prostriedky sú použité
iba na výdavky súvisiace s Dobrou
novinou.
V projekte Rescue Dada Centre v Nairobi žije
približne 70 reintegrujúcich sa dievčat, a to vo
veku od 5 do 16 rokov. Niektoré sú tam už rok,
iné našla a priviedla polícia alebo sociálni pracovníci nedávno z ulice. Prečo? Lebo boli samy,
hladné, bez rodičov, stratené a s ranami na tele
aj na duši. Po príchode do projektu sa však pre
ne začína etapa, ktorá zahŕňa nielen starostlivosť
o dievča, ale aj snahu o nájdenie príbuzných, ich
podporu v hľadaní zamestnania, prípadne zaškolení v možných využiteľných zručnostiach.
Bola som svedkom reintegrácie ôsmich dievčat.
Krásne je ich vidieť, keď odchádzajú, pretože
***
Mária Čujová: Možno by ste čakali dom plný smútku a bolesti, no opak bol pravdou
Na tri mesiace sa stalo mojím domovom mesto
Kitale, presnejšie dedinka Kiminini, vzdialená
od tohto mesta asi 20 km. V nej sa nachádzal
domček takzvaný small home, v ktorom žilo ako
jedna veľká rodina približne 20 detí s fyzickým
postihnutím. Dvadsaťštyri hodín denne, sedem
DOBRÁ NOVINA
V ČÍSLACH
strednú školu a centrum pre chlapcov z ulice
spravujú, a bol to požehnaný čas. Pracoval som
na informačnej databáze o chlapcoch, chodil na
domové a školské návštevy, učil prvú pomoc, hral
sa s nimi, rozprával, pomáhal s učením a viedol
ich. Bol som ich priateľom a starším bratom. Snažil som sa byť predovšetkým s nimi, aby som ich
mohol pochopiť, povzbudiť. Chlapci boli veľmi
otvorení, radi sa rozprávali a delili o svoj neľahký
životný osud. Boli to práve ich životné ťažkosti,
ktoré boli mojou najväčšou motiváciou. Niektorí
chlapci prichádzali do projektu z ulice. Po príchode boli často sebeckí, hrubí, skúsili alkohol
i drogy. Bolo úžasné pozorovať, ako sa postupne menia a formujú. Už po mesiaci strávenom
v projekte boli oveľa pokojnejší, priateľskejší,
dokázali sa podeliť, poďakovať. Skutočne som
videl, aký dobrý vplyv má projekt na chlapcov.
2014
SKM Brusel
1
0
1
1
50
1
1
3 218,87
Vojenský Ordinariát
1
0
1
2
16
4
46
500,00
688
556
1 244
2 722
21 433
5 304
Spolu
SO - sprevádzajúce osoby
76 330
858 939,31
Spolu 26 737 koledníkov
Individuálni darcovia a DMS
49 801,65
Celkový výsledok zbierky
908 740,96
16 I
2014
Kolednícku akciu
Dobrá novina
organizuje
Ako Dobrá
novina
zmenila môj
život
sa misionárom, ale osvojil som si myšlienku
sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, ktorá nebola nikdy
v misiách, no svojimi obetami a modlitbami sa
v Cirkvi zapísala ako patrónka misií. Podobne
Dobrá novina zmenila aj mňa a posunula ma
k väčšej angažovanosti za podporu misií najmä
modlitbami a obetami.
Martina Grochálová,
predsedníčka Dobronovinovej komisie,
37 rokov, Bratislava
Pri Dobrej novine som bola od začiatku, pretože v čase, keď sa rozhodovalo, či sa
do nej zapojíme, som bola
členkou Celoslovenskej rady eRka. Prešla som prakticky všetkými fázami Dobrej noviny okrem tej,
že som ako dieťa nebola koledníkom, lebo čas
sa nedá vrátiť, :-). Bola som však sprevádzajúca
aj zodpovedná osoba, členka Dobronovinovej
komisie, krátky čas som pôsobila ako projektová
manažérka DN. Prostredníctvom Dobrej noviny
som sa mohla zúčastniť na kurze medzikultúrneho vzdelávania v Ghane a navštíviť niektoré
projekty Dobrej noviny v Keni, Ugande, Južnom
Sudáne a Etiópii. Dobrú novinu a celkovo misijnú tému sa mi napokon podarilo spojiť aj s so
svojou novinárskou prácou.
