šachty
šachty
Cenník
Pricelist
Preisliste
šachty / shafts / Schächte
www.roto.si
KANALIZAČNÉ ŠACHTY
400(Y) DN 110/125/160
KANALIZAČNÉ ŠACHTY
600 (Y) DN 160/250
KANALIZAČNÉ ŠACHTY
800 (Y, I) DN 200/250/315
Possible to produce till height of 6 m.
Možnosť predĺžiť do výšky 6m.
Product
Výrobok
Kód
Rozmery (mm)
Ø400x1000 type Roto
Ø400x1000 typ Roto
5910
Ø400x1000
Ø400x1500 type Roto
Ø400x1500 typ Roto
5911
Ø400x1500
Product
Výrobok
Kód
Ø600x1000 type ROTO
Ø600x1000 typ ROTO
6968
Ø600x1000
Ø600x1250 type ROTO
Ø600x1250 typ ROTO
6965
Ø600x1250
Ø600x1500 type ROTO
Ø600x1500 typ ROTO
6966
Ø600x1500
Ø600x1750 type ROTO
Ø600x1750 typ ROTO
6967
Ø600x1750
Ø600x1900 type ROTO
Ø600x1900 typ ROTO.
6950
Ø600x1900
Ø600x2000 type ROTO
Ø600x2000 typ ROTO
6981
Ø600x2000
Ø600x2250 type ROTO
Ø600x2250 typ ROTO
6982
Ø600x2250
Ø600x2500 type ROTO
Ø600x2500 typ ROTO
6983
Ø600x2500
Ø600x2750 type ROTO
Ø600x2750 typ ROTO
6984
Ø600x2750
Ø600x3000 type ROTO
Ø625x1000 type ROTO
DN160/DN200/DN250
Ø625x1250 type ROTO
DN160/DN200/DN250
Ø625x1500 type ROTO
DN160/DN200/DN250
Ø625x1750 type ROTO
DN160/DN200/DN250
Ø600x3000 typ ROTO
Ø625x1000 typ ROTO
DN160/DN200/DN250
Ø625x1250 typ ROTO
DN160/DN200/DN250
Ø625x1500 typ ROTO
DN160/DN200/DN250
Ø625x1750 typ ROTO
DN160/DN200/DN250
6985
Ø600x3000
5700
Ø625x1000
5703
Ø625x1250
5701
Ø625x1500
5702
Ø625x1750
Product
Výrobok
Kód
Ø800x1000 type ROTO
Ø800x1000 typ ROTO
6951
Ø800x1000
Ø800x1250 type ROTO
Ø800x1250 typ ROTO
6952
Ø800x1250
Ø800x1500 type ROTO
Ø800x1500 typ ROTO
6953
Ø800x1500
Ø800x1750 type ROTO
Ø800x1750 typ ROTO
6954
Ø800x1750
Ø800x2000 type ROTO
Ø800x2000 typ ROTO
6955
Ø800x2000
Ø800x2250 type ROTO
Ø800x2250 typ ROTO
6956
Ø800x2250
Ø800x2500 type ROTO
Ø800x2500 typ ROTO
6957
Ø800x2500
Ø800x2750 type ROTO
Ø800x2750 typ ROTO
6969
Ø800x2750
Ø800x3000 type ROTO
Ø800x3000 typ ROTO
6970
Ø800x3000
Ø800x3250 type ROTO
Ø800x3250 typ ROTO
6986
Ø800x3250
Ø800x3500 type ROTO
Ø800x3500 typ ROTO
6971
Ø800x3500
Ø800x3750 type ROTO
Ø800x3750 typ ROTO
6987
Ø800x3750
Ø800x4000 type ROTO
Ø800x4000 typ ROTO
6972
Ø800x4000
Ø800x4250 type ROTO
Ø800x4250 typ ROTO
6988
Ø800x4250
Ø800x4500 type ROTO
Ø800x4500 typ ROTO
6989
Ø800x4500
Ø800x4750 type ROTO
Ø800x4750 typ ROTO
6990
Ø800x4750
Ø800x5000 type ROTO
Ø800x5000 typ ROTO
6991
Ø800x5000
Cena
Rozmery (mm) Cena
Rozmery (mm)
Cena
šachty / shafts / Schächte
www.roto.si
KANALIZAČNÉ ŠACHTY
1000 (Y, I) DN 400/315/250
Possible to produce till height of 6 m.
