I
R
NFORMÁTO
Z B O R U
V I E R A
September 2011
Izák alebo Izmael?
A
brahám je náš „otec viery“ (R 4,11-12). Je akoby našim vzorom, modelom toho, ako aj nás
Boh povoláva a zveruje nám zasľúbenie. Jeho „cesta viery“ je aj našou. Boh má aj pre mňa
a pre teba – a takisto kolektívne pre zbor Viera – zasľúbeného Izáka. Je to niečo, čo nie je
v ľudských možnostiach možné, čo je ďaleko väčšie ako my sami. Je to niečo, čo v konečnom
dôsledku môže zmeniť osudy miliónov ľudí. Vieme to. Kdesi vo vnútri každého z nás horí oheň
túžby. Chceme byť Bohu poslušní. Chceme byť súčasťou práve Jeho dobrodružstva. Veď sme
tak a pre to stvorení.
Predsa však je táto cesta dlhá, ťažká a je mnoho odbočiek z nej. Žijeme v dobe – a neviem, či
vôbec to niekedy bolo lepšie – kedy sme doslova ťahaní preč od tohto nebeského
dobrodružstva. Je to doba kedy srdcia chladnú. Rastie zaneprázdnenosť, ustarostenosť. A s tým
prichádza únava a vyčerpanosť. Nepriateľ robí čo môže, aby nás rozptýlil. A koniec koncov,
vzhľadom na naše konzumné a materialistické zmýšľanie a hodnoty to s nami asi ani nemá
ťažké. Uspokojujeme sa s kresťanskou kultúrou zhromaždení, či skupiniek – ba dokonca aj toto
opúšťame. Dobrodruhov ubúda. Skutočných bojovníkov za niečo Božie nevidieť. Akoby aj svet
mal viac hrdinov – bojovníkov - napr. za ľudské práva, práva nenarodených detí, práva žien,
ochrancov prírody a životného prostredia...
Prečo už cirkev nemá fanatikov, dobrodruhov, zanietencov, priekopníkov, prorokov svojej doby,
možno čudákov, ale predsa len idúcich proti prúdu stoj čo stoj? Akoby ani nešlo o žiadneho
Izáka. Akoby na našich pleciach nebola zodpovednosť. Akoby sme nikdy nedostali zasľúbenia
a poverenie meniť svet. Okolo je však svet na tobogáne do zatratenia. Okolo nás je to
groteskne a zároveň katastrofálne a zúfalo márne. A predsa sa viac prispôsobujeme tomuto
divadlu, kostýmom, maskám. Hoci my vieme, kto je Kráľ, kde je cesta záchrany, a ako to všetko
skončí.
Nepíšem to zo skepsy. Ani preto, aby som sebe, či tebe nahnal viac pocitov viny. To nie je
potrebné. Ja a aj ty vieme, že sme povolaní k niečomu väčšiemu. Niekde v nás to tleje. Ten
oheň cítime. To nebeské „Poď ku mne!“ a „Choď ku komukoľvek ťa pošlem!“ neumlčí nič. Píšem
to, aby som budil seba i teba, aby som bil na poplach, aby som nezamlčoval alarm, aby som dal
znieť Pánovmu búchaniu na naše dvere.
Uspokojili sme sa s Izmaelom? „Splodili sme si“ – žijeme niečo – čo nie je Božie – aj keď sa
snažíme, aby to nieslo Jeho meno a bolo to o Ňom? Čo možno nie je to prvé, čo má Boh pre
nás? Aj Abrahám si v jednom momente zvoli túto skratku. Boh mu však na jeho vlastný projekt
povedal „Nie!“ (1M 17,18-19). A povie – hovorí – to aj nám. Aj mne. Aj tebe.
Je tu zasľúbený Izák, niečo z neba, niečo naozaj prinášajúce nebeské kráľovstvo. Aj pre mňa, aj
pre teba, aj pre náš zbor. Nebeské kráľovstvo je však pre chudobných duchom (Mt 5,3).
A o tom je – verím – tento rok pre nás. A je to pre to, lebo ten ďalší rok – verím – nás chce Boh
vovádzať do vecí jeho kráľovstva. O tomto všetkom chceme hovoriť na našom tohtoročnom
zborovom tábore, na ktorý vás pozývam. Viac informácií o tábore je vo vnútri informátora.
