Ahojte všetci,
je pár dní od skončenia 44. Medzinárodného sústredenia karate a kobudo v AOS
v Liptovskom Mikuláši.
Aby som ho v krátkosti zhodnotil, použijem slová senseia Gushiho, ktorý
okrem iného povedal, že aj keď ho pozývajú do mnohých krajín, doteraz bol viesť
tréningy len na Slovensku, lebo je tu výborná organizácia, dobrí ľudia a atmosféra,
a najvyššia úroveň z krajín, kde sa cvičí ich karate a kobudo. Preto chce aj naďalej
chodiť pravidelne len na Slovensko. Sú to slová uznania, ale aj slová, ktoré nás
zaväzujú pokračovať v našej ceste a tvrdo na našom rozvoji pracovať.
Chcel by som preto poďakovať za vykonanú prácu a pomoc pri organizovaní
sústredenia
1/Za organizačnú prácu – Ľubke, Vierke, P. Kotáskovi, O. Novosadovi, F. Komorovi,
J. Dadovi, H. Kreuzerovi, P. Bohovi, Š. Pechovi, „Šarkanovi, J. Drobovi, M. Mergovi,
M. Stopkovi, M. Sithovej, R. Kasanickému, P. Dubčekovi za zdravotnú strarostlivosť,
všetkým, ktorí pripravili Okinawský turnaj detí.
2/ Za vedenie tréningov alebo asistenciu v karate, kobudo a sebaobrane, ako
i lektorskú činnsť - J, Dadovi, Ľ. Divincovi, Ľubke, Linde, Adke, H. Kreuzerovi, T.
Kayserovi, M. Talackovi, M. Brokešovi, J. Jiráskovi, R. Balcarovi, J. Valentíkovi, M.
Černej, I. Nagyovej, L: Kocsisovi, D. Horňákovi, E. Štefákovi, J. Krámovi. Ľ.
Polievkovi, J. Rumlíkovi, L. Filkovi, F. Šebejovi a J. Raábovej, P. Trnkovi
3/ Za občerstvenie a zabezpečenie stravy L. Szalayovi, D. Holubovi, P. Osuskému, L:
Dokovi
Blahoželám všetkým, ktorí úspešne zložili skúšky na Dan/Kyu z karate aj
kobuda. Chcel by som voľnými slovami senseia Kurashitu povedať, že získať čierny
pás, 1. Dan, je veľmi dôležitý krok, lebo potom už nebude černejší, ani nebude vidieť,
z ktorej je organizácie, ani ktorý je to Dan. Preto sa každý uchádzač musí dôkladne
pripraviť, nielen posledných pár týždňov alebo dokonca len na sústredení a mať
veľmi dobrý štandard vo všetkých častiach skúšky. Mimochodom, sensei Gushi sa
veľmi pozitívne vyjadril o účastníkoch skúšky na 1. Dan z kobuda.
Získané informácie si je treba zachovať, učiť sa ich a rozvíjať. Ako povedal
sensei Kiyuna, keď bol na Slovensku, každý sme iný, máme iné telo, svaly,
pohybové dispozície, vek, ale spája nás idea karate, kobuda, správne dýchanie,
práca s tandemom, Sanchin.
Teraz je pred nami príprava na vrcholné súťaže, úspešnú reprezentáciu
Slovenska, posúdenie vývoja situácie vo svetom karate, prijatie opatrení na zvýšenie
kvality rozhodovania, zháňanie finančných prostriedkov, náročná práca s mládežou
a najmä tvrdý tréning.
Zdraví
Ing. Ladislav Klementis
Okinawa Goodwill Ambassador
Download

Správa senseia Klementisa k sústredeniu v LM 2014