Download

Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru