Malá Praha, spol. s r.o., Letná 30, 040 01 Košice, prevádzka: Mäsiarska 27, Košice
Laboratórium klinickej biochémie a mikrobiológie IČO: 36187011, DIČ: 2021400007
Bankové spojenie: Primabanka, a.s. č.ú.: 0428158001/5600,  055/ 7271435-6, 6116633
[email protected]
Oznámenie o zmenách, nové rozšírené spektrum vyšetrení
Vážená pani doktorka/Vážený pán doktor,
radi by sme Vás informovali o zmenách v našej spoločnosti Malá Praha, spol. s r.o. – v laboratórnej oblasti:
 Zmena spoločníka:
Dňa 23.8.2012 došlo ku zmene spoločníka našej spoločnosti Malá Praha, spol. s r.o. Novým spoločníkom je
spoločnosť synlab slovakia, s.r.o.
 Naša filozofia:
Laboratóriá v rámci skupiny synlab group zastávajú jednotnú filozofiu: VIAC AKO LABORATÓRIUM.
Znamená to, že sme kedykoľvek pripravení splniť Vaše požiadavky vrátane odborných konzultácií a osobného
prístupu k Vám a k riešeniu Vašich dennodenných požiadaviek vyplývajúcich z potrieb zabezpečenia zdravia
pacientov, teda Vašej každodennej práce.
 Rozšírenie spektra vyšetrení pre Vás, akreditovaná kvalita laboratórnych
služieb:
Zaradením nášho laboratória do “rodiny synlab” sa otvára možnosť rozšírenia laboratórnych akreditovaných
služieb pre Vás, nášho váženého klienta, v nasledujúcich odboroch:
-
klinická biochémia (Košice, Mäsiarska 27)
klinická mikrobiológia (Košice, Mäsiarska 27)
hematológia (Košice Mäsiarska 27)
klinická mikrobiológia (Košice, Rastislavova 43)
imunológia a alergológia (Košice Mäsiarska 27)
 Žiadanky:
V prípade, že Vás naše rozšírené služby zaujali, budú Vám doručené dodatočné žiadanky s novými
laboratórnymi vyšetreniami prostredníctvom Vášho osobného zástupcu z našej spoločnosti.
 Pripravujeme:
S radosťou Vám oznamujeme, že pre Vás v dohľadnej dobe pripravujeme tieto služby:
-
Elektronické zasielanie výsledkov priamo do Vášho ambulantného software
-
Elektronický prístup na portál synlab data, ktorý umožňuje zdieľanie informácií o
pacientoch
Každému lekárovi bude pridelený zástupca spoločnosti Malá Praha, spol. s r.o.,
ktorý bude riešiť všetky otázky z Vašej strany
Možnosť konzultačných služieb v rámci celej Slovenskej republiky s našimi
odbornými zástupcami vo všetkých laboratórnych odboroch
Bezplatnú informačnú linku
Všetky tieto kroky budú s Vami osobne konzultované prostredníctvom Vášho osobného zástupcu z našej
spoločnosti, ktorý Vás v dohľadnej dobe bude osobne kontaktovať.
 Webová stránka:
Radi by sme Vás pozvali na našu webovú stránku www.synlab.sk, kde je možné nájsť podrobné informácie o
všetkých prevádzkach v rámci synlab group.
Veľmi sa tešíme na ďalšiu spoluprácu a dúfame, že Vám naše služby budú robiť radosť! Sme tu pre Vás.
Za Team Malá Praha a synlab slovakia, s.r.o.:
Ing. Miroslav Herden
MUDr. Edita Lojová
Ing. Nela Fišarová
Ing. Matej Loja
Download

Malá Praha, spol - Poliklinika Klein & Gefferth, spol. s r.o.