T.C.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Üniversitemiz Yaşayan Diller Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü’ne “Bingöl Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ve “Bingöl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları”
çerçevesinde 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi için aşağıda belirtilen Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına sınavla
öğrenci alınacaktır.
GENEL ŞARTLAR:
1. Başvuracak adayların “ALES SÖZEL” puanı en az 55 olmalıdır.(***YDE-****SBE)
2. Başvuracak adayların “ALES SAYISAL” puanı en az 55 olmalıdır.(*****FBE)
3. Doktora programına başvuracak adayların KPDS/ÜDS/YDS’den veya YÖK tarafından kabul edilen muadili bir sınavdan en az
55 puan alması gerekmektedir.
Başvuru ve Kesin Kayıt Koşulları
Başvuru Başlama Tarihi
04.08.2014
Son Başvuru Tarihi
18.08.2014
Yabancı Dil Sınav Tarihi
01.09.2014 - Saat 1000
Bilim Sınavı Tarihi
02.09.2014 - Saat 1000
Sonuçların İlanı
03.09.2014
Kesin Kayıt Tarih Aralığı
08-10 Eylül 2014
Yedek Kontenjan İlanı Tarihi
11.09.2014
Yedekler İçin Kesin Kayıt Tarih Aralığı
12.09.2014
NOT: KPDS/ÜDS/YDS dil sınavlarından herhangi birine girmemiş olan yüksek lisans programlarına başvuran adaylar Enstitü
tarafından yapılacak olan Yabancı Dil sınavına gireceklerdir.
BAŞVURU YERİ
Başvurular Bingöl Üniversitesinde ilgili Enstitü Öğrenci İşlerine yapılacaktır.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1. Dilekçe (Yüksek Lisans için Form 01a, Doktora için Form 01b olup enstitü web sayfasında “Hazır Formlar” bölümünden temin
edilecektir)
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. Lisans diplomasının fotokopisi (Doktora için ayrıca Yüksek lisans Diploması)
4. Not Transkript belgesi (Doktora programı başvurusu için ayrıca Yüksek Lisans Transkript belgesi)
5. ALES belgesi (Başvuru tarihinde ALES geçerlilik süresi olan 3 yılın dolmamış olması gerekir)
6. Yüksek Lisans için varsa ÜDS (YDS) veya eşdeğer sınav belgesi (Doktora Başvurusu için KPDS/ÜDS/YDS’den veya YÖK
tarafından kabul edilen muadili bir sınavdan en az 55 puan aldığını gösteren belge getirmesi zorunludur.)
7. Üç adet vesikalık fotoğraf (son altı ayda çekilmiş)
8. Askerlik Belgesi (Erkek Adaylar için)
9. İkametgâh belgesi
NOT: 1-) İstenilen belgeler Enstitümüzce “Aslı Gibidir” şeklinde onaylanacaktır.( Evrakların fotokopileriyle birlikte asıllarının da
getirilmesi gerekmektedir.)
2-) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvuru yapabilmeleri için “Bingöl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve
Öğretim Uygulama Esasları” 11. Maddesinde belirtilen şartları sağlıyor olmaları gerekir.
AÇIKLAMA:
1. Adayların şahsen başvurmaları gerekir. Posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.
2. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3. Sınava Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
4. Sınav sonucunda başarılı olamayan adayların, müracaat evrakları iade edilmeyecektir.
5. Kazanan öğrencilerin isim listeleri WEB sayfasında ilan edilecektir. Ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.
DEĞERLENDİRME
Puanlama Türü
Puanlamaya Etki Oranı
ALES
% 50
Not Transkript
% 20
Yabancı Dil
% 10
Bilim Sınavı
% 20
YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları
Bölüm
T.C.
Yabancı
Ales Puan
Başvuru Koşulları
Uyruklu
Uyruklu
Türü
Zaza Dili ve Edebiyatı
2
Sözel
Türk Dili ve Edebiyatı
Tezli Y.L
2
Öğretmenliği veya Almanca
Öğretmenliği mezunu olmak*
Kürt Dili ve Edebiyatı
3
Sözel
-------------Tezli Y.L.
2
ÖZEL ŞARTLAR
Tezli Yüksek Lisans Bölümlerine başvuracaklar
* -Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği veya Almanca Öğretmenliği bölümlerinden mezun olan öğrenciler başvuru
yapabilirler.
Ana Bilim Dalı
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları
Kabul Şekli
ANABİLİM DALİ
BİLİM DALI
Doğrudan
Bilimsel
Hazırlık
*TU
**YU
1-) Arap Dili ve Belagatı**
4
1
Temel İslam Bilimleri
2-) İslam Hukuku*
2
1
3-) Hadis*
2
Sosyoloji
Sosyoloji
5
-
Ales Puan
Türü
Sözel
Sözel
Sözel
Söz-EA
-
ÖĞRENCİ KABUL EDİLEN PROGRAMLAR (Aşağıda adı geçen bölümlerden mezun olmak)
Temel İslam Bilimleri:
*İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü mezunu olmak.
**İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya Fakültelerin Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak.
Sosyoloji: Sosyoloji Bölümü, Sosyal Hizmetler Bölümü, Felsefe Bölümü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya İletişim
Fakültesi Bölümlerinden birinden mezun olmaları gerekmektedir. Sosyoloji Bölümü mezunu olmayanların; devam zorunluluğu
olan ve iki dönemde toplamda en az 24 (yirmi dört) kredilik bilimsel hazırlık programına (lisans öğrencileri ile birlikte)
katılmaları gerekmektedir.
