V ŽIVOTE IDE O VIAC AKO O VOLVO. JE AJ O VZRUŠENÍ Z OCHUTNÁVKY
nových gastronomických lahôdok. JE AJ O KRÁSE, KTORÚ MOŽNO
NÁJSŤ NA SKRYTÝCH PLÁŽACH A VZDIALENÝCH HORSKÝCH CESTÁCH. JE AJ
O POTEŠENÍ Z PRÍJEMNÉHO UVÍTANIA, KTORÉ MÔŽETE ZAŽIŤ LEN
V JUŽNÝCH ČASTIACH EURÓPY. PRÁVE PRETO BUDETE KRIŽOVAŤ JUH PRI
HĽADANÍ DOKONALEJ LETNEJ DOVOLENKY.
VÁŽENÝ VODIČ VOLVA, VITAJTE V JUŽNEJ EURÓPE, NA MIESTE, KDE KRÁSNE PRÍRODNÉ
A KULTÚRNE PAMIATKY ČAKAJÚ NA SVOJE OBJAVENIE! VERÍME, ŽE TENTO UŽITOČNÝ SPRIEVODCA
VÁM POMÔŽE PRI OBOZNAMOVANÍ SA S MIESTNYMI A DOPRAVNÝMI PREDPISMI, BEZ TOHO ABY STE PRI
TOM STRATILI TURISTICKÚ CHUŤ NA NÁDHERNÉ PRÍRODNÉ PAMIATKY A MIESTNU KUCHYŇU.
VYCHUTNAJTE SI SVOJ POBYT A NAVŠTÍVTE VŠETKY ZÁZRAKY SLOVINSKA, CHORVÁTSKA, BOSNY
A HERCEGOVINY, SRBSKA, ČIERNEJ HORY, MACEDÓNSKA, BULHARSKA, SLOVENSKA A RUMUNSKA.
V ŽIVOTE IDE O VIAC AKO O VOLVO. JE AJ O dobrodružstve
SKÚMANIA NOVÝCH KRAJÍN PRI súčasnom DODRŽIAVANÍ
MIESTNYCH ZÁKONOV A PREDPISOV.
OBJAVTE SVOJE DOBRODRUŽNÉ JA V JUŽNEJ EURÓPE A DODRŽIAVAJTE VŠETKY ZÁKONY!
RÝCHLOSTNÝ LIMIT
MÔŽETE MAŤ RADI SVOJ PLYNOVÝ PEDÁL, ALE NESTLÁČAJTE HO PRÍLIŠ!
SLOVINSKO
130 km/hod. – diaľnice
90 km/hod. – verejné cesty
50 km/hod. – obývané miesta
SRBSKO
120/100 km/hod. – diaľnice
80 km/hod. – verejné cesty
50 km/hod. – obývané miesta
BULHARSKO
130 km/hod. – diaľnice
90 km/hod. – verejné cesty
50 km/hod. – obývané miesta
CHORVÁTSKO
130 km/hod. – diaľnice
90 km/hod. – verejné cesty
50 km/hod. – obývané miesta
ČIERNA HORA
100 km/hod. – diaľnice*
80 km/hod. – verejné cesty
50 km/hod. – obývané miesta
RUMUNSKO
130 km/hod. – diaľnice
90 km/hod. – verejné cesty
50 km/hod. – obývané miesta
BOSNA A HERCEGOVINA
130/100 km/hod. – diaľnice
80 km/hod. – verejné cesty
60 km/hod. – obývané miesta
MACEDÓNSKO
130 km/hod. – diaľnice
80 km/hod. – verejné cesty
60 km/hod. – obývané miesta
SLOVENSKO
130 km/hod. – diaľnice
90 km/hod. – verejné cesty
50 km/hod. – obývané miesta
*Keďže Čierna Hora nemá pravú diaľnicu, všetky cesty sú len dvojprúdové a všeobecne nespĺňajú európske normy. Väčšina ciest je
kľukatá a hornatá, takže rýchlosť vyššia než 70 km/hod. je len zriedka zákonná a málokedy bezpečná.
ALKOHOL
SVETLÁ
ZÁKONOM POVOLENÉ PROMILE
Príliš vás láka vyskúšať všetky slovinské či macedónske vína?
Urobte si prestávku pred pokračovaním v jazde!
0,0 – na Slovensku a v Rumunsku
0,3 – v Bosne a Hercegovine
0,5 – v Chorvátsku (0,0 u mladých vodičov do 24 rokov), na
Slovinsku, v Čiernej Hore, Macedónsku, Srbsku a Bulharsku
NECH JE TOTO JEDNODUCHÉ PRAVIDLO VAŠIM VODIACIM SVETLOM
V Slovinsku, Čiernej Hore, Macedónsku, Srbsku, Bosne
a Hercegovine, na Slovensku a v Rumunsku musia byť svetlá na
vozidle vždy rozsvietené, dokonca aj počas dňa.