Možnosť predĺžiť do výšky 6m.
KANALIZAČNÉ ŠACHTY
1000 (I) ROTO DN630/DN500
Possible to produce till height of 6 m.
Možnosť predĺžiť do výšky 6m.
KANALIZAČNÉ ŠACHTY
1000 (I) DN800/DN1000
Possible to produce till height of 6 m.
Možnosť predĺžiť do výšky 6m.
Product
Výrobok
Kód
Rozmery (mm)
Ø1000x1250 type ROTO
Ø1000x1500 type ROTO
Ø1000x1750 type ROTO
Ø1000x2000 type ROTO
Ø1000x2250 type ROTO
Ø1000x2500 type ROTO
Ø1000x2750 type ROTO
Ø1000x3000 type ROTO
Ø1000x3250 type ROTO
Ø1000x3500 type ROTO
Ø1000x3750 type ROTO
Ø1000x4000 type ROTO
Ø1000x4250 type ROTO
Ø1000x4500 type ROTO
Ø1000x4750 type ROTO
Ø1000x5000 type ROTO
Ø1000x1250 typ ROTO
Ø1000x1500 typ ROTO
Ø1000x1750 typ ROTO
Ø1000x2000 typ ROTO
Ø1000x2250 typ ROTO
Ø1000x2500 typ ROTO
Ø1000x2750 typ ROTO
Ø1000x3000 typ ROTO
Ø1000x3250 typ ROTO
Ø1000x3500 typ ROTO
Ø1000x3750 typ ROTO
Ø1000x4000 typ ROTO
Ø1000x4250 typ ROTO
Ø1000x4500 typ ROTO
Ø1000x4750 typ ROTO
Ø1000x5000 typ ROTO
6973
6958
6959
6960
6961
6962
6963
6964
6976
6974
6977
6975
6978
6992
6979
6980
Ø1000x1250
Ø1000x1500
Ø1000x1750
Ø1000x2000
Ø1000x2250
Ø1000x2500
Ø1000x2750
Ø1000x3000
Ø1000x3250
Ø1000x3500
Ø1000x3750
Ø1000x4000
Ø1000x4250
Ø1000x4500
Ø1000x4750
Ø1000x5000
Product
Výrobok
Kód
Ø1000x1500 type ROTO
Ø1000x1750 type ROTO
Ø1000x2000 type ROTO
Ø1000x2250 type ROTO
Ø1000x2500 type ROTO
Ø1000x2750 type ROTO
Ø1000x3000 type ROTO
Ø1000x3250 type ROTO
Ø1000x3500 type ROTO
Ø1000x3750 type ROTO
Ø1000x4000 type ROTO
Ø1000x4250 type ROTO
Ø1000x4500 type ROTO
Ø1000x4750 type ROTO
Ø1000x5000 type ROTO
Ø1000x1500 typ ROTO
Ø1000x1750 typROTO
Ø1000x2000 typ ROTO
Ø1000x2250 typ ROTO
Ø1000x2500 typ ROTO
Ø1000x2750 typ ROTO
Ø1000x3000 typ ROTO
Ø1000x3250 typ ROTO
Ø1000x3500 typ ROTO
Ø1000x3750 typ ROTO
Ø1000x4000 typ ROTO
Ø1000x4250 typ ROTO
Ø1000x4500 typ ROTO
Ø1000x4750 typ ROTO
