Abeland deťom 2013
V dedinke remesiel Abeland pripravujeme už štvrtý ročník unikátnych programov pre deti. Naše
programy sú vhodné ako školský výlet pre triedy či iné skupiny detí. Za posledné tri roky náš program zažilo a
prežilo vyše 1200 účastníkov z vyše 30 zariadení od 5 ročných škôlkárov až po dospievajúcu mládež. Tradičný
program Rytiersky deň – cesta do stredoveku je už pre mnohých známou značkou a jeho náplň vyhovuje skôr
mladším ročníkom a aj to je dôvod prečo v tejto sezóne 2013 pripravujeme ďalšie dva nové programy.
Tematickú Legendu o Cyrilovi a Metodovi a pre starších od 14 rokov teambuildingový program Dobyvateľ.
Ponúkame vám naše služby a priestory, aby aj vaši žiaci zakúsili tento jedinečný zážitok. Lebo stále platí „raz
zažiť je viac ako sto krát počuť.“ Využite túto možnosť a rezervujte si termín svojho školského výletu už teraz,
kým máte možnosť výberu termínu. A doprajte svojim žiakom jedinečný zážitok.
Rytiersky deň - Cesta do stredoveku
V spolupráci so skupinou historického šermu Galahad, pre vás pripravujeme už štvrtý ročník, náučnozážitkových programov pre deti a mládež. Našim cieľom je pútavým spôsobom priblížiť historické obdobie 13.
a 14. storočia so všetkým čo k nemu patrilo a ponúknuť možnosť vyskúšania si spôsobu života ľudí v časoch
dávno minulých. Tento program je zameraný na triedy alebo školské skupiny v počte od 30 detí a viac. Je veľmi
flexibilný a tak sa dá ľahko prispôsobiť konkrétnym vekovým skupinám, či vašim špeciálnym požiadavkám.
Ponúkame vám takýto deň ako možnosť školského výletu s atraktívnym programom a aktivitami pre vašich
žiakov. Budú mať možnosť zažiť a vidieť veci, ktoré sú pre mnohých už len romantickou predstavou, vyskúšať
si remeslá, ktoré používali naši predkovia a už sa na ne zabúda. Vidieť rôzne hospodárske zvieratá, variť tradičné
jedlá a prežiť tak nezabudnuteľný deň v krásnom malokarpatskom prostredí.
program v skratke
- 9:00 príchod do Abelandu
- úvod do deja nasleduje hneď po príchode, obliekanie varkočov, začiatok, potom program pokračuje
v troch tematických blokoch: čas práce, čas vojny, čas zábavy
- všetko vrcholí hostinou, ktorá je súčasťou deja
- potom môže podľa chuti ostať čas na hry a voľný program
- aktivity v programe: šerm, divadlo, pečenie chleba, práca s hlinou, spoznávanie byliniek, poznávanie
hospodárskych zvierat, kŕmenie pstruhov, lukostreľba, jazda na koni, bezpečný šerm, súboj na klade,
prehliadka a skúšanie zbraní a zbrojí, dobýjanie hradu, hostina
- program pripravujeme pre minimálne 30 účastníkov
- cena celého programu je 12€/ osoba
- pedagogický dozor má vstup zdarma a obed za zvýhodnenú cenu 3€.
- v cene sú zahrnuté všetky náklady na program, strava a pitný režim počas celého dňa.
- dopravu si zabezpečujú účastníci sami, v prípade záujmu môžeme odporučiť dobrého dopravcu.
Legenda o Cyrilovi a Metodovi
Novinka pri príležitosti 1150 výročia ich príchodu na Veľkú Moravu, chceme aj deťom viac priblížiť
tento historický medzník v našich dejinách ako aj dejinách celej Európy. Preto tento program príťažlivou formou
vťahuje účastníkov do legendy, ktorou rozpráva príbeh ľudí žijúcich v období 9. storočia. Príbeh
staroslovienčiny a Hlaholiky, o tom, aké problémy museli v tých časoch prekonať šíritelia vzácnych myšlienok.
