ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı
: Cemal Onur NOYAN
2.
Doğum Tarihi
: 08.03.1977
3.
Unvanı
: Psikiyatri Uzmanı
4.
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
5.
Alan
Tıp Fakültesi
Psikiyatri Uzmanı
7.
Yıl
2001
2008
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi
Doçentlik Tarihi
Profesörlük Tarihi
6.
Üniversite
GATA TIP FAK./Ankara
GATA Haydarpaşa/İstanbul
:
::-
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
:-
6.2. Doktora Tezleri
:-
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
1- Semiz UB, Senol MG, Başoğlu C, Noyan O, Ebrinc S, Cetin M, Saracoglu M. Relationship
of depressive symptoms and subjective sleep disturbances to the quality of life in patients with
Parkinson's disease. Neurology, Psychiatry and Brain Research. 2007; 14: 55-58
2- Ates MA, Algul A, Semiz UB, Gecici O, Basoglu C, Ebrinc S, Noyan O, Cetin M.
Substance Abuse in adult male subjects with first episode psychosis. Neurology, Psychiatry and Brain
Research. 2008; 15, 93-98
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
1- Noyan CO, Genç G. Criminality and Psychopathy. 22nd Congress of the International
Academy of Legal Medicine, 5-8 July 2012, İstanbul, Turkey. Int J Legal Med (2012) 126 (Suppl 1): S52.
2- Genç G, Karabacak K, Noyan CO. Retrospective psychiatric and neurological evaluation
of legal cases admitted to emergency department. 22nd Congress of the International Academy of Legal
Medicine, 5-8 July 2012, İstanbul, Turkey. Int J Legal Med (2012) 126 (Suppl 1): S73.
3- Karabacak K, Genç G, Noyan CO, Öz BS. Evaluation of forensic peripheral vascular and
nerve injuries. 22nd Congress of the International Academy of Legal Medicine, 5-8 July 2012, İstanbul,
Turkey. Int J Legal Med (2012) 126 (Suppl 1): S91.
4- Noyan CO, Ortac SS. Relationship Between Empathy and Psychopathy. 52nd
International Neuropsychiatric Pula Congress. 20-23 June 2012, Pula, Croatia. Acta Clinica Croatica
(2012) Vol. 51 Suppl. 1; p87-88.
5- Noyan CO, Toku, H. Pramipexole and three Different Outcomes:Case Report. 52nd
International Neuropsychiatric Pula Congress. 20-23 June 2012, Pula, Croatia. Acta Clinica Croatica
(2012) Vol. 51 Suppl. 1; 2012 p88-89.
6- Noyan CO, Yılmaz, O. Relationship Between Decision Making and Aggression. 52nd
International Neuropsychiatric Pula Congress. 20-23 June 2012, Pula, Crotia. Acta Clinica Croatica
(2012) Vol. 51 Suppl. 1; 2012 p89.
1
7- Noyan CO, Genç G. Intersection of neurology and psychiatry: decision making ability.
52nd International Neuropsychiatric Pula Congress. 20-23 June 2012, Pula, Crotia. Acta Clinica Croatica
(2012) Vol. 51 Suppl. 1 pp. 88.
8- Noyan CO, Genç G. Risk factors for violent offences. 22nd Congress of the International
Academy of Legal Medicine, 5-8 July 2012, İstanbul, Turkey. International Journal of Legal Medicine
(2012) 126 (Suppl 1): S154.
9- Noyan CO, Ortac, S.S. Predicting aggression with the Reading the Mind in the Eyes
Test. 22nd Congress of the International Academy of Legal Medicine, 5-8 July 2012, İstanbul, Turkey.
International Journal of Legal Medicine (2012) 126 (Suppl 1): p154
10- Genç G, Noyan CO. Psychotic Attack in Relapsing Remitting Multiple Sclerosis. 6th
Dubrovnik International Conference on Multiple Sclerosis, 10-13 May 2012, Dubrovnik, Croatia.
Neurologia Croatica, 61 (Suppl. 1):1-32, 2012.
11- Genç G, Noyan CO. Status epilepticus in a case of psychiatric disorder. 52nd
International Neuropsychiatric Pula Congress. 20-23 June 2012, Pula, Crotia. Acta Clinica Croatica
(2012) Vol. 51 Suppl. 1 pp. 71-72.
12- Genç G, Noyan CO. EEG abnormalities in patients with fainting spells. 52nd
International Neuropsychiatric Pula Congress. 20-23 June 2012, Pula, Crotia. Acta Clinica Croatica
(2012) Vol. 51 Suppl. 1 pp. 73.
