Zlaté pero
Základná škola Pavla Dobšinského
v Rimavskej Sobote
školský rok
2011/2012
2. číslo
Milí kamaráti!
Zima už skončila a mi si znova užívame jar.
S jarou prichádza aj naše druhé vydanie teraz už jarného časopisu
Zlaté pero.
Samozrejme , aj v tomto čísle bude veľa zaujímavých článkov
,zábavy, informácií a veľa jarnej atmosféry. Určite vám neuniknú
pravidelné rubriky, rozhovory, vtipy, správy zo školských podujatí a
napíšeme aj o vašich úspechoch v športových či vedomostných
sútažiach.
Prajeme príjemné chvíle strávené s časopisom,do ktorého môžete
prispievať všetci. Podeľte sa s ostatnými o vaše dojmamy z výletov,
exkurzií, súťaží, atď.
Redakčná rada
Zlaté pero
Výročia slávnych
Jules Verne
8. február
24. marec 1905.
Bol francúzsky
spisovateľ sci-fi
žánru. Jeho knihy
sú dodnes
obľúbené hlavne
medzi mládežou.
Diela:
Päť týždňov
v balóne
Cesta do stredu
Zeme
Cesta na Mesiac
Dvadsať tisíc míľ
pod morom
Cesta okolo sveta
80 dní
Tajomný ostrov
Denník
stroskotanca
Tajomný hrad
v Karpatoch
Maják na konci
sveta
Galileo Galilej
15. február 1564,
8. január 1642.
Bol taliansky
filozof, fyzik,
astronóm,
matematik a
jeden zo
zakladateľov
súčasnej
experimentálnoteoretickej
prírodovedy.
Prvý rozoznal
hviezdy na
Mliečnej ceste,
ktorá sa javila
voľnému oku len
ako bledý pás.
Objavil údolia a
hory na povrchu
Mesiaca,
pozoroval
slnečné škvrny.
Z pohybu
slnečných škvŕn
usúdil, že Slnko
sa otáča okolo
vlastnej osi.
Zistil, že Mesiac
nevydáva vlastné
svetlo, ale iba
odráža to slnečné.
Jozef Miloslav
Hurban
19. marec 1817,
21. február 1888.
Bol prvý
predseda
Slovenskej
národnej rady,
slovenský
spisovateľ,
novinár, politik a
evanjelický kňaz.
Pôvodne bol
stúpenec Jána
Kollára, neskôr
Ľudovíta Štúra. V
júli 1843 sa však
na jeho fare v
Hlbokom
uskutočnilo jeho
stretnutie so
Štúrom a
Hodžom, na
ktorom sa na
základe spoločnej
dohody rozhodli
prijatí o prijatí
spisovného
jazyka. V 1844 sa
stal zakladajúcim
a najaktívnejším
členom
celoslovenského
literárneho a
kultúrneho
spolku Tatrín.
Samo
Chalupka
27. február 1812,
19. máj 1883.
Bol slovenský
romantický
básnik a
evanjelický kňaz.
V 40. rokoch 19.
storočia sa pridal
k hnutiu
Ľudovíta Štúra.
Písal vlastenecké
básne, lyrické
básne, básne
angažované za
politický program
národného
oslobodenia, ale
tiež je i tvorcom
historickej epiky
a historického
spevu. Jeho
lyrika aj
historická epika
je zhrnutá v
zbierke Spevy.
Diela:
Koníku môj
vraný
Nářek slovenský
Píseň vojenská
Mor ho!
Spevy
Kráľohoľská
Branko
Turčín Poničan
Večer pod Tatrou
Zlaté pero
V živote je treba udržať nejakú rovnováhu. Pretože ten, kto chce od života
príliš veľa, môže stratiť úplne všetko. A ten, kto chce zas od života príliš
málo , nemusí dostať vôbec nič.
Každý by
mal denne počúvať trochu hudby, prečítať nejakú báseň, pozrieť si
pekný obraz a pokiaľ možno povedať niekoľko rozumných slov. Čítanie
kníh už pre niektorých vyšlo z módy. Pre množstvo ľudí je to už len
zastaraný spôsob ako si pozrieť filmy, prípadne zahrať počítačovú hru.
Áno, presne tak. Čítanie kníh v dnešnej dobe nahradili filmy. Ľudia
považujú čítanie za čosi nudné nezaujímavé a prehistorické.
Nové knihy: BELETRIA PRE DETI
Moje najmilšie rozprávky
Vodník Venček (Čarovná plavba dolu Váhom)
Kráľovskí šampióni -- Rozprávky o koňoch a
princeznách
NÁUČNÁ LITERATÚRA PRE DETI
Ako začať zbierať známky
Náš svet pre zvedavé deti
Zlaté pero
Beseda o knihe Malý princ
V rámci MESIACA KNIHY sme sa rozhodli
prečítať si jednu z najznámejších
a najslávnejších rozprávkových príbehov
modernej literatúry od francúzskeho
spisovateľa Antoina de Saint Exupréryho
Malý princ.
19. marca sme sa zišli v pamätnej izbe P.
Dobšinského a v spolupráci s knižnicou
sme si pripravili besedu o tejto zaujímavej
knihe.
Kniha rozpráva príbeh pilota, samotného autora, ktorý stroskotá na Sahare a tam sa
stretáva s Malým princom. Hlavná postava je neskazený a nevinný cestovateľ z vesmíru,
ktorý sa na planétach stretáva rôzne druhy dospelých a odhaľuje ich povrchnosť a slabosti.