Ø1000x5000 typ ROTO
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
5833
5834
5835
5836
5837
Ø1000x1500
Ø1000x1750
Ø1000x2000
Ø1000x2250
Ø1000x2500
Ø1000x2750
Ø1000x3000
Ø1000x3250
Ø1000x3500
Ø1000x3750
Ø1000x4000
Ø1000x4250
Ø1000x4500
Ø1000x4750
Ø1000x5000
Product
Výrobok
Rozmery (mm)
Kód
Rozmery(mm)
Ø1000x2000 type ROTO Ø1000x2000 typ ROTO
5812
Ø1000x2000
Ø1000x2250 type ROTO Ø1000x2250 typ ROTO
5813
Ø1000x2250
Ø1000x2500 type ROTO Ø1000x2500 typ ROTO
5814
Ø1000x2500
Ø1000x2750 type ROTO Ø1000x2750 typ ROTO
5809
Ø1000x2750
Ø1000x3000 type ROTO Ø1000x3000 typ ROTO
5816
Ø1000x3000
Ø1000x3250 type ROTO Ø1000x3250 typ ROTO
5817
Ø1000x3250
Ø1000x3500 type ROTO Ø1000x3500 typ ROTO
5818
Ø1000x3500
Ø1000x3750 type ROTO Ø1000x3750 typ ROTO
5819
Ø1000x3750
Ø1000x4000 type ROTO Ø1000x4000 typ ROTO
5810
Ø1000x4000
Ø1000x4250 type ROTO Ø1000x4250 typ ROTO
Ø1000x4250
Ø1000x4500 type ROTO Ø1000x4500 typ ROTO
Ø1000x4500
Ø1000x4750 type ROTO Ø1000x4750 typ ROTO
Ø1000x4750
Ø1000x5000 type ROTO Ø1000x5000 typ ROTO
Ø1000x5000
Cena
Cena
Cena
šachty / shafts / Schächte
KANALIZAČNÉ ŠACHTY
1200 DN1200
Product
Výrobok
Kód
Ø1200x2000 type ROTO
Ø1200x2500 type ROTO
Ø1200x3000 type ROTO
Ø1200x3500 type ROTO
Ø1200x4000 type ROTO
Ø1200x4500 type ROTO
Ø1200x5000 type ROTO
Ø1200x2000 typ ROTO
Ø1200x2500 typ ROTO
Ø1200x3000 typ ROTO
Ø1200x3500 typ ROTO
Ø1200x4000 typ ROTO
Ø1200x4500 typ ROTO
Ø1200x5000 typ ROTO
5790
5791
5792
5793
5794
5795
5796
Ø1200x2000
Ø1200x2500
Ø1200x3000
Ø1200x3500
Ø1200x4000
Ø1200x4500
Ø1200x5000
SPADISKOVÉ ŠACHTY
Product
Výrobok
Kód
Rozmery (mm)
Ø800x1000
Ø800x1150
Ø800x1400
Ø800x1650
Ø800x1900
Ø800x2150
Ø800x2500
Ø800x1000
Ø800x1150
Ø800x1400
Ø800x1650
Ø800x1900
Ø800x2150
Ø800x2500
5850
5806
5807
5851
5852
5853
5805
Connections will be charged
extra at valid pricelist.