V Chorvátsku musia svetlomety svietiť za zimného počasia, t.j. od
konca decembra do konca marca. Bulharsko predpisuje
používanie svetiel vo dne i v noci od 1. novembra do 31. marca.
MÝTNE – KOĽKO PEŇAZÍ NAOZAJ POTREBUJETE
VŽDY MAJTE SO SEBOU NEJAKÉ PENIAZE. NIEKTORÉ KREDITNÉ KARTY VÁS TIEŽ MÔŽU UROBIŤ NEZASTAVITEĽNÝMI!
Belehrad (Pećinci) → Šid = 3,5 EUR
SLOVINSKO
DINERS, MASTER CARD, MAESTRO, VISA
BOSNA A HERCEGOVINA
Belehrad → Novi Sad (Stara Pazova,
DIAĽNIČNÁ ZNÁMKA:
A1 Sarajevo → Zenica (Jošanica) =
Týždenná = 15 EUR
Inđija, Beška) = 2,5 EUR
1,50 km (0,77 EUR)
Belehrad → Subotica (Sirig,
Mesačná = 30 EUR
ČIERNA HORA
Ročná = 95 EUR
Zmajevo, Vrbas) = 3,5 EUR
Žiadne mýto, len prejazd tunelom
CHORVÁTSKO
Niš → Leskovac (Doljevac, Doljev.
Sozina, Podgorica → Bar = 2,5 EUR
SMER:
Selo, Brestovac) = 2 EUR
Cudzinci platia aj ekologickú daň pri
Záhreb (Sv. Helena) → Goričan = 36 kn
BULHARSKO
vstupe do Čiernej Hory = 10 EUR
Záhreb → Rijeka = 60 kn
DIAĽNIČNÁ ZNÁMKA:
MACEDÓNSKO
Záhreb (Ivanja Reka) → Lipovac = 105 kn
Týždenná – EUR, mesačná – 10 EUR,
SMER:
Záhreb → Split (Ravča) = 187 kn
ročná – 59 EUR
Kumanovo → Miladinovci = 50 DEN
Záhreb (Zaprešić) → Macelj (Trakošćan) =
RUMUNSKO
Skopje → Petrovec = 35 DEN
42 kn
DIAĽNIČNÁ ZNÁMKA:
BALÍČKY ECT
Petrovec → Veles = 80 DEN
Týždenná – 3 EUR, mesačná – 7 EUR, ročná
ECT 420 (kredit 300 kn + zariadenie
Veles → Gradsko = 60 DEN
– 28 EUR
120), ECT 610 (kredit 500 kn +
Skopje → Miladinovci = 35 DEN
SLOVENSKO
zariadenie 110), ECT 1000 (kredit 900 kn
Tetovo → Gostivar = 25 DEN
DIAĽNIČNÁ ZNÁMKA:
+ zariadenie 100)
Skopje → Tetovo = 40 DEN
Týždenná – 7 EUR, mesačná – 14 EUR, ročná
Používateľ dostane zľavu 10 % a môže
– 50 EUR
SRBSKO
ďalej používať zariadenie s ďalšou platbou
SMER:
dodatočnej sumy na ten istý účet.
Belehrad (Tranšped) → Niš = 7,5 EUR
ODPORÚČANIE: Použite tieto kreditné
karty: AMERICAN EXPRESS,
VÝMENNÉ KURZY*
1 EUR = priem. 7,44 KN
1 EUR = priem. 1,95 KM
1 EUR = priem. 61,86 MKD
1 EUR = priem. 100 RSD
1 EUR = priem. 1,96 BGN
1 EUR = priem. 4,15 RON
V Slovinsku, na Slovensku a v Čiernej
Hore je oficiálnym platidlom euro.
* Výmenný kurz eura sa mení každý deň.
AKO SA VYHNÚŤ DOPRAVNÝM ZÁPCHAM A NA KOHO SA OBRÁTIŤ V KRÍZOVÝCH SITUÁCIÁCH?
