!!!Dôležité!!! Celé prečítať!!!
MANUÁL
Milý opatrovník,
chceme sa Vám v mene celého kastračného tímu poďakovať za
dočasnú opateru / domov pre zvieratko z rómskej osady, ktoré
by bez našej a Vašej pomoci neprežilo. Prinášame Vám pár
dôležitých bodov, ktoré je POTREBNÉ SI PREČÍTAŤ:
Prvých 24hodín radíme oddeliť zviera z osady od ostatných
domácich zvierat.
1. Správanie zvieraťa
Zviera je z rómskej osady, preto nedokážeme odhadnúť hneď
jeho charakter a povahové vlastnosti. Veľmi Vás prosíme o trpezlivosť počas jeho starostlivosti.
2. Zdravotný stav
Taktiež nedokážeme ovplyvniť jeho zdravotný stav, ktorý sa
ukáže po pár dňoch. Každé zviera odobraté z osady je veterinárne prehliadnuté a má vystavený zdravotný záznam podľa
aktuálneho stavu v momente vyšetrenia. Prosíme, aby ste nás
pri vyskytnutí sa akýchkoľvek zdravotných problémov okamžite informovali.
Medzi najčastejšie problémy odobratých zvierat patria:
A)
Kožné a vnútorné parazity
( v prípade, že zo zdravotných dôvodov nebolo možné odčerviť
a odblšiť, je to zapísané v zdravotnom zázname)
•
Zvieratká odblšujeme sprejom. Odblšenie vzhľadom
na podmienky nemusí fungovať 100%, niektoré larvy sa môžu
vyliahnuť neskôr a pod., preto Vás prosíme ak spozorujete
akékoľvek blchy, zvieratko odblšte, prípadne po 24 hodinách
vykúpte v antiparazitárnom šampóne. Bežné zablšenie nie je
dôvodom na návštevu veterinárneho lekára. V prípade veľmi
zablšených zvierat používame pipety ,ktoré aplikujeme ešte
pred odovzdaním do DO.
•
Kliešte odstraňujeme mechanicky. V prípade, že zviera malo veľa kliešťov, upozorníme Vás na to v jeho zdravotnom
zázname, v takom prípade je vhodné sledovať jeho zdravotný
stav, prípadné sfarbenie moču a pod. kvôli možným kliešťovým
ochoreniam (ako je borelióza, babezióza, anaplazmóza - tieto
ochorenia nie sú prenosné zo psa na človeka).
•
V prípade podozrenia na závažnejšie kožné parazity,
ako sú demodex, svrab a pod. vykonávame kožný zoškrab a
následne zvieratám aplikujeme ivermektín, alebo jeho deriváty.
Ide o bežne dostupné, širokospektrálne antiparizitikum, ktorého aplikáciu treba vo vážnejších prípadoch opakovať aspoň
3krát, načo však budete upozornený v zdravotnom zázname
zvieraťa. Aj v teréne sa snažíme určiť druh parazita mikrosko-
picky, ale presná diagnostika nie je možná na 100%. Nakoľko
ivermektín je širokospektrálny, rovnako zaberá na všetky druhy. Preto nie je potrebná opätovná návšteva veterinára pre
presnú diagnostiku. V prípade, že sa kožné problémy nezlepšujú, prosím, kontaktujte v prvom rade nás.Tieto ochorenia
nie sú bežne prenosné na človeka a pri riadnom dodržiavaní
hygienických zásad Vám ochorenie nehrozí.
•
V prípade ťažších zápalových procesov na koži nasadzujeme ATB, ktoré Vám budú doručené so zvieratkom, a
presné info o dávkovaní budete mať uvedené na zdravotnom
zázname.
•
Vo všeobecnosti kúpať je možné najskôr po 24hod.,
aby ste sa vyhli prípadnému stresu.
B)
Odčervenie – ak bolo vykonané, je zaznačené v zdravotnom zázname. U mladých zvierat je možné odčervovať tri
dni po sebe, vzhľadom na značnú mieru začervenia zvierat v
osadách. Ak je zviera po kastrácii, nebolo odčervené v terénnych podmienkach. Fenky a mačky je možné odčerviť po 7
dňoch, psov a kocúrov nasledujúci deň. Ak zviera berie ATB,
odčervuje sa po ukončení terapie.