Od svojej priateľky líšky sa učí, čo znamená priateľstvo. Čistý, neskazený, úprimný,
skromný, často zmätený správaním dospelých. Symbolizuje lásku, nevinnosť a detstvo.
„Všetci dospelí boli najprv deťmi,“ píše sa v predslove knižky.
Áno, presne o tom je táto kniha. Je o tom, ako človek postupne dospieva, získava
vedomosti, skúsenosti a stáva sa dospelým, no stráca nielen detskú naivitu a nevinnosť,
ale aj fantáziu.
Besedu viedla naša pani učiteľka s pani knihovníčkov a my sme sa snažili ma ich otázky
odpovedať tak, ako sme si to v knihe nielen prečítali, ale aj ako sme to pochopili, pretože
všetci dobre vieme, že pochopiť všetko, čo sa v tejto knihe píše nie je také jednoduché,
a preto sa nie nadarmo hovorí, že je to filozofická rozprávka pre dospelých.
Táto kniha nás donútila zamyslieť sa nad hodnotami, čo pre človeka znamená priateľstvo,
láska, peniaze, úprimnosť a pod.
Žiaci VIII.B
Zlaté pero
Beseda so spisovateľkou
Je prvý marec a začína sa MESIAC KNIHY. V Pamätnej izbe
Pavla Dobšinského sa stretávajú piataci a šiestaci.
Netrpezlivo očakávame pani Martu
Hlušíkovú,
spisovateľku a profesorku Gymnázia Ivana Kraska
v Rimavskej Sobote. Pani Hlušíková prichádza usmiata
a rozpráva nám o svojej práci, o svojej láske – písaní. A pýta sa nás, či poznáme jej knihy. Číta úryvky
z niektorých svojich kníh a je určite potešená, že z prítomných žiakov poznajú jej knihy mnohí, iní
čítali niektoré poviedky. Sú aj takí, ktorí si priniesli knihu, aby sa im do nej pani Hlušíková podpísala.
žiaci jej knihy čítali, poznajú ich.
Potom sa už pýtame – mnohí z nás si premysleli dopredu, čo sa budú pýtať, iní reagujú na slová pani
spisovateľky. A ona odpovedá trpezlivo, s úsmevom a bez náznaku únavy. Beseda sa pomaly končí
a pani spisovateľka sa deťom podpisuje do knižiek, ktoré si priniesli i na papier. Odchádzame
spokojné a pani profesorka sa ponáhľa späť ku svojim žiakom.
Chceme sa aj touto cestou poďakovať pani Marte Hlušíkovej, že si našla čas pre nás - žiakov ZŠ Pavla
Dobšinského. Veď krajšie sme tento mesiac nemohli začať.
Žiaci VI.A
Zlaté pero
Veľká noc sa vždy oslavuje prvú nedeľu po prvom
jarnom mesačnom splne. K jarnej oslave slnovratu, ku
vzkrieseniu prírody zo zimného
spánku, sa viaže mnoho starých
zvykov, pochádzajúcich ešte z pohanských čias.
Veľkej noci predchádza štyridsaťdňový pôst. Jeho
súčasťou je šesť nedieľ - poslednou je Kvetná.
Šunková rolka
Potrebujeme: smotanu na šľahanie, pohár sterilizovaného chrenu, šunka
Postup: Vyšľaháme šľahačku, primiešame do nej chren a touto zmesou natierame
kolieska šunky. Zrolujeme a podávame s údeným mäsom, verenými vajíčkami, zeleninou a
pečivom.
Zlaté pero
Aktuality zo školy
Dňa 18.januára sa na našej škole uskutočnil Deň
otvorených dverí, ktorý bol spojený s projektom:
Slovensko, vlasť, v ktorej žijem. Deň otvorených
dverí bol rozdelený na 2 časti: v 1.časti si mohli
rodičia a starí rodičia prísť pozrieť svoje drobce, ako
sa učia a v 2.časti si mohli pozrieť projekt, ktorý
vypracovali naši žiaci. Väčší žiaci spolupracovali s malými rozdelili sa
im úlohy a tak vznikol krásny projekt.
18.1.2012 sa na našej škole v telocvični
uskutočnil deň, pri ktorom sme sa dozvedeli
viac o našej vlasti. Boli tam vystavené rôzne
projekty, ku ktorým nám naši žiaci aj niečo
zaujímavé porozprávali. Oboznámili sme sa s našou históriou
a so známymi osobnosťami, prírodné krásy Slovenska. Mohli
ste vidieť aj sedem naj v našom okrese. Prešli sme sa aj
gotickou cestou, ktorou sme nazbierali nové vedomosti.
Zlaté pero
Prvý fašiangový ples
Žiacky parlament mal posledný týždeň plné ruky práce – všetci tušili, že naši ôsmaci
a deviataci sa na niečo pripravujú. Najprv sa v triedach a v kabinetoch objavili
pozvánky na Prvý ples žiakov. Žiaci si pripravili program, zabezpečili občerstvenie,
pozvali si bývalého žiaka školy, ktorý im zabezpečil hudbu, premenili malú jedáleň
na plesovú sálu a netrpezlivo čakali na spolužiakov, ktorí prijali pozvánku na tento
ples žiakov. Okolo sedemnástej hodiny sa začali schádzať sviatočne oblečení
chlapci a očarujúce dievčatá. Po slávnostnom otvorení plesu sledovali program –
tanečné vystúpenie, spev, súťaže. Po slávnostnej večeri zábava pokračovala
v plnom prúde. Zabávajúcim sa ani veriť nechcelo, že čas vyhradený na zábavu sa
pomaly skončil.
