ROZVONIAVA JAR
2
Ja som malá snežienka,
mám studené kolienka.
Vždy prvá ja na jar vstávam
a slniečku nášmu mávam.
2013/2014
A ty s týmto žltým vlasom?
Nepoznáš ma? Púpava som.
Dnes som ešte žltým kvetom,
zajtra letím šírim svetom.
Ja sa volám fialôčka
a mám krásne žlté očká.
Keď rozložím sukne svoje,
každý vzdychá od tej vône.
Ako sa hráme v 1.triede
Naša 1.trieda sa už tretí rok zapojila do projektu svetového formátu pod záštitou
Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu – OMEP, pod názvom Vzdelávanie
pre trvalo udržateľný rozvoj. Enviromentálne cítenie a správanie detí sme rozvíjali
formou rôznych aktivít. Tieto aktivity smerujú k trvalo udržateľnému rozvoju
k zachovaniu života na Zemi, prispievajú k ochrane rastlinnej a živočíšnej ríše
i k starostlivosti o naše okolie. Snažíme sa, aby deti našej triedy na elementárnej
úrovni chápali a hodnotili vzťahy medzi človekom a životným prostredím, aby dieťa
chápalo potrebu jeho ochrany a zároveň získavalo pozitívne postoje k ochrane
a tvorbe životného prostredia. Deti sme zaujímavou formou oboznamovali
s pojmom plast, jeho využívaním v každodennom živote, jeho recykláciou. Naše
aktivity sme obohatili eko-hrami ( využívali sme plastové fľaše, tégliky od jogurtov,
plastové vrchnáky z fliaš). Podrobný postup z realizácie projektu posielame na
kompetentné miesta a výsledok je vždy potešiteľný vo forme medzinárodného
ocenenia, ktoré si nesmierne vážime a motivuje nás k ďalšej práci. Okrem toho
spolupracujeme so strednou školou PaSA a vysokou školou UPJŠ. Naša škola je
cvičnou školou pre študentky oboch škôl, ktoré k nám chodia na pedagogickú prax
už niekoľko rokov. Náplňou ich práce je svoje metodické poznatky uplatňovať
v praxi. Môžeme povedať, že poznatky, ktoré získavajú u nás a to nielen po
metodickej ale aj po tej praktickej stránke sú na veľmi dobrej úrovni.
Pri práci s deťmi využívajú inovačné metódy a rôzne formy práce, samozrejme aj
digitálne technológie a novodobé učebné pomôcky. My učiteľky tejto triedy sa
snažíme, aby aj týmto spôsobom sme výchovno-vzdelávaciu úroveň našich deti
vyzdvihli a posunuli vpred. Samozrejme, že my ako predškolské zariadenie vieme tú
druhú úroveň podchytiť viac a vy ako rodičia zase tú prvú...
Na základe fotografií môžete vidieť, že aktivity, ktoré sa v triede prevádzajú vždy
hravou formou (hra je dominantná) sú naozaj pestré, rôznorodé, zaujímavé
a nápadité.
...tam kde je vrava, tam sa aj pracuje a tvorí...
Učiteľky z 1. triedy
NEZÁBUDKY Z 2. TRIEDY
„Kto sa raduje z dieťaťa, raduje sa zo života.“
P . Bosnians
Uplynú štyri roky, čo do tejto triedy vstúpili detské bojazlivé tváričky vašich
detí. So strachom vo vrecku prekročili prah tejto triedy „Nezábudok“. Práve
vtedy sa začala naša spoločná púť, na ktorej nás čakalo mnoho prekvapení,
ale aj prekážok, ktoré nám častokrát bránili dosiahnuť náš cieľ. Všetko sme
však zvládli spoločne.
Veď dieťa je ako špongia, ktorá absorbuje takmer všetko , čo v jeho okolí je
s obrovskou rýchlosťou. Teší sa, lákajú ho všetky nepoznané veci. A ak mu
zmysluplne uspokojujeme jeho hlad po nových skúsenostiach a ono im začne
rozumieť v súvislostiach, tak vie rozprávať, chodiť, behať, skákať, pomáhať.
Presne o to sme sa celý čas snažili. Dať našim detičkám skúsenosti,
vedomosti, možnosť realizovať sa. Veľmi sa tešia z aktivít, ktoré pre nich
pripravujeme, či pobyt v saune, rôzne akcie ako návšteva bábkového
divadielka v Košiciach, návšteva knižnice, deti mali možnosť prakticky si
vyskúšať prvú pomoc s odborníkmi na akcii v Maxe a pod. Vidieť úsmev
a radosť na ich tváričkách je tá najkrajšia odmena.
