Zlatá Sova ocenila tých, ktorí si to zaslúžia
Na konci júna sa uskutočnil prvý ročník podujatia Zlatá Sova, ktorý bol príležitosťou oceniť výnimočnú snahu a aktivity nielen žiakov, študentov,
učiteľov, dobrovoľníkov, ale aj kolektívov, škôl alebo organizácií v meste Humenné. Nápad vznikol medzi členmi FreeMaru – združenia mladých.
Myšlienka humenskej mládeže sa podarila uskutočniť vďaka pomoci Miroslavy Zajcevovej z OZ Pomáhame Si, ktorá sa ujala úlohy hlavnej
partnerky.
Autorom názvu Zlatá Sova je Frederik Gergeľ, jeden z dvoch zakladateľov FreeMaru (druhým je Martin Ruščanský). Sovu vybral preto, lebo
reprezentuje symbol múdrosti a školstva. Organizátori projektu, OZ Pomáhame Si a Mládežnícky parlament FreeMar, určili 11 súťažných kategórií.
Nominačné dotazníky boli doručené do všetkých základných a stredných škôl v meste, nominovať sa dalo aj prostredníctvom internetu. Z desiatich
základných a deviatich stredných škôl a Cirkevnej spojenej školy, sa do projektu zapojili dve stredné školy, Cirkevná spojená škola a dve základné
školy. Ďalšie dve základné školy ohlásili svoje nominácie po termíne, a preto neboli zaradené do výberu. Základná škola Pugačevova svoju
nomináciu 3 dni pred odovzdávaním cien stiahla.
Nominácie vyhodnotila porota zložená z dlhoročných pedagógov a rozhodla o udelení dvanástich cien (v kategórii Žiak roka SŠ boli udelené dve
ocenenia). Ocenenia získali: Športovec roka ZŠ – Branislav Kalanin (ZŠ Dargovských hrdinov), Športovec roka SŠ – René Danko (SOŠ
technická), Žiak roka ZŠ – Natália Cerulová (ZŠ Kudlovská), Žiak roka SŠ – Eva Rusinková (Hotelová akadémia) a Juraj Kocka (SOŠ technická),
Mladý kolektív – Mladí volejbalisti 6. ročníka ZŠ Dargovských hrdinov (Filip Rusnák, Maximilián Roháč, Michal Faltin, Martin Šarha), Projekt
roka – 1. A trieda s Mgr. Čepovou (ZŠ Dargovských hrdinov), Škola roka – ZŠ Kudlovská, Učiteľ roka ZŠ – Mgr. Agnesa Grecová (ZŠ
Dargovských hrdinov), Učiteľ roka SŠ Mgr. Ivana Bučeková (Cirkevná spojená škola), Pracovník s mládežou – PhDr. Darina Barančíková,
Dobrovoľník roka – Monika Kmeťová.
Z dvanástich ocenených si v sobotu ceny osobne prevzalo šesť z nich. Tým, ktorí sa vyhlasovania výsledkov nezúčastnili, budú ich ceny doručené.
Výhercov ocenenia veľmi potešili a neskrývali radosť. ,,Vôbec som to nečakal, ale som veľmi rád,“ uviedol Športovec roka ZŠ Branislav Križan.
Ako čerstvého absolventa ZŠ Dargovských hrdinov ho od septembra čaká štúdium na Odbornom technickom lýceu v odbore Potravinárstvo.
Ocenenie Žiak roka SŠ získali Juraj Kocka a Eva Rusinská, ktorá bola v čase odovzdávania cien ešte stále v očakávaní výsledkov prijímacích
skúšok na Fakultu manažmentu UK v odbore Medzinárodný manažment: ,,Som spokojná, teším sa z toho. Sú za tým dlhé roky driny, ale stálo to
za to.“
Ocenenie Mladý kolektív získali Mladí volejbalisti 6. ročníka ZŠ Dargovských hrdinov. Michal Faltin, Filip Rusnák, Martin Šarga (6. A)
a Maximilián Roháč (6. B) získali 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže minivolejbalu. Ich učiteľ telesnej výchovy Mikuláš Vatľak, ktorý ich na
slávnostnom večeri sprevádzal, verí, že o jeho zverencoch ešte budeme počuť a že raz budú reprezentovať Humenné za Chemes.
Ocenenie Projekt roka získala 1. A trieda pod vedením Mgr. Ivany Čepovej zo ZŠ Dargovských hrdinov, ktorá výhru okomentovala slovami:
„Sme veľmi milo prekvapení, že sa takéto niečo v Humennom zorganizovalo. Som veľmi hrdá. Ďakujem za seba, svojich žiakov i celú školu.
Poďakovanie patrí aj nášmu riaditeľovi za to, že nás nominoval.“ Deti takisto nešetrili slovami chvály: „Je to výborná učiteľka, lebo nás veľa naučí.
Dá nám šancu naučiť sa veci, ktoré nevieme, prihlasuje nás do súťaží. Je to najlepšia učiteľka na šachovom krúžku, dáva nám samé jednotky.“
Cenu v kategórii Škola roka vyhrala ZŠ Kudlovská. Cenu prevzala Mgr. Anna Daňová, učiteľka slovenského jazyka a koordinátorka žiackeho
parlamentu, ktorý podľa jej slov funguje „ako švajčiarske hodinky“. „Som veľmi milo prekvapená. Ďakujem za celú našu školu, lebo naozaj
„makáme“,“ uviedla s úsmevom. PhDr. Darina Barančíková si odniesla ocenenie pracovník s mládežou: „Cenu v kategórii Pracovník s mládežou si
veľmi vážim, ďakujem aj všetkým mladým ľuďom, ktorí ma nominovali. Ocenili tak môj voľný čas, ktorý som dobrovoľníckej práci s deťmi
a mládežou za 24 rokov venovala.“
Okrem originálnej sklenenej plakety s veľkou sovou uprostred, obdržali ocenení diplom, kyticu a darček v podobe vankúša a sviečky, ktoré
vlastnoručne vyrobili klienti Centra sociálnych služieb Garden v Humennom. Slávnostný ceremoniál sa uskutočnil v sobotu 28. júna vo večerných
hodinách v estrádnej sále Domu kultúry v Humennom. Moderátorsky ho sprevádzali Mirka Zajcevová a Martin Ruščanský. Jeho súčasťou bolo
niekoľko vstupov dua Marek Lacko a Tomáš Sučík z Hlasu Československa. Bezplatný koncert skupiny The Paranoid, ktorý nasledoval po
oficiálnej časti, navštívila viac ako stovka mládeže, ktorá sa tešila aj záverečnej autogramiáde členov kapely.
Miroslava Zajcevová bola s celým projektom nesmierne spokojná: „Myslím, že atmosféra večera bola skvelá, ocenení boli veľmi potešení. Niektorí
z nich sa nám prišli osobne poďakovať za to, že si ich aktivity a úspechy konečne niekto všimol. Tento projekt je o ľuďoch, ktorí si zaslúžia, aby sa
o ich skutkoch i dosiahnutých víťazstvách dozvedela široká verejnosť, pretože je potrebné podporovať dobré veci a hovoriť o nich. Týmto
projektom chceme motivovať a inšpirovať žiakov, učiteľov, dobrovoľníkov k prospešnej práci pre komunitu, pre mesto, kde žijú.“
Deti z 1. A triedy s Mgr. Ivanou Čepovou zo ZŠ Dargovských hrdinov, ktoré získali ocenenie Projekt roka.
Download

článok Zlatá Sova