Žiaci sa zabávali výborne a vytvorili skvelú atmosféru dokazujúc, že aj bez alkoholu
sa dá zabaviť a cítiť sa dobre. Všetkým zúčastneným žiakom želáme podobne
krásne zážitky aj v budúcnosti.
Dominika Fekiačová, Katarína Dravecká- VIII.B
Zlaté pero
Venček
Blížil sa mesiac marec a všetci sme už tešili na jarné prázdniny, no
skôr než sme sa na ne rozišli čakal nás ešte jeden nezabudnuteľný
deň – náš prvý ples – VENČEK. Všetci sme sa už nevedeli dočkať
a boli sme napätí a nedočkaví. Naša niekoľko mesačná snaha
naučiť sa tancovať sa končí. Náš učiteľ tanca pán Baláž sa s nami trápil päť
mesiacov, aby nás naučil nielen tancovať, ale aj sa spoločensky správať. Dňa 3.3.2012 nastal
DEŇ D.
Dievčatá sa zišli v krásnych bielych šatách a chlapci v oblekoch v kultúrnom dome. Ples začal
generálkou programu, kde prišli starí rodičia a príbuzní. Potom nasledoval Venček, na ktorý
prišli rodičia a pozvaní hostia. Privítali sme aj triedne učiteľky a riaditeľa školy peknými
kytičkami.
Začali sme ladnými krokmi tancovať a ukázali sme ostatným, čo sme sa za tých päť mesiacov
naučili. Po úvodnom programe večer pokračoval rodičovským tancom, tanečnými súťažami
a neskôr aj voľnou zábavou. Chceli by sme poďakovať všetkým tým, ktorí nám pomohli
absolvovať tento kurz.
Katarína Dravecká- VIII.B
Zlaté pero
Výstava: Projekty Stvoriteľa, Lýdia Jergušová- Vydarená a Dana Velichová
20. februára si bola naša VIII.D trieda pozrieť veľmi zaujímavú výstavu v Mestskej galérii.
Výstava mala vernisáž 17. 2. 2012, predstavuje netradičný projekt, ktorý autorsky vytvorili
matematička Dana Velichová a umelkyňa Lýdia Jergušová - Vydarená ako spojenie vedy a
umenia. Názov výstavy, ktorej súčasťou sú: text prednášky Daniely Velichovej a grafiky,
kresby a maľby Lýdie Jergušovej - Vydarenej odkazuje na hľadanie a uvažovanie o stvorení
sveta. Výstava Projekty Stvoriteľa je zameraná na témy vzniku a tvorby jednotlivostí sveta,
pokúša sa dokumentovať tieto úvahy cez výtvarné prostriedky - zobrazovanie videného a s
pomocou matematiky - analýzou skutočnosti. Matematička si stanoví hypotézu, ktorú sa
snaží dokázať vzorcami, grafmi a pod., výtvarníčka videnú skutočnosť zobrazí na
dvojdimenzionálnej ploche. Kým k dôkazom o rozličnosti v matematike „stačí“ jedna rovnica
a dosadzovaním rôznych hodnôt sa dosiahne množstvo alternatív, vo výtvarnom umení je
potrebné realizovať niekoľko kusov diel, aby bola divákovi ozrejmená úvaha o rozdielnosti.
Konceptom výstavy je prepojenie pohľadu vedy a umenia na ten istý tvorivý problém, jeho
riešenie a jeho výsledok. (L. Jergušová-Vydarená).
(Laura Illéšová, VIII.D)
Zlaté pero
Európa je náš spoločný domov
Chceme pomáhať ľudstvu aj prírode
Patríme medzi chudobnejšie krajiny na svete. Je veľa vecí, ktoré by som chcel
zmeniť na Slovensku aj v celej Európe. Niektorí ľudia si myslia, že keď majú inú
reč alebo kultúru, tak sa od iných ľudí odlišujú. Ale nie je to pravda, všetci sme
rovnakí. Veľa detí, ktoré majú na niečo talent, nevedia ho rozvíjať, lebo nemajú
na to peniaze a životné podmienky. Tak prečo im nepomáhame? Veď takéto
deti sú našou nádejou! Najlepším príkladom sú miliardári, majú veľa peňazí,
užívajú si život, idú aj dvadsaťkrát za rok na dovolenku a namiesto toho by
mohli pomôcť chudobným deťom, aby aj ony mohli aspoň vyštudovať. Určite
sme sa viacerí zamýšľali, koľko detí umiera na hlad alebo nejaké choroby. A ani
jedna štvrtina sa nemôže vyliečiť, pretože nemajú financie na drahé operácie.
A niektorým lekárom je to jedno, bez peňazí nič neurobila. Tak prečo nikto
nemá ku všetkým rovnaký prístup? Alebo si predstavme dieťa, ktoré vyrastie na
Slovensku v chudobných pomeroch- nemôže študovať , tak v dospelosti pracuje
ako nejaký robotník za minimálny plat. Dostane so do dôchodku a peniaze,
ktoré získa tvrdou prácou mu stačia na bývanie a stravu. Nikdy sa nebude mať
tak dobre ako v zahraničí. Tak prečo nemôžeme byť všetci rovnaký? Ľudia by sa
mali nad tým zamyslieť.
