NOVEMBER 2012
| STRANA 19
5. MONTÁŽNE PRÍSLUŠENSTVO KU
PROFILOM NIDA
Príslušenstvo k systému NIDA CD 60
Symbol
A3LW
Príslušenstvo k systému NIDA CD 60
Symbol
A3LK
Príslušenstvo k systému NIDA CD 60
Symbol
A3LPJ
Príslušenstvo k systému NIDA CD 60
Symbol
A3LPP
Príslušenstvo k systému NIDA CD 60
Symbol
Pozdĺžna spojka NIDA LW 60. Na spájanie profilov CD 60.
Počet kusov
v balení
100
Popis produktu
Pozdĺžna spojka NIDA LW 60
Cena bez DPH
[EUR/ks]
0,13
Krížová spojka NIDA LK 60. Na spájanie obvodových a nosných CD profilov v dvojúrovňových krížových roštoch zavesených podhľadov alebo ich priame upevnenie na podklad.
Počet kusov
v balení
100
Popis produktu
Krížová spojka NIDA LK 60
Cena bez DPH
[EUR/ks]
0,14
Priečna jednostranná spojka NIDA LPJ 60. Na spájanie CD profilov v jednoúrovňových krížových
roštoch zavesených podhľadov. Spája jeden priečny profil s obvodovým.
Počet kusov
v balení
100
Popis produktu
Priečna jednostranná spojka NIDA LPJ 60
Cena bez DPH
[EUR/ks]
0,19
Dvojitá priečna spojka NIDA LPP 60. Na spájanie CD profilov v jednoúrovňových krížových roštoch
zavesených podhľadov. Krížne spája dva priečne profily s nosným profilom.
Počet kusov
v balení
24
Popis produktu
Dvojitá priečna spojka NIDA LPP 60
Cena bez DPH
[EUR/ks]
0,58
Upevňovací drôt s okom NIDA. Vyrobený z ušľachtilej ocele priem. 4,0 mm. Určený na zavesenie
podhľadových konštrukcií. Používa sa so štvorbodovým závesom Nónius, závesom Thermatex
a dvojperom.
Počet kusov
v balení
100
100
100
100
Cena bez DPH
[EUR/ks]
0,07
0,11
0,20
0,29
Popis produktu
Typ
A3PM/250
A3PM/500
A3PM/1000
A3PM/1500
Upevňovací drôt NIDA
Upevňovací drôt NIDA
Upevňovací drôt NIDA
Upevňovací drôt NIDA
150/250
150/500
150/1000
150/1500
Príslušenstvo k systému NIDA CD 60
Perový rýchlozáves NIDA WO 60. Umožňuje bezstupňovú reguláciu výšky zavesenia. Slúži na zavesenie profilov podhľadových konštrukcií. Používa sa s upevňovacím drôtom s priemerom 4 mm.
Symbol
A3WMO
Popis produktu
Perový rýchlozáves NIDA WO 60
Počet kusov
v balení
100
Cena bez DPH
[EUR/ks]
0,22
STRANA 20 |
CENNÍK
Príslušenstvo k systému NIDA CD 60
Symbol
A3WODN
Príslušenstvo k systému NIDA CD 60
Symbol
A3WDP
A3WDP260
Príslušenstvo k systému NIDA CD 60
Symbol
A3WGNU
Príslušenstvo k systému NIDA CD 60
Symbol
A3WGN20
A3WGN30
Príslušenstvo k systému NIDA CD 60
Symbol
A3PN3
Príslušenstvo k systému NIDA CD 60
Symbol
A3LP
Štvorbodový záves Nónius NIDA WON 60. Slúži na zavesenie krížového roštu sadrokartónových podhľadov. Používa sa s vrchným nóniusovým závesom 20 a 30 alebo s predĺžením nóniusového závesu,
ktoré umožňuje regulovať výšku podhľadu. Šír. 16 mm.