PLÁNUJTE INTELIGENTNEJŠIE A JEDNODUCHŠIE! AK SA CHCETE VYHNÚŤ DOPRAVNÝM ZÁPCHAM, JE LEPŠIE, AK NEBUDETE CESTOVAŤ:
– keď prichádzate do Chorvátska – v piatok v noci, v sobotu dopoludnia
– keď odchádzate – v nedeľu
POUŽITE TIETO ČÍSLA TIESŇOVÝCH
LINIEK:
ČIERNA HORA
Polícia – 122; hasiči – 123; záchranná
zdravotná služba – 124; motoristický
SLOVINSKO
klub AMSCG – 19807
Polícia – 113; hasiči/záchranná zdravotná
SRBSKO
služba – 112; motoristický klub AMZS – 1987
Polícia – 92; hasiči – 93; záchranná
CHORVÁTSKO
zdravotná služba – 94; pomoc na
Polícia/hasiči/záchranná zdravotná služba – 112;
cestách – 987
pomoc na cestách – 1987
MACEDÓNSKO
BOSNA A HERCEGOVINA
Polícia – 192; hasiči – 193; záchranná
Polícia – 122; hasiči – 123; záchranná
zdravotná služba – 194; motoristický
zdravotná služba – 124; pomoc na cestách –
klub AMSM – 3181181; pomoc na
1282
cestách – 196
BULHARSKO
Polícia/záchranná zdravotná služba/hasiči
– 112; pomoc na cestách – 146
RUMUNSKO
Polícia/záchranná zdravotná služba/hasiči
– 112; pomoc na cestách – 9271;
Volvo assistance: 0313 200 200
SLOVENSKO
Polícia/záchranná zdravotná
služba/hasiči – 112; pomoc na
cestách – 124 alebo 0124;
Volvo assistance: +421 2 58252186
HRANIČNÉ PRIECHODY
HLAVNÝ – ALTERNATÍVNY
CHORVÁTSKO
Slovinsko: Sečovje – Plovanija; Starod – Pasjak; Jelšane – Rupa; Petrina
– Brod na Kupi; Metlika – Jurovski Brod; Obrežje – Bregana; Dubovec
– Lupinjak; Gruškovje – Macelj; Ormož – Otok Virje; Petriševci – Mursko
Središče; Letenje – Goričan
Maďarsko: Berzence – Gola; Barcz – Terezino polje; Dravaszaboics – Donji
Miholjac; Udvar – Kneževo
BOSNA A HERCEGOVINA
Chorvátsko: Neum 1 – Klek; Neum 2 – Zaton Doli; Izacic – Licko Petrovo Selo;
Bosanski Samac/Samac – Slavonski Samac; Doljani – Metkovic; Bosanska
Gradiska/Gradiska – Stara Gradiska
Srbsko: Rača – Sremska Rača; Šepak – Trbušnica; Vardište – Kotroman
Žiadne železničné spojenia s Čiernou Horou.
SRBSKO
Chorvátsko: Batrovci – Bajakovo
Macedónsko: Preševo – Tabanovci
Bulharsko: Gradina – Kalotina Romania – Vatin – Moraviţa
Maďarsko: Kelebija – Tompa; Horgoš – Röszke
BaH: Rača – Sremska Rača; Šepak – Trbušnica; Vardište – Kotroman
ČIERNA HORA
Albánsko: (Shkodër –) Hani-i-Hoti HSH – Tuzi ŽCG (– Podgorica)
diaľnica 14); Bregovo – Negotin (sekundárna diaľnica 12); Kyustendil – Bosilegrad
Rumunsko: Vidin – Kalafat (primárna diaľnica); Oryahovo – Becket (sekundárna
diaľnica 15); Rusei – Giourgiou (primárna diaľnica E85); Silistra – Kulurash
(primárna diaľnica 7); Yovkovo – Negru Voda (sekundárna diaľnica 29);
Durankulak – Mangalia (primárna diaľnica 87)
Turecko: Kapitan Andrayvo – Edirne (primárna diaľnica E80/A1); Malko Turnovo
(sekundárna diaľnica 98 a primárna diaľnica E87)
RUMUNSKO
Srbsko: (Timişoara –) Stamora Moravita CFR – Vršac ŽS (– Belehrad);
(Timişoara –) Jimbolia CFR – Kikinda ŽS
Ukrajina: (Satu Mare –) Halmeu CFR – Djakovo UZ (– Korolevo); (Sighetu
Marmaţiei –) Câmpulung la Tisa CFR – Teresva UZ; (Sighetu Marmaţiei –) Valea
Vşeului CFR – Dilove UZ (– Rakhiv); (Dorneşti –) Vicşani CFR – Vadul Siret UZ (–
Cernovtsi)
Bulharsko: Ruse BDŽ – Giurgiu CFR; (Sindel –) Kardam BDŽ – Negru Vodă CFR (–
Medgidia)
Maďarsko: (Mátészalka –) Tiborszállás MÁV – Carei CFR; (Debrecín –) Nyírábrány
MÁV – Valea lui Mihai CFR (– Carei); (Püspökladány –) Biharkeresztes MÁV –
Episcopia Bihor CFR (– Oradea); (Békéscsaba –) Kötegyán MÁV – Salonta CFR;
(Békéscsaba –) Lőkösháza MÁV – Curtici CFR (– Arad)
Moldavsko: (Timişoara –) Stamora Moravita CFR – Vršac ŽS (– Belehrad);
(Timişoara –) Jimbolia CFR – Kikinda ŽS
SLOVENSKO
Rakúsko: Bratislava, Jarovce – Kittsee (diaľnica D4 – A6); Bratislava, Petržalka –
Žiadne železničné spojenia s Chorvátskom a BaH.
