Splnenie výkonnostných limitov pre reprezentáciu na rok 2011
Silový trojboj
A limit:
1. Ján Matej
2. Daniel Kurila
3. Štefan Sokoly
4. Júlia Kosturová
5. Dominik Kačala
90 kg
110 kg
90 kg
75 kg
90 kg
850
950
840
582,5
720
open
open
open
jun
dorast.
Bardejov
Bardejov
Rožňava
Bardejov
Bardejov
1. Peter Mlynarčík
2.Michal Berežňak
3. Peter Szabo
4. Michal Červinka
5. Vitalij Vrábel
6. Dagmar Liptáková
7. Dávdi Bendík
8. Ján Mikolaj
9. Alexander Markovič
10. Martin Sobek
11. Dávid Pankuch
12.Tomáš Mihalik
140 kg
100 kg
125 kg
90 kg
90 kg
60 kg
75 kg
82,5 kg
75 kg
75 kg
75 kg
82,5kg
950
815
790
665
650
395
600
720
650
580
575
630
open
M1
M1
M2
M2
open
dorast
jun
jun
dorast
dorast
jun
Lúčenec
Giraltovce
Tornaľa
Jamník
Jamník
Bardejov
Giraltovce
Jamník
Komárno
Bardejov
Giraltovce
Giraltovce
C limit:
1. Peter Kováč
2. Ján Habardík
3. Marek Biroš
4. Štefan Elek
5. Jaroslav Oros
6. Peter Goč-Matis
7. Marek Pavúk
8. Marek Mezei
9. Róbert Chovanculiak
10. Michal Turoci
11. Daniel Jurč
12. Dominik Korsinský
13. Klement Fekete
14. Vladimír Šomšák
15. Zoltán Jurko
16. Dominik Poperník
17. Lucia Bohinská
18. Pavla Petričková
19.Marcel Lechman
20.Monika Petrovska
110 kg
75 kg
90 kg
100 kg
75 kg
90 kg
110 kg
100 kg
90 kg
82,5 kg
60 kg
82,5 kg
110 kg
125 kg
90 kg
110 kg
75 kg
75 kg
75 kg
67,5kg
825
645
732,5
770
625
735
775
725
640
605
417,5
545
620
570
420
682,5
412,5
300
605
282,5
open
open
open
open
open
open
open
open
jun
jun
dorast
dorast
M2
M3
M4
jun
jun
dorast
open
dorast
Košice
Komárno
Bardejov
Rožňava
Sečovce
Lúčenec
Giraltovce
Lúčenec
Lúčenec
Rožňava
Bardejov
Rožňava
Rožňava
Jamník
Sečovce
Bardejov
Bardejov
Giraltovce
Giraltovce
Komárno
B limit:
1
Tlak na lavičke
Profi licencia:
1. Marcel Matej
2. Dagmar Liptáková
100 kg
60 kg
308
131
open
open
Bardejov
Bardejov
140 kg
90 kg
75 kg
44 kg
56 kg
110 kg
75 kg
140+kg
82,5 kg
125 kg
322,5
250
155
80
98
240
180
245
185
200
open
open
jun
open
dorast
M1
dorast
M2
dorast
M3
Lúčenec
Komárno
Bardejov
Bardejov
Trenčín
Bardejov
Giraltovce
Lúčenec
Bardejov
Jamník
75 kg
67,5 kg
110 kg
90 kg
90 kg
100 kg
90 kg
82,5 kg
100 kg
90 kg
82,5 kg
90 kg
90 kg
82,5 kg
140 kg
160
135
250
225
225
235
90
185
230
185
177,5
175
172,5
155
270
dorast
dorast
open
open
open
jun
open
jun
open
M1
M1
M2
dorast
dorast
open
Giraltovce
Svidník
Bardejov
Bardejov
Rožňava
Rožňava
Komárno
Bratislava
Bratislava
Sečovce
Svidník