Počet kusov
v balení
250
Popis produktu
Štvorbodový záves Nónius NIDA WON 60
Cena bez DPH
[EUR/ks]
0,24
Krokvový záves NIDA WP 60. Na upevňovanie obkladu zo sadrokartónových dosiek na strešných
konštrukciách. Navrhnutý nastavovací otvor (vlastné vyhradené inoDPHívne riešenie) umožňuje veľmi
presnú a rýchlu montáž a vyrovnanie oceľových profilov NIDA CD 60.
Počet kusov
v balení
100
100
Popis produktu
Krokvový záves NIDA WP 60 180
Krokvový záves NIDA WP 60 260
Cena bez DPH
[EUR/ks]
0,15
0,19
Vrchný nóniusový záves NIDA WGN Uni. Používa sa s predĺžením nóniusového závesu. Šír. 16 mm.
Počet kusov
v balení
40
Popis produktu
Záves NIDA WGN Uni
Cena bez DPH
[EUR/ks]
0,15
Vrchný nóniusový záves NIDA WGN 20 a NIDA WGN 30. Slúži na zavesenie konštrukčných profilov
podhľadu. Používajú sa vo vzdialenosti 160-280 mm (NIDA WGN 20) a 260-380 mm (NIDA WGN 30)
od stropu. Umožňujú reguláciu výšky zavesenia. Používa sa so štvorbodovým závesom Nónius NIDA
WON 60 a je k nemu pripevnený dvomi závlačkami. Šírka nónia 14 mm.
Popis produktu
Typ
Záves NIDA WGN 20
Záves NIDA WGN 30
20 cm
30 cm
Počet kusov
v balení
40
40
Cena bez DPH
[EUR/ks]
0,15
0,18
Predĺženie nóniusového závesu NIDA PN. Štandardná dĺžka 3,0 bm. Umožňuje reguláciu výšky
zavesenia. Používa sa s vrchným nóniusovým závesom, štvorbodovým závesom Nónius, nóniusovým
závesom ku Thermatexu, spodným nóniusovým závesom pre ohýbané profily a so spojkou. Šír. 14 mm.
Popis produktu
Predĺženie nóniusového závesu NIDA PN
Počet kusov
v balení
20
Cena bez DPH
[EUR/ks]
1,20
Spojka ku predĺženiu nóniusového závesu NIDA LPN, 16/90 mm. Umožňuje spojiť dve predĺženia
nóniusového závesu. Šír. 16 mm.
Popis produktu
Spojka ku predĺženiu nóniusového závesu NIDA LPN
Počet kusov
v balení
100
Cena bez DPH
[EUR/ks]
0,09
NOVEMBER 2012
Príslušenstvo k systému NIDA CD 60
Symbol
A3PWN200
Príslušenstvo k systému NIDA CD 60
Symbol
A3SWD
Závlačka nóniusového závesu NIDA PWN. Na spájanie nóniusových závesov. V každom spojovacom
bode sa použijú dve závlačky.
Počet kusov
v balení
200
Popis produktu
Závlačka nóniusového závesu NIDA PWN
Symbol
A4KMP
Príslušenstvo k systému NIDA CD 60
Symbol
A3ES60/75
A3ES60/125
A3ES60/75P
A3ES60/125P
Príslušenstvo k systému NIDA CD 60 1
Symbol
A3EL60/40
A3EL60/70
A3EL60/100
Príslušenstvo k priečkovým profilom
Symbol
A3LS50
A3LS75
A3LS100
Cena bez DPH
[EUR/ks]
0,08
Upevňovací klip NIDA KM na CD profil. Na upevňovanie nosných konštrukcií protipožiarnych obkladov
trámov, oceľových a drevených stĺpov.
Počet kusov
v balení
200
Popis produktu
Dvojpero na záves NIDA SWD
Príslušenstvo k systému NIDA CD 60
| STRANA 21
Cena bez DPH
[EUR/ks]
0,13
Klips mocujący NIDA KM do profila CD. Do mocowania konstrukcji nośnych zabezpieczeń
ogniochronnych obudów belek, słupów stalowych i drewnianych.