Kristián Štuller VII.C
Zlaté pero
Boli raz dvaja susedia. Jeden bol pracovitý a druhý nie. Pracovitý si
na jar porýľoval záhradu, posadil si zeleninu. Lenivý sa vysmieval
tomu pracovitému: „Ja mám veľa peňazí, ja si všetko kúpim.“
Pracovitý sa len usmieval. Celé leto kopal, polieval záhradu. Na jeseň mal
krásnu úrodu. Potom ju pozberal. A ten lenivý si len vylihoval. Nastala tuhá
zima. Lenivý ochorel, pomíňali sa mu peniaze určené na jedlo, pretože
potreboval lieky. V najťažších chvíľach mu pomohol pracovitý sused. Vtedy si
uvedomil, aký bol hlúpy. Zistil, že bez práce nie sú koláče. Uznal susedovi, že
mal pravdu. Bez dobrého a pracovitého suseda by mu nemal kto pomôcť.
P. Horváth IV.C
Kde bolo, tam bolo, žila raz jedna farmárska rodina. Na farme bývala a pracovala mama
s otcom a veľmi lenivá dcéra. Stále sa iba nudila, jedla
a potom nariekala, že sa jej nechce nič robiť. Otec veľa
pracoval, aby mali čo jesť a z čoho žiť. Najväčší úžitok mali
zo zvierat ako napríklad zo sliepky vajíčka, z kravičky
mlieko, z ovce vlnu a syr. Mali aj veľké pšeničné
a kukuričné pole, na ktoré bol otec veľmi hrdý. Tučná
a lenivá dcéra celý deň nerobila nič iné, len ležala vo
veľkej a krásnej záhrade. Raz sa už ale otec s mamou
nahnevali a povedal dcére: „BEZ PRÁCE NIE SÚ KOLÁČE!“.
Potom jej prikázali, že aj ona musí pomáhať pracovať.
Vzala motyku, kupku a semienka a šla sadiť a polievať
kvety. Polievala a sadila odvtedy každý deň. Potom sa vonku hrala so psom, čítala si
a častejšie pomáhala rodičom s prácou. Ocko bol veľmi šťastný, že sa mu podarilo naučiť
lenivú dcéru pracovať a vážiť si prácu svojich rodičov.
Zlaté pero
Slovenská príroda
Báseň o Európe
V našej malej krajine,
Európa je malý vzácny svetadiel,
ktorú v srdci máme,
nájdeš hory, jaskyne,
krásy nevídané.
ja by som rád býval ako netopier.
Lietal by som od východu na západ,
bol by som ako ten najrýchlejší vták.
Dával by som pozor na lesy,
Slovenská príroda
aby nezhoreli ako zápalky v škatuli.
v strede Európy
má svoje čaro
Keďže krídla mi však chýbajú,
a vzácne klenoty.
dávam pozor na prekrásnu prírodu.
S kamzíkom sa stretneš
na Lomnickom štíte,
na Muráni zjari
Triedim odpad, sadím kvety
v záhrade,
kričím na všetky deti neporiadne.
lykovec zakvitne.
A tak končím báseň túto,
Poklady nájdeme
dávam pozor na Zem múdro.
v každom našom kraji,
Lebo táto naša Zem,
na studenej Orave,
či v Slovenskom raji.
Vážme si prírodu,
úctu ku nej majme,
aj pre naše deti
si ju zachovajme.
je skvostom a ty bývaš v nej.
Kristína Repková, VI.A
Zlaté pero
Eusílius a medveď
Jedného dňa sa Eusílius , taliansky kráľ, rozhodol, že dobyjú malú krajinu menom
Slovensko. Dal si zavolať svojho poradcu , ktorý ho mal o krajine informovať. Keď
sa na všetkom dohodli, dali pripraviť mapu, ktorá ich zavedie na Slovensko.
Cestovali dva dni a dve noci. Po náročnej ceste sa dostali k čarovnému lesu. V lese
si oddýchli v malej chatrči u krčmára. Vstali skoro ráno, aby na Slovensko došli
tretí deň pred západom slnka. Putovali cez veľkú trávu, brodili sa cez rieku,
šplhali sa po lanách, utekali pred miestnymi osadníkmi, až prišli ku veľkému
zámku, v ktorom býval kráľ Lipian. Na Slovensku sa Eusíloivi veľmi páčilo, preto
proti krajine nebojoval. Zostal so svojím vojskom u Lipiana na návšteve. Zistil, že
sa tu deje niečo neobyčajné. Nechcel sa však kráľa vypytovať a žil tu dlhé roky,
keď kráľ zrazu ochorel. Lipian cítil, že zomiera, preto si zavolal Eusília
a porozprával mu smutný príbeh. O šťastnom kráľovi, jeho krásnej dcérke
a pokračoval:
„Moju dcéru Améliu pred mnohými rokmi uniesla zlá čarodejnica a premenila ju
na ozrutného medveďa.“ Keď sa Eusílius dozvedel o princeznej , povedal: „Kráľ
Lipian, mnohé roky si sa o mňa a mojich vojakov staral. Ja ti sľubujem, že
princeznú nájdem a donesiem späť na tento zámok.“ Na druhé ráno sa vybral aj
so svojimi vojakmi späť do rodnej krajiny a tam zvolal mocných pánov, aby mu
pomohli nájsť stratenú princeznú. Medzitým v hlbokom lese sa stratil malý
chlapec a skoro padol do hlbokej rokliny- zachránila ho medvedica- princezná.