Berg
MACEDÓNSKO
Česká republika: Brodské (diaľnica) – Břeclav (diaľnica D2 – D2); Holíč
Srbsko: Kumanovo – Vranje (Tabanovce); Skopje – Priština (Blace); Skopje
– Hodonín; Skalica – Sudoměřice; Vrbovce – Velká nad Veličkou; Drietoma
– Priština (Volkovo)
– Starý Hrozenkov; Lysá pod Makytou – Střelná; Makov – Bílá-Bumbálka; Makov –
Grécko: Gevgelija – Thessaloniki (Bogorodica); Gevgelija – Thessaloniki
Velké Karlovice; Svrčinovec – Mosty u Jablunkova
(Gevgelija); Star Dojran – Doirani (Dojran)
Poľsko: Bobrov – Winiarczykówka; Trstená – Chyżne
Bulharsko: Kriva Palanka – Kjustendil (Deve Bair (Ramna Niva), Delčevo –
Tatranská Javorina – Łysa Polana; Podspády – Jurgów; Lysá nad Dunajcom
Blagoevgrad (Delčevo)
– Niedzica; Mníšek nad Popradom – Piwniczna; Čirč – Leluchów; Kurov
Albánsko: Struga – Pogradec (Kjafasan); Ohrid – Pogradec (Sveti Naum)
– Krynica; Becherov – Konieczna; Vyšný Komárnik Barwinek; Palota – Radoszyce
BULHARSKO
Ukrajina: Vyšné Nemecké – Užhorod
Grécko: Kulata – Sidirokastro (Valovishta – primárna diaľnica E79); Svilengrad – Maďarsko: Čunovo – Rajka (diaľnica D2 – M15); Medveďov – Győr
Ormenion (v blízkosti križovatky Bulharska/Grécka/Turecka – diaľnica E80/A1)
(Vámosszabadi); Komárno – Komárom; Vyškovce nad Ipľom – Tésa; Šahy –
Macedónsko: Gyueshevo – Kriva Palanka (primárna diaľnica E871); Stanke
Parassapuszta; Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat; Šiatorská Bukovinka –
Lisichkovo – Delchevo cez Zvegor; Zlatarevo – Stumitsa cez Novo Celo (miestna Salgótarján; Lenartovce – Bánréve; Kráľ – Bánréve; Milhosť – Tornyosnémeti;
cesta)
Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely; Pribeník – Lácacséke
Srbsko: Kalotina – Tsaribrod (Dimitrovgrad – primárna diaľnica E80);
Strezimirovtsi (sekundárna diaľnica 63); Vrushka Chuka (sekundárna
Srbsko: (Podgorica –) Bijelo Polje ŽCG – Brodarevo ŽS (– Požega)
TURISTICKÉ INFORMÁCIE V MIESTNYCH ROZHLAS. STANICIACH
NALAĎTE SI MIESTNU ROZHLASOVÚ STANICA A VYPOČUJTE SI UŽITOČNÉ INFORMÁCIE O OBĽÚBENÝCH STRÁNKACH, DOPRAVNÉ
INFORMÁCIE A INFORMÁCIE O POČASÍ URČENÉ PRE ZAHRANIČNÝCH TURISTOV!
Chorvátske rádio HR2: 98,5 MHz, každých 60 minút od 6.30 do 20.30 hod.; STR – slovinské rádio pre turistov: 87,6, 89,2, 91,1, 102,4,
102,8 MHz; bulharské rozhlasové stanice: BG Radio – 91,9 MHz; Radio K2 – 93,9 MHz; obľúbené rumunské rozhlasové stanice: 105,3 MHz,
223,94 MHz; slovenské rozhlasové stanice: Rádio Slovensko – 101 MHz; Express rádio – 107,6 (dopravné informácie každých 20 minút)
V ŽIVOTE IDE O VIAC AKO O VOLVO. JE AJ O chuti tradičnej kuchyne
a úžasných vín juhu.
OKOREŇTE SI POBYT V TEJTO ČASTI EURÓPY S VYNIKAJÚCIMI OCHUTNÁVKAMI VÍN
A VŠETKÝCH DIVOV NÁRODNEJ KUCHYNE!
Slovinsko
Vychutnajte si pôžitky Slovinska
AKÉ JEDLÁ VYSKÚŠAŤ: hľuzovky, jota (minestrone), špargľa, knedličky, kozí a ovčí
syr, olivový olej
AKÉ VÍNA OCHUTNAŤ: vysokokvalitné vína ako Malvazija, Chardonnay, Sauvignon,
Merlot, Refošk, Teran
AKÉ DEZERTY SI VYCHUTNAŤ: prekmurska gibanica, frtalja, štruklji, dula s vínom
teran
Chorvátsko
Preskúmajte krajinu gastronomických pôžitkov
URČITE VYSKÚŠAJTE TIETO POBREŽNÉ JEDLÁ: istrijské hľuzovky, šunka prosciutto,
jahňacie z ostrovov Cres a Pag, syr z ostrova Pag, smažené krevety, tuniak, pleskáč
(orada), morský ostriež (brancin), rizoto z dalmatínskeho hlavonožca a chobotnica
OCHUTNAJTE NAJLEPŠIE MIESTNE VÍNA: Malvazija, Merlot, Teran, Krčka
žlahtina, Bugava z ostrova Vis, Rukatac z ostrova Korčula
DEZERTY: paprenjak, puding zapečený s karamelovou polevou, kandizované mandle
Bosna a Hercegovina
Káva so sebou a oveľa oveľa viac!