Čaká nás posledný štvrťrok v ňom veľa práce, pretože sme predškoláci, ale aj
radosti a smiechu . Sú to posledné tri mesiace na našej spoločnej ceste, kde
na jej konci sa budeme musieť rozlúčiť, aby vaše detičky mohli naštartovať
novú etapu- etapu školáka. Preto sme pre vaše deti pripravili veľa akcií, aby
mali krásne spomienky. A čo nás čaká? Sú to rôzne súťaže aj v rámci našej
MŠ aj mimo nej , či už v športe alebo preverení vedomosti z rôznych oblasti,
v speve, recitácií, dopravnej výchovy, enviromentálnej výchovy... V máji
a v júni - pôjdeme na spoločný výlet do ZOO, deti oslávia kultúrnym
programom Deň matiek, strávime 5 dní v Škole v prírode a tá najdôležitejšia,
najkrajšia a zároveň smutná bude „Rozlúčková akadémia predškolákov“.
Veríme, že v spolupráci s vami, milí rodičia, si urobíme spoločnú rozlúčku .
Veď 4 roky je dosť dlhá doba a my sme ju spolu strávili veľmi príjemne, a tak
ako Vaše detičky, aj Vy ste nám prirástli k srdiečku, boli a aj ste veľmi
ústretoví, zaujímate sa o dianie v MŠ a nikdy sme nemuseli riešiť konflikty,
ale naopak vždy sme si vedeli pomôcť, poradiť. Ďakujeme! S čistým
svedomím si môžeme povedať „celá naša trieda je pripravená na vstup do
ZŠ“. Máte skutočne veľmi šikovné deti.
Ľ. Štellmachová
V tomto článku by som Vám milí rodičia chcela poukázať, čo robíme a ako
pracujeme.
Výtvarný krúžok navštevujú deti vo veku 5-6 rokov.
Sú to deti so špeciálnymi potrebami: a)majú nadanie – sú talentované,
b) s nedostatkami, ktoré majú určité problémy (nesprávne držanie ceruzky, slabá
stopa alebo neisté vedenie línie, prípadne kresba chudobná na farebnosť, či strach
Hráme sa s materiálom, s ktorým budeme pracovať – napr. ukážky pre správne
uchopenie ceruzky – na ZŠ pera. Ďalšie fotografie poukážu – ako vznikne obrázok
(správne držanie rôzneho výtvarného materiálu) s využitím nápaditosti a fantázie.
Dieťa sa iba hrá (učenie hrou).
z výtvarných techník a pod.). Tieto deti si vyžadujú rôzny prístup a preto sú podľa
možností aj takto zohľadňované pri voľbe výtvarného materiálu alebo výberu
výtvarnej techniky. Výtvarná výchova nemá svoje stanovené pravidlá. Ide tu iba
o experimentovanie a to s materiálom a nástrojmi a tiež s predstavami, ktorých
nositeľom je samotné dieťa. Medzi 5-6 rokom by mal byť výtvarný prejav
čitateľnejší, bohatší na detaily a farebnosť. Deti nadané – práca s nimi je oveľa
jednoduchšia, pretože nedostatky, ktoré majú sú nepatrné, no na ich výsledky sú
kladené väčšie nároky (postavy v deji, pomer veľkosti objektov, rôznorodosť technik
v jednej práci a pod.). Deti s nedostatkami – práca s nimi je náročnejšia, no výsledok
je o to vzácnejší.
Krieda – 3cm (nanášanie), žinka – 4cm (roztieranie), slamka (rozfúkavanie škvrny).
Stromy v jeseni - korková zátka (odtlačky) a pokrčená servítka (odtlačky). Takto
vznikajú práce, ktoré dieťa potešia, posmelia k odvahe a naučia, že všetko sa dá
urobiť iba treba chcieť.
VYFARBI URČENÝ POČET OBRÁZKOV
Hrajte sa aj vy rodičia so svojimi deťmi.
Ľ. Bělová
ZASPIEVAJTE SI S 5. TRIEDOU
O zajačikoch
Poznáte zajka, čo vždy krčí nos?
Farbieva vajká deťom pre radosť.