C)
Dietetické problémy - zvracanie, hnačky, nechutenstvo
Celá kastračná akcia je pre zvieratá veľmi stresujúca. Odobratie, prevoz a úplne nové prostredie, ako aj zmena stravy môžu
spôsobiť problémy tohto druhu. Hnačky môže spôsobiť aj prílišné začervenie zvieraťa. Hnačky sa často vyskytujú prvé dni v
dočasnej opatere a pokiaľ dospelý pes/šteniatko nestráca chuť
do jedla, nestráca na váhe, je čulý a hravý, v hnačke sa nevyskytuje krv a nie je spojená s apatiou, treba len nasadiť miernu diétu (uvariť ryžu), prípadne rozdeliť stravu na viac dávok denne
a sledovať, či sa stav nezhoršuje. Krátkodobá hnačka, alebo občasné zvracanie nie je dôvod na okamžitú návštevu veterinára.
V prípade, že sa hnačka nezlepšuje a pretrváva aj niekoľko dní,
prípadne týždeň,kontaktujte nás, poradíme, ako postupovať.
•
V prípade, že máte v DO šteniatko, najväčším strašiakom je obávaná parvoviróza. Ide o veľmi závažné ochorenie
šteniat, ktoré je nutné podchytiť včas. Infekciu parvovirózy sa
snažíme elmininovať ako sa len dá: dôkladnou dezinfekciou
všetkých klietok a prepraviek (používame Vircon a Forten) a
podávaním protilátok každému šteniatku(Canglob P). Dôsledne sledujeme stav každého šteniatka. Žiaľ, riziko parvovirózy
vždy pretrváva. Preto je nutné sledovať: - akékoľvek náznaky
apatie (šteniatko je utiahnuté, leží, nezaujíma sa o okolie, má
lesklé oči) - závažné hnačky tmavej, alebo ružovej farby, často
s prímesou čerstvej krvi s veľmi výrazným zápachom (okamžite rozoznateľný od bežnej hnačky) - nechutenstvo a zvaracnie
(šteniatko často nie je ochotné prijať ani len vodu).
Ak spozorujete uvedené symptómy, okamžite nás kontaktujte. Stav sa môže rapídne zhoršovať a v prípade neposkytnutia
pomoci, môže nastať úhyn do 24 hodín. Ak máte v DO viac
šteniat, choré šteniatko je nutné okamžite izolovať od ostatných
a ich stav sledovať. Vzhľadom na fakt, že šteniatkam boli po-
dané protilátky na parvovirózu, majú často dobrú prognózu a
priebeh choroby je ľahšie a trvá len niekoľko dní. U veterinára
je možná rýchla diagnostika Parvo snap testom, následne sa
podáva sérum Canglob P.
Infekcia nehrozí dospelému psovi (riadne očkovanému); ľuďom, vrátane malých detí; iným domácim zvieratám. V prípade psíkov mladších ako jeden rok pre istotu zabezpečte izoláciu, ale ak váš pes absolvoval riadne očkovania a je v dobrom
zdravotnom stave, voči parvoviróze je imúnny.
D)Očkovanie
Po odobratí z osady nie je možné zvieratá hneď vakcinovať –
kvôli neexistujúcej anamnéze – nevieme, či daný pes/mačka
netrpí nejakým ochorením, ktoré sa v danej chvíli neprejavilo.
Kastrované zvieratá sa nesmú vakcinovať aj z dôvodu podania
antiobiotík po zákroku. Šteniatka sú na mieste odčervené a odblšené a je im podané sérum Canglob P. Canglob nie je vakcína,
jedná sa o zmes imunoglobulínov. Ak sa bude v DO šteňa javiť
zdravotne v poriadku, je možné začať vakcinačnú schému minimálne 14 dní od podania Canglobu P. Prosím, zdôraznite aj
svojmu veterinárnemu lekárovi, odkiaľ zviera pochádza a prečo nie je vakcinované.
3. Starostlivosť o kastrované zviera
Treba zabezpečiť, aby bolo zviera v čistom prostredí a aby si nehrýzlo ranu po kastrácii. Stehy sú vstrebateľné, nie je potrebné
ich vyberať. Kvôli operácii nie je možné odčerviť feny / mačky,
zabezpečte teda ich odčervenie po siedmich dňoch od zákroku, pokiaľ nie je uvedené inak v zdravotnom zázname. Tiež
je potrebné minimalizovať dvíhanie na ruky a iné namáhanie
brušnej steny.