POSILNITE SA NA CESTÁCH S VEĽKÝMI DÁVKAMI KÁVY: Pitie kávy je obľúbená
bosnianska kratochvíľa. Tradičné káva je „bosanska kafa“ (bosnianska káva), podobne
ako turecká káva, ale podávaná s kockami cukru s podivným tvarom a „rahatlokum“
(turecký med).
VYCHUTNAJTE SI TRADIČNÉ JEDLÁ: tradičné mäsové a syrové koláče (burek,
sirnica), ćevabčići (malé klobásky v chlebe s nakrájanú cibuľou), sarma (kapustové
rolky plnené mäsom a ryžou), bosanski lonac („bosnianska misa“ – zmes mäsa a
zeleniny, pomaly pečená a podávaná v keramickej mise), Begova čorba (kuracie
dusené)
DEZERTY: baklava (vyrábaná z orechov a cesta), tufahije (jablká plnené vlašskými
orechmi a zdobené šľahačkou)
Srbsko
Tam, kde sa stále pestujú a vynikajúco chutia biopotraviny!
NÁRODNÉ NÁPOJE: rakija (patrí medzi najlepšie alkoholické nápoje na svete,
je jej viac než 100 druhov), vína najvyššej kvality, ktoré spravidla nesú mená
oblastí, v ktorých sú vyrábané; Bermet je najautentickejšie srbské víno
NÁRODNÉ JEDLÁ: mäsové špeciality z bravčového, kuracieho, jahňacieho
a morčacieho sú zvyčajne pečené na preslávenom srbskom grile (grilované
mäsové knedle, hamburger, klobása, suvlaki...), rybie špeciality, ako je
rybacia polievka a guláš, pečená paprika s cesnakom a ajvar – ochutený
krém z pečenej papriky, proja, Hajdučki tepsija
DEZERTY: džem, kompóty (Srbsko patrí medzi najväčších svetových
producentov starostlivo vybraných odrôd sliviek a malín špičkovej kvality)
Čierna Hora
Južné lahôdky z tradičných receptov
JEDLÁ: čorba (dusené) alebo ovsená kaša, cicvara (jedlo z tvarohu,
smotany a múky), jahňacie pod pokrievkou („šaca“), jahňacie v mlieku
(jahňacie varené v domácom mlieku s koreninami a zemiakmi), kačamak
(druh polenty), njeguški pršut (prosciutto), njeguški sir (syr)
NÁPOJE: turecká káva (rituálna časť zabávania hostí v Čiernej Hore), rakija
(najznámejšie sú „Šljivovica“ a „Loza“), pivo Nikšičko, víno (najmä suché
a bohaté na tanín) ako Vranac, Krstač, Cabernet, Chardonnay
DEZERTY: priganice (podáva sa s tvarohom, džemom alebo medom), šišky,
lievance, baklava, tulumbana, šľahačková torta, šampita alebo štrúdľa
Macedónsko
Okoreňte si dovolenku s macedónskou sladkou červenou paprikou
MACEDÓNSKE JEDLÁ NA VYCHUTNANIE: gravče na tavče (pečená fazuľa),
šopský šalát (šalát z nakrájanej paradajky, uhorky a cibule, posypaný
strúhaným mäkkým bielym syrom), selsko meso (bravčové rebierka
a šampiňóny v bohatej hnedej omáčke), pastrmajlija (druh pizzi s mäsom a
niekedy aj vajcami) a predovšetkým ajvar (národné ochucovadlo zo sladkej
červenej papriky)
NÁPOJE, DO KTORÝCH SA MÔŽETE „PONORIŤ“: autentické macedónske
vína (Vranac, Smederevka), rôzne druhy ohnivého brandy: rakija a mastika
DEZERTY: chalva, revani (sladký koláč z krupice namočenej v sirupe),
baklava (bohaté, sladké pečivo)
Bulharsko
Navštívte jednu z najstarších vinárskych oblastí sveta
ČOHO SI ZAJESŤ: Jogurt (kiselo mlyako), lukanka, banitsa, šopský šalát,
lyutenitsa, sirene a kozunak dávajú Bulharsku výraznú kuchyňu. Väčšina
bulharských pokrmov je pečená v rúre, dusená alebo v podobe guláša.
Fritovanie je menej časté, ale grilovanie, predovšetkým rôznych druhov mäsa,
je široko praktizované. Bravčové je najčastejšie konzumované mäso, nasleduje
kuracie a jahňacie. Orientálne pokrmy ako moussaka, gyuvech a baklava sú
konzumované vo veľkej miere.