Popis produktu
Typ
Upevňovací klip NIDA KM
60 x 27 mm
Počet kusov
v balení
100
Cena bez DPH
[EUR/ks]
0,40
Priamy záves NIDA ES 60. Slúži na priamu montáž sadrokartónovej konštrukcie do nosných múrov
a CD profilov pod drevenými stropmi a šikmými podkrovnými konštrukciami.
Popis produktu
Priamy záves NIDA ES 60/75
Priamy záves NIDA ES 60/125
Priamy záves NIDA ES 60/75 płaski
Priamy záves NIDA ES 60/125 płaski
Počet kusov
v balení
100
100
100
100
Cena bez DPH
[EUR/ks]
0,09
0,13
0,09
0,13
Nastaviteľný strmeň NIDA EL 60. Typ 40 (skutočná dĺžka 34,5 mm), Typ 70 (dĺžka 67 mm),
a 100 (dĺžka 97 mm). Zosilnený strmeň slúži na montáž obkladov stien, stropov a podkrovia na profiloch NIDA CD 60, predovšetkým obkladu nadmurovky. Umožňuje montáž konštrukcie vo vzdialenosti
40, 70 alebo 100 mm s toleranciou +/- 5 mm od líca konštrukcie. Strmeň je konštrukčne veľmi pevný;
nevyhnutný pri použití viacerých vrstiev sadrokartónu, t.j. väčší alebo rovný 25 mm.
Popis produktu
Priamy záves NIDA EL 60/40
Priamy záves NIDA EL 60/70
Priamy záves NIDA EL 60/100
Počet kusov
v balení
100
100
100
Cena bez DPH
[EUR/ks]
0,16
0,19
0,21
Stabilizačná spojka NIDA LS 50, LS 75, LS 100. Umožňuje montovať priečky a predsadené steny
s neúplným opláštením pomocou sadrokartónových dosiek NIDA. Používa sa s profilmi NIDA C.
Popis produktu
Stabilizačná spojka NIDA LS 50
Stabilizačná spojka NIDA LS 75
Stabilizačná spojka NIDA LS 100
Počet kusov
v balení
24
24
24
Cena bez DPH
[EUR/ks]
2,13
2,25
2,38
STRANA 22 |
CENNÍK
Príslušenstvo k zárubňovým profilom
Symbol
A3LKUA50CD60
Príslušenstvo k zárubňovým profilom
Symbol
A3KDP50
A3KDP75
A3KDP100
Príslušenstvo k zárubňovým profilom
Symbol
A3SM8PN
Príslušenstvo k špeciálnym profilom
Symbol
A3WNDPG
Príslušenstvo k akustickým systémom
Symbol
A3ES60/125AKU
Príslušenstvo k akustickým systémom
Symbol
A3PWA50
A3PWA575
A3PWA100
Krížová spojka UA50-CD60.
Popis produktu
Krížová spojka UA50-CD60
Počet kusov
v balení
100
Cena bez DPH
[EUR/ks]
0,50
Uhlová spojka NIDA ku profilom UA 50, UA 75, UA 100. Tvorí sadu spolu s príslušným UA profilom
a dvomi skrutkami M8. Spojka určená na upevňovanie zárubňového profilu k stropu a podlahe.
Popis produktu
Uhlová spojka NIDA ku profilu UA 50
Uhlová spojka NIDA ku profilu UA 75
Uhlová spojka NIDA ku profilu UA 100
Počet kusov
v balení
48
48
48
Cena bez DPH
[EUR/ks]
0,29
0,44
0,56
Skrutka NIDA M8 s podložkou a maticou. Na spájanie UA profilov s uholníkmi profilov UA.
Popis produktu
Skrutka NIDA M8 s podložkou a maticou
Počet kusov
v balení
100
Cena bez DPH
[EUR/ks]
0,13
Spodný nóniusový záves NIDA pre ohýbaný profil NIDA WDN PG. Štandardná dĺžka 170 mm. Určený
na upevňovanie profilu k stropným oblúkom.
