Download

Číslo EAN je jednoznačné identifikačné číslo, ktoré