Účastníci v roli slovanského národa pomáhajú vierozvestom presadiť svoju reč ako právoplatný liturgický
jazyk, na pozadí bojov, konfliktov, popri tom chrániť a uživiť svoj národ ťažkou prácou.
program v skratke
- 9:00 príchod do Abelandu
- úvod do deja, hlavný program: ako sa žilo, legenda, cesta písma
- všetko vrcholí hostinou, ktorá je súčasťou deja
- potom môže podľa chuti ostať čas na hry a voľný program
- aktivity v programe: divadlo, zaháňanie oviec, pečenie placiek, spracovanie vlny, poznávanie lesa,
spoznávanie hospodárskych zvierat, lukostreľba, kone, logické úlohy, historická múdrosť, turnajové
disciplíny, súboj na klade, život na Veľkej Morave, dobýjanie pevnosti, hostina, voľný program
- na program je potrebných minimálne 30 účastníkov
- cena celého programu je 11€/ osoba
- pedagogický dozor má vstup zdarma a obed za zvýhodnenú cenu 3€.
- v cene sú zahrnuté všetky náklady na program, strava a pitný režim počas celého dňa.
- dopravu si zabezpečujú účastníci sami, v prípade záujmu môžeme odporučiť dobrého dopravcu.
Dobrodružná výprava – Dobyvateľ
Jedinečné dobrodružstvo príbehu dobývania pevnosti. Pre staršie ročníky, deti od 14 rokov
pripravujeme tematický program v historickom duchu s názvom Dobyvateľ. Je to teambuildingová akcia pre
celú triedu. Bližšie sa navzájom spoznať v kolektíve, objaviť svoje silné i slabé stránky v konfrontácii
s náročnými úlohami. Víťazstvá, rovnako aj prehry sú súčasťou každodenného života, no najdôležitejšia je cesta,
ktorou sa uberáme. Súčasťou tejto akcie sú fyzicky náročnejšie úlohy v tímoch zamerané na spoluprácu a
flexibilné riešenie problémov v kolektíve. Pre rozvoj individuálnej zručnosti nemôžu chýbať remeselné úlohy, či
logické disciplíny. Poznanie základných princípov ekológie a pochopenie prírodných zákonitostí
v permakultúrnom hospodárení robí tento program veľmi atraktívnym aj v súvislosti s napĺňaním niektorých
POP 1.6.7. Rozvojové vzdelávanie a environmentálna výchova. 1.6.9. Zdravý životný štýl je zahrnutý
v mnohých fyzicky náročných disciplínách.
program v skratke
Po príchode o 9:00 do Abelandu a úvodnom vtiahnutí do deja budú účastníci rozdelení do tímov,
v ktorých sa počas celého dňa budú usilovať uspieť a získať čo najväčšie množstvo dukátov, ktoré im
môžu pomôcť na ceste k víťazstvu. Každý tím vedie samostatný lektor, pod ktorého vedením riešia
jednotlivé disciplíny. Fyzicky náročné, vedomostné, logické, remeselné, adrenalínové, vytrvalostné
a strategické. Na záver spoločne zasadneme k slávnostnej hostine, po ktorej môže ostať priestor na
voľný čas a hry podľa chuti.
- aktivity v programe: lukostreľba, pletenie lana, záchrana princeznej, dotyk živlov, súboj na klade,
slepý veterán, pavučina, práca s hlinou, permakultúra, statok a starostlivosť, lanovka, logické úlohy,
spálená zem, historická múdrosť, výroba zbraní a obliehacích strojov, dobýjanie pevnosti, hostina (nie
všetky disciplíny budú vždy vykonané, toto sú úlohy, ktoré do programu vkladáme a kombinujeme podľa počtu
účastníkov, chlapcov a dievčat, veku, a počasia, tak aby kvalita a podstata bola vždy zachovaná)
- na program je potrebných minimálne 20 účastníkov
- cena celého programu je 15€/ osoba.
- pedagogický dozor má vstup zdarma a obed za zvýhodnenú cenu 3€.
- v cene sú zahrnuté všetky náklady na program, strava a pitný režim počas celého dňa.
- dopravu si zabezpečujú účastníci sami, v prípade záujmu môžeme odporučiť dobrého dopravcu.
Prehliadka Abelandu
Návšteva dedinky bez programu, prehliadka zvieratiek a záhrad so sprievodcom, jazda na koni a detské
ihrisko, v neobmedzenom množstve účastníkov. Cena 3€/ osoba. Ak by ste mali záujem o obed, je za cenu 3€/
osoba. V prípade záujmu o Prehliadku Abelandu spolu s obedom, je zvýhodnená cena za 5€ /osobu.
Všetky naše programy sú flexibilné a tak sa dajú ľahko upraviť a prispôsobiť aj vašim špeciálnym požiadavkám.
Pre ďalšie informácie a rezervácie prosím kontaktujte:
0915 222 174
[email protected]
www.abeland.sk
Tešíme sa na Vás, za OZ Abeland Michal Bažalík
Download

Ďalej - Abeland