13- Aydin GD, Noyan CO. Evaluating the effectiveness of the student education program in
addiction prevention. 22nd Congress of the International Academy of Legal Medicine, 5-8 July 2012,
İstanbul, Turkey. International Journal of Legal Medicine (2012) 126 (Suppl 1): p351
14- Semiz UB, Cetin M, Senol MG, Noyan O, Ates A, Basoglu C and Ebrinc S. Relationship
of subjective sleep quality, daytime sleepiness, and depression to the quality of life in patients with
parkinson's disease. European Psychiatry, 2007 22; Supplement 1: S339
15- Algul A, Semiz UB, Ates MA, Cetin M, Ebrinc S, Basoglu C, Gunay H, Gunes C, Noyan
CO, Yilmaz O. Subjective sleep quality and aggression in antisocial personality disorder. European
Psychiatry, 2007; 22 Supplement 1: 266-267.
16- Cetin M, Ebrinc S, Basoglu C, Semiz UB, Gunay H, Iyisoy MS, Ergun BM, Gunes C,
Sahan A, Oguz M, Noyan O. Safety and efficacy of long-acting risperidone in schizophrenia: A 12-week,
open-label study in stable patients switched from typical and atypical oral antipsychotics. European
Neuropsychopharmacology, Volume 15, Supplement 2, 2005, Pages S134-S135.
17- Noyan CO, Genç G. Restless Legs Syndrome Induced By Quetiapine. 1st IstanbulEurasian Regional Congress of Biological Psychiatry. 27-31 May 2012, Istanbul, Turkey. Congress
Book, p166 .
18- Isintas M, Noyan CO. Intoxication With an Extreme Overdose of Extended-Release
Quetiapine. 1st Istanbul-Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry. 27-31 May 2012, Istanbul,
Turkey. Congress Book, p164.
19- Noyan CO, Isintas M. Ego-dystonic Auditory and Visual Hallucinations During
Isotretinonin Therapy. 1st Istanbul-Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry. 27-31 May
2012, Istanbul, Turkey. Congress Book, p165.
20- Noyan CO, Emirzeoglu L. Hyponatremia During Clozapine Treatment in Schizophrenia:
A Case Report. 1st Istanbul-Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry. 27-31 May 2012,
Istanbul, Turkey. Congress Bookp p167.
21- Noyan CO, Isintas M. Oxcarbazepine for Compulsive Water Drinking. 1st IstanbulEurasian Regional Congress of Biological Psychiatry. 27-31 May 2012, Istanbul, Turkey. Congress
Book, p142.
22- Noyan CO, Isintas M. Antisocial Personality Disorder: Theory of Mind Disability. 1st
Istanbul-Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry. 27-31 May 2012, Istanbul, Turkey.
Congress Book, p143.
2
23- Isintas M, Noyan CO. The Effect of Alexithymia on Treatment Response in Patients with
Major Depressive Disorder. 1st Istanbul-Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry. 27-31
May 2012, Istanbul, Turkey. Congress Book, p140.
24- Isintas M, Noyan CO. Event Related
Potentials in Major Depressive Disorder: The
Relationship Between P300 and Treatment Response. 1st Istanbul-Eurasian Regional Congress of
Biological Psychiatry. 27-31 May 2012, Istanbul, Turkey. Congress Book, p141.
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1-Ateş MA, Algül A, Semiz ÜB, Geçici Ö, Noyan O, Çetin M. Venlafaksinin Uzun Salınımlı
Formunun Kullanımı Sonucu Tetiklenen Epileptik Nöbet: Bir Olgu Sunumu. NöroPsikiyatri Arşivi
2008;45(2):62-64
2-Semiz UB, Başoğlu C, Ebrinç S, Ergün BM, Noyan CO, Çetin M. Sınır kişilik bozukluğu
hastalarında vücut dismorfik bozukluğu, travma ve disosiyasyon: Bir ön çalışma. Klinik Psikofarmakoloji
Bülteni. 2005; 15: 65-70
3-Şenol MG, Noyan CO, Toğrul RE, Yaşar H, Özdağ F, Boylu EE, Saraçoğlu M. The
Association of Lipoid Proteinosis with epilepsy. EPİLEPSİ 2007; 13: 29-32
4- Eryılmaz G, Gül IG, Sayar GH, Noyan CO, Özten E. Kesmek ya da kesmemek: Valproatın
elektrokonvülzif tedavi ile birlikte birlikte kullanımı. To stop or not to stop ? Combined use of valproate
and electroconvulsive treatment. Doi: 10.5455/apd.151320. Published Online: Apr 08,2014
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1- Noyan CO, Semiz ÜB, Başoğlu C, Ebrinç S, Algül A, Ateş MA, Yılmaz O, Çetin M,
“Antisosyal Kişilik Bozukluğu Tanılı Bireylerin Karar Verme Süreçleri ile Psikopati ve Mizaç-Karakter
Özellikleri Arasındaki İlişki”, 3. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi, İstanbul, 12-15 Mart 2009.