PRIPRAVILI ANNA PAĽOVOVÁ, JURAJ KRÁLIK
SNÍMKY: ARCHÍV ERKA
Motto 20. ročníka znie Dobrá novina
mení môj život. Otázku, ako Dobrá novina
mení tvoj život, sme položili koledníkom
a priaznivcom Dobrej noviny. Niektoré
svedectvá sú skrátené, celé znenie
a mnoho iných svedectiev si môžete
pozrieť na stránke www.dobranovina.sk
Jozef Repko, kňaz,
48 rokov,
Banská Bystrica-Badín
Uvedomil som si, ako sa
s Dobrou novinou na mojom živote spĺňa skúsenosť
mnohých, že kto dáva pre
Pána, dostane stonásobne
viac. Vďaka Dobrej novine som si mohol uvedomiť
univerzálnosť Cirkvi. Nemôžem hľadieť iba na
svoju farnosť a jej ekonomické potreby, ale byť
otvorený na pomoc druhým, čo je požehnaním aj pre mňa. Osobne necítim povolanie stať
Alžbeta Kudryová,
koledníčka, 11 rokov,
Nitrica
Keď som sa dozvedela, ako
deti v Afrike trpia, chcelo
sa mi plakať. Ale Dobrá novina a celé Slovensko môže
pomôcť. Preto chodím ko-
ledovať aj naďalej a stále pomáham a pomáhajú
aj iné deti. Teraz sa viacej zaujímam o Afriku.
Keď budem väčšia chcela by som im pomôcť.
A zoberiem tam 20 fliaš čistej vody (možno aj
viac), aby mali čo piť.
Vladimír Dutka,
zodpovedná osoba,
24 rokov, Ružomberok
Dobrá novina ma povzbudzuje, aby som sa stal vnímavejším na potreby svojich blížnych a ľudí vo svojom okolí, aby som sa stal
iniciatívnym a neváhal vložiť svoje schopnosti, dary
a talenty pre dobro tých, ktorí to potrebujú a aby
som bol vďačný za všetko, čo som dostal od Pána
Boha i od ľudí.
Brat Peter Kombe,
riaditeľ školy,
39 rokov, Nyeri, Keňa
Je úžasné, že sa deti, ktoré žijú tak ďaleko, dokážu
obetovať a pomôcť iným,
núdznym deťom. Chcem
tieto deti povzbudiť, aby
ďalej v tejto krásnej činnosti pokračovali, pretože
to, čo robia, je veľmi silné. Svojou dobrovoľníckou prácou doslova zachraňujú a menia život
mnohých ľudí na lepší. Veľmi im za to ďakujem
a modlím sa za nich.
Podeľte sa s nami na webovej stránke
www.dobranovina.sk, ako zmenila vaše
srdce Dobrá novina a čím vás obohatila.
CEZ ROZVÍJANIE ČNOSTÍ ROZHÝBME SVET DOBROM
AJ V eRkárskych STRETKÁCH 2014/2015
PODPORTE NÁS
Podporte pravidelné stretká a akcie eRka. Nech deti robia
kroky k osobnej zrelosti v spoločenstve priateľov. www.erko.sk
SEPTEMBER
AUGUST
LETNÉ
TÁBORY
JÚL
MIERNOSŤ
MISIJNÁ PÚŤ
DETÍ,
VYPNI TELKU,
ZAPNI SEBA!
JÚN
APRÍL
MAREC
FEBRUÁR
JANUÁR
DECEMBER
NOVEMBER
OKTÓBER
SEPTEMBER
2015
ČISTOTA
DEŇ
POČATÉHO
DIEŤAŤA
MÁJ
RADOSŤ
VĎAČNOSŤ
DOBRÁ
NOVINA
2014
VYTRVALOSŤ
DETSKÝ ČIN
POMOCI
Prostredníctvom Dobrej noviny sa
deti učia deliť, prispievajú ku globálnej spravodlivosti, uvedomujú
si hlbšie posolstvo Vianoc a nadobúdajú úctu ku koledníckej tradícii.
Deti a ich vedúci nie sú spolu len
vo Vianočnom období. Ako detské
skupinky sa pravidelne stretávajú
v týždenných alebo dvojtýždenných
intervaloch. Cez zážitky, ktoré eRko
ponúka na každý mesiac, cez skúsenosť detského kresťanského spoločenstva a cez vzor animátora chce
eRko pomáhať deťom dozrievať na
zrelé kresťanské osobnosti.
www.erko.sk
Download

Dobrých novinách Dobrej noviny