Prípojky budú
započítané extra
cenníkom nato
určeným
Product
Výrobok
Street gullie
Ø400 with sandbox
Cestná vpusť Ø400
Street gullie
Ø400 without sandbox
Cestná vpusť Ø400
Product
Výrobok
Sandbox – shaft
Ø600x1650 type Roto
Sandbox – shaft
Ø600x1950 type Roto
Sandbox Ø400x1000
type Roto
Sandbox Ø400x1500
type Roto
Sandbox Ø625x1000
type Roto
Sandbox Ø625x1500
type Roto
Prečerpávacia šachta
DAŽĎOVÁ CESTNÁ VPUSŤ
400 /160/200
PREČERPÁVACIE
ŠACHTY
KÁBLOVÉ ŠACHTY
s bahenným košom
bez bahenného koša
Kód
Rozmery (mm)
Rozmery (mm)
Ø400x1300
7648
Ø400x800
Rozmery (mm)
7635
Ø600x1620
7444
Ø600x1950
6637
Ø400x1000
6635
Ø400x1500
7443
Ø625x1000
Ø625x1500 typ Roto
7442
Ø625x1500
Product
Výrobok
Kód
Box for CATV
540x330x1060
Optical coupling shaft
SM1 with lid
Optical coupling shaft
SM2 two partial
Shaft PKJ Ø600x830
(RGS 60/80)
Shaft PKJ Ø800x950
Shaft PKJ Ø1000x950
Lid for shaft TK Ø600
Shaft MPKJ
Box pre CATV
Ø600x1650 typ Roto
Prečerpávacia šachta
Ø600x1950 typ Roto
Prečerpávacia šachta
Ø400x1000 typ Roto
Prečerpávacia šachta
Ø400x1500 typ Roto
Prečerpávacia šachta
Ø625x1000 typ Roto
Prečerpávacia šachta
Rozmery (mm)
7341
610x1060
7433
820x640x540
7434
895x700x320
7483
Ø600 X 830
7326
7530
poklop na šachtu TK Ø6007333
šachta MPKJ
7328
Ø800x950
Ø1000x950
540x330x1060
šachta na optickú
spojku SM 1s poklopom
šachta na optickú
spojku SM 2 dvojdielna
šachta PKJ Ø
600x830 (RGS
60/80)
šachta PKJ Ø800x950
šachta PKJ Ø1000x950
Cena
Ø800x1000
Ø800x1150
Ø800x1400
Ø800x1650
Ø800x1900
Ø800x2150
Ø800x2500
7649
Kód
Cena
415x550x310
Cena
Cena
Cena
šachty/ shafts / Schächte
www.roto.si
ŠACHTY RGS
VODOMERNÉ ŠACHTY
DODATOČNÉ
PRÍSLUŠENSTVO
K ŠACHTÁM
Product
Výrobok
Kód
Rozmery (mm)
shaft RGS Ø1200x1500
šachta RGS Ø1200x1500
5779
1200x1500
shaft RGS Ø1200x1750
šachta RGS Ø1200x1750
5780
1200x1750
shaft RGS Ø1200x2000
šachta RGS Ø1200x2000
5781
1200x2000
shaft RGS Ø1200x2250
šachta RGS Ø1200x2250
5782
1200x2250
shaft RGS Ø1200x2500
šachtaRGS Ø1200x2500
5783
1200x2500
shaft RGS Ø1200x2750
šachta RGS Ø1200x2750
5784
1200x2750
shaft RGS Ø1200x3000
šachta RGS Ø1200x3000
5785
1200x3000
shaft RGS Ø1200x3250
šachta RGS Ø1200x3250
5786
1200x3250
shaft RGS Ø1200x3500
šachta RGS Ø1200x3500
5787
1200x3500
shaft RGS Ø1200x3750
šachtaRGS Ø1200x3750
5788
1200x3750
shaft RGS Ø1200x4000
šachta RGS Ø1200x4000
5789
1200x4000
Product
Výrobok
Kód
Rozmery (mm)
štvorcová s
LTZ poklopom
7424
480x580x1000
Square with plastic
trunk lid
štvorcová s plastovým
7430
poklopom
480x580x1000
Ø1000x1250
Ø1000x1250
5808
Ø1000x1250
Termo Ø600
izolácia Ø600
5799
Ø600x1000
Product
Výrobok
Kód
Plastic trunk lid Ø800,
1000
Plastový poklop na
šachtu Ø800 in 1000
(pochôdzny)
5890
Shaft cap hit for up to
600 kg load
Prejazdný poklop do
záťaže 600 kg
obremenitve
9132
Concreting the cast
iron lid
Obetónovanie
LTZ poklopu
5891
Concrete crown Roto
Betónový veniec ROTO
5892
Cast iron lid for capacity
12.5 t, with the crown
Kanalizačný rám s LTZ
poklopom a vencom
do 12,5t
600
Rozmery (mm)
Cast iron lid for capacity Kanalizačný rám s LTZ pok603
lopom a vencom do 25t
25 t, with the crown
Cast iron lid for capacity Kanalizačný rám s LTZ pok- 604
lopom a vencom do 40t
40 t, with the crown
Rubber sealing ring Ø50 Gumené tesnenie Ø50 na
7334
for cable introduction
káblovú chráničku
Rubber sealing ring Ø50 Gumené tesnenie Ø50
1280302
for pipe introduction
pre vstup potrubia
Rubber sealing ring Ø110 potrubia
Gumené tesnenie Ø110
1280304
for pipe introduction
pre vstup potrubia
Gumené
tesnenie
Rubber sealing ring Ø125
Ø125pre vstup potrubia 1280305
for pipe introduction
Vykružovacia hlavica
Circular saw for GTO
x7345
pre GTO Ø50
Ø50
Vykružovacia hlavica
Circular saw for GTO
x7346
pre GTO Ø110
Ø110
Vykružovacia
hlavica
Circular saw for GTO
x7347
pre GTO Ø125
Ø125
Stupačka ( 1ks )
Stairs (1 pc)
1280015
Extension for shaft
Nadstavec pre šachtu
Ø650x250
Extension for shaft
Nadstavec pre šachtu
Ø650x500
šachtu
Cena
Cena
Cena
šachty / shafts / Schächte
www.roto.si
PRECHODKY
Product
Výrobok
Kód
Connection PVC 200 R
on shaft - entrance
prípojka PVC 200 R na
šachtu - vstup
Connection PVC 250 R
on shaft - entrance
prípojka PVC 250 R na
šachtu - vstup
Connection PVC 300 R
on shaft - entrance
prípojka PVC 300 R na
šachtu - vstup
Connection PVC 400 R
on shaft - entrance
prípojka PVC 400 R na
šachtu - vstup
Connection PVC 500 R
on shaft - entrance
prípojka PVC 500 R na
šachtu - vstup
Connection PVC 500 R
on shaft
prípojkaPVC 500 R
na šachtu
Connection PVC 600 R
on shaft
prípojka PVC 600 R
na šachtu
Connection PVC 800 R
on shaft
prípojkaPVC 800 R
na šachtu
Connection PVC 800 R
on shaft
prípojkaPVC 630 R
na šachtu
Connection PE 110 R
on shaft - entrance
prípojka PE 110 R na
šachtu - vstup
Connection PE 160 R
on shaft - entrance
prípojka PE 160 R na
šachtu - vstup
Connection PE 200 R
on shaft - entrance
prípojka PE 200 R na
šachtu - vstup
Connection PE 250 R
on shaft - entrance
prípojka PE 250 R na
šachtu - vstup
Connection PE 315 R
on shaft - entrance
prípojka PE 315 R na
šachtu - vstup
Connection PE 400 R
on shaft - entrance
prípojka PE 400 R na
šachtu - vstup
Connection PE 500 R
on shaft - entrance
prípojka PE 500 R na
šachtu - vstup
Connection PE 630 R
on shaft - entrance
prípojka PE 630 R na
šachtu - vstup
Connection PE 800 R
on shaft - entrance
prípojka PE 800 R na
šachtu - vstup
Rozmery (mm)
ROTO SK spol. s.r.o
Jelšová 1
080 05 Prešov
tel.: +421 51 758 20 31-2
fax: +421 51 772 27 37
mail: [email protected]
www.roto.si
All prices are in Euros and include VAT. (20%) Pricelist is valid from 1.1.2011.
Valid are General requirements / Standard Conditions of Sales from company ROTO Group State: 01/2009
Cena
Download

Katalóg - Šachty