A u nich doma všetci spolu
chodia na maliarsku školu
a zajačí šlabikár
učia sa tam každú jar.
Zajkovie mamka mieša farbičky
zajkovie ocko plní mištičky
a malá sestra varí slíže
malý braček štetce líže
veľká sestra, ktorá prišla
všetkým vzorky vymýšľa.
Tak farbí vajcia celá rodina
keď kvitnú kvietky a jar začína.
A všetky štetce, všetky labky
maľujú, veď čas je krátky,
aby bolo vajec dosť
všetkým deťom pre radosť!
Frenáková A.
POKRAČUJ V ZDOBENÍ KRASLICE
VYFARBI SI
MÁTE DOMA BUDÚCEHO PRVÁČIKA ?
Zaujíma vás ako pripraviť dieťa do školy? Zapadá vaše dieťa do tabuliek školskej pripravenosti? Čo
môžeme ako rodičia vylepšiť a na čo nemáme zabudnúť predtým, než pôjde dieťa do školy? V čom
máme jeho vývoj podporovať, akým smerom sa máme pri príprave uberať? V orientácii, čo všetko má
dieťa vedieť skôr ako prejde bránu školy, nám pomôže skúsený pedagóg.
Prototyp dostatočne zrelého školáka by mal vyzerať asi takto:
REČ
Dieťa pripravené na školu by malo mať dostatočnú slovnú zásobu a hovoriť čisto a
zrozumiteľne. Malo by poznať: svoje celé meno, adresu, členov rodiny, dni v týždni,
ročné obdobia, základné farby, geometrické tvary, pomenovať bežné zvieratá,
rastliny, časti tela. V čom má veľa detí problémy, je rozvinutá sluchová analýza:
budúci školák by mal vedieť povedať, aké písmeno je na začiatku slova, aké na
konci, prípadne aj vytlieskať slabiky a hlásky.
SOCIÁLNA ZRELOSŤ
Dieťa zrelé do školy sa nehanbí nadviazať kontakt s inými deťmi alebo dospelými.
Vie sa samé prezuť, obliecť, umyť, chodí na toaletu. Nerobí mu problém ostať chvíľu
bez rodiča. Pri príchode vie pozdraviť, pri stolovaní sa nerozptyľuje hraním alebo
rozprávaním, vie si po sebe upratať hračky a nemá problém hračky požičať. Vie sa
sústrediť na jednu činnosť aspoň 20 minút a vie ju aj dokončiť. Vie rozoznať hru od
povinnosti, vie spolupracovať. Dieťa by nemalo mať problémy povedať svoje
želania, prípadne starosti, ktoré ho trápia.
JEMNÁ MOTORIKA
Takmer hotový školák by mal vedieť správne držať písacie potreby, napodobiť tvary
písma, geometrické tvary a nakresliť kompletnú postavu človeka (s hlavou, krkom,
rukami, nohami, a bruchom). Mal by vedieť kresliť čiary, vlnovky, osmičky. Vyfarbiť
obrázky, strihať, modelovať, navliekať korálky.
HRUBÁ MOTORIKA
Dieťa by nemalo mať problém ani s hrubou motorikou: vie skákať (aj na jednej
nohe), behať, preliezať, chytať a hádzať loptu, skákať cez švihadlo, robiť kotrmelce.
ORIENTÁCIA
Dieťa pripravené na vstup do školy vie povedať, kde je vpravo, kde vľavo, a kde
hore, dole, ponad, popod, cez. Nezablúdi v mieste svojho bydliska, pozná pravú a
ľavú ruku. Vie sa orientovať aj v čase (dnes, včera, zajtra, ráno, obed, večer, bude,
bolo). Rozozná základné farby a geometrické tvary.
POČÍTANIE
6-ročné dieťa by malo vedieť počítať do desať. Rovnako by malo vedieť priradiť
počet predmetov k číslu, rozlúštiť ľahké matematické hádanky. Vie rozlišovať čo je
viac, čo menej, veľa, málo, trochu.
CHCE SA UČIŤ
V neposlednom rade by sa malo dieťa pripravené na vstup do školy rado učiť: chce
vedieť viac, pýta sa rodičov na jednotlivé písmená, zaujíma sa o základné počty. Má
v zásobe neustálu paľbu otázok typu: prečo?
Rado dostáva nové úlohy, rieši ich a vydrží ich riešiť až do konca? Potom je na školu
pripravené.