ČOHO SI VYPIŤ: rôzne preslávené bulharské vína, ako sú Dimiat a Mavrut,
a tiež miestne alkoholické nápoje, ako sú rakiya, mastika a Menta
Rumunsko
Objavte nádherné hrady a zámky známe z príbehu o Draculovi!
NA AKÝCH JEDLÁCH SI POCHUTNAŤ: Rumunská kuchyňa je rôznorodá zmes
rôznych pokrmov z rôznych tradícií: cítiť otomanský, nemecký, srbský
a maďarský vplyv. Vychutnajte si ciorbă – širokú ponuku polievok
s charakteristickou kyslou chuťou. Medzi obľúbené hlavné chody patria mititei,
mäsové gule a şniţel. Jedným z najbežnejších jedál je mămăliga, kukuričná
kaša podávaná samostatne alebo ako príloha. Bravčové a kuracie sú
preferované druhy mäsa, ale obľúbené je aj hovädzie, jahňacie a rybacie.
NÁPOJE, KTORÉ TREBA PIŤ S ROZUMOM: Ţuică je silný druh slivovice, ktorá
je široko považovaná za tradičný alkoholický nápoj krajiny spolu s rumunským
vínom, ktoré má tradíciu takmer tri tisícročia.
Slovensko
Vychutnajte si tradičné tance, krásnu prírodu a úžasnú miestnu
kuchyňu!
ČOHO SI ZAJESŤ: veľa úžasných slovenských jedál, ako sú bryndzové
halušky (zemiakové knedličky s ovčím syrom), lokše (placky zo
zemiakového cesta), parené buchty (parené knedle plnené džemom
a posypané makom alebo orechmi) alebo široké rezance s tvarohom
slaninou (rezance s nízkotučným mäkkým syrom a opečenou slaninou)
ČÍM SA OBČERSTVIŤ: slivovica (silné slivkové brandy), rôzne slovenské vína
alebo nealkoholický nápoj Kofola
NA AKÝCH DEZERTOCH SI POCHUTNAŤ: laskonky (mäkké cesto
s vlašskými orechmi a krémovou plnkou), trotle (2 vrstvy tortových placiek
v štýle koláčikov cookie, plnené čokoládovým krémom a napoly máčané
v tmavej čokoláde), trdelník (tradičný koláč pečený na rotujúcom ražni nad
otvoreným plameňom), vajcový koňak
V ŽIVOTE IDE O VIAC AKO O VOLVO. Je AJ O presnej navigácii
k najkrajším prírodným MIESTAM, ktoré okamžite vyrazia dych.
TU JE KRÁTKY SPRIEVODCA
VAŠOU DOPOSIAĽ NAJLEPŠOU
DOVOLENKOU!
VOLVO ASSISTANCE:
SLOVINSKO 080 30 29
CHORVÁTSKO 0800 94 50
RUMUNSKO 0313 200 200
SLOVENSKO +421 2 58252186
UROBTE SI VAŠU DOVOLENKU ZELENŠOU.
NAVŠTÍVTE NÁDHERNÉ NÁRODNÉ PARKY A MIESTA.
Vodiči Volva radi rozmýšľajú ekologicky. A o to viac, keď sú na dovolenke. Aj vy môžete ukázať svoju lásku k prírode
návštevou niektorých z najkrajších prírodných oblastí tejto časti Európy.
MIESTA V SLOVINSKU, KTORÉ SI NESMIETE NECHAŤ UJSŤ: kopce v oblasti Postojna, pramene rieky Soča, nádherné
hory Triglav, krásne Bledské a Bohinjské jazero
TIEŽ NAVŠTÍVTE V CHORVÁTSKU: staré mesto Dubrovník, historický komplex Split, národné parky Brijuni, Krka a ostrov
Mljet, Plitvické jazerá, hrad Trakošćan
ČO SI POZRIEŤ V BOSNE A HERCEGOVINE: staré mesto Sarajevo (Baščaršija), starý most v Mostare, národný park
Sutjeska, Međjugorje, Kravické vodopády, kláštor Tvrdoš, oblasť v okolí jazier Jajce a Pliva
NEVYNECHAJTE V SRBSKU: národné parky Đerdap, Kopaonik, horu Fruška gora a rieku Tara, preslávené ortodoxné
stredoveké kláštory Kalenić, Drača a Ljubostinja
VYCHUTNAJTE SI TIETO MIESTA V ČIERNEJ HORE: záliv Kotor, horské miesta v oblasti Durmitor, pláž Ulcinj, kaňon rieky
Tara, národné parky Lovćen a Skadarské jazero
VAŠA CESTA PO MACEDÓNSKU MUSÍ ZAHŔŇAŤ: krásne Prespanské a Ochridské jazero, historické mestá Ohrid a Bitola,
národné parky Galičica, Mavrovo, Pelister
VYCHUTNAJTE SI NAJLEPŠIE MIESTA V BULHARSKU: Stara Planina, hora Rila, vodopád Raysko Praskalo, pobrežie
Čierneho mora, hora Pirinn
POZERAJTE SA PO TURISTICKÝCH DIVOCH RUMUNSKA: delta Dunaja, pobrežie Čierneho mora, opevnený kostol
Biertan, hrad Bran, stredoveké mesto Brasov, Karpatské hory, kláštor Sucevita
NAVŠTÍVTE NÁDHERNÉ TURISTICKÉ STREDISKÁ NA SLOVENSKU: Tatranský národný park, Slovenský kras,
Krásnohorská jaskyňa, najväčší drevený gotický oltár na svete v kostole sv. Jakuba
V ŽIVOTE IDE O VIAC AKO O VOLVO. JE AJ o priateľských partneroch,
ktorí vám vždy veľmi pomôžu.