Psikofarmakoloji Bülteni 19 (Supl. 1): 259-259 (2009)
2- Ateş MA, Noyan O, Semiz ÜB, Algül A, Başoğlu C, Ebrinç S, Yılmaz O. “Erkek ilk atak
psikoz hastalarında madde kullanımı:Retrospektif bir çalışma”, 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kongre
Özet Kitabı, S.264, İstanbul, 2007.
3- Ateş MA, Noyan O, Semiz ÜB, Algül A, Başoğlu C, Ebrinç S, Çetin M, “Venlafaksin’le
presipite olan epileptik atak olgusu”, 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kongre Özet Kitabı, S.233, İstanbul,
4- Algül A, Semiz ÜB, Ateş A, Ebrinç S, Noyan CO, Oğuz M, Güneş C, “Antisosyal kişilik
bozukluğu olan bireylerde şiddet içeren suç işleme ile madde kullanım öyküsü arasındaki ilişkinin
araştırılması”, 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 490-491, İstanbul, 01-05 Kasım 2006
5- Şenol MG, Noyan CO, Toğrul RE, Yaşar H, Özdağ F, Boylu EE, Saraçoğlu M. The
Association of Lipoid Proteinosis with Epilepsy. 15. TSK Askeri Tıp Kongresi, 31 Mayıs - 02 Haziran
2006, Ankara
6- Ebrinç S, Noyan CO, Semiz ÜB, Başoğlu C, Çetin M Zorunlu askerlik görevini yapan firar
suçlularıyla diğer suçluların kriminal ve sosyodemografik özellikler açısından karşılaştırılması. 41. Ulusal
Psikiyatri Kongresi, Kongre Özet Kitabı, S.237, İstanbul, 2005.
7- Ebrinç S, Semiz ÜB, Başoğlu C, Çetin M, Noyan CO, Günay H, Şahan A. Suçlu bireylerde
Sosyokültürel özellikler, Kişisel tercihler, hobiler. 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kongre Özet Kitabı,
S.238, İstanbul, 2005.
7.7. Diğer yayınlar
1- Neural and neurochemical substrates of impulsivity and compulsivity’ konulu yuvarlak
masa toplantısı tartışmacı konuşmacı, 21 Haziran 2007. 2. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi
(21-24 Haziran 2007)
2- Bedenin Belleğinden Toplumun Ruhuna konulu panelde ‘Kim Karar Veriyor Ben mi
Bedenim mi?’ konulu sunum, 7 Ekim 2010. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi (05-08 Ekim 2010)
3
3-Temel Psikiyatrik belirtilerin nörobiyolojisi konulu panelde ‘Hezeyanın Nörobiyolojisi’
konulu sunum, 13 Nisan 2011. Türkiye Psikiyatri Derneği 15. Bahar Sempozyumu(12-16 Nisan 2011).
4-Bağımlılık ve komorbid durumlarda bireyselleşmiş tedaviler: Bilimsel verilerin klinikte
kullanımı konulu panelde ‘Bağımlılık ve Depresif Bozukluk Komorbiditesi’ konulu sunum,19 Nisan 2014.
6th International Congress on Psychopharmacology & 2nd International Symposium on
Child and
Adolescent Psychopharmacology(16-20.04.2014).
5-Psikofarmakoterapinin metabolik etkileri konulu panelde ‘Antidepresan grubu ilaçların
Metabolik yanetkileri’ konulu sunum. 2nd Eurasian Congress of Biological Psychiatry (5-8Haziran 2014).
8.
Projeler
1- CONSTATRE: Risperdal Consta: Nükslerin önlenmesi ve etkinlik çalışması başlıklı,
RIS-CH-3001 kodlu, uluslararası, çok merkezli, Faz 3b Klinik çalışmasında yardımcı
araştırmacı.
9.
İdari Görevler
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
Türk Tabipler Birliği
Türkiye Psikiyatri Derneği
Bilişsel Davranışçı Terapi Derneği
Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği
11. Ödüller
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Haftalık Saati
Akademik
Öğrenci
Dönem
Dersin Adı
Sayısı
Yıl
Teorik
Uygulama
Güz
2013-2014
İlkbahar
Sinirbilim Yüksek Lisans programı
‘Klinik Nörobilim’ dersi
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans
Klinik
3
3
10
3
25
Güz
İlkbahar
Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.
4
Download

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU