OBSAH
3
ÚVOD
Misia, vízia a hodnoty
12
CONCEPT ART
Predovšetkým pre vývoj hier
4
GRAFICKÝ DIZAJN
Skúsenosti a technické vybavenie
14 POLYGRAFICKÉ SLUŽBY
Spôsoby tlače a technika
6 LOGO DESIGN & BRANDING
Od malých podnikateľov po veľké firmy
16
KONTAKT
Napíšte nám
7
MALÉ GRAFICKÉ FORMY
Vizitky, nálepky, pozvánky, plagáty
9
BILBOARD & REKLAMA
Statická grafika, animované bannery
10 UI DESIGN & WEB DESIGN
Od Photoshopu po CSS kód
11 TVORBA KNÍH A BROŽÚR
Publikácie, propagačné materiály
2
/ADAM KLIMO
ÚVOD
MISIA
Ponúkať klientovi cenovo dostupný produkt vysokej kvality. Prinášať vizuálnu dokonalosť
konkurencieschopnú konkurenčným produkciám. Obohacovať svet okolo nás výtvarnými
dielami, na najvyššej svetovej úrovni a tým našou prácou pozdvihnúť reprezentatívnu úroveň
nášho klienta.
VÍZIA
Okolie a svet plný kvalitných vizuálnych produktov tvorených na mieru pre našich klientov. Na
tomto základe budovanie prestíže a dobrého mena nášho klienta v jeho okolí.
HODNOTY
Klientv, komunikácia s ním a naša dobre odvedená práca vedúca k jeho prosperite.
Podpora ľudí, ktorých nápady, podnety a záujem o dizajn, polygrafiu a pod., vedú k správnemu
progresu spoločnosti.
POLYGRAFICKÉ SLUŽBY/
3
GRAFICKÝ DIZAJN
NAŠE SKÚSENOSTI A TECHNICKÉ
V Y B AV E N I E , P R I P R AV E N É P R E
SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKA.
Už niekoľko rokov naše štúdio pracuje
v oblasti dizajnu a počítačovej grafiky.
Podpísalo sa pod niekoľko veľkých
a mnoho menších projektov, kde
zabezpečovalo rôzne služby, ktoré budú
spomenuté na dalších stranách tejto
brožúry.
Každým dňom a každou dokončenou
prácou sa posúvame ďalej, stále sa
zdokonaľujeme a držíme krok s dobou.
Usilujeme sa o harmóniu naších prác čo
sa týka technických a funkčných hladísk v kombinácii s vizuálnou precíznosťou a
kvalitou.
K tomuto všetkému nám napomáha
špičkové technické vybavenie od
spoločností Apple a Wacom.
4
/ADAM KLIMO
POLYGRAFICKÉ SLUŽBY/
5
LOGO DESIGN & BRANDING
K A Ž D Á Z A Č Í N A J Ú C A F I R M A B Y M A L A M AŤ
REPREZENTATÍVNY A KVALITNÝ VIZUÁL SCHOPNÝ
VZBUDIŤ U ZÁKAZNÍKA DÔVERU A SERIÓZNOSŤ.
Snom všetkých podnikateľov je v rámci firmy budovať značku.
Vypracujeme vám kompletný vizuál vašej firmy alebo projektu,
ktorý vás bude reprezentovať po celú dobu fungovania. Našou
prioritou je, aby ste u vášho potenciálneho zákazníka vzbudovali
pocit vysokej úrovne a serióznosti už na prvý pohľad.
Pretože tu nejde len o obrázok, branding vdýchne firme život.
6
/ADAM KLIMO
MALÉ GRAFICKÉ FORMY
AJ MALÉ VECI AKO VIZITKY, NÁLEPKY, PLAGÁTY
Č I P OZ VÁ N K Y M ÔŽ U M AŤ V E Ľ K Ú S C H O P N O S Ť
U P Ú TAŤ A O S LOV I Ť VÁ Š H O Z Á KA Z N Í KA .