ZOZNAM AUTORIZOVANÝCH PREDAJCOV VOZIDIEL VOLVO
Je dobré vedieť, že váš partner Volvo je vždy nablízku, keď ho potrebujete!
SLOVINSKO
INTERCLASS CARS
LJUBLJANA
Gorjupova 1
Tel.: +386 1 2000 952
[email protected]
AVTOCENTER LEKŠE
LJUBLJANA
Ul. Lovre Klemenčiča 1
Tel.: +386 1 420 10 10
[email protected]
SUMMIT AVTO
LJUBLJANA
Flajšmanova 3
Tel.: +386 51 31 45 04
[email protected]
Kontakt: Sandi Osredkar
angličtina
Kontakt: Klemen Kuk
angličtina
Kontakt: Matej Levstek
angličtina
ŠTAJERSKI AVTO DOM
MARIBOR
Tržaška cesta 38
Tel.: +386 2 330 05 35
[email protected]
DUMIDA AVTO
MARIBOR
Záhrebška cesta 38
Tel.: +386 2 65 44 764
[email protected]
AVTOCENTER LEPOŠA
MURSKA SOBOTA
Ivanocijevo naselje 2
Tel.: +386 2 522 11 19
[email protected]
Kontakt: Zoran Aleksić
angličtina
Kontakt: Janez Bauman
nemčina
Kontakt: Dejan Lepoša
angličtina
RSL LEVEC
PETROVČE
Levec 56c
Tel.: +386 3 425 45 31
[email protected]
PRIMORSKI AVTOCENTER
KOPER
Istrska cesta 12
Tel.: +386 5 666 31 33
[email protected]
AVTO AKTIV
TRZIN
Ljubljanska c 24
Tel.: +386 1 560 58 00
[email protected]
Kontakt: Jani Podmiljšak
angličtina
Kontakt: Renato Rihter
angličtina, taliančina
Kontakt: Dušan Urh
angličtina
AUTOCENTAR BAOTIĆ
ZÁHREB
Maksimirska 282
Tel.: + 385 1 29 000 37
[email protected]
GRAND AUTO
OSIJEK
Sv. L. B. Mandića bb
Tel.: +385 31 298 220
[email protected]
DRAGA
RIJEKA
Pod Ohrušvom 9c
Tel.: +385 51 458 165
[email protected]
Kontakt: Mario Gubić
angličtina
Kontakt: Ivica Župan
angličtina
Kontakt: Nenad Butković
angličtina
MEHANIZACIJA
ZADAR
159. Brigade 10
Tel.: +385 23 242 213
[email protected]
MOTO-RIS
ZÁHREB
Oreškovićeva 3b
Tel.: +385 1 382 15 70
[email protected]
MOTO-RIS
PAZIN
Poslovna zona Ciburi
Tel.: +385 52 688 259
[email protected]
Kontakt: Boris Dunatov
angličtina
Kontakt: Darko Plećko
angličtina
Kontakt: Renzo Jurić
angličtina
CHORVÁTSKO
BOSNA A HERCEGOVINA
MACEDÓNSKO
F-AUTOCENTAR
SA SARAJEVO
Džemala Bijedića 174a
Tel.: +387 33 770 706
[email protected]
AUTONUIĆ
MOSTAR
Bišće polje bb
Tel.: +387 36 352 867
[email protected]
MI-DA AUTO
SKOPJE
Bulevar Oktomvriska Revolucija bb
Tel.: +389 2 3073 103
[email protected]
Kontakt: Mirhad Šabotić
angličtina
Kontakt: Dražen Herceg
angličtina
Kontakt: Jovan Sokarovski
angličtina, bulharčina
VOLVO SERVIS DRAGAN
ZEMUN – BELEHRAD
Hercegovačka 31c
Tel.: +381 11 307 6576
[email protected]
GRAND MOTORS
NOVI BELEHRAD
Milutina Milankovića 21
Tel.: +381 (0)11 20 90 651
[email protected]
Kontakt: Ana Mandić
nemčina, angličtina
Kontakt: Danijel Ulić
angličtina
SRBSKO
ČIERNA HORA
V Čiernej Hore nie je žiaden autorizovaný predajca
vozidiel Volvo. Navštívte najbližšieho predajcu
AUTONUIĆ v Mostare (Bosna a Hercegovina).