Michal Kevický
Drahí súrodenci,
pozývame vás na náš tohtoročný spoločný tábor. Znovu to bude
jedinečná príležitosť stráviť spolu viac času, oddýchnuť si, spoznať sa, ale
aj zakúsiť niečo od Pána.
Budeme skúmať cestu viery, ktorou šiel Abrahám. Prečo? – Lebo
veríme, že sme na tom tak isto ako bol on. Sme Bohom povolaní. Sme
držiteľmi Božích zasľúbení, ktoré majú aj svoje podmienky. Ani my sa bez
poslušnosti nepohneme z miesta. Aj v našom živote ide o „Izáka“...
Modlíme sa za to, aby Boh hovoril do našej situácie a aby tento tábor
bol Jeho impulzom pre ďalší rok. Tak ak môžeme, nenechajme si to utiecť.
Program tábora zboru Viera BJB Harmónia 2011
7:00-9:00
raňajky
9:00-10:45
10:45-12:00
doobedňajší program
štvrtok
12:0014:00
obed
15:00-18:00
18:0020:00
20:0020:30
voľno rozprávka
popoludňajšie večera
pre deti
aktivity
21:00
večerný
program
proroctvá pre
zbor/napĺňanie,
reflexia
príchod
piatok
výlet (Veľká Homoľa rozhľadňa)
1. vyučovanie:
ZASĽÚBENIE
sobota
2. vyučovanie: zdieľanie a
PODMIENKY modlitby
3. vyučovanie:
POSLUŠNOSŤ
nedeľa
4. vyučovanie: zdieľanie a
NAPLNENIE modlitby
Miesto, kde sa tábor uskutoční:
Študijné stredisko CĎV UK Modra - Harmónia
Modra - Harmónia č. 3553
900 01 Modra
http://www.modra.cdvuk.sk/
2
odchod
GPS súradnice:
N 48 21.252
E 17 18.690
3
I. Zborové informácie
Nový zborový administrátor
Na pozíciu zborového administrátora nastupuje od 15.7.2011 na polovičný úväzok Táňa Trusiková. Číslo
služobného mobilu už nemá Dominika Géze, ale Táňa Trusiková.
0911 790317
[email protected]
Posledný rad rezervovaný pre rodiny s malými deťmi
Drahí bratia, drahé sestry.
Prosíme, aby ste rešpektovali rozhodnutie staršovstva o vyčlenení poslednej lavice v zhromaždení pre rodičov s
malými deťmi. Veríme, že aj toto rozhodnutie pomôže v čo najlepšej organizácii našich bohoslužieb.
Ďakujeme
Staršovstvo zboru VIERA
Jasličky
Milí rodičia, po pozitívnej odozve z vašej strany budú jasličky (starostlivosť o najmenších počas nedele) začínať
VŽDY AŽ PO CHVÁLACH. Ďakujeme a tešíme sa na vás a vaše deti.
Služba vítania pri dverách
Drahý brat, drahá sestra.
Veľmi radi Vás privítame (brata aj sestru) v službe vítania pri dverách, aby sme mohli doplniť počet služobníkov
(zatiaľ je nás 6).
Kto by mal srdce pre túto službu, hláste sa na kontakte:
Osobne – Miro Pír, telefonicky – 0905303788, mail – [email protected]
Prihláste sa, aj keby ste chceli slúžiť len občasne, ako náhradníci, ak by sme boli v núdzi z dôvodu výpadku
konkrétneho služobníka.
Ďakujeme Vám vopred za Vašu ochotu.
Tím služby vítania pri dverách
Mirko, Tomáš, Marcel, Gustík, Miro, Jozef
Podpora ľudí v službe
V zmysle rozhodnutia poslednej Zborovej hodiny (18.10.2009) sme hľadali vhodný model ako by sme mohli
viac podporovať konkrétnych ľudí v službe a umožnili aj účelové dary pre týchto ľudí. Veríme, že model
variabilných symbolov je pre tento účel optimálny. Pokiaľ však máte lepší návrh, dajte nám o ňom vedieť.