Chlapec bol s princeznou šťastný. Ale až neskôr pochopil, že pomoc potrebuje
sama medvedica. Chlapec pomôcť nemohol, odkliať ju mohla len pravá láska. Raz
chlapca a medvedicu našiel pri potoku otec dieťaťa. Odviedol ich k Eusíliovi. Stal
sa zázrak. Láska premenila medvedicu na princeznú. Amélia sa s Eusíliom vrátila
na zámok, vystrojili veľkú svadbu a dodnes žijú, ak nepomreli.
Andrea Vašová-VI.A
Zlaté pero
O sekerách
Bol raz jeden chudobný chlap, ktorý nemal ani groš. Ten chlap tvrdo
pracoval denno- denne rúbal veľké stromy. Mal ženu a deti, ale nemali
z čoho vyžiť. Nič nemal iba obyčajnú starú sekerku na rúbanie stromov.
Jedného pekného dňa sa vybral do práce, ako išiel okolo jedného jazierka
zrazu z rieky vyskočil dobrý vodník Horník. A povedal : „ Si chudobný
a skromný dačím ťa obdarím, tu máš novú sekerku na sekanie dreva a veľa
zlaťákov.“ A biedny chlap sa mu odvďačil. Keď sa vrátil domov, ukázal
svojej rodine, čím bol obdarovaný a všetci sa potešili. Ale jeho sused bol
bohatý chlapík a keď to zbadal, chcel byť ešte bohatší. A počul ako sa
rozprávali, skade to má. Keď to zistil, išiel do hory za vodníkom Horníkom.
Po ceste stretol starčeka. Starčekovi sa pozdravil ako slušnosť káže a spýtal
sa ho, či sa budú rozprávať. Ako sa rozprávali, chlapík sa unavil. A povedal:
„Starček toľko rozprávaš, až som sa unavil, máš toľko rečí ako koza
bobkov“. A chlapík sa pobral ďalej za vodníkom. Nakoniec došiel k jazierku
a zrazu sa z vody vynorí vodník Horník. Chlapík povedal: „Som mladý
a úbohý, som chudobný, nemáš aj pre mňa sekerku a groše“? Vodník ho už
nevládal počúvať, ako sa ľutuje. A povedal: „Nie nemám, si chamtivý
a bohatý, nemáš úctu k starším a nezabudni, že bez práce nie sú koláče.“
A keď prišiel domov, prišiel s ním čert a pobral mu všetko bohatstvo. Ako
čert išiel naspäť do pekla, drgol do zvonca a potom zazvonil zvonec
a rozprávky bolo koniec.
A. Varga- IV.C
Zlaté pero
Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna princezná. Bola veľmi pekná. Mala šaty zo striebra
a topánky zo zlata. Jej kráľovstvo bolo prenádherné. Bolo celé z perál
a drahokamov. Dnes mala mať princezná oslavu. Zabudla však pozvať
zlého a krutého trola. A toho to veľmi rozzúrilo. Hneď na druhý deň
išiel do kráľovstva a princeznú premenil na kameň. A dali zvolávať
všetkých čarodejníkov z celého sveta, no márne. Princeznej sa nedalo
pomôcť. Trol zasadol na trón. Celé kráľovstvo sa obrátilo hore
nohami. No raz prišlo do kráľovstva smelé dievča menom Maja. Maja
chcela ihneď bojovať s trolom. Trol sa iba zasmial. Ale napokon súhlasil. Hneď na druhý
deň si dal pripraviť svoje brnenie a meč. A začali bojovať. Všetci z kráľovstva sa prišli
pozrieť na zápas. Najprv vyhrával trol, ale nakoniec vyhrala Maja. Všetci sa radovali. To
však ani zďaleka nebol koniec, lebo princezná tam bola stále skamenená. Ale ako jej
pomôcť ? Maja niečo vytiahla zo svojej kapsy. Zamrmlala si niečo. A princezná hneď ožila
a poďakovala sa za to, že ju Maja zachránila. Za záchranu darovala princezná Maji polku
mesta. A žili štastne, až kým nepomreli.
Bibiana Azimiová III.C
Rozprávka s porekadlom
Kde bolo, tam bolo, žila raz jedna rodinka v malom domčeku na predmestí. Jedného dňa
keď rodičia museli odísť do mesta, kázali deťom, nech povysávajú dom, postierajú podlahu
a poutierajú prach. Deti si prácu nevedeli rozdeliť, pohádali sa a neurobili ju. Keď sa ich
rodičia vrátili domov, boli nešťastní, že ich deti neposlúchli. Povedali im: „Kúpili sme vám
mafiny, ale ani jeden z vás ich nedostane, lebo bez práce nie sú koláče.“ Deti boli smutné,
lebo mafiny mali veľmi rady. Od vtedy už deti vedeli, že prácu si musia urobiť a ich celá
rodina bola šťastná, že majú také usilovné a poslušné deti.
Dominik Drugda IV.C
Zlaté pero
Kam chodí slnko spať?
Keď oblohu noc zahalí,
ľudia majú obavy.
Otázku si zvyknú dávať
-Kamže chodí slnko spávať?
Pýtajú sa stále viac,
pozerajú na mesiac:
-čože tam ty čudák robíš?
Či sa ty len slnka bojíš?
Vždy, keď vyjde, utečieš,
len ty sám to predsa vieš.
Kým ľudia kričia na mesiac
a pýtajú sa viac a viac,
slnko zatiaľ sladko spí,
v posteli si lebedí.
Slnko spáva len v tej najlepšej posteli,
veď po tej púti po oblohe by ho nohy
boleli.
Na svitaní však musí vstať,
na dlhú cestu sa zas vydať.
Keď znova spať sa ukladalo,
akési dieťa ho sledovalo.
Slnko toho malo dosť,
prišiel k nemu nečakaný hosť.
-Ahoj, ujo slnko- povedalo,
veľmi dlho som ťa hľadalo.
Prečo sa tu takto skrývaš,
tak ďaleko od ľudí bývaš?
Slnko sa veľmi rozhnevalo:
- Hneď bež domov, povedalo.
A keď je už o tom reč,
utekaj, hneď nech si preč.
Dieťa doma všetko povedalo,
o tom, ako dlho za ním cestovalo.
Potom sa zrazu rozplakalo,
že slnko sa naň nahnevalo.
Ľudia sa šli slnku ospravedlniť,
no báli sa, že by sa mohlo uraziť.
Ak by sa na nich nahnevalo,
možno by už nikdy nezasvietilo.
Keď k nemu dorazili,
veľmi sa prekvapili.
Slnko im tam odkaz nechalo,
to, že prídu ono vedelo.
Muselo som sa presťahovať
a vás samých tu zanechať.
Naveky vám budem svietiť,
stačí, ak mi budete veriť.
Často ho niekto chodí hľadať,
no nik nevie, kam chodí slnko
spávať.
Ani jeho kamarát mesiac nič
neprezradí,
nám stačí, keď nás slnko svojimi lúčmi
hľadí.
Ema Jacková, VI.A
Zlaté pero
Keď som bola malá, našla som psa. Bol zranený. Menovku mal
z polovice zošúchanú, a preto som majiteľa nevedela
vypátrať. Zobrala som ho domov a ošetrila som ho. Pár dní
u nás bol, kým sa mu stav nezlepšil. Raz som išla po ceste
a všimla som si oznam, že majiteľ hľadá psa. Zistila som, že sa
pes ktorý bol na obrázku podobá na toho ktorého som našla.
Tak som teda šla k majiteľovi aké bolo moje prekvapenie keď
som zistila, že dom je na predaj. Svitlo mi, že pes je stratený
dlhšiu dobu a papier, ktorý som videla tam visel dlhšiu dobu.
Potom u nás bol pár dní. Keď sa pes zotavil, odniesli sme ho
do útulku zvierat. Už sme si na neho aj zvykli a cestou domov
nám za ním už bolo smutno. Ako dni ubiehali bolo to horšie
a horšie. Napokon po rodinnej rade, sme sa rozhodli, že sa po
psa vrátime. Dali sme mu meno BENY. Teraz je súčasťou našej
rodiny. 
F. Slížiková V.A
Zlaté pero
Ako správne telefonovať a dodržiavať
spoločenskú etiketu pri telefonovaní
Život bez telefonovania je v súčasnosti už takmer nepredstaviteľný a hlavne v práci
ľudia vybavia denne veľké množstvo hovorov. Mnohí si teda myslia, že telefonovať vie
každý. Viete ale, že fajčenie počas telefonovania či zdĺhavé predstavovanie sa sú bežnými
chybami, ktorých sa ľudia dopúšťajú.
Keď telefonujeme, tak telefonujme. Nejedzme pri tom, nefajčime, neťukajme do
klávesnice a nerobme nič čo by mohlo rušiť náš hovor.
Pri telefonovaní je to neúctivé a odvádza to pozornosť. Keď si niečo potrebujete
zapísať, ospravedlňte sa. To každý pochopí.
Pred začiatkom hovoru je vhodné pozitívne sa naladiť.
Počas telefonovania sa vytvára prvý dojem už po zdvihnutí slúchadla. Dôležitým
momentom je to, ako sa človek ohlási. Veľkou chybou je, keď sa človek ani nepredstaví
alebo telefón zdvihne len tak letmo, že mu nie je rozumieť.
Opačným extrémom sú vytrénované firmy, kde na ústredni či recepcii slúchadlo zdvihne
osoba, ktorá sa zbytočne zdĺhavo predstavuje. Kým vlastne zistíte, kam ste sa to vlastne
dovolali, už vám ušiel začiatok.
Chybou tiež je, ak v niektorých firmách pri prepájaní hovorov nepovedia, s kým nás
spájajú. Protokolom je predpísané, koľko v telefóne môže hrať hudba, pričom maximálna
dĺžka je stanovená na pol minúty. Po tomto čase by sa človek z ústredne mal ohlásiť a
udržiavať kontakt s telefonujúcim. Niektoré firmy to vyriešili predohraným hlasom, ktorý
oznamuje, že vám ďakujú za trpezlivosť. To však je profesionálne.
Ľudia používajú veľa zbytočných slov a prejavov. Napríklad často opakujú slovíčko áno,
akože, “hekajú”, či robia dlhé pauzy.
Veľmi špecifické je telefonovanie z mobilných telefónov, ktorými sú ľudia zastihnuteľní
kedykoľvek a kdekoľvek. Sú jednoducho situácie, kedy človek potrebuje mať svoje
súkromie, kde to telefonovanie jednoducho nie je vhodné.
Fenoménom éry je aj písanie krátkych textových SMS správ, ktoré je v pracovnom styku
vhodné iba na rýchle oznámenie situácie alebo odovzdania stručných informácií.