BULHARSKO
MOTO-PFOHE
SOFIA – LULIN
444, Slivnitsa blvd
Tel.: +359 2 984 22 22
E-mail: [email protected]
MOTO-PFOHE
PLOVDIV
5B, Tsarigradsko chaussee
Tel.: +359 32 606 606
E-mail: [email protected]
MOTO-PFOHE
PLEVEN
191, Storgozia str.
Tel.: +359 64 885 222
E-mail: [email protected]
Kontakt: Kamen Stratiev
angličtina
Kontakt: Zapryan Kamburov
angličtina
Kontakt: Alexander Kirilov
angličtina
MOTO-PFOHE
VARNA
pri letisku Varna
Tel.: +359 52 680 200
E-mail: [email protected]
MOTO-PFOHE
BURGAS
81 Stefan Stambolov blvd.
Tel.: +359 56 880 460
E-mail: [email protected]
MOTO-PFOHE
RUSSE
77, Lipnik blvd.
Tel.: +359 82 845 235
E-mail: [email protected]
Kontakt: Zahary Zahariev
angličtina
Kontakt: Ivan Ivanov
angličtina
Kontakt: Rumen Rashkov
angličtina
PRIMUS AUTO
BUCURESTI
Sos Bucuresti Ploiesti Nr 165-169
Tel.: 004 021 319 06 42
[email protected]
IATSA S.A.
BRASOV
Calea Bucuresti Km165
Tel.: 004 0268 33 70 70
[email protected]
PREMIUM AUTO
CONSTANTA
Str. Baba Novac Nr. 78
Tel.: 004 0241 69 42 22
[email protected]
Kontakt: Paul Huzum
angličtina
Kontakt: Dragos Nichifor
angličtina
Kontakt: Levent Avamil
angličtina
TODORUT INTERNATIONAL
TIMISOARA
Calea Lugojului Nr. 140
Tel.: 004 0256 24 37 37
[email protected]
PREMIUM CARS
BAIA MARE
Bd. Bucuresti Nr. 104A
Tel.: 004 0262 22 23 18
[email protected]
TESTER
IASI
Calea Chisinaului 23
Tel.: 004 0232 27 76 26
[email protected]
Kontakt: Irinel Bursan
angličtina
Kontakt: Florin Pop
angličtina
Kontakt: Gabriel Andronachi
angličtina
PREMIUM CARS
CLUJ NAPOCA
Str Avram Iancu, nr 402
Tel.: 004 0364 40 24 08
[email protected]
PREMIUM CARS
ORADEA
Str. Clujului Nr. 302A
Tel.: 004 0259 45 98 31
[email protected]
Kontakt: Alex Boaru
angličtina
Kontakt: Bogdan Sferdean
angličtina
RUMUNSKO
SLOVENSKO
T.O.P. AUTO BRATISLAVA, A.S.
BRATISLAVA
Rožňavská 30
Tel.: +421 905 756 456
[email protected]
P&LKV AUTO, S.R.O.
BRATISLAVA
Šustekova 37
Tel.: +421 905 661 647
[email protected]
Kontakt: Peter Podhraday
angličtina, nemčina
Kontakt: Adrian Nitschneider
nemčina, angličtina
HM CARS S.R.O.
NITRA
Novozámocká 104
Tel.: +421 907 510 555
[email protected]
SALVO S.R.O.
NOVÉ ZÁMKY
Komárňanská cesta 104
Tel.: +421 915 551 545
[email protected]
Kontakt: Marek Botka
angličtina
Kontakt: Eduard Kováč
angličtina, maďarčina
VIP AUTO, S.R.O.
ŽILINA
Pri Celulózke 3631
Tel.: +421 905 941 990
[email protected]
EUROMOTOR, SPOL. S R.O.
BANSKÁ BYSTRICA
Čerešňová 8A
Tel.: +421 904 700 386
[email protected]
Kontakt: Igor Hudec
nemčina
Kontakt: Imrich Szaniszlo
angličtina
CAMEA CAR, A.S.
PREŠOV
Levočská 107/A
Tel.: +421 905 349 852
[email protected]
Kontakt: Martin Svit
angličtina
RM JET, SPOL. S R.O.
TRNAVA
Bratislavská 80
Tel.: +421 918 885 278
[email protected]
Kontakt: Dalibor Škrabal
angličtina
AUTOŠTÝL, A.S.
TRENČÍN
Trenčianska Turná 1030
Tel.: +421 905 432 472
[email protected]
Kontakt: Lukáš Macko
angličtina
NORSON SPOL. S R.O.
KOŠICE
Vozárova 1
Tel.: +421 903 607 134
[email protected]
Kontakt: Tibor Urbán
angličtina, maďarčina, ruština
Download

V ŽIVOTE IDE O VIAC AKO O VOLVO. JE AJ O