Jamník
Sečovce
Lúčenec
Košice
140 kg
125 kg
100 kg
82,5 kg
82,5 kg
110 kg
75 kg
82,5 kg
90 kg
100 kg
222,5
210
195
170
150
180
140
150
145
140
dorast
M1
M1
jun
dorast
M2
dorast
dorast
M3
M3
Košice
Tornaľa
Giraltovce
Jamník
Dobšiná
Bardejov
Svidník
Rožňava
Bardejov
Košice
A limit:
1. Peter Mlynarčík
2. Vladimír Urban
3. Júlia Kosturová
4. Martina Oreničová
5. Dominika Hojsíková
6. Ľuboš Tyliščák
7. Igor Kucirka
8. Peter Mihaly
9. Dominik Kačala
10. Vladimír Šomšák
B limit:
1. Dávid Pankuch
2. Patrik Kavuľa
3. Daniel Kurila
4. Ján Matej
5. Štefan Sokoly
6. Maroš Zagiba
7. Patrik Peciar
8. Denis Šnírer
9. Vladimír Flimel
10. Ladislav Styrančák
11. Jozef Slimák
12. Vitalij Vrábel
13. Róbert Migaľ
14. Miroslav Čaba
15. Jozef Saksa
C limit:
1. Richard Szanyi
2. Peter Szabo
3. Michal Berežňák
4. Ján Mikolaj
5. Róbert Šmelko
6. Jozef Matej
7. Tomáš Križ
8. Dominik Koršinský
9. Ján Matej
10. Stanislav Jurčišin
2
11. Milan Šuľan
12. Róbert Paňko
13. Michal Andraščík
14. Peter Kováč
15. Marek Biroš
16. Marián Kamenský
17. Róbert Szabo
18.Jaroslav Oros
19. Štefan Elek
20. Alexander Markovič
21. Slavomír Tomko
22. Florián Dolan
23. Dominik Poperník
24. Tomáš Pazderník
25. Matúš Čorba
26. Michal Turoci
27. Tomáš Mihalik
28. Michal Červinka
29. Monika Puzderová
30. Veronika Kijovská
Por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
140 kg
75 kg
90 kg
110 kg
90 kg
82,5 kg
110 kg
75 kg
100 kg
75 kg
82,5 kg
82,5 kg
110 kg
100 kg
100 kg
82,5 kg
82,5 kg
90 kg
56 kg
67,5 kg
oddiel
Profi.lic.
Bardejov
2
Giraltovce
Rožňava
Lúčenec
Jamník
Komárno
Sečovce
Košice
Tornaľa
Svidník
Bratislava
Trenčín
Dobšiná
Strážske
Stropkov
Prešov
Volgyák Rožňava
Chminianská N.Ves
250
172,5
200
215
192,5
180
207,5
162,5
200
155
162,5
162,5
187,5
180
180
155
150
150
70
75
A
8
1
1
2
1
1
B
4
5
2
2
4
2
2
1
1
2
2
open
open
open
open
open
open
open
open
open
open
Jun
M1
jun
jun
jun
Jun
dorast
M2
jun
dorast
C
11
6
8
6
3
4
3
4
3
1
1
1
Lúčenec
Bardejov
Rožňava
Košice
Bardejov
Lúčenec
Tornaľa
Sečovce
Rožňava
Komárno
Tornaľa
Komárno
Bardejov
Lúčenec
Giraltovce
Rožňava
Giraltovce
Jamník
Bardejov
Bardejov
SPOLU
25
12
11
10
8
7
5
5
4
3
2
1
1
0
0
0
0
0
*Aktualizácia splnenia jednotlivých limitov bude po majstrovstvách Slovenska v silovom
trojboji a tlaku na lavičke, ktoré sú zároveň nominačným pretekom.
3
Download

Zoznam pretekárov ktorí splnili reprezentačný limit z roku 2010