Zlaté pero
Ringo
Pravidlá: Podkladom môže byť akýkoľvek rovný povrch (palubovka, tráva, antuka,
umelé krytiny). Ihrisko má tvar obdĺžnika rozdeleného sieťou (volejbalová sieť, špagát
s vlajočkami, ...) s týmito odporúčanými rozmermi :
veková kategória
deti do 12
mládež 12 - 15 rokov
muži, ženy - jednotlivci
muži, ženy - dvojici a trojice
•
•
rozmer ihriska výška siete
6
8
9
9
x 12 m
x 16 m
x 18 m
x 18 m
200
235
243
243
cm
cm
cm
cm
Ihrisko pre hru dvaja proti dvom a traja proti trom má rovnaké rozmery ako
volejbalové ihrisko 9 x 18 metrov . Môžeme použiť tzv. "ringo sieť", čo je
vlastne natiahnutá páska široká aspoň 1 cm, z ktorej visia farebné pásy dlhé
približne 25 cm vzdialené od seba nie viac ako 20 cm. Je vo výške 243 cm. K
hre je potrebné mať k dispozícií dutý gumený krúžok s vonkajším priemerom
170 mm a hmotnosťou aspoň 165 g.
Jednotlivci hrajú s jedným krúžkom, dvojice a trojice s dvomi krúžkami
súčasne. Každý krúžok sa počíta za bod. Chytenie krúžku je platné len v
dotyku s prstami nesmie sa navliecť na ruku tak, že nie je v dotyku (aspoň s
jedným prstom ).
Richard Rončák VII.C
Zlaté pero
Anglická krížovka- prelož a doplň
1. otvoriť
2. sever
3. pohár, sklo
4. učiť sa
5. Británia
6. cvičiť, precvičovať
7. dom
Alžbeta Kureková 6.A
Anglická krížovka
1. každý
2. mená
3. želé cukríky
4. lev
5. železo
6. hviezdy
7. hroch
Lukáš Útis 6.A
Zlaté pero
Omaľovánky
Dominika Fekiačová 8.B
Zlaté pero
Nájdi rozdiely!!!
Dominika Fekiačová 8.B
Zlaté pero
Basketball
Basketbal je kolektívny, halový a loptový šport, v ktorom sa dva
tímy súperiace s piatimi hráčmi na ihrisku snažia vhodiť loptu do
súperovho koša a zabrániť súperovi, aby dosiahol kôš, pričom
musia dodržiavať určité pravidla basketbalu. To družstvo, ktoré
dosiahne vyšší počet bodov na konci hracieho času, sa stáva
víťazom stretnutia. Slovo basketbal sa skladá z dvoch
anglických slovíčok: basket (kôš) a ball (lopta). Hracia plocha
má tvar obdĺžnika s rovným tvrdým povrchom bez prekážok.
Musí mať dĺžku dvadsať osem (28) m a šírku pätnásť (15) m,
meranú od vnútorného okraja hraničnej čiary. Družstvo tvorí
maximálne 12 hráčov (5 hráčov, ktorí hrajú na ihrisku a 7
náhradníkov)
Michal Botko VII.C
Zlaté pero
Žiaci sú v počítačovej miestnosti a majú
za úlohu vyhľadať zadané veci a vytlačiť
ich.
Ozve sa Marika: „Pán učiteľ, môžem ísť
na WC, kým sa mi tu niečo vytlačí?"
Prišiel do školy chlapec, ktorý sa volal drž
hubu. A učiteľka sa ho pýta:
„Ako sa voláš? Drž hubu. Povedz mi, jak
sa voláš, lebo zavolám mamu.“ Príde
mama do školy a učiteľka sa pýta, ako sa
vola jej syn. Drž hubu.
Sedia malí prváci a jeden hovorí
druhému:
- už len 54 rokov.... a ideme do
dôchodku..:)
Profesor vraví:
- Dnes vás pustím o štvrť hodinu skôr..
Odchádzajte prosím po tichu, nech
nezobudíte niekoho vo vedľajších
učebniach.
Učiteľ sa
pýta Móricka:
Keby si mal sedem cukríkov a ja by som
ťa o dva poprosil, koľko by ti ostalo?
-Sedem.
Na hodine sa učiteľ pýta:
-Deti, kto chce ísť do neba?
Všetci zdvihli ruku, len Janko nie.
-A ty, Janko, čo? Ty nechceš ísť do neba?
-Áno, ale mama mi kázala, aby som išiel
zo školy hneď domov.
Teta sa pýta malého Jožka: „ Ako sa ti
páči v škole?
Ale je to na nič , úlohy riešime my a
výplatu dostáva pani učiteľka!
Učiteľka sa pýta Dežka:
-Dežko, máš dve jabĺčka a ak jedno zješ,
čo ti ostane?
-Ohryzok, odpovie Dežko.
Tomáš Husár VIII.B
III.C, III.D
Začiatočníci – dievčatá:
1. Lucia Laššáková III.D 18,2 s
2. Simona Szabóová III.D 19,6 s
3. Miriam Kučerková III.C 21,6 s
Začiatočníci – chlapci:
1.
2.
3.
Pokročilí:
1. Matej Hank
III.C 34,1 s
2. Max Törkőly
III.C 35,0 s
3. Veronika Spodniaková III.D 36,8 s
Adam Jablonský
Matej Furman
Michal Hlavko
III.D 20,5 s
III.C 22,0 s
III.D 22,4 s
III.A, III.B
Začiatočníci – dievčatá:
1. Janka Šiminská
2. Janka Sihelská
III.B 34,2 s
III.A 41,9 s
Začiatočníci – chlapci:
1.
2.
3.
4.
