Program
13.00 Otvorenie - Miro Kasprzyk
21.20 Arte Fuego - ohňová show
13.20 Rozprávka O Šípkovej Ruženke
21.40 Black Fire - ohňová show s fakírom
14.00 Sokoliari Aquila - ukážky výcviku dravých vtákov
22.15 Sprievod a záverečný zemný ohňostroj
14.30 Slávnostný sprievod od Radnice
23.00 Ukončenie programu
Slávnostné zahájenie Stredovekého dňa
primátorom mesta
15.00 Rozprávka Lomidrevo
15.35
Prvá stredoveká bitka
16.10
Sokoliari Aquila - ukážky výcviku dravých vtákov
16.45
Hereditas Patrum - stredoveká móda
a tanec
17.00
Divadielko - Príbehy z mučiarne
17.25
Šermiarske vystúpenie
17.45
Divadielko - Upálenie bosorky
18.10
Druhá stredoveká bitka
22.25 GYGY - rockový koncert
Okrem programu na hlavnom a pod hlavným pódiom sa na námestí bude odohrávať
bohatý program - šašo Miro Kasprzyk, fotenie s dravcami, obliekanie do brnenia, streľba
z luku, stredoveká kuchyňa, hudobníci, stredoveký bubeník a veľa ďalšieho.
Scénky - stredoveký doktor Albrecht, Praviliam
Tell, felčiarka Anna, Mestský sluha Jano Mitura
Bude i maľovanie na tvár a kolotoč.
Konať sa bude i stredoveký jarmok a budete
môcť ochutnať i stredoveké jedlá.
18.40 3 T - Improvizácia v minulosti
19.45
Panoptikum hrózy - Divadlo na Vysokej
Nohe
20.00 Veľká stredoveká bitka
20.45 Vir Fortis - ohňová show
Uvedené časové údaje sú orientačné.
Zmena programu vyhradená.
Idea, námet a scenár: Marián Mrva
Dramaturgia: Jozef Abafi, Marián Mrva, Jozef Tomík
a Martin Tvarožek
Grafická spolupráca: Jana Kollárová
ORGANIZÁTORI
Stredoveký deň
Vážení Žilinčania
a návštevníci nášho mesta,
už po siedmykrát sa historické centrum Žiliny premení
na stredoveký rínok. Mariánske námestie sa stane dejiskom podujatia "Stredoveký deň", ktorý má v našom
meste niekoľkoročnú tradíciu. Každoročne je témou Stredovekého dňa vybraná historická udalosť Žiliny, ktorá
ovplyvnila život mesta a jeho obyvateľov. Stredoveký deň
sa zaraďuje k jedným z vrcholných podujatí Žilinského
kultúrneho leta.
Počas jedného dňa sa umocní atmosféra historického námestia ukážkami spôsobu života v stredoveku. Program
podujatia bude veľmi pestrý a na svoje si prídu milovníci
dobrého jedla, tradičných ľudových výrobkov, hudby či
bojového umenia. Mladí aj starší sa zabavia pri rôznych
atrakciách, ktoré boli súčasťou života ľudí v minulosti.
Prajem Žilinčanom, ako aj návštevníkom nášho mesta,
aby si vychutnali atmosféru tohto jedinečného podujatia.
Spoločne si pripomenieme ľudovú kultúru a bohatú históriu našich predkov, na ktorú môžeme byť právom hrdí.
Igor Choma
primátor mesta Žilina
GENERÁLNI PARTNERI
je podujatie, ktoré si za posledné roky našlo svoje trvalé
miesto nielen v kultúrnom lete Žiliny. S originálnou myšlienkou prišiel už pred rokmi PhDr. Marián Mrva. Jeho
cieľom bolo spropagovať prostredníctvom kultúrnej
akcie jednu z najvýznamnejších etáp v dejinách mesta
Žilina, a to stredovek. Prvá písomná zmienka o meste je
už z roku 1208 v listine, ktorú vydal nitriansky župan
Tomáš. V roku 1312 sa už spomína ako mesto. Žilina
zohrávala počas svojho stredovekého vývoja významnú rolu v hospodárskom a politickom živote vtedajšieho Slovenska. Bola centrom obchodu a remesiel. Mala
množstvo privilégií, medzi ktorými je svetovo známe
najmä PRIVILEGIUM PRO SLAVIS. Neraz bola vyplienená a napadnutá, veď koniec koncov bola od nepamäti
dôležitou križovatkou ciest. Žilinská mestská kniha patrí
medzi najvýznamnejšie hnuteľné pamiatky Slovenska.
A tak by sa dalo pokračovať i ďalej. Jednoducho povedané, Žilina má bohatú históriu, na ktorú môžu byť obyvatelia právom hrdí.
Z bohatej histórie mesta čerpá i podujatie Stredoveký deň,
snažiace sa popularizačnou formou prehlbovať záujem
občanov o svoju minulosť. V roku 2008 sa za podpory
mesta uskutočnil prvý ročník a v roku 2014 sa pripravuje
ročník s poradovým číslom sedem. Za uplynulé roky sa
na podujatí vystriedali stovky účinkujúcich a tisícky návštevníkov. Na stretnutie s Vami sa tešíme i v tomto roku.
Alfréd Višný
FACTA NON VERBA o.z.
www.stredovekyden.sk
HLAVNÝ MEDIÁLNY PARTNER
MEDIÁLNI PARTNERI
Download

aktuálny leták stredovekého dňa vii