Vytvoríme návrhy množstva produktov bez ktorých sa
nezaobíde žiadna spoločnosť alebo organizácia. Či už sú
to vizitky pre každodennú potrebu, plagáty pre propagáciu
rôznych akcií, drobnosti ako nálepky pre verných zákazníkov
alebo pozvánky na rôzne druhy príležitostí. Sme otvorení
čomukoľvek, čo vaša spoločnosť alebo vy potrebujete. Taktiež vieme vytvoriť kalendáre na mieru pre vás.
POLYGRAFICKÉ SLUŽBY/
7
8
/ADAM KLIMO
BILBOARD & REKLAMA
PROPAGÁCIA VAŠEJ FIRMY ALEBO
PROJEKTOV NA NAJVYŠŠEJ
ÚROVNI S VYSOKOU VÝPOVEDNOU
HODNOTOU.
Sme
zástancami
čistého
a
minimalistického dizajnu, tak, aby divák
reklamou nebol znechutený, aby ho
oslovila a aby z toho vaša spoločnosť
vyťažila maximum.
Budeme vaším silným partnerom čo sa
týka propagácie vašej firmy a oslovovania
nových zákazníkov.
POLYGRAFICKÉ SLUŽBY/
9
UI & WEB DIZAJN
O D M A LÝC H P R E Z E N TAČ N ÝC H
WEBOV CEZ MOBILNÉ APLIKÁCIE
AŽ PO ROZSIAHLE INTERNETOVÉ A
SOFTVÉROVÉ PROJEKTY.
Na základe skúseností a práce na
rôznych projektoch sa pokúsime nájsť
vhodné riešenia užívateľských prostredí
pre váš softvér, hru či web. Veríme, že
je možné spojiť maximálnu efektivitu a
vizuálnu harmóniu celého dizajnu.
Naša firma sa podieľala na významných
a zložitých projektoch akými bol slovenský
herný projekt a startup League of Clans
či pokroková komunikačná platforma
Glo.ooo. Významný, rozsiahly, no nikdy
nespustený projekt bol aj Uni-Versus
ktorý sa zaoberal hernými štatistikami.
10 /ADAM KLIMO
KNIHY & BROŽÚRY
ŠIROKÉ SPEKTRUM SLUŽIEB
P R E F I R M Y, O R G A N I Z ÁC I E A L E
A J S Ú K R O M N É P R OJ E K T Y.
Aj táto brožúra je výbornou ukážkou
našej práce v tejto oblasti. Poskytujeme
moderný a čistý dizajn v spojení s vysokou
kvalitou tlače.
Počas
tvorby
komunikujeme
so
zákazníkom a sme prístupní novým
tlačovým postupom a exkluzívnym
typom tlače. Všetko bre budovanie
reprezentatívneho dojmu z nášho
zákazníka.
POLYGRAFICKÉ SLUŽBY/ 11
CONCEPT ART
TVORBA KONCEPTOV VIRTUÁLNYCH PROJEKTOV S DÔRAZOM NA HERNÝ PRIEMYSEL.
Dlhoročné
skúsenosti
v
maľbe
pretavené
do
digitálnej
podoby.
Ponúkame individuálny vizuál vašich
herných projektov no tiež rôznych iných
produktov. Sme otvorení novým výzvam
a príležitostiam ukázať schopnosti a
potenciál našej spoločnosti.
12 /ADAM KLIMO
POLYGRAFICKÉ SLUŽBY/ 13
POLYGRAFICKÉ SLUŽBY
Š I R O K Ý V Ý B E R M AT E R I Á L O V
A LE N TA N A J VY ŠŠIA KVALITA.
Pre svojich klientov máme v ponuke aj
možnosť tlače vizitiek, etikiet, plagátov a rôznych iných druhov propagačných materiálov.
Ide o laserovú tlač vysokej kvality na tlačiarni
značky Xerox. Ponúkame tlač na rôzne druhy
materiálov, od popierov, cez fólia, nálepky,
či mnoho druhov štruktúrovaných papierov
vysokej gramáže do 350gsm.
14 /ADAM KLIMO
POLYGRAFICKÉ SLUŽBY/ 15
KONTAKT
ADAM KLIMO
00421948202512
[email protected]
WWW.KLIMODESIGN.COM
16 /ADAM KLIMO
Download

polygrafické služby