Pokročilí:
1. Šimon Svoreň
III.A 24,2 s
2. Katarína Mravcová III.A 25,8 s
3. Kevin Kovács
III.A 28,2 s
Nikolas Šimon
Matej Hriň
Adrián Šulaj
Adam Icső
III.A
III.B
III.B
III.A
18,4 s
21,7 s
23,7 s
24,0 s
V.A, V.B
Pokročilí plavci – dievčatá:
1. Ivana Rízová
V.A 20,54 s
2. Simona Bátiová
V.A 23,00 s
3. Adriana Slováková V.A 23,08 s
Pokročilí plavci – chlapci:
1.
2.
3.
Začiatočníci:
1. Samuel Séleš
2. Róbert Fazekaš
3. Samuel Kentoš
V.B 11,07 s
V.A 11,51 s
V.B 12,55 s
Jakub Husár
Tomáš Szarka
Oliver Babík
V.B 15,49 s
V.B 19,12 s
V.B 19,72 s
V.C
Pokročilí plavci :
1.
2.
3.
Noémi Nagyová
Mária Szőkeová
Lukáš Nôta
21, 0 s
30,6 s
31,5 s
Zlaté pero
Naše úspechy
OK „Šaliansky Maťko“
1. miesto: Natália Čopková V.B
1. miesto: Ema Dedková II.D
OK olympiáda z ANJ
2. miesto: Laura Molnárová VIII.D, kategória1B
2. miesto: Erik Pásztor VII.A, kategória 1A
automatický postup: Miloslav Valko VIII.D, kategória 1C
OK olympiáda z NEJ
1. miesto: Kristián Bornay VI.A, kategória 1A
1. miesto: Erik Káka IX.A, kategória 1B
OK olympiáda z MAT
1. miesto: Martin Sklenár IX.D
3. miesto: Daniel Herko IX.D
Úspešný riešitelia: Marek Galko V.B
Lukáš Nôta V.C
OK olympiády z DEJ
1. miesto: kategória C: Daniel Herko IX.D
2. miesto: kategória C: Erik Káka IX.A
2. miesto: kategória F: Barbora Juhászová VI.A
úspešný riešitelia: kategória D: Laura Íllešová VIII.D
Monika Vojtasová VIII.D
kategória E: Petra Čonková VII.A
kategória F: Alžbeta Kureková VI.A
Zlaté pero
OK olympiády z BIO- kategória C
3. miesto: Stelan Matej Likavec VIII.D
úspešný riešitelia: Zuzana Antalová IX.D
Adrián Linduška IX.D
Monika Vojtasová VIII.D
Kristián Drugda VIII.D
OK geografickej olympiády
1. miesto: Simona Kántorová V.C
2. miesto: Kristián Miko VI.B
3. miesto: Martin Vargic VII.C
úspešný riešitelia: Marek Galko V.B
Daniel Barna VI.A
Ema Jacková VI.A
Vivien Vašeková VI.B
KK olympiády z NEJ
1. miesto: Kristián Bornay VI.A
1. miesto: Erik Káka IX.A
Expert geniality show 2011/2012
Top expert: Martin Vargic VII.C
Stelan Matej Likavec VIII.D
Juraj Ország VIII.D
Viktor Klíma VIII.D
úspešný: Erik Pásztor VII.A
Roman Vilček VII.C
Kristián Štuller VII.C
Kristián Drugda VIII.D
Zlaté pero
Klára Koósová VIII.D
Laura Molnárová VIII.D
Laura Íllešová VIII.D
Miloslav Valko VIII.D
Alex Szunai VIII.D
Patrik Jánosdeák VIII.D
OK v streľbe zo vzduchovky
1. miesto: Daniel Herko IX.D, Silvester Lakatoš VIII.C, Alžbeta Čajková VIII.A
OK Európa v škole
diplom: Patrik Ján Kovács V.A
Lukáš Nôta V.C
Miroslava Cipóová IX.D
Celoslovenská olympiáda Nemeckého jazyka
4.miesto- Kristián Bornay VI.A
4.miesto- Erik Káka IX.A
OBSAH
1. Úvodná stránka
2. Milí kamaráti
3. Výročia slávnych
4. Marec – mesiac knihy
5. Beseda so spisovateľkou
6. Beseda o knihe Malý princ
7. Veľká noc
8. Deň otvorených dverí
9. Prvý fašiangový ples
10.Venček
11.Výstava
12.Európa je náš spoločný domov
13.Dvaja susedia
14.Slovenská príroda
15.Ďateľ veľký
16.Eusílius a medveď
17.Bračekovia mravčekovia
18.O sekerách
19.Futbal
20.Bábkové divadlo
21.O zlom trolovi
22.Kam chodí slnko spať?
23.Zatúlaný pes
24.Ako správne telefonovať?
25.Ringo
26.Anglická krížovka
27.Omaľovánky
28.Nájdi rozdiely
29.Basketbal
30.Vtipkáreň
31.Plavecký výcvik
32.Naše úspechy
Redakčná rada :
Lucia Bystrianská
Katarína Dravecká
Dominika Fekiačová
Dominika Haluštíková
Dušan Havran
Filip Hrivnák
Tomáš Husár
Lucia Kozloková
Lukáš Rusnák
Miroslava Szunyaiová
Adresa školy:
Základná škola Pavla
Dobšinského
P.Dobšinského 1744
979 01 Rimavská Sobota
Email:
[email protected]
Download

š.r 2011/2012 č.2 - Základná škola Pavla Dobšinského