Zoznam ľudí, pre ktorých chceme vytvoriť možnosť takejto systémovej podpory nie je konečný. Je tvorený na
základe rozlišovania a jednotnej podpory starších zboru, pričom sú zohľadnené kritériá Božieho povolania,
dlhodobej vernosti, ovocia ale aj iných individuálnych okolností. Očakávame vaše ďalšie návrhy, pre koho by
sme tiež mohli vytvoriť takúto možnosť podpory.
4
Zatiaľ vytvárame tieto variabilné symboly pre týchto konkrétnych ľudí. Veríme, že využijete možnosť mať
podiel na ich službe a podporiť ich či modlitebne, osobným povzbudením, alebo aj finančne. V prípade finančnej
účelovej podpory pre niektorého z týchto ľudí môžete poukázať vašu podporu na číslo zborového
účtu 0171892437/0900 s použitím daného variabilného symbolu:
Lizardovci
110
Majerovci
115
R. Krajčiová
120
U. Botting
125
E. Krišková
130
J.Kremský
135
S. Bocková
140
M. Krajčí
145
Lipovskí
210
A. Barkoci
220
M. Moravčík
230
P. Pivka
240
Kamil Maljarčík
250
Jedlo pre bezdomovcov
333
Jedlo pre bezdomovcov
Varíme opäť v režime 3x týždenne (utorok, štvrtok, sobota). Vaše "domáce" polievky sú tie najlepšie. preto
budem rád, keď sa budete hlásiť a zapĺňať našu tabuľku pomoci.
Pripomínam, že našou víziou je aj zabezpečiť samotný vydaj našimi tímami. Ak by ste chceli zabezpečovať aj
samotný vydaj ako zbor, či skupina, resp. sa individuálne pridať k inej existujúcej výdajovej skupinke, prosím,
aby ste sa mi prihlásili.
Prajem veľa Božích požehnaní!
Marek Krajci
[email protected]
tabulka: http://www.krestaniavmeste.sk/bezdomovci/index.htm
Stretnutia pre zápasiacich
Drahý brat.
Ak je v tvojom živote nejaká závislosť, ako napr alkohol, pornografia, alebo čokoľvek iné, čo ťa zväzuje,
skontaktuj sa s nami a dohodneme si stretnutie, kde sa môžeme zdieľať, modliť a hľadať pomoc od nášho
drahého Hospodina.
Tešíme sa na tebou prejavenú dôveru
Jakub, [email protected]
Miro, 0905303788, [email protected]
Môžeš nás aj kontaktovať na hore uvedené kontakty.
5
Knižný pult
Knižný pult zboru Viera je otvorený po skončení zhromaždenia vo vestibule modlitebne na Cablkovej 3. Nájdete
na ňom predovšetkým knižné tituly, ktoré sa venujú témam kresťanského rastu, vnútorného uzdravenia,
manželského života, výchovy detí, modlitbe a pod. Naším cieľom je predstaviť aspoň časť zo širokej škály
kvalitnej kresťanskej literatúry, ktorá dnes vychádza na knižný trh. Samozrejme, nie je v našich silách
zabezpečiť všetky tituly z každého existujúceho vydavateľstva, ktoré je na Slovensku.
Výhodou tejto služby je to, že nemusíte venovať čas chodeniu do kamenných predajní, ale knihy si môžete kúpiť
priamo po zhromaždení. Ak je nejaká kniha vypredaná, môžete si ju objednať a budeme vás informovať, keď už
bude k dispozícii. Knižný pult je služba pre vnútornú potrebu nášho zboru, preto knihy predávame na nákupnú
cenu, ktorá je výhodnejšia ako v bežných kníhkupectvách (porovnateľná s nákupom na internete, naviac bez
poštovného). Ak máte tipy na vylepšenie fungovania pultu a tituly, ktoré by mohli zaujať, dajte nám prosím
vedieť. Kontakt:[email protected]
II. Konferencie, semináre
Tábor seniorov
V dňoch 6. -10. septembra sa koná na chate v Račkovej doline 9. slovenský a český tábor seniorov
BJB. Srdečne pozývame všetkých dôchodcov našich zborov i priateľov. Vzácnym hosťom bude predseda
Jednoty baptistov v Srbsku Ján Nvota a obnovená hudobná skupina Matuzalém.