Ağırlık
Belirtilen alanlar dışında başvuru kabul edilmeyecektir.
Doktora Öğrenci Kontenjanları ve Öğrenci Kabul Edilen Programlar
Kabul Şekli
Doğrudan
Bilimsel
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI
Hazırlık
*TU
**YU
1-) Arap Dili ve Belagati
2
Temel İslam Bilimleri
2-) İslam Hukuku
2
-
Ales Puan
Türü
Sözel
Sözel
ÖĞRENCİ KABUL EDİLEN PROGRAMLAR (Aşağıda adı geçen bölümlerden mezun olmak)
İslam Hukuku Bilim Dalı için: Yüksek Lisans Eğitimini Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalında yapmış olmak.
Arap Dili ve Belagati Bilim Dalı için: İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati veya Fakültelerin Arap Dili ve Edebiyatı
Bölümlerinde Yüksek Lisans yapmış olmak.
*TU: Türk Uyruklu, **YU: Yabancı Uyruklu, * **(YDE) Yaşayan Diller Enstitüsü,
****(SBE) Sosyal Bilimler Enstitüsü, *****(FBE) Fen Bilimleri Enstitüsü
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
Özel Şartlar
Kontenjan
Anabilim Dalı
Bilim Dalı
ALES
Puan
Türü
Y.
*T
U
**YU
UNİP
GEÇİŞ
-
Ziraat Fakültesinin Bahçe Bitkileri Bölümü veya Su
Ürünleri Fakültesinin Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
mezunu olmak.
-
Ziraat Fakültelerinin Tarla Bitkileri Bölümünden mezun
olmak.
1
Ziraat veya Orman Fakültesi mezunu olmak.
−
1
Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü mezunu olmak.
−
−
1
Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü veya herhangi bir
fakültenin İstatistik Bölümü mezunu olmak.
4
−
−
Biyoloji Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği, Moleküler
Biyoloji ve Genetik ya da Moleküler Genetik
Bölümlerinden mezun olan adaylar başvurabilir.
Sayısal
1
−
−
-
Katıhal Fiziği
Sayısal
2
−
−
-
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Eğitim Fakültesi
Fizik Öğretmenliği Bölümü ve Fizik Mühendisliği
Bölümünden mezun olmak.
Anorganik
Kimya
Sayısal
1
1
1
Analitik
Kimya
Sayısal
1
1
1
Bahçe
Bitkileri
−
Sayısal
2
−
−
Tarla Bitkileri
−
Sayısal
8
−
−
Toprak Bilimi
ve
Bitki
Besleme
−
Sayısal
4
1
−
Hayvan
Yetiştirme
Sayısal
3
1
Biyometri ve
Genetik
Sayısal
2
−
Sayısal
Nükleer Fizik
Zootekni
Biyoloji
Fizik
-
Kimya, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği,
Eczacılık, Biyoloji, Biyoloji Öğretmenliği, Sağlık
Bilimleri, Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olan adaylar
başvurabilir.
-
Kimya, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği, Enerji
Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Malzeme Mühendisliği
mezunu olan adaylar başvurabilir.
-
Kimya, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği,
Eczacılık, Moleküler Biyoloji mezunu olan adaylar
başvurabilir.
Biyokimya
Sayısal
−
1
1
Fizikokimya
Sayısal
1
2
2
Organik
Kimya
Sayısal
2
2
2
Ko. İmalat
Sayısal
4
1
2
1
Makine Mühendisi olmak.
Mekanik
Sayısal
2
1
2
1
Makine Mühendisi olmak.
Enerji
Sayısal
2
1
1
1
Makine Mühendisi olmak.
Kimya
Makine
Mühendisliği
Kimya, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği, Enerji
Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Malzeme Mühendisliği
mezunu olan adaylar başvurabilir.
*TU: Türk Uyruklu, **YU: Yabancı Uyruklu
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DOKTORA ÖĞRENCİ
KONTENJANLARI
Kontenjan
Anabilim Dalı
Bilim Dalı
ALES
Puan
Türü
*B
Ü
Biyoloji
Anabilim
Dalı
Ortak Doktora
Programı
Makine
Mühendisliği
**BE
Ü
***Y
U
UNİ
P
Geçiş
Özel Şartlar
−
Hayvan
Yetiştirme
Zootekni
Y.
T.C.
Uyruklu
Sayısal
4
1
2
−
1
Yüksek lisansını Zootekni Anabilim Dalında yapmış olmak.
-
Makine Mühendisi olmak ve Makine Mühendisliğinde yüksek lisans yapmış
olmak.
−
1
Kimya Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak veya Kimya
Öğretmenliği mezunu olmak.
1
−
3
Kimya Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak veya Kimya
Öğretmenliği, Eczacılık, Tıp ve Diş Hekimliği Bölümleri mezunu olmak.
1
1
−
-
Kimya Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak veya Kimya
Öğretmenliği mezunu olmak.
3
2
−
2
Kimya Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak veya Kimya
Öğretmenliği mezunu olmak.
Sayısal
2
1
-
Sayısal
1
1
5
Analitik
Kimya
Sayısal
1
−
Biyokimya
Sayısal
1
Fizikokimya
Sayısal
Organik
Kimya
Sayısal
−
Biyoloji Anabilim Dalı, Moleküler Biyoloji ve Genetik ya da Moleküler
Genetik Anabilim Dallarından birinde yüksek lisans yapmış olmak.
Kimya
* BÜ: Bingöl Üniversitesi, ** BEÜ: Bitlis Eren Üniversitesi, *** YU: Yabancı Uyruklu
Download

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz Yaşayan