Veľa sa v súčasnosti hovorí o odklade školskej dochádzky, najmä v tej súvislosti, že
počet detí s odkladom školskej dochádzky stúpa. Odklad školskej dochádzky je
veľmi užitočný pre tie deti, ktoré sú chronicky choré a doporučí to odborný lekár.
Takisto je odklad školskej dochádzky vhodný pre dieťa, ak má problémy
psychického charakteru, prípadne zaostáva. Avšak samotný odklad školskej
dochádzky nestačí a nerieši problém dieťaťa.
Je treba aplikovať u týchto detí, ktoré to potrebujú, intervenčný program rozvíjania
reči, poznania, tvorivosti, grafomotoriky a prosociálneho správania. Ktorý, ako a kto
- doporučí a rozhodne detský psychológ.
Je dôležité, aby dieťa, ktoré je zrelé a pripravené na školu, ju začalo navštevovať
práve vtedy. A to je nevyhnutné, aby posúdil detský psychológ.
Najlepšou cestou, ako u dieťaťa rozvíjať reč a slovnú zásobu, je čítať mu rozprávky
(knihy by mali byť ilustrované, aby dieťa mohlo sledovať dej podľa obrázkov). Po
prečítaní sa ho jednoduchými otázkami treba spýtať na obsah: Prečo Šípková
Ruženka spala sto rokov? Ako ju princ odklial? Kto ešte vystupoval v rozprávke?
Deti treba učiť aj riekanky a básničky – okrem slovnej zásoby im to trénuje aj
pamäť.
Ak dieťa nemá čistú výslovnosť, treba navštíviť logopéda: do niekoľkých týždňov až
mesiacov by to mohol napraviť. Aj cesta autom sa dá využiť na učenie: hrajte sa s
dieťaťom na slová, pýtajte sa ho čo vidí, a slová potom rozoberajte: Aké písmeno je
na konci slova? Aké na začiatku? Vytlieskavajte slabiky, neskôr i hlásky (písmená) v
slove. Obľúbená je hra, keď má dieťa na posledné písmeno slova vytvoriť nové
slovo, ktoré bude posledným písmenom začínať (napríklad AUTO: posledné je o,
teda nové slovo môže byť: Okno).
Naše školy sú, žiaľ, zatiaľ stále stavané najmä na memorovaní vedomostí. Preto je
dobré, aby mal budúci školáčik čo najlepšie rozvinutú pamäť. Dieťaťu je preto dobré
trénovať pamäť a predstavivosť: skladať s ním skladačky, kocky, puzzle, hrať pexeso.
Pomôže i jednoduchá hra: na stôl položte 8 až 10 predmetov a nechajte dieťa, nech
si ich minútu prezrie a nahlas pomenuje. Potom nech odíde z miestnosti (alebo sa
môžu predmety prikryť) a po príchode určí, ktorý predmet tam už nie je.
Trénovať sa môžu aj úlohy na hľadanie rozdielov (päť rozdielov, desať rozdielov).
Hoci budete mať po tejto činnosť domácnosť možno ako po bombardovaní,
nevzdávajte to.
Pre rozvoj motoriky je veľmi dobré, ak má dieťa možnosť pravidelne strihať, lepiť, či
navliekať korálky. Pri tejto činnosti sa môžu trénovať aj počty: Koľko korálok ešte
chceš navliecť? Ktorých je viac: modrých alebo červených?
Rovnako tiež možno precvičovať pravo-ľavú orientáciu a farby: nalep tieto modré
guličky na ľavú stranu obrázku, červené daj na pravú.
Ak dieťaťu nie je cudzí počítač, netreba mu zapínať počítačové hry, ale skôr náučné
CD, ktoré ho formou hier, príkladov či detektívnych úloh naučí základom písmen či
počtov. Aj na slovenskom trhu existujú náučné DVD pre škôlkarov a školákov
zamerané na slovenčinu a matematiku. Počítač možno vhodne striedať s vypĺňaním
pracovných listov pre predškolákov.
Preveselé sviatky jari,
slnko v každej jednej tvári.
Bystré nohy, svižný korbáč,
šunku, chlebík ba aj koláč.
Trošku kriku, šťastia moc,
skrátka krásnu Veľkú noc!
Prajú zodpovedné redaktorky: Ľubica Štellmachová
Bc. Alena Frenáková
Download

ROZVONIAVA JAR