Cena za osobu na pobyt je 80 eur v obnovených izbách a 64 v turistických. Prihlášky adresujte vedúcej objektu s.
Ing. Anke Trnavskej 0903 501 852, email: [email protected] Dopravu na chatu pri cestovaní vlakom, alebo
autobusom zabezpečí s.Trnavská.
Bratia a sestry! Príďte sa potešiť so svojimi rovesníkmi a spoločne osláviť Pána v jeseni nášho života.
Za táborovú radu Vasil Vološčuk 0907 839 579
Konferencia ohňa 24.09.2011
Viac info: www.konferenceohne.cz
6
Mládežnícky kemp 2011 1.-4.9.
Radi by sme Ťa pozvali na letný KEMP v prekrásnom prostredí Vysokých Tatier v Račkovej doline.
Na čo sa môžete tešiť:
Témy:
Nerieš! Aj keď tak veľmi chcem byť šťastný a úspešný?
Nerieš! Aj keď mi to s ľuďmi nejako nejde?
Nerieš! Aj keď to tak veľmi bolí?
Nerieš! Aj keď ma Boh, cirkev, zbor irituje?
Nerieš! Aj keď sa topím v prázdnote a márnosti?
Nerieš! Aj keď sa bojím a hľadám bezpečie?
Kaplnka, hry, KEMPBOJ, DEPO klub, chvály, stíšenia, dokazovačky, športy, hlavolamy, tvorivé dielne,
túra, airsoft,... a veľa skvelých ľudí
Kapacita chaty je obmedzená, po naplnení kapacity bude registrácia ukončená!
Tešíme sa na Vás a prajeme príjemný zvyšok leta.
Organizačný team mládeže
http://mladez.baptist.sk
7
1. celoslovenská konferencia Kresťanskej detskej služby
Milí priatelia Viva Network a detí v ohrození,
Aj keď už teraz myslíme na leto, máme pre Vás vynikajúcu ponuku zúčastniť sa 1. celoslovenskej
konferencie Kresťanskej detskej služby. Veľmi Vám odporúčame rezervovať si tento termín a ak
je to možné hneď sa aj prihlásiť na konferenciu.
Termín: 11. - 13. november 2011
Miesto: Žilina
Konferencia nie je zameraná len na službu deťom v ohrození, ale všeobecne na deti, vrátane klubov,
detských besiedok, kresťanských škôlok a škôl.
V prípade otázok ma prosím kontaktujte.
Ursy Botting
Koordinátorka Viva Network Slovensko
0905 518 915
Termíny na September 2011
4.9.
1.-4.9.
nedeľa
9:00
11.9.
nedeľa
9:30
18.9.
nedeľa
9:30
25.9.
nedeľa
9:30
2.10.
nedeľa
9:30
9.10.
nedeľa
10:00
Zborový tábor, Harmónia, Modra. Bližšie informácie vo vnútri.
Nedeľné spoločenstvo zboru, Harmónia, Modra.
Nedeľné spoločenstvo zboru, Večera Pánova, CASD Cablkova 3
P. Kremský, T. Kriška
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3
M. Hlubocká, M. Krajčí
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3
M. Pír, Ľ. Tichý
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3
D. Ciho, M. Kevický
Spoločné Bohoslužby bratislavských zborov, ŠH Pasienky
Slovom poslúži Ulrich Parzany
Informátor September 2011, BJB 3 Viera ([email protected]), 02 / 555 68 370,
nepredajné, pre vnútornú potrebu zboru BJB 3 Viera. Č. účtu: 017 189 2437/0900
PDF verzia k stiahnutiu na: http://www.bjbviera.sk/informator/
Číslo na Október 2011 vyjde v nedeľu 2.10.2011. Uzávierka 29.9.2011.
Redakcia:
Michal Kevický ([email protected])
Táňa Trúsiková ([email protected])
Grafická úprava:
Braňo Bognár ([email protected])
Download

INFORMÁTO - BJB Viera