Popis produktu
Spodný nóniusový záves NIDA WDN PG
Počet kusov
v balení
40
Cena bez DPH
[EUR/ks]
0,17
Priamy záves s akustickou vložkou NIDA ES 60 AKU. Slúži na montáž sadrokartónových konštrukcií
na steny a podhľady so zvýšenými zvukovo-izolačnými parametrami. Môže sa použiť aj pri obkladaní
stropov a drevených striech. Používa sa s profilmi NIDA CD 60.
Popis produktu
Priamy záves s akustickou vložkou NIDA ES 60 AKU
Počet kusov
v balení
100
Cena bez DPH
[EUR/ks]
1,53
Vibroakustická väzba NIDA PWA 50, PWA 75, PWA 100. Umožňuje montáž bezpečných stien a predsadených priečok s výbornými zvukovo-izolačnými parametrami. Používa sa s profilmi NIDA C.
Popis produktu
Vibroakustická väzba NIDA PWA 50
Vibroakustická väzba NIDA PWA 75
Vibroakustická väzba NIDA PWA 100
Počet kusov
v balení
20
20
20
Cena bez DPH
[EUR/ks]
2,25
na požiadanie
na požiadanie
NOVEMBER 2012
Príslušenstvo k akustickým systémom 1
Symbol
A3WAPLI
A3WAPSI
A3WAPST
Symbol
Ostatné príslušenstvo
Symbol
D2WU
Symbol
D2KRF1200200P125
D2KRF1300300P125
D2KRF1400400P125
D2KRF1500500P125
D2KRF1600600P125
2
3
Počet kusov
v balení
50
50
10
Popis produktu
Cena bez DPH
[EUR/ks]
3,00
3,13
13,75
Akustická spojka pre steny s najvyššou zvukovou izoláciou, napríklad steny v kinách.
Popis produktu
Akustická spojka PHONI SL
Cena bez DPH [EUR/ks]
Cena na požiadanie (závisí od rozmeru a tvaru)
Konštrukcia na pripevnenie umývadla. Vyrobená z pozinkovaného plechu. Pomocou tejto konštrukcie
sa upevňuje umývadlo visiace na stene z konštrukcie so sadrokartónovým plášťom. Vybavená reguláciou šírky a výšky zavesenia umývadla.
Popis produktu
Konštrukcia na pripevnenie umývadla
Revízne dvierka
1
Akustický záves pre akustické podhľady znižujúce prenos zvukov medzi podlažiami.
Akustický vešiak PHONILIGHT
Akustický vešiak PHONISSIMO
Akustický vešiak PHONISTAR
Príslušenstvo k akustickým systémom 1
| STRANA 23
Počet kusov
v balení
1
Cena bez DPH
[EUR/ks]
12,75
Hmotnosť
[kg]
1,00
1,82
2,65
3,89
5,28
Cena bez DPH
[EUR/ks]
24,75
28,00
31,25
35,00
37,50
Revízne dvierka systém F1 2
Popis produktu
Revízne dvierka 200 x 200 mm
Revízne dvierka 300 x 300 mm
Revízne dvierka 400 x 400 mm
Revízne dvierka 500 x 500 mm
Revízne dvierka 600 x 600 mm
Revízne dvierka pre steny, stropy a inštalačné šachty
s požiarnou odolnosťou systém F2, F3, F4, F5, F6,
štandardné rozmery: 200 x 200 mm, 300 x 300 mm,
400 x 400 mm 500x500 mm, 600 x 600 mm 3
na požiadanie
Čas realizácie objednávky dohadujeme individuálne.
Čas vyhotovenia dvierok v systéme F1 v neštandardných rozmeroch do 10 pracovných dní.
Čas vyhotovenia dvierok v systémoch F2, F3, F4, F5, F6 v neštandardných rozmeroch do 15 pracovných dní.
Download

5. MONTÁŽNE PRÍSLUŠENSTVO KU PROFILOM NIDA