4. Úhrada nákladov vzniknutých v dočasnej opatere
Vzhľadom na vysoké náklady na veterinárnu starostlivosť
zvierat v dočasných opaterách sme nútení pristúpiť k rozhodnutiu, že NAMI NEODSÚHLASENÉ NÁKLADY, o ktorých sme
neboli vopred informovaní NEBUDÚ PREPLATENÉ. Možno sa
Vám zdajú niektoré naše informácie a odporúčania až moc podrobné, ale neradi by sme, aby došlo k nedorozumeniam. Naše
finančné zdroje sú obmedzené a sme závislí na finančných
daroch. Vyzbierané finančné prostriedky by sme veľmi radi
primárne využili na kastrácie zvierat, avšak je samozrejmé, že
sme zodpovední aj za odobraté zvieratá do momentu ich adopcie. V minulosti sa nám ale veľmi často stalo, že dočasní opatrovníci navštívili veterinárnych lekárov bez nášho vedomia,
často pre úplne banálne veci, ako je napríklad zablšenie, a pod.
a následne požadovali preplatenie veškerých veterinárnych
nákladov, ktoré boli prehnane vysoké, mnohokrát nebola ani
len zohľadnená zľava pre občianske združenie, a žiaľ boli sme
nútení vyplatiť niekedy aj 100 € a viac pri obyčajnej hnačke,
zablšení a pod.
Je nám samozrejme jasné, že život prináša rôzne situácie a často sa vyskytnú neplánované situácie, ktoré nevieme/te ovplyv-
niť. V prípade, ak ide o akútny stav ohrozenia života zvieraťa,
či už náhla alergická reakcia, vážny úraz, epileptický záchvat
a pod. vyhľadajte veterinárneho lekára. Primárne sa snažte
kontaktovať našich partnerských veterinárov, ktorých zoznam
uvádzame:
Nitra a okolie Veterinárna klinika VETCENTRUM 037 65 13
913
Bratislava a okolie MVDr. Roman Kučera 0904 490 863
Banská Bystrica a okolie MVDr. Peter Zátroch 0915 977 739
Lučenec a okolie MVDr. Tomáš Herény 0948 172 748
Poprad a okolie MVDr. Pavol Duroň 0905 248 311
Avšak ak ste príliš ďaleko, alebo naši veterinári nie sú k dispozícii, prosím, navštívte veterinára vo Vašom okolí. Snažte sa
zabezpečiť len základnú starostlivosť, vyvarujte sa zbytočným
ošetreniam a testom, ktoré nesúvisia s problémom (napríklad:
test na kožného parazita, následná aplikácia ADVOCATE, keď
primárny problém je poranená labka).
PRED NÁVŠTEVOU VETERINÁRNEHO LEKÁRA NÁS VŽDY
INFORMUJTE!
Bežné náklady na starostlivosť - stravu a očkovanie hradíte
sami. Ak máte šteniatko, ktoré treba dokrmovať mliečkom
- mliečko na pár dní vám pribalíme. Následne už zakupujete
sami či už umelé mlieko alebo najlepšie kozie mlieko (ktoré je
nutrične vhodné a šteniatka a mačiatka po ňom nehnačkujú) .V
prípade, že nie je vo vašich finančných možnostiach dokúpiť
mliečko upozornite nás na to vopred alebo nás kontaktujte už
počas DO. Zakúpené mliečka následne nepreplácame, preto
nám radšej dajte vedieť na začiatku a mliečko na dlhšie obdobie
vám pribalíme aj so šteniatkom. V prípade malých šteniatok
je vhodné používať savé podložky. Bežne sa dajú kúpiť v cenovej relácii 2 - 5 € za 10 kusové balenie. Odporúčame kupovať
v oddeleniach pre bábätká, klasické prebalovacie podložky (v
bežných supermaketoch, hypermarketoch a pod.) ktoré sú o
polovicu lacnejšie ako podložky určené pre zvieratá, no slúžia
rovnako dobre. Zakúpené savé podložky nepreplácame. Nie je
to v našich finančných možnostiach
5. Inzerovanie a priebeh adopcie
Nový domov pre zvieratko hľadáme spoločne Je potrebné zvieratko nafotiť a inzerovať, čo robí jednak samostatne dočasný
opatrovateľ, ale domov sa hľadá aj cez stránku ČSKP. Preto je
potrebné, aby ste s nami ostali v kontakte, aby ste nám mohli
posielať informácie o vyvíjajúcich sa povahových vlastnostiach
zvieratka (či už ide o znášanlivosť s inými zvieratami, deťmi a
pod) aj fotografie. Každý člen kastračného tímu má na starosti
vlastný okruh dočaskárov. Člen, ktorý má na starosti práve Vás,
sa Vám ozve najneskôr 5 dní po kastračnej akcii od doručenia
zvieratka k Vám. S danou osobou potom riešite všetky záležitosti. Oznamujete aj záujemcov o adopciu, ktorých prekontrolujeme.
Spolu so zvieratkom Vám bola okrem Manuálu, očkovacieho
preukazu a Zdravotného záznamu doručená aj:
•
2 x zmluva o dočasnej starostlivosti (prosíme aby ste
jednu zmluvu vyplnili, podpísali a poslali poštou na našu korešpondenčnú adresu).
•
2 x zmluva o osvojení zvieraťa (prosím starostlivo
uschovajte do doby adopcie zvieratka). V prípade zmeny DO
prosím vždy pošlite všetky informácie a doklady (aj očkovací
preukaz), vrátane tohto manuálu so zvieratkom!
Pri adopcii sa platí adopčný poplatok. Časť adopčného poplatku bude poskytnutá Združeniu za práva zvierat a to vo výške:
šteňa / mača: 10 eur,
pes / kocúr: 15 eur, (po kastrácii)
fena / mačka: 20eur,(po kastrácii)
* dospelé, nekastrované zvieratá majú väčšinou zdravotný problém, zlý výživový stav, alebo boli odobraté doslova na poslednú chvíľu - v takých prípadoch je adopčný poplatok odpustený,
prípadne je na konkrétnej dohode.
Adopčný poplatok treba uhradiť na číslo účtu:
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK37 0900 0000 0050 4591 0916 a do poznámky uviesť
„adopcia + meno zvieraťa“.
V prípade, ak ide o zahraničnú dočasnú opateru v Čechách,
adopčný poplatok treba uhradiť na číslo účtu: 3546806309/0800
a tiež do poznámky uviesť „adopcia+ meno zvieraťa“.:
šteňa / mača: 10 eur,
pes / kocúr: 15 eur, (po kastrácii)
fena / mačka: 20eur,(po kastrácii)
Poznámka:
Sumy platia AK NIE JE dohodnuté inak.
Adopciu prevozom nedoporučujeme riešiť, nový majiteľ by si mal
u dočaskára zviera vyzdvihnúť osobne.
Adopčný poplatok prevezme DOČASKÁR od nového majiteľa a
následne nám ho pošle na účet - nie nový majiteľ cez účet.
Prosím zabezpečte pri odovzdaní zvieratka (pokiaľ je to možné a ste prítomný pri odovzdávaní), aby nový majiteľ adopčnú
zmluvu čitateľne a kompletne vyplnil a následne nám ju pošlite poštou, rovnako ako zmluvu o dočasnej opatere. Ak nie ste
prítomný, prípadne sa adopcia rieši prevozom, prosím zabezpečte, aby adopčná zmluva bola vždy spolu s preukazom v prítomnosti zvieraťa. Ako dočaskár si môžete adopčný poplatok
navýšiť podľa výdavkov (najmä o cenu očkovania, ktoré naše
združenie neprepláca) ktoré vám vznikli. Neodporúčame však
prevýšiť hranicu 50 eur. Je to už na dohode medzi vami a novým majiteľom.
S vďakou
Tím Československého kastračného programu
Údaje o združení:
Združenie za práva zvierat, o.z.
Budyšínska 10/A
831 03 Bratislava
IČO: 422 62 640
Štatutárny zástupca:
Diana Truchlíková
0918 325 228
[email protected]
Korešpondenčná adresa - sem zasielajte všetky písomnosti:
ZZPZ
P. O. BOX 85
953 01 Zlaté Moravce
Kontakt na iné osoby:
Lenka Zolnierčiková - dočasné opatery
0944 183 374
Zástupca predsedu pre kastračné akcie
[email protected]
Michala Wöllner
Veterinárne poradenstvo
0908 997 222
Bankové spojenie:
Transparentný učet
IBAN: SK37 0900 0000 0050 4591 0916
SWIFT: GIBASKBX
Český účet
3546806309/0800
Web stránka:
www.cskp.eu | www.zzpz.sk
V prípade straty dokumentov si ich môžete stiahnuť a vytlačiť
na adrese:
www.cskp.eu/dokumenty
